Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen"

Transkriptio

1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ja kotiin annettavat palvelut Hämeenlinnan kaupunki Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

2 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1

3 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2

4 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Hämeenlinnan kaupungin vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin lomake ja sähköisenä kyselynä marras-joulukuussa. Kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin kyseisten palveluiden asiakkaat. Tutkimus perustuu 361 vastaukseen. Asumispalveluista vastauksia kertyi 289 kappaletta ja kotiin annettavista palveluista 72 kappaletta. Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset esitetään yksityiskohtaisesti InnolinkWeb -järjestelmässä. 3

5 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 4

6 TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 1/2 Kotiin annettavissa palveluissa 93 prosentilla on palvelusuunnitelma ja 87 % on osallistunut suunnitelmaan laatimiseen ja 79 % kokee, että heidän toiveensa ja tarpeensa on otettu huomioon. 60 % avustaja/ohjaaja työskentelee hyvin ammattitatoisesti, 29 % melko ammattitaitoisesti 52 % saa hyvin apua tai palvelua, 30 % melko hyvin. 61 % saa tarvittaessa hyvin yhteyden avustajaan, 21 % melko hyvin. 60 % avustaja/ohjaajan huomioi toiveet hyvin, 26 % melko hyvin. 69 % avustaja/ohjaaja on kohdellut hyvin, 20 % melko hyvin. 46 % avustajalla/ohjaajalla on riittävästi aikaa, melko hyvin 31 %. 56 % hyvin tyytyväinen avustajan/ohjaajan kanssa tehtyyn toimintaan. Kotiin annettavien palveluiden kokonaisarvosanan keskiarvo on 1-5 asteikolla 4,3 (v ,1; ,1). 5

7 TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 1/2 Asumispalveluissa 88 % ja kotiin annettavissa palveluissa 93 prosentin kanssa on tehty palvelusuunnitelma. Mielenterveyskuntoutujien (85 %), kehitysvammaisten (99 %) ja vammaisten (94 %) asiakkaiden kanssa suunnitelma on tehty useimmin ja päihdekuntoutuvien asiakkaiden kanssa harvimmin (71 %) Asumispalveluiden asiakkaista 78 on osallistunut palvelusuunnitelman tekoon ja 74 % katsoo toiveidensa ja tarpeidensa tulleen huomioiduksi suunnitelmassa. 54 % kokee, että henkilökunnan ammattitaito on hyvä, 27 % melko hyvä. 54 % saa tarvittaessa apua ja palvelua hyvin, 27 % melko hyvin. 50 % kokee saavansa tarvitsemansa avun riittävän nopeasti, 25 % melko hyvin 58 % kokee henkilökunnan kohdelleen hyvin, 27 % melko hyvin. 56 % kokee saaneensa henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa, 27 % melko hyvin. 55 % kokee henkilökunnan huomiovan toiveet hyvin, 23 % melko hyvin. 90 % nimetty omahoitaja, 60 % yhteistyö sujunut omahoitajan kanssa hyvin, 26 % melko hyvin Kotiin annettavien palveluiden kokonaisarvosanojen keskiarvo on 1-5 asteikolla 4,4 (v ,2; ,3). 6

8 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Vastaajien taustatiedot 7

9 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Asumispalvelut Kotiin annettavat palvelut Asiakasryhmä N % N % mielenterveyskuntoutuja % % kehitysvammainen % % vammainen 19 7 % % päihdekuntoutuja % 0 0 % Ikä alle 10 vuotta 0 0 % 5 7 % vuotta 0 0 % 8 11 % vuotta 2 1 % 1 1 % vuotta % % vuotta 26 9 % 4 6 % vuotta % % vuotta % % vuotta % 9 13 % vuotta 22 8 % 7 10 % vuotta 4 1 % 2 3 % yli 90 vuotta 0 0 % 1 1 % Sukupuoli nainen % % mies % % 8

10 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Yksikkö (ASUMISPALVELUT) Attendo Hauhon Hoivakoti 0,3% (1) Attendo Onnelan palvelukoti, Lammi 1,7% (5) Attendo Rautlehdon palvelukoti, Janakkala 0,7% (2) Attendo Villla Häitilä 3,5% (10) Ilonakoti, MielenRuokaa Oy 0,3% (1) Jaakonkatu, Eteva 1,4% (4) Kotipesä, EAS 5,2% (15) Kuurojen palvelusäätiö, Sampola 1,4% (4) Kuurojen palvelusäätiö, Åvik 0,3% (1) Larin Kyöstin Validia-koti 0,7% (2) Länsituuli, EAS 4,8% (14) Matikulmakodit (Hml kaupunki) 3,8% (11) Mehiläinen, Hämeen Tukikoti 1,7% (5) Mehiläinen, Palvelukoti Linnamäki 1, (3) Mikeva, Laaniityn palvelukoti 1, (3) Mikeva, Palvelukoti Loiste 1,4% (4) Mikeva, Sairionrannan palvelukoti 8, (23) Mäyränkoti, EAS 0,3% (1) Mäyränpesä, EAS 5,9% (17) Perhekoti Jääskeläinen (Fasaanikuja) 1,4% (4) Perhekoti Jääskeläinen (Herukkakuja) 2,4% (7) Perhekoti Jääskeläinen (tukiasunnot) 9, (26) Perhekoti Jääskeläinen (Voutilantie) 2,4% (7) Poltinahon Validia -talo 3,5% (10) Sotkan asumispalvelukeskus 9,3% (27) Takumäen tukiasunnot 3,8% (11) Vanajanharju 7,6% (22) Villa Ilovuori 6,6% (19) Visamäki 8, (23) muu 2,4% (7) Asuinkohde (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) 2 vanhempieni luona 21,4% (15) itsenäisesti omassa asunnossa 48,6% (34) tukiasunnossa 30, (21) Palvelun tuottaja (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Attendo Oy 2,8% (2) Erityisasuntosäätiö 12,7% (9) Katariinan kotihoito ja kotisairaanhoito 2,8% (2) Kuurojen palvelusäätiö 1,4% (1) MielenRuokaa Oy 8,5% (6) Pumpulitupa Oy 29,6% (21) Tapsan kotipalvelu 16,9% (12) Uudenmaan tukitupa Oy, Esperi 2,8% (2) Validia, henkilökohtainen apu 14,1% (10) Muu 8,5% (6)

11 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen tulokset 10

12 PALVELUTARPEEN ARVIOINTI Onko palvelustanne tehty kirjallinen suunnitelma (ASUMISPALVELUT) / Onko teille tehty palvelusuunnitelma (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Oletteko itse osallistuneet suunnitelman laatimiseen? asumispalvelut kyllä 88,1% (244) ei 11,9% (33) en tiedä (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) 0, (0) asumispalvelut kyllä 78,6% (221) en 12,8% (36) en tiedä 8,5% (24) kotiin annettavat palvelut kyllä 93, (66) ei 0, (0) en tiedä (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) 7, (5) kotiin annettavat palvelut kyllä 87,3% (62) en 5,6% (4) en tiedä 7, (5) 5 5 Kirjallisen suunnitelman/palvelusuunnitelman teko asiakasryhmän mukaan Asumispalvelut Kotiin annettavat palvelut mielenterveyskuntoutuja kehitysvammainen 83,5% (86) 99,1% (105) 16,5% mielenterveyskuntoutuja 88,9% (16) vammainen 94,4% (17) kehitysvammainen 93,3% (14) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 71,4% (30) 28,6% (12) vammainen 94,6% (35) 2 kyllä 4 ei kyllä en tiedä (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT)

13 PALVELUTARPEEN ARVIOINTI Onko toiveenne ja tarpeenne huomioitu palvelusuunnitelmassa? asumispalvelut osittain 19,7% (54) ei 6,6% (18) kyllä 73,7% (202) kotiin annettavat palvelut osittain 18,8% (13) ei 2,9% (2) kyllä 78,3% (54) Toiveiden huomiointi asiakasryhmän mukaan Asumispalvelut Kotiin annettavat palvelut mielenterveyskuntoutuja 66, (68) 26,2% (27) mielenterveyskuntoutuja 72,2% (13) 22,2% (4) kehitysvammainen vammainen 50, (9) 93,5% (100) 44,4% (8) kehitysvammainen 85,7% (12) 7,1% 7,1% päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 56,4% (22) 28,2% (11) 15,4% vammainen 77,8% (28) 22,2% (8) 2 4 kyllä osittain ei kyllä osittain ei 8 12

14 PALVELUN ARVIOINTI (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Kuinka ammattitaitoisesti avustajanne /ohjaajanne työskentelee? 2 1,4% (1) 3 9,7% (7) 4 29,2% (21) 5 59,7% (43) Saatteko riittävästi apua tai palvelua? 2 7, (5) 3 11,3% (8) 4 29,6% (21) 5 52,1% (37) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin Koetteko saavanne tarvittaessa yhteyden avustajaanne / ohjaajanne? 2 4,2% (3) 3 13,9% (10) 4 20,8% (15) 5 61,1% (44)

15 PALVELUN ARVIOINTI (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Onko avustajanne /ohjaajanne huomioinut toiveenne? 2 5,6% (4) 3 8,3% (6) 4 26,4% (19) 5 59,7% (43) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin Miten avustaja /ohjaaja on kohdellut teitä? 2 2,8% (2) 3 8,5% (6) 4 19,7% (14) 5 69, (49) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin Onko avustajallanne ollut riittävästi aikaa teille? 1 2,8% (2) 2 5,6% (4) 3 15,3% (11) 4 30,6% (22) 5 45,8% (33) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin

16 PALVELUN ARVIOINTI (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Oletteko tyytyväinen avustajan / ohjaajan kanssa tehtyyn toimintaan? 1 1,4% (1) 2 2,8% (2) 3 12,5% (9) 4 27,8% (20) 5 55,6% (40) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen Saatteko tehdä haluamianne asioita? harvoin 1,4% (1) satunnaisesti 5,6% (4) useimmiten 43,7% (31) kyllä halutessani 49,3% (35)

17 PALVELUN ARVIOINTI (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Avustajan ammattitaito (asiakkaan) iän mukaan Avustajan ammattitaito asiakasryhmän mukaan alle 10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 90 vuotta 60, (3) 40, (2) 12,5% 50, (4) 37,5% (3) 100, (1) 30,8% (4) 69,2% (9) 100, (4) 10, 10, 80, (8) 8,3% 25, (3) 66,7% (8) 22,2% (2) 22,2% (2) 55,6% (5) 42,9% (3) 14,3% (1) 42,9% (3) 50, (1) 50, (1) 100, (1) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin mielenterveyskuntoutuja 5,6% 5,6% 22,2% (4) 66,7% (12) kehitysvammainen 33,3% (5) 66,7% (10) vammainen 15,8% (6) 31,6% (12) 52,6% (20) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin 16

18 PALVELUN ARVIOINTI (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Toiveiden huomiointi iän mukaan Toiveiden huomiointi asiakasryhmän mukaan alle 10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 90 vuotta 40, (2) 60, (3) 12,5% 50, (4) 37,5% (3) 100, (1) 7,7% 7,7% 84,6% (11) 25, (1) 75, (3) 10, 10, 33,3% (4) 11,1% 22,2% (2) 80, (8) 66,7% (8) 33,3% (3) 33,3% (3) 14,3% (1) 28,6% (2) 28,6% (2) 28,6% (2) 100, (2) 100, (1) mielenterveyskuntoutuja 5,6% 5,6% 11,1% (2) 77,8% (14) kehitysvammainen 6,7% 53,3% (8) 40, (6) vammainen 5,3% 13,2% (5) 23,7% (9) 57,9% (22)

19 ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI (ASUMISPALVELUT) Millainen on henkilökunnan ammattitaito? huono 1,1% (3) melko huono 1,4% (4) kohtuullinen 16,9% (48) melko hyvä 27,1% (77) hyvä 53,5% (152) Henkilökunnan ammattitaito asiakasryhmän mukaan mielenterveyskuntoutuja 19,4% (21) 33,3% (36) 43,5% (47) kehitysvammainen 9,3% 23,4% (25) 66,4% (71) vammainen 11,8% 35,3% (6) 52,9% (9) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 23,3% (10) 23,3% (10) 51,2% (22) huono melko huono kohtuullinen melko hyvä hyvä 18

20 ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI (ASUMISPALVELUT) Osatekijöiden keskiarvot Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin Miten henkilökunta on kohdellut teitä?, 281 kpl 4,4 Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua?, 283 kpl 4,3 Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa?, 279 kpl 4,3 Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne?, 281 kpl 4,2 Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti?, 279 kpl 4,2 max 5 Osatekijöiden jakaumat Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua? 14,1% (40) 28,6% (81) 53,7% (152) Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti? 18,6% (52) 24,7% (69) 49,8% (139) Miten henkilökunta on kohdellut teitä? 10,3% 26,7% (75) 58, (163) Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa? 14,7% (41) 24,7% (69) 56,3% (157) Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne? 5, 13,5% (38) 23,1% (65) 54,8% (154) = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 19

21 ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI (ASUMISPALVELUT) Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua? (mielenterveyskuntoutuja) 18,5% (20) 33,3% (36) 45,4% (49) Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti? (mielenterveyskuntoutuja) 5,6% 24,1% (26) 25, (27) 43,5% (47) Miten henkilökunta on kohdellut teitä? (mielenterveyskuntoutuja) 12, 35,2% (38) 49,1% (53) Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa? (mielenterveyskuntoutuja) 20,2% (22) 27,5% (30) 46,8% (51) Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne? (mielenterveyskuntoutuja) 6,4% 18,3% (20) 27,5% (30) 44, (48) = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 8 Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua? (kehitysvammainen) 8,5% 19,8% (21) 70,8% (75) Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti? (kehitysvammainen) 9,4% 28,3% (30) 59,4% (63) Miten henkilökunta on kohdellut teitä? (kehitysvammainen) 19,8% (21) 72,6% (77) Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa? (kehitysvammainen) 9,6% 15,4% (16) 74, (77) Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne? (kehitysvammainen) 6,6% 18,9% (20) 70,8% (75) = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 20

22 ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI (ASUMISPALVELUT) Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua? (vammainen) 11,1% (2) 22,2% (4) 33,3% (6) 33,3% (6) Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti? (vammainen) 5,9% 35,3% (6) 23,5% (4) 35,3% (6) Miten henkilökunta on kohdellut teitä? (vammainen) 5,9% 11,8% (2) 41,2% (7) 41,2% (7) Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa? (vammainen) 17,6% (3) 52,9% (9) 29,4% (5) Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne? (vammainen) 5,9% 17,6% (3) 29,4% (5) 47,1% (8) = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 8 Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua? (päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) ) 7, 11,6% 34,9% (15) 46,5% (20) Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti? (päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) ) 9,8% 22, (9) 14,6% 51,2% (21) Miten henkilökunta on kohdellut teitä? (päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) ) 7,3% 12,2% 19,5% (8) 56,1% (23) Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa? (päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) ) 9,8% 29,3% (12) 53,7% (22) Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne? (päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) ) 9,8% 14,6% 22, (9) 48,8% (20) = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 8 21

23 ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI (ASUMISPALVELUT) Onko teille nimetty asioita hoitava työntekijä esim. omahoitaja? Yhteistyön sujuminen omahoitajan kanssa ei 10,1% (28) ei 9,3% (27) ei 11,3% (26) kyllä 89,9% (250) kyllä 90,7% (264) kyllä 88,7% (205) 1 = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 1 1,2% (3) 2 3,1% (8) 3 9,7% (25) 4 26,4% (68) 5 59,7% (154) ,5% (4) 2 0,7% (2) 3 9,2% (25) 4 26,8% (73) 5 61,8% (168) Onko henkilöstöllä ollut riittävästi aikaa teille? ,3% (62) 41,4% (115) 31,3% (87) mielenterveyskuntoutuja 25,7% (27) 43,8% (46) 25,7% (27) ,1% ,4% (66) 22,4% (53) ,5% (125) 40,9% (97) ,8% (70) 31,2% (74) vähän melko vähän jonkin verran melko paljon paljon kehitysvammainen vammainen päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 16,2% 37,5% (6) 20,9% 2 39, (41) 4 31,3% (5) 51,2% (22) 6 42,9% (45) 8 vähän melko vähän jonkin verran melko paljon paljon 25, (4) 18,6% 22

24 ASUKASVIIHTYISYYS (ASUMISPALVELUT) Tyytyväisyys tiloihin ja asuntoon, 275 kpl 4,4 2014, 288 kpl 4,3 1 1,4% (4) 2 1,8% (5) 3 11,3% (32) 4 25,1% (71) 5 60,4% (171) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen max Tyytyväisyys yksikön järjestettyyn ohjelmaan ja toimintaan, 269 kpl 2014, 285 kpl max 5 4,1 4,1 1 3,3% (9) 2 3,3% (9) 3 19,9% (55) 4 28,3% (78) 5 45,3% (125) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen Tyytyväisyys tilojen siisteyteen , 272 kpl 2014, 285 kpl 4,5 4,4 1 0,7% (2) 2 1,1% (3) 3 8,9% (25) 4 28,8% (81) 5 60,5% (170) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen max

25 ASUKASVIIHTYISYYS (ASUMISPALVELUT) Tyytyväisyys tiloihin ja asuntoon kehitysvammainen, 106 kpl vammainen, 17 kpl mielenterveyskuntoutuja, 109 kpl päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT), 43 kpl 4,7 4,4 4,2 4,2 Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen Tyytyväisyys yksikössä järjestettyyn ohjelmaan max 5 kehitysvammainen, 105 kpl mielenterveyskuntoutuja, 106 kpl päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT), 41 kpl vammainen, 17 kpl Tyytyväisyys tilojen siisteyteen max 5 4,5 3,9 3,9 3,8 kehitysvammainen, 106 kpl päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT), 42 kpl vammainen, 16 kpl mielenterveyskuntoutuja, 108 kpl max 5 4,6 4,6 4,3 4,3 24

26 ULKOILU (ASUMISPALVELUT) Pääsettekö päivittäin ulos en koskaan 0, (0) harvoin 1,1% (3) satunnaisesti 1,1% (3) useimmiten 10, (28) kyllä halutessani 87,9% (247) 2014 en koskaan 0, (0) harvoin 1,4% (4) satunnaisesti 1,7% (5) useimmiten 12, (35) kyllä halutessani 84,9% (248) 2013 en koskaan 1,3% (3) harvoin 1,3% (3) satunnaisesti 3,4% (8) useimmiten 5,6% (13) kyllä halutessani 88,4% (205) Pääsettekö päivittäin ulos asiakasryhmän mukaan mielenterveyskuntoutuja kehitysvammainen vammainen 10,1% 10,5% 12,5% (2) 87,2% (95) 86,7% (91) 87,5% (14) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 7,1% 92,9% (39) harvoin satunnaisesti useimmiten kyllä halutessani 25

27 RUOKAILU (ASUMISPALVELUT) Ruokahuolto hoidettu puolestani kyllä 55,9% (156) osittain 23,7% (66) ei 20,4% (57) 2 Tyytyväisyys tarjottuun ruokaan, 265 kpl ,3 1 3, (8) 2 1,9% (5) 3 15,8% (42) 4 24,2% (64) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen 5 55,1% (146) 2014, 280 kpl max 5 4, ,2% (9) 2 4,3% (12) 3 10,4% (29) 4 28,6% (80) 5 53,6% (150) Tyytyväisyys tarjottuun ruokaan asiakasryhmän mukaan mielenterveyskuntoutuja kehitysvammainen 23,1% 21,6% 27,9% (29) 69,6% (71) 42,3% (44) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen vammainen 25, (4) 31,3% (5) 43,8% (7) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 16,7% 16,7% ,6% (20) 8 26

28 RUOKAILU (ASUMISPALVELUT) Tyytyväisyys ruokailutilanteisiin, 266 kpl 4,2 1 3, (8) 2 4,1% (11) 3 14,7% (39) 4 28,6% (76) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen 5 49,6% (132) 2014, 282 kpl max 5 4, ,1% (6) 2 5, (14) 3 17, (48) 4 31,2% (88) 5 44,7% (126) Tyytyväisyys ruokailutilanteisiin asiakasryhmän mukaan mielenterveyskuntoutuja 5,7% 16,2% (17) 37,1% (39) 38,1% (40) kehitysvammainen 10,8% 19,6% (20) 66,7% (68) vammainen 6,3% 25, (4) 43,8% (7) 25, (4) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 8,3% 5,6% 13,9% (5) 22,2% (8) 50, (18) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen 27

29 OMAN VOINNIN KEHITYS ASUMISPALVELUT Oman voinnin kehitys viimeisen vuoden aikana huonontunut paljon 2,9% (8) huonontunut hiukan/hieman 8,6% (24) pysynyt ennallaan 35, (98) parantunut hiukan/hieman 29,3% (82) parantunut paljon 24,3% (68) 2014 huonontunut paljon 1,7% (5) huonontunut hiukan/hieman 6,2% (18) pysynyt ennallaan 33,8% (98) parantunut hiukan/hieman 30,7% (89) parantunut paljon 27,6% (80) 2013 huonontunut paljon 1,3% (3) huonontunut hiukan/hieman 9,3% (22) pysynyt ennallaan 36,3% (86) parantunut hiukan/hieman 27, (64) parantunut paljon 26,2% (62) Oman voinnin kehitys viimeisen vuoden aikana asiakasryhmittäin mielenterveyskuntoutuja 12, 25, (27) 36,1% (39) 25, (27) kehitysvammainen 6,6% 44,3% (47) 27,4% (29) 19,8% (21) vammainen 11,8% (2) 58,8% (10) 5,9% 23,5% (4) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 4,9% 7,3% 24,4% (10) 26,8% (11) 36,6% (15) huonontunut paljon huonontunut hiukan/hieman pysynyt ennallaan parantunut hiukan/hieman parantunut paljon 8 28

30 OMAN VOINNIN KEHITYS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Oman voinnin kehitys viimeisen vuoden aikana huonontunut paljon 7, (5) huonontunut hiukan/hieman 22,5% (16) pysynyt ennallaan 46,5% (33) parantunut hiukan/hieman 12,7% (9) parantunut paljon 11,3% (8) 2014 huonontunut paljon 11,1% (5) huonontunut hiukan/hieman 28,9% (13) pysynyt ennallaan 26,7% (12) parantunut hiukan/hieman 17,8% (8) parantunut paljon 15,6% (7) Oman voinnin kehitys viimeisen vuoden aikana asiakasryhmittäin 2013 huonontunut paljon 3,3% (2) huonontunut hiukan/hieman 28,3% (17) pysynyt ennallaan 36,7% (22) parantunut hiukan/hieman 21,7% (13) parantunut paljon 10, (6) mielenterveyskuntoutuja 5,6% 16,7% (3) 27,8% (5) 5,6% 44,4% (8) kehitysvammainen 7,1% 71,4% (10) 21,4% (3) vammainen 10,5% 31,6% (12) 44,7% (17) 13,2% (5) huonontunut paljon huonontunut hiukan/hieman pysynyt ennallaan parantunut hiukan/hieman parantunut paljon 29

31 ARVIO PALVELUSTA KOKONAISUUDESSAAN Kokonaisarvosana palvelulle Asteikko: 1 = huonoa 2 = melko huonoa 3 = kohtalaista 4 = melko hyvää 5 = hyvää, 71 kpl 2014, 43 kpl Kotiin annettavat palvelut 4,3 4,4, 283 kpl 2014, 291 kpl Asumispalvelut 4,4 4,2 2013, 59 kpl 4,1 2013, 235 kpl 4,3 max 5 max 5 Vastausjakauma Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut 1 0, (0) 2 2,8% (2) 3 14,1% (10) 4 29,6% (21) 5 53,5% (38) 1 0,7% (2) 2 1,8% (5) 3 14,8% (42) 4 25,8% (73) 5 56,9% (161) ,3% (1) 2 0, (0) 3 4,7% (2) 4 39,5% (17) 5 53,5% (23) , (3) 2 1,7% (5) 3 15,8% (46) 4 35,4% (103) 5 46, (134) ,7% (1) 2 6,8% (4) 3 13,6% (8) 4 32,2% (19) 5 45,8% (27) ,4% (1) 2 1,7% (4) 3 15,7% (37) 4 34,5% (81) 5 47,7% (112)

32 ARVIO PALVELUSTA KOKONAISUUDESSAAN / VERTAILUT Kokonaisarvosana palvelulle asiakasryhmän mukaan Asumispalvelut TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=289 mielenterveyskuntoutuja N=110 kehitysvammainen N=108 vammainen N=19 päihdekuntoutuja N=43 kokonaisarvosana palvelulle 4,4 4,3 4,6 3,9 4,2 Kaikkien kriteerien keskiarvo 4,36 4,28 4,63 3,94 4,23 Kotiin annettavat palvelut TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=72 mielenterveyskuntoutuja N=18 kehitysvammainen N=15 vammainen N=38 kokonaisarvosana palvelulle 4,3 4,4 4,2 4,3 Kaikkien kriteerien keskiarvo 4,34 4,39 4,21 4,34 Asteikko: 1 = huonoa, 2 = melko huonoa, 3 = kohtalaista, 4 = melko hyvää, 5 = hyvää. Punainen tausta: arvio vähintään 0,2 keskimääräistä heikompi. Vihreä tausta: arvio vähintään 0,2 keskimääräistä parempi 31

33 ARVIO PALVELUSTA KOKONAISUUDESSAAN / VERTAILUT Kokonaisarvosanan keskiarvo - Kotiin annettavat pavelut TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=72 Henkilökohtainen avustaja N=12 Avustaja palveluntuottajan kautta N=37 kokonaisarvosana palvelulle 4,3 4,3 4,3 Kaikkien kriteerien Asteikko: 1 keskiarvo = huonoa, 2 = melko 4,34huonoa, 3 = kohtalaista, 4,27 4 = melko hyvää, 5 = hyvää. 4,30 Kokonaisarvosana palvelulle palvelun tuottajan mukaan (kotiin annettavat palvelut. Mukana vähintään 5 vastaajan yksiköt. N % Kaikki 72 4,34 Erityisasuntosäätiö 9 3,78 MielenRuokaa Oy 6 4,50 Pumpulitupa Oy 21 4,24 Tapsan kotipalvelu 12 4,67 Validia, henkilökohtainen apu 9 4,44 Muu 6 4,83 Asteikko: 1 = huonoa, 2 = melko huonoa, 3 = kohtalaista, 4 = melko hyvää, 5 = hyvää. 32

34 ARVIO PALVELUSTA KOKONAISUUDESSAAN / VERTAILUT Kokonaisarvosana palvelulle yksikön mukaan (asumispalvelut). Vain vähintään 5 vastaajan yksiköt. Asumispalvelut N Arvosanojen keskiarvo Kaikki 289 4,36 Attendo Onnelanpalvelukoti, Lammi 5 4,80 AttendoVillla Häitilä 10 4,80 Kotipesä, EAS 15 4,53 Länsituuli, EAS 14 4,29 Matikulmakodit(Hml kaupunki) 11 4,91 Mehiläinen, Hämeen Tukikoti 5 3,20 Mikeva,Sairionrannan palvelukoti 22 4,09 Mäyränpesä, EAS 17 4,65 Perhekoti Jääskeläinen (Herukkakuja) 7 4,71 Perhekoti Jääskeläinen \r(tukiasunnot) 26 4,96 Perhekoti Jääskeläinen \r(voutilantie) 6 4,83 Poltinahon Validia -talo 10 4,00 Sotkan asumispalvelukeskus 27 4,33 Takumäen tukiasunnot 11 3,64 Vanajanharju 20 4,05 Villa Ilovuori 19 4,58 Visamäki 23 4,35 muu 7 3,86 Asteikko: 1 = huonoa, 2 = melko huonoa, 3 = kohtalaista, 4 = melko hyvää, 5 = hyvää. Punainen tausta: arvio vähintään 0,2 keskimääräistä heikompi. Vihreä tausta: arvio vähintään 0,2 keskimääräistä parempi 33

35 T I E D O S T A M E N E S T Y S

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito Hämeenlinnan kotihoidon asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä Asiakastyytyväisyys 2016 - Kotihoito

Lisätiedot

Hämeenlinnan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti. Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut

Hämeenlinnan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti. Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut Hämeenlinnan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä joulukuussa 2015. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 537 henkilöä. Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUIDEN TARJOUSVERTAILU

ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUIDEN TARJOUSVERTAILU AE Hoituripalvelut Oy A-Klinikkasäätiö Arjessa Oy Aspa Palvelut Oy Attendo Oy Anjalansalo Hillerinkuja Louhela Liljalaakso Turku Merituuli Naantali Sillansuu Salo Sopukka Sauvo Honkalinna Hoitovuorokauden

Lisätiedot

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille finska 1. Kotipalvelu kokonaisuudessaan Hyvin tyytymätön Melko tyytymätön tyytyväinen tai tyytymätön Melko tyytyväinen Hyvin tyytyväinen a. Kuinka tyytyväinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille

Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille Kotipalvelu alle 65-vuotiaille henkilöille 1. Vaikutusmahdollisuudet Harvoin Joskus Usein, aina En osaa a. Ottaako henkilökunta mielipiteesi ja toiveesi huomioon avun toteuttamisesta? b. Voitko vaikuttaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys nettikyselyt 2018

Asiakastyytyväisyys nettikyselyt 2018 Asiakastyytyväisyys nettikyselyt 2018 YAH Asiakkaan tyytyväisyyskysely ympärivuorokautisesta asumisesta Omaisen tyytyväisyyskysely ympärivuorokautisesta asumisesta KAT Asiakkaan tyytyväisyyskysely kotihoidosta

Lisätiedot

Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki

Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 3,59 Heikko taso 3,6 3,99 Hyvä taso

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY.4.08 TYÖN TAUSTA Hämeenlinnan kaupunki halusi selvittää paikallisen joukkoliikenteen toimivuutta, bussien kuntoa ja siisteyttä, kuljettajien toimintaa

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Lastensuojelu Sijaishuollon valvonta ja mitoitus (yksiköt, joihin Naantali on sijoittanut lapsia)

Lastensuojelu Sijaishuollon valvonta ja mitoitus (yksiköt, joihin Naantali on sijoittanut lapsia) Lastensuojelu Sijaishuollon valvonta ja mitoitus (yksiköt, joihin Naantali on sijoittanut lapsia) Lastensuojelupalvelut Omppu, Kaarina ( 1 hlö ) Viimeisin ohjaus- ja valvontakäynti: 8.3.2019 Hoitajamitoitus:

Lisätiedot

Päättökysely 2018 tulokset

Päättökysely 2018 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä huhti-toukokuussa 2018 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Asiakastutkimus 2014 Blue Service Partners Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Johdanto Blue Service Partnersin asiakastutkimus suoritettiin helmikuussa 2014 yhteensä 107 toimipaikassa.

Lisätiedot

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015

Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jäsenyritysten asiakastutkimus 2015 Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 25.5.2015 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Anna Oikarinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Omakotitalon radontutkimus. Marraskuu 2017

Omakotitalon radontutkimus. Marraskuu 2017 Omakotitalon radontutkimus Marraskuu 2017 Tutkimuksen taustatiedot 10 monivalintakysymystä 1. Asuinalue, 2. asuinmuoto, 3. talon ikä, 4. Tietääkö mitä radon on ja mitä se aiheuttaa, 5. Oman asuinalueen

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ritva Lundbom ikäihmisten palvelulinjajohtaja ritva.lundbom@karviainen.fi 20.4.2011 Ikäihmisten palvelulinjan asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset 12/2010

Lisätiedot

Riitta Rajala

Riitta Rajala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajat - (N = 11) Riitta Rajala 29.4.2011 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen koululaisten aamu-

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Erityisryhmien asumispalveluiden hankinta

Erityisryhmien asumispalveluiden hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 319/02.08.00/2016 98 Erityisryhmien asumispalveluiden hankinta Talouspäällikkö Sami Koskikallio 8.6.2016: Erityisryhmien asumispalveluiden hankinta on kilpailutettu

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Lohjan Vuokra-asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Lohjan Vuokra-asunnot Oy Asukastyytyväisyys Lohjan Vuokra-asunnot Oy Asukastyytyväisyys 2018 9.5.2018 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA TIEDONKERUUTAPA 11.4-9.5.2018 Sähköpostikutsut (596 kpl) + paperi- ja web-lomakekysely (100 kpl). Lisänä

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

Asumisturvallisuuden parantaminen

Asumisturvallisuuden parantaminen Asumisturvallisuuden parantaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat työkäytännöt pelastustoimessa Anne Lounamaa, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Pelastustoimen ajankohtaisseminaari, 22.10.2012 Jyväskylä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kuntaraportti Janakkala. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Janakkala. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Janakkala Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajakysely Vertailut koko maa - 186 Järvenpää (N = 43)

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajakysely Vertailut koko maa - 186 Järvenpää (N = 43) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajakysely Vertailut koko maa - (N = 43) Riitta Rajala Osaamisen ja sivistyksen asialla 1. Lapsen apip-palveluntuottaja on 10 9 8 78 % 7 6 5 51 %

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kuntaraportti Forssa. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Forssa. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Forssa Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kuntaraportti Riihimäki. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Riihimäki. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Riihimäki Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Tammela. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Tammela. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Tammela Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Loppi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Loppi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Loppi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kuntaraportti Hattula. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Hattula. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Hattula Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Jokioinen. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Jokioinen. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Jokioinen Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Hausjärvi. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Hausjärvi. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Hausjärvi Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntaraportti Humppila. Suomen Yrittäjät

Kuntaraportti Humppila. Suomen Yrittäjät Kuntaraportti Humppila Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Omakotitalon radontutkimus. Marraskuu 2018 / Terhi Klemetti

Omakotitalon radontutkimus. Marraskuu 2018 / Terhi Klemetti Omakotitalon radontutkimus Marraskuu 2018 / Terhi Klemetti Tutkimuksen taustatiedot 10 monivalintakysymystä 1. Asuinalue, 2. asuinmuoto, 3. talon ikä, 4. Tietääkö mitä radon on ja mitä se aiheuttaa, 5.

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT

VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT Liite 3 VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT Sopimus on voimassa ajalle 1.9.2013 31.8.2017 (+ mahdollisuus kahden vuoden optioon, josta päätetään erikseen). Alla olevat hinnat ovat voimassa 1.9.2013 31.12.2014.

Lisätiedot

Pisteet laadusta. Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon hankinta HEL 2012-002674

Pisteet laadusta. Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon hankinta HEL 2012-002674 1 Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon hankinta HEL 2012-002674 Pisteet laadusta tuottaja hlöstön koulutus hlöstön rakenne toimitilat lisäpalvelut ja oheistoiminnot YHTEENSÄ Attendo

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Sovari-mittari 217-218 työpajatoiminta Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista

Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti Maj ja Tor Nesslingin Säätiön toimeksiannosta kyselytutkimuksen,

Lisätiedot

Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Sovari-mittaria

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille

Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille Maaliskuu 2013 16.3.2013 Kyselyn toteutus 28.2.2013 lähetys sähköpostilinkkinä omaisille, yhteensä 76 henkilölle Anonyymit vastaukset 15.3.2013 vastausaika

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille

Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille Attendo Poutarinne palvelukoti mielenterveyskuntoutujille Poutarinne on yhteisöllinen ja yksilöllinen koti Uusi, viihtyisä Poutarinteen palvelukoti avasi ovensa Raisiossa joulukuussa 2016. Se on yksi

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut/ kotihoito ja Vesauskoti. Asiakaskysely

Ikääntyneiden palvelut/ kotihoito ja Vesauskoti. Asiakaskysely Ikääntyneiden palvelut/ kotihoito ja Vesauskoti. Asiakaskysely 2018 11.1.2019 Asiakaskysely 2018 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito ja Vesauskoti 1. Kunta: 100,0 % 80,0 % 60,0 % 60,8 % 40,0 % 39,2 % 20,0

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja yhdenvertaisuus

Kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja yhdenvertaisuus Kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja yhdenvertaisuus THL 15.3.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi 2 Kehitysvammaisten ihmisten asuminen vs. tavallinen vuokra-asuminen

Lisätiedot

Janakkala. Kuntaraportti

Janakkala. Kuntaraportti Janakkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2009 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007 ja 2008) Ohjaajat jakoivat kyselykaavakkeet tunneilla,

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa 2.12.2016 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti 2 Asiakaspalaute liikuntapaikoilla 2.1

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot