Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012"

Transkriptio

1 aupan palveluveroselvitys Luonnos

2 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Päivittäistavaraaupan vero Kaupan palveluiden sijoittuminen Nurmijärvellä Nurmijärven aupallinen palveluvero 9 3 KAUPAN MARKKINOIDEN KEHITYS Väestön ehitys Nurmijärven ostovoiman ehitysennusteet Liietilatarpeet vuoteen 2025 ja KAUPAN PALVELUVERKON KEHITYSNÄKYMÄT Kaupan haneita Nurmijärvellä Kaupan näemys esustojen ja muiden aupan alueiden ehittämisestä Maauntaaavan aupan mitoitus Nurmijärvellä Kaupan palveluveron ehittäminen Vähittäisaupan suurysiöiden sijoittaminen Nurmijärvellä 28 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaupan haneiden vertailua liietilan lisätarpeeseen Mitoitusen vertailua liietilatarpeeseen Vaiutuset esusiin ja muuhun palveluveroon Vaiutuset palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin 36 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 37 Karttaliite Kesustojen ja aupan alueiden aupallinen raenne 2012 Liitetaulu Liietilojen luumäärä ja pinta-ala Nurmijärvellä 2012 Haastattelut

3 aupan palveluveroselvitys 2 1 JOHDANTO Kaupan palveluveroselvitysen tavoitteena on toimia maanäyttö- ja raennuslain edellyttämänä selvitysenä taajamien osayleisaavojen laadinnassa seä vähittäisaupan suurysiöitä osevien asemaaavahaneiden yhteydessä esusta-alueilla ja esustan ulopuolisilla alueilla, jossa oieusvaiutteista yleisaavaa ei ole. Asuasmäärä on Nurmijärvellä asvussa. Kunnanvaltuuston hyväsymän ( ) Nurmijärven maanäytön ehitysuvan muaan unnan väestötavoite vuoteen 2040 on yhteensä eli lähes enemmän uin nyyään. Asuasmäärän asvaessa, myös ostovoima asvaa ja tämä luo edellytysiä aupan ehittymiselle unnassa. Tämän aupan palveluveroselvitysen tavoitteena on tutia nyyistä aupan palveluveroa unnassa ja selvittää esusien ja aupan alueiden aupallista raennetta. Lisäsi tavoitteena on määritellä palveluveron ehittämistavoitteet ja -mahdollisuudet. Näiden pohjalta tarastellaan vähittäisaupan suurysiöiden sijoittumista esusta-alueille ja muille aupan alueille. Lisäsi selvitetään uuden liietilan sijoittumisen aupallisia vaiutusia. Selvitys pohjautuu aupan alan tilastoihin, ostovoiman ehitysennusteisiin seä nyyisen palveluveron enttäartoituseen ja Uudenmaan 2. vaihemaauntaaavan ehdotuseen. Lisäsi haastatellaan aupan toimijoita, ja selvitetään näiden näemysiä aupan palveluveron ehittämisestä Nurmijärvellä. Kaupan palveluveroselvitysen on tilannut Nurmijärven unnan Elineino- ja untaehitysesus. Selvitysen on laatintut Santasalo Ky ja selvitysestä vastaavat Tuomas Santasalo ja Katja Kosela. Selvitystä on äsitelty ohjausryhmässä, johon uuluvat Nurmijärven unnasta Aarno Kononen, Anita Pihala, Juha Osanen, Katri Peltoniemi, Risto Niunlaaso ja Ruusu Viloinen. Lisäsi selvitys esitellään laajemmalle unnan sidosryhmälle.

4 aupan palveluveroselvitys 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS Nurmijärven aupan nyytilaa analysoidaan tässä seä tilastojen että artoitusen pohjalta. Tilastosta saadaan vähittäisaupan myynti. Myynnin ja ostovoiman avulla voidaan lasea ostovoiman siirtymät, eli se uina hyvin auppa Nurmijärvellä myy suhteessa alueen ostovoimaan. Kartoitusen pohjalta analysoidaan aupan sijoittumista Nurmijärvellä. Kartoitusen pohjalta saadaan myös tietoa vähittäisaupan ja muiden aupallisten palvelujen pinta-aloista. Päivittäistavaraaupan sijoittumista ja tarjontaa analysoidaan AC Nielsenin päivittäistavaraaupan myymäläreisterin pohjalta. 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti Vähittäisaupan myyntiä ja toimipaioja on tarasteltu Tilastoesusen yritystilaston pohjalta. Miäli unnassa on toimialalla alle olme toimipaiaa, myyntitiedot on arvioitu. Tilastoesusen yritystilastosta on saatu liievaihto, johon on lasettu päälle arvonlisävero. Myynti on näin verrannollinen ostovoimaan, joa myösin pitää sisällään arvonlisäveron. Viimeisimmät yritystilaston tiedot ovat vuodelta Yritystilasto on tehty toimialaluoitusen TOL 2008 muaisesti. Päivittäistavaraauppaan uuluvat päivittäistavaramaretit ja lähiaupat, Alot, päivittäistavaraaupan erioismyymälät (mm. leipomot, maeisaupat, jäätelöiosit, alaaupat, luontaistuoteaupat) seä iosit. Tavarataloauppa luoassa ovat laajantavaravalioiman myymälät. Tilaa vaativaan erioisauppaan sisältyy rauta- ja raennustarvieauppa, odinteniiaauppa, puutarhaauppa, huonealuauppa ja veneauppa. Autoauppa ja huoltamot eivät ole muana. Muuhun erioisauppaan sisältyy pääosin esustahauinen erioisauppa eli mm. muotiauppa, urheiluauppa, ulta- ja elloauppa, uaauppa, apteeit, sisustusauppa, matapuhelinauppa ja optiot. Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti vuonna 2010 Nurmijärvellä ja oo Suomessa Toimi- Myynti Myynti paiat milj. % Suomi Päivittäistavaraauppa, Alot ja iosit % 38 % Tavarataloauppa % 19 % Tilaa vaativa auppa % 18 % Muu erioisauppa % 24 % Erioisauppa yhteensä % 43 % Vähittäisauppa yhteensä % 100 % Lähde: Tilastoesus Nurmijärvellä oli vuonna 2010 yhteensä 130 vähittäisaupan toimipaiaa. Kunnassa on 35 päivittäistavaraauppaa sisältäen päivittäistavaraaupan erioisaupat, Alon ja iosit. Tilaa vaativan aupan myymälöitä oli 17 ja muun erioisaupan 76. Vuonna 2010 vähittäisaupan myynti (pl autoauppa) oli Nurmijärvellä yhteensä 180 miljoonaa euroa. Päivittäistavaraauppojen myynti (ml Alo) oli tästä noin 50 prosenttia. Luu ei sisällä tavarataloaupan (CM) päivittäistavaraaupan myyntiä. Myynti painottuu Nurmijärvellä esimääräistä enemmän päivittäistavaraauppaan. Tilaa vaativan aupan osuus myynnistä on vastaavasti pienempi uin esimäärin Suomessa.

5 aupan palveluveroselvitys Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Ostovoiman siirtymiä analysoimalla arvioidaan, miten vähittäisaupan tarjonta saavuttaa alueen ysynnän. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäisaupan toimialoihin ohdistunutta ostovoimaa ussain unnassa toteutuneeseen myyntiin. Tavarataloaupan myynti on jaettu arvion muaan päivittäistavaraaupan ja erioisaupan toimialoille. Myynnin lähteenä on äytetty Tilastoesusen yritystilastoa, myös päivittäistavaraaupan osalta, osa Tilastoesusen tilasto on julinen tilasto, un taas A.C Nielsenin myyntitietoja ei saa julaista. Ostovoiman siirtymät on unnittain lasettu vuodelle 2010, osa uusimmat untaohtaiset vähittäisaupan myyntitiedot ovat tältä vuodelta. Yleisesti päivittäistavaraauppa-asioinnit hoidetaan lähellä. Arisin elintarvieostot tehdään usein lähellä otia ja lähinnä viionloppuisin äydään heremmin lähialuetta hieman auempana monipuolisessa päivittäistavaraaupassa. Erioisaupan ostosia haetaan tätäin auempaa. Mitä harvemmin tuotetta ostetaan, sitä yleisemmin sitä voidaan ostaa auaain. Muotiauppa esittyy suuriin aupuneihin ja näin esittyvät ostosetin. Erioisaupan ostosmatojen yhteydessä hoidetaan myös päivittäistavaraauppa-asiointia, miä lisää pt-siirtymiä monipuolisiin esittymiin. Tilaa vaativa auppa esittyy myös, mutta ysittäisiä vetovoimaisia tilaa vaativan aupan myymälöitä löytyy myös pienistä esittymistä. Autoauppa esittyy myös omille alueilleen, ja autoaupassa äydään myös yli maauntarajojen. Nurmijärvellä vähittäisaupan myynti oli vuonna 2010 yhteensä 180 miljoonaa ja nurmijärveläisten vähittäisaupan ostovoima 260 miljoonaa euroa. Ostovoiman nettosiirtymä unnassa on siis noin 80 miljoonaa euroa eli noin 30 % ostovoimasta. Päivittäistavaraaupan tarjonta vastaa nurmijärveläisten ysyntään. Pieni osa nurmijärveläisten päivittäistavaraaupan ostovoimasta suuntautuu pääaupuniseudulle muiden ostosmatojen yhteydessä, mutta Nurmijärvelle suuntautuu saman verran ostovoimaa naapuriunnista ja esäasuailta. Vähittäisaupan myynti ja ostovoima Nurmijärvellä 2010 Myynti Ostovoima OV-siirtymä milj. milj. milj. % ov:sta Päivittäistavaraauppa ja Alo % Tilaa vaativa auppa % Muu erioisauppa % Erioisauppa yhteensä % Vähittäisauppa yhteensä % Lähde: Tilastoesus, Santasalo Ky Tilaa vaativan aupan ja muun erioisaupan ostovoimasta merittävä määrä suuntautuu pois unnasta lähinnä pääaupuniseudulle, jossa tarjonta on Nurmijärveä monipuolisempaa.

6 aupan palveluveroselvitys Päivittäistavaraaupan vero Päivittäistavaraaupan veroa Nurmijärvellä on analysoitu esusittain AC Nielsein myymäläreisterin pohjalta. Myyntiä ja myyntipinta-alaa ei ole esitetty luuina, osa ne ovat salassapidettäviä tietoja. Luvut ovat sen sijaan esitetty indesinä, jolloin oo Nurmijärven päivittäistavaraauppa oseva luu on indesi 100. Näin saadaan verrannollista tietoa päivittäistavaraaupan myynnistä ja pinta-alasta Nurmijärvellä. Päivittäistavaraauppoja on luumääräisesti eniten Klaualassa, jossa on yhdesän myymälää. Luu pitää sisällään Klaualan oo taajaman päivittäistavaraaupat. Kironylässä on uusi myymälää, Rajamäellä asi ja Röyässä ysi. Päivittäistavaraauppa Nurmijärvellä 2010 Indesi 100 = Koo unta Alue Myyntiala m2 Myynti Teho /m 2 Väestö Per asuas Per asuas osuus Myymälä- Ind. 100 = Ind. 100 = Ind. 100 = määrä Osuus Koo unta Osuus Koo unta Koo unta Klauala 9 55 % % % Kironylä 6 33 % % % Rajamäi 3 9 % % % Röyä 1 3 % 55 4 % % Koo unta % % Lähde: AC Nielsen Päivittäistavaraaupan myyntialaa on asuasta ohden eniten Kironylässä. Myös Klaualassa päivittäistavaraaupan pinta-ala on suurempi uin esimäärin oo unnassa. Vastaavasti Rajamäellä ja Röyässä päivittäistavaraaupan pinta-ala jää asuasmäärään nähden suppeammasi uin unnassa esimäärin. Päivittäistavaraaupan myynti asuasta ohden on suurin Klaualassa ja lähes saman suuruinen Kironylässä. Vastaavasti Rajamäellä ja Röyässä myynti asuasta ohden on alhaisempaa uin esimäärin. Myynti asuasta ohden ertoo ostovoiman siirtymistä. Röyässä ja Rajamäellä tarjonta ei vastaa asuaiden ysyntää, ja ostovoimaa siirtyy Klaualaan ja Nurmijärvellä, jossa tarjonta on suurempaa uin alueiden asuaiden ysyntä. Päivittäistavaraaupan tehouus on lasettu jaamalla myynti myyntialalla. Tehouus ertoo osaltaan myyntipinta-alan suuruudesta suhteessa ysyntään. Klaualassa myyntitehouus on lähellä unnan esiarvoa. Rajamäellä ja Röyässä myyntiteho on esimääräistä oreampi. Myymälät ovat pieniä ja ne myyvät ooonsa nähden hyvin. Nurmijärvellä myyntiteho jää vastaavasti esimääräistä alhaisemmasi. Alueella on myyntiin nähden siis ohtalaisen paljon päivittäistavaraaupan pinta-alaa.

7 aupan palveluveroselvitys 6 Päivittäistavaraaupan myynti myymälätyypeittäin Nurmijärvellä ja Suomessa vuonna 2010 Koo Suomi 27 % 4 % 34 % 12 % 22 % 1 % Nurmijärvi 23 % 39 % 16 % 20 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hypermaretit Tavaratalot Suuret supermaretit Pienet supermaretit Valinta- ja pienmyymälät Erioismyymälät Koo Suomeen verrattuna Nurmijärvellä päivittäistavaraaupan myynti painottuu esimääräistä vähemmän hypermaret ja tavarataloauppaan ja vastaavasti esimääräistä enemmän supermaret auppaan (suuret supermaretit myyntipinta-ala yli 1000 m2, pienet myyntipinta-ala m2). Tällä hetellä Nurmijärvellä on vain ysi hypermaret. Prisman myötä tilanne tulee muuttumaan. Pienten myymälöiden (alle 400 m2) marinaosuus on Nurmijärvellä myös hieman pienempi uin oo Suomessa.

8 aupan palveluveroselvitys 7 Kartta päivittäistavaraauppojen sijainnista Nurmijärvellä (lisätään)

9 aupan palveluveroselvitys Kaupan palveluiden sijoittuminen Nurmijärvellä Kaupan palveluiden sijoittumista Nurmijärvellä on tutittu artoitusen pohjalta. Kenttäartoituset on tehty pääosin sysyllä 2011 ja artoitusta on täydennetty eväällä Kartoitusessa arttaan on meritty aupalliset palvelut toimialoittain 14 luoaan jaettuna. Tarastelussa ovat muana vähittäisaupan lisäsi myös muut aupalliset palvelut, sillä nämä toimivat samoissa liietiloissa uin vähittäisauppain. Myös tyhjät tilat ja toimistojen äytössä olevat atutason liietilat ovat muana artoitusessa, sillä myös niihin tiloihin voi sijoittua auppaa. Pinta-ala pitää siis sisällään toteutuneet liietilat. Asemaaavojen tarjoamia mahdollisuusia ei tässä ole tutittu. Laselmissa ei myösään ole muana raenteilla olevia tai suunniteltuja haneita. Kartoitus uvaa aina tiettyä ajanohtaa. Yhdysunnan raentumisen myötä tilanne muuttuu jatuvasti, liieet lopettavat, tilalle tulee uusia tai liieet vaihtavat paiaa. Uusien liietilojen raentaminen on uitenin pidempiaiainen prosessi, joten oonaisuva alueen liietilaannasta pysyy ohtalaisen vaaana pidemmän aiaa. Klaualassa aupalliset palvelut ovat pääosin sijoittuneet Klaualantien varteen. Klaualassa on pari tavarataloaupan myymälää Citymaret ja Tarjoustalo. Citymaretin yhteydessä on Viirintorin liieesus, johon on sijoittunut pääosa Klaualan muotiaupoista. Viirintorin lisäsi Klaualassa on toinenin pienimuotoinen liieesus, jossa on mm. K-maret, ahvila ja aupallisia palveluita. Pää osa aupallisista palveluista on uitenin sijoittunut ysittäisiin liietaloihin tai asuntojen ivijaloihin. Kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet varsin laajalle alueelle. Etäisyys lounaisimmasta palvelupisteestä, jossa on mm. urheiluauppa, oillisen osan palveluihin (Uudenmaan leipä) on noin 2 ilometriä. Kaupallisesti vilain alue sijoittuu S-maretin ja Citymaretin väliselle alueelle. Klaualan esustan pohjoispuolella on Järvihaan työpaia-alue, johon on sijoittunut jonin verran tilaa vaativaa auppaa mm. rautaauppa seä autohuoltoa ja muita aupallisia palveluita. Nurmijärvellä Kironylässä palvelut ovat sijoittuneet ahdelle erityyppiselle alueelle. Kesustassa on päivittäistavaraauppaa, erioisauppaa ja aupallisia palveluita. Kaupat ja palveluyrityset ovat sijoittuneet Punamullantien varteen ja torin ympäristöön. Jonin verran aupallisia palveluita on myös vanhalle aupparaitilla Praiianujalla. Helsingintien toisella puolella on asi päivittäistavaraauppaa. Toinen on aivan esustassa toinen enemmän asuinalueella Heiiläntien varressa. Kironylän esustan lisäsi on auppaa sijoittunut Helsingintien varteen noin ilometrin päähän varsinaisesta esustasta. Alueella on supermaret seä tilaa vaativaa auppaa mm. rautaauppaa ja autohuoltoa. S-maretin yhteydessä on myös pienliieitä. Kironylän lisäsi myös Myllyuon alueella Hämeenlinnantien varressa on aupallisia palveluita. Alueella on liienneasemapalveluita (polttoaineen jaelu, ravintolapalveluita), sisustusauppaa seä tilaa vaativaa auppaa. Alueella on aioinaan ollut päivittäistavaraaupan myymälä, joa on lopettanut toimintansa. Nyyään päivittäistavaraaupan myyntiä on pienimuotoisesti huoltoaseman yhteydessä.

10 aupan palveluveroselvitys 9 Rajamäellä on olme päivittäistavaraauppaa ja aupallisia palveluita. Alueella on vain vähin varsinaista erioisauppaa. Kaupat ovat sijoittuneet Kiljavantien ja Kesusraitin varteen. Keseiseen paiaan esustaan on sijoittunut uimahalli ja oulut. Ysittäisiä palveluita on esustasta hieman irrallaan Vanhan Rajamäentien varressa ja Urttilantiellä. Asuinalueella Puistotiellä on myös ysi lähiauppa. Röyässä on pienimuotoisesti aupallisia palveluita. Kesustassa on päivittäistavaraauppa, ravintola ja ampaamo. Röyän alueella on myös ysi huonealuauppa ja taimitarha. Kesusten ja muiden aupan alueiden lisäsi Nurmijärvellä on ysittäisiä aupan palveluita myös asuinalueilla, haja-asutusalueilla ja työpaia-alueilla. Perttulassa ja Lepsämässä on iosit ja Haialassa on päivittäistavaraauppa. Klaualantien alupäässä on muutama autopalveluyritys ja Karhuorvessa on raennustarvieliie. Kesustojen ja muiden alueiden aupallinen raenne on esitetty arttaliitteessä. 2.4 Nurmijärven aupallinen palveluvero Kartoitusen pohjalta on lasettu aupallisten palveluiden pinta-ala. Pinta-ala uvaa myymälöiden pohjapinta-alaa, joa vastaa lähinnä errosalaa. Liieiden pinta-alaan sisältyvät myymälän lisäsi taatilat, varastot, porrasäytävät seä seinät. Kartoituseen on otettu muaan myös errosissa sijaitsevat aupan palvelut, vaia ne eivät näyään liiteartoissa. Tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätä täysin vastaa raennuslupien pinta-alaa, mutta antavat riittävän hyvän oonaisuvan aupan eri toimialojen tilanäytöstä alueella. Kartoitusen pohjalta voidaan analysoida Nurmijärven esustojen meritystä seä aupallista palveluveroa oonaisuudessaan. Kaupallisia palveluita on Nurmijärvellä artoitusen pohjalta lasettuna yhteensä noin 230. Varsinaista vähittäisauppaa tästä on hieman alle puolet eli noin 100. Palveluita (sis. autoaupan ja huoltopalvelut) on noin 130. Tämän lisäsi esusissa on jonin verran tyhjiä liietiloja ja liietiloja muussa uin aupallisten palveluiden äytössä (mm. toimistoina). Palvelujen luumäärällä mitattuna Klaualan esusta on monipuolisin. Klaualassa on noin puolet oo unnan vähittäisaupoista ja aupallisista palveluita. Kironylä on seuraavasi monipuolisin auppapaia. Rajamäellä on myös luumäärällisesti ohtalaisesti aupan palveluita.

11 aupan palveluveroselvitys 10 Kaupallisten palveluiden luumäärä Nurmijärvellä Klauala Kironylä Rajamäi 107 Röyä Järvihaa Ilvesvuori Muut alueet 62 Pinta-alojen vertailu ertoo luumäärän ohella osaltaan auppapalveluiden tarjonnan määrästä ja luonteesta. Varsinaisissa esustoissa on monipuolisesti aupan tarjontaa, mutta liieet ovat pääosin pieniä. Kesustan ulopuolisilla alueilla on vastaavasti vähemmän liieitä, mutta liieiden oo on esimääräistä suurempi. Nurmijärvellä on liietilaa yhteensä noin m2. Tästä hieman yli puolet eli m2 on vähittäisaupan liietilaa. Palveluita (sis. autoaupan ja huoltopalvelut) on noin Lisäsi jonin verran liietilaa on muussa äytössä. Tyhjiä liietiloja on olme prosenttia oo liietilaannasta. Tyhjien liietilojen määrä vaihtelee alueittain suuresti. Klaualassa ei äytännössä ole lainaan tyhjää tilaa eiä myösään Järvihaan alueella. Eniten tyhjää tilaa on Ilvesvuoren alueella ja Kironylässä.

12 aupan palveluveroselvitys 11 Liiepinta-ala (-m2) Nurmijärvellä Klauala Kironylä Rajamäi Röyä Järvihaa Pt-auppa Tavarataloauppa Tilaa vaativa auppa Autoauppa ja huoltamot Muu erioisauppa Palvelut Muut liietilat Ilvesvuori Muut alueet Liiepinta-alaltaan suurin esus on Klauala, jossa on liiepinta-alaa yhteensä noin m2. Toisesi suurin on esus on Kironylä. Järvihaassa on liietilaa aupan äytössä enemmän uin Rajamäellä. Rajamäellä on pinta-alaa vastaavasti hieman enemmän uin Ilvesvuoren alueella tällä hetellä. Kesuset eroavat toisistaan liiepinta-alan lisäsi myös jonin verran toimialaraenteeltaan. Klauala ja Kironylä eroavat toisistaan tavarataloaupan ja erioisaupan suhteen. Tavarataloauppaa on ainoastaan Klaualassa. Tavaratalon pinta-ala pitää sisällään tavaratalojen päivittäistavaraaupan ja äyttötavaraaupan. Lisäsi Klaualassa on enemmän erioisauppaan. Päivittäistavaraaupan pinta-alaa seä tilaa vaativan aupan ja autoaupan seä palveluiden pinta-alaa on molemmissa lähes yhtä paljon. Rajamäen toimialaraenne on vastaava uin Kironylässäin, mutta aiea on vain vähemmän. Röyässä on lähinnä lähipalveluita seä pari tilaa vaativan aupan myymälää esusta ulopuolella. Järvihaassa on lähinnä tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Kaupalliset palvelut painottuvat myös auto/onepalveluihin (atsastus, onevuoraamo). Ilvesvuoren palvelut painottuvat erioisauppaan (sisustusauppa) seä tilaa vaativaan auppaan ja palveluihin. Muilla alueilla on seä päivittäistavaraauppaa ja iositoimintaa seä autoalan auppaa ja palveluita. Kaupallisten palveluiden näöulmasta atsottuna Nurmijärven pääesus on Klauala. Kironylä on monipuolinen palveluesus, un taas Rajamäen palvelut ovat jo ohtalaisen suppeat. Röyässä on vain lähipalveluita. Järvihaa on tilaa vaativan aupan esus.

13 aupan palveluveroselvitys 12 Ilvesvuoren aupallinen asema on nyytilassaan epäselvä. Alueella on seä liienneasemapalveluita ja näitä tuevaa toimintaa että myös selviä esustapalveluita. Taremmat liietilojen luumäärät ja pinta-alat ovat liitetaulussa.

14 aupan palveluveroselvitys 13 3 KAUPAN MARKKINOIDEN KEHITYS Nurmijärven marina-alue muodostuu lähinnä omasta unnastaan. Jonin verran ostovoimaa Nurmijärvelle suuntautuu mm. Vihtijärveltä. Nurmijärvi uuluu vastavasti pääaupuniseudun marina-alueeseen. Osa untalaisten ostovoimasta valuu pääaupuniseudun monipuolisiin aupallisiin esusiin. 3.1 Väestön ehitys Nurmijärvellä on asuaita tällä hetellä noin Klaualan tilastoalueella on asuaita noin , Kironylässä ja Rajamäellä molemmissa yli 7000 ja Röyässä noin Hajaasutusalueella on asuaita lähes 7000 eli melein saman verran uin Kironylässä tai Rajamäellä. Väestö Nurmijärvellä on asvussa. Kunnanvaltuuston hyväsymän ( ) Nurmijärven maanäytön ehitysuvan muaan unnan väiluutavoite vuonna 2040 on asuasta. Väestönasvu tulevan 30 vuoden aiana on noin asuasta. Suuralueittain jaettuna väestötavoite vuonna 2040 on Kironylässä noin , Klaualassa , Rajamäellä ja Röyässä Väestönasvu on suurinta Klaualassa ja toisesi suurinta Kironylässä. Väestötavoitteen muaan on haaruoitu väestöennusteen vuosille 2025 ja 2035, jota ovat tämän selvitysen tarasteluvuosia. Vuonna 2035 Nurmijärvellä arvioidaan olevan asuaita yhteensä eli noin enemmän uin nyyään. Väestönehitys Nurmijärvellä Muutos Vuosimuutos Kironylä ,5 % Klauala ,8 % Rajamäi ,2 % Röyä ,2 % Muut alueet ,8 % Koo unta ,4 % Lähde: Nurmijärvi Muutos Vuosimuutos Tilastoesus ennuste ,0 % Maauntaaavan tavoite ,0 % Maanäytön ehitysuvan muainen väestöennuste eroaa jonin verran Tilastoesusen ennusteesta. Tilastoesusen ennusteen muaan Nurmijärvellä on vuonna 2040 asuaita Tilastoesusen väestöennuste on trendipohjainen ja perustuu menneeseen ehityseen. Se ei ota huomioon yhteisunta- ja aluepoliittisia päätösiä ja niiden vaiutusia väestön ehityseen. Uudenmaan 2.vaihemaauntaaavaehdotusen aupan taustaselvitysessä (Uudenmaan maauntaaava, Kaupan palveluveron mitoittaminen ja vaiutusten arviointi) Nurmijärven väestöennuste vuodelle 2035 on noin Maauntaaavassa ei untaohtaisia asvuennusteita esitetä. Kuntaohtaisia luuja äytetään ainoasaan aupan palveluveron liietilatarpeen lähtöohtana. Luvut eivät ole varsinaisia ennusteita vaan varautumisluuja.

15 aupan palveluveroselvitys 14 Kuntaohtainen jao on johdettu seuduttaisista osuusista. Seuduittain väestöasvu arvioidaan jaautuvan aiempien vuosien trendin muaisesti niin, että KUUMA-seutu asvattaa hiuan osuuttaan pääaupuniseudun ustannusella. Seutujen sisällä untaohtaisen jaon periaatteet noudattavat maauntaaavan raennemallityöstä johdettua perusraennetta. Perusraenteen muaan mm. ehittämisen painopiste on liiumisen päästöjen annalta parhailla liiumisvyöhyeillä, olemassa olevien ratojen asemanseutuja ja linja-autoliienteen laatuäytäviin tueutuvia taajamia vahvistaen. Tässä selvitysessä äytetään ostovoiman ehitysen ja liietilan tarpeen lasennassa Nurmijärven maanäytön ehitysuvan muaisia väestötavoitteita. Selvitysessä esitetään uitenin myös maauntaaavan mitoitusen taustalla oleva liietilan lisätarve Nurmijärvellä. Tätä verrataan unnan oman väestötavoitteen muaisiin liietilatarpeisiin. 3.2 Nurmijärven ostovoiman ehitysennusteet Ostovoima uvaa marina-alueen ysyntää. Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima on lasettu Tilastoesusen ulutustutimusen seä vähittäisaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima ertoo alueen väestön ostoyvystä ja sen ohdistumisesta aupan eri toimialoille. Ostovoima ertoo alueen asuaiden marinapotentiaalin muttei sitä, missä asuaat tämän potentiaalinsa äyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Ostovoiman ehityseen vaiuttaa alueen väestönehitys seä muutoset ulutusessa. Alueen väestön ennustetaan asvavan, miä vaiuttaa myös ostovoiman asvuun. Kulutus asuasta ohden on myös asvussa. Ostovoiman ehitysen arviointi pohjautuu ulutusen asvuun ja sen raenteen muutoseen. Erioisauppaan ohdistuva ostovoima asvaa nopeammin uin päivittäistavaraaupan. Erityisesti tilaa vaativa auppa on voimaaasti asvava erioisaupan toimiala luvulla ostovoima on asvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Toimialoittaiset vaihtelut ovat suuria. Pitällä aiavälillä ulutusen ennustetaan yhä asvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Vuosina ostovoiman ennustetaan asvavan asuasta ohden päivittäistavaraaupassa (sis. Alo) noin prosentin vuodessa ja erioisaupassa esimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Kesimääräistä nopeammin asvavat tilaa vaativa erioisauppa, tietoteninen erioisauppa, terveysauppa, urheiluauppa ja sisustusauppa. Ennuste on positiivinen mutta realistinen, jos tarastellaan vähittäisaupan toteutunutta ehitystä. Aiaisempiin ehitysluuihin tusin uitenaan enää pitällä aiajasolla päästään. Ostovoiman asvu uvaa reaalista asvua eli määrällistä asvua. Esitetty ostovoima ei siten pidä sisällään inflaatiota.

16 aupan palveluveroselvitys 15 Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Nurmijärvellä 2010 milj. euroa Muut Kironylä Klauala Rajamäi Röyä alueet Nurmijärvi Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Nurmijärvellä 2025 milj. euroa Muut Kironylä Klauala Rajamäi Röyä alueet Nurmijärvi Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Nurmijärvellä 2035 milj. euroa Muut Kironylä Klauala Rajamäi Röyä alueet Nurmijärvi Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vuonna 2010 Nurmijärven unnassa on vähittäisauppaan ohdistuvaa ostovoimaa yhteensä lähes 260 miljoonaa, autoauppa ja ravintolapalvelut muaan luien noin 415 miljoonaa euroa. Vuonna 2035 Nurmijärvellä on vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintolatoimintaan ohdistuvaa ostovoimaa lähes 900 miljoonaa euroa. Ostovoima seä ostovoiman asvu unnan sisällä jaautuvat asuasmäärän ja sen ehitysen muaan. Näin ollen Klaualassa ostovoima ja sen asvu on suurinta ja Kironylässä toisesi suurinta.

17 aupan palveluveroselvitys Liietilatarpeet vuoteen 2025 ja 2035 Ostovoiman asvu vaiuttaa vähittäisaupan toimintamahdollisuusiin positiivisesti. Ostovoiman asvun pohjalta arvioidaan tulevaa liietilan lisätarvetta alueella. Laselma pohjautuu Nurmijärven asuaiden ostovoiman asvuun vuosina (2025) Kasvusta pääosa johtuu siitä, että alueen väestö asvaa voimaaasti. Asuaiden ostovoiman asvu on suhteutettu pinta-alasi siten, että laselmassa on äytetty toimialoittaisia esimääräisiä myyntitehouusia, jota on lasettu vähittäisaupan myynnin ja erilaisten artoitusten pohjalta. Tehouus vaihtelee toimialoittain. Samoja tehouusluuja on äytetty Uudenmaan liiton aupan selvitysessä. Liietilan lisätarve on lasettu nyyisellä myyntitehouudella. Käytetty esimääräinen myyntitehouus Kerrosala = 1,25 * myyntiala / -m 2 / my-m 2 Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Tarve uvaa pinta-alan lisäystä, jossa oo ostovoiman asvu on suunnattu uusiin neliöihin. Kaupan äytöstä poistuvat tai uudella orvautuvat liietilat lisäävät tarvetta. Lisäsi vertailun vuosi on tarve lasettu tavoitteellisella 20 prosenttia nyyistä suuremmalla myyntitehouudella. Palvelujen liietilatarpeen on lasettu olevan noin 20 % vähittäisaupan tarpeesta.

18 aupan palveluveroselvitys 17 Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Kironylä Muut Koo Klauala Rajamäi Röyä alueet unta Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Kironylä Muut Koo Klauala Rajamäi Röyä alueet unta Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky Vuonna 2025 liietilan lisätarve oo unnassa on noin m 2. Vuoteen 2035 tarve on noin asinertainen eli m 2. Alueittaisten väestöennusteiden pohjalta on lasettu lasennallinen tarve unnan eri alueille. Tämä tarve ei pidä sisällään ostovoiman siirtymiä, vaan se uvaa tarvetta, jos alueen ostovoiman asvu suuntautuu täysmittaisesti omalle alueelle. Klaualan alueella liietilan tarve vuoteen 2035 on lasennallisesti m 2, Kironylän alueella m 2, Rajamäelle m 2 ja Röyässä m 2. Kunnan muiden alueiden asuaiden ostovoiman asvun pohjalta lasettu tarve on noin m 2. Liietilatarve ei tule toteutumaan tasaisesti unnassa asuasluvun ehitysen muaisesti. Vähittäisaupan toiminnot haetuvat eri tyyppisille aupan alueille nyyisen tarjonnan seä uusien mahdollisuusien pohjalta. Alueiden asuasmäärä ja sen asvu ovat toi taustalla vaiuttavia muuttujia.

19 aupan palveluveroselvitys 18 Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Muut Koo unta Kesustat alueet Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Muut Koo unta Kesustat alueet Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky Liietilatarve voidaan toiminnoittain jaaa esusta-alueiden tarpeeseen ja muiden alueiden tarpeeseen. Kesusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavaraaupan tarpeesta ja suurin osa muotiaupan ja muun erioisaupan tarpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan aupan seä autoaupan tarpeesta. Tilaa vaativan aupan liietilatarvetta ohdistuu pienessä mittaaavassa myös esusta-alueille. Kesustaalueina taroitetaan tässä Klaualan, Kironylän, Rajamäen ja Röyän seustoja. Muut alueet ovat esustan ulopuolisia alueita, joita tällä hetellä unnassa ovat mm. Järvihaa seä Ilvesvuori (Myllyuo). Oheisen taulun muaan jaettuna esustoihin suuntautuu liietilatarpeesta hieman alle puolet ja muille alueille hieman yli puolet. Näin esustojen lisäliietilan tarve vuonna 2025 on noin m 2 ja vuonna 2035 lähes m 2. Muiden alueiden tarve vastaavina vuosina on m 2 ja m 2 Miäli myyntitehouus tulee tulevaisuudessa asvamaan, tarvitaan Nurmijärvellä tätä laselmaan vähemmän uutta liietilaa. Tavoitteellisella nyyistä 20 % suuremmalla myyntitehouudella lasettuna unnan liietilatarve vuonna 2035 on yhteensä noin m 2, josta noin m 2 suuntautuu esustoihin ja m 2 muille alueille.

20 aupan palveluveroselvitys 19 Miäli myyntitehouus alueella asvaa merittävästi, myös aupan investointihaluuus alueella asvaa. Näin ollen on todennäöistä että Nurmijärven tyyppisellä alueella, jossa väestö asvaa voimaaasti, ei myyntitehouus välttämättä pääse suuresti asvamaan. Oletusena on, että aupan ehitysmahdollisuusia halutaan alueella tuea eli aavoitetaan sopiva auppapaioja ja luodaan mahdollisuusia aupan asvulle. Miäli ei unnassa luoda riittävästi mahdollisuusia, ostovoimaa suuntautuu unnan ulopuolelle, eli myyntitehouus ei asva näinään. Vähittäisaupan lisätilantarve Nurmijärvellä m 2 Muut Koo unta Kesusta alueet Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. aloholijuomaaupan Lähde: Santasalo Ky

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-3259-12 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 151 Lahti 27.4.212 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 11, 244 VTT Puh. 2 722 5566, Fax. 2 722 73

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus:

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus: KAUPPAKIRJA 1/4 MYYJÄ Passi, Maru Jaao henilötunnus: Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henilötunnus: osoite: OSTAJA Kauhavan aupuni y-tunnus 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa / DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS -AK0 LOMAAN KAUPUNK TVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS..0..0 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy () Loimaan aupuni: TVA-aupan asemaaava ja asemaaavan muutos Kaavaselostus..0

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet MS-A0402 Disreetin matematiian perusteet Osa 3: Kombinatoriia Riia Kangaslampi 2017 Matematiian ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Kombinatoriia Summaperiaate Esimeri 1 Opetusohjelmaomiteaan valitaan

Lisätiedot

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA Investoinnin annattavuuden mittareita Opetusmonisteessa on asi sivua, joilla on hyvin lyhyesti uvattu jouo mittareita. Seuraavassa on muutama lisäommentti ja aavan-johto. Tarastelemme projetia, jona perusinvestointi

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy consumption of sauna and related factors

SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy consumption of sauna and related factors LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tenillinen tiedeunta Ympäristöteniian oulutusohelma BH10A0300 Ympäristöteniian andidaatintyö a seminaari SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen 9/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 9: Usean vapausasteen systeemin liieyhtälöiden johto Newtonin laia äyttäen JOHDANTO Usean vapausasteen systeemillä taroitetaan meaanista systeemiä, jona liietilan uvaamiseen

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS RHIMÄKI 5 JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 860 PÄIVÄTTYÄ JA 90 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY Jua Turtiainen

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAV ASELOSTUS SUVANNONTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan aupungin Vareselan aupunginosan ortteleita 6 ja seä atu-, puisto- ja vesialuetta oseva asemaaavan muutos. Sitova tonttijao: Varesela ortteli

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLÄ Salon kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki.

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLÄ Salon kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki. SON KAUPUNK Kaupunginhallitus SOPMUS ASEMAKAAVOTUKSEN KÄYNNSTÄMSESTÄ KNTESTÖLLÄ 7-99--. SOPMUSOSAPUOLET Salon aupuni, jäljempänä tässä sopimusessa aupuni. Osoite: Salon aupuni, Kaupunisuunnittelu Hornintie

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla ..00 Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitelma Tuusula Yhteystiedot P 00 (Jaaonatu ) 0 Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus 0- Puh. 00 Fasi 00 0 E-mail infra.fi@poyry.com

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Luku kahden alkuluvun summana

Luku kahden alkuluvun summana Luu ahden aluluvun summana Juho Salmensuu Lahden Lyseon luio Matematiia 008 Tiivistelmä Tutielmassa tarastellaan ysymystä; uina monella eri tavalla annettu parillinen oonaisluu voidaan esittää ahden aluluvun

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LTYNTÄPYSÄKÖINTIALUE Kaavaselostus -C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL, MRA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 Liite 25. Uloilu ja viristys Liite 26 W-1 Z-4 sl-5/1 SL-1 sl-10 sr-3/1 sl-7/1 TP-3/em/tot4 sr-3/2 sl-8/2 K sr-3/3 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 SL-1 RA-1 Z- sr-3/5 1 sr-3/6 sl-7/2

Lisätiedot

1974 N:o 622. Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. Liite 1.

1974 N:o 622. Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. Liite 1. 1974 N:o 622 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) Muu

Lisätiedot

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylä kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima

Lisätiedot

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa.

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa. .6.07 Myyjä Naantalin aupuni, y-tunnus 07-. Ostaja Turun Osuusauppa, y-tunnus 0-9, Sibeliusenatu, PL 86, 00 Turu. Kaupan ohde Naantalin aupungin Rymättylän ironylässä sijaitsevasta Osuusauppa - nimisestä

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 6UWA008 260202 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Rajamäen pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 6UWA008 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle

Naulalevylausunto LL10 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT S 09771 08 1 (1) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 FI 15100 Lahti 3.9.2008 Simo Jouainen Ari Kevarinmäi VTT Asiantuntijapalvelut PL 1000 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1 Liite 25. Liite 26. W-1 Z-4 sl-5/1 sr-3/1 sl-7/1 T-1/em/tot4 sr-3/2 K sr-3/3 sl-8/2 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 RA-1 sr-3/5 Z- 1 sr-3/6 sl-7/2 st sr-3/7 /p sl-8/3 Z- 4 sl-5/2 sr-3/8 RA-1 M-5 AP-4/tot5 sr-3/9

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi 18.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Vaalimaan suunnitelmat... 3 1.2. Hankkeen kuvaus... 5 1.3. Markkina-alue... 6 2. Kaupan nykytilan

Lisätiedot