Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014. Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen"

Transkriptio

1 Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen

2 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1

3 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2

4 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilitoimistotyön kirkkaimmat vetovoimaisuustekijät ja nostaa esiin alan vahvimmat kilpailuetutekijät. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä joulukuussa 2013 tammikuussa Kohderyhmän muodostivat Savon ammatti- ja aikuisopiston tutkimukseen rekrytoimat tilitoimistoalan yritykset. Tutkimus perustuu 23 vastaukseen (lähteneet: 63). Tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 37. Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset esitetään yksityiskohtaisesti InnolinkWeb -järjestelmässä. 3

5 KUILUANALYYSIN KUVAUS Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan annetun onnistumisarvosanan ja merkitysarvosanan erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa toiminnan tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät = kuilu -0,4 tai parempi Parantamisen varaa -tekijät = kuilu -0,5 - -0,9 Kriittiset tekijät = kuilu -1,0 tai heikompi Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu. 4

6 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 5

7 TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 17 prosenttia vastaajista on jo suositellut tilitoimistoalan tehtäviä ystävilleen tai tuttavilleen. Lisäksi yhteensä 78 prosenttia voisi suositella alaa joko lämpimästi tai tietyin ehdoin / varauksin. Perusteluissa vastaajat kertoivat työn olevan monipuolista ja sopivan tarkalle ihmiselle, mutta stressaavuutensa vuoksi sitä ei voi suositella kaikille. 83 prosenttia vastaajista pitää tilitoimistoalaa vähintään kohtuullisen houkuttelevana potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa ja 70 prosenttia potentiaalisten opiskelijoiden keskuudessa. Tilitoimistoalan suurimpina kilpailijoina uusia työntekijöitä rekrytoitaessa pidetään talousalaa, kirjanpitoa, muita toimistotöitä sekä IT/ohjelmointialaa. Sanaparien arvioinneissa korostuu, että tilitoimistoalaa pidetään ennen kaikkea asiantuntevana, monipuolisena ja nykyaikaisena. Toisaalta 83 prosenttia vastaajista arvioi sen olevan stressaavaa. Positiivisina asioina omassa työssään vastaajat kokivat ennen kaikkea työn monipuolisuuden ja itsenäisyyden. Negatiivisina puolina nousivat useimmiten esille kiire, stressi ja huono palkkaus. Tärkeimpinä osaamisvaatimuksian aalan työntekijöille nähtiin kirjanpitotaidot (65 %) sekä asiakaspalvelutaidot (48 %). Tärkeimpinä tilitoimistotyön vetovoimatekijöinä vastaajat pitivät taitavia esimiehiä, hyvää työilmapiiriä sekä hyviä koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia. 6

8 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Vastaajien taustatiedot 7

9 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT YRITYS 2013 Pretax 60,9% (14) Tilimaijat 13,0% (3) Visma 17,4% (4) Tilitahko 8,7% (2) Yhteensä 10% (23) VASTAAJAN IKÄ 2013 alle 25 vuotta 4,3% (1) vuotta 17,4% (4) vuotta 13,0% (3) vuotta 34,8% (8) vuotta 30,4% (7) Yhteensä 10% (23) YRITYKSEN KOKO 2013 pieni 21,7% (5) keskikokoinen 17,4% (4) iso 60,9% (14) Yhteensä 10% (23) VASTAAJAN SUKUPUOLI 2013 nainen 87,0% (20) mies 13,0% (3) Yhteensä 10% (23) KUNTA 2013 Kuopio 60,9% (14) Varkaus 30,4% (7) Nilsiä 8,7% (2) Yhteensä 10% (23) ASEMA ORGANISAATIOSSA 2013 nainen 87,0% (20) mies 13,0% (3) Yhteensä 10% (23) 8

10 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen tulokset 9

11 TILITOIMISTOALAN HOUKUTTELEVUUS Kuinka houkuttelevana näette tilitoimistoalan? Asteikko: 1 = ei ollenkaan houkuttelevana, 2 = melko vähän houkuttelevana, 3 = kohtuullisen houkuttelevana, 4 = melko houkuttelevana, 5 = erittäin houkuttelevana Potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa, 23 kpl 3,3 Potentiaalisten opiskelijoiden keskuudessa, 23 kpl 2,9 max 5 Potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa 1 % (0) 2 17,4% (4) 3 43,5% (10) 4 34,8% (8) 5 4,3% (1) Potentiaalisten opiskelijoiden keskuudessa 1 4,3% (1) 2 26,1% (6) 4 21,7% (5) 5 % (0) 3 47,8% (11) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

12 KILPAILIJAT TYÖNTEKIJÖITÄ REKRYTOITAESSA Mitkä alat näette tilitoimistoalan tärkeimpinä kilpailijoina? Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa? kaupanala 7,1% (1) tekniikka 7,1% (1) talousala 21,4% (3) pankit 14,3% (2) vakuutusyhtiöt 7,1% (1) IT / ohjelmisto 21,4% (3) sosiaaliala 7,1% (1) toimistotyöt 21,4% (3) talouskonsultointi 14,3% (2) markkinointi 7,1% (1) asianajotoimisto 7,1% (1) kirjanpito 21,4% (3) muu toimiala 7,1% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

13 KILPAILIJAT OPISKELIJOITA HOUKUTELTAESSA Mitkä alat näette tilitoimistoalan tärkeimpinä kilpailijoina? Uusia opiskelijoita houkuteltaessa? sairaanhoitoala 8,3% (1) kaupanala 16,7% (2) konsultointiala 8,3% (1) talousala 8,3% (1) pankit 8,3% (1) vakuutusyhtiöt 8,3% (1) tilintarkastusala 8,3% (1) markkinointi 16,7% (2) IT / ohjelmistot 16,7% (2) sosiaali- ja terveysala 8,3% (1) taloushallinto 8,3% (1) jokin muu 25,0% (3) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

14 SANAPARIEN ARVIOINTI Arvioikaa kokemustenne tai mielikuvienne perusteella seuraavia tilitoimistoalaa kuvaavia vastinpareja: Asiantuntematonta - Asiantuntevaa, 23 kpl 4,4 Yksipuolista - Monipuolista, 23 kpl Vanhanaikaista - Nykyiaikaista, 23 kpl Hitaasti reagoivaa - Dynaamista, 23 kpl Vaikeaa - Helppoa, 23 kpl Stressaavaa - Stressitöntä, 23 kpl 4,0 4,0 3,5 2,1 1,8 max 5 Asiantuntematonta - Asiantuntevaa 4,3% 47,8% (11) 47,8% (11) Yksipuolista - Monipuolista 4,3% 21,7% (5) 39,1% (9) 34,8% (8) Vanhanaikaista - Nykyiaikaista 17,4% (4) 69,6% (16) 13,0% (3) Hitaasti reagoivaa - Dynaamista 4,3% 47,8% (11) 39,1% (9) 8,7% (2) Stressaavaa - Stressitöntä 39,1% (9) 43,5% (10) 13,0% (3) 4,3% Vaikeaa - Helppoa 13,0% (3) 60,9% (14) 26,1% (6) 0% 20% 40% % 80% 100% 13

15 TYÖNI 3 POSITIIVISINTA ASIAA Kertokaa omin sanoin, mitkä ovat mielestänne tilitoimistotyön kolme parasta asiaa? Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 14

16 TYÖNI 3 NEGATIIVISINTA ASIAA Kertokaa omin sanoin, mitkä ovat mielestänne tilitoimistotyön kolme pahinta asiaa? Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 15

17 TÄRKEIMMÄT OSAAMISVAATIMUKSET Valitkaa seuraavista tekijöistä kaksi mielestänne tärkeintä osaamisvaatimusta alan työntekijöiltä: asiakaspalvelutaidot 47,8% (11) kirjanpitotaidot 65,2% (15) tilinpäätöstaidot 34,8% (8) verotukseen liittyvä osaaminen 26,1% (6) palkanlaskentataidot 8,7% (2) tietotekniset taidot 4,3% (1) yleiset työelämätaidot (mm. yhteistyö, tietotekniikka-, ongelmanratkaisutaidot) 17,4% (4) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

18 TÄRKEIMMÄT TALOUSHALLINNON TAIDOT Mitkä alan työntekijän taloushallinnon taidot näet kaikkein tärkeimmiksi? Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 17

19 VAATIMUKSET ALALLE PYRKIVILLE Mitä vaatimuksia erityisesti toivoisit lisää alalle pyrkiviltä (mm. vastavalmistuneilta ja työnhakijoilta)? Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset on tiivistetty ns. sanapilveksi. Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampana sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa. Sanapilvet on tuotettu käyttäen tarkoitukseen suunniteltua ohjelmaa. 18

20 SUOSITTELEMINEN Suosittelisitteko tilitoimistoalan tehtäviä ystävillesi ja tuttavillesi? kyllä, olen jo suositellut 17,4% (4) kyllä, suosittelisin lämpimästi 21,7% (5) 39,1 % 95,6 % en todennäköisesti suosittelisi 4,3% (1) kyllä, suosittelisin tietyin ehdoin/varauksin 56,5% (13) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Perustelut: Monipuolinen ja haastava työ. tällä alalla luulisi riittävän töitä, työ on itsenäistä ja uralla etenemismahdollisuudet hyvät Stressi ei sovi kaikille Mielenkiintoinen ja monipuolinen työ, joustava työaika, saa tehdä siistiä sisätyötä, tapaa mielenkiintoisia eri alan yrittäjiä Jos haluaa mielenkiintoisen, mutta alhaisesti palkatun työn, jossa riittää tekemistä ja työtä, niin siitä vaan. Kaikista ei ole tähän työhön, mutta suosittelin eräälle henkilölle, joka on ajan tasalla uudistuksista (vero ym.) omaa hyvän matikkapään ja tietää muutenkin asioista paljon ja hän mietti uutta ammattia itselleen Vaatii tarkkuutta ja kärsivällisyyttä. Alalla riittää haasteita, palkkaus täytyisi saada vastuun kanssa samaan tasoon. Alalla on erittäin huono palkkaus. Työ on aika pakkotahtista ja tiukasti aikataulutettua. Palkka ei vastaa työn vaativuutta, jatkuva kiire ja stressi Tieto, taito kehittyy. Monipuoliset työtehtävät sekä sosiaalista työtä, joutuu olemaan paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Työ on henkisesti raskasta, ajan kanssa kilpaa juokseminen. Pitää olla äärimmäisen tarkka, hyvä numeropää ei ole pahitteeksi. Hyvä keskittymiskyky. Jos rakastaa työntekoa, tilitoimistossa työtä löytyy! Huono palkkaus ei houkuttele työmäärään ja vastuuseen nähden. Palkka ja työtehtävät eivät kohtaa toisiaan. 19

21 Asteikko: 1 = ei merkitystä 5 = erittäin tärkeä TOIMINNAN TEKIJÖIDEN MERKITYS Arvioikaa tilitoimistotyön tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Kuinka tärkeiksi koitte seuraavat työtä kuvaavat väittämät hakeutuessanne alalle? Taitavat esimiehet, 23 kpl Hyvä työilmapiiri, 23 kpl Hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, 23 kpl Sopiva palkkaustaso, 23 kpl Työn sisältö, 23 kpl Työajan säännöllisyys, 23 kpl Työn itsenäisyys, 23 kpl Hyvät etenemismahdollisuudet uralla, 23 kpl Työn haastavuus, 23 kpl Työn monipuolisuus, 22 kpl Työn ihmisläheisyys, 22 kpl Tulosten konkreettisuus, 21 kpl Alan arvostus, 23 kpl Alan yleinen tunnettuus, 23 kpl Alan trendikkyys, 23 kpl 4,6 4,5 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 2,8 max 5 20

22 Asteikko: 1 = ei lainkaan 5 = erittäin hyvin TOIMINNAN TEKIJÖIDEN ONNISTUMINEN Kuinka hyvin väittämä toteutuu nykyisessä työssäsi? Työn itsenäisyys, 23 kpl Työn haastavuus, 23 kpl Hyvä työilmapiiri, 23 kpl Työn monipuolisuus, 23 kpl Hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, 23 kpl Tulosten konkreettisuus, 20 kpl Työn sisältö, 23 kpl Taitavat esimiehet, 23 kpl Työajan säännöllisyys, 23 kpl Työn ihmisläheisyys, 23 kpl Hyvät etenemismahdollisuudet uralla, 23 kpl Alan yleinen tunnettuus, 23 kpl Alan arvostus, 23 kpl Sopiva palkkaustaso, 23 kpl Alan trendikkyys, 23 kpl 4,4 4,3 4,3 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,3 3,2 3,0 3,0 2,7 max 5 21

23 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa - tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. TOIMINNAN TEKIJÖIDEN KUILUANALYYSI Sopiva palkkaustaso, 23 kpl -1,3 Alan arvostus, 23 kpl -0,8 Taitavat esimiehet, 23 kpl -0,7 Hyvät etenemismahdollisuudet uralla, 23 kpl -0,7 Alan yleinen tunnettuus, 23 kpl -0,5 Hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, 23 kpl -0,4 Työajan säännöllisyys, 23 kpl -0,3 Työn sisältö, 23 kpl -0,3 Hyvä työilmapiiri, 23 kpl -0,2 Alan trendikkyys, 23 kpl Työn ihmisläheisyys, 23 kpl Tulosten konkreettisuus, 21 kpl Työn monipuolisuus, 23 kpl 0,2 Työn itsenäisyys, 23 kpl 0,3 Työn haastavuus, 23 kpl 0,4 4,3 3,8 4,6 4,0 3,7 4,5 4,1 4,2 4,5 2,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 max 5 22

24 Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä heikommin tekijässä ollaan onnistuttu. Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Parantamisen varaa - tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. VERTAILU YRITYKSEN KOON MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Ala Alan yleinen tunnettuus Alan arvostus Alan trendikkyys Keskiarvo Työn ominaisuudet Työn sisältö Työn haastavuus Työn monipuolisuus Tulosten konkreettisuus Työn ihmisläheisyys Työn itsenäisyys Työajan säännöllisyys Sopiva palkkaustaso Keskiarvo Organisaatio ja työyhteisö Hyvä työilmapiiri Taitavat esimiehet Hyvät etenemismahdollisuudet uralla Hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet Keskiarvo Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=23-0,5-0,8-0,45-0,3 0,4 0,2 0,3-0,3-1,3-0,11-0,2-0,7-0,7-0,4-0,50-0,28 pieni N=5 0,2 0,4 0,8 0,47 0,2 0,6 0,4-0,2 0,12 0,4-0,2 0,2 0,10 0,19 keskikokoinen N=4-1,8-2,0-1,3-1,67-1,3 0,2-0,3-0,5-0,5-1,0-2,8-0,75-0,5-1,5-2,0-0,8-1,19-1,05 iso N=14-0,4-0,9-0,43-0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,4-0,1-1,4-1 -0,3-0,7-0,5-0,6-0,52-0,23 23

25 VERTAILU VASTAAJAN IKÄRYHMÄN MUKAAN TOIMINNAN TEKIJÄT Ala Alan yleinen tunnettuus Alan arvostus Alan trendikkyys Keskiarvo Työn ominaisuudet Työn sisältö Työn haastavuus Työn monipuolisuus Tulosten konkreettisuus Työn ihmisläheisyys Työn itsenäisyys Työajan säännöllisyys Sopiva palkkaustaso Keskiarvo Organisaatio ja työyhteisö Hyvä työilmapiiri Taitavat esimiehet Hyvät etenemismahdollisuudet uralla Hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet Keskiarvo Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=23-0,5-0,8-0,45-0,3 0,4 0,2 0,3-0,3-1,3-0,11-0,2-0,7-0,7-0,4-0,50-0,28 alle 25 vuotta N=1-1,0-2,0-2,0-1,67-1,0 1,0-1,0-2,0-0,38-1,0-1,0-1,0-1,0-1,00-0, vuotta N=4-0,5-0,8-0,42-0,5 0,2-0,3-0,5-1,8-0,34-0,5-0,8-1,0-0,8-0,75-0, vuotta N=3 0,3-0,7 0,3 0 0,3 0,3 0,3-0,3 8 0,3-0, vuotta N=8-0,8-0,9-0,1-0,58-0,3 0,2 0,1-0,3-0,6 0,4-0,6-1,9-0,36-0,4-0,9-0,8-0,5-0,63-0, vuotta N=7-0,6-0,6 0,1-0,33-0,1 0,7 0,6 0,3 0,4 0,6 0,3-0,7 0,26 0,1-0,7-0,6-0,3-0,36-2 Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 / Savon ammatti- ja aikuisopisto 24 Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5-0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä

26 ALAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VETOVOIMAISUUS Kertokaa ratkaisuehdotuksenne, miten kehittäisitte tilitoimistoalan VETOVOIMAISUUTTA: Palkkaa nostamalla, mainostamalla asiakaspalvelun tärkeyttä työssä. paremmat palkat, enemmän tietoa mitä työ sisältää parempi palkkaus Parempi palkkaus Työpaikan sijainti, reilut työkaverit ja esimiehet, myönteinen julkisuuskuva / näkyvyys Palkkataso Palkkaus Saataisiin alasta positiivinen kuva Yrittäjän tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Mainontaa, yhteistyötä koulujen kanssa. Palkkaus paremmaksi paremmat palkat Palkkaus kohdalleen. Enemmän tietoa siitä, ettei ole tylsää ja "nirppanokkien" työtä. Itsensä kehittämismahdollisuudet ovat periaatteessa tosi rajattomat, voi erikoistua. Palkkaus tulisi saada paremmaksi, että nuoret innostuisivat alasta. Työn arvostamisen lisäämistä. Palkan parantamista. Palkkatasoa korottamalla työkuormaa / taitotasoa vastaavaksi. Uusilla kampanjoilla, mainostamisella 25

27 ALAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET - KOULUTUS Kertokaa ratkaisuehdotuksenne, miten kehittäisitte tilitoimistoalan KOULUTUSTA: Kouluttajat todellisia asiantuntijoita, joilla on taito myös kouluttaa! työ ohessa ohjelmistojen käyttöopastusta Monipuolista eri aloihin liittyviä asioita Työssä oppimista Koulussa pitäisi tuoda enemmän positiivisemmin esille tilitoimistoalaa, eikä syrjiä sitä. Laaja-alaisesti koko kirjanpitoon liittyvää koulutusta. Paljon koulutuksia jotta ollaan asioista perillä. enemmän työharjoittelua: alalle voi oppia vain työtä tekemällä, koulukirjoista ja teoriasta ei paljoa apua ole Enemmän koulutus vastaamaan oikeasti käytännön työtä! Taloushallinnon ammattitutkinnot ym. Täsmäkoulutusta tulleista muutoksista. Käytännön läheistä koulutusta lisää omalla paikkakunnalla. 26

28 ALAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET - TYÖYMPÄRISTÖ Kertokaa ratkaisuehdotuksenne, miten kehittäisitte tilitoimistoalan TYÖYMPÄRISTÖÄ: omat huoneet Viihtyisä, siisti ja puhdas toimisto En osaa sanoa Työympäristössä on liian kovat vaatimukset, miten ikinä pääsee töihin jos ei saa kokemusta. Moni vaatii vähintään sen kolme vuotta kokemusta. Miksi ei voi palkata vasta valmistunutta töihin tekemään ensiksi avustavaa kirjanpitoa jne. Kaikki ok, ergonomian huomioiminen. Viihtyisä työympäristö ja ajanmukaiset työvälineet. Mukava ja kannustava työilmapiiri. Ergonomisesti oikea työskentelypiste. Viihtyisyys. Tiettyjen henkilöiden erikoistumista tietyille osa-alueille, esim. verotus, alv, ulkomaankauppa jne Virkistystoimilla, kursseilla, yhdessäololla vapaa-aikana. 27

29 T I E D O S T A M E N E S T Y S

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2

Lisätiedot

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, 0 0 1 0 0 H E L S I N

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2009 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4 3. OPISKELU...6 3.1. Kolme tärkeintä

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI 2009 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla

Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen aloilla ELINA MUUTTOMAA KEIJO VESILAHTI VELI-MATTI TUURE TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 44 Nurmijärvi 2010 Työvoimatilanne kuljetus- ja infrarakentamisen

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle 1 Helsingissä 2012 Opas on toteutettu Sosiaalialan Työnantajat ry:n toimeksiannosta Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS Tutkimustulosten raportoinnista Tarja Heikkilä Tutkimusraportti Tutkimusraportti sisältää kuvauksen tutkimuksen suorittamisesta sekä yhteenvedon tuloksista. Kansilehti Tiivistelmä

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 01.04.2010 Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi 1. Henkilöstökyselyjärjestelmän yleiskuvaus Henkilöstökyselyjärjestelmä

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

TEK-paneelin 1/2011 tulokset

TEK-paneelin 1/2011 tulokset TEK-paneelin 1/2011 tulokset KAIKKI VASTAAJAT... 2 1. Tunnetko TEKin tavoitteet liittyen seuraavaan hallitusohjelmaan (Viisaat valinnat)?... 2 2. Mikä on mielestäsi sopiva vanhuuseläkkeen alaikäraja?...

Lisätiedot