1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3"

Transkriptio

1

2 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA Kaupalliset esittymät Lohjalla Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja Päivittäistavaraaupan palveluvero 14 3 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS Väestö marina-alueella Ostovoiman ehitys Liietilan lisätarve 21 4 KAAVAVARAUKSET JA KAUPAN HANKKEET LOHJALLA 25 5 UUSIEN KAUPPAPAIKKOJEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Vaiutuset palveluveroon Vaiutuset palveluiden alueelliseen saatavuuteen ja asiointiliienteeseen 32 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET: KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA Päivittäistavaraaupan vero Kaupalliset esittymät Erillisliite : Liietilatarpeet unnittain

3 1 JOHDANTO Lohjan aupungissa laaditaan taajamaosayleisaavaa. Osayleisaava äsittä aupungin taajama-alueet mahdollisine laajentumisalueineen. Kaavan laadinnan aluvaiheessa tehtiin aupungin toimesiantamana aupallinen selvitys: Lohjan aupuni - Taajamaosayleisaava, Kaupallinen selvitys ; Santasalo Ky. Taajamaosayleisaavatyö on edennyt luonnosvaiheeseen ja tätä varten on ilmennyt tarvetta täydentää ja päivittää aluvaiheen selvitystä. Aluvaiheen selvitystä päivitetään nyt uusilla tavoitteellisilla väestömäärillä. Niiden pohjalta päivitetään myös liietilatarpeet vuoteen 2035, joa on myös aavan tavoitevuosi. Kaupan haneet päivitetään ja tarpeita verrataan aupan haneisiin ja aavavarausiin. Selvityseen otetaan muaan myös Sammatin unta, joa liitettiin Lohjaan vuonna Kaupallisen selvitysen päivitys täydentää edellistä selvitystä aupallisten vaiutusten arvioinnilla. Tavoitteena on selvittää, mitä vaiutusia osayleisaavaluonnoseen merityillä aupan alueilla on nyyiseen palveluveroon ja erityisesti esustan ehittämiseen. Lisäsi otetaan huomioon maanäyttö- ja raennuslaiin tulevat mahdolliset muutoset aupan sääntöihin. Kaupallisen selvitysen päivitysen ohjausryhmään ovat uuluneet Lohjan aupungista aupunisuunnittelujohtaja Jussi Savela, aavoitusjohtaja Heii Rouvinen, yleisaavoittaja Leena Iso-Maru, aritehti Miia Ajo ja aavasuunnittelija Teija Liusa seä Länsi-Uudenmaan yritysesusesta toimitusjohtaja Jorma Korhonen. Selvitysen päivitysen ovat tehneet Tuomas Santasalo ja Katja Kosela Santasalo Ky:stä.

4 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 Lohjan aupallinen palveluvero artoitettiin enttätyönä marrasuussa Sammatin palvelut on artoitettu Länsi-Uudenmaan Yritysesuselle tehdyn Länsi-Uudenmaan auppapalvelut -selvitysen yhteydessä vuonna Kartoitusesta on lasettu aupallisten palveluiden liiemäärät ja pinta-ala, joa uvaa raennusen pohjapinta-alaa. Liieiden pinta-alaan sisältyvät myymälän lisäsi taatilat ja varastot seä seinät. Kauppaesusten äytäviä ei pinta-alassa ole muana. Hotelleista on lasettu muaan vain ensimmäinen erros. Tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätä täysin vastaa raennuslupien pinta-alaa. Alueet ovat uitenin esenään vertailuelpoisia. 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla Kaupallinen palveluvero nojautuu pääosin pääesuseen seä Tynninharjun ja Lempolan auppaesittymiin. Näitä täydentävät paiallisesuset Virala, Ventelä ja Sammatti seä Lohjanharjun tilaa vaativan aupan alue. Lisäsi aupallisia palveluita on hajanaisesti Nummentaustan alueella seä pistemäisesti Karnaisissa ABC-liienneaseman yhteydessä. Lähipalveluita on lisäsi Routiolla. Lohjan aupallinen palveluvero 2011

5 IV I V V V V VI t sp V V t V IV tr VI V sp var t VI V VI I t sp sp I V t IV VI V V sp I t t Li er ae nn us t t ar I t sp t sp Li er. Sää st ö pa n i I I Lier. Lier. V IV t IV al Li er. V sp V t t I t t IV I I sp Vss V Li er. I I I IV t I I al I sp I at IV t IV t I t I al Lier Kios i t I aj oluisa io si at ar t IV t asi I I I Lä nsi- Uu de nm aa n O su us pan i sp I m u ist om er in maa valaisimia tr tr I t IV IV sp al al sp j ätepiste IV t t t I t sp sp V t t t sp I V huoltoasema t t at tr IV V tr IV V I Sis äpih a Koneh. IV t Koneh. Lohjan esusta on alueen aupallinen pääesus, jonne on sijoittunut pääosa aupungin esustahauisesta erioisaupasta. Lisäsi esustassa on mm. Soosen tavaratalo, hypermaret, päivittäistavaraauppaa ja muita aupallisia palveluita. Palvelut ovat esittyneet pääosin Kauppaadun ja Laurinadun varsille. Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Lohjan esustan aupallinen raenne 2010 Tynninharju on toinen Lohjan aupallisista alaesusista. Se on seudullinen auppapaia, jonne tullaan ostosille myös aupungin ulopuolelta. Alueella on hypermaret ja muuta päivittäistavaraauppaa seä merittävä määrä tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Tynninharjulla ei juuriaan ole esustahauista erioisauppaa. Tynninharjun reunalla on Ojamon lähiön ostosesus, jossa on pt-auppaa seä muutamia palveluita.

6 t t t t t t t Paloasema t jät ep is t e Kio s i ar Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Tynninharjun aupallinen raenne 2010 Lempolan auppaesittymä on uusi aupan esittymä Lohjalla. Alue on vielä raentumassa. Tällä hetellä alueella on tiiviinä esittymänä mm. päivittäistavaraauppaa, rautaauppaa, sisustusauppaa ja autotarvieauppaa ja eläintarvieauppaa. Lempola on toinen seudullinen aupan alaesus Lohjalla. Lempolan eteläpuolelle sijoittuu paiallisesus Ventelä. Ventelässä on pääosin lähipalveluita eli mm. päivittäistavaraauppaa, pani, apteei ja ravintoloita. Ventelän eteläosissa on myös tilaa vaativaa auppaa. Ventelän palveluraenne on pitänomainen ja varsin hajanainen.

7 Pumppuh. Ts I th t Vr t Ts sp t t vr ar Ts Ts Ts v ar t Vesitorni vr h vr j K pa p Lohj an asema I Pt Kpa at I p Mj I t t jätepiste t t t V V t tr I t I t t Sp Pä ivä ot i jät ep iste t t t I I Ki rjasto K pa I th I Ts V t I V I Mylly Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Lempolan ja Ventelän aupallinen raenne 2010

8 t bs t bs bs IV IV t I Kpa V Kpa Posti I Kpa I IV Kpa Kpa Yht eis ou lu Viralan esusta on entisen Lohjan unnan esusta. Kesus on säilyttänyt tiiviin ja monipuolisen untaesusluonteensa, vaia unta yhdistyiin Lohjaan yli ymmenen vuotta sitten. Viralassa on olme päivittäistavaraauppaa ja ohtalaisen monipuolisesti erioisauppoja, mm. urheiluauppaa, enäauppaa, odinteniiaauppaa, ello- ja ultaauppaa ja uaauppaa. Kesustassa on myös autotarvieauppaa. Viralassa on ainoa Lohjan esustan ulopuolinen muotiauppa (Hallasarin enäauppa). Virala palvelee pääosin paiallisia asuaita, mutta muutamat erioisliieet vetävät asiaaita auempaain. Viralan eteläosissa on maatalousauppaa sijoittunut valtatien varrelle. I Apt. Kpa I I K Paloas. Toimialat Autoorjaamo Fs Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila ar Viralan aupallinen raenne 2010

9 Sammatti on olmas Lohjan paiallisesusista. Alueen palvelut on artoitettu vuonna 2008, mutta palvelut eivät ole tästä merittävästi muuttuneet. Palvelut painottuvat lähipalveluihin. Alueella on asi päivittäistavaraauppaa, pani, apteei ja ravintolatoimintaa. Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Sammatin aupallinen raenne 2008

10 ar ar ar ar 20 0 Lohjanharjun auppatielle on sijoittunut palveluita noin neljän ilometrin matalle. Alueella on myös atosia aupan raenteessa. Alueelle on tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Autoauppa vetää asiaaita merittävästi myös Lohjan aupungin ulopuolelta jopa pääaupuniseudulta. Muijalassa on lähiauppa, joa palvelee pääosin lähialueen asuaita. Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Lohjanharjun auppatien aupallinen raenne Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 Koonaisuudessaan Lohjalla on aupallisia palveluita yhteensä noin 380. Näistä yli puolet sijoittuu esustaan. Kesusta on siis palvelujen luumäärällä mitattuna vilain auppapaia aupungissa. Toisesi eniten palveluita on Viralassa, olmannesi eniten Tynninharjulla. Lempolassa palveluita on vielä luumääräisesti aiein vähiten. Alue on uitenin vielä ehittymässä. Mitä enemmän liieitä sen intensiivisempää auppa näillä alueilla on.

11 Pinta-alojen vertailu ertoo luumäärän ohella osaltaan auppapalveluiden tarjonnan määrästä ja luonteesta. Varsinaisissa esustoissa on monipuolisesti aupan tarjontaa, mutta liieet ovat pääosin pieniä. Kesustan ulopuolisilla alueilla on vastaavasti vähemmän liieitä, mutta liieiden oo on esimääräistä suurempi. Kaupallisten palveluiden luumäärä Lohjalla Kesusta Tynninharju Lempola Ventelä Lohjanharjun Kauppatie Virala Nummentausta Muu oy-alue Sammatti Lohjalla on liietilaa yhteensä yli m2, josta tyhjiä tiloja on pari prosenttia ja muussa esim. toimistoäytössä myös pari prosenttia. Kaupallisten palveluiden äytössä Lohjalla on liietilaa noin m 2. Liietilojen pinta-ala esustan eri osissa jaautuu eri tavoin uin aupallisten palveluiden luumäärä. Alueiden luonne paljastuu hyvin pintaalavertailussa, osa erityyppisillä alueilla on erilainen toimialaraenne. Kesusta on pinta-alaltaan myös suurin aupan esittymä Lohjalla. Kesustassa on liietilaa yhteensä lähes m 2 eli yli olmannes oo aupungin liiepinta-alasta. Pääosa erioisaupasta on sijoittunut esustaan. Kesustassa on myös runsaasti aupallisia palveluita (ravintolat, ahvilat, panit, vauutus ja muut palvelut). Kesustassa on tavarataloauppaa, jossa myydään seä päivittäistavaroita että erioisaupan tuotteita, esustassa on myös ohtalaisen paljon tilaa vaativaa auppaa. Tynninharjun ja Lempolan toimialaraenne on ohtalaisen samanaltainen, vaiain Lempola on vielä pinta-alaltaan huomattavasti pienempi uin Tynnynharju. Tynnninharju on aupan esittymistä toisesi suurin pinta-alalla mitattuna. Tynninharjulla on liiepinta-alaa noin m 2, Lempolassa noin m 2, miä tulee asvamaan tämän vuoden eväällä noin m 2 :iin.

12 Liietilojen pinta-ala Lohjalla 2010 Kesusta Tynninharju Lempola Ventelä Lohjanharjun Kauppatie Virala Nummentausta Pt-auppa, Alot ja iosit Tavarataloauppa Erioisauppa Tilaa vaativa auppa Autoauppa, orjaamot, huoltamot Käytetyn tavaran auppa Ravintolat, ahvilat, hotellit Pani, posti, vauutus Muu aupallinen palvelu Muu äyttö Tyhjä liietila Muu oy-alue Sammatti m2 Virala ja Ventelä ovat pinta-alaltaan lähes yhtä suuria, ja toimialaraenne on hyvin saman tyyppinen, tasaisesti jaautunut. Lohjanharjun auppatiellä on pääosin vain tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Nummentaustalla on seä lähipalveluita että tilaa vaativaa auppaa. Sammatti on esusista pienin ja toimialaraenne painottuu päivittäistavaraauppaan ja palveluihin.

13 Kaupallisten palveluiden luumäärä Lohjalla 2010 Tynnin- Lohjanharjun Nummen- Muu Kesusta harju Lempola Ventelä Kauppatie Virala tausta oy-alue Sammatti Yhteensä Pt-auppa, Alo ja iosit Tavarataloauppa Apteeit ja terveysauppa Muotiauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Käytetyn tavaran auppa Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa, orjaamot, huoltam Ravintolat, ahvilat, hotellit Pani, posti, vauutus Muu aupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäisauppa ja palvelut yh Liietila muussa äytössä Tyhjät liietilat Liietilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Kaupallisten palveluiden pinta-ala Lohjalla 2010 Tynnin- Lohjanharjun Nummen- Muu Kesusta harju Lempola Ventelä Kauppatie Virala tausta oy-alue Sammatti Yhteensä Pt-auppa, Alo ja iosit Tavarataloauppa Apteeit ja terveysauppa Muotiauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Käytetyn tavaran auppa Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa, orjaamot, huoltam Ravintolat, ahvilat, hotellit Pani, posti, vauutus Muu aupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäisauppa ja palvelut yh Liietila muussa äytössä Tyhjät liietilat Tyhjien tilojen osuus 1 % 3 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 6 % 0 % 2 % Liietilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Kaupallisessa raenteessa on Lohjalla tapahtunut jonin verran muutosia vuoteen 2006 verrattuna. Koonaisuudessaan liietilan määrä on aupungissa asavanut yli m 2 :lla. Kesustassa suurin muutos on ollut Prisman liieesusen raentuminen lounaisulmaan. Tämän myötä esustan aupallisten palveluiden pinta-alan on asvanut noin 30 %:lla. Muutoin esustan muutoset ovat lähinnä liieiden siirtymisiä paiasta toiseen. Toinen suuri muutos aupan raenteessa on uuden auppapaian Lempolan raentuminen. Karnaisiin on myös raentunut uusi liiennepalveluasema luuisine oheispalveluineen. Kesittymä on uitenin pieni, joten sen meritys aupan raenteessa on vähäinen. Liiennepalveluasema palvelee lähinnä ohiajavia ja täydentää Lohjan auppapalveluveroa.

14 Tynninharjulle on tullut myös jonin verran lisää liietilaa. Alueelle on raentunut uusia liieraennusia ja toimialaraenne on vahvistunut tilaa vaativan aupan osalta. Ventelässä liietila on vähentynyt aiein eniten. Varsinaista tyhjää liietila ei Ventelässä uitenaan ole, sillä poistuneet aupan liietilat ovat siirtyneet muuhun äyttöön tai raennus on sellaisessa unnossa, ettei sitä enää liietilasi voida lasea. Poistuneet palvelut ovat olleet mm. autoauppaa, huonealuauppaa ja lahjatavaraauppaa. Lähipalvelujen osalta Ventelässä ei ole tapahtunut muutosia. Alueella on yhä olme lähiauppaa, vaia Lempolaan raentui S-maret. Myös Lohjanharjun auppatiellä on liietilan määrä vähentynyt, lasu johtuu pääosin ison irpputorin lopettamisesta Muijalassa. Kirpputori toimi vanhassa teollisuushallissa, joten poistuman myötä ei alueelle jäänyt tyhjää liietilaa. Muutoin ysittäisiä uusia toimijoita on tullut vanhojen tilalle. Kaupallisten palveluiden pinta-ala vuosina 2006 ja 2010 Kesusta Tynninharju Lempola Ventelä Lohjanharjun Kauppatie Virala Nummentausta m2 Viralassa ei ole juuriaan tapahtunut muutosia. Pinta-ala on hienoisesti vähentynyt, mutta aupallisten palveluluiden määrässä eiä toimialaraenteessa ole tapahtunut merittäviä muutosia. Myösään Nummentaustan alueella ei juuriaan ole tapahtunut muutosia.

15 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero Päivittäistavaraaupan vero Lohjalla on varsin attava. Lähes joaisessa aupallisessa esittymässä on ohtalaisen monipuolisesti päivittäistavaraaupan tarjontaa. Suuria maretteja on esustan ohella sen molemmilla puolin nauhaaupunia eli Tynninharjulla ja Lempolassa. Lähiauppatasoista tarjontaa on Ventelässä, Viralassa ja Sammatissa, mutta useampia ysiöitä. Lisäsi päivittäistavaraaupan tarjontaa on muuallain taajama-alueella. Haja-asutusalueille ei päivittäistavaraauppoja ole juuriaan sijoittunut. Päivittäistavaraaupan vero Lohjalla 2011

16 Kesustassa on olme päivittäistavaraauppaa. Vuoteen 2006 verrattuna ysi pieni auppa on lopettanut toimintansa. Prisma on uusi liie esustassa ja Euromaret lopettanut toimintansa. Kesustan päivittäistavaraaupan tarjonta on hyvin monipuolinen. Tynninharjulle on raentunut Lidl, mutta tavaratalo Centti on lopettanut toimintansa. Tynninharjun päivittäistavaraaupan tarjonta on myös hyvin monipuolinen. Alueella on seä pieniä auppoja että suuria maretteja ja hypermaret. Seä Viralassa että Ventelässä on molemmissa yhä olme pientä päivittäistavaraauppaa. Lempolan uusi S-maret täydentää Ventelän lähitarjontaa. Ysittäisiä päivittäistavaraauppoja on myös muualla taajama-alueella. Näissä ei ole viime vuosina tapahtunut muutosia. Uusi maret on raentunut Karnaisiin liiennepalveluaseman yhteyteen. Tämä palvelee lähiauppana haja-asutusalueen asuaita. Lohjan päivittäistavaraaupan vero on vuoteen 2006 verrattuna jonin verran monipuolistunut. Täydennystä on tullut Lempolaan seä Karnaisiin. Liieitä on lopettanut vain esustassa ja Tynninharjulla, jonne on myös tullut uusia ysiöitä. Tarjonnan ei siten näissä esittymissä voida atsoa huonontuneen.

17 3 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS Lohjan marina-alueessa ei ole tapahtunut merittäviä muutosia edelliseen selvityseen verrattuna. Lohjan pääasialliseen marina-alueeseen uuluvat Lohjan aupungin lisäsi Karjalohja, Nummi-Pusula ja Siuntio. Lisäsi myös Inoosta, Vihdistä, Karilasta seä Raaseporin aupungista äydään jonin verran Lohjalla ostosilla. Lohjalle suuntautuu ostovoimaa myös loma-asuailta. Lohjan toissijainen marina-alue muodostuu Inoosta, Raaseporista, Vihdistä ja Karilasta. Toissijaisen marina-alueen ostovoimasta osa suuntautuu Lohjalle, mutta suurempi osa niiden omiin esusiin tai lähellä sijaitseviin monipuolisempiin esusiin uten pääaupuniseudulle. Lohja-Muurla -moottoritien myötä Lohjan marina-alue on ehä hieman asvanut. Suomusjärveltä ja Nummi-Pusulasta mata-ajat ovat lyhentyneet, mutta muutoset ostosäyttäytymisissä ovat yleensä hitaita. 3.1 Väestö marina-alueella Lohjan pääasiallisella marina-alueella on tällä hetellä asuaita noin Suurin osa asuu Lohjan aupungissa. Lohjan toissijainen marina-alue on väestöltään suurempi uin ensisijainen marina-alue. Toissijaisella marina-alueella on noin asuasta. Yhteensä Lohjan marina-alueella asuu asuasta. Marina-alue on asuasmäärältään hieman suurentunut Pohjan, Karjaan ja Tammisaaren yhdistymisen vuosi. Pääosa Lohjalla asioivista asuu uitenin edelleen Raaseporin itäosissa. Loma-asuaita on ensisijaisella marina-alueella noin Loma-asuaiden määrä on arvioitu alueen esämöien pohjalta. Osa möeistä on untalaisten omistusessa, ja heidän osuutensa möiläisistä on laselmissa vähennetty. Koonaisuudessaan Lohjan marinapotentiaali muodostuu noin asuaasta. Väestön ehitys Lohjan marina-alueella Toteutunut * ja ennuste Muutos Vuosimuutos Lohja ,7 % Karjalohja ,0 % Nummi-Pusula ,5 % Siuntio ,7 % I-marina-alue ,8 % Inoo ,3 % Karila ,6 % Raasepori ,5 % Vihti ,2 % -marina-alue ,9 % Marina-alueet yht ,8 % Loma-asuaat I-alueella ,5 % * ennaoväiluu Lähde: Tilastoesus

18 Tilastoesusen väestöennusteen muaan väestö alueella on asvussa. Väestö asvaa Lohjalla esimäärin noin 0,7 %:n ja oo marina-alueella noin 0,8 %:n vuosivauhdilla. Vuonna 2035 on marina-alueella yhteensä noin asuasta eli ensisijaisella marina-alueella ja toissijaisella marina-alueella enemmän uin nyyään. Väestön ehitys Lohjalla Toteutunut ja erilaiset ennusteet Muutos Vuosimuutos Tilastoesus ,7 % Lohja + 1,5 % /vuosi ,5 % Lohja + 2 % /vuosi ,0 % Tilastoesusen väestöennuste pohjautuu toteutuneeseen väestönehityseen, eiä se ota huomioon aluetaloudellisia muutosia. Lohjan taajamaosayleisaavassa väestötavoitteesi on asetettu 1,5 % vuosittainen asvu ja aavassa varaudutaan myös jopa 2 %:n vuosittaiseen väestöasvuun. Miäli 1,5 %:n asvu toteutuu, Lohjalla on asuaita vuonna 2035 lähes eli enemmän uin nyyään ja miäli 2 %:n asvu toteutuu, asuaita on eli enemmän uin nyt. Uudenmaan liitto laatii parhaillaan maauntaaavaa. Maauntaaavaa laaditaan eri raennemallien pohjalta, joihin on tehty erilaisia väestöennusteita. Raennemalleista silmuamalli tuo eniten asvua Lohjan marina-alueelle. Alueelle ennustetaan tämän mallin muaan lähes parin prosentin vuotuista väestön asvua. Silmuamallissa oletetaan, että Lohjalle raentuu uusi ratayhteys. Vähiten asvua raennemalleista toisi alueelle sormimalli C. Tämä malli ennustaa alueelle lähes nollaasvua, joten sitä ei pidetä realistisena. Väestönlisäyset Uudenmaan liiton raennemalleissa Lähde: Uudenmaan liito, Raennemallien nettisivut

19 Tässä aupallisessa selvitysessä äytetään pääasiassa taajamaosayleisaavan 1,5 %:n tavoitetta väestönasvun suhteen. Muiden untien osalta äytetään Tilastoesusen ennustetta. Vuonna 2035 Lohjan ensisijaisella marina-alueella on asuaita lähes ja oo marina-alueella Myös muita väestönasvun vaihtoehtoja otetaan tarastelussa huomioon. Väestön ehitys Lohjan marina-alueella Toteutunut * ja ennuste Muutos Vuosimuutos Lohja** ,5 % Karjalohja ,0 % Nummi-Pusula ,5 % Siuntio ,7 % I-marina-alue ,4 % Inoo ,3 % Karila ,6 % Raasepori ,5 % Vihti ,2 % -marina-alue ,9 % Marina-alueet yht ,1 % Loma-asuaat I-alueella ,5 % * ennaoväiluu ** Lohjan tavoite +1,5%/vuosi Lähde: Tilastoesus 3.2 Ostovoiman ehitys Ostovoima uvaa marina-alueen ysyntää. Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima on lasettu Tilastoesusen ulutustutimusen seä vähittäisaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima ertoo alueen väestön ostoyvystä ja sen ohdistumisesta aupan eri toimialoille. Ostovoima ertoo alueen marinapotentiaalin muttei sitä, missä asuaat tämän potentiaalinsa äyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Vuonna 2010 Lohjalla on vähittäisauppaan ohdistuvaa ostovoimaa yhteensä 270 miljoonaa euroa. Vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintoloihin ohdistuvaa ostovoimaa on aupungissa 430 miljoonaa euroa. Koonaisuudessaan ensisijaisella marina-alueella on vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintoloihin ohdistuvaa ostovoimaa noin 570 miljoonaa euroa ja oo marina-alueella loma-asuaat muaan luien lähes 1,4 miljardia euroa.

20 Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Lohjan marina-alueella vuonna 2010 milj. euroa I- - Muu I- marinaalue marina- Loma- Kaii Lohja alue yht. alue asuaat yhteensä Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alon Lähde: Santasalo Ky Ostovoima on pitällä tähtäimellä asvussa, sillä asuasmäärä asvaa ja ulutus asuasta ohden asvaa. Ostovoiman ehitysen arviointi pohjautuu väestön ja ulutusen asvuun ja sen raenteen muutoseen. Erioisauppaan ohdistuva ostovoima asvaa nopeammin uin päivittäistavaraaupan. Erityisesti tilaa vaativa erioisauppa on voimaaasti asvava erioisaupan toimiala luvulla ostovoima on asvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Toimialoittaiset vaihtelut ovat olleet suuria. Pitällä aiavälillä ulutusen ennustetaan yhä asvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Vuosina ostovoiman ennustetaan asvavan asuasta ohden päivittäistavaraaupassa (sis. Alo) esimärin noin prosentin vuodessa ja erioisaupassa esimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Kesimääräistä nopeammin asvavat tilaa vaativa erioisauppa, tietoteninen erioisauppa, terveysauppa, urheiluauppa ja sisustusauppa. Ennuste on positiivinen mutta realistinen, jos tarastellaan vähittäisaupan toteutunutta ehitystä. Aiaisempiin ehitysluuihin tusin uitenaan enää pitällä aiajasolla päästään.

21 Vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintolatoimintaan ohdistuva ostovoima Lohjan marina-alueella Lohja Karjalohja Nummi-Pusula Siuntio Inoo Karila Raasepori Vihti Loma-asuaat Milj luvun ensimmäisen vuosiymmenen huippuvuosi ostovoiman osalta oli vuosi Lohjan marina-alueella oli ostovoimaa yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Vuonna 2009 ostovoima lasi jonin verran, mutta on vuonna 2010 jälleen asvussa. Vuonna 2035 lasemme Lohjalla olevan vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintoloihin ohdistuvaa ostovoimaa noin 950 miljoonaa euroa nyyrahassa mitattuna ja oo ensisijaisella marinaalueella Lohja muaan luien noin 1200 miljoonaa euroa. Lohjan aupan annalta ensisijaisen marina-alueen ostovoima on aiein merittävin. Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Lohjan marina-alueella vuonna 2035 milj. euroa Lohja Muu I- alue Lomaasuaat Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alon Marinaalueet yhteensä I- - marinaalue yht. marina- alue

22 3.3 Liietilan lisätarve. Ostovoiman asvu vaiuttaa vähittäisaupan toimintamahdollisuusiin positiivisesti. Ostovoiman asvun pohjalta arvioidaan tulevaa liietilan lisätarvetta aupungissa. Laselma pohjautuu lohjalaisten ostovoiman asvuun. Kaupunilaisten ostovoiman lisäsi on otettu huomioon marina-alueen muissa unnissa tapahtuva ostovoiman asvu ja lisäsi esäasuaiden tuoma lisäpotentiaali. Osa marina-alueen muiden untien liietilatarpeesta suuntautuu Lohjalle, osa muihin untiin tai muihin seudullisiin esittymiin. Pienimmissä unnissa ei todennäöisesti ole merittävää aupan uusperustantaa, vaan ostovoiman asvu suuntautuu suuriin esittymiin. Muiden marina-alueen untien liietilantarpeesta lasetaan suuntautuvan Lohjalle 3-40 %. Suuntautuminen on päivittäistavaraaupassa pienempää uin erioisaupassa ja lähialueilta suurempaa uin toissijaiselta marina-alueelta. Suuntautuminen pohjautuu TNS-Gallup Oy:n asiasvirroista tehtyyn Suuri vaiutusalue -tutimuseen. Suuntautumisen oletetaan olevan saman suuruista uin aiaisemmassa selvitysessä. Ostovoiman asvu on suhteutettu pinta-alasi siten, että laselmassa on äytetty toimialoittaisia esimääräisiä myyntitehouusia, jota on lasettu vähittäisaupan myynnin ja erilaisten artoitusten pohjalta. Tehouus vaihtelee toimialoittain. Päivittäistavaraaupassa (sis. Alo) äytetty myyntitehouus on esimäärin 5900 /-m 2 (n.7400 /my-m 2 ), tilaa vaativassa aupassa 2000 /-m 2 (2500 /my-m 2 ) ja muussa erioisaupassa 2900 /-m 2 (3600 /my-m 2 ). Osa ostovoiman asvusta toteutunee nyyisissä myymälöissä, un nämä ehittävät toimintaansa. Vähimmäistarvelaselmassa tämä on otettu huomioon siten, että ostovoiman asvusta osan on lasettu menevän nyyisille myymälöille ja osan uusiin myymälätiloihin joo uusille toimijoille tai nyyisten toimijoiden laajennusille. Vähimmäistarvelaselmassa päivittäistavaraaupan ostovoiman asvusta noin ahden olmasosan odotetaan toteutuvan uusien myymälöiden muodossa ja erioisaupan ostovoiman asvusta puolet. Päivittäistavaraaupassa osuus on suurempi sisi, että toimialalla on laajentumistarvetta vaiei ostovoima asvaisiaan. Tuotevalioimat laajenevat, joten päivittäistavaraaupat tarvitsevat lisää pinta-alaa säilyttääseen ilpailuyynsä marinoilla. Myymäläpinta-alan asvu voi joissain tapausissa heientää pinta-alaan suhteutettua myymälätehouutta lyhyellä aiavälillä. Vähimmäistarvelaselma on nettolaselma, johon aavoitusessa tulisi vähintään varautua, jotta nyyinen palvelutaso unnassa säilyisi. Miäli untaan ei saada lisää liietilaa, virtaa unnasta ulos nyyistä enemmän ostovoimaa. Vähimmäistarvetta suuremmallein pintaalalle saattaa olla ysyntää. Enimmäistarvelaselma asettaa rajan sille, mihin ostovoiman asvu riittää. Vähimmäistarve ostovoiman asvun pohjalta lasettuna on Lohjalla vuoteen 2035 mennessä yhteensä m 2. Lohjalaisten oma ostovoiman asvu tuottaa lisätilantarvetta m 2, muu tarve siirtyy Lohjalle aupungin ulopuolelta ja vapaa-ajan asuailta. Vähimmäistarvelaselma on nettolaselma, johon aavoitusessa tulee vähintään varautua, jotta nyyinen palvelutaso unnassa säilyy. Miäli untaan ei saada lisää liietilaa, virtaa unnasta ulos nyyistä enemmän ostovoimaa. Vähimmäistarvetta suuremmallein pintaalalle saattaa olla ysyntää. Enimmäistarvelaselma asettaa rajan sille, mihin ostovoiman asvu riittää.

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 22.2.2007 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Kaupunkisuunnittelukeskus Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi Kaupallinen selvitys 1 LOHJAN KAUPUNKI

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS -AK0 LOMAAN KAUPUNK TVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS..0..0 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy () Loimaan aupuni: TVA-aupan asemaaava ja asemaaavan muutos Kaavaselostus..0

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA Investoinnin annattavuuden mittareita Opetusmonisteessa on asi sivua, joilla on hyvin lyhyesti uvattu jouo mittareita. Seuraavassa on muutama lisäommentti ja aavan-johto. Tarastelemme projetia, jona perusinvestointi

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1 Liite 25. Liite 26. W-1 Z-4 sl-5/1 sr-3/1 sl-7/1 T-1/em/tot4 sr-3/2 K sr-3/3 sl-8/2 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 RA-1 sr-3/5 Z- 1 sr-3/6 sl-7/2 st sr-3/7 /p sl-8/3 Z- 4 sl-5/2 sr-3/8 RA-1 M-5 AP-4/tot5 sr-3/9

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 Liite 25. Uloilu ja viristys Liite 26 W-1 Z-4 sl-5/1 SL-1 sl-10 sr-3/1 sl-7/1 TP-3/em/tot4 sr-3/2 sl-8/2 K sr-3/3 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 SL-1 RA-1 Z- sr-3/5 1 sr-3/6 sl-7/2

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus:

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus: KAUPPAKIRJA 1/4 MYYJÄ Passi, Maru Jaao henilötunnus: Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henilötunnus: osoite: OSTAJA Kauhavan aupuni y-tunnus 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

JOHDATUS LUKUTEORIAAN (syksy 2017) HARJOITUS 1, MALLIRATKAISUT

JOHDATUS LUKUTEORIAAN (syksy 2017) HARJOITUS 1, MALLIRATKAISUT JOHDATUS LUKUTEORIAAN (sysy 2017) HARJOITUS 1, MALLIRATKAISUT Tehtävä 1. (i) Etsi luvun 111312 aii teijät. (ii) Oloot a ja b positiivisia oonaisluuja joilla a b ja b a. Osoita, että silloin a = b. Rataisu

Lisätiedot

MISSÄ KAUPPA MISSÄ MARKKINAT

MISSÄ KAUPPA MISSÄ MARKKINAT MISSÄ KAUPPA MISSÄ MARKKINAT erioisaupan tutija, KTM Tuomas Santasalo Raision irjasto e..0 lo :00 Kaupan asiantuntemusta ja tutimustyötä vuodesta 9 alaen Kaupuniesustojen aupallista ehittämistä Palveluverotutimusta

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy consumption of sauna and related factors

SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy consumption of sauna and related factors LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tenillinen tiedeunta Ympäristöteniian oulutusohelma BH10A0300 Ympäristöteniian andidaatintyö a seminaari SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 1. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 1. viikolle / MS-A8 Differentiaali- ja integraalilasenta, V/27 Differentiaali- ja integraalilasenta Rataisut. viiolle /. 3.4. Luujonot Tehtävä : Mitä ovat luujonon viisi ensimmäistä termiä, un luujono on a) (a n ) n=,

Lisätiedot

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS RHIMÄKI 5 JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 860 PÄIVÄTTYÄ JA 90 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY Jua Turtiainen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3:

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3: Hanoin tornit Oloot n ieoa asetettu olmeen tanoon uvan osoittamalla tavalla (uvassa n = 7). Siirtämällä yhtä ieoa errallaan, ieot on asetettava toiseen tanoon samaan järjestyseen. Isompaa ieoa ei missään

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa / DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 13 VAPAALA TONTIT K 13008/12-14. KAUPUNKI Maanäytön, raentamisen ja ympäristön toimiala Kuntateniian esus / Geoteniia VAPAAA TONTIT K /-.. Maaperä Alueella on tehty aupungin toimesta yleispiirteinen pohjatutimus ja tiealueilla sijaitsee

Lisätiedot

Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035

Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035 Muistio 10.3.2011 Linea Konsultit Oy 1. Työn tausta ja sisältö Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui helmikuussa 2007. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla. Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015

E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla. Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015 E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015 HAARJÄRVI 20 Haarjärvi Suojelualueet Liito-oraville tärkeitä pienialaisia metsiä liittymän ympärillä joka ilmansuunnassa.

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 21.10.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla ..00 Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitelma Tuusula Yhteystiedot P 00 (Jaaonatu ) 0 Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus 0- Puh. 00 Fasi 00 0 E-mail infra.fi@poyry.com

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT Lohja 21.1.2009 Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy www.lykes.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

OJAMO OPASKARTTA. 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie

OJAMO OPASKARTTA. 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie TARJOUSPYYNTÖ LIIKE- JA JAKELUASEMATONTEISTA Lohjan kaupunki myy tarjousten perusteella seuraavat liike- ja jakeluasematontit: 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie Ojamon kaupunginosan

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

Maankäytön rakenne Seuranta

Maankäytön rakenne Seuranta Maankäytön rakenne 2013- Seuranta 2013-2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 4.5.2016 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne 2013- rakennemallin kokouksessaan 14.5.2014.

Lisätiedot

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN

SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN Miten modulaation P S P B? 536A Tietoliienneteniia II Osa 4 Kari Käräinen Sysy 05 SEP VS. BEP D-SIGNAALIAVARUUDESSA Kullein modulaatiolle johdetaan

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 23.5.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa.

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa. .6.07 Myyjä Naantalin aupuni, y-tunnus 07-. Ostaja Turun Osuusauppa, y-tunnus 0-9, Sibeliusenatu, PL 86, 00 Turu. Kaupan ohde Naantalin aupungin Rymättylän ironylässä sijaitsevasta Osuusauppa - nimisestä

Lisätiedot

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylä kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

L42 Saajos, korttelin 343 asemakaavan muutos. Lähipalveluselvitys

L42 Saajos, korttelin 343 asemakaavan muutos. Lähipalveluselvitys L42 Saajos, korttelin 343 asemakaavan muutos Lähipalveluselvitys 18.6.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Keskilohjalla... 4 2.1. Lähialueen palveluverkko...

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS 8.7.2011 Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

Projekti 5 Systeemifunktiot ja kaksiportit. Kukin ryhmistä tarkastelee piiriä eri taajuuksilla. Ryhmäni taajuus on

Projekti 5 Systeemifunktiot ja kaksiportit. Kukin ryhmistä tarkastelee piiriä eri taajuuksilla. Ryhmäni taajuus on EPOP Kevät 2012 Projeti 5 Systeemifuntiot ja asiportit Tämä projeti tehdään 3 hengen ryhmissä. Ryhmääni uuluvat Kuin ryhmistä tarastelee piiriä eri taajuusilla. Ryhmäni taajuus on Seuraavan projetin aiana

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland e-mail: mattianttila@awfi

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y 36 5.3 Tuipaalutusen lasenta siitmämenetelmällä 5.3.1 Yleistä Jos paaluvoimia ei voida määittää suoaan tasapainohtälöistä (uten ohdassa 5.), on smsessä staattisesti määäämätön paalutus, jona paaluvoimien

Lisätiedot