Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011"

Transkriptio

1 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys

2 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA Kaupalliset esittymät Lohjalla Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja Päivittäistavaraaupan palveluvero 14 3 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS Väestö marina-alueella Ostovoiman ehitys Liietilan lisätarve 21 4 KAAVAVARAUKSET JA KAUPAN HANKKEET LOHJALLA 25 5 UUSIEN KAUPPAPAIKKOJEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Vaiutuset palveluveroon Vaiutuset palveluiden alueelliseen saatavuuteen ja asiointiliienteeseen 32 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET: KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA Päivittäistavaraaupan vero Kaupalliset esittymät Erillisliite : Liietilatarpeet unnittain

3 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 2 1 JOHDANTO Lohjan aupungissa laaditaan taajamaosayleisaavaa. Osayleisaava äsittä aupungin taajama-alueet mahdollisine laajentumisalueineen. Kaavan laadinnan aluvaiheessa tehtiin aupungin toimesiantamana aupallinen selvitys: Lohjan aupuni - Taajamaosayleisaava, Kaupallinen selvitys ; Santasalo Ky. Taajamaosayleisaavatyö on edennyt luonnosvaiheeseen ja tätä varten on ilmennyt tarvetta täydentää ja päivittää aluvaiheen selvitystä. Aluvaiheen selvitystä päivitetään nyt uusilla tavoitteellisilla väestömäärillä. Niiden pohjalta päivitetään myös liietilatarpeet vuoteen 2035, joa on myös aavan tavoitevuosi. Kaupan haneet päivitetään ja tarpeita verrataan aupan haneisiin ja aavavarausiin. Selvityseen otetaan muaan myös Sammatin unta, joa liitettiin Lohjaan vuonna Kaupallisen selvitysen päivitys täydentää edellistä selvitystä aupallisten vaiutusten arvioinnilla. Tavoitteena on selvittää, mitä vaiutusia osayleisaavaluonnoseen merityillä aupan alueilla on nyyiseen palveluveroon ja erityisesti esustan ehittämiseen. Lisäsi otetaan huomioon maanäyttö- ja raennuslaiin tulevat mahdolliset muutoset aupan sääntöihin. Kaupallisen selvitysen päivitysen ohjausryhmään ovat uuluneet Lohjan aupungista aupunisuunnittelujohtaja Jussi Savela, aavoitusjohtaja Heii Rouvinen, yleisaavoittaja Leena Iso-Maru, aritehti Miia Ajo ja aavasuunnittelija Teija Liusa seä Länsi-Uudenmaan yritysesusesta toimitusjohtaja Jorma Korhonen. Selvitysen päivitysen ovat tehneet Tuomas Santasalo ja Katja Kosela Santasalo Ky:stä.

4 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 3 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 Lohjan aupallinen palveluvero artoitettiin enttätyönä marrasuussa Sammatin palvelut on artoitettu Länsi-Uudenmaan Yritysesuselle tehdyn Länsi-Uudenmaan auppapalvelut -selvitysen yhteydessä vuonna Kartoitusesta on lasettu aupallisten palveluiden liiemäärät ja pinta-ala, joa uvaa raennusen pohjapinta-alaa. Liieiden pinta-alaan sisältyvät myymälän lisäsi taatilat ja varastot seä seinät. Kauppaesusten äytäviä ei pinta-alassa ole muana. Hotelleista on lasettu muaan vain ensimmäinen erros. Tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätä täysin vastaa raennuslupien pinta-alaa. Alueet ovat uitenin esenään vertailuelpoisia. 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla Kaupallinen palveluvero nojautuu pääosin pääesuseen seä Tynninharjun ja Lempolan auppaesittymiin. Näitä täydentävät paiallisesuset Virala, Ventelä ja Sammatti seä Lohjanharjun tilaa vaativan aupan alue. Lisäsi aupallisia palveluita on hajanaisesti Nummentaustan alueella seä pistemäisesti Karnaisissa ABC-liienneaseman yhteydessä. Lähipalveluita on lisäsi Routiolla. Lohjan aupallinen palveluvero 2011

5 IV I V V V V VI t sp V V t V IV tr VI V sp var t V VI V t sp sp I V t IV VI V V sp I t t Lier aennus t t ar I t sp t sp Li er. Sääst öpani I Lier. I Li er. V IV t IV al Lier. V sp V t t I t t IV I I sp Vss V Li er. I IV t I al I I sp I at IV t IV t I t I al Li er Kiosi I aj olui sa iosi t at ar t IV tasi I I I Länsi- Uudenm aan O suuspani sp I m uist om er in m aa v alaisim ia tr tr I t IV IV sp al al sp jätepiste IV t t t I t sp sp V t t t sp I V huolt oasem a t t at tr IV V tr IV V I Sisäpiha Koneh. IV t Koneh. Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 4 Lohjan esusta on alueen aupallinen pääesus, jonne on sijoittunut pääosa aupungin esustahauisesta erioisaupasta. Lisäsi esustassa on mm. Soosen tavaratalo, hypermaret, päivittäistavaraauppaa ja muita aupallisia palveluita. Palvelut ovat esittyneet pääosin Kauppaadun ja Laurinadun varsille. Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Lohjan esustan aupallinen raenne 2010 Tynninharju on toinen Lohjan aupallisista alaesusista. Se on seudullinen auppapaia, jonne tullaan ostosille myös aupungin ulopuolelta. Alueella on hypermaret ja muuta päivittäistavaraauppaa seä merittävä määrä tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Tynninharjulla ei juuriaan ole esustahauista erioisauppaa. Tynninharjun reunalla on Ojamon lähiön ostosesus, jossa on pt-auppaa seä muutamia palveluita.

6 t t t t t t t Paloasem a t jät epis t e Kiosi Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 5 ar Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Tynninharjun aupallinen raenne 2010 Lempolan auppaesittymä on uusi aupan esittymä Lohjalla. Alue on vielä raentumassa. Tällä hetellä alueella on tiiviinä esittymänä mm. päivittäistavaraauppaa, rautaauppaa, sisustusauppaa ja autotarvieauppaa ja eläintarvieauppaa. Lempola on toinen seudullinen aupan alaesus Lohjalla. Lempolan eteläpuolelle sijoittuu paiallisesus Ventelä. Ventelässä on pääosin lähipalveluita eli mm. päivittäistavaraauppaa, pani, apteei ja ravintoloita. Ventelän eteläosissa on myös tilaa vaativaa auppaa. Ventelän palveluraenne on pitänomainen ja varsin hajanainen.

7 P umppuh. Ts I th t Vr t Ts sp t t vr ar Ts Ts Ts var t Vesitorni vr h vr j Kpa p Lohjan asema I Pt Kpa at I p Mj I t t jät epis t e t t t V tr V t I t I t t Sp Päiväot i jät epist e t t t I I Kirjasto Kpa I th I Ts V t I V I Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 6 Mylly Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Lempolan ja Ventelän aupallinen raenne 2010

8 t bs t bs bs IV IV t I Kpa VI I Kpa Post i I Kpa I IV Kpa Kpa Yht eisoulu Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 7 Viralan esusta on entisen Lohjan unnan esusta. Kesus on säilyttänyt tiiviin ja monipuolisen untaesusluonteensa, vaia unta yhdistyiin Lohjaan yli ymmenen vuotta sitten. Viralassa on olme päivittäistavaraauppaa ja ohtalaisen monipuolisesti erioisauppoja, mm. urheiluauppaa, enäauppaa, odinteniiaauppaa, ello- ja ultaauppaa ja uaauppaa. Kesustassa on myös autotarvieauppaa. Viralassa on ainoa Lohjan esustan ulopuolinen muotiauppa (Hallasarin enäauppa). Virala palvelee pääosin paiallisia asuaita, mutta muutamat erioisliieet vetävät asiaaita auempaain. Viralan eteläosissa on maatalousauppaa sijoittunut valtatien varrelle. I Apt. Kpa I I K Paloas. Toimialat Autoorjaamo Fs Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila ar Viralan aupallinen raenne 2010

9 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 8 Sammatti on olmas Lohjan paiallisesusista. Alueen palvelut on artoitettu vuonna 2008, mutta palvelut eivät ole tästä merittävästi muuttuneet. Palvelut painottuvat lähipalveluihin. Alueella on asi päivittäistavaraauppaa, pani, apteei ja ravintolatoimintaa. Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Sammatin aupallinen raenne 2008

10 ar ar ar ar 20 0 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 9 Lohjanharjun auppatielle on sijoittunut palveluita noin neljän ilometrin matalle. Alueella on myös atosia aupan raenteessa. Alueelle on tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Autoauppa vetää asiaaita merittävästi myös Lohjan aupungin ulopuolelta jopa pääaupuniseudulta. Muijalassa on lähiauppa, joa palvelee pääosin lähialueen asuaita. Toimialat Päivittäistavaraauppa Tavarataloauppa Muotiauppa Terveydenhoitoauppa Erioisauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Panit, vauutus, posti Palveluyrityset Ravintolat, ahvilat, hotellit Käytetyn tavaran auppa Autoauppa, huoltamotoiminta Muu äyttö Tyhjä liietila Lohjanharjun auppatien aupallinen raenne Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 Koonaisuudessaan Lohjalla on aupallisia palveluita yhteensä noin 380. Näistä yli puolet sijoittuu esustaan. Kesusta on siis palvelujen luumäärällä mitattuna vilain auppapaia aupungissa. Toisesi eniten palveluita on Viralassa, olmannesi eniten Tynninharjulla. Lempolassa palveluita on vielä luumääräisesti aiein vähiten. Alue on uitenin vielä ehittymässä. Mitä enemmän liieitä sen intensiivisempää auppa näillä alueilla on.

11 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 10 Pinta-alojen vertailu ertoo luumäärän ohella osaltaan auppapalveluiden tarjonnan määrästä ja luonteesta. Varsinaisissa esustoissa on monipuolisesti aupan tarjontaa, mutta liieet ovat pääosin pieniä. Kesustan ulopuolisilla alueilla on vastaavasti vähemmän liieitä, mutta liieiden oo on esimääräistä suurempi. Kaupallisten palveluiden luumäärä Lohjalla Kesusta Tynninharju Lempola Ventelä Lohjanharjun Kauppatie Virala Nummentausta Muu oy-alue Sammatti Lohjalla on liietilaa yhteensä yli m2, josta tyhjiä tiloja on pari prosenttia ja muussa esim. toimistoäytössä myös pari prosenttia. Kaupallisten palveluiden äytössä Lohjalla on liietilaa noin m 2. Liietilojen pinta-ala esustan eri osissa jaautuu eri tavoin uin aupallisten palveluiden luumäärä. Alueiden luonne paljastuu hyvin pintaalavertailussa, osa erityyppisillä alueilla on erilainen toimialaraenne. Kesusta on pinta-alaltaan myös suurin aupan esittymä Lohjalla. Kesustassa on liietilaa yhteensä lähes m 2 eli yli olmannes oo aupungin liiepinta-alasta. Pääosa erioisaupasta on sijoittunut esustaan. Kesustassa on myös runsaasti aupallisia palveluita (ravintolat, ahvilat, panit, vauutus ja muut palvelut). Kesustassa on tavarataloauppaa, jossa myydään seä päivittäistavaroita että erioisaupan tuotteita, esustassa on myös ohtalaisen paljon tilaa vaativaa auppaa. Tynninharjun ja Lempolan toimialaraenne on ohtalaisen samanaltainen, vaiain Lempola on vielä pinta-alaltaan huomattavasti pienempi uin Tynnynharju. Tynnninharju on aupan esittymistä toisesi suurin pinta-alalla mitattuna. Tynninharjulla on liiepinta-alaa noin m 2, Lempolassa noin m 2, miä tulee asvamaan tämän vuoden eväällä noin m 2 :iin.

12 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 11 Liietilojen pinta-ala Lohjalla 2010 Kesusta Tynninharju Lempola Ventelä Lohjanharjun Kauppatie Virala Nummentausta Pt-auppa, Alot ja iosit Tavarataloauppa Erioisauppa Tilaa vaativa auppa Autoauppa, orjaamot, huoltamot Käytetyn tavaran auppa Ravintolat, ahvilat, hotellit Pani, posti, vauutus Muu aupallinen palvelu Muu äyttö Tyhjä liietila Muu oy-alue Sammatti m2 Virala ja Ventelä ovat pinta-alaltaan lähes yhtä suuria, ja toimialaraenne on hyvin saman tyyppinen, tasaisesti jaautunut. Lohjanharjun auppatiellä on pääosin vain tilaa vaativaa auppaa ja autoauppaa. Nummentaustalla on seä lähipalveluita että tilaa vaativaa auppaa. Sammatti on esusista pienin ja toimialaraenne painottuu päivittäistavaraauppaan ja palveluihin.

13 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 12 Kaupallisten palveluiden luumäärä Lohjalla 2010 Tynnin- Lohjanharjun Nummen- Muu Kesusta harju Lempola Ventelä Kauppatie Virala tausta oy-alue Sammatti Yhteensä Pt-auppa, Alo ja iosit Tavarataloauppa Apteeit ja terveysauppa Muotiauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Käytetyn tavaran auppa Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa, orjaamot, huoltam Ravintolat, ahvilat, hotellit Pani, posti, vauutus Muu aupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäisauppa ja palvelut yh Liietila muussa äytössä Tyhjät liietilat Liietilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Kaupallisten palveluiden pinta-ala Lohjalla 2010 Tynnin- Lohjanharjun Nummen- Muu Kesusta harju Lempola Ventelä Kauppatie Virala tausta oy-alue Sammatti Yhteensä Pt-auppa, Alo ja iosit Tavarataloauppa Apteeit ja terveysauppa Muotiauppa Sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Käytetyn tavaran auppa Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa, orjaamot, huoltam Ravintolat, ahvilat, hotellit Pani, posti, vauutus Muu aupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäisauppa ja palvelut yh Liietila muussa äytössä Tyhjät liietilat Tyhjien tilojen osuus 1 % 3 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 6 % 0 % 2 % Liietilat yhteensä Lähde: Santasalo Ky Kaupallisessa raenteessa on Lohjalla tapahtunut jonin verran muutosia vuoteen 2006 verrattuna. Koonaisuudessaan liietilan määrä on aupungissa asavanut yli m 2 :lla. Kesustassa suurin muutos on ollut Prisman liieesusen raentuminen lounaisulmaan. Tämän myötä esustan aupallisten palveluiden pinta-alan on asvanut noin 30 %:lla. Muutoin esustan muutoset ovat lähinnä liieiden siirtymisiä paiasta toiseen. Toinen suuri muutos aupan raenteessa on uuden auppapaian Lempolan raentuminen. Karnaisiin on myös raentunut uusi liiennepalveluasema luuisine oheispalveluineen. Kesittymä on uitenin pieni, joten sen meritys aupan raenteessa on vähäinen. Liiennepalveluasema palvelee lähinnä ohiajavia ja täydentää Lohjan auppapalveluveroa.

14 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 13 Tynninharjulle on tullut myös jonin verran lisää liietilaa. Alueelle on raentunut uusia liieraennusia ja toimialaraenne on vahvistunut tilaa vaativan aupan osalta. Ventelässä liietila on vähentynyt aiein eniten. Varsinaista tyhjää liietila ei Ventelässä uitenaan ole, sillä poistuneet aupan liietilat ovat siirtyneet muuhun äyttöön tai raennus on sellaisessa unnossa, ettei sitä enää liietilasi voida lasea. Poistuneet palvelut ovat olleet mm. autoauppaa, huonealuauppaa ja lahjatavaraauppaa. Lähipalvelujen osalta Ventelässä ei ole tapahtunut muutosia. Alueella on yhä olme lähiauppaa, vaia Lempolaan raentui S-maret. Myös Lohjanharjun auppatiellä on liietilan määrä vähentynyt, lasu johtuu pääosin ison irpputorin lopettamisesta Muijalassa. Kirpputori toimi vanhassa teollisuushallissa, joten poistuman myötä ei alueelle jäänyt tyhjää liietilaa. Muutoin ysittäisiä uusia toimijoita on tullut vanhojen tilalle. Kaupallisten palveluiden pinta-ala vuosina 2006 ja 2010 Kesusta Tynninharju Lempola Ventelä Lohjanharjun Kauppatie Virala Nummentausta m2 Viralassa ei ole juuriaan tapahtunut muutosia. Pinta-ala on hienoisesti vähentynyt, mutta aupallisten palveluluiden määrässä eiä toimialaraenteessa ole tapahtunut merittäviä muutosia. Myösään Nummentaustan alueella ei juuriaan ole tapahtunut muutosia.

15 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Päivittäistavaraaupan palveluvero Päivittäistavaraaupan vero Lohjalla on varsin attava. Lähes joaisessa aupallisessa esittymässä on ohtalaisen monipuolisesti päivittäistavaraaupan tarjontaa. Suuria maretteja on esustan ohella sen molemmilla puolin nauhaaupunia eli Tynninharjulla ja Lempolassa. Lähiauppatasoista tarjontaa on Ventelässä, Viralassa ja Sammatissa, mutta useampia ysiöitä. Lisäsi päivittäistavaraaupan tarjontaa on muuallain taajama-alueella. Haja-asutusalueille ei päivittäistavaraauppoja ole juuriaan sijoittunut. Päivittäistavaraaupan vero Lohjalla 2011

16 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 15 Kesustassa on olme päivittäistavaraauppaa. Vuoteen 2006 verrattuna ysi pieni auppa on lopettanut toimintansa. Prisma on uusi liie esustassa ja Euromaret lopettanut toimintansa. Kesustan päivittäistavaraaupan tarjonta on hyvin monipuolinen. Tynninharjulle on raentunut Lidl, mutta tavaratalo Centti on lopettanut toimintansa. Tynninharjun päivittäistavaraaupan tarjonta on myös hyvin monipuolinen. Alueella on seä pieniä auppoja että suuria maretteja ja hypermaret. Seä Viralassa että Ventelässä on molemmissa yhä olme pientä päivittäistavaraauppaa. Lempolan uusi S-maret täydentää Ventelän lähitarjontaa. Ysittäisiä päivittäistavaraauppoja on myös muualla taajama-alueella. Näissä ei ole viime vuosina tapahtunut muutosia. Uusi maret on raentunut Karnaisiin liiennepalveluaseman yhteyteen. Tämä palvelee lähiauppana haja-asutusalueen asuaita. Lohjan päivittäistavaraaupan vero on vuoteen 2006 verrattuna jonin verran monipuolistunut. Täydennystä on tullut Lempolaan seä Karnaisiin. Liieitä on lopettanut vain esustassa ja Tynninharjulla, jonne on myös tullut uusia ysiöitä. Tarjonnan ei siten näissä esittymissä voida atsoa huonontuneen.

17 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 16 3 KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS Lohjan marina-alueessa ei ole tapahtunut merittäviä muutosia edelliseen selvityseen verrattuna. Lohjan pääasialliseen marina-alueeseen uuluvat Lohjan aupungin lisäsi Karjalohja, Nummi-Pusula ja Siuntio. Lisäsi myös Inoosta, Vihdistä, Karilasta seä Raaseporin aupungista äydään jonin verran Lohjalla ostosilla. Lohjalle suuntautuu ostovoimaa myös loma-asuailta. Lohjan toissijainen marina-alue muodostuu Inoosta, Raaseporista, Vihdistä ja Karilasta. Toissijaisen marina-alueen ostovoimasta osa suuntautuu Lohjalle, mutta suurempi osa niiden omiin esusiin tai lähellä sijaitseviin monipuolisempiin esusiin uten pääaupuniseudulle. Lohja-Muurla -moottoritien myötä Lohjan marina-alue on ehä hieman asvanut. Suomusjärveltä ja Nummi-Pusulasta mata-ajat ovat lyhentyneet, mutta muutoset ostosäyttäytymisissä ovat yleensä hitaita. 3.1 Väestö marina-alueella Lohjan pääasiallisella marina-alueella on tällä hetellä asuaita noin Suurin osa asuu Lohjan aupungissa. Lohjan toissijainen marina-alue on väestöltään suurempi uin ensisijainen marina-alue. Toissijaisella marina-alueella on noin asuasta. Yhteensä Lohjan marina-alueella asuu asuasta. Marina-alue on asuasmäärältään hieman suurentunut Pohjan, Karjaan ja Tammisaaren yhdistymisen vuosi. Pääosa Lohjalla asioivista asuu uitenin edelleen Raaseporin itäosissa. Loma-asuaita on ensisijaisella marina-alueella noin Loma-asuaiden määrä on arvioitu alueen esämöien pohjalta. Osa möeistä on untalaisten omistusessa, ja heidän osuutensa möiläisistä on laselmissa vähennetty. Koonaisuudessaan Lohjan marinapotentiaali muodostuu noin asuaasta. Väestön ehitys Lohjan marina-alueella Toteutunut * ja ennuste Muutos Vuosimuutos Lohja ,7 % Karjalohja ,0 % Nummi-Pusula ,5 % Siuntio ,7 % I-marina-alue ,8 % Inoo ,3 % Karila ,6 % Raasepori ,5 % Vihti ,2 % -marina-alue ,9 % Marina-alueet yht ,8 % Loma-asuaat I-alueella ,5 % * ennaoväiluu Lähde: Tilastoesus

18 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 17 Tilastoesusen väestöennusteen muaan väestö alueella on asvussa. Väestö asvaa Lohjalla esimäärin noin 0,7 %:n ja oo marina-alueella noin 0,8 %:n vuosivauhdilla. Vuonna 2035 on marina-alueella yhteensä noin asuasta eli ensisijaisella marina-alueella ja toissijaisella marina-alueella enemmän uin nyyään. Väestön ehitys Lohjalla Toteutunut ja erilaiset ennusteet Muutos Vuosimuutos Tilastoesus ,7 % Lohja + 1,5 % /vuosi ,5 % Lohja + 2 % /vuosi ,0 % Tilastoesusen väestöennuste pohjautuu toteutuneeseen väestönehityseen, eiä se ota huomioon aluetaloudellisia muutosia. Lohjan taajamaosayleisaavassa väestötavoitteesi on asetettu 1,5 % vuosittainen asvu ja aavassa varaudutaan myös jopa 2 %:n vuosittaiseen väestöasvuun. Miäli 1,5 %:n asvu toteutuu, Lohjalla on asuaita vuonna 2035 lähes eli enemmän uin nyyään ja miäli 2 %:n asvu toteutuu, asuaita on eli enemmän uin nyt. Uudenmaan liitto laatii parhaillaan maauntaaavaa. Maauntaaavaa laaditaan eri raennemallien pohjalta, joihin on tehty erilaisia väestöennusteita. Raennemalleista silmuamalli tuo eniten asvua Lohjan marina-alueelle. Alueelle ennustetaan tämän mallin muaan lähes parin prosentin vuotuista väestön asvua. Silmuamallissa oletetaan, että Lohjalle raentuu uusi ratayhteys. Vähiten asvua raennemalleista toisi alueelle sormimalli C. Tämä malli ennustaa alueelle lähes nollaasvua, joten sitä ei pidetä realistisena. Väestönlisäyset Uudenmaan liiton raennemalleissa Lähde: Uudenmaan liito, Raennemallien nettisivut

19 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 18 Tässä aupallisessa selvitysessä äytetään pääasiassa taajamaosayleisaavan 1,5 %:n tavoitetta väestönasvun suhteen. Muiden untien osalta äytetään Tilastoesusen ennustetta. Vuonna 2035 Lohjan ensisijaisella marina-alueella on asuaita lähes ja oo marina-alueella Myös muita väestönasvun vaihtoehtoja otetaan tarastelussa huomioon. Väestön ehitys Lohjan marina-alueella Toteutunut * ja ennuste Muutos Vuosimuutos Lohja** ,5 % Karjalohja ,0 % Nummi-Pusula ,5 % Siuntio ,7 % I-marina-alue ,4 % Inoo ,3 % Karila ,6 % Raasepori ,5 % Vihti ,2 % -marina-alue ,9 % Marina-alueet yht ,1 % Loma-asuaat I-alueella ,5 % * ennaoväiluu ** Lohjan tavoite +1,5%/vuosi Lähde: Tilastoesus 3.2 Ostovoiman ehitys Ostovoima uvaa marina-alueen ysyntää. Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima on lasettu Tilastoesusen ulutustutimusen seä vähittäisaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima ertoo alueen väestön ostoyvystä ja sen ohdistumisesta aupan eri toimialoille. Ostovoima ertoo alueen marinapotentiaalin muttei sitä, missä asuaat tämän potentiaalinsa äyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Vuonna 2010 Lohjalla on vähittäisauppaan ohdistuvaa ostovoimaa yhteensä 270 miljoonaa euroa. Vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintoloihin ohdistuvaa ostovoimaa on aupungissa 430 miljoonaa euroa. Koonaisuudessaan ensisijaisella marina-alueella on vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintoloihin ohdistuvaa ostovoimaa noin 570 miljoonaa euroa ja oo marina-alueella loma-asuaat muaan luien lähes 1,4 miljardia euroa.

20 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 19 Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Lohjan marina-alueella vuonna 2010 milj. euroa I- - Lohja Muu I- alue marinaalue yht. marina- alue Lomaasuaat Kaii yhteensä Päivittäistavaraauppa* Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alon Lähde: Santasalo Ky Ostovoima on pitällä tähtäimellä asvussa, sillä asuasmäärä asvaa ja ulutus asuasta ohden asvaa. Ostovoiman ehitysen arviointi pohjautuu väestön ja ulutusen asvuun ja sen raenteen muutoseen. Erioisauppaan ohdistuva ostovoima asvaa nopeammin uin päivittäistavaraaupan. Erityisesti tilaa vaativa erioisauppa on voimaaasti asvava erioisaupan toimiala luvulla ostovoima on asvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Toimialoittaiset vaihtelut ovat olleet suuria. Pitällä aiavälillä ulutusen ennustetaan yhä asvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Vuosina ostovoiman ennustetaan asvavan asuasta ohden päivittäistavaraaupassa (sis. Alo) esimärin noin prosentin vuodessa ja erioisaupassa esimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Kesimääräistä nopeammin asvavat tilaa vaativa erioisauppa, tietoteninen erioisauppa, terveysauppa, urheiluauppa ja sisustusauppa. Ennuste on positiivinen mutta realistinen, jos tarastellaan vähittäisaupan toteutunutta ehitystä. Aiaisempiin ehitysluuihin tusin uitenaan enää pitällä aiajasolla päästään.

21 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 20 Vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintolatoimintaan ohdistuva ostovoima Lohjan marina-alueella Lohja Karjalohja Nummi-Pusula Siuntio Inoo Karila Raasepori Vihti Loma-asuaat Milj luvun ensimmäisen vuosiymmenen huippuvuosi ostovoiman osalta oli vuosi Lohjan marina-alueella oli ostovoimaa yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Vuonna 2009 ostovoima lasi jonin verran, mutta on vuonna 2010 jälleen asvussa. Vuonna 2035 lasemme Lohjalla olevan vähittäisauppaan, autoauppaan ja ravintoloihin ohdistuvaa ostovoimaa noin 950 miljoonaa euroa nyyrahassa mitattuna ja oo ensisijaisella marinaalueella Lohja muaan luien noin 1200 miljoonaa euroa. Lohjan aupan annalta ensisijaisen marina-alueen ostovoima on aiein merittävin. Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima Lohjan marina-alueella vuonna 2035 milj. euroa Lohja Muu I- alue Lomaasuaat Päivittäistavaraauppa ja Alo Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alon Marinaalueet yhteensä I- - marinaalue marina- yht. alue

22 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Liietilan lisätarve. Ostovoiman asvu vaiuttaa vähittäisaupan toimintamahdollisuusiin positiivisesti. Ostovoiman asvun pohjalta arvioidaan tulevaa liietilan lisätarvetta aupungissa. Laselma pohjautuu lohjalaisten ostovoiman asvuun. Kaupunilaisten ostovoiman lisäsi on otettu huomioon marina-alueen muissa unnissa tapahtuva ostovoiman asvu ja lisäsi esäasuaiden tuoma lisäpotentiaali. Osa marina-alueen muiden untien liietilatarpeesta suuntautuu Lohjalle, osa muihin untiin tai muihin seudullisiin esittymiin. Pienimmissä unnissa ei todennäöisesti ole merittävää aupan uusperustantaa, vaan ostovoiman asvu suuntautuu suuriin esittymiin. Muiden marina-alueen untien liietilantarpeesta lasetaan suuntautuvan Lohjalle 3-40 %. Suuntautuminen on päivittäistavaraaupassa pienempää uin erioisaupassa ja lähialueilta suurempaa uin toissijaiselta marina-alueelta. Suuntautuminen pohjautuu TNS-Gallup Oy:n asiasvirroista tehtyyn Suuri vaiutusalue -tutimuseen. Suuntautumisen oletetaan olevan saman suuruista uin aiaisemmassa selvitysessä. Ostovoiman asvu on suhteutettu pinta-alasi siten, että laselmassa on äytetty toimialoittaisia esimääräisiä myyntitehouusia, jota on lasettu vähittäisaupan myynnin ja erilaisten artoitusten pohjalta. Tehouus vaihtelee toimialoittain. Päivittäistavaraaupassa (sis. Alo) äytetty myyntitehouus on esimäärin 5900 i/-m 2 (n.7400 i/my-m 2 ), tilaa vaativassa aupassa 2000 i/-m 2 (2500 i/my-m 2 ) ja muussa erioisaupassa 2900 i/-m 2 (3600 i/my-m 2 ). Osa ostovoiman asvusta toteutunee nyyisissä myymälöissä, un nämä ehittävät toimintaansa. Vähimmäistarvelaselmassa tämä on otettu huomioon siten, että ostovoiman asvusta osan on lasettu menevän nyyisille myymälöille ja osan uusiin myymälätiloihin joo uusille toimijoille tai nyyisten toimijoiden laajennusille. Vähimmäistarvelaselmassa päivittäistavaraaupan ostovoiman asvusta noin ahden olmasosan odotetaan toteutuvan uusien myymälöiden muodossa ja erioisaupan ostovoiman asvusta puolet. Päivittäistavaraaupassa osuus on suurempi sisi, että toimialalla on laajentumistarvetta vaiei ostovoima asvaisiaan. Tuotevalioimat laajenevat, joten päivittäistavaraaupat tarvitsevat lisää pinta-alaa säilyttääseen ilpailuyynsä marinoilla. Myymäläpinta-alan asvu voi joissain tapausissa heientää pinta-alaan suhteutettua myymälätehouutta lyhyellä aiavälillä. Vähimmäistarvelaselma on nettolaselma, johon aavoitusessa tulisi vähintään varautua, jotta nyyinen palvelutaso unnassa säilyisi. Miäli untaan ei saada lisää liietilaa, virtaa unnasta ulos nyyistä enemmän ostovoimaa. Vähimmäistarvetta suuremmallein pintaalalle saattaa olla ysyntää. Enimmäistarvelaselma asettaa rajan sille, mihin ostovoiman asvu riittää. Vähimmäistarve ostovoiman asvun pohjalta lasettuna on Lohjalla vuoteen 2035 mennessä yhteensä m 2. Lohjalaisten oma ostovoiman asvu tuottaa lisätilantarvetta m 2, muu tarve siirtyy Lohjalle aupungin ulopuolelta ja vapaa-ajan asuailta. Vähimmäistarvelaselma on nettolaselma, johon aavoitusessa tulee vähintään varautua, jotta nyyinen palvelutaso unnassa säilyy. Miäli untaan ei saada lisää liietilaa, virtaa unnasta ulos nyyistä enemmän ostovoimaa. Vähimmäistarvetta suuremmallein pintaalalle saattaa olla ysyntää. Enimmäistarvelaselma asettaa rajan sille, mihin ostovoiman asvu riittää.

23 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 22 Lohjan + 1,5%/v - asvun ja Tilastoesusen ennusteen muaan(muut unnat) Vähittäisaupan vähimmäislisätilantarve Lohjalla Enimmäistarvelaselma pohjautuu ajatuselle, että oo ostovoiman asvu suuntautuu uuteen liietilaan. Tällöin nyyisten myymälöiden myynti asvaa vain inflaation verran. Myymälät voivat toi laajentua ja näin asvattaa myyntiään. Miäli oo ostovoiman asvu suuntautuu uuteen liietilaan, tarvitaan aupungissa vuoteen 2035 mennessä lisää liietilaa lähes m 2. Suurempiin lisäliietilamäärä on marina-alueella mahdollinen, mutta tällöin aii myymälät eivät pysty hyödyntämään ostovoiman asvua, vaan marina-osuusia jaetaan uudelleen. Vähimmäistarve on ohjearvo, jona verran lisää liietilaa vuoteen 2035 suositellaan alueella vähintään aavoitettavan aupan liietilatarpeisiin. Enimmäistarve on masimi, jossa nyyiset liieet vielä voivat onnistua asvattamaan myyntiään. Kasvavilla marinaalueilla liietilan toetutuminen lähenee usein enimmäistarvetta. Lohjan + 1,5%/v - asvun ja Tilastoesusen ennusteen muaan(muut unnat) Vähittäisaupan enimmäislisätilantarve Lohjalla Vähimmäistarve -m 2 Lohja Muu I- alue -alue Lomaasuaat Yhteensä Päivittäistavaraauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Enimmäistarve -m 2 Lohja Muu I- alue -alue Lomaasuaat Yhteensä Päivittäistavaraauppa Tilaa vaativa auppa Muu erioisauppa Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Autoauppa ja huoltamot Ravintolat Muut aupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky

24 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 23 Tilantarvelaselma ei osoita, mihin aupalliseen esittymään tilantarve suuntautuu. Tähän vaiuttavat mm. nyyisten auppapaiojen ehittäminen ja mahdollisuudet uusiin auppapaioihin. Liietilalaselman suuntautumista on tarennettu siten, että siitä on erotettu esustahauisten toimintojen osuus ja muiden alueiden eli pääasiassa tilaa vaativan aupan alueiden osuus. Kesusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavaraaupan tarpeesta ja suurin osa muotiaupan ja muun esustahauisen erioisaupan tarpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan aupan seä autoaupan tarpeesta. Tilaa vaativan aupan liietilatarvetta ohdistuu pienessä mittaaavassa myös esusta-alueille. Oheisessa taulussa on Lohjan lisäliietilatarve jaettu areasti esusta-alueille ja muille alueille. Lisäsi on tarasteltu tarvetta vuosille ja seä oo tarastelujasolle. Kesusta-alueiden lisätilantarve Lohjalla on oo tarastelujasolla m 2 ja esustan ulopuolisilla alueilla m 2. Lohjan väestönasvu 1,5 %/vuosi ja muut unnat Tilastoesusen väestöennusteen muaan: Vähittäisaupan lisätilantarve Lohjalla K-m 2 Vähimmäistarve Enimmäistarve Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavaraauppa* Muu erioisauppa, ravintolat ja palvelut Tilaa vaativa auppa ja auto-alan auppa Liietilatarve yhteensä Vähittäisaupan lisätilantarve Lohjalla K-m 2 Vähimmäistarve Enimmäistarve Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavaraauppa* Muu erioisauppa, ravintolat ja palvelut Tilaa vaativa auppa ja auto-alan auppa Liietilatarve yhteensä Vähittäisaupan lisätilantarve Lohjalla K-m 2 Vähimmäistarve Enimmäistarve Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavaraauppa* Muu erioisauppa, ravintolat ja palvelut Tilaa vaativa auppa ja auto-alan auppa Liietilatarve yhteensä * sis Alon Lähde: Santasalo Ky

25 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 24 Edellinen laselma pohjautuu taajamaosayleisaavan tavoitteeseen eli 1,5 %:n vuosittaiseen väestönasvuun. Muiden untien osalta väestönasvun pohjana on Tilastoesusen ennuste. Vertailun vuosi on lasettu lisäliietilatarpeet vuoteen 2035 myös muille väestötavoitteille. Enimmäistarve vuoteen 2035 mennessä vaihtelee Lohjalla välillä. Uudenmaan liiton silmuamallin pohjalta lasettu liietilatarve jää jonin verran alhaisemmasi uin Lohjan 2 %:n vuosittaisen väestönasvun pohjalta lasettu tarve. Vähittäisaupan lisätilantarve Lohjalla Eri väestöennusteiden pohjalta lasettuna Tilastoesusen väestöennusteen muaan (Lohja +0,8% vuosi): K-m 2 Vähimmäistarve Enimmäistarve Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavaraauppa* Muu erioisauppa, ravintolat ja palvelut Tilaa vaativa auppa ja auto-alan auppa Liietilatarve yhteensä Lohjan väestönasvu 1,5 %/vuosi ja muut unnat Tilastoesusen väestöennusteen muaan: K-m 2 Vähimmäistarve Enimmäistarve Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavaraauppa* Muu erioisauppa, ravintolat ja palvelut Tilaa vaativa auppa ja auto-alan auppa Liietilatarve yhteensä Lohjan väestönasvu 2 %/vuosi ja muut unnat Tilastoesusen väestöennusteen muaan: K-m 2 Vähimmäistarve Enimmäistarve Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavaraauppa* Muu erioisauppa, ravintolat ja palvelut Tilaa vaativa auppa ja auto-alan auppa Liietilatarve yhteensä Uudenmaan liiton silmuamallin pohjalta: K-m 2 Vähimmäistarve Enimmäistarve Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Kesustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavaraauppa* Muu erioisauppa, ravintolat ja palvelut Tilaa vaativa auppa ja auto-alan auppa Liietilatarve yhteensä * sis Alon Lähde: Santasalo Ky

26 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 25 4 KAAVAVARAUKSET JA KAUPAN HANKKEET LOHJALLA Ostovoiman asvun myötä aupan toimintamahdollisuudet paranevat ja uusilla aupan toimijoilla on iinnostusta Lohjaa ohtaan. Lohjalla onin vireillä useita aupan haneita. Haneita on ympäri aupunia, pääosa haneista ohdistuu esustaan ja Lempolaan. Kesustaan suunnitellaan auppaesusta Nahurintorille, myös Soosen orttelia suunnitellaan ehitettävän. Lisäsi esustassa on ortteliohtaisia haneita lähinnä asuintalojen pohjaerrosissa. Kesustassa on aupan haneita vireillä yli m 2. Lempolaa ollaan laajentamassa. Alueelle on raentumassa mm. Tarjoustalo ja rautaauppaa. Yhteensä Lempola tulee laajentumaan näiden haneiden pohjalta noin m 2 :lla. Tynninharjua ollaan myös hienoisesti laajentamassa. Citymarettiin suunnitellaan laajennusta. Laajennusosaan ei sallita sijoittuvan esustahauisia erioisauppoja. Ysittäisiä aupan haeita on myös Lohjanharjun auppatiellä, jonne suunnitellaan huonealuauppaa. Sammatin liittymään suunnitellaan liienneasemaa ja Routiolle suunnitellaan päivittäistavaraauppaa ja liienneasemaa. Kaupan haneita on vireillä Lohjalla yhteensä lähes m 2. Lisäsi esustassa haetaan auppapaiaa maretille, samoin Viralassa. Kaupan haneita Lohjalla Nettolisäys Kerrosala Kesusta Kauppaesus Nahurintorille Kesusta Soosen orttelin ehittäminen Kesusta Kortteliohtaisia haneita Tynninharju Citymaretin laajennus Lempola Kolmas vaihe Lempola Neljäs ja viides vaihe Lempola Rautaauppa Lohjanharjun Kauppatie Masu ja Suomi-Soffa Sammatin liittymä Liienneasema ja päivittäistavaraauppa Routio Tuulimyllynuja Yhteensä Kehittämisajatusia, ei sijaintipaiaa: Kesusta Maret Virala Supermaret Haneet yhteensä Varsinaisten aupan haneiden lisäsi Lohjalla on useita valmiita asemaaavoja alueilla, joihin voi sijoittaa liietilaa. Valtaosin nämä asemaaavat mahdollistavat sijoitettavan alueelle myös muutain liietoimintaa uin aupan tiloja. Todennäöisesti aii nämä eivät tuleaan toteutumaan aupan liietiloina. Asemaaavavarausia on eniten Lohjaharjun auppatiellä. Alueella on useita orttelialueita, joihin voi sijoittaa auppaa. Alueelle voidaan sijoittaa mm. tilaa vaativaa auppaa tai erioisauppaa pieninä ysiöinä. Vähittäisaupan suurysiöä ei alueelle sallita sijoitettavan. Kaupan yrityset eivät oe aluetta ovin iinnostavana auppapaiana. Muijalan liittymässä on voimassa asemaaava, joa mahdollistaa liie- tai teollisuusraennusen

27 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 26 sijoittamisen alueelle. Uudenmaan maauntaaavassa alueella on vähittäisaupan suurysiömerintä. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaraauppaa. Asemaaavavarausia on myös esustan eteläpuolella Gunnarlassa. Asemaaava voidaan toteuttaa valtatien 25 eritasoliittymän toteutusen jäleen. Ysittäisiä liieraennusia sallivia asemaaavoja on myös Routiolla seä Karnaisissa. Koonaisuudessaan Lohjan asemaaavoissa, jota mahdollistavat liieraentamisen, on potentiaalia raentamismahdollisuusia yhteensä noin m 2. Kaavavarausia Ei haneita, eiä tietoa toteutumisesta Asemaaavavarausia Kerrosala Muijalan liittymä Liie- ja teollisuusraennusten orttelialue Lohjanharjun Kauppatie Lohiranta Lohjanharjun Kauppatie Lohjaharjuntien ja Muijalantien risteys Lohjanharjun Kauppatie Sauvonrinne ja Muijala Gunnarla Tilaa vaativaa auppaa Karnainen ABC:n tontti Routio Uuden sisääntulotien ja Ratsutilantien välillä alue Yhteensä Yleisaavavarausia (ei vielä asemaaavaa) Kerrosala Kesusta c Lempola pt Karnainen pt Nummenylä pt Viralan eteläosa p1 ja p Gunnarlan laajennus pt Yhteensä Kesustan alueelle voidaan esustan osayleisaavan muaan raentaa lisää liietilaa olemassa olevan liietilan seä vireillä olevien haneiden lisäsi noin m 2. Lisäsi taajamaosayleisaavaluonnosessa on haneiden ja asemaaavavarausten ohella myös muita alueita, joilla on mahdollisuusia aupan lisäraentamiseen. Taajamaosayleisaavassa on lisäsi pt, p1 ja p2 -alueita ohtalaisen paljon. Näille voidaan sijoittaa tilaa vaativan aupan ohella myös muita työpaiaraennusia. Kaavassa todetaan, että olisi suotavaa että 60 % näistä alueista toteutuisi muina uin aupan tiloina. Oheiseen tauluun on aupan errosala lasettu sillä oletusella että alueista 40 % toteutuu aupan alueina. Koonaisuudessaan aupan haneita ja aavamahdollisuusia Lohjalla on yhteensä noin m 2. Näistä osa on jo toteutumassa, osassa on asemaaava, muttei varsinaista hanetta ja osaa ollaan vasta meritsemässä yleisaavaan. Kaii alueet eivät tule toteutumaan aupan alueina. Osa ei sijaintinsa puolesta ole auppaa iinnostavia, osa on vasta pitälle tulevaisuuden alueita. Kaavoissa tuleein olla ylitarjontaa, sillä näin yritysille löytyy vaihtoehtoisia sijaintipaioja eiä liiepaioista tule niuuutta, joa taas asvattaa merittävästi iinteistöjen hintoja.

28 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 27 Kaupan haneet ja aavavarauset Lohjalla Haneet ja varauset yhteensä Haneet esustoissa Haneet muilla alueilla Asemaaavavarauset muilla alueilla Yleisaavavarauset esustoissa Yleisaavavarauset muilla alueilla Kaupan hane Asemaaavavaraus Yleisaavavaraus Kaupan haneet ja aavavarauset Lohjalla

29 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 28 5 UUSIEN KAUPPAPAIKKOJEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Ostovoima alueella on asvussa ja tämä luo positiivisia edellytysiä aupan ehittymiselle Lohjalla. Kaupungissa onin vireillä luuisia aupan haneita ja näiden lisäsi on vielä toteutumattomia asemaaavoitettuja aupalle sopivia alueita. Myös osayleisaavaluonnosessa esitetään uusia aupan alueita. Kaupan haneita ja mahdollisia uusia aupan alueita verrataan liietilatarpeeseen. Näin voidaan tutia, ono uusien auppapaiojen määrä sopiva suhteessa tarpeeseen. Löytyyö aiille ysyntää? Vuoteen 2035 mennessä liietilaa tarvitaan Lohjalla ostovoiman asvun pohjalta lasettuna enintään m 2 riippuen väestöennusteista. Taajamaosayleisaava on laadittu 1,5 %:n vuotuiselle väestönasvulle, joten tässä selvitysessä verrataan haneita ja varausia pääosin tämän pohjalta lasettuun enimmäistarpeeseen, joa on vuoteen 2035 mennessä lähes m 2. Tarpeesta noin m 2 ohdistuu esusta-alueelle ja m 2 muille alueille. Liietilan enimmäistarve m 2 Kesusta Muut alueet Yhteensä Tilastoesusen väestöennuste Lohjan väestönasvu 1,5 %/vuosi Lohjan väestönasvu 2 %/vuosi Uudenmaan liiton silmuamalli Kaupan haneita ja aavavarausia on Lohjalla yhteensä m 2. Koonaisuudessaan näitä on siten enemmän uin mitä ostovoiman asvun pohjalta lasettu tarve. Varsinaisten haneiden pinta-ala attaa tarpeesta vain noin olmannesen. Kesustassa ja esustan ulopuolisilla alueilla on haneita varsin tasaisti. Tynninharjun haneet on sisällytetty esustahaneisiin, sillä Tynninharju on ysi Lohjan alaesusista. Myös Roution hane on meritty esustahaneesi, sillä se sijoittuu Roution lähipalveluiden alueelle. Kaupan haneet ja aavavarauset Lohjalla -m 2 Kesusta Muut alueet Yhteensä Haneet Asemaaavavarauset Yleisaavavarauset Kaii yhteensä Haneet suhteessa enimmäistarpeeseen Lohjan väestönasvu 1,5 %/vuosi: Kesusta Muut alueet Yhteensä Haneet 36 % 31 % 33 % Asemaaavavarauset 0 % 148 % 78 % Yleisaavavarauset 22 % 72 % 49 % Kaii yhteensä 58 % 250 % 159 %

30 Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 29 Toteutumattomia asemaaavavarausia aupan liieraentamiselle on ainoastaan esustojen ulopuolella. Näitä on esustojen ulopuolisilla alueilla enemmän uin mitä on tarve näillä aluiella. Yleisaavavarausia on seä esustassa että muilla alueilla, esustassa vähemmän, sillä alue on jo ohtalaisen täyteen raennettu. Koonaisuudessaan Lohjalla aavoitetaan tai on jo aavoitettu aupalliseen äyttöön runsaasti liietilaa. Suurin osa suunnitellusta tai aavoitetusta liietilamäärästä on esustojen ulopuolella, un taas tarpeesta melein puolet on esustatoimintoja. Kesustassa haneiden ja mahdollisuusien määrä jää noin puoleen enimmäistarpeesta ja mutta ylittävät hienoisesti vähimmäistarpeen, joa on m 2. Kesustaa on jo uitenin ehitetty ja tullaan edelleen ehittämään. Tyypillisesti esustassa toteutuva uusi liietilamäärä onin lähellä vähimmäistarvetta. Kesustassa on vähemmän tilaa, alue on jo ohtalaisen tiiviisti raennettu ja liietilan lisäämismahdollisuudet näin rajallisemmat. Onin siis realistisempaa että esustassa toteutuu vähimmäistarve. Kesustan ulopuolella haneita ja mahdollisuusia on huomattavasti enemmän uin lasettu tarve on. Kaii eivät todennäöisesti tule toteutumaan, osat ovat toistensa orvaavia, osat eivät sijaintinsa puolesta ole iinnostavia ja osalle ei riitä tarpeesi marinoita. Suuri osa esustojen ulopuolisista tonteista on aavoitettu liie- ja teollisuusraentamiselle, jolloin tontille voi tulla muutain uin aupallisia palveluita. Kaii tällaiset tontit eivät toteudu liietiloina. 5.1 Vaiutuset palveluveroon Kesustassa on merittäviä haneita vireillä. Kesustaa ehitetään mittavasti, ja esustaan saadaan paljon tilaa uusille esustatoimijoille. Miäli länsirata raennetaan, esusta laajenee jonin verran uudelle aseman seudulle. Pääosa alueen esustatoimintojen ehitysestä tulee tapahtumaan Lohjan esustassa eiä alaesusissa tai muilla aupan alueilla. Lohjan esusta säilyttää eseisen asemansa seutuesusena. Tynninharju vahvistuu seudullisena maret- ja tilaa vaativan aupan esittymänä. Citymaret laajenee, mutta ortteliin ei sallita sijoitettavan esustan erioisliieitä. Tynninharjun nyyisellä aupan alueella on hienoisesti tiivistymismahdollisuusia. Tynninharjun ehitysen painopiste tulevaisuudessa tulee olemaan valtatien 25 itäpuolella Gunnarla, jonne on suunniteltu mittavaa tilaa vaativan aupan aluetta. Alue voidaan toteuttaa eritasoliittymän raentamisen jäleen, joten alue on vasta tulevaisuuden laajentumisalue. Miäli tämä Gunnarlan alue toteutuu, Tynninharju laajenee nyyisestä aupan alueestaan yli asinertaisesti. Alueesta tulee vaihtoehtoinen sijaintipaia tilaa vaativalle aupalle Lempolan anssa. Alueella ei ole vaiutusta esustan eiä paiallisesusten tarjontaan, sillä alueelle sijoittuva tarjonta on erityyppistä uin esusissa. Näin ollen se ei myösään ilpaile merittävästi esustan anssa. Lempola ehittyy toisena seudullisena maret- ja tilaa vaativan aupan alueena. Lempolaan on syntymässä vähittäisaupan suurysiösi luoiteltava vähittäisaupan myymäläesittymä. Nauhaaupuni vahvistuu näin myös pohjoisosiltaan. Alue yteytyy Ventelän paiallisesuseen ja täydentää tämän tarjontaa. Paiallispalveluihin Lempolalla ei ole merittävää vaiutusta, sillä Lempolassa tarjonta on toinen ja painottuu tilaa vaativaan auppaan, jona toimintaedellytyset Ventelän puolella ovat heiot. Monipuolinen päivittäistavaraauppa Lempolassa täydentää Ventelän lähiaupan tarjontaa. Uusi Lempolan maret ei ainaaan vielä ole vähentänyt Ventelän lähiauppatarjontaa. Uusi toinen päivittäistavaraaupan ysiö Lempolassa saattaa vaiuttaa Ventelän lähiauppojen

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT Lohja 21.1.2009 Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy www.lykes.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012 Vanhan Rauman osayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VANHAN RAUMAN KAUPPAPALVELUIDEN KEHITYS 3 2.1 Kaupan rakenne Vanhassa Raumassa 2000 ja 2010 3 2.2

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009 Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen tarjonta Kittilän kunnassa 3 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS 8.7.2011 Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot