NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky"

Transkriptio

1 NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, Helsinki

2 Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 1 NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Nummelan Prismaa suunnitellaan laajennettavan. Alueella on vireillä asemakaavan muutos. Tämä kaupallisten vaikutusten arviointi on tehty Suur-Seudun Osuuskaupan toimeksiannosta asemakaavan muutosta varten. Selvityksessä arvioidaan Prisman laajennuksen vaikutuksia keskustan palvelurakenteeseen, keskustarakenteen toimivuuteen sekä palveluiden saavutettavuuteen. Selvitystyöstä vastaavat Tuomas Santasalo ja Katja Koskela Santasalo Ky:stä. Myös kunnan kaavoitus on osallistunut työn ohjaukseen. Alustavien suunnitelmien mukaan Prisma tulee laajenemaan noin 6000 kerrosneliömetrillä, josta myyntiala tulee olemaan noin 3800 kerrosneliömetriä. Pysäköinti laajenee ja sijoittuu osittain kellariin ja yläkannelle. Myyntialan laajennus suunnataan pääosin erikoistavarakaupan laajennuksille. Päivittäistavarakaupan myyntiala kasvaa selvästi vähemmän. Prisman yhteyteen liitetään puutarhakaupalle uusi viherpiha. Lisäksi rakennukseen tulee uusia pienliiketiloja noin 500 kerrosneliömetriä. Prisman laajennussuunnitelma

3 Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 2 Tällä hetkellä Prisman laajennusalueella toimii S-rautamarket, joka on tarkoitus siirtää muualle Nummelaan. Laajennusalueen reunassa on liikekiinteistö Hiidentori, jossa toimii mm. vaatekauppaa, apteekki, Emotion-kosmetiikkamyymälä ja kampaamo. Laajennussuunnitelmat jäävät Hiidentorin ulkopuolelle. Hiidentorin viereen Meritien varteen on suunniteltu ABC-jakeluasemaa. Alue jätetään tässä vaiheessa tulevaisuuden kaupan laajenemisalueeksi. Vähittäiskaupan markkinat Nummelassa Tällä hetkellä Nummelassa asuu noin asukasta. Lisäksi Nummelan välittömässä läheisyydessä eli Lankilassa, Torholassa ja Palojärvellä asuu noin 2600 asukasta. Lounaisten osien väestö kasvaa voimakkaasti. Vuonna 2030 lounaisilla alueilla ennustetaan olevan kaksinkertaisesti asukkaita nykytilanteeseen verrattuna. Myös muiden alueiden väkiluku Vihdin kunnassa on kasvussa. Vuonna 2020 Vihdissä ennustetaan olevan asukkaita ja vuonna 2030 yhteensä Väkiluku saattaa kasvaa tätä ennustetta nopeamminkin. Vihdin väestö 2005 ja väestöennuste vuoteen Lisäys Nummela % 2 Lankila % 3 Torhola-Palojärvi % 4 Kirkonkylä % 5 Ojakkala % 6 Jokikunta-Vanjärvi % 7 Tervalampi % 8 Otalampi-Siippoo % 9 Haimoo-Vihtijärvi % 10 Muu % KOKO KUNTA % Lounaiset osat (1-3) % Kasvuprosentti vuodessa 2,17 % 2,15 % 2,00 % 2,00 % 2,25 % Lähde: Vihdin kunta Ostovoima Vihdissä on väestön kasvun myötä voimakkaassa kasvussa. Ostovoiman kasvun pohjalta on arvioitu vähittäiskaupan lisäpinta-alatarvetta Vihdissä. Tarpeesta suurin osa kohdistuu Nummelaan. Vastaava laskelma tehtiin Citymarketin laajennuksen vaikutusten arvioinnissa, ja laskemaa on nyt päivitetty uusilla väestöennusteilla. Bruttotilantarve kertoo uuden vähittäiskaupan, ravintolatoiminnan ja muiden kaupallisten palveluiden tilantarpeen olettaen, että koko ostovoiman kasvu toteutuisi uusissa myymälöissä. Mikäli koko ostovoiman kasvu suuntautuisi uusiin myymälöihin, liiketilan lisäystarve Nummelassa vuoteen 2020 mennessä on lähes k-m 2 (luvussa ei ole mukana autokaupan tilantarvetta). Bruttotilantarve kertoo laskennallisen enimmäismäärän liiketilaa, mitä ostovoiman kasvun pohjalta alueella tarvitaan lisää. Ostovoiman kasvusta osa kuitenkin toteutuu nykyisissä myymälöissä myynnin kasvuna. Nettotilantarve on laskettu olettaen, että noin kolmasosa ostovoiman kasvusta toteutuu myyntinä uusissa myymälöissä, päivittäistavarakaupassa puolet.

4 Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 3 NUMMELAN LIIKETILAN KOKONAISLISÄTARVE Vihdin kunta Liiketilan tarve Liiketilan tarve brutto netto- Keskusta-alue TP- ja P-alueet Toimiala kerrosala kerrosala kerrosala kerrosala Päivittäistavarakauppa k-m k-m k-m k-m 2 Alko ja apteekit k-m k-m k-m k-m 2 Muoti- ja urheilukauppa k-m k-m k-m 2 0 k-m 2 Muu keskustakauppa k-m k-m k-m 2 0 k-m 2 Tilaa vaativa kauppa k-m k-m k-m k-m 2 VÄHTTÄISKAUPPA k-m k-m k-m k-m 2 Ravitsemuspalvelut k-m k-m k-m k-m 2 Muut palveluyritykset k-m k-m k-m k-m 2 YHTEENSÄ k-m k-m k-m k-m 2 Ei sisällä autokauppaa Lähde: Tuomas Santasalo Ky 2007 Nettotilantarve Nummelassa on vuoteen 2020 mennessä yhteensä k-m 2. Tästä liiketilatarpeesta päivittäistavarakaupan tarvetta on noin 4700 k-m 2 ja erikoiskaupan k-m 2 (ilman autokauppaa). Tilantarpeesta pääosa kohdistuu keskusta-alueille. Tilantarve on paikoin nettolaskelmaa suurempi, jos nykyiset ostovoimasiirtymät pienenevät tarjonnan parantuessa. Ostovoimasiirtymät on laskettu vertaamalla vähittäiskaupan myyntiä kuntalaisten ostovoimaan. Vähittäiskaupan myyntitietoja saadaan Tilastokeskuksesta kuntatasolla, joten ostovoiman siirtymälaskelma kuvaa koko kunnan tilannetta. Myyntitiedot pohjautuvat arvioon sellaisilla toimialoilla, joilla on alle kolme toimipaikkaa kunnassa. Vihdin vähittäiskaupan kokonaismyynti on kuitenkin tilaston mukainen. Tällä hetkellä Vihdin kunnassa kaupalliset palvelut ovat päivittäistavarakaupassa hyvässä tasapainossa kysynnän ja tarjonnan suhteen. Vihtiläiset asioivat jonkin verran päivittäistavarakauppaostoksillaan oman kunnan ulkopuolella. Vastaavasti lähikuntien asukkaat asioivat Vihdissä, ja hieman enemmän kuin mitä vihtiläiset asioivat muualla. Erikoiskauppa ja ravintolatoiminta vastaavasti eivät pysty vastaamaan alueen kysyntään, vaan ostovoimaa siirtyy Vihdin ulkopuolelle lähinnä pääkaupunkiseudulle ja Lohjalle. Ravintoloiden ostovoimaa valuu kunnan ulkopuolelle myös merkittävästi lomamatkojen yhteydessä. Ravintolatoiminnan ostovoimassa ei ole mukana työpaikkalounasravintolatoimintaa. Kokonaisuudessaan vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan ostovoimaa siirtyy kunnan ulkopuolelle noin 27 miljoonaa euroa. Ostovoimasiirtymät Vihdissä vuonna 2006 Myynti suhteutettuna vihtiläisten ostovoimaan Myynti Ostovoima Ov-siirtymä milj. milj. milj. % Päivittäistavarakauppa 68,2 64,8 3,5 5 % Alko 2,5 4,5-2,1-46 % Apteekit 7,4 13,2-5,8-44 % Tilaa vaativa kauppa 21,2 26,4-5,2-20 % Muotikauppa 12,7 20,6-7,9-39 % Muu erikoiskauppa 31,0 30,3 0,6 2 % Erikoiskauppa yhteensä 64,8 77,4-12,5-16 % Vähittäiskauppa yhteensä 142,9 159,9-17,0-11 % Ravintolat ja kahvilat 8,0 17,5-9,5-54 % Vähittäiskauppa ja ravintolat yht. 150,9 177,4-26,5-15 % Tavaratalokaupan myynti on jaettu eri toimialoille arvioidun tuotekohtaisen myynnin perusteella Lähde: Santasalo Ky, Tilastokeskus, Kaupan maailma

5 Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 4 KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET Prisman laajennuksen kaupallisten vaikutusten arviointi perustuu alueen nykyiseen palvelurakenteeseen ja liiketilatarpeeseen sekä suunnitelmissa oleviin tarjonnan muutoksiin. Edellä tarkastellut mitoitukset antavat mahdollisuuksia ja perusteluja toteuttaa Prisman laajennus. Tilatarvetta on laajennukselle ja kokonaistarve on merkittävästi suurempi eli muille alueille tulee myös jäämään laajennusmahdollisuuksia. Citymarketin laajennus vie osan liiketilatarpeesta, mutta Citymarketin ja Prisman laajennuksien myötä pisteen alueen kehittämiselle riittää edelleen potentiaalia. Nummelan tarjonnassa on yhä selvää tarjonnan vajausta, koska sopivia ja toimivia liikepaikkoja ei ole juurikaan tarjolla. Palvelurakenteeseen ja kaupalliseen toimivuuteen kohdistuvat vaikutukset Nummelan keskusta muodostuu kaupallisesti kolmesta toiminnallisesti erillisestä alueesta. Pisteen alue on vanha keskusta ja muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Prisman ja Hiidentorin kiinteistö muodostavat toiminnallisesti toisen kokonaisuuden. Kolmas kaupallinen alue muodostuu linja-autoaseman ja Citymarketin liikerakennuksesta. Tämän takana oli vielä rautakauppa Starkki ja suunnitelmissa on alueen laajentaminen tilaa vaativalla kaupalla ja laajan tavaravalikoiman kaupalla. Näitä kaupallisia alueita yhdistää ja erottaa Meritie, joka on hyvin keskeisessä asemassa keskustaa kehitettäessä, mutta on luonteeltaan vielä enemmän erottava kuin yhdistävä tekijä. Pisteen alueen kehittäminen Tilaa vaativan kauppaa/ laajan tavaravalikoiman kauppaa Citymarketin laajennus Prisman laajennus Nummelan keskustan kehityshankkeet

6 Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5 Prisman laajennus tulee kytkemään Prisman rakennusta lähemmäs muita kaupallisia palveluita keskustassa. Laajennus vahvistaa kaupallisten palveluiden tarjontaa Nummelan keskustan keskiosissa ja tiivistää sitä sekä pisteen suuntaan että Citymarketin suuntaan. Tämä laajennus sekä Citymarketin laajennus keskustan suuntaan vahvistavat Meritien asemaa yhdistävänä kauppakatuna. Kolmen kaupallisesti vahvan alueen ongelmana tulee kuitenkin edelleen olemaan vilkas autoliikenne niiden välillä. Prisman Meritielle päin suuntautuva julkisivu on tärkeässä asemassa Meritien katukuvan kannalta. Hiidentorin viereen jäävä pysäköintialueen ja mahdollisen jakeluaseman paikka on tärkeä tulevaisuuden kaupan laajentumisalue, joka parantaisi Meritietä kauppakatuna. Nummelan keskustan ongelmana on ollut hyvien liiketilojen puute jo pitkään. Pisteen alueelle kaavailtiin suurempaa kauppakeskuskokonaisuutta, joka olisi tarjonnut keskustaan uutta toimivaa liiketilaa erilaisille toimijoille. Hanke ei edennyt. Sekä Prisman tavaratalokaupan laajennus sekä pienliikkeiden lisäys rakennuksessa tuovat osittaista ratkaisua vallitsevaan liiketilatarpeeseen. Kiinnostus pisteen alueen kehittämiseen pienenee hetkellisesti, kun tarjonta paranee muualla Nummelan keskustassa. Hypermarkettien laajennushankkeet vähentävät hetkeksi uuden tilan kysyntää. Tilantarve Nummelassa kasvaa kuitenkin niin voimalla väestön nopean kasvun ansiosta, että seuraavassa vaiheessa on tärkeää suunnata tarjontaa pisteen alueelle. Tällä turvataan kaupan tarjonnan tasapainoisuus Nummelassa tulevaisuudessa. Päivittäistavarakaupan tarjonta kasvaa Prisman laajennuksen myötä jonkin verran ja siihenkin alueella on kysyntää. Kysyntää on enemmän kuin mitä laajennus tuo tarjontaa. Citymarketin laajennuksen myötä ei pt-kaupan tarjonta kasva, joten päivittäistavarakaupan liiketilatarve ei tule täyttymään hypermarkettien laajentumisien myötä. Kuluttajiin ja palveluiden alueelliseen saatavuuteen kohdistuvat vaikutukset Prisman laajennuksen myötä erikoistavaratarjonta kasvaa Nummelassa. Tällä hetkellä Nummelassa on nimenomaan vajausta erikoiskaupan tarjonnassa. Citymarketin laajennus parantaa tilannetta erikoiskauppojen suhteen ja Prisma vastaavasti tavaratalokaupan käyttötavaran tarjonnan suhteen. Pienliiketilojen lisääminen Prismassa vahvistaa vielä erikoiskaupan tarjontaa. Kaikille näille on Nummelassa kysyntää. Kun erikoiskaupan tarjonta Nummelassa paranee, asiointimatkat alueella lyhenevät. Vastaavaa tarjontaa ei enää tarvitse välttämättä hakea pääkaupunkiseudulta tai Lohjalta. Näin erikoiskaupan palveluiden saavutettavuus Nummelassa paranee. Päivittäistavarakaupassa tarjonta on jo tällä hetkellä niin hyvä, ettei Prisman laajennus tuo merkittävää lisää pt-kaupan tarjontaan Nummelassa. Pt-kaupan laajennus vastaa lähinnä alueen kasvavaan kysyntään. Pisteen alueelle ollaan suunnittelemassa noin k-m 2 uutta asuintilaa, joten peruspalveluiden tarve alueella lisääntyy. Pt-kaupan saatavuus Nummelassa myös syvenee laajentuvan pt-valikoiman myötä. Prisman yhteyteen on tulossa liiketilaa tavaratalokaupan ohella myös muulle toiminnalle. Ravintolatoiminnan tulo kiinteistöön on vielä epävarmaa. Mikäli Suur-Seudun Osuuskauppa tuo lisää ravintola- tai kahvilatoimintaa Prisman yhteyteen, paranee Nummelan tarjonta tämän suhteen. Tällä hetkellä Nummelan tarjonnassa on vajausta ruokaravintoloiden ja kahviloiden osalta. Nykyään Prisman yhteydessä toimii hampurilaisravintola Hesburger ja kahvila Presso. Korkealaatuinen ravintolatarjonta on muutaman yksittäisen yrittäjän varassa pisteen alueella.

7 Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 6 Johtopäätökset Prisman laajennuksen voidaan katsoa parantavan kaupallisten palveluiden tarjontaa Nummelassa. Tällä hetkellä Nummelassa on tarjonnan vajausta erikoiskaupassa ja Prisman laajennus vastaa osittain tähän kysyntään. Kasvavan ostovoiman myötä liiketilatarve kasvaa Nummelassa nopeasti, ja Prisman laajennuksen myötä myös muille hankkeille keskustassa riittää kysyntää. Pisteen alueen kehittäminen luo tärkeää tasapainoa keskustarakenteeseen. Prisman laajennus ja uusien liiketilojen rakentaminen Meritien varteen parantavat Nummelan keskustan kaupallista toimivuutta. Prisman laaja pysäköintialue aktivoituu ja Prisma tulee lähemmäs muita keskustan palveluita eli pisteen aluetta sekä Citymarketin liikekiinteistöä. Prisman laajennus yhdistää myös näiden kahden alueen toimintoja lähemmän toisiaan. Meritien luoteen kehittäminen on yhä avainasemassa toimivien yhteyksien luomisessa keskustan eri osien välillä. Helsinki TUOMAS SANTASALO Ky Tuomas Santasalo Katja Koskela

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA Projekti Asiakas Päijät-Hämeen vähittäiskaupan nykyisen pinta-alan selvittäminen Päijät-Hämeen liitto Päivämäärä 19.9.2014 Laatijat Mari Pitkäaho 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA 1 PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA KESKUSTA, HAKANIEMI JA TÖÖLÖ 15.10.2014 SISÄLTÖ 2 Tiivistelmä sivu 3 Toimeksianto sivu 4 Pisararata sivu 5 Asemien perustiedot ja kiinteistökehityspotentiaali

Lisätiedot

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Vähittäiskauppa Suomessa -kirja kuvaa suomalaisen vähittäiskaupan toimintaa graafisten kuvioiden ja tilastojen avulla vuoden 2008 tilanteessa. Kirja

Lisätiedot

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys

Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys Varisto-Petikko-Vantaankoski -alueen liikenneselvitys VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD 23.9.2004 Vantaan kaupunki Kaupungintalo Asematie 7 01300 Vantaa Puhelin (09) 83911 VARISTO-PETIKKO-VANTAANKOSKI -ALUEEN

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ItIF(O 4.12.20 13 2(70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Cityconin kauppakeskukset Suomessa

Cityconin kauppakeskukset Suomessa Vuosikertomus 2008 Sisältö Citycon ja vuosi 2008 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 8 Strategia 12 Kiinteistöomaisuus 14 Liiketoimintayksiköt 22 Suomi 24 Ruotsi 28 Baltia 32 Henkilöstö

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1

Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1 3.10.2013 1 (6) Tampereen Kunkun parkin YVA ja asemakaava no 8437 Yleisötilaisuus 1 Aika 3.10.2013 klo 17.30-20 Paikka Tampereen Pantin auditorio, Puutarhakatu 11 Järjestäjät Osallistujat Leena Ivalo Elina

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot