1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3"

Transkriptio

1

2 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA Kaupalliset esittymät Lohjalla Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja Päivittäistavaraaupan palveluvero 14 3 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS Väestö marina-alueella Ostovoiman ehitys Liietilan lisätarve 21 4 KAAVAVARAUKSET JA KAUPAN HANKKEET LOHJALLA 25 5 UUSIEN KAUPPAPAIKKOJEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Vaiutuset palveluveroon Vaiutuset palveluiden alueelliseen saatavuuteen ja asiointiliienteeseen 32 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET: KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA Päivittäistavaraaupan vero Kaupalliset esittymät Erillisliite : Liietilatarpeet unnittain

3 1 JOHDANTO Lohjan aupungissa laaditaan taajamaosayleisaavaa. Osayleisaava äsittä aupungin taajama-alueet mahdollisine laajentumisalueineen. Kaavan laadinnan aluvaiheessa tehtiin aupungin toimesiantamana aupallinen selvitys: Lohjan aupuni - Taajamaosayleisaava, Kaupallinen selvitys ; Santasalo Ky. Taajamaosayleisaavatyö on edennyt luonnosvaiheeseen ja tätä varten on ilmennyt tarvetta täydentää ja päivittää aluvaiheen selvitystä. Aluvaiheen selvitystä päivitetään nyt uusilla tavoitteellisilla väestömäärillä. Niiden pohjalta päivitetään myös liietilatarpeet vuoteen 2035, joa on myös aavan tavoitevuosi. Kaupan haneet päivitetään ja tarpeita verrataan aupan haneisiin ja aavavarausiin. Selvityseen otetaan muaan myös Sammatin unta, joa liitettiin Lohjaan vuonna Kaupallisen selvitysen päivitys täydentää edellistä selvitystä aupallisten vaiutusten arvioinnilla. Tavoitteena on selvittää, mitä vaiutusia osayleisaavaluonnoseen merityillä aupan alueilla on nyyiseen palveluveroon ja erityisesti esustan ehittämiseen. Lisäsi otetaan huomioon maanäyttö- ja raennuslaiin tulevat mahdolliset muutoset aupan sääntöihin. Kaupallisen selvitysen päivitysen ohjausryhmään ovat uuluneet Lohjan aupungista aupunisuunnittelujohtaja Jussi Savela, aavoitusjohtaja Heii Rouvinen, yleisaavoittaja Leena Iso-Maru, aritehti Miia Ajo ja aavasuunnittelija Teija Liusa seä Länsi-Uudenmaan yritysesusesta toimitusjohtaja Jorma Korhonen. Selvitysen päivitysen ovat tehneet Tuomas Santasalo ja Katja Kosela Santasalo Ky:stä.

4 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 Lohjan aupallinen palveluvero artoitettiin enttätyönä marrasuussa Sammatin palvelut on artoitettu Länsi-Uudenmaan Yritysesuselle tehdyn Länsi-Uudenmaan auppapalvelut -selvitysen yhteydessä vuonna Kartoitusesta on lasettu aupallisten palveluiden liiemäärät ja pinta-ala, joa uvaa raennusen pohjapinta-alaa. Liieiden pinta-alaan sisältyvät myymälän lisäsi taatilat ja varastot seä seinät. Kauppaesusten äytäviä ei pinta-alassa ole muana. Hotelleista on lasettu muaan vain ensimmäinen erros. Tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätä täysin vastaa raennuslupien pinta-alaa. Alueet ovat uitenin esenään vertailuelpoisia. 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla Kaupallinen palveluvero nojautuu pääosin pääesuseen seä Tynninharjun ja Lempolan auppaesittymiin. Näitä täydentävät paiallisesuset Virala, Ventelä ja Sammatti seä Lohjanharjun tilaa vaativan aupan alue. Lisäsi aupallisia palveluita on hajanaisesti Nummentaustan alueella seä pistemäisesti Karnaisissa ABC-liienneaseman yhteydessä. Lähipalveluita on lisäsi Routiolla. Lohjan aupallinen palveluvero 2011

5 IV I V V V V VI t sp V V t V IV tr VI V sp var t VI V VI I t sp sp I V t IV VI V V sp I t t Li er ae nn us t t ar I t sp t sp Li er. Sää st ö pa n i I I Lier. Lier. V IV t IV al Li er. V sp V t t I t t IV I I sp Vss V Li er. I I I IV t I I al I sp I at IV t IV t I t I al Lier Kios i t I aj oluisa io si at ar t IV t asi I I I Lä nsi- Uu de nm aa n O su us pan i sp I m u ist om er in maa valaisimia tr tr I t IV IV sp al al sp j ätepiste IV t t t I t sp sp V t t t sp I V huoltoasema t t at tr IV V tr IV V I Sis äpih a Koneh. IV t Koneh. Lohjan esusta on alueen aupallinen pääesus, jonne on sijoittunut pääosa aupungin esustahauisesta erioisaupasta. Lisäsi esustassa on mm. Soosen tavaratalo, hypermaret, päivittäistavaraauppaa ja muita aupallisia palveluita. Palvelut ovat esittyneet pääosin Kauppaadun ja Laurinadun varsille. Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Lohjan esustan aupallinen raenne 2010 Tynninharju on toinen Lohjan aupallisista alaesusista. Se on seudullinen auppapaia, jonne tullaan ostosille myös aupungin ulopuolelta. Alueella on hypermaret ja muuta päivittäistavaraauppaa seä merittävä määrä tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Tynninharjulla ei juuriaan ole esustahauista erioisauppaa. Tynninharjun reunalla on Ojamon lähiön ostosesus, jossa on pt-auppaa seä muutamia palveluita.

6 t t t t t t t Paloasema t jät ep is t e Kio s i ar Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Tynninharjun aupallinen raenne 2010 Lempolan auppaesittymä on uusi aupan esittymä Lohjalla. Alue on vielä raentumassa. Tällä hetellä alueella on tiiviinä esittymänä mm. päivittäistavaraauppaa, rautaauppaa, sisustusauppaa ja autotarvieauppaa ja eläintarvieauppaa. Lempola on toinen seudullinen aupan alaesus Lohjalla. Lempolan eteläpuolelle sijoittuu paiallisesus Ventelä. Ventelässä on pääosin lähipalveluita eli mm. päivittäistavaraauppaa, pani, apteei ja ravintoloita. Ventelän eteläosissa on myös tilaa vaativaa auppaa. Ventelän palveluraenne on pitänomainen ja varsin hajanainen.

7 Pumppuh. Ts I th t Vr t Ts sp t t vr ar Ts Ts Ts v ar t Vesitorni vr h vr j K pa p Lohj an asema I Pt Kpa at I p Mj I t t jätepiste t t t V V t tr I t I t t Sp Pä ivä ot i jät ep iste t t t I I Ki rjasto K pa I th I Ts V t I V I Mylly Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Lempolan ja Ventelän aupallinen raenne 2010

8 t bs t bs bs IV IV t I Kpa V Kpa Posti I Kpa I IV Kpa Kpa Yht eis ou lu Viralan esusta on entisen Lohjan unnan esusta. Kesus on säilyttänyt tiiviin ja monipuolisen untaesusluonteensa, vaia unta yhdistyiin Lohjaan yli ymmenen vuotta sitten. Viralassa on olme päivittäistavaraauppaa ja ohtalaisen monipuolisesti erioisauppoja, mm. urheiluauppaa, enäauppaa, odinteniiaauppaa, ello- ja ultaauppaa ja uaauppaa. Kesustassa on myös autotarvieauppaa. Viralassa on ainoa Lohjan esustan ulopuolinen muotiauppa (Hallasarin enäauppa). Virala palvelee pääosin paiallisia asuaita, mutta muutamat erioisliieet vetävät asiaaita auempaain. Viralan eteläosissa on maatalousauppaa sijoittunut valtatien varrelle. I Apt. Kpa I I K Paloas. Toimialat Autoorjaamo Fs Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila ar Viralan aupallinen raenne 2010

9 Sammatti on olmas Lohjan paiallisesusista. Alueen palvelut on artoitettu vuonna 2008, mutta palvelut eivät ole tästä merittävästi muuttuneet. Palvelut painottuvat lähipalveluihin. Alueella on asi päivittäistavaraauppaa, pani, apteei ja ravintolatoimintaa. Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Sammatin aupallinen raenne 2008

10 ar ar ar ar 20 0 Lohjanharjun auppatielle on sijoittunut palveluita noin neljän ilometrin matalle. Alueella on myös atosia aupan raenteessa. Alueelle on tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Autoauppa vetää asiaaita merittävästi myös Lohjan aupungin ulopuolelta jopa pääaupuniseudulta. Muijalassa on lähiauppa, joa palvelee pääosin lähialueen asuaita. Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Lohjanharjun auppatien aupallinen raenne Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 Koonaisuudessaan Lohjalla on aupallisia palveluita yhteensä noin 380. Näistä yli puolet sijoittuu esustaan. Kesusta on siis palvelujen luumäärällä mitattuna vilain auppapaia aupungissa. Toisesi eniten palveluita on Viralassa, olmannesi eniten Tynninharjulla. Lempolassa palveluita on vielä luumääräisesti aiein vähiten. Alue on uitenin vielä ehittymässä. Mitä enemmän liieitä sen intensiivisempää auppa näillä alueilla on.

11 Pinta-alojen vertailu ertoo luumäärän ohella osaltaan auppapalveluiden tarjonnan määrästä ja luonteesta. Varsinaisissa esustoissa on monipuolisesti aupan tarjontaa, mutta liieet ovat pääosin pieniä. Kesustan ulopuolisilla alueilla on vastaavasti vähemmän liieitä, mutta liieiden oo on esimääräistä suurempi. Kaupallisten palveluiden luumäärä Lohjalla Kesusta Tynninharju Lempola Ventelä Lohjanharjun Kauppatie Virala Nummentausta Muu oy-alue Sammatti Lohjalla on liietilaa yhteensä yli m2, josta tyhjiä tiloja on pari prosenttia ja muussa esim. toimistoäytössä myös pari prosenttia. Kaupallisten palveluiden äytössä Lohjalla on liietilaa noin m 2. Liietilojen pinta-ala esustan eri osissa jaautuu eri tavoin uin aupallisten palveluiden luumäärä. Alueiden luonne paljastuu hyvin pintaalavertailussa, osa erityyppisillä alueilla on erilainen toimialaraenne. Kesusta on pinta-alaltaan myös suurin aupan esittymä Lohjalla. Kesustassa on liietilaa yhteensä lähes m 2 eli yli olmannes oo aupungin liiepinta-alasta. Pääosa erioisaupasta on sijoittunut esustaan. Kesustassa on myös runsaasti aupallisia palveluita (ravintolat, ahvilat, panit, vauutus ja muut palvelut). Kesustassa on tavarataloauppaa, jossa myydään seä päivittäistavaroita että erioisaupan tuotteita, esustassa on myös ohtalaisen paljon tilaa vaativaa auppaa. Tynninharjun ja Lempolan toimialaraenne on ohtalaisen samanaltainen, vaiain Lempola on vielä pinta-alaltaan huomattavasti pienempi uin Tynnynharju. Tynnninharju on aupan esittymistä toisesi suurin pinta-alalla mitattuna. Tynninharjulla on liiepinta-alaa noin m 2, Lempolassa noin m 2, miä tulee asvamaan tämän vuoden eväällä noin m 2 :iin.

12 Liietilojen pinta-ala Lohjalla 2010 Kesusta Tynninharju Lempola Ventelä Lohjanharjun Kauppatie Virala Nummentausta Pt-auppa, Alot ja iosit Tavarataloauppa Erioisauppa Tilaa vaativa auppa Autoauppa, orjaamot, huoltamot Käytetyn tavaran auppa Ravintolat, ahvilat, hotellit Pani, posti, vauutus Muu aupallinen palvelu Muu äyttö Tyhjä liietila Muu oy-alue Sammatti m2 Virala ja Ventelä ovat pinta-alaltaan lähes yhtä suuria, ja toimialaraenne on hyvin saman tyyppinen, tasaisesti jaautunut. Lohjanharjun auppatiellä on pääosin vain tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Nummentaustalla on seä lähipalveluita että tilaa vaativaa auppaa. Sammatti on esusista pienin ja toimialaraenne painottuu päivittäistavaraauppaan ja palveluihin.

13 Kaupallisten palveluiden luumäärä Lohjalla 2010 Tynnin- Lohjanharjun Nummen- Muu Kesusta harju Lempola Ventelä Kauppatie Virala tausta oy-alue Sammatti Yhteensä Pt-auppa, Alo ja iosit Tavarataloauppa Apteeit ja terveysauppa Muotiauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Käytetyn tavaran auppa Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa, orjaamot, huoltam Ravintolat, ahvilat, hotellit Pani, posti, vauutus Muu aupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäisauppa ja palvelut yh Liietila muussa äytössä Tyhjät liietilat Liietilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Kaupallisten palveluiden pinta-ala Lohjalla 2010 Tynnin- Lohjanharjun Nummen- Muu Kesusta harju Lempola Ventelä Kauppatie Virala tausta oy-alue Sammatti Yhteensä Pt-auppa, Alo ja iosit Tavarataloauppa Apteeit ja terveysauppa Muotiauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Käytetyn tavaran auppa Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa, orjaamot, huoltam Ravintolat, ahvilat, hotellit Pani, posti, vauutus Muu aupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäisauppa ja palvelut yh Liietila muussa äytössä Tyhjät liietilat Tyhjien tilojen osuus 1 % 3 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 6 % 0 % 2 % Liietilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Kaupallisessa raenteessa on Lohjalla tapahtunut jonin verran muutosia vuoteen 2006 verrattuna. Koonaisuudessaan liietilan määrä on aupungissa asavanut yli m 2 :lla. Kesustassa suurin muutos on ollut Prisman liieesusen raentuminen lounaisulmaan. Tämän myötä esustan aupallisten palveluiden pinta-alan on asvanut noin 30 %:lla. Muutoin esustan muutoset ovat lähinnä liieiden siirtymisiä paiasta toiseen. Toinen suuri muutos aupan raenteessa on uuden auppapaian Lempolan raentuminen. Karnaisiin on myös raentunut uusi liiennepalveluasema luuisine oheispalveluineen. Kesittymä on uitenin pieni, joten sen meritys aupan raenteessa on vähäinen. Liiennepalveluasema palvelee lähinnä ohiajavia ja täydentää Lohjan auppapalveluveroa.

14 Tynninharjulle on tullut myös jonin verran lisää liietilaa. Alueelle on raentunut uusia liieraennusia ja toimialaraenne on vahvistunut tilaa vaativan aupan osalta. Ventelässä liietila on vähentynyt aiein eniten. Varsinaista tyhjää liietila ei Ventelässä uitenaan ole, sillä poistuneet aupan liietilat ovat siirtyneet muuhun äyttöön tai raennus on sellaisessa unnossa, ettei sitä enää liietilasi voida lasea. Poistuneet palvelut ovat olleet mm. autoauppaa, huonealuauppaa ja lahjatavaraauppaa. Lähipalvelujen osalta Ventelässä ei ole tapahtunut muutosia. Alueella on yhä olme lähiauppaa, vaia Lempolaan raentui S-maret. Myös Lohjanharjun auppatiellä on liietilan määrä vähentynyt, lasu johtuu pääosin ison irpputorin lopettamisesta Muijalassa. Kirpputori toimi vanhassa teollisuushallissa, joten poistuman myötä ei alueelle jäänyt tyhjää liietilaa. Muutoin ysittäisiä uusia toimijoita on tullut vanhojen tilalle. Kaupallisten palveluiden pinta-ala vuosina 2006 ja 2010 Kesusta Tynninharju Lempola Ventelä Lohjanharjun Kauppatie Virala Nummentausta m2 Viralassa ei ole juuriaan tapahtunut muutosia. Pinta-ala on hienoisesti vähentynyt, mutta aupallisten palveluluiden määrässä eiä toimialaraenteessa ole tapahtunut merittäviä muutosia. Myösään Nummentaustan alueella ei juuriaan ole tapahtunut muutosia.

15 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero Päivittäistavaraaupan vero Lohjalla on varsin attava. Lähes joaisessa aupallisessa esittymässä on ohtalaisen monipuolisesti päivittäistavaraaupan tarjontaa. Suuria maretteja on esustan ohella sen molemmilla puolin nauhaaupunia eli Tynninharjulla ja Lempolassa. Lähiauppatasoista tarjontaa on Ventelässä, Viralassa ja Sammatissa, mutta useampia ysiöitä. Lisäsi päivittäistavaraaupan tarjontaa on muuallain taajama-alueella. Haja-asutusalueille ei päivittäistavaraauppoja ole juuriaan sijoittunut. Päivittäistavaraaupan vero Lohjalla 2011

16 Kesustassa on olme päivittäistavaraauppaa. Vuoteen 2006 verrattuna ysi pieni auppa on lopettanut toimintansa. Prisma on uusi liie esustassa ja Euromaret lopettanut toimintansa. Kesustan päivittäistavaraaupan tarjonta on hyvin monipuolinen. Tynninharjulle on raentunut Lidl, mutta tavaratalo Centti on lopettanut toimintansa. Tynninharjun päivittäistavaraaupan tarjonta on myös hyvin monipuolinen. Alueella on seä pieniä auppoja että suuria maretteja ja hypermaret. Seä Viralassa että Ventelässä on molemmissa yhä olme pientä päivittäistavaraauppaa. Lempolan uusi S-maret täydentää Ventelän lähitarjontaa. Ysittäisiä päivittäistavaraauppoja on myös muualla taajama-alueella. Näissä ei ole viime vuosina tapahtunut muutosia. Uusi maret on raentunut Karnaisiin liiennepalveluaseman yhteyteen. Tämä palvelee lähiauppana haja-asutusalueen asuaita. Lohjan päivittäistavaraaupan vero on vuoteen 2006 verrattuna jonin verran monipuolistunut. Täydennystä on tullut Lempolaan seä Karnaisiin. Liieitä on lopettanut vain esustassa ja Tynninharjulla, jonne on myös tullut uusia ysiöitä. Tarjonnan ei siten näissä esittymissä voida atsoa huonontuneen.

17 3 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS Lohjan marina-alueessa ei ole tapahtunut merittäviä muutosia edelliseen selvityseen verrattuna. Lohjan pääasialliseen marina-alueeseen uuluvat Lohjan aupungin lisäsi Karjalohja, Nummi-Pusula ja Siuntio. Lisäsi myös Inoosta, Vihdistä, Karilasta seä Raaseporin aupungista äydään jonin verran Lohjalla ostosilla. Lohjalle suuntautuu ostovoimaa myös loma-asuailta. Lohjan toissijainen marina-alue muodostuu Inoosta, Raaseporista, Vihdistä ja Karilasta. Toissijaisen marina-alueen ostovoimasta osa suuntautuu Lohjalle, mutta suurempi osa niiden omiin esusiin tai lähellä sijaitseviin monipuolisempiin esusiin uten pääaupuniseudulle. Lohja-Muurla -moottoritien myötä Lohjan marina-alue on ehä hieman asvanut. Suomusjärveltä ja Nummi-Pusulasta mata-ajat ovat lyhentyneet, mutta muutoset ostosäyttäytymisissä ovat yleensä hitaita. 3.1 Väestö marina-alueella Lohjan pääasiallisella marina-alueella on tällä hetellä asuaita noin Suurin osa asuu Lohjan aupungissa. Lohjan toissijainen marina-alue on väestöltään suurempi uin ensisijainen marina-alue. Toissijaisella marina-alueella on noin asuasta. Yhteensä Lohjan marina-alueella asuu asuasta. Marina-alue on asuasmäärältään hieman suurentunut Pohjan, Karjaan ja Tammisaaren yhdistymisen vuosi. Pääosa Lohjalla asioivista asuu uitenin edelleen Raaseporin itäosissa. Loma-asuaita on ensisijaisella marina-alueella noin Loma-asuaiden määrä on arvioitu alueen esämöien pohjalta. Osa möeistä on untalaisten omistusessa, ja heidän osuutensa möiläisistä on laselmissa vähennetty. Koonaisuudessaan Lohjan marinapotentiaali muodostuu noin asuaasta. Väestön ehitys Lohjan marina-alueella Toteutunut * ja ennuste Muutos Vuosimuutos Lohja ,7 % Karjalohja ,0 % Nummi-Pusula ,5 % Siuntio ,7 % I-marina-alue ,8 % Inoo ,3 % Karila ,6 % Raasepori ,5 % Vihti ,2 % -marina-alue ,9 % Marina-alueet yht ,8 % Loma-asuaat I-alueella ,5 % * ennaoväiluu Lähde: Tilastoesus

18 Tilastoesusen väestöennusteen muaan väestö alueella on asvussa. Väestö asvaa Lohjalla esimäärin noin 0,7 %:n ja oo marina-alueella noin 0,8 %:n vuosivauhdilla. Vuonna 2035 on marina-alueella yhteensä noin asuasta eli ensisijaisella marina-alueella ja toissijaisella marina-alueella enemmän uin nyyään. Väestön ehitys Lohjalla Toteutunut ja erilaiset ennusteet Muutos Vuosimuutos Tilastoesus ,7 % Lohja + 1,5 % /vuosi ,5 % Lohja + 2 % /vuosi ,0 % Tilastoesusen väestöennuste pohjautuu toteutuneeseen väestönehityseen, eiä se ota huomioon aluetaloudellisia muutosia. Lohjan taajamaosayleisaavassa väestötavoitteesi on asetettu 1,5 % vuosittainen asvu ja aavassa varaudutaan myös jopa 2 %:n vuosittaiseen väestöasvuun. Miäli 1,5 %:n asvu toteutuu, Lohjalla on asuaita vuonna 2035 lähes eli enemmän uin nyyään ja miäli 2 %:n asvu toteutuu, asuaita on eli enemmän uin nyt. Uudenmaan liitto laatii parhaillaan maauntaaavaa. Maauntaaavaa laaditaan eri raennemallien pohjalta, joihin on tehty erilaisia väestöennusteita. Raennemalleista silmuamalli tuo eniten asvua Lohjan marina-alueelle. Alueelle ennustetaan tämän mallin muaan lähes parin prosentin vuotuista väestön asvua. Silmuamallissa oletetaan, että Lohjalle raentuu uusi ratayhteys. Vähiten asvua raennemalleista toisi alueelle sormimalli C. Tämä malli ennustaa alueelle lähes nollaasvua, joten sitä ei pidetä realistisena. Väestönlisäyset Uudenmaan liiton raennemalleissa Lähde: Uudenmaan liito, Raennemallien nettisivut

19 Tässä aupallisessa selvitysessä äytetään pääasiassa taajamaosayleisaavan 1,5 %:n tavoitetta väestönasvun suhteen. Muiden untien osalta äytetään Tilastoesusen ennustetta. Vuonna 2035 Lohjan ensisijaisella marina-alueella on asuaita lähes ja oo marina-alueella Myös muita väestönasvun vaihtoehtoja otetaan tarastelussa huomioon. Väestön ehitys Lohjan marina-alueella Toteutunut * ja ennuste Muutos Vuosimuutos Lohja** ,5 % Karjalohja ,0 % Nummi-Pusula ,5 % Siuntio ,7 % I-marina-alue ,4 % Inoo ,3 % Karila ,6 % Raasepori ,5 % Vihti ,2 % -marina-alue ,9 % Marina-alueet yht ,1 % Loma-asuaat I-alueella ,5 % * ennaoväiluu ** Lohjan tavoite +1,5%/vuosi Lähde: Tilastoesus 3.2 Ostovoiman ehitys Ostovoima uvaa marina-alueen ysyntää. Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima on lasettu Tilastoesusen ulutustutimusen seä vähittäisaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima ertoo alueen väestön ostoyvystä ja sen ohdistumisesta aupan eri toimialoille. Ostovoima ertoo alueen marinapotentiaalin muttei sitä, missä asuaat tämän potentiaalinsa äyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Vuonna 2010 Lohjalla on vähittäisauppaan ohdistuvaa ostovoimaa yhteensä 270 miljoonaa euroa. Vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintoloihin ohdistuvaa ostovoimaa on aupungissa 430 miljoonaa euroa. Koonaisuudessaan ensisijaisella marina-alueella on vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintoloihin ohdistuvaa ostovoimaa noin 570 miljoonaa euroa ja oo marina-alueella loma-asuaat muaan luien lähes 1,4 miljardia euroa.

20 Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Lohjan marina-alueella vuonna 2010 milj. euroa I- - Muu I- marinaalue marina- Loma- Kaii Lohja alue yht. alue asuaat yhteensä Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alon Lähde: Santasalo Ky Ostovoima on pitällä tähtäimellä asvussa, sillä asuasmäärä asvaa ja ulutus asuasta ohden asvaa. Ostovoiman ehitysen arviointi pohjautuu väestön ja ulutusen asvuun ja sen raenteen muutoseen. Erioisauppaan ohdistuva ostovoima asvaa nopeammin uin päivittäistavaraaupan. Erityisesti tilaa vaativa erioisauppa on voimaaasti asvava erioisaupan toimiala luvulla ostovoima on asvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Toimialoittaiset vaihtelut ovat olleet suuria. Pitällä aiavälillä ulutusen ennustetaan yhä asvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Vuosina ostovoiman ennustetaan asvavan asuasta ohden päivittäistavaraaupassa (sis. Alo) esimärin noin prosentin vuodessa ja erioisaupassa esimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Kesimääräistä nopeammin asvavat tilaa vaativa erioisauppa, tietoteninen erioisauppa, terveysauppa, urheiluauppa ja sisustusauppa. Ennuste on positiivinen mutta realistinen, jos tarastellaan vähittäisaupan toteutunutta ehitystä. Aiaisempiin ehitysluuihin tusin uitenaan enää pitällä aiajasolla päästään.

21 Vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintolatoimintaan ohdistuva ostovoima Lohjan marina-alueella Lohja Karjalohja Nummi-Pusula Siuntio Inoo Karila Raasepori Vihti Loma-asuaat Milj luvun ensimmäisen vuosiymmenen huippuvuosi ostovoiman osalta oli vuosi Lohjan marina-alueella oli ostovoimaa yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Vuonna 2009 ostovoima lasi jonin verran, mutta on vuonna 2010 jälleen asvussa. Vuonna 2035 lasemme Lohjalla olevan vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintoloihin ohdistuvaa ostovoimaa noin 950 miljoonaa euroa nyyrahassa mitattuna ja oo ensisijaisella marinaalueella Lohja muaan luien noin 1200 miljoonaa euroa. Lohjan aupan annalta ensisijaisen marina-alueen ostovoima on aiein merittävin. Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Lohjan marina-alueella vuonna 2035 milj. euroa Lohja Muu I- alue Lomaasuaat Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alon Marinaalueet yhteensä I- - marinaalue yht. marina- alue

22 3.3 Liietilan lisätarve. Ostovoiman asvu vaiuttaa vähittäisaupan toimintamahdollisuusiin positiivisesti. Ostovoiman asvun pohjalta arvioidaan tulevaa liietilan lisätarvetta aupungissa. Laselma pohjautuu lohjalaisten ostovoiman asvuun. Kaupunilaisten ostovoiman lisäsi on otettu huomioon marina-alueen muissa unnissa tapahtuva ostovoiman asvu ja lisäsi esäasuaiden tuoma lisäpotentiaali. Osa marina-alueen muiden untien liietilatarpeesta suuntautuu Lohjalle, osa muihin untiin tai muihin seudullisiin esittymiin. Pienimmissä unnissa ei todennäöisesti ole merittävää aupan uusperustantaa, vaan ostovoiman asvu suuntautuu suuriin esittymiin. Muiden marina-alueen untien liietilantarpeesta lasetaan suuntautuvan Lohjalle 3-40 %. Suuntautuminen on päivittäistavaraaupassa pienempää uin erioisaupassa ja lähialueilta suurempaa uin toissijaiselta marina-alueelta. Suuntautuminen pohjautuu TNS-Gallup Oy:n asiasvirroista tehtyyn Suuri vaiutusalue -tutimuseen. Suuntautumisen oletetaan olevan saman suuruista uin aiaisemmassa selvitysessä. Ostovoiman asvu on suhteutettu pinta-alasi siten, että laselmassa on äytetty toimialoittaisia esimääräisiä myyntitehouusia, jota on lasettu vähittäisaupan myynnin ja erilaisten artoitusten pohjalta. Tehouus vaihtelee toimialoittain. Päivittäistavaraaupassa (sis. Alo) äytetty myyntitehouus on esimäärin 5900 /-m 2 (n.7400 /my-m 2 ), tilaa vaativassa aupassa 2000 /-m 2 (2500 /my-m 2 ) ja muussa erioisaupassa 2900 /-m 2 (3600 /my-m 2 ). Osa ostovoiman asvusta toteutunee nyyisissä myymälöissä, un nämä ehittävät toimintaansa. Vähimmäistarvelaselmassa tämä on otettu huomioon siten, että ostovoiman asvusta osan on lasettu menevän nyyisille myymälöille ja osan uusiin myymälätiloihin joo uusille toimijoille tai nyyisten toimijoiden laajennusille. Vähimmäistarvelaselmassa päivittäistavaraaupan ostovoiman asvusta noin ahden olmasosan odotetaan toteutuvan uusien myymälöiden muodossa ja erioisaupan ostovoiman asvusta puolet. Päivittäistavaraaupassa osuus on suurempi sisi, että toimialalla on laajentumistarvetta vaiei ostovoima asvaisiaan. Tuotevalioimat laajenevat, joten päivittäistavaraaupat tarvitsevat lisää pinta-alaa säilyttääseen ilpailuyynsä marinoilla. Myymäläpinta-alan asvu voi joissain tapausissa heientää pinta-alaan suhteutettua myymälätehouutta lyhyellä aiavälillä. Vähimmäistarvelaselma on nettolaselma, johon aavoitusessa tulisi vähintään varautua, jotta nyyinen palvelutaso unnassa säilyisi. Miäli untaan ei saada lisää liietilaa, virtaa unnasta ulos nyyistä enemmän ostovoimaa. Vähimmäistarvetta suuremmallein pintaalalle saattaa olla ysyntää. Enimmäistarvelaselma asettaa rajan sille, mihin ostovoiman asvu riittää. Vähimmäistarve ostovoiman asvun pohjalta lasettuna on Lohjalla vuoteen 2035 mennessä yhteensä m 2. Lohjalaisten oma ostovoiman asvu tuottaa lisätilantarvetta m 2, muu tarve siirtyy Lohjalle aupungin ulopuolelta ja vapaa-ajan asuailta. Vähimmäistarvelaselma on nettolaselma, johon aavoitusessa tulee vähintään varautua, jotta nyyinen palvelutaso unnassa säilyy. Miäli untaan ei saada lisää liietilaa, virtaa unnasta ulos nyyistä enemmän ostovoimaa. Vähimmäistarvetta suuremmallein pintaalalle saattaa olla ysyntää. Enimmäistarvelaselma asettaa rajan sille, mihin ostovoiman asvu riittää.

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1 Liite 25. Liite 26. W-1 Z-4 sl-5/1 sr-3/1 sl-7/1 T-1/em/tot4 sr-3/2 K sr-3/3 sl-8/2 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 RA-1 sr-3/5 Z- 1 sr-3/6 sl-7/2 st sr-3/7 /p sl-8/3 Z- 4 sl-5/2 sr-3/8 RA-1 M-5 AP-4/tot5 sr-3/9

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 Liite 25. Uloilu ja viristys Liite 26 W-1 Z-4 sl-5/1 SL-1 sl-10 sr-3/1 sl-7/1 TP-3/em/tot4 sr-3/2 sl-8/2 K sr-3/3 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 SL-1 RA-1 Z- sr-3/5 1 sr-3/6 sl-7/2

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

Maankäytön rakenne Seuranta

Maankäytön rakenne Seuranta Maankäytön rakenne 2013- Seuranta 2013-2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 4.5.2016 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne 2013- rakennemallin kokouksessaan 14.5.2014.

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 21.10.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 23.5.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I

MS-A0402 Diskreetin matematiikan perusteet Esimerkkejä ym., osa I MS-A00 Disreetin matematiian perusteet Esimerejä ym., osa I G. Gripenberg Jouo-oppi ja logiia Todistuset logiiassa Indutioperiaate Relaatiot ja funtiot Funtiot Aalto-yliopisto. maalisuuta 0 Kombinatoriia

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011

BLY. Paalulaattojen suunnittelu kuitubetonista. Petri Manninen 24.1.2011 BLY Paalulaattojen suunnittelu uitubetonista Petri Manninen BY 56 Paalulaatta - Yleistä Käytetään tyypillisesti peheillä, noraali- tai lievästi ylionsolidoituneilla savioilla ja uilla peheiöillä Mitoitustietojen

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö

Eksponentti- ja logaritmiyhtälö Esponentti- ja logaritmiyhtälö Esponenttifuntio Oloon a 1 positiivinen reaaliluu. Reaalifuntiota f() = a nimitetään esponenttifuntiosi ja luua a sen antaluvusi. Jos a > 1, niin esponenttifuntio f : R R,

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT

1. YKSISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI: AINEISTON ESITYSMUODOT imat-2.104 Tilastollisen analyysin perusteet / Tehtävät Aiheet: Avainsanat: Ysisuuntainen varianssianalyysi Bartlettin testi, Bonferronin menetelmä, F-testi, Jäännösneliösumma, χ 2 -testi, Koonaisesiarvo,

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

Sattuman matematiikkaa III

Sattuman matematiikkaa III Sattuman matematiiaa III Kolmogorovin asioomat ja frevenssitulinta Tommi Sottinen Tutija Matematiian ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen / ÄRÄHELYMEKANIIKKA SESSIO : Usean vapausasteen systeein liieyhtälöien johto Lagrangen yhtälöillä JOHDANO Kirjoitettaessa liieyhtälöitä suoraan Newtonin laeista äytetään systeeistä irrotettujen osien tai

Lisätiedot

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali

Todennäköisyysjakaumat 1/5 Sisältö ESITIEDOT: todennäköisyyslaskenta, määrätty integraali Todennäöissjaaumat /5 Sisältö ESITIEDOT: lasenta, määrätt Haemisto KATSO MYÖS: tilastomatematiia P (X = )=p. Nämä ovat 0 ja niiden summa on p =. Pistetodennäöisdet voidaan graafisesti esittää pstsuorien

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Uudenmaan maakuntakaava Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi 1 1 TIIVISTELMÄ 2 2 KAUPAN ALUEIDEN NYKYINEN

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

Energiatehokas asuinalue Porvoossa

Energiatehokas asuinalue Porvoossa Energiatehoas asuinalue Porvoossa 5 3 105 5 7 4 5 109 4 8 9 5 4 19 27 9 3 4 0 2 14 7 17 0 5 1 3 5 4 5 4 1 14 3 9002 7 9 3 2 7 7 3 4 9 3 4 35 4 3 2 14 0 8 1 2 9 1 Sairaala Sjuhus 47 3 5 3 9 9 1 8 4 5 7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPITO TYÖOHJE 2009 Keianteniian osasto Tenillisen eian laboratorio BJ90A0900 Tenillisen eian ja tenillisen polyeerieian laboratoriotyöt Ohje: Irina Turu, Katriina Liiatainen,

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Alavieska. Kunnan kilpailuedut, jotka seudullisen ja alueellisen vetovoiman kehittämisen kannalta ovat oleellisia ja arvioituja kitkatekijöitä

Alavieska. Kunnan kilpailuedut, jotka seudullisen ja alueellisen vetovoiman kehittämisen kannalta ovat oleellisia ja arvioituja kitkatekijöitä Alavieska Kunnan kilpailuedut, jotka seudullisen ja alueellisen vetovoiman kehittämisen kannalta ovat oleellisia ja arvioituja kitkatekijöitä 12.12.2016 Seutustrategian päivitys, kuntakäynti johtopäätökset

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005 1(8) Alkon myymälän vaikutus ympäristönsä päivittäistavaramyyntiin: 1. Tutkimuksen tavoite 2. Menetelmä Tutkimuksen tavoitteena on

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä DEE-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Ennen uin mennään varsinaisesti tämän harjoitusen asioihin, otetaan alusi ysi merintäteninen juttu Tarastellaan differenssiyhtälöä y y y 0 Vaihtoehtoinen

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi

UUSIKAUPUNKI - NYSTAD. Inventointiprojekti. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen. Kaupunkiarkeologinen inventointi Vaasa- ja suurvalta-ajan aupuniareologinen Inventointiprojeti UUSIKAUPUNKI - NYSTAD Kaupuniareologinen inventointi Teemu Möönen 00 Museovirasto Raennushistorian osasto Teemu Möönen Uusiaupuni Nystad. Kaupuniareologinen

Lisätiedot

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013

Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Esitys 16.3.2010 Länsi Uudenmaan työllisyyden painopisteet ja kehityslinjaukset 2010 2013 Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuskonsultti Kaisa Mäki Kihniä Innolink Research Oy 2009 2010 PAINOPISTEET KEHITTYVÄT

Lisätiedot

S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä käyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin tarkistus: ZN-Face

S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä käyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin tarkistus: ZN-Face S-114.240 Hahmontunnistus ihmisläheisissä äyttöliittymissä Kasvojen tunnistus ja identiteetin taristus: ZN-Face Kalle Korhonen sorhon@cc.hut.fi 13.4.2000 Tiivistelmä: Raportissa tutustutaan aupalliseen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2016 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, 2005 2006 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 Keuruu

Lisätiedot

III. SARJATEORIAN ALKEITA. III.1. Sarjan suppeneminen. x k = x 1 + x 2 + x ,

III. SARJATEORIAN ALKEITA. III.1. Sarjan suppeneminen. x k = x 1 + x 2 + x , III. SARJATEORIAN ALKEITA Sarja on formaali summa III.. Sarjan suppeneminen = x + x 2 + x 3 +..., missä R aiilla N (merintä ei välttämättä taroita mitään reaaliluua). Luvut x, x 2,... ovat sarjan yhteenlasettavat

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Janne Kinnunen Viitasaaren kaupunki

Janne Kinnunen Viitasaaren kaupunki Janne Kinnunen Viitasaaren kaupunki Viitasaaren seutukaupungin vetovoiman kehittäminen, pääpointit Kaupungin kohtalonyhteys paikallisen, seudullisen ja maakunnallisen elinkeinoelämän kanssa, kaupunki kehittyy

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Vihtijärven osakuntaliitosesityksen vaikutusarvio

Vihtijärven osakuntaliitosesityksen vaikutusarvio Vihtijärven osakuntaliitosesityksen vaikutusarvio 1. Kuntalaisvaikutukset - vaikutukset vihtijärveläisten ja nykyisten nurmijärveläisten kannalta - parantaako vai heikentääkö liitos palveluiden saatavuutta?

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän pj.

Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän pj. Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona 2.3.2011 Ohjelma 17.00 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu (Kahvitarjoilu jatkuu klo 20.30 saakka) 17.40 Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenteen kehityksen uhat ja mahdollisuudet

Yhdyskuntarakenteen kehityksen uhat ja mahdollisuudet Matkatuotokset LiikkumistottumuksetToimintojen sijoittuminenalakeskukset Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Jalankulun reunavyöhyke Työssäkäyntialu Liikkumisprofiilit Autovyöhyke Yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen. Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon

Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen. Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon Palveluverkko 2025 -selvityksessä arvioitiin sote-palveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta sekä palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä Muutokset

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4)

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4) http://matematiialehtisolmu.fi/ Kombiaatio-oppia Kuia mota erilaista lottoriviä ja poeriättä o olemassa? Lotossa arvotaa 7 palloa 39 pallo jouosta. Poeriäsi o viide orti osajouo 52 orttia äsittävästä paasta.

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01. Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat

Lisätiedot

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille

Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille SUOMEN ELFI OY KANNANOTTO Antti Koskelainen 1 (5) 1.8.2007 Päästökaupasta Kiotoperiodilla 2008-2012 -90 luvun pankkituen suuruinen tulonsiirto sähkönkäyttäjiltä voimantuottajille 1. Pohjoismainen sähkö

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot