SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys"

Transkriptio

1 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Haminan kaupunki

2 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT Markkina-alue Kotka-Haminan seudun nykyinen palveluverkko Väestön markkina-alueella Venäläiset matkailijat Ostovoiman kehitys ja ostovoiman siirtymät Markkina-alueen liiketilatarve KAUPALLISET VAIKUTUKSET Vaikutukset keskustakauppaan Vaikutukset palveluverkkoon Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen 15 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 16 Liite Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2010, 2020 ja

3 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 2 1 JOHDANTO Summan risteysalueelle suunnitellaan uutta kaupan keskittymää. Alueella on vireillä asemakaavaa ja asemakaavan muutos. Asemakaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälätiloja. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää. KL-2 kortteleissa sallitaan rakennettavan toimistotiloja enintään 30 % kerrosalasta. Kokonaisuudessaan alueelle voidaan rakentaa liiketilaa yhteensä noin k-m 2, josta osan voin toteuttaa myös toimistotiloina. Alueelle suunnitellaan mm. Ikeaa ja Ikanon kauppakeskusta. Ikea ja Ikanon kauppakeskus ovat kooltaan yhteensä noin k-m 2, josta Ikea on noin k-m 2 ja Ikano noin k-m 2. Tässä selvityksessä aluetta tutkitaan pääosin tilaa vaativan kaupan alueena. Mikäli alueelle sijoittuu Ikea, alue tarvitsee asemakaavaan vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän. Ikea tulkitaan vähittäiskaupan suuryksiköksi, sillä huonekalukaupan lisäksi merkittävä osa sen pinta-alasta on sisustuskauppaa. Ikanon osalta tässä selvityksessä oletetaan, että kauppakeskukseen sijoittuu pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Vuonna 2006 on Santasalo Ky tehnyt Summan risteysalueen kauppakeskittymästä kaupallisten vaikutusten arvioinnin. Lisäksi Santatalo Ky on tehnyt vuonna 2008 palveluverkkoselvityksen Kymenlaakson maakuntakaavaa varten. Tämä selvitys on vuoden 2006 kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys. Vuonna 2006 alueelle suunniteltiin mm. outlet-keskusta, kahta hypermarkettia ja retail park -keskusta. Nyt suunnitelmat ovat kehittyneet ja alueelle suunnitellaan lähinnä tilaa vaativaa kauppaa. Tässä selvityksessä käytetään edellisten selvitysten lähtötietoja mm. nykyisestä palveluverkosta. Väestöennuste, ostovoiman kehitys ja liiketilatarpeet on tässä selvityksessä päivitetty. Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida Summan risteysalueen seuraavia kaupallisia vaikutuksia: - Vaikutukset palveluverkkoon - Vaikutukset keskustoihin - Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen Kaupallisten vaikutusten arviointi tehdään Summan risteysalueen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta varten. Arvioinnin on tilannut Haminan kaupunki. Raportoinnista vastaavat KTM Tuomas Santasalo ja KTM Katja Koskela Santasalo Ky:stä.

4 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 3 Summan risteysalueen havainnekuva Lähde: Sito Oy

5 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 4 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Markkina-alue Kaupallisten vaikutusten arvioinnin lähtökohdaksi esitellään tässä nykyistä palveluverkkoa, ostovoimaa ja sen kehitystä sekä venäläisten matkailijoiden potentiaalia alueella. Haminan markkina-alueeseen kuuluu Haminan kaupungin lisäksi Miehekkälä ja Virolahti. Haminan markkina-alue kuuluu osittain Kotkan markkina-alueeseen eli alueelta käydään ostoksilla Kotkan kaupallisissa keskittymissä. Summan risteysalueen kauppakeskuksesta suunnitellaan vetovoimaista keskittymää seudulle. Täten sen vaikutusalue on laajempi kuin nykyisen Haminan vaikutusalue. Kotka sijoittuu niin lähelle Summan risteysaluetta, että suuri kaupan keskittymä vetää asiakkaita myös Kotkasta ja Pyhtäältä. Pääasiallisena markkinaalueena pidetään siten koko Kotka-Haminan seutua. Mikäli keskittymä on hyvin vetovoimainen, asiakkaita tulee koko Kymenlaakson alueelta. Kymenlaakson muut kunnat kuuluvat toissijaiseen markkina-alueeseen. Mahdollinen Ikea vetää ostovoimaa myös tämän alueen ulkopuolelta. Paikallisten asiakkaiden lisäksi merkittävä asiakasryhmä alueella ovat venäläiset matkailijat, joiden määrä on jatkuvasti ollut kasvussa. Iitti Kouvola Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti Summan risteysalueen markkina-alue Päämarkkina-alue: Kotka-Haminan seutu Toissijainen markkina-alue: Muu Kymenlaakso

6 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kotka-Haminan seudun nykyinen palveluverkko Summan risteysalue sijoittuu noin viiden kilometrin päähän Haminan keskustasta. Keskustaan on sijoittunut pääosa Haminan kaupallisista palveluista. Keskustan pohjoisosassa on vähittäiskaupan suuryksikkö eli Säästötalo Robin Hood ja Agrimarket. Tilaa vaativat kaupat ovat sijoittuneet valtaosin keskustan reuna-alueelle, mutta ovat aivan kiinni keskustarakenteessa. Ydinkeskustan ulkopuolella on yksi pienehkö liikekeskus Haminan Itäväylä, jossa on Valintatalo ja pienliikkeitä. Summan alue ja Haminan keskusta Haminan markkina-alueella Miehikkälässä on vain lähipalveluita. Virolahdella on kaksi kaupan keskittymää keskusta sekä Vaalimaa. Keskustassa on paikallispalveluita ja Vaalimaalla palvelut on pääosin suunnattu Venäjän matkailijoille. Virolahden palvelut ovat kohtalaisen monipuoliset, koska venäläisiä matkailijoita on alueella paljon. Kotkassa merkittäviä kaupan keskuksia ovat Kotkansaari eli Kotkan keskusta ja Karhula sekä suuryksikköalueet Jumalniemi ja Sutela. Jumalniemeen ja Sutelaan ovat sijoittuneet kaikki Kotka-Haminan seudun keskustojen ulkopuoliset seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt.

7 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 6 Eteläisen Kymenlaakson palveluverkko Lähde: Kymenlaakson maakuntakaava, Kaupalliset palvelut; Santasalo Ky Väestö markkina-alueella Summan risteysalueen päämarkkina-alueella eli Kotka-Haminan seudulla on asukkaita lähes Väestömäärä säilyy Tilastokeskuksen ennusteen mukaan nykyisellä tasolla vuoteen Haminan markkina-alueella väestö on hienoisessa laskussa, kun taas Kotkan alueella pienessä kasvussa. Väestön kehitys Kymenlaaksossa Muutos Vuosimuutos Hamina ,1 % Miehikkälä ,8 % Virolahti ,3 % Haminan markkina-alue ,2 % Kotka ,2 % Pyhtää ,3 % Kotkan markkina-alue ,1 % Kotka-Hamina ,0 % Kouvolan seutu ,3 % Kymenlaakso yhteensä ,1 % Lähde: Tilastokeskus Toissijaisella markkina-alueella eli Kouvolan seudulla on asukkaita noin Asukasmäärä on Tilastokeskuksen mukaan laskussa. Kokonaisuudessaan markkina-alueella on asukkaita yhteensä noin Jos Summaan sijoittuu Ikea, markkina-alue laajenee vielä tästäkin.

8 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Venäläiset matkailijat Venäläiset matkailijat ovat merkittävä asiakasryhmä markkina-alueella. Kotka-Haminan seudulla kävi viime vuonna venäläisiä matkailijoita yhteensä yli Vuonna 2030 määrän ennustetaan olevan jo yli Ennuste perustuu arvioon, jonka mukaan venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa kasvaa kolmen prosentin vuosivauhdilla. Ennuste on varovainen, sillä 2000-luvulla venäläisten matkailijoiden määrä on kasvanut keskimäärin lähes 10 prosentin vuosivauhdilla. Vuonna 2010 matkailijoista lähes 12 % kävi Kotka-Haminan seudulla. Ennusteessa lähtökohtana on, että seudulla kävijöiden osuus nousee15 prosenttiin. Tämä on mahdollista, jos alueelle saadaan tarpeeksi matkailijoita kiinnostavaa kaupallista tarjontaa. Venäläiset matkailijat Kaakkois-Suomen rajalla E 2025E 2030E Kaikki vuosimuutos 1,3 % 8,4 % 10,7 % 18,3 % 13,6 % -12,0 % 19,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Kotka-Hamina osuus kävijoistä 12 % 13 % 14 % 15 % - muutos vuodessa 4,0 % 4,5 % 4,4 % Etelä-Karjala osuus kävijoistä 42 % Lähde: TAK Oy, Santasalo Ky Venäläiset käyttävät merkittäviä määriä rahaa Suomessa matkaillessaan. TAK Rajatutkimuksen 2010 mukaan venäläiset käyttivät vuonna 2010 tuote- ja palveluostoihin rahaa yhteensä yli 580 miljoonaa euroa. Matkailijaa kohden tämä tekee yli 220 euroa. Kotka-Haminan seudulla venäläiset käyttivät rahaa yhteensä lähes 40 miljoonaa euroa eli matkailijaa kohden lähes 120 euroa. Rahankäyttö matkailijaa kohden on Kotka-Haminan seudulla selvästi vähäisempää kuin koko Suomessa tai Etelä-Karjalassa. Venäläisten tuoteostoissa Suomessa painottuvat vaatteet ja muu muoti sekä elintarvikkeet. Myös autotarvikkeisiin ja huoltoon sekä viihde-elektroniikkaan, urheilutarvikkeisiin ja taloustavaroihin käytetään merkittävästi rahaa. Palveluiden osalta majoitus ja ateriointi ovat suurimmat rahankäyttökohteet.

9 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 8 Venäläisten rahankäyttö Kaakkois-Suomessa 2010 milj. Yhteensä Palvelut Tuoteostot Kotkan-Haminan seutu 38,8 7,4 31,4 Kouvolan seutu 8,4 1,6 6,8 Kymenlaakso 47,2 9 38,2 Etelä-Karjala 259,2 49,8 209,4 Koko Suomi 584,2 174,2 410,0 Lähde: TAK Oy Rahankäyttö per matkustaja vuonna 2010 Yhteensä Palvelut Tuoteostot Kotkan-Haminan seutu Kouvolan seutu Kymenlaakso Etelä-Karjala Koko Suomi Lähde: TAK Oy 2.5 Ostovoiman kehitys ja ostovoimasiirtymät Ostovoima kuvaa markkina-alueen kysyntää. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen sekä vähittäiskaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen asukkaiden markkinapotentiaalin muttei sitä, missä asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Venäläisten ostovoima seudulla on laskettu TAK Oy:n rajatutkimuksen rahankäytön pohjalta. Vuonna 2010 oli Haminassa kauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa yhteensä lähes 240 miljoonaa euroa. Miehikkälä ja Vironlahti ovat ostovoimaltaan pieniä kuntia. Kotkan markkina-alueella eli Kotkassa ja Pyhtäällä on ostovoimaa yhteensä lähes 700 miljoonaa euroa. Venäläisten vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla on yhteensä 34 miljoonaa euroa. Viimeisen 15 vuoden aikana vähittäiskaupan ostovoima on kasvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Kehitys on ollut varsin eritasoista eri kaupan toimialoilla. Vuonna 2009 ostovoima ja vähittäiskaupan myynti notkahtivat, mutta vuonna 2010 myynti lähti jälleen kasvuun. Tilaa vaativan kaupan toimialoilla notkahdus tapahtui jo vuotta aikaisemmin ja oli varsin voimakas. Reaalinen liikevaihdon kehitys on viimeisen 15 vuoden aikana ollut jopa yli neljä prosenttia vuodessa.

10 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 9 Ostovoima alueella on kasvussa, vaikka paikallinen väestömäärä säilyy nykyisellä tasollaan. Kasvu johtuu kulutuksen kasvusta, eli kulutus asukasta kohden on kasvussa. Lisäksi ostovoima kasvaa, koska matkailijoiden määrä kasvaa voimakkaasti. Pitkällä aikavälillä kulutuksen ennustetaan siis kasvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Uusimmat ennusteet ovat varovaisempia kuin viidentoista vuoden toteutunut vähittäiskaupan kehitys. Vuosina ostovoiman ennustetaan kasvavan asukasta kohden päivittäistavarakaupassa (sis. Alko) keskimäärin noin prosentin vuodessa ja erikoiskaupassa keskimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Keskimääräistä nopeammin kasvavat kodintekniikkakauppa, tietotekninen erikoiskauppa, terveyskauppa, urheilukauppa ja sisustuskauppa. Venäläisten ostovoiman ennustetaan seudulla kasvavan vuoteen 2030 mennessä sille tasolle, mitä se tällä hetkellä on Lappeenrannan seudulla. Tämä on mahdollista, jos kaupan tarjonta monipuolistuu ja paranee seudulla. Ostovoiman rakenne painottuu seudulla keskimääräistä enemmän tilaa vaativaan kauppaan, sillä sitä tarjontaa alueella on tarkoitus voimakkaasi kasvattaa. Käytetty ennuste on positiivinen mutta varovainen, jos tarkastellaan vähittäiskaupan toteutunutta kehitystä. Tarkastelujakso pitää todennäköisesti sisällään sekä voimakkaan että hitaan kasvun vuosia, mutta myös laskuvuosia. Pitkällä aikavälillä vuosittaiset kasvuerot tasoittuvat. Ostovoiman kasvu kuvaa reaalista (määrällistä) kasvua, jossa ei inflaatiota ole huomioitu. Vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla Hamina Miehikkälä Virolahti Kotkan markkina-alue Venäläiset Milj.

11 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 10 Vuonna 2020 Kotka-Haminan seudulla ennustetaan olevan vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa 1,2 miljardia euroa ja vuonna 2030 yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Ostovoiman painopiste on Kotkan markkina-alueella (Kotka ja Pyhtää). Venäläisten ostovoima kattaa alueen markkinoista tällä hetkellä noin kolme prosenttia, mutta on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2030 venäläisten osuus ostovoimasta on laskelman mukaan jo yli 10 %. Ostovoiman siirtymiä analysoimalla arvioidaan, miten vähittäiskaupan tarjonta saavuttaa alueen kysynnän. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskauppaan kohdistuvaa paikallisten asukkaiden ostovoimaa vähittäiskaupan myyntiin. Luvut eivät sisällä autokauppaa eivätkä huoltamotoimintaa. Myynnin lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen yritystilastoa. Ostovoiman siirtymät on laskettu vuodelta 2009, josta on saatavilla uusimmat kuntakohtaiset vähittäiskaupan myyntitiedot. Vähittäiskaupan ostovoimasiirtymät vuonna 2009 Milj. Haminan Hamina Miehikkälä Virolahti markkina-alue Vähittäiskaupan myynti Vähittäiskaupan ostovoima Siirtymä Siirtymä ostovoimasta -11 % -72 % 93 % -2 % ei sisällä autokauppaa eikä huoltamotoiminta Lähde: Tilastokeskus, Santasalo Ky Haminan markkina-alueella vähittäiskaupan myynti on lähes samansuuruista kuin paikallisten asukkaiden ostovoima. Tilanne vaihtelee kunnittain. Haminassa ostovoimaa siirtyy nettomääräisesti ulos kaupungista noin 16 miljoonaa eli 11 % ostovoimasta. Ostovoimaa siirtyy lähinnä Kotkaan ja pääkaupunkiseudulle. Paikallisten siirtymä ulospäin on tätäkin suurempi, sillä Haminaan siirtyy ostovoima myös Miehikkälästä, Virolahdesta sekä venäläisiltä matkailijoilta. Miehikkälän tarjonta ei vastaa asukkaiden kysyntää, vaan ostovoimaa siirtyy Haminaan, Virolahdelle sekä Kotkaan. Virolahdella vähittäiskaupan myynti on taas lähes kaksikertaista asukkaiden ostovoimaan nähden. Venäläisten merkitys kaupankäynnissä on Virolahdella suuri ja se on kasvussa. Kymenlaakson maakuntakaavan palveluverkkoselvitykseen verrattuna Haminan ja Miehikkälän ostovoimasiirtymät ovat pysyneet suhteellisesti samansuuruisena kuin vuonna Vironlahdessa myynti on kehittynyt voimakkaasti venäläisten asiakkaiden myötä, joten ostovoimasiirtymät ovat selvästi suuremmat kuin vuonna 2006, jolloin vähittäiskaupan ostovoimasiirtymä oli + 50 %.

12 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Markkina-alueen liiketilatarve 2030 Ostovoiman kasvu vaikuttaa vähittäiskaupan toimintamahdollisuuksiin positiivisesti. Ostovoiman kasvun pohjalta arvioidaan tulevaa liiketilan lisätarvetta alueella. Ostovoiman kasvu on suhteutettu pinta-alaksi siten, että laskelmassa on käytetty toimialoittaisia keskimääräisiä myyntitehokkuuksia, jotka on laskettu vähittäiskaupan myynnin ja erilaisten kartoitusten pohjalta. Erikoiskaupassa on käytetty toimialoittaisia myyntitehokkuuksia, jotka ovat tilaa vaativassa kaupassa keskimäärin 2500 i/my-m2 ja muussa erikoiskaupassa 3600 i/my-m2. Päivittäistavarakaupassa on keskimääräisenä myyntitehokkuutena käytetty 7000 i/my-m2. Myyntipinta-alat on muutettu kerrosalaksi 1,25 -kertoimella. Tehokkuuden ei oleteta aikajaksolla kasvavan. Päivittäistavarakaupassa ei tehokkuus ole viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut, pikemmin reaalisesti laskenut. Erikoiskaupan osalta ei laskettua tietoa myyntitehokkuuden kehityksestä ole. Kauppa on pinta-alaltaan kuitenkin kasvanut niin voimakkaasti, että tehokkuuden ei arvioida erikoiskaupassakaan kasvaneen. Mikäli tehokkuus kasvaa suureksi, myös kaupan investointihalukkuus kasvaa. Näin ollen tehokkuuden on tässä arvioitu pysyvän nykyisellä tasollaan. Laskettu liiketilatarve kuvaa pinta-alan nettolisäystä, jossa koko ostovoiman kasvu on suunnattu uusiin neliöihin. Kaupan käytöstä poistuvat tai uudella korvautuvat liiketilat lisäävät tarvetta, mutta tätä ei laskelmassa ole otettu huomioon. Vähittäiskaupan lisäksi myös kaupalliset palvelut tarvitsevat liiketilaa. Palveluiden tarpeen on laskettu suuntaa-antavasti olevan noin 20 % vähittäiskaupan tarpeesta. Vuoteen 2030 mennessä Haminan markkina-alueella tarvitaan lisää liiketilaa lähes k-m 2 paikallisten asukkaiden kasvun pohjalta laskettuna. Kotkan markkina-alueella tarve on yli k-m 2. Venäläisten määrän ja ostovoiman odotetaan kasvavan voimakkaasti, joten tältä pohjalta tarvitaan seudulla lisää liiketilaa yli k-m 2. Kotka-Haminan seudulla tarvitaan vuoteen 2030 mennessä lisää liiketilaa yhteensä noin k-m 2. Vähittäiskaupan lisätilantarve Kotka-Haminan seudulla K-m 2 Haminan markkinaalue Kotkan markkinaalue Kotka- Hamina seutu Markkinaalue Venäläiset Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky

13 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 12 Liiketilatarve kohdistuu koko seutuun eli Haminan lisäksi myös Kotkaan. Pienissä kunnissa ei ole suurta kysyntää kaupan laajennuksille paikallisten asukkaiden pohjalta laskettuna. Tilantarvelaskelma ei suoraan kerro, mihin kaupalliseen keskittymään tilantarve suuntautuu. Suuntautumiseen vaikuttavat alueen kysyntä, nykyisten kauppapaikkojen kehittäminen ja mahdollisuudet uusiin kauppapaikkoihin. Liiketilatarpeesta on kuitenkin erotettu keskustahakuisten toimintojen osuus ja muiden alueiden eli pääasiassa tilaa vaativan kaupan alueiden osuus. Keskusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavarakaupan tarpeesta ja suurin osa muotikaupan ja muun erikoiskaupan tarpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan kaupan sekä autokaupan tarpeesta. Tilaa vaativan kaupan tarvetta kohdistuu pienessä mittakaavassa myös keskusta-alueille. Autokaupan tarve suuntautuu täysimittaisesti muille alueille. Keskusta-alueina tarkoitetaan tässä kaupunkien ja kuntien perinteisiä ydinkeskustoja tai alakeskuksia. Alueita ei ole sen tarkemmin määritelty. Keskusta-alueina ovat myös lähiöiden, asuinalueiden ja kylien keskustat. Keskusta-alue ei välttämättä ole sama kuin maakunta- tai yleiskaavoihin merkitty keskustatoimintojen alue. Market- ja tilaa vaativan kaupan alueet keskustan tuntumassa tai sen ulkopuolella ovat vastaavasti muita alueita. Liiketilan lisätarpeen suuntautuminen k-m2 Keskustaalueet Muut alueet Keskustaalueet Muut alueet Päivittäistavarakauppa 70 % 30 % Tilaa vaativa kauppa 10 % 90 % Muu erikoiskauppa 80 % 20 % Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot 0 % 100 % Ravintolat 80 % 20 % Muut kaupalliset palvelut 80 % 20 % Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Laskettu liiketilatarve on suurempi keskusta-alueilla kuin muilla alueilla. Kysyntää uudesta liiketilasta kohdistuu kuitenkin yleisesti enemmän muille alueille kuin keskustoihin. Keskustat ovat jo valmiiksi kohtalaisen tiiviiksi rakentuneet ja uusien varsinkin suurien kaupan yksiköiden sijoittaminen keskustoihin on haastavaa. Näin ollen keskustoissa ei yleensä tarve toteudu täysimittaisesti vaan vähäisempänä määränä, mutta vastaavasti tehokkaampana liiketilana. Keskustojen ulkopuolella liiketilatarpeesta voi toteutua vastaavasti jonkin verran enemmän kuin tässä laskettu. Kun liiketila toteutuu hallimaisina suurina tiloina, jää tehokkuuskin yleisesti alhaisemmaksi.

14 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 13 3 KAUPALLISET VAIKUTUKSET Summan risteysalueen asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi pohjautuu markkinaalueen nykyiseen palveluverkkoon ja sen kehittymiseen sekä ostovoima- ja liiketilatarve-ennusteisiin. Kun verrataan liiketilasuunnitelmia markkina-alueen liiketilatarpeeseen saadaan viitteitä, miten suunnitelmat vastaavat alueen kysyntään. Summan alueelle suunnitellaan liiketilaa noin k-m 2 ja Summan pääasiallisen markkina-alueen liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä on yhteensä noin k-m 2. Näin ollen Summan suhde liiketilatarpeeseen on hieman yli puolet. Summan alue on keskustan ulkopuolinen kaupan alue, jonne alustavissa suunnitelmissa sijoitetaan pääosin vain tilaa vaativaa kauppaa. Liiketilatarve sisältää on myös keskustahakuista kauppaa, jota ei Summaan suuressa mittakaavassa ole tulossa. Näin ollen kun verrataan Summan suunnitelmia keskustojen ulkopuolisten alueiden tarpeeseen, nähdään että suunnitelmat ylittävät tarpeen viidenneksellä. Eli suunnitelmissa oleva alue on vuoden 2030 tarpeeseen nähden vähän liian suuri. Alueesta on tulossa Ikean ja Ikanon myötä sen verran vetovoimainen kauppapaikka, että se vetää asiakkaita koko Kymenlaaksosta, joten ylitys on tästä lähtökohdasta tarkasteluna vähäinen. Ikean ja Ikanon alue yksistään jää vastaavasti alle lasketun liiketilatarpeen. Mutta jos Ikea alueelle sijoittuu, se vetää yrityksiä alueelle helposti laskettua tarvetta enemmän. Kaupan ja palveluiden liiketilatarve vuonna 2030 Summan markkina-alueella* Summan suunnitelmien ( k-m2) osuus tarpeesta ja Ikean ja Ikanon suunnitelmien ( k-m2) osuus tarpeesta Summa/ K-m 2 tarve Koko tarve % Keskustan ulkopuolisten alueiden tarve % Keskustan ulkopuolisten alueiden tarve/ Ikean ja Ikanon suunnitelmat 84 % * Kotka-Haminan seutu ja venäläiset seudulla Koska alueen koko ylittää lasketun tarpeen, ei muille seudulla oleville kehityshankkeille löydy kehitysedellytyksiä, mikäli Summan alue toteutuu kokonaisuudessaan tarkastelujakson aikana. Kotkassa on Jumalniemessä suuria laajennussuunnitelmia. Näistä molemmat eivät todennäköisesti toteudu täysmittaisesti tarkastelujakson aikana. Osa suunnitelmista jää toteutumatta. Kehitysedellytyksiä voi kuitenkin hyvin löytyä, jos venäläisten ostovoima alueella kehittyy laskettua paremmin. Tai vaihtoehtoisesti markkinat jakautuvat uudelleen. Tämä merkitsisi sitä, että Kotka-Haminan seudusta muodostuisi hyvin merkittävä kauppapaikka, jossa käydään ostoksilla laajalta alueelta Kymenlaaksoa. Mikäli alueelle sijoittuu Ikea, se vetääkin asiakkaita koko Kaakkois-Suomen alueelta.

15 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Vaikutukset keskustakauppaan Summan risteysalueen suunnitelmilla ei ole merkittäviä vaikutuksia keskustojen palvelurakenteeseen tai sen kehittämiseen, sillä Summaan suunnitellaan pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Osa Haminan keskustan tuntumassa sijaitsevista tilaa vaativan kaupan myymälöistä saattaa muuttaa Summan alueelle. Alueella on keskustaa paremmat kehittymismahdollisuudet tilaa vaativan kaupan näkökulmasta. Varsinaiseen keskustahakuiseen kauppaan ei Summalla ole vaikutuksia. Summaan suunnitellaan myös Ikeaa. Ikea on huonekalukauppa, mutta kaupan pinta-alasta merkittävä osuus on sisustuskauppaa, joten se tulkitaan vähittäiskaupan suuryksiköksi. Sisustuskauppa on pääosin keskustahakuista kauppaa, joten keskustassa sijaitsevat sisustuskaupat saavat kilpailijan. Toisaalta taas Summan myötä venäläisten määrä alueella kasvaa, joka parantaa myös keskustakaupan toimintaedellytyksiä. Summan alueella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustojen kehityshankkeisiin, sillä alueelle tulee erilaisia kauppoja kuin keskustaan. Välillisesti alueen toteutumisella voi olla positiivisia vaikutuksia keskustan kehittämiselle, jos venäläisen määrä alueella kasvaa Summan alueen myötä. 3.2 Vaikutukset palveluverkkoon Summan risteysalueen toteutumisen myötä seudulle rakentuu uusi vetovoimainen kaupan keskittymä. Keskittymä kilpailee pääosin Kotkan Julmalniemen ja jonkin verran Sutelan kanssa samoista markkinoista. Summan alue eroaa Kotkan suuryksikköalueista sen suhteen, ettei Summaan ole tulossa päivittäistavarakauppaa. Summan alueen toetutuminen voi hidastaa Jumalniemen laajennushankkeita. Julmalniemellä on enemmän asutusta lähialueilla kuin Summalla, mutta venäläisten matkailijoiden näkökulmasta Hamina on Kotkaa lähempänä. Jumalniemi on jo nyt vetovoimainen kauppapaikka, jossa asioivat myös haminalaiset. Summan alueen kehittäminen tuo kauppapaikan lähemmäksi haminalaisia, ja vastaavasti tuo kotkalaisia pienessä mittakaavassa Haminaan. Näin ollen Summan alueen kehittäminen tasapainottaisi nykyistä palveluverkkoa, jossa suuri osa asioinnista suuntautuu Kotkaan. Vaikka Summan alue rakentuu, keskustahakuisen kaupan pääkauppapaikka Haminassa tulee edelleen olemaan keskusta. Summalla ei myöskään ole vaikutuksia Kotkan keskustojen asemaan palveluverkossa, sillä tarjonta on Summassa erityyppistä kuin keskustoissa. Summalla ei ole vaikutuksia lähikauppaverkkoon, sillä Summaan ei ole tulossa lähipalveluita.

16 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen Uusilla kauppapaikoilla on vaikutuksia palveluiden alueelliseen saavutettavuuteen, mikäli kaupallinen tarjonta supistuu nykyisissä kaupallisissa keskittymissä. Toisaalta palveluiden saavutettavuus voi myös uuden kauppapaikan myötä joissakin asukasryhmissä tai jollakin alueella parantua, jos kauppa rakennetaan alueelle, jossa palvelut ennestään ovat heikot tai yhteys uuteen kauppapaikkaan on nykyistä parempi. Vaikutukset palveluiden häviämiseen joltakin alueelta ovat todennäköisempiä, mikäli lyhyellä aikavälillä rakennetaan massiivisesti uutta liiketilaa. Jos taas liiketilan määrä kasvaa hitaasti pitkällä aikavälillä, on nykyisten kauppojen helpompi sopeutua muuttuvaan tilanteeseen. Osa Haminan keskustan tuntumassa sijaitsevista tilaa vaativan kaupan myymälöistä saattaa Summan rakentumisen myötä siirtyä Summaan. Tällöin tilaa vaativan kaupan asiointimatkat pidentyvät keskusta-asukkaan näkökulmasta katsottuna. Toisaalta taas tilaa vaativan kaupan kehittämisen kannalta keskusta ei ole optimaalinen paikka, joten kehittyvät tilaa vaativan kaupan myymälät saattavat hakeutua joka tapauksessa esim. Jumalniemeen, jos Summa ei rakennu. Tällöin kauppamatkat pidentyisivät vieläkin enemmän. Tällä hetkellä Haminasta suuntautuu asiointia paljon mm. Kotkaan. Kun Haminaan rakentuu oma kauppakeskittymä, asiointimatkat lyhenevät ainakin tilaa vaativan kaupan osalta. Mikäli Summan myötä venäläisten asiakkaiden määrä Haminassa kasvaa, saattaa palvelutarjonta parantua nykyisestään myös keskustassa. Tämäkin vaikuttaa positiivisesti palveluiden saatavuuteen. Ikea on niin vetovoimainen ketjukonsepti, että se tavoittaa asiakkaita ympäri Suomen. Eli myös Haminasta ja muualta Kaakkois-Suomesta käydään nykyäänkin Ikeassa, pääosin lähimmässä. Mikäli alueelle rakentuu oma Ikea, asiointimatkat lyhenevät koko Kaakkois- Suomen alueella. Päivittäiseen asiointiin ei Summan kauppakeskittymällä ole vaikutusta, sillä alueelle ei ole tulossa päivittäistavarakauppaa eikä muitakaan lähipalveluita. Päivittäiset asiointimatkat säilyvät siten nykyisellä tasollaan. Summan risteysalueen kauppakeskittymä sijoittuu palveluiden saavutettavuuden kannalta hyvään paikkaan kaupunkiseudulla. Alue tavoittaa helposti haminalaiset. Alueen vierestä kulkee mm. Kotka-Hamina -välinen joukkoliikenne. Myös Kotkasta on sujuvat yhteydet Summaan, mikäli Summaan rakentuu jotain sellaista vetovoimaista kauppaa, jota ei Kotkassa ole. Summa tavoittaa myös venäläiset asiakkaat hyvin. Alueen vierestä ajavat lähes kaikki Vaalimaalta pääkaupunkiseudulle matkaavat venäläiset. Myös Nuijamaan rajaasemalta on sujuvat yhteydet Summaan.

17 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 16 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Haminan kaupunkiin Summan risteysalueelle noin viiden kilometrin päähän Haminan keskustasta suunnitellaan uutta kauppakeskittymää. Alueelle sijoittuu asemakaavan mukaan pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Alueelle voidaan rakentaa liiketilaa noin k-m 2. Paikallisiin markkinoihin nähden uusi kaupan keskittymä on liian suuri. Toteutuessaan suunnitelmien mukaisena Summan risteysalueen kauppapaikka tulee kuitenkin olemaan vetovoimainen kauppapaikka, joka vetää asiakkaita koko Kotka-Haminan seudulta ja Pietarin suunnalta. Venäläiset matkailijat ovat merkittävä asiakasryhmä. Mikäli alueelle sijoittuu Ikea ja Ikano, kauppa-alue vetää asiakkaita koko Kymenlaaksosta ja Kaakkois- Suomen alueelta. Lähtökohtana uudelle kaupan keskittymälle ovat paikallisten lisäksi venäläiset matkailijat. Tällä hetkellä seudulla venäläisten matkailijoiden määrä on huomattavasti alhaisempi kuin Lappeenrannan seudulla. Lisäksi matkailija käyttää selvästi vähemmän rahaa Kotka- Haminan seudulla kuin Lappeenrannan seudulla. Mikäli seudulle halutaan enemmän ostosmatkailijoita, täytyy heille tarjonta enemmän kaupan palveluita. Summa on hyvin saavutettavissa oleva kauppapaikka niin matkailijoiden kuin paikallistenkin asukkaiden näkökulmasta. Näin ollen Summan rakentuminen edesauttaisi Venäjän matkailun kehittymistä seudulla. Keskustakauppaan ei Summan risteysalueen liikerakentamisella ole vaikutuksia, sillä alueelle rakentuu pääasiassa tilaa vaativaa kauppaa. Vastaavassa mittakaavassa ei keskustassa ole mahdollisuuksia kehittää kauppaa. Summan alueella voi olla välillisesti positiivisia vaikutuksia keskustakaupalle. Myös keskustakauppa hyötyy, mikäli venäläisten matkailijoiden määrä alueella kasvaa Summan myötä. Summan myötä palveluverkkoon syntyy uusi kauppapaikka. Keskustat säilyvät edelleen keskustahakuisen kaupan pääkauppapaikkoina seudulla. Summan alue kilpailee pääosin Kotkan Jumalniemen kanssa samoista markkinoista sillä erotuksella, että Summan alueelle ei sijoitu päivittäistavarakauppaa. Jumalniemi on jo nyt vetovoimainen kauppapaikka, jossa asioivat myös haminalaiset. Summan alueen kehittäminen tuo palveluita lähemmäksi haminalaisia. Tämä tasapainottaisi palveluverkkoa, kun osa Kotkaan suuntautuvasta asioinnista suuntautuisi Haminan puolelle. Näin myös asiointimatkat Haminan markkinaalueella lyhenisivät. Summan rakentuminen on yksi keino lisätä venäläisten matkailijoiden määrää seudulla. Samalla se tuo lisää tarjontaa myös paikallisille asukkaille. Mikäli alueelle sijoittuvat Ikea ja Ikanon kauppakeskus, alueen merkitys kauppapaikkana kasvaa hyvin suureksi. Tällöin se vetää ostovoimaa Kotka-Haminan seudun ulkopuolelta ja vastaa paremmin liiketilatarpeeseen. Mikäli alueelle ei sijoitu hyvin vetovoimaista seudullista myymälää, jää sen vaikutusalue lähinnä Haminan markkina-alueeksi. Tällöin myöskään kysyntää ei alueelle löydy ainakaan tarkastelujakson aikana siinä mittakaavassa, kuin mitä asemakaavassa on suunniteltu. Tämä selvitys on tehty siitä lähtökohdasta, että alueelle sijoittuu pääosin tilaa vaativaa kauppaa, mikäli alueelle halutaan sijoittaa merkittävä määrä keskustahakuista kauppaa esimerkiksi Ikanon kauppakeskukseen, tulee kaupallisia vaikutuksia arvioida uudelleen.

18 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 17 Liite Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2010, 2020 ja 2030 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2010 milj. euroa Haminan Kotkan Kotkamarkkina- markkina-haminalue Venä- Hamina Miehikkäl Virolahti alue Kotka Pyhtää seutu läiset Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2020 milj. euroa Haminan Kotkan Kotkamarkkina- markkina-haminalue Venä- Hamina Miehikkäl Virolahti alue Kotka Pyhtää seutu läiset Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2030 milj. euroa Haminan Kotkan Kotkamarkkina- markkina-haminalue Venä- Hamina Miehikkäl Virolahti alue Kotka Pyhtää seutu läiset Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Vähittäiskauppa Suomessa -kirja kuvaa suomalaisen vähittäiskaupan toimintaa graafisten kuvioiden ja tilastojen avulla vuoden 2008 tilanteessa. Kirja

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA

PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA 1 PISARARADAN KIINTEISTÖKEHITYKSEN POTENTIAALIT ERI ASEMIEN KOHDILLA KESKUSTA, HAKANIEMI JA TÖÖLÖ 15.10.2014 SISÄLTÖ 2 Tiivistelmä sivu 3 Toimeksianto sivu 4 Pisararata sivu 5 Asemien perustiedot ja kiinteistökehityspotentiaali

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA Projekti Asiakas Päijät-Hämeen vähittäiskaupan nykyisen pinta-alan selvittäminen Päijät-Hämeen liitto Päivämäärä 19.9.2014 Laatijat Mari Pitkäaho 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ItIF(O 4.12.20 13 2(70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no.

VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 YHTEYSTIEDOT NCSC www.ncscnordic.org Puheenjohtaja: NCSC Wilner Anderson,

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot