Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen"

Transkriptio

1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut ja kotiin annettavat palvelut Hämeenlinnan kaupunki Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

2 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1

3 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2

4 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Hämeenlinnan kaupungin vammais-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin lomake ja sähköisenä kyselynä marras-joulukuussa. Kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin kyseisten palveluiden asiakkaat. Tutkimus perustuu 361 vastaukseen. Asumispalveluista vastauksia kertyi 289 kappaletta ja kotiin annettavista palveluista 72 kappaletta. Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset esitetään yksityiskohtaisesti InnolinkWeb -järjestelmässä. 3

5 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 4

6 TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 1/2 Kotiin annettavissa palveluissa 93 prosentilla on palvelusuunnitelma ja 87 % on osallistunut suunnitelmaan laatimiseen ja 79 % kokee, että heidän toiveensa ja tarpeensa on otettu huomioon. 60 % avustaja/ohjaaja työskentelee hyvin ammattitatoisesti, 29 % melko ammattitaitoisesti 52 % saa hyvin apua tai palvelua, 30 % melko hyvin. 61 % saa tarvittaessa hyvin yhteyden avustajaan, 21 % melko hyvin. 60 % avustaja/ohjaajan huomioi toiveet hyvin, 26 % melko hyvin. 69 % avustaja/ohjaaja on kohdellut hyvin, 20 % melko hyvin. 46 % avustajalla/ohjaajalla on riittävästi aikaa, melko hyvin 31 %. 56 % hyvin tyytyväinen avustajan/ohjaajan kanssa tehtyyn toimintaan. Kotiin annettavien palveluiden kokonaisarvosanan keskiarvo on 1-5 asteikolla 4,3 (v ,1; ,1). 5

7 TUTKIMUKSEN KESKEISIÄ TULOKSIA 1/2 Asumispalveluissa 88 % ja kotiin annettavissa palveluissa 93 prosentin kanssa on tehty palvelusuunnitelma. Mielenterveyskuntoutujien (85 %), kehitysvammaisten (99 %) ja vammaisten (94 %) asiakkaiden kanssa suunnitelma on tehty useimmin ja päihdekuntoutuvien asiakkaiden kanssa harvimmin (71 %) Asumispalveluiden asiakkaista 78 on osallistunut palvelusuunnitelman tekoon ja 74 % katsoo toiveidensa ja tarpeidensa tulleen huomioiduksi suunnitelmassa. 54 % kokee, että henkilökunnan ammattitaito on hyvä, 27 % melko hyvä. 54 % saa tarvittaessa apua ja palvelua hyvin, 27 % melko hyvin. 50 % kokee saavansa tarvitsemansa avun riittävän nopeasti, 25 % melko hyvin 58 % kokee henkilökunnan kohdelleen hyvin, 27 % melko hyvin. 56 % kokee saaneensa henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa, 27 % melko hyvin. 55 % kokee henkilökunnan huomiovan toiveet hyvin, 23 % melko hyvin. 90 % nimetty omahoitaja, 60 % yhteistyö sujunut omahoitajan kanssa hyvin, 26 % melko hyvin Kotiin annettavien palveluiden kokonaisarvosanojen keskiarvo on 1-5 asteikolla 4,4 (v ,2; ,3). 6

8 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Vastaajien taustatiedot 7

9 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Asumispalvelut Kotiin annettavat palvelut Asiakasryhmä N % N % mielenterveyskuntoutuja % % kehitysvammainen % % vammainen 19 7 % % päihdekuntoutuja % 0 0 % Ikä alle 10 vuotta 0 0 % 5 7 % vuotta 0 0 % 8 11 % vuotta 2 1 % 1 1 % vuotta % % vuotta 26 9 % 4 6 % vuotta % % vuotta % % vuotta % 9 13 % vuotta 22 8 % 7 10 % vuotta 4 1 % 2 3 % yli 90 vuotta 0 0 % 1 1 % Sukupuoli nainen % % mies % % 8

10 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Yksikkö (ASUMISPALVELUT) Attendo Hauhon Hoivakoti 0,3% (1) Attendo Onnelan palvelukoti, Lammi 1,7% (5) Attendo Rautlehdon palvelukoti, Janakkala 0,7% (2) Attendo Villla Häitilä 3,5% (10) Ilonakoti, MielenRuokaa Oy 0,3% (1) Jaakonkatu, Eteva 1,4% (4) Kotipesä, EAS 5,2% (15) Kuurojen palvelusäätiö, Sampola 1,4% (4) Kuurojen palvelusäätiö, Åvik 0,3% (1) Larin Kyöstin Validia-koti 0,7% (2) Länsituuli, EAS 4,8% (14) Matikulmakodit (Hml kaupunki) 3,8% (11) Mehiläinen, Hämeen Tukikoti 1,7% (5) Mehiläinen, Palvelukoti Linnamäki 1, (3) Mikeva, Laaniityn palvelukoti 1, (3) Mikeva, Palvelukoti Loiste 1,4% (4) Mikeva, Sairionrannan palvelukoti 8, (23) Mäyränkoti, EAS 0,3% (1) Mäyränpesä, EAS 5,9% (17) Perhekoti Jääskeläinen (Fasaanikuja) 1,4% (4) Perhekoti Jääskeläinen (Herukkakuja) 2,4% (7) Perhekoti Jääskeläinen (tukiasunnot) 9, (26) Perhekoti Jääskeläinen (Voutilantie) 2,4% (7) Poltinahon Validia -talo 3,5% (10) Sotkan asumispalvelukeskus 9,3% (27) Takumäen tukiasunnot 3,8% (11) Vanajanharju 7,6% (22) Villa Ilovuori 6,6% (19) Visamäki 8, (23) muu 2,4% (7) Asuinkohde (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) 2 vanhempieni luona 21,4% (15) itsenäisesti omassa asunnossa 48,6% (34) tukiasunnossa 30, (21) Palvelun tuottaja (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Attendo Oy 2,8% (2) Erityisasuntosäätiö 12,7% (9) Katariinan kotihoito ja kotisairaanhoito 2,8% (2) Kuurojen palvelusäätiö 1,4% (1) MielenRuokaa Oy 8,5% (6) Pumpulitupa Oy 29,6% (21) Tapsan kotipalvelu 16,9% (12) Uudenmaan tukitupa Oy, Esperi 2,8% (2) Validia, henkilökohtainen apu 14,1% (10) Muu 8,5% (6)

11 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen tulokset 10

12 PALVELUTARPEEN ARVIOINTI Onko palvelustanne tehty kirjallinen suunnitelma (ASUMISPALVELUT) / Onko teille tehty palvelusuunnitelma (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Oletteko itse osallistuneet suunnitelman laatimiseen? asumispalvelut kyllä 88,1% (244) ei 11,9% (33) en tiedä (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) 0, (0) asumispalvelut kyllä 78,6% (221) en 12,8% (36) en tiedä 8,5% (24) kotiin annettavat palvelut kyllä 93, (66) ei 0, (0) en tiedä (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) 7, (5) kotiin annettavat palvelut kyllä 87,3% (62) en 5,6% (4) en tiedä 7, (5) 5 5 Kirjallisen suunnitelman/palvelusuunnitelman teko asiakasryhmän mukaan Asumispalvelut Kotiin annettavat palvelut mielenterveyskuntoutuja kehitysvammainen 83,5% (86) 99,1% (105) 16,5% mielenterveyskuntoutuja 88,9% (16) vammainen 94,4% (17) kehitysvammainen 93,3% (14) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 71,4% (30) 28,6% (12) vammainen 94,6% (35) 2 kyllä 4 ei kyllä en tiedä (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT)

13 PALVELUTARPEEN ARVIOINTI Onko toiveenne ja tarpeenne huomioitu palvelusuunnitelmassa? asumispalvelut osittain 19,7% (54) ei 6,6% (18) kyllä 73,7% (202) kotiin annettavat palvelut osittain 18,8% (13) ei 2,9% (2) kyllä 78,3% (54) Toiveiden huomiointi asiakasryhmän mukaan Asumispalvelut Kotiin annettavat palvelut mielenterveyskuntoutuja 66, (68) 26,2% (27) mielenterveyskuntoutuja 72,2% (13) 22,2% (4) kehitysvammainen vammainen 50, (9) 93,5% (100) 44,4% (8) kehitysvammainen 85,7% (12) 7,1% 7,1% päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 56,4% (22) 28,2% (11) 15,4% vammainen 77,8% (28) 22,2% (8) 2 4 kyllä osittain ei kyllä osittain ei 8 12

14 PALVELUN ARVIOINTI (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Kuinka ammattitaitoisesti avustajanne /ohjaajanne työskentelee? 2 1,4% (1) 3 9,7% (7) 4 29,2% (21) 5 59,7% (43) Saatteko riittävästi apua tai palvelua? 2 7, (5) 3 11,3% (8) 4 29,6% (21) 5 52,1% (37) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin Koetteko saavanne tarvittaessa yhteyden avustajaanne / ohjaajanne? 2 4,2% (3) 3 13,9% (10) 4 20,8% (15) 5 61,1% (44)

15 PALVELUN ARVIOINTI (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Onko avustajanne /ohjaajanne huomioinut toiveenne? 2 5,6% (4) 3 8,3% (6) 4 26,4% (19) 5 59,7% (43) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin Miten avustaja /ohjaaja on kohdellut teitä? 2 2,8% (2) 3 8,5% (6) 4 19,7% (14) 5 69, (49) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin Onko avustajallanne ollut riittävästi aikaa teille? 1 2,8% (2) 2 5,6% (4) 3 15,3% (11) 4 30,6% (22) 5 45,8% (33) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin

16 PALVELUN ARVIOINTI (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Oletteko tyytyväinen avustajan / ohjaajan kanssa tehtyyn toimintaan? 1 1,4% (1) 2 2,8% (2) 3 12,5% (9) 4 27,8% (20) 5 55,6% (40) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen Saatteko tehdä haluamianne asioita? harvoin 1,4% (1) satunnaisesti 5,6% (4) useimmiten 43,7% (31) kyllä halutessani 49,3% (35)

17 PALVELUN ARVIOINTI (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Avustajan ammattitaito (asiakkaan) iän mukaan Avustajan ammattitaito asiakasryhmän mukaan alle 10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 90 vuotta 60, (3) 40, (2) 12,5% 50, (4) 37,5% (3) 100, (1) 30,8% (4) 69,2% (9) 100, (4) 10, 10, 80, (8) 8,3% 25, (3) 66,7% (8) 22,2% (2) 22,2% (2) 55,6% (5) 42,9% (3) 14,3% (1) 42,9% (3) 50, (1) 50, (1) 100, (1) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin mielenterveyskuntoutuja 5,6% 5,6% 22,2% (4) 66,7% (12) kehitysvammainen 33,3% (5) 66,7% (10) vammainen 15,8% (6) 31,6% (12) 52,6% (20) Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin 16

18 PALVELUN ARVIOINTI (KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT) Toiveiden huomiointi iän mukaan Toiveiden huomiointi asiakasryhmän mukaan alle 10 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta yli 90 vuotta 40, (2) 60, (3) 12,5% 50, (4) 37,5% (3) 100, (1) 7,7% 7,7% 84,6% (11) 25, (1) 75, (3) 10, 10, 33,3% (4) 11,1% 22,2% (2) 80, (8) 66,7% (8) 33,3% (3) 33,3% (3) 14,3% (1) 28,6% (2) 28,6% (2) 28,6% (2) 100, (2) 100, (1) mielenterveyskuntoutuja 5,6% 5,6% 11,1% (2) 77,8% (14) kehitysvammainen 6,7% 53,3% (8) 40, (6) vammainen 5,3% 13,2% (5) 23,7% (9) 57,9% (22)

19 ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI (ASUMISPALVELUT) Millainen on henkilökunnan ammattitaito? huono 1,1% (3) melko huono 1,4% (4) kohtuullinen 16,9% (48) melko hyvä 27,1% (77) hyvä 53,5% (152) Henkilökunnan ammattitaito asiakasryhmän mukaan mielenterveyskuntoutuja 19,4% (21) 33,3% (36) 43,5% (47) kehitysvammainen 9,3% 23,4% (25) 66,4% (71) vammainen 11,8% 35,3% (6) 52,9% (9) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 23,3% (10) 23,3% (10) 51,2% (22) huono melko huono kohtuullinen melko hyvä hyvä 18

20 ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI (ASUMISPALVELUT) Osatekijöiden keskiarvot Asteikko: 1 = huonosti... 5 = hyvin Miten henkilökunta on kohdellut teitä?, 281 kpl 4,4 Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua?, 283 kpl 4,3 Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa?, 279 kpl 4,3 Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne?, 281 kpl 4,2 Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti?, 279 kpl 4,2 max 5 Osatekijöiden jakaumat Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua? 14,1% (40) 28,6% (81) 53,7% (152) Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti? 18,6% (52) 24,7% (69) 49,8% (139) Miten henkilökunta on kohdellut teitä? 10,3% 26,7% (75) 58, (163) Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa? 14,7% (41) 24,7% (69) 56,3% (157) Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne? 5, 13,5% (38) 23,1% (65) 54,8% (154) = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 19

21 ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI (ASUMISPALVELUT) Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua? (mielenterveyskuntoutuja) 18,5% (20) 33,3% (36) 45,4% (49) Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti? (mielenterveyskuntoutuja) 5,6% 24,1% (26) 25, (27) 43,5% (47) Miten henkilökunta on kohdellut teitä? (mielenterveyskuntoutuja) 12, 35,2% (38) 49,1% (53) Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa? (mielenterveyskuntoutuja) 20,2% (22) 27,5% (30) 46,8% (51) Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne? (mielenterveyskuntoutuja) 6,4% 18,3% (20) 27,5% (30) 44, (48) = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 8 Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua? (kehitysvammainen) 8,5% 19,8% (21) 70,8% (75) Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti? (kehitysvammainen) 9,4% 28,3% (30) 59,4% (63) Miten henkilökunta on kohdellut teitä? (kehitysvammainen) 19,8% (21) 72,6% (77) Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa? (kehitysvammainen) 9,6% 15,4% (16) 74, (77) Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne? (kehitysvammainen) 6,6% 18,9% (20) 70,8% (75) = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 20

22 ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI (ASUMISPALVELUT) Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua? (vammainen) 11,1% (2) 22,2% (4) 33,3% (6) 33,3% (6) Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti? (vammainen) 5,9% 35,3% (6) 23,5% (4) 35,3% (6) Miten henkilökunta on kohdellut teitä? (vammainen) 5,9% 11,8% (2) 41,2% (7) 41,2% (7) Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa? (vammainen) 17,6% (3) 52,9% (9) 29,4% (5) Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne? (vammainen) 5,9% 17,6% (3) 29,4% (5) 47,1% (8) = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 8 Saatteko tarvittaessa apua ja palvelua? (päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) ) 7, 11,6% 34,9% (15) 46,5% (20) Koetteko saavanne avun riittävän nopeasti? (päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) ) 9,8% 22, (9) 14,6% 51,2% (21) Miten henkilökunta on kohdellut teitä? (päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) ) 7,3% 12,2% 19,5% (8) 56,1% (23) Oletteko saaneet henkilökunnalta riittävästi tietoa ja neuvontaa? (päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) ) 9,8% 29,3% (12) 53,7% (22) Onko henkilökunta huomioinnut toiveenne? (päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) ) 9,8% 14,6% 22, (9) 48,8% (20) = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 8 21

23 ASIAKASPALVELUN ARVIOINTI (ASUMISPALVELUT) Onko teille nimetty asioita hoitava työntekijä esim. omahoitaja? Yhteistyön sujuminen omahoitajan kanssa ei 10,1% (28) ei 9,3% (27) ei 11,3% (26) kyllä 89,9% (250) kyllä 90,7% (264) kyllä 88,7% (205) 1 = huonosti, 2 = melko huonosti, 3 = kohtuullisesti, 4 = melko hyvin, 5 = hyvin. 1 1,2% (3) 2 3,1% (8) 3 9,7% (25) 4 26,4% (68) 5 59,7% (154) ,5% (4) 2 0,7% (2) 3 9,2% (25) 4 26,8% (73) 5 61,8% (168) Onko henkilöstöllä ollut riittävästi aikaa teille? ,3% (62) 41,4% (115) 31,3% (87) mielenterveyskuntoutuja 25,7% (27) 43,8% (46) 25,7% (27) ,1% ,4% (66) 22,4% (53) ,5% (125) 40,9% (97) ,8% (70) 31,2% (74) vähän melko vähän jonkin verran melko paljon paljon kehitysvammainen vammainen päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 16,2% 37,5% (6) 20,9% 2 39, (41) 4 31,3% (5) 51,2% (22) 6 42,9% (45) 8 vähän melko vähän jonkin verran melko paljon paljon 25, (4) 18,6% 22

24 ASUKASVIIHTYISYYS (ASUMISPALVELUT) Tyytyväisyys tiloihin ja asuntoon, 275 kpl 4,4 2014, 288 kpl 4,3 1 1,4% (4) 2 1,8% (5) 3 11,3% (32) 4 25,1% (71) 5 60,4% (171) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen max Tyytyväisyys yksikön järjestettyyn ohjelmaan ja toimintaan, 269 kpl 2014, 285 kpl max 5 4,1 4,1 1 3,3% (9) 2 3,3% (9) 3 19,9% (55) 4 28,3% (78) 5 45,3% (125) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen Tyytyväisyys tilojen siisteyteen , 272 kpl 2014, 285 kpl 4,5 4,4 1 0,7% (2) 2 1,1% (3) 3 8,9% (25) 4 28,8% (81) 5 60,5% (170) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen max

25 ASUKASVIIHTYISYYS (ASUMISPALVELUT) Tyytyväisyys tiloihin ja asuntoon kehitysvammainen, 106 kpl vammainen, 17 kpl mielenterveyskuntoutuja, 109 kpl päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT), 43 kpl 4,7 4,4 4,2 4,2 Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen Tyytyväisyys yksikössä järjestettyyn ohjelmaan max 5 kehitysvammainen, 105 kpl mielenterveyskuntoutuja, 106 kpl päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT), 41 kpl vammainen, 17 kpl Tyytyväisyys tilojen siisteyteen max 5 4,5 3,9 3,9 3,8 kehitysvammainen, 106 kpl päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT), 42 kpl vammainen, 16 kpl mielenterveyskuntoutuja, 108 kpl max 5 4,6 4,6 4,3 4,3 24

26 ULKOILU (ASUMISPALVELUT) Pääsettekö päivittäin ulos en koskaan 0, (0) harvoin 1,1% (3) satunnaisesti 1,1% (3) useimmiten 10, (28) kyllä halutessani 87,9% (247) 2014 en koskaan 0, (0) harvoin 1,4% (4) satunnaisesti 1,7% (5) useimmiten 12, (35) kyllä halutessani 84,9% (248) 2013 en koskaan 1,3% (3) harvoin 1,3% (3) satunnaisesti 3,4% (8) useimmiten 5,6% (13) kyllä halutessani 88,4% (205) Pääsettekö päivittäin ulos asiakasryhmän mukaan mielenterveyskuntoutuja kehitysvammainen vammainen 10,1% 10,5% 12,5% (2) 87,2% (95) 86,7% (91) 87,5% (14) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 7,1% 92,9% (39) harvoin satunnaisesti useimmiten kyllä halutessani 25

27 RUOKAILU (ASUMISPALVELUT) Ruokahuolto hoidettu puolestani kyllä 55,9% (156) osittain 23,7% (66) ei 20,4% (57) 2 Tyytyväisyys tarjottuun ruokaan, 265 kpl ,3 1 3, (8) 2 1,9% (5) 3 15,8% (42) 4 24,2% (64) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen 5 55,1% (146) 2014, 280 kpl max 5 4, ,2% (9) 2 4,3% (12) 3 10,4% (29) 4 28,6% (80) 5 53,6% (150) Tyytyväisyys tarjottuun ruokaan asiakasryhmän mukaan mielenterveyskuntoutuja kehitysvammainen 23,1% 21,6% 27,9% (29) 69,6% (71) 42,3% (44) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen vammainen 25, (4) 31,3% (5) 43,8% (7) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 16,7% 16,7% ,6% (20) 8 26

28 RUOKAILU (ASUMISPALVELUT) Tyytyväisyys ruokailutilanteisiin, 266 kpl 4,2 1 3, (8) 2 4,1% (11) 3 14,7% (39) 4 28,6% (76) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen 5 49,6% (132) 2014, 282 kpl max 5 4, ,1% (6) 2 5, (14) 3 17, (48) 4 31,2% (88) 5 44,7% (126) Tyytyväisyys ruokailutilanteisiin asiakasryhmän mukaan mielenterveyskuntoutuja 5,7% 16,2% (17) 37,1% (39) 38,1% (40) kehitysvammainen 10,8% 19,6% (20) 66,7% (68) vammainen 6,3% 25, (4) 43,8% (7) 25, (4) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 8,3% 5,6% 13,9% (5) 22,2% (8) 50, (18) Asteikko: 1 = hyvin tyytymätön... 5 = hyvin tyytyväinen 27

29 OMAN VOINNIN KEHITYS ASUMISPALVELUT Oman voinnin kehitys viimeisen vuoden aikana huonontunut paljon 2,9% (8) huonontunut hiukan/hieman 8,6% (24) pysynyt ennallaan 35, (98) parantunut hiukan/hieman 29,3% (82) parantunut paljon 24,3% (68) 2014 huonontunut paljon 1,7% (5) huonontunut hiukan/hieman 6,2% (18) pysynyt ennallaan 33,8% (98) parantunut hiukan/hieman 30,7% (89) parantunut paljon 27,6% (80) 2013 huonontunut paljon 1,3% (3) huonontunut hiukan/hieman 9,3% (22) pysynyt ennallaan 36,3% (86) parantunut hiukan/hieman 27, (64) parantunut paljon 26,2% (62) Oman voinnin kehitys viimeisen vuoden aikana asiakasryhmittäin mielenterveyskuntoutuja 12, 25, (27) 36,1% (39) 25, (27) kehitysvammainen 6,6% 44,3% (47) 27,4% (29) 19,8% (21) vammainen 11,8% (2) 58,8% (10) 5,9% 23,5% (4) päihdekuntoutuja (ASUMISPALVELUT) 4,9% 7,3% 24,4% (10) 26,8% (11) 36,6% (15) huonontunut paljon huonontunut hiukan/hieman pysynyt ennallaan parantunut hiukan/hieman parantunut paljon 8 28

30 OMAN VOINNIN KEHITYS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Oman voinnin kehitys viimeisen vuoden aikana huonontunut paljon 7, (5) huonontunut hiukan/hieman 22,5% (16) pysynyt ennallaan 46,5% (33) parantunut hiukan/hieman 12,7% (9) parantunut paljon 11,3% (8) 2014 huonontunut paljon 11,1% (5) huonontunut hiukan/hieman 28,9% (13) pysynyt ennallaan 26,7% (12) parantunut hiukan/hieman 17,8% (8) parantunut paljon 15,6% (7) Oman voinnin kehitys viimeisen vuoden aikana asiakasryhmittäin 2013 huonontunut paljon 3,3% (2) huonontunut hiukan/hieman 28,3% (17) pysynyt ennallaan 36,7% (22) parantunut hiukan/hieman 21,7% (13) parantunut paljon 10, (6) mielenterveyskuntoutuja 5,6% 16,7% (3) 27,8% (5) 5,6% 44,4% (8) kehitysvammainen 7,1% 71,4% (10) 21,4% (3) vammainen 10,5% 31,6% (12) 44,7% (17) 13,2% (5) huonontunut paljon huonontunut hiukan/hieman pysynyt ennallaan parantunut hiukan/hieman parantunut paljon 29

31 ARVIO PALVELUSTA KOKONAISUUDESSAAN Kokonaisarvosana palvelulle Asteikko: 1 = huonoa 2 = melko huonoa 3 = kohtalaista 4 = melko hyvää 5 = hyvää, 71 kpl 2014, 43 kpl Kotiin annettavat palvelut 4,3 4,4, 283 kpl 2014, 291 kpl Asumispalvelut 4,4 4,2 2013, 59 kpl 4,1 2013, 235 kpl 4,3 max 5 max 5 Vastausjakauma Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut 1 0, (0) 2 2,8% (2) 3 14,1% (10) 4 29,6% (21) 5 53,5% (38) 1 0,7% (2) 2 1,8% (5) 3 14,8% (42) 4 25,8% (73) 5 56,9% (161) ,3% (1) 2 0, (0) 3 4,7% (2) 4 39,5% (17) 5 53,5% (23) , (3) 2 1,7% (5) 3 15,8% (46) 4 35,4% (103) 5 46, (134) ,7% (1) 2 6,8% (4) 3 13,6% (8) 4 32,2% (19) 5 45,8% (27) ,4% (1) 2 1,7% (4) 3 15,7% (37) 4 34,5% (81) 5 47,7% (112)

32 ARVIO PALVELUSTA KOKONAISUUDESSAAN / VERTAILUT Kokonaisarvosana palvelulle asiakasryhmän mukaan Asumispalvelut TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=289 mielenterveyskuntoutuja N=110 kehitysvammainen N=108 vammainen N=19 päihdekuntoutuja N=43 kokonaisarvosana palvelulle 4,4 4,3 4,6 3,9 4,2 Kaikkien kriteerien keskiarvo 4,36 4,28 4,63 3,94 4,23 Kotiin annettavat palvelut TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=72 mielenterveyskuntoutuja N=18 kehitysvammainen N=15 vammainen N=38 kokonaisarvosana palvelulle 4,3 4,4 4,2 4,3 Kaikkien kriteerien keskiarvo 4,34 4,39 4,21 4,34 Asteikko: 1 = huonoa, 2 = melko huonoa, 3 = kohtalaista, 4 = melko hyvää, 5 = hyvää. Punainen tausta: arvio vähintään 0,2 keskimääräistä heikompi. Vihreä tausta: arvio vähintään 0,2 keskimääräistä parempi 31

33 ARVIO PALVELUSTA KOKONAISUUDESSAAN / VERTAILUT Kokonaisarvosanan keskiarvo - Kotiin annettavat pavelut TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=72 Henkilökohtainen avustaja N=12 Avustaja palveluntuottajan kautta N=37 kokonaisarvosana palvelulle 4,3 4,3 4,3 Kaikkien kriteerien Asteikko: 1 keskiarvo = huonoa, 2 = melko 4,34huonoa, 3 = kohtalaista, 4,27 4 = melko hyvää, 5 = hyvää. 4,30 Kokonaisarvosana palvelulle palvelun tuottajan mukaan (kotiin annettavat palvelut. Mukana vähintään 5 vastaajan yksiköt. N % Kaikki 72 4,34 Erityisasuntosäätiö 9 3,78 MielenRuokaa Oy 6 4,50 Pumpulitupa Oy 21 4,24 Tapsan kotipalvelu 12 4,67 Validia, henkilökohtainen apu 9 4,44 Muu 6 4,83 Asteikko: 1 = huonoa, 2 = melko huonoa, 3 = kohtalaista, 4 = melko hyvää, 5 = hyvää. 32

34 ARVIO PALVELUSTA KOKONAISUUDESSAAN / VERTAILUT Kokonaisarvosana palvelulle yksikön mukaan (asumispalvelut). Vain vähintään 5 vastaajan yksiköt. Asumispalvelut N Arvosanojen keskiarvo Kaikki 289 4,36 Attendo Onnelanpalvelukoti, Lammi 5 4,80 AttendoVillla Häitilä 10 4,80 Kotipesä, EAS 15 4,53 Länsituuli, EAS 14 4,29 Matikulmakodit(Hml kaupunki) 11 4,91 Mehiläinen, Hämeen Tukikoti 5 3,20 Mikeva,Sairionrannan palvelukoti 22 4,09 Mäyränpesä, EAS 17 4,65 Perhekoti Jääskeläinen (Herukkakuja) 7 4,71 Perhekoti Jääskeläinen \r(tukiasunnot) 26 4,96 Perhekoti Jääskeläinen \r(voutilantie) 6 4,83 Poltinahon Validia -talo 10 4,00 Sotkan asumispalvelukeskus 27 4,33 Takumäen tukiasunnot 11 3,64 Vanajanharju 20 4,05 Villa Ilovuori 19 4,58 Visamäki 23 4,35 muu 7 3,86 Asteikko: 1 = huonoa, 2 = melko huonoa, 3 = kohtalaista, 4 = melko hyvää, 5 = hyvää. Punainen tausta: arvio vähintään 0,2 keskimääräistä heikompi. Vihreä tausta: arvio vähintään 0,2 keskimääräistä parempi 33

35 T I E D O S T A M E N E S T Y S

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014

Jyväskylän kaupunki Omaishoitajakysely 2014 20.5.2014 Jyväskylän kaupunki 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Asiakastutkimus 2014 Blue Service Partners Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Johdanto Blue Service Partnersin asiakastutkimus suoritettiin helmikuussa 2014 yhteensä 107 toimipaikassa.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely

Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely Perusturvalautakunta 60 17.06.2014 Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely 558/02.08.00/2013 PL 60 Hankintapäätös päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajakysely Vertailut koko maa - 186 Järvenpää (N = 43)

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajakysely Vertailut koko maa - 186 Järvenpää (N = 43) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajakysely Vertailut koko maa - (N = 43) Riitta Rajala Osaamisen ja sivistyksen asialla 1. Lapsen apip-palveluntuottaja on 10 9 8 78 % 7 6 5 51 %

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2009 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007 ja 2008) Ohjaajat jakoivat kyselykaavakkeet tunneilla,

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 28.10.2014 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 377/232/2014 SOSTERV 83 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 116/232/2014 SOSTERV

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli ( ) Mies ( ) Nainen 2. Ikä ( ) Alle 12 v. ( ) 12-17 v. ( ) 18-24 v. ( ) 25-34 v. ( ) 35-44 v. ( ) 45-54 v. ( ) 55-64 v. (

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Erityislasten ja nuorten tilapäishoidon tarpeet Kaakkois-Suomessa

Erityislasten ja nuorten tilapäishoidon tarpeet Kaakkois-Suomessa Erityislasten ja nuorten tilapäishoidon tarpeet Kaakkois-Suomessa - Toive tilapäishoidon selvityksen tekemisestä kunnilta - Päätös selvityksen aloittamisesta projektiryhmän kokouksessa 7.2.-08 - Perustettiin

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 22..2 Heikki Miettinen Yhteenveto kyselyn tuloksista Koko aineisto Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana

Lisätiedot

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut Oikea koti Aspan asumisratkaisut Näin Aspan asumisratkaisut syntyivät Asumispalvelusäätiö Aspan perustamiseen vaikutti laajalti järjestöjen välillä käyty keskustelu siitä, mihin suuntaan vammaisten ihmisten

Lisätiedot

LÄMPÖLUX. Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014

LÄMPÖLUX. Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014 LÄMPÖLUX Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014 Tyytyväisyys Lämpöluxiin ja toiminnan osa-alueisiin 5=erittäin tyytyväinen 4 3 2 1=erittäin tyytymätön Eos Keskiarvo Kokonaistyytyväisyys 37 45 13 120 4,15

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015

MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS 2015 MAATILAN PELLERVON LUKIJATUTKIMUS Taustaa tutkimuksen toteutuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden tilaajalukijoiden mielipiteitä lehdestä sekä lehdessä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011 Raportti 15.5. PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus Kaisa Mäki-Kihniä tutkimuskonsultti kaisamk @innolink.fi 0505 744 755 Tutkimuskoordinaattori Anssi Mäkelä Innolink

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

OVOn asiakastyytyväisyystutkimus. Harrasteryhmät

OVOn asiakastyytyväisyystutkimus. Harrasteryhmät OVOn asiakastyytyväisyystutkimus 2008 Harrasteryhmät 27.7.2008 www.ovo.fi Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2008 (edellinen keväällä 2007) Ohjaajat jakoivat kyselykaavakkeet tunneilla, jotka

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009

Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelujen ostopäättäjätutkimus 2009 Kiinteistömessut Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta 2. Toteutus 3. Vastaajat 4. Kokonaisarvosanat 5. Tulokset osioittain

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2015

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2015 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2015 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Miten menee? lomake on työkalu vammaisen lapsen/nuoren ja hänen perheensä palvelusuunnittelun avuksi.

Miten menee? lomake on työkalu vammaisen lapsen/nuoren ja hänen perheensä palvelusuunnittelun avuksi. ANNA PALAUTETTA! Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Postios: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki. Käyntiosoite: Maja, Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki Puhelin: (09) 477 1002, email:

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

YRITYS YHTEYSTIEDOT HOITO JA HOIVA VUOKRA ATERIAT

YRITYS YHTEYSTIEDOT HOITO JA HOIVA VUOKRA ATERIAT Attendo Huurmanni Oy/ Pastorintie 1 106,45 /vrk 335,00-440,00 /kk 13,64 /vrk Helmiina 27800 Säkylä sis. sähkö ja vesi puh. 050 556 2917 heidi.seppala@attendo.fi Attendo Huurmanni Oy/ Pyhän Henrikintie

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KYSELY LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN SAATAVUUDESTA

KYSELY LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN SAATAVUUDESTA KYSELY LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN SAATAVUUDESTA Uudistuneen sosiaalihuoltolain yhtenä tavoitteena on parantaa lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta. Lain mukaan lapsiperheille on järjestettävä välttämätön

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2,

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille

Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille Asiakastyytyväisyyskysely yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajille Kysely toteutettiin Valviran yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osaston toimintasuunnitelman mukaisesti Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Kysely pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisesta palveluiden saatavuudesta

Kysely pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisesta palveluiden saatavuudesta Kysely pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisesta palveluiden saatavuudesta Kyselyn tarkoituksena on selvittää aiheuttaako pitkäaikaissairaus tai vamma vaikeuksia saada yhdenvertaisesti

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, 0 0 1 0 0 H E L S I N

Lisätiedot

17.4.2014 www.caritaslaiset.fi

17.4.2014 www.caritaslaiset.fi Tekesin Sote & Huippuosaajat -kiertue Tampere 16.4.2014 Tuija Holttinen Caritas Yhteisö Muodostuu Caritas-Säätiöstä, sen täysin omistamasta Caritas Palvelut Oy:stä sekä sen valtaosin omistamasta Caritas

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

BeLL KyseLyLomaKe www.bell-project.eu

BeLL KyseLyLomaKe www.bell-project.eu Q BeLL Kyselylomake www.bell-project.eu Hyvä aikuisopiskelija! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota aikuisopiskelijoiden kokemuksia aikuisopiskelusta ja sen hyödyistä. Kysely on tarkoitettu omaehtoisesti

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kasvun Portaat Oy JOHDANTO Kasvun Portaat Oy:n asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuun aikana kirjekyselynä. Kysely suunnattiin niiden kuntien sosiaalityöntekijöille, joista

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011 KAJAANIN KAUPUNGIN TILAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 1 1. Asiakaskyselyn taustatiedot Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan tilapalvelut toteuttivat helmikuussa

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa

Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa Kotipalvelut tukevat itsenäistä asumista ja toimintakykyä Kunnat tarjoavat kotipalveluja vanhuksille, lapsiperheille, vammaisille henkilöille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys kevät 2013 11.3.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Palveluja kotiin - vuonna 2015?

Palveluja kotiin - vuonna 2015? Palveluja kotiin - vuonna 2015? MMM Taija Härkki p. 0400 432 585 1 2 3 Perustuslaki Jokaisella on oikeus välttämättömään huolenpitoon Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Sanna Hartman Toimialapäällikkö

Sosiaalipalvelut. Sanna Hartman Toimialapäällikkö Ssiaalipalvelut Sanna Hartman Timialapäällikkö 20.11.2012 Esityksen sisältö Timialan kehityksestä Timialan kannattavuus tunnuslukujen valssa Timintaympäristö nyt Menestymisen mahdllisuudet TOL 2008 87

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Elämä on Laiffii 14-15.4.2015

Elämä on Laiffii 14-15.4.2015 Elämä on Laiffii 14-15.4.2015 Asuminen Pohjoismaissa Suomi rakentamassa uutta! Projektijohtaja Maarit Aalto, Pohjoismainen hyvinvointikeskus 16-04-2015 Nordens Velfærdscenter 1 Miksi juuri tämä aihe? YK:n

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 26.9. /27.11. 2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Mielikuvatutkimus 2.1. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 82 28.10.2014 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 116/232/2014 SOSTERV 82 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 SOSTERV 20 Valmistelu:

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot