SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys"

Transkriptio

1 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Haminan kaupunki

2 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT Markkina-alue Kotka-Haminan seudun nykyinen palveluverkko Väestön markkina-alueella Venäläiset matkailijat Ostovoiman kehitys ja ostovoiman siirtymät Markkina-alueen liiketilatarve KAUPALLISET VAIKUTUKSET Vaikutukset keskustakauppaan Vaikutukset palveluverkkoon Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen 15 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 16 Liite Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2010, 2020 ja

3 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 2 1 JOHDANTO Summan risteysalueelle suunnitellaan uutta kaupan keskittymää. Alueella on vireillä asemakaavaa ja asemakaavan muutos. Asemakaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälätiloja. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää. KL-2 kortteleissa sallitaan rakennettavan toimistotiloja enintään 30 % kerrosalasta. Kokonaisuudessaan alueelle voidaan rakentaa liiketilaa yhteensä noin k-m 2, josta osan voin toteuttaa myös toimistotiloina. Alueelle suunnitellaan mm. Ikeaa ja Ikanon kauppakeskusta. Ikea ja Ikanon kauppakeskus ovat kooltaan yhteensä noin k-m 2, josta Ikea on noin k-m 2 ja Ikano noin k-m 2. Tässä selvityksessä aluetta tutkitaan pääosin tilaa vaativan kaupan alueena. Mikäli alueelle sijoittuu Ikea, alue tarvitsee asemakaavaan vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän. Ikea tulkitaan vähittäiskaupan suuryksiköksi, sillä huonekalukaupan lisäksi merkittävä osa sen pinta-alasta on sisustuskauppaa. Ikanon osalta tässä selvityksessä oletetaan, että kauppakeskukseen sijoittuu pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Vuonna 2006 on Santasalo Ky tehnyt Summan risteysalueen kauppakeskittymästä kaupallisten vaikutusten arvioinnin. Lisäksi Santatalo Ky on tehnyt vuonna 2008 palveluverkkoselvityksen Kymenlaakson maakuntakaavaa varten. Tämä selvitys on vuoden 2006 kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys. Vuonna 2006 alueelle suunniteltiin mm. outlet-keskusta, kahta hypermarkettia ja retail park -keskusta. Nyt suunnitelmat ovat kehittyneet ja alueelle suunnitellaan lähinnä tilaa vaativaa kauppaa. Tässä selvityksessä käytetään edellisten selvitysten lähtötietoja mm. nykyisestä palveluverkosta. Väestöennuste, ostovoiman kehitys ja liiketilatarpeet on tässä selvityksessä päivitetty. Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida Summan risteysalueen seuraavia kaupallisia vaikutuksia: - Vaikutukset palveluverkkoon - Vaikutukset keskustoihin - Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen Kaupallisten vaikutusten arviointi tehdään Summan risteysalueen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta varten. Arvioinnin on tilannut Haminan kaupunki. Raportoinnista vastaavat KTM Tuomas Santasalo ja KTM Katja Koskela Santasalo Ky:stä.

4 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 3 Summan risteysalueen havainnekuva Lähde: Sito Oy

5 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 4 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Markkina-alue Kaupallisten vaikutusten arvioinnin lähtökohdaksi esitellään tässä nykyistä palveluverkkoa, ostovoimaa ja sen kehitystä sekä venäläisten matkailijoiden potentiaalia alueella. Haminan markkina-alueeseen kuuluu Haminan kaupungin lisäksi Miehekkälä ja Virolahti. Haminan markkina-alue kuuluu osittain Kotkan markkina-alueeseen eli alueelta käydään ostoksilla Kotkan kaupallisissa keskittymissä. Summan risteysalueen kauppakeskuksesta suunnitellaan vetovoimaista keskittymää seudulle. Täten sen vaikutusalue on laajempi kuin nykyisen Haminan vaikutusalue. Kotka sijoittuu niin lähelle Summan risteysaluetta, että suuri kaupan keskittymä vetää asiakkaita myös Kotkasta ja Pyhtäältä. Pääasiallisena markkinaalueena pidetään siten koko Kotka-Haminan seutua. Mikäli keskittymä on hyvin vetovoimainen, asiakkaita tulee koko Kymenlaakson alueelta. Kymenlaakson muut kunnat kuuluvat toissijaiseen markkina-alueeseen. Mahdollinen Ikea vetää ostovoimaa myös tämän alueen ulkopuolelta. Paikallisten asiakkaiden lisäksi merkittävä asiakasryhmä alueella ovat venäläiset matkailijat, joiden määrä on jatkuvasti ollut kasvussa. Iitti Kouvola Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti Summan risteysalueen markkina-alue Päämarkkina-alue: Kotka-Haminan seutu Toissijainen markkina-alue: Muu Kymenlaakso

6 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kotka-Haminan seudun nykyinen palveluverkko Summan risteysalue sijoittuu noin viiden kilometrin päähän Haminan keskustasta. Keskustaan on sijoittunut pääosa Haminan kaupallisista palveluista. Keskustan pohjoisosassa on vähittäiskaupan suuryksikkö eli Säästötalo Robin Hood ja Agrimarket. Tilaa vaativat kaupat ovat sijoittuneet valtaosin keskustan reuna-alueelle, mutta ovat aivan kiinni keskustarakenteessa. Ydinkeskustan ulkopuolella on yksi pienehkö liikekeskus Haminan Itäväylä, jossa on Valintatalo ja pienliikkeitä. Summan alue ja Haminan keskusta Haminan markkina-alueella Miehikkälässä on vain lähipalveluita. Virolahdella on kaksi kaupan keskittymää keskusta sekä Vaalimaa. Keskustassa on paikallispalveluita ja Vaalimaalla palvelut on pääosin suunnattu Venäjän matkailijoille. Virolahden palvelut ovat kohtalaisen monipuoliset, koska venäläisiä matkailijoita on alueella paljon. Kotkassa merkittäviä kaupan keskuksia ovat Kotkansaari eli Kotkan keskusta ja Karhula sekä suuryksikköalueet Jumalniemi ja Sutela. Jumalniemeen ja Sutelaan ovat sijoittuneet kaikki Kotka-Haminan seudun keskustojen ulkopuoliset seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt.

7 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 6 Eteläisen Kymenlaakson palveluverkko Lähde: Kymenlaakson maakuntakaava, Kaupalliset palvelut; Santasalo Ky Väestö markkina-alueella Summan risteysalueen päämarkkina-alueella eli Kotka-Haminan seudulla on asukkaita lähes Väestömäärä säilyy Tilastokeskuksen ennusteen mukaan nykyisellä tasolla vuoteen Haminan markkina-alueella väestö on hienoisessa laskussa, kun taas Kotkan alueella pienessä kasvussa. Väestön kehitys Kymenlaaksossa Muutos Vuosimuutos Hamina ,1 % Miehikkälä ,8 % Virolahti ,3 % Haminan markkina-alue ,2 % Kotka ,2 % Pyhtää ,3 % Kotkan markkina-alue ,1 % Kotka-Hamina ,0 % Kouvolan seutu ,3 % Kymenlaakso yhteensä ,1 % Lähde: Tilastokeskus Toissijaisella markkina-alueella eli Kouvolan seudulla on asukkaita noin Asukasmäärä on Tilastokeskuksen mukaan laskussa. Kokonaisuudessaan markkina-alueella on asukkaita yhteensä noin Jos Summaan sijoittuu Ikea, markkina-alue laajenee vielä tästäkin.

8 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Venäläiset matkailijat Venäläiset matkailijat ovat merkittävä asiakasryhmä markkina-alueella. Kotka-Haminan seudulla kävi viime vuonna venäläisiä matkailijoita yhteensä yli Vuonna 2030 määrän ennustetaan olevan jo yli Ennuste perustuu arvioon, jonka mukaan venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa kasvaa kolmen prosentin vuosivauhdilla. Ennuste on varovainen, sillä 2000-luvulla venäläisten matkailijoiden määrä on kasvanut keskimäärin lähes 10 prosentin vuosivauhdilla. Vuonna 2010 matkailijoista lähes 12 % kävi Kotka-Haminan seudulla. Ennusteessa lähtökohtana on, että seudulla kävijöiden osuus nousee15 prosenttiin. Tämä on mahdollista, jos alueelle saadaan tarpeeksi matkailijoita kiinnostavaa kaupallista tarjontaa. Venäläiset matkailijat Kaakkois-Suomen rajalla E 2025E 2030E Kaikki vuosimuutos 1,3 % 8,4 % 10,7 % 18,3 % 13,6 % -12,0 % 19,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Kotka-Hamina osuus kävijoistä 12 % 13 % 14 % 15 % - muutos vuodessa 4,0 % 4,5 % 4,4 % Etelä-Karjala osuus kävijoistä 42 % Lähde: TAK Oy, Santasalo Ky Venäläiset käyttävät merkittäviä määriä rahaa Suomessa matkaillessaan. TAK Rajatutkimuksen 2010 mukaan venäläiset käyttivät vuonna 2010 tuote- ja palveluostoihin rahaa yhteensä yli 580 miljoonaa euroa. Matkailijaa kohden tämä tekee yli 220 euroa. Kotka-Haminan seudulla venäläiset käyttivät rahaa yhteensä lähes 40 miljoonaa euroa eli matkailijaa kohden lähes 120 euroa. Rahankäyttö matkailijaa kohden on Kotka-Haminan seudulla selvästi vähäisempää kuin koko Suomessa tai Etelä-Karjalassa. Venäläisten tuoteostoissa Suomessa painottuvat vaatteet ja muu muoti sekä elintarvikkeet. Myös autotarvikkeisiin ja huoltoon sekä viihde-elektroniikkaan, urheilutarvikkeisiin ja taloustavaroihin käytetään merkittävästi rahaa. Palveluiden osalta majoitus ja ateriointi ovat suurimmat rahankäyttökohteet.

9 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 8 Venäläisten rahankäyttö Kaakkois-Suomessa 2010 milj. Yhteensä Palvelut Tuoteostot Kotkan-Haminan seutu 38,8 7,4 31,4 Kouvolan seutu 8,4 1,6 6,8 Kymenlaakso 47,2 9 38,2 Etelä-Karjala 259,2 49,8 209,4 Koko Suomi 584,2 174,2 410,0 Lähde: TAK Oy Rahankäyttö per matkustaja vuonna 2010 Yhteensä Palvelut Tuoteostot Kotkan-Haminan seutu Kouvolan seutu Kymenlaakso Etelä-Karjala Koko Suomi Lähde: TAK Oy 2.5 Ostovoiman kehitys ja ostovoimasiirtymät Ostovoima kuvaa markkina-alueen kysyntää. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen sekä vähittäiskaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen asukkaiden markkinapotentiaalin muttei sitä, missä asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Venäläisten ostovoima seudulla on laskettu TAK Oy:n rajatutkimuksen rahankäytön pohjalta. Vuonna 2010 oli Haminassa kauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa yhteensä lähes 240 miljoonaa euroa. Miehikkälä ja Vironlahti ovat ostovoimaltaan pieniä kuntia. Kotkan markkina-alueella eli Kotkassa ja Pyhtäällä on ostovoimaa yhteensä lähes 700 miljoonaa euroa. Venäläisten vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla on yhteensä 34 miljoonaa euroa. Viimeisen 15 vuoden aikana vähittäiskaupan ostovoima on kasvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Kehitys on ollut varsin eritasoista eri kaupan toimialoilla. Vuonna 2009 ostovoima ja vähittäiskaupan myynti notkahtivat, mutta vuonna 2010 myynti lähti jälleen kasvuun. Tilaa vaativan kaupan toimialoilla notkahdus tapahtui jo vuotta aikaisemmin ja oli varsin voimakas. Reaalinen liikevaihdon kehitys on viimeisen 15 vuoden aikana ollut jopa yli neljä prosenttia vuodessa.

10 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 9 Ostovoima alueella on kasvussa, vaikka paikallinen väestömäärä säilyy nykyisellä tasollaan. Kasvu johtuu kulutuksen kasvusta, eli kulutus asukasta kohden on kasvussa. Lisäksi ostovoima kasvaa, koska matkailijoiden määrä kasvaa voimakkaasti. Pitkällä aikavälillä kulutuksen ennustetaan siis kasvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Uusimmat ennusteet ovat varovaisempia kuin viidentoista vuoden toteutunut vähittäiskaupan kehitys. Vuosina ostovoiman ennustetaan kasvavan asukasta kohden päivittäistavarakaupassa (sis. Alko) keskimäärin noin prosentin vuodessa ja erikoiskaupassa keskimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Keskimääräistä nopeammin kasvavat kodintekniikkakauppa, tietotekninen erikoiskauppa, terveyskauppa, urheilukauppa ja sisustuskauppa. Venäläisten ostovoiman ennustetaan seudulla kasvavan vuoteen 2030 mennessä sille tasolle, mitä se tällä hetkellä on Lappeenrannan seudulla. Tämä on mahdollista, jos kaupan tarjonta monipuolistuu ja paranee seudulla. Ostovoiman rakenne painottuu seudulla keskimääräistä enemmän tilaa vaativaan kauppaan, sillä sitä tarjontaa alueella on tarkoitus voimakkaasi kasvattaa. Käytetty ennuste on positiivinen mutta varovainen, jos tarkastellaan vähittäiskaupan toteutunutta kehitystä. Tarkastelujakso pitää todennäköisesti sisällään sekä voimakkaan että hitaan kasvun vuosia, mutta myös laskuvuosia. Pitkällä aikavälillä vuosittaiset kasvuerot tasoittuvat. Ostovoiman kasvu kuvaa reaalista (määrällistä) kasvua, jossa ei inflaatiota ole huomioitu. Vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla Hamina Miehikkälä Virolahti Kotkan markkina-alue Venäläiset Milj.

11 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 10 Vuonna 2020 Kotka-Haminan seudulla ennustetaan olevan vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa 1,2 miljardia euroa ja vuonna 2030 yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Ostovoiman painopiste on Kotkan markkina-alueella (Kotka ja Pyhtää). Venäläisten ostovoima kattaa alueen markkinoista tällä hetkellä noin kolme prosenttia, mutta on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2030 venäläisten osuus ostovoimasta on laskelman mukaan jo yli 10 %. Ostovoiman siirtymiä analysoimalla arvioidaan, miten vähittäiskaupan tarjonta saavuttaa alueen kysynnän. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskauppaan kohdistuvaa paikallisten asukkaiden ostovoimaa vähittäiskaupan myyntiin. Luvut eivät sisällä autokauppaa eivätkä huoltamotoimintaa. Myynnin lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen yritystilastoa. Ostovoiman siirtymät on laskettu vuodelta 2009, josta on saatavilla uusimmat kuntakohtaiset vähittäiskaupan myyntitiedot. Vähittäiskaupan ostovoimasiirtymät vuonna 2009 Milj. Haminan Hamina Miehikkälä Virolahti markkina-alue Vähittäiskaupan myynti Vähittäiskaupan ostovoima Siirtymä Siirtymä ostovoimasta -11 % -72 % 93 % -2 % ei sisällä autokauppaa eikä huoltamotoiminta Lähde: Tilastokeskus, Santasalo Ky Haminan markkina-alueella vähittäiskaupan myynti on lähes samansuuruista kuin paikallisten asukkaiden ostovoima. Tilanne vaihtelee kunnittain. Haminassa ostovoimaa siirtyy nettomääräisesti ulos kaupungista noin 16 miljoonaa eli 11 % ostovoimasta. Ostovoimaa siirtyy lähinnä Kotkaan ja pääkaupunkiseudulle. Paikallisten siirtymä ulospäin on tätäkin suurempi, sillä Haminaan siirtyy ostovoima myös Miehikkälästä, Virolahdesta sekä venäläisiltä matkailijoilta. Miehikkälän tarjonta ei vastaa asukkaiden kysyntää, vaan ostovoimaa siirtyy Haminaan, Virolahdelle sekä Kotkaan. Virolahdella vähittäiskaupan myynti on taas lähes kaksikertaista asukkaiden ostovoimaan nähden. Venäläisten merkitys kaupankäynnissä on Virolahdella suuri ja se on kasvussa. Kymenlaakson maakuntakaavan palveluverkkoselvitykseen verrattuna Haminan ja Miehikkälän ostovoimasiirtymät ovat pysyneet suhteellisesti samansuuruisena kuin vuonna Vironlahdessa myynti on kehittynyt voimakkaasti venäläisten asiakkaiden myötä, joten ostovoimasiirtymät ovat selvästi suuremmat kuin vuonna 2006, jolloin vähittäiskaupan ostovoimasiirtymä oli + 50 %.

12 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Markkina-alueen liiketilatarve 2030 Ostovoiman kasvu vaikuttaa vähittäiskaupan toimintamahdollisuuksiin positiivisesti. Ostovoiman kasvun pohjalta arvioidaan tulevaa liiketilan lisätarvetta alueella. Ostovoiman kasvu on suhteutettu pinta-alaksi siten, että laskelmassa on käytetty toimialoittaisia keskimääräisiä myyntitehokkuuksia, jotka on laskettu vähittäiskaupan myynnin ja erilaisten kartoitusten pohjalta. Erikoiskaupassa on käytetty toimialoittaisia myyntitehokkuuksia, jotka ovat tilaa vaativassa kaupassa keskimäärin 2500 i/my-m2 ja muussa erikoiskaupassa 3600 i/my-m2. Päivittäistavarakaupassa on keskimääräisenä myyntitehokkuutena käytetty 7000 i/my-m2. Myyntipinta-alat on muutettu kerrosalaksi 1,25 -kertoimella. Tehokkuuden ei oleteta aikajaksolla kasvavan. Päivittäistavarakaupassa ei tehokkuus ole viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut, pikemmin reaalisesti laskenut. Erikoiskaupan osalta ei laskettua tietoa myyntitehokkuuden kehityksestä ole. Kauppa on pinta-alaltaan kuitenkin kasvanut niin voimakkaasti, että tehokkuuden ei arvioida erikoiskaupassakaan kasvaneen. Mikäli tehokkuus kasvaa suureksi, myös kaupan investointihalukkuus kasvaa. Näin ollen tehokkuuden on tässä arvioitu pysyvän nykyisellä tasollaan. Laskettu liiketilatarve kuvaa pinta-alan nettolisäystä, jossa koko ostovoiman kasvu on suunnattu uusiin neliöihin. Kaupan käytöstä poistuvat tai uudella korvautuvat liiketilat lisäävät tarvetta, mutta tätä ei laskelmassa ole otettu huomioon. Vähittäiskaupan lisäksi myös kaupalliset palvelut tarvitsevat liiketilaa. Palveluiden tarpeen on laskettu suuntaa-antavasti olevan noin 20 % vähittäiskaupan tarpeesta. Vuoteen 2030 mennessä Haminan markkina-alueella tarvitaan lisää liiketilaa lähes k-m 2 paikallisten asukkaiden kasvun pohjalta laskettuna. Kotkan markkina-alueella tarve on yli k-m 2. Venäläisten määrän ja ostovoiman odotetaan kasvavan voimakkaasti, joten tältä pohjalta tarvitaan seudulla lisää liiketilaa yli k-m 2. Kotka-Haminan seudulla tarvitaan vuoteen 2030 mennessä lisää liiketilaa yhteensä noin k-m 2. Vähittäiskaupan lisätilantarve Kotka-Haminan seudulla K-m 2 Haminan markkinaalue Kotkan markkinaalue Kotka- Hamina seutu Markkinaalue Venäläiset Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky

13 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 12 Liiketilatarve kohdistuu koko seutuun eli Haminan lisäksi myös Kotkaan. Pienissä kunnissa ei ole suurta kysyntää kaupan laajennuksille paikallisten asukkaiden pohjalta laskettuna. Tilantarvelaskelma ei suoraan kerro, mihin kaupalliseen keskittymään tilantarve suuntautuu. Suuntautumiseen vaikuttavat alueen kysyntä, nykyisten kauppapaikkojen kehittäminen ja mahdollisuudet uusiin kauppapaikkoihin. Liiketilatarpeesta on kuitenkin erotettu keskustahakuisten toimintojen osuus ja muiden alueiden eli pääasiassa tilaa vaativan kaupan alueiden osuus. Keskusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavarakaupan tarpeesta ja suurin osa muotikaupan ja muun erikoiskaupan tarpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan kaupan sekä autokaupan tarpeesta. Tilaa vaativan kaupan tarvetta kohdistuu pienessä mittakaavassa myös keskusta-alueille. Autokaupan tarve suuntautuu täysimittaisesti muille alueille. Keskusta-alueina tarkoitetaan tässä kaupunkien ja kuntien perinteisiä ydinkeskustoja tai alakeskuksia. Alueita ei ole sen tarkemmin määritelty. Keskusta-alueina ovat myös lähiöiden, asuinalueiden ja kylien keskustat. Keskusta-alue ei välttämättä ole sama kuin maakunta- tai yleiskaavoihin merkitty keskustatoimintojen alue. Market- ja tilaa vaativan kaupan alueet keskustan tuntumassa tai sen ulkopuolella ovat vastaavasti muita alueita. Liiketilan lisätarpeen suuntautuminen k-m2 Keskustaalueet Muut alueet Keskustaalueet Muut alueet Päivittäistavarakauppa 70 % 30 % Tilaa vaativa kauppa 10 % 90 % Muu erikoiskauppa 80 % 20 % Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot 0 % 100 % Ravintolat 80 % 20 % Muut kaupalliset palvelut 80 % 20 % Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Laskettu liiketilatarve on suurempi keskusta-alueilla kuin muilla alueilla. Kysyntää uudesta liiketilasta kohdistuu kuitenkin yleisesti enemmän muille alueille kuin keskustoihin. Keskustat ovat jo valmiiksi kohtalaisen tiiviiksi rakentuneet ja uusien varsinkin suurien kaupan yksiköiden sijoittaminen keskustoihin on haastavaa. Näin ollen keskustoissa ei yleensä tarve toteudu täysimittaisesti vaan vähäisempänä määränä, mutta vastaavasti tehokkaampana liiketilana. Keskustojen ulkopuolella liiketilatarpeesta voi toteutua vastaavasti jonkin verran enemmän kuin tässä laskettu. Kun liiketila toteutuu hallimaisina suurina tiloina, jää tehokkuuskin yleisesti alhaisemmaksi.

14 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 13 3 KAUPALLISET VAIKUTUKSET Summan risteysalueen asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi pohjautuu markkinaalueen nykyiseen palveluverkkoon ja sen kehittymiseen sekä ostovoima- ja liiketilatarve-ennusteisiin. Kun verrataan liiketilasuunnitelmia markkina-alueen liiketilatarpeeseen saadaan viitteitä, miten suunnitelmat vastaavat alueen kysyntään. Summan alueelle suunnitellaan liiketilaa noin k-m 2 ja Summan pääasiallisen markkina-alueen liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä on yhteensä noin k-m 2. Näin ollen Summan suhde liiketilatarpeeseen on hieman yli puolet. Summan alue on keskustan ulkopuolinen kaupan alue, jonne alustavissa suunnitelmissa sijoitetaan pääosin vain tilaa vaativaa kauppaa. Liiketilatarve sisältää on myös keskustahakuista kauppaa, jota ei Summaan suuressa mittakaavassa ole tulossa. Näin ollen kun verrataan Summan suunnitelmia keskustojen ulkopuolisten alueiden tarpeeseen, nähdään että suunnitelmat ylittävät tarpeen viidenneksellä. Eli suunnitelmissa oleva alue on vuoden 2030 tarpeeseen nähden vähän liian suuri. Alueesta on tulossa Ikean ja Ikanon myötä sen verran vetovoimainen kauppapaikka, että se vetää asiakkaita koko Kymenlaaksosta, joten ylitys on tästä lähtökohdasta tarkasteluna vähäinen. Ikean ja Ikanon alue yksistään jää vastaavasti alle lasketun liiketilatarpeen. Mutta jos Ikea alueelle sijoittuu, se vetää yrityksiä alueelle helposti laskettua tarvetta enemmän. Kaupan ja palveluiden liiketilatarve vuonna 2030 Summan markkina-alueella* Summan suunnitelmien ( k-m2) osuus tarpeesta ja Ikean ja Ikanon suunnitelmien ( k-m2) osuus tarpeesta Summa/ K-m 2 tarve Koko tarve % Keskustan ulkopuolisten alueiden tarve % Keskustan ulkopuolisten alueiden tarve/ Ikean ja Ikanon suunnitelmat 84 % * Kotka-Haminan seutu ja venäläiset seudulla Koska alueen koko ylittää lasketun tarpeen, ei muille seudulla oleville kehityshankkeille löydy kehitysedellytyksiä, mikäli Summan alue toteutuu kokonaisuudessaan tarkastelujakson aikana. Kotkassa on Jumalniemessä suuria laajennussuunnitelmia. Näistä molemmat eivät todennäköisesti toteudu täysmittaisesti tarkastelujakson aikana. Osa suunnitelmista jää toteutumatta. Kehitysedellytyksiä voi kuitenkin hyvin löytyä, jos venäläisten ostovoima alueella kehittyy laskettua paremmin. Tai vaihtoehtoisesti markkinat jakautuvat uudelleen. Tämä merkitsisi sitä, että Kotka-Haminan seudusta muodostuisi hyvin merkittävä kauppapaikka, jossa käydään ostoksilla laajalta alueelta Kymenlaaksoa. Mikäli alueelle sijoittuu Ikea, se vetääkin asiakkaita koko Kaakkois-Suomen alueelta.

15 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Vaikutukset keskustakauppaan Summan risteysalueen suunnitelmilla ei ole merkittäviä vaikutuksia keskustojen palvelurakenteeseen tai sen kehittämiseen, sillä Summaan suunnitellaan pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Osa Haminan keskustan tuntumassa sijaitsevista tilaa vaativan kaupan myymälöistä saattaa muuttaa Summan alueelle. Alueella on keskustaa paremmat kehittymismahdollisuudet tilaa vaativan kaupan näkökulmasta. Varsinaiseen keskustahakuiseen kauppaan ei Summalla ole vaikutuksia. Summaan suunnitellaan myös Ikeaa. Ikea on huonekalukauppa, mutta kaupan pinta-alasta merkittävä osuus on sisustuskauppaa, joten se tulkitaan vähittäiskaupan suuryksiköksi. Sisustuskauppa on pääosin keskustahakuista kauppaa, joten keskustassa sijaitsevat sisustuskaupat saavat kilpailijan. Toisaalta taas Summan myötä venäläisten määrä alueella kasvaa, joka parantaa myös keskustakaupan toimintaedellytyksiä. Summan alueella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustojen kehityshankkeisiin, sillä alueelle tulee erilaisia kauppoja kuin keskustaan. Välillisesti alueen toteutumisella voi olla positiivisia vaikutuksia keskustan kehittämiselle, jos venäläisen määrä alueella kasvaa Summan alueen myötä. 3.2 Vaikutukset palveluverkkoon Summan risteysalueen toteutumisen myötä seudulle rakentuu uusi vetovoimainen kaupan keskittymä. Keskittymä kilpailee pääosin Kotkan Julmalniemen ja jonkin verran Sutelan kanssa samoista markkinoista. Summan alue eroaa Kotkan suuryksikköalueista sen suhteen, ettei Summaan ole tulossa päivittäistavarakauppaa. Summan alueen toetutuminen voi hidastaa Jumalniemen laajennushankkeita. Julmalniemellä on enemmän asutusta lähialueilla kuin Summalla, mutta venäläisten matkailijoiden näkökulmasta Hamina on Kotkaa lähempänä. Jumalniemi on jo nyt vetovoimainen kauppapaikka, jossa asioivat myös haminalaiset. Summan alueen kehittäminen tuo kauppapaikan lähemmäksi haminalaisia, ja vastaavasti tuo kotkalaisia pienessä mittakaavassa Haminaan. Näin ollen Summan alueen kehittäminen tasapainottaisi nykyistä palveluverkkoa, jossa suuri osa asioinnista suuntautuu Kotkaan. Vaikka Summan alue rakentuu, keskustahakuisen kaupan pääkauppapaikka Haminassa tulee edelleen olemaan keskusta. Summalla ei myöskään ole vaikutuksia Kotkan keskustojen asemaan palveluverkossa, sillä tarjonta on Summassa erityyppistä kuin keskustoissa. Summalla ei ole vaikutuksia lähikauppaverkkoon, sillä Summaan ei ole tulossa lähipalveluita.

16 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen Uusilla kauppapaikoilla on vaikutuksia palveluiden alueelliseen saavutettavuuteen, mikäli kaupallinen tarjonta supistuu nykyisissä kaupallisissa keskittymissä. Toisaalta palveluiden saavutettavuus voi myös uuden kauppapaikan myötä joissakin asukasryhmissä tai jollakin alueella parantua, jos kauppa rakennetaan alueelle, jossa palvelut ennestään ovat heikot tai yhteys uuteen kauppapaikkaan on nykyistä parempi. Vaikutukset palveluiden häviämiseen joltakin alueelta ovat todennäköisempiä, mikäli lyhyellä aikavälillä rakennetaan massiivisesti uutta liiketilaa. Jos taas liiketilan määrä kasvaa hitaasti pitkällä aikavälillä, on nykyisten kauppojen helpompi sopeutua muuttuvaan tilanteeseen. Osa Haminan keskustan tuntumassa sijaitsevista tilaa vaativan kaupan myymälöistä saattaa Summan rakentumisen myötä siirtyä Summaan. Tällöin tilaa vaativan kaupan asiointimatkat pidentyvät keskusta-asukkaan näkökulmasta katsottuna. Toisaalta taas tilaa vaativan kaupan kehittämisen kannalta keskusta ei ole optimaalinen paikka, joten kehittyvät tilaa vaativan kaupan myymälät saattavat hakeutua joka tapauksessa esim. Jumalniemeen, jos Summa ei rakennu. Tällöin kauppamatkat pidentyisivät vieläkin enemmän. Tällä hetkellä Haminasta suuntautuu asiointia paljon mm. Kotkaan. Kun Haminaan rakentuu oma kauppakeskittymä, asiointimatkat lyhenevät ainakin tilaa vaativan kaupan osalta. Mikäli Summan myötä venäläisten asiakkaiden määrä Haminassa kasvaa, saattaa palvelutarjonta parantua nykyisestään myös keskustassa. Tämäkin vaikuttaa positiivisesti palveluiden saatavuuteen. Ikea on niin vetovoimainen ketjukonsepti, että se tavoittaa asiakkaita ympäri Suomen. Eli myös Haminasta ja muualta Kaakkois-Suomesta käydään nykyäänkin Ikeassa, pääosin lähimmässä. Mikäli alueelle rakentuu oma Ikea, asiointimatkat lyhenevät koko Kaakkois- Suomen alueella. Päivittäiseen asiointiin ei Summan kauppakeskittymällä ole vaikutusta, sillä alueelle ei ole tulossa päivittäistavarakauppaa eikä muitakaan lähipalveluita. Päivittäiset asiointimatkat säilyvät siten nykyisellä tasollaan. Summan risteysalueen kauppakeskittymä sijoittuu palveluiden saavutettavuuden kannalta hyvään paikkaan kaupunkiseudulla. Alue tavoittaa helposti haminalaiset. Alueen vierestä kulkee mm. Kotka-Hamina -välinen joukkoliikenne. Myös Kotkasta on sujuvat yhteydet Summaan, mikäli Summaan rakentuu jotain sellaista vetovoimaista kauppaa, jota ei Kotkassa ole. Summa tavoittaa myös venäläiset asiakkaat hyvin. Alueen vierestä ajavat lähes kaikki Vaalimaalta pääkaupunkiseudulle matkaavat venäläiset. Myös Nuijamaan rajaasemalta on sujuvat yhteydet Summaan.

17 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 16 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Haminan kaupunkiin Summan risteysalueelle noin viiden kilometrin päähän Haminan keskustasta suunnitellaan uutta kauppakeskittymää. Alueelle sijoittuu asemakaavan mukaan pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Alueelle voidaan rakentaa liiketilaa noin k-m 2. Paikallisiin markkinoihin nähden uusi kaupan keskittymä on liian suuri. Toteutuessaan suunnitelmien mukaisena Summan risteysalueen kauppapaikka tulee kuitenkin olemaan vetovoimainen kauppapaikka, joka vetää asiakkaita koko Kotka-Haminan seudulta ja Pietarin suunnalta. Venäläiset matkailijat ovat merkittävä asiakasryhmä. Mikäli alueelle sijoittuu Ikea ja Ikano, kauppa-alue vetää asiakkaita koko Kymenlaaksosta ja Kaakkois- Suomen alueelta. Lähtökohtana uudelle kaupan keskittymälle ovat paikallisten lisäksi venäläiset matkailijat. Tällä hetkellä seudulla venäläisten matkailijoiden määrä on huomattavasti alhaisempi kuin Lappeenrannan seudulla. Lisäksi matkailija käyttää selvästi vähemmän rahaa Kotka- Haminan seudulla kuin Lappeenrannan seudulla. Mikäli seudulle halutaan enemmän ostosmatkailijoita, täytyy heille tarjonta enemmän kaupan palveluita. Summa on hyvin saavutettavissa oleva kauppapaikka niin matkailijoiden kuin paikallistenkin asukkaiden näkökulmasta. Näin ollen Summan rakentuminen edesauttaisi Venäjän matkailun kehittymistä seudulla. Keskustakauppaan ei Summan risteysalueen liikerakentamisella ole vaikutuksia, sillä alueelle rakentuu pääasiassa tilaa vaativaa kauppaa. Vastaavassa mittakaavassa ei keskustassa ole mahdollisuuksia kehittää kauppaa. Summan alueella voi olla välillisesti positiivisia vaikutuksia keskustakaupalle. Myös keskustakauppa hyötyy, mikäli venäläisten matkailijoiden määrä alueella kasvaa Summan myötä. Summan myötä palveluverkkoon syntyy uusi kauppapaikka. Keskustat säilyvät edelleen keskustahakuisen kaupan pääkauppapaikkoina seudulla. Summan alue kilpailee pääosin Kotkan Jumalniemen kanssa samoista markkinoista sillä erotuksella, että Summan alueelle ei sijoitu päivittäistavarakauppaa. Jumalniemi on jo nyt vetovoimainen kauppapaikka, jossa asioivat myös haminalaiset. Summan alueen kehittäminen tuo palveluita lähemmäksi haminalaisia. Tämä tasapainottaisi palveluverkkoa, kun osa Kotkaan suuntautuvasta asioinnista suuntautuisi Haminan puolelle. Näin myös asiointimatkat Haminan markkinaalueella lyhenisivät. Summan rakentuminen on yksi keino lisätä venäläisten matkailijoiden määrää seudulla. Samalla se tuo lisää tarjontaa myös paikallisille asukkaille. Mikäli alueelle sijoittuvat Ikea ja Ikanon kauppakeskus, alueen merkitys kauppapaikkana kasvaa hyvin suureksi. Tällöin se vetää ostovoimaa Kotka-Haminan seudun ulkopuolelta ja vastaa paremmin liiketilatarpeeseen. Mikäli alueelle ei sijoitu hyvin vetovoimaista seudullista myymälää, jää sen vaikutusalue lähinnä Haminan markkina-alueeksi. Tällöin myöskään kysyntää ei alueelle löydy ainakaan tarkastelujakson aikana siinä mittakaavassa, kuin mitä asemakaavassa on suunniteltu. Tämä selvitys on tehty siitä lähtökohdasta, että alueelle sijoittuu pääosin tilaa vaativaa kauppaa, mikäli alueelle halutaan sijoittaa merkittävä määrä keskustahakuista kauppaa esimerkiksi Ikanon kauppakeskukseen, tulee kaupallisia vaikutuksia arvioida uudelleen.

18 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 17 Liite Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2010, 2020 ja 2030 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2010 milj. euroa Haminan Kotkan Kotkamarkkina- markkina-haminalue Venä- Hamina Miehikkäl Virolahti alue Kotka Pyhtää seutu läiset Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2020 milj. euroa Haminan Kotkan Kotkamarkkina- markkina-haminalue Venä- Hamina Miehikkäl Virolahti alue Kotka Pyhtää seutu läiset Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2030 milj. euroa Haminan Kotkan Kotkamarkkina- markkina-haminalue Venä- Hamina Miehikkäl Virolahti alue Kotka Pyhtää seutu läiset Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Uudenmaan maakuntakaava Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi 1 1 TIIVISTELMÄ 2 2 KAUPAN ALUEIDEN NYKYINEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ 12.2.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko...

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys Naantalin kaupallinen selvitys Päivitys 23.11.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Naantalissa... 4 2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS Ympäristöministeriö Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset 18.2.2016 LUONNOS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Vaihtoehdon 1 vaikutukset... 4 2.1.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS Kaupunginhallitus 13.2.2017 Liite 11 64 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 LIITE 3 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Kaupan suuryksiköiden sijoitusmahdollisuudet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 8 Kaupan palveluverkkoselvitys -

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa 1 Kotka 7.5.2013 Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö 00023 VALTIONEUVOSTO Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy on Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liittojen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Toimitus: Teemu Holopainen (KSV) Teksti: Luku 1: Teemu Holopainen (KSV) Luku 2: Tuomas Santasalo ja Katja Koskela

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi PÖYRY ENVIRONMENT OY

LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi PÖYRY ENVIRONMENT OY LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi 11.4.2007 TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYRY ENVIRONMENT

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2011

Kauppakeskusbarometri 2011 Kauppakeskusbarometri 2011 Juha Tiuraniemi Toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2011 Toteutettu nettikyselynä 3.-12.10.2011

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2016 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, 2005 2006 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 Keuruu

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2013 / Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 21.10.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 23.5.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet 16.02.2017 päivitetty Pendelöinti maakunnittain 2014 256 1070 199 712 827 647 2913 1369 2 Kymenlaaksosta pendelöivät 2014 (Asuinpaikka Kymenlaaksossa) 3 Pendelöinti

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 12.4.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tavoitteet... 3 1.2. Kauppaa ja maankäytön suunnittelua

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2014 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edelleen,

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND 22.9.2016 1 MARKKINA JA TALOUDELLINEN KEHITYS 2 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 3 KK 12,0 10,0 % (liukuva 3 kk) 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Viro

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

maakuntakartalla kuntatalouden

maakuntakartalla kuntatalouden Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä seminaari Eduskunta 7.11.2013 Kymenlaakson asemointi maakuntakartalla kuntatalouden tila ja kehitysmahdollisuudet Timo Kietäväinen Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE 2016 2040 Hyväksytty Hämeen liiton maakuntahallituksessa 15.2.2016 käytettäväksi maakuntakaavan 2040 mitoituksen lähtökohtana. Päivitetty 2015 väestötietojen osalta 27.4.2016

Lisätiedot

Rauman kaupallinen selvitys. Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä

Rauman kaupallinen selvitys. Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä Rauman kaupallinen selvitys Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011-2015 2.5.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Raumalla...

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4.

Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4. Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4.2012 Kaupan oppaan tilanne Vähittäiskaupan sijainnin ohjausta koskeva

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 Tammikuun työllikatsaus 1/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.2.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus tammikuu 2013 Kaakkois-Suomen asukkaista oli tammikuun lopussa työttömänä 20114

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

Maankäytön rakenne Seuranta

Maankäytön rakenne Seuranta Maankäytön rakenne 2013- Seuranta 2013-2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 4.5.2016 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne 2013- rakennemallin kokouksessaan 14.5.2014.

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 Joulukuun työllikatsaus 12/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.1.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä oli Kaakkois-Suomessa vuoden

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 684 Rauma Täyttämispvm 17.08.2016 Kaavan nimi KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

KYMENLAAKSO VÄHITTÄISKAUPAN SEURANTA

KYMENLAAKSO VÄHITTÄISKAUPAN SEURANTA Vastaataja Kymenlaakson liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 3.5.2016 KYMENLAAKSO VÄHITTÄISKAUPAN SEURANTA Kuva: Kymenlaakson liitto 2 KYMENLAAKSO VÄHITTÄISKAUPAN SEURANTA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2010

Kauppakeskusbarometri 2010 Kauppakeskusbarometri 21 Juha Tiuraniemi Toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Barometri 21 Web-kyselyn toteutus: 14.-19. lokakuuta

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Tarkastelussa Kanta- ja Päijät-Hämeen, Keski-Suomen sekä Varsinais-Suomen maakunnat Susanna Määttä & Hannu Törmä Ruralia-instituutti / Aluetaloudellisten vaikutusten

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot