Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi"

Transkriptio

1 Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi

2 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1

3 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2

4 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Ilmajoen kunnan yrittäjyysilmapiiriä ja alueen yrittäjien tulevaisuuden näkymiä. Tutkimus toteutettiin Internet- ja kirjekyselynä sekä puhelinhaastatteluin tammihelmikuussa Kohderyhmän muodostivat Ilmajoen kunnan yrittäjät. Kohderyhmän valintaan vaikutti käytettävissä olleet sähköpostiosoitteet. Lisäksi tutkimukseen on otettu edustava otos eri toimialoilta painottaen mm. kokoluokaltaan suurempia yrityksiä sekä paikkakunnalle hiljattain muuttaneita yrityksiä. Tutkimus perustuu 99 vastaukseen. Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset esitetään yksityiskohtaisesti InnolinkWeb -järjestelmässä. 3

5 KUILUANALYYSIN KUVAUS Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan annetun onnistumisarvosanan ja merkitysarvosanan erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät = kuilu tai parempi Parantamisen varaa -tekijät = kuilu - Kriittiset tekijät = kuilu -1,0 tai heikompi Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu. 4

6 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 5

7 TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 1/2 26 prosenttia vastaajista arvioi yrityksensä suhdannenäkymien paranevan lähimmän vuoden sisällä. Vastaavasti 10 prosenttia arvioi suhdannenäkymien laskevan. Vastaajayrityksistä 6 prosenttia ilmoittaa olevansa voimakkaasti kehityshakuisia, ja 62 prosenttia ilmoittaa vastaavasti pyrkivänsä kasvamaan mahdollisuuksien mukaan. Vastaajien investoinnit lähitulevaisuudessa liittyvät pääasiassa koneisiin ja laitteisiin (38%), rakennuksiin ja toimitiloihin (17%) sekä mainontaan ja markkinointiin (17%). Ilmajoen kunnan elinkeinotoimen tiedotteisiin toivotaan tietoa lähinnä paikallisten tapahtumien markkinointiin (84%), yrittäjien aamukahvien aihepiireihin (81%) sekä kuntien asioihin yleensä (79%) liittyen. 64 prosenttia vastaajista kokee että kunnan roolina on yksityisten toimitilahankkeiden edistäminen mm. kysyntää ja tarjontaa yhteen saattaen. 10 prosenttia vastaajista kokee että kunnan tulisi olla mukana yritysten toimitilojen rakentamisessa, ja 6 prosenttia kokee että kunnan tulisi olla mukana kiinteistösijoittamisessa yhteistyössä yksityisten sijoittajien kanssa. 23 prosenttia vastaajista kokee Ilmajoen kunnan elinkeinotoimen yhteydenpidon riittämättömäksi. 6

8 TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 2/2 Kunnan toiminnan 5 tärkeintä tekijää: Yhteistyön luottamuksellisuus, 97 kpl Kunnan ja yrityksen välisen yhteistyön toimivuus, 97 kpl Kunnan kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana, 96 kpl Tiedotus elinkeinotoimeen ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista, 97 kpl Yritysten tasapuolinen kohtelu kunnassa, 96 kpl 4,1 4,1 4,1 3,9 3,8 Kunnan toiminnan 5 onnistuneinta tekijää: Liiketoiminnan siirron sujuvuus/muuton jouhevuus (VAIN UUDET), 5 kpl Tiedotus elinkeinotoimeen ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista, 97 kpl Kunnan elinkeinotoimen palveluiden saatavuus, 97 kpl Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa, 96 kpl Kuntamarkkinointi, 95 kpl Kunnan toiminnan 5 heikoiten onnistunutta tekijää: Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus, 95 kpl Yritysten väliset yhteistyömahdollisuudet, 96 kpl Kunnan kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana, 96 kpl Yritysten tasapuolinen kohtelu kunnassa, 96 kpl Kunnan reagointikyky yrittäjien tarpeisiin, 97 kpl - 2,6 3,9 3,5 3,1 3,5 3,5 3,7 4,1 3,8 3,7 7

9 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Vastaajien taustatiedot 8

10 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastaustapa puhelin 49,5% (49) sähköposti 47,5% (47) linkki 3, (3) Vastaajan tehtävät yrittäjä / omistaja 86,7% (85) palkattu toimitusjohtaja 4,1% (4) muu tehtävänimike 9,2% (9)

11 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Yrityksen päätoimiala kauppa (sis. tukkukauppa ja vähittäiskauppa) 24, (23) kuluttajapalvelut 20,8% (20) yrityspalvelut/palvelut julkiselle sektorille 17,7% (17) teollisuus 26, (25) rakentaminen 11,5% (11) Yrityksen liikevaihto ,6% (11) ,4% (27) ,1% (20) > ,9% (37)

12 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Yrityksen perustamisvuosi 1990 tai aikaisemmin 33, (32) ,2% (39) 2009 tai myöhemmin 26,8% (26) Onko yrityksellä vientitoimintaa? kyllä 18,4% (18) kyllä, suunnitteilla 5,1% (5) ei, eikä myöskään suunnitteilla 76,5% (75)

13 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen tulokset 12

14 MILLAISIKSI ARVIOITTE YRITYKSENNE SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN SISÄLLÄ? paranevat 25,8% (25) laskevat 10,3% (10) pysyvät ennallaan 63,9% (62)

15 MITEN ARVIOITTE SUHDANNENÄKYMIEN VAIKUTTAVAN SEURAAVIIN OSATEKIJÖIHIN? Liikevaihto 36,1% (35) 51,5% (50) 12,4% (12) Kannattavuus 27,8% (27) 53,6% (52) 18,6% (18) Vienti (jos vientitoimintaa) 26,1% (6) 73,9% (17) Tuotekehitys 25,3% (24) 70,5% (67) 4,2% Investoinnit 18,6% (18) 7% (68) 11,3% (11) Vakavaraisuus 17,7% (17) 77,1% (74) 5,2% (5) Henkilökunnan määrä 17,5% (17) 75,3% (73) 7,2% (7) kasvaa / nousee pysyy ennallaan vähenee / laskee 14

16 MITEN ARVIOITTE YRITYKSENNE KASVUHAKUISUUTTA? olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 6,1% (6) pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 62,2% (61) pyrimme säilyttämään asemamme 22,4% (22) yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 9,2% (9)

17 YRITYKSENNE INVESTOINTIKOHTEET LÄHITULEVAISUUDESSA? rakennukset / toimitilat 16,9% (13) koneet ja laitteet 37,7% (29) tutkimus ja tuotekehitys 7,8% (6) henkilöstön koulutus 7,8% (6) mainonta ja markkinointi 16,9% (13) kansainvälistyminen 3,9% (3) muu 9,1% (7)

18 ONKO YRITYKSESSÄNNE TOTEUTETTU SUKUPOLVEN- TAI OMISTAJANVAIHDOS TAI ONKO SELLAINEN SUUNNITTEILLA? kyllä, toteutettu viimeisen 5 vuoden sisällä 11,2% (11) ei ole toteutettu eikä suunnitteilla toteuttaa 63,3% (62) kyllä, toteutetaan 1-2 vuoden sisällä 5,1% (5) kyllä, toteutetaan 3-4 vuoden sisällä 9,2% (9) kyllä, toteutetaan 6-10 vuoden sisällä 4,1% (4) en osaa sanoa 7,1% (7)

19 KUINKA TÄRKEÄNÄ NÄETTE, ETTÄ ILMAJOEN KUNNAN ELINKEINOTOIMI OLISI LÄSNÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA, KUTEN Facebookissa 7,1% (7) 30,6% (30) 32,7% (32) 29,6% (29) Twitterissä 5,3% (5) 23,2% (22) 4% (38) 31,6% (30) LinkedIn:ssä 4,3% 21,3% (20) 39,4% (37) 35,1% (33) erittäin tärkeää melko tärkeää ei niin tärkeää / vähämerkityksellistä asialla ei ole merkitystä 10 18

20 MILLAISIA SISÄLTÖJÄ TOIVOTTE TAI VASTAAVASTI ETTE TOIVO ILMAJOEN KUNNAN ELINKEINOTOIMEN TIEDOTTEISIIN? Paikallisten tapahtumien markkinointi 84,4% (81) 7,3% (7) 8,3% (8) Yrittäjien aamukahvien aihepiirit 81,1% (77) 5,3% 13,7% (13) Kunnan asiat yleensä 79,2% (76) 8,3% (8) 12,5% (12) Paikallisten yritysten markkinointi 77,9% (74) 12,6% (12) 9,5% (9) Elinkeinotoimen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö 76,8% (73) 10,5% (10) 12,6% (12) Yritysneuvontaan liittyvät asiat 71,9% (69) 15,6% (15) 12,5% (12) Koulutusyhteistyöhön liittyvät asiat 68,8% (66) 13,5% (13) 17,7% (17) Toimitiloihin liittyvät asiat 65,6% (63) 13,5% (13) 20,8% (20) Muut elinkeinotoimen tiedotteiden aihepiirit 28,6% (2) 28,6% (2) 42,9% (3) haluan tietoa en halua tietoa ei merkitystä 19

21 MILLAISENA NÄETTE ILMAJOEN KUNNAN ROOLIN YRITYSTEN TOIMITILOJEN MAHDOLLISTAJANA? kunnan tulisi olla mukana yritysten toimitilojen rakentajana 10,3% (10) kunnan tulisi olla mukana kiinteistösijoittamisessa yhteistyössä yksityisten sijoittajien kanssa 6,2% (6) kunnan roolina on yksityisten toimitilahankkeiden edistäminen mm. kysyntää ja tarjontaa yhteen saattaen 63,9% (62) muu 5,2% (5) en osaa sanoa 14,4% (14)

22 ONKO ILMAJOEN KUNNAN ELINKEINOTOIMEN YHTEYDENPITO TEIHIN PÄIN MIELESTÄNNE RIITTÄVÄÄ? kyllä 77,1% (74) ei 22,9% (22)

23 MIKÄ OLISI TEILLE MIELUISIN TAPA SAADA TIETOA TÄMÄN TUTKIMUKSEN TULOKSISTA (YLEISTASOLLA) JA MAHDOLLISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ? henkilökohtainen tulostiedote kirjeitse 6,6% (6) henkilökohtainen tulostiedote sähköpostitse 69,2% (63) haluan osallistua tiedotustilaisuuteen 24,2% (22)

24 TOIVOTTEKO ILMAJOEN KUNNAN ELINKEINOTOIMEN OTTAVAN TEIHIN YHTEYTTÄ? kyllä, sähköpostilla 1,1% (1) kyllä, henkilökohtaisella käynnillä 4,4% (4) yhteydenotto ei ole tällä hetkellä ajankohtainen 94,4% (85)

25 Asteikko: 1 = ei merkitystä 5 = erittäin tärkeä OMAN YRITYKSEN ARVIOINTI, TEKIJÖIDEN MERKITYS Henkilöstön osaaminen, 99 kpl Liiketoimintaosaaminen, 95 kpl Imago, 99 kpl Yrittäjän jaksaminen/terveys ym., 97 kpl Rahoitus, talous ja laskentatoimi, 95 kpl Tuotteiden/palveluiden hintakilpailukyky, 98 kpl Yrityksen tunnettuus, 99 kpl Toiminnan jatkuva kehittäminen, 96 kpl Toimitilat, 97 kpl Kiinnostavuus yhteistyökumppanina, 98 kpl Toimintaympäristön muutosten ennakoiminen, 95 kpl Johtamisen kehittäminen, 98 kpl Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta, 97 kpl Markkinointi ja myynti, 97 kpl Laatujärjestelmä, 94 kpl Tuotekehitys, 97 kpl Tuotanto- ja materiaalitoiminnot, 95 kpl Mainonta ja tiedottaminen, 99 kpl Vienti ja kansainvälistyminen, 92 kpl 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 2,1 max 5 24

26 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa - tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. OMAN YRITYKSEN ARVIOINTI, KUILUANALYYSI Yrittäjän jaksaminen/terveys ym., 97 kpl Liiketoimintaosaaminen, 95 kpl Markkinointi ja myynti, 97 kpl Rahoitus, talous ja laskentatoimi, 95 kpl Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta, 97 kpl Tuotteiden/palveluiden hintakilpailukyky, 98 kpl Imago, 99 kpl Toiminnan jatkuva kehittäminen, 96 kpl Henkilöstön osaaminen, 99 kpl Yrityksen tunnettuus, 99 kpl Toimitilat, 97 kpl Toimintaympäristön muutosten ennakoiminen, 95 kpl Mainonta ja tiedottaminen, 99 kpl Johtamisen kehittäminen, 98 kpl Tuotekehitys, 97 kpl Laatujärjestelmä, 94 kpl Kiinnostavuus yhteistyökumppanina, 98 kpl Tuotanto- ja materiaalitoiminnot, 95 kpl Vienti ja kansainvälistyminen, 92 kpl 4,4 4,5 3,9 4,4 4,0 4,4 4,5 4,3 4,7 4,4 4,2 4,2 3,6 4,0 3,7 3,8 4,2 3,7 2,1 max 5 25

27 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa - tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. OMAN YRITYKSEN ARVIOINTI, VERTAILU TOIMIALAN MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Yrityksen tunnettuus Imago Kiinnostavuus yhteistyökumppanina Mainonta ja tiedottaminen Markkinointi ja myynti Tuotekehitys Tuotteiden/palveluiden hintakilpailukyky Henkilöstön osaaminen Johtamisen kehittäminen Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Vienti ja kansainvälistyminen Liiketoimintaosaaminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Tuotanto- ja materiaalitoiminnot Laatujärjestelmä Toimintaympäristön muutosten ennakoiminen Toiminnan jatkuva kehittäminen Yrittäjän jaksaminen/terveys ym. Toimitilat Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=99 0 kauppa (sis. tukkukauppa ja vähittäiskauppa) N=23 9 kuluttajapalvelut N=20 3 yrityspalvelut/palvelut julkiselle sektorille N=17-0,2 0,3-0,4 0,5-1,3 9 teollisuus N=25-1,1 5 rakentaminen N=11-1,1 0,3 7 26

28 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa - tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. OMAN YRITYKSEN ARVIOINTI, VERTAILU LIIKEVAIHDON MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Yrityksen tunnettuus Imago Kiinnostavuus yhteistyökumppanina Mainonta ja tiedottaminen Markkinointi ja myynti Tuotekehitys Tuotteiden/palveluiden hintakilpailukyky Henkilöstön osaaminen Johtamisen kehittäminen Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Vienti ja kansainvälistyminen Liiketoimintaosaaminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Tuotanto- ja materiaalitoiminnot Laatujärjestelmä Toimintaympäristön muutosten ennakoiminen Toiminnan jatkuva kehittäminen Yrittäjän jaksaminen/terveys ym. Toimitilat Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N= N=11-1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0, N=27 0,5 0,3 - -1, N=20-1,0 6 > N=

29 Asteikko: 1 = ei merkitystä 5 = erittäin tärkeä KUNNAN ARVIOINTI, TEKIJÖIDEN MERKITYS Yhteistyön luottamuksellisuus, 97 kpl Kunnan ja yrityksen välisen yhteistyön toimivuus, 97 kpl Kunnan kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana, 96 kpl Tiedotus elinkeinotoimeen ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista, 97 kpl Yritysten tasapuolinen kohtelu kunnassa, 96 kpl Yritysten väliset yhteistyömahdollisuudet, 96 kpl Kunnan reagointikyky yrittäjien tarpeisiin, 96 kpl Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus, 95 kpl Kunnan elinkeinotoimen palveluiden saatavuus, 97 kpl Kuntamarkkinointi, 95 kpl Toimitilojen ja tonttien saatavuus, 95 kpl Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus, 95 kpl Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa, 96 kpl Liiketoiminnan siirron sujuvuus/muuton jouhevuus (VAIN UUDET), 5 kpl 4,1 4,1 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 3,5 3,5 3,5 3,3 3,2 3,1 2,6 max 5 28

30 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa - tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. KUNNAN ARVIOINTI, KUILUANALYYSI Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus, 95 kpl Yritysten väliset yhteistyömahdollisuudet, 96 kpl Kunnan kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana, 96 kpl Yritysten tasapuolinen kohtelu kunnassa, 96 kpl Kunnan reagointikyky yrittäjien tarpeisiin, 97 kpl Kunnan ja yrityksen välisen yhteistyön toimivuus, 97 kpl Yhteistyön luottamuksellisuus, 97 kpl Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus, 95 kpl Toimitilojen ja tonttien saatavuus, 95 kpl Kuntamarkkinointi, 95 kpl - Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa, 96 kpl Kunnan elinkeinotoimen palveluiden saatavuus, 97 kpl Tiedotus elinkeinotoimeen ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista, 97 kpl Liiketoiminnan siirron sujuvuus/muuton jouhevuus (VAIN UUDET), 5 kpl 3,5 3,7 4,1 3,8 3,7 4,1 4,1 3,2 3,3 3,5 3,1 3,5 3,9 2,6 max 5 29

31 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa - tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. KUNNAN ARVIOINTI, VERTAILU PÄÄTOIMIALAN MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten väliset yhteistyömahdollisuudet Toimitilojen ja tonttien saatavuus Kunnan elinkeinotoimen palveluiden saatavuus Tiedotus elinkeinotoimeen ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista Kuntamarkkinointi Kunnan reagointikyky yrittäjien tarpeisiin Yhteistyön luottamuksellisuus Kunnan kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa Yritysten tasapuolinen kohtelu kunnassa Kunnan ja yrityksen välisen yhteistyön toimivuus Liiketoiminnan siirron sujuvuus/muuton jouhevuus (VAIN UUDET) Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=99-9 kauppa (sis. tukkukauppa ja vähittäiskauppa) N=23-1,0-4 kuluttajapalvelut N=20 0,2 0,2-1,2 9 yrityspalvelut/palvelut julkiselle sektorille N= teollisuus N=25-0,2 0,4 0, rakentaminen N=11-1,1-1,0 0,3 0,2-0,5 1 30

32 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa - tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. KUNNAN ARVIOINTI, VERTAILU LIIKEVAIHDON MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yritysten väliset yhteistyömahdollisuudet Toimitilojen ja tonttien saatavuus Kunnan elinkeinotoimen palveluiden saatavuus Tiedotus elinkeinotoimeen ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista Kuntamarkkinointi Kunnan reagointikyky yrittäjien tarpeisiin Yhteistyön luottamuksellisuus Kunnan kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana Yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten kanssa Yritysten tasapuolinen kohtelu kunnassa Kunnan ja yrityksen välisen yhteistyön toimivuus Liiketoiminnan siirron sujuvuus/muuton jouhevuus (VAIN UUDET) Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N= N=11 0,2-0,8 1,1 1,0 0,4 0, N=27 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0, N=20-1,8-1, ,1 3 > N=37-1,1-1,1 1,0 1 31

33 T I E D O S T A M E N E S T Y S

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12

Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12 maitotalous 1 2015 MEIJERIALAN AMMATTILAISTEN LEHTI Lukijatutkimus: Lähes kaikki haluavat lukea Maitotalouden painettuna s. 12 MVL:n ja M 2 L:n välinen työehtosopimus yleissitovaksi s. 8 Sovittelija Minna

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT?

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Päivi Atjonen, Sanna Mäkinen, Jyri Manninen, Marjatta Vanhalakka-Ruoho MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Väliarviointi oppilaanohjauksen 2008 2010 kehittämisestä Raportit ja selvitykset 2010:4 Opetushallitus

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot