SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys"

Transkriptio

1 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Haminan kaupunki

2 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT Markkina-alue Kotka-Haminan seudun nykyinen palveluverkko Väestön markkina-alueella Venäläiset matkailijat Ostovoiman kehitys ja ostovoiman siirtymät Markkina-alueen liiketilatarve KAUPALLISET VAIKUTUKSET Vaikutukset keskustakauppaan Vaikutukset palveluverkkoon Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen 15 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 16 Liite Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2010, 2020 ja

3 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 2 1 JOHDANTO Summan risteysalueelle suunnitellaan uutta kaupan keskittymää. Alueella on vireillä asemakaavaa ja asemakaavan muutos. Asemakaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälätiloja. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää. KL-2 kortteleissa sallitaan rakennettavan toimistotiloja enintään 30 % kerrosalasta. Kokonaisuudessaan alueelle voidaan rakentaa liiketilaa yhteensä noin k-m 2, josta osan voin toteuttaa myös toimistotiloina. Alueelle suunnitellaan mm. Ikeaa ja Ikanon kauppakeskusta. Ikea ja Ikanon kauppakeskus ovat kooltaan yhteensä noin k-m 2, josta Ikea on noin k-m 2 ja Ikano noin k-m 2. Tässä selvityksessä aluetta tutkitaan pääosin tilaa vaativan kaupan alueena. Mikäli alueelle sijoittuu Ikea, alue tarvitsee asemakaavaan vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän. Ikea tulkitaan vähittäiskaupan suuryksiköksi, sillä huonekalukaupan lisäksi merkittävä osa sen pinta-alasta on sisustuskauppaa. Ikanon osalta tässä selvityksessä oletetaan, että kauppakeskukseen sijoittuu pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Vuonna 2006 on Santasalo Ky tehnyt Summan risteysalueen kauppakeskittymästä kaupallisten vaikutusten arvioinnin. Lisäksi Santatalo Ky on tehnyt vuonna 2008 palveluverkkoselvityksen Kymenlaakson maakuntakaavaa varten. Tämä selvitys on vuoden 2006 kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys. Vuonna 2006 alueelle suunniteltiin mm. outlet-keskusta, kahta hypermarkettia ja retail park -keskusta. Nyt suunnitelmat ovat kehittyneet ja alueelle suunnitellaan lähinnä tilaa vaativaa kauppaa. Tässä selvityksessä käytetään edellisten selvitysten lähtötietoja mm. nykyisestä palveluverkosta. Väestöennuste, ostovoiman kehitys ja liiketilatarpeet on tässä selvityksessä päivitetty. Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida Summan risteysalueen seuraavia kaupallisia vaikutuksia: - Vaikutukset palveluverkkoon - Vaikutukset keskustoihin - Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen Kaupallisten vaikutusten arviointi tehdään Summan risteysalueen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta varten. Arvioinnin on tilannut Haminan kaupunki. Raportoinnista vastaavat KTM Tuomas Santasalo ja KTM Katja Koskela Santasalo Ky:stä.

4 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 3 Summan risteysalueen havainnekuva Lähde: Sito Oy

5 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 4 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Markkina-alue Kaupallisten vaikutusten arvioinnin lähtökohdaksi esitellään tässä nykyistä palveluverkkoa, ostovoimaa ja sen kehitystä sekä venäläisten matkailijoiden potentiaalia alueella. Haminan markkina-alueeseen kuuluu Haminan kaupungin lisäksi Miehekkälä ja Virolahti. Haminan markkina-alue kuuluu osittain Kotkan markkina-alueeseen eli alueelta käydään ostoksilla Kotkan kaupallisissa keskittymissä. Summan risteysalueen kauppakeskuksesta suunnitellaan vetovoimaista keskittymää seudulle. Täten sen vaikutusalue on laajempi kuin nykyisen Haminan vaikutusalue. Kotka sijoittuu niin lähelle Summan risteysaluetta, että suuri kaupan keskittymä vetää asiakkaita myös Kotkasta ja Pyhtäältä. Pääasiallisena markkinaalueena pidetään siten koko Kotka-Haminan seutua. Mikäli keskittymä on hyvin vetovoimainen, asiakkaita tulee koko Kymenlaakson alueelta. Kymenlaakson muut kunnat kuuluvat toissijaiseen markkina-alueeseen. Mahdollinen Ikea vetää ostovoimaa myös tämän alueen ulkopuolelta. Paikallisten asiakkaiden lisäksi merkittävä asiakasryhmä alueella ovat venäläiset matkailijat, joiden määrä on jatkuvasti ollut kasvussa. Iitti Kouvola Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti Summan risteysalueen markkina-alue Päämarkkina-alue: Kotka-Haminan seutu Toissijainen markkina-alue: Muu Kymenlaakso

6 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kotka-Haminan seudun nykyinen palveluverkko Summan risteysalue sijoittuu noin viiden kilometrin päähän Haminan keskustasta. Keskustaan on sijoittunut pääosa Haminan kaupallisista palveluista. Keskustan pohjoisosassa on vähittäiskaupan suuryksikkö eli Säästötalo Robin Hood ja Agrimarket. Tilaa vaativat kaupat ovat sijoittuneet valtaosin keskustan reuna-alueelle, mutta ovat aivan kiinni keskustarakenteessa. Ydinkeskustan ulkopuolella on yksi pienehkö liikekeskus Haminan Itäväylä, jossa on Valintatalo ja pienliikkeitä. Summan alue ja Haminan keskusta Haminan markkina-alueella Miehikkälässä on vain lähipalveluita. Virolahdella on kaksi kaupan keskittymää keskusta sekä Vaalimaa. Keskustassa on paikallispalveluita ja Vaalimaalla palvelut on pääosin suunnattu Venäjän matkailijoille. Virolahden palvelut ovat kohtalaisen monipuoliset, koska venäläisiä matkailijoita on alueella paljon. Kotkassa merkittäviä kaupan keskuksia ovat Kotkansaari eli Kotkan keskusta ja Karhula sekä suuryksikköalueet Jumalniemi ja Sutela. Jumalniemeen ja Sutelaan ovat sijoittuneet kaikki Kotka-Haminan seudun keskustojen ulkopuoliset seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt.

7 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 6 Eteläisen Kymenlaakson palveluverkko Lähde: Kymenlaakson maakuntakaava, Kaupalliset palvelut; Santasalo Ky Väestö markkina-alueella Summan risteysalueen päämarkkina-alueella eli Kotka-Haminan seudulla on asukkaita lähes Väestömäärä säilyy Tilastokeskuksen ennusteen mukaan nykyisellä tasolla vuoteen Haminan markkina-alueella väestö on hienoisessa laskussa, kun taas Kotkan alueella pienessä kasvussa. Väestön kehitys Kymenlaaksossa Muutos Vuosimuutos Hamina ,1 % Miehikkälä ,8 % Virolahti ,3 % Haminan markkina-alue ,2 % Kotka ,2 % Pyhtää ,3 % Kotkan markkina-alue ,1 % Kotka-Hamina ,0 % Kouvolan seutu ,3 % Kymenlaakso yhteensä ,1 % Lähde: Tilastokeskus Toissijaisella markkina-alueella eli Kouvolan seudulla on asukkaita noin Asukasmäärä on Tilastokeskuksen mukaan laskussa. Kokonaisuudessaan markkina-alueella on asukkaita yhteensä noin Jos Summaan sijoittuu Ikea, markkina-alue laajenee vielä tästäkin.

8 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Venäläiset matkailijat Venäläiset matkailijat ovat merkittävä asiakasryhmä markkina-alueella. Kotka-Haminan seudulla kävi viime vuonna venäläisiä matkailijoita yhteensä yli Vuonna 2030 määrän ennustetaan olevan jo yli Ennuste perustuu arvioon, jonka mukaan venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa kasvaa kolmen prosentin vuosivauhdilla. Ennuste on varovainen, sillä 2000-luvulla venäläisten matkailijoiden määrä on kasvanut keskimäärin lähes 10 prosentin vuosivauhdilla. Vuonna 2010 matkailijoista lähes 12 % kävi Kotka-Haminan seudulla. Ennusteessa lähtökohtana on, että seudulla kävijöiden osuus nousee15 prosenttiin. Tämä on mahdollista, jos alueelle saadaan tarpeeksi matkailijoita kiinnostavaa kaupallista tarjontaa. Venäläiset matkailijat Kaakkois-Suomen rajalla E 2025E 2030E Kaikki vuosimuutos 1,3 % 8,4 % 10,7 % 18,3 % 13,6 % -12,0 % 19,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Kotka-Hamina osuus kävijoistä 12 % 13 % 14 % 15 % - muutos vuodessa 4,0 % 4,5 % 4,4 % Etelä-Karjala osuus kävijoistä 42 % Lähde: TAK Oy, Santasalo Ky Venäläiset käyttävät merkittäviä määriä rahaa Suomessa matkaillessaan. TAK Rajatutkimuksen 2010 mukaan venäläiset käyttivät vuonna 2010 tuote- ja palveluostoihin rahaa yhteensä yli 580 miljoonaa euroa. Matkailijaa kohden tämä tekee yli 220 euroa. Kotka-Haminan seudulla venäläiset käyttivät rahaa yhteensä lähes 40 miljoonaa euroa eli matkailijaa kohden lähes 120 euroa. Rahankäyttö matkailijaa kohden on Kotka-Haminan seudulla selvästi vähäisempää kuin koko Suomessa tai Etelä-Karjalassa. Venäläisten tuoteostoissa Suomessa painottuvat vaatteet ja muu muoti sekä elintarvikkeet. Myös autotarvikkeisiin ja huoltoon sekä viihde-elektroniikkaan, urheilutarvikkeisiin ja taloustavaroihin käytetään merkittävästi rahaa. Palveluiden osalta majoitus ja ateriointi ovat suurimmat rahankäyttökohteet.

9 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 8 Venäläisten rahankäyttö Kaakkois-Suomessa 2010 milj. Yhteensä Palvelut Tuoteostot Kotkan-Haminan seutu 38,8 7,4 31,4 Kouvolan seutu 8,4 1,6 6,8 Kymenlaakso 47,2 9 38,2 Etelä-Karjala 259,2 49,8 209,4 Koko Suomi 584,2 174,2 410,0 Lähde: TAK Oy Rahankäyttö per matkustaja vuonna 2010 Yhteensä Palvelut Tuoteostot Kotkan-Haminan seutu Kouvolan seutu Kymenlaakso Etelä-Karjala Koko Suomi Lähde: TAK Oy 2.5 Ostovoiman kehitys ja ostovoimasiirtymät Ostovoima kuvaa markkina-alueen kysyntää. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen sekä vähittäiskaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen asukkaiden markkinapotentiaalin muttei sitä, missä asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Venäläisten ostovoima seudulla on laskettu TAK Oy:n rajatutkimuksen rahankäytön pohjalta. Vuonna 2010 oli Haminassa kauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa yhteensä lähes 240 miljoonaa euroa. Miehikkälä ja Vironlahti ovat ostovoimaltaan pieniä kuntia. Kotkan markkina-alueella eli Kotkassa ja Pyhtäällä on ostovoimaa yhteensä lähes 700 miljoonaa euroa. Venäläisten vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla on yhteensä 34 miljoonaa euroa. Viimeisen 15 vuoden aikana vähittäiskaupan ostovoima on kasvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Kehitys on ollut varsin eritasoista eri kaupan toimialoilla. Vuonna 2009 ostovoima ja vähittäiskaupan myynti notkahtivat, mutta vuonna 2010 myynti lähti jälleen kasvuun. Tilaa vaativan kaupan toimialoilla notkahdus tapahtui jo vuotta aikaisemmin ja oli varsin voimakas. Reaalinen liikevaihdon kehitys on viimeisen 15 vuoden aikana ollut jopa yli neljä prosenttia vuodessa.

10 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 9 Ostovoima alueella on kasvussa, vaikka paikallinen väestömäärä säilyy nykyisellä tasollaan. Kasvu johtuu kulutuksen kasvusta, eli kulutus asukasta kohden on kasvussa. Lisäksi ostovoima kasvaa, koska matkailijoiden määrä kasvaa voimakkaasti. Pitkällä aikavälillä kulutuksen ennustetaan siis kasvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Uusimmat ennusteet ovat varovaisempia kuin viidentoista vuoden toteutunut vähittäiskaupan kehitys. Vuosina ostovoiman ennustetaan kasvavan asukasta kohden päivittäistavarakaupassa (sis. Alko) keskimäärin noin prosentin vuodessa ja erikoiskaupassa keskimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Keskimääräistä nopeammin kasvavat kodintekniikkakauppa, tietotekninen erikoiskauppa, terveyskauppa, urheilukauppa ja sisustuskauppa. Venäläisten ostovoiman ennustetaan seudulla kasvavan vuoteen 2030 mennessä sille tasolle, mitä se tällä hetkellä on Lappeenrannan seudulla. Tämä on mahdollista, jos kaupan tarjonta monipuolistuu ja paranee seudulla. Ostovoiman rakenne painottuu seudulla keskimääräistä enemmän tilaa vaativaan kauppaan, sillä sitä tarjontaa alueella on tarkoitus voimakkaasi kasvattaa. Käytetty ennuste on positiivinen mutta varovainen, jos tarkastellaan vähittäiskaupan toteutunutta kehitystä. Tarkastelujakso pitää todennäköisesti sisällään sekä voimakkaan että hitaan kasvun vuosia, mutta myös laskuvuosia. Pitkällä aikavälillä vuosittaiset kasvuerot tasoittuvat. Ostovoiman kasvu kuvaa reaalista (määrällistä) kasvua, jossa ei inflaatiota ole huomioitu. Vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla Hamina Miehikkälä Virolahti Kotkan markkina-alue Venäläiset Milj.

11 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 10 Vuonna 2020 Kotka-Haminan seudulla ennustetaan olevan vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa 1,2 miljardia euroa ja vuonna 2030 yhteensä lähes 1,4 miljardia euroa. Ostovoiman painopiste on Kotkan markkina-alueella (Kotka ja Pyhtää). Venäläisten ostovoima kattaa alueen markkinoista tällä hetkellä noin kolme prosenttia, mutta on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2030 venäläisten osuus ostovoimasta on laskelman mukaan jo yli 10 %. Ostovoiman siirtymiä analysoimalla arvioidaan, miten vähittäiskaupan tarjonta saavuttaa alueen kysynnän. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskauppaan kohdistuvaa paikallisten asukkaiden ostovoimaa vähittäiskaupan myyntiin. Luvut eivät sisällä autokauppaa eivätkä huoltamotoimintaa. Myynnin lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen yritystilastoa. Ostovoiman siirtymät on laskettu vuodelta 2009, josta on saatavilla uusimmat kuntakohtaiset vähittäiskaupan myyntitiedot. Vähittäiskaupan ostovoimasiirtymät vuonna 2009 Milj. Haminan Hamina Miehikkälä Virolahti markkina-alue Vähittäiskaupan myynti Vähittäiskaupan ostovoima Siirtymä Siirtymä ostovoimasta -11 % -72 % 93 % -2 % ei sisällä autokauppaa eikä huoltamotoiminta Lähde: Tilastokeskus, Santasalo Ky Haminan markkina-alueella vähittäiskaupan myynti on lähes samansuuruista kuin paikallisten asukkaiden ostovoima. Tilanne vaihtelee kunnittain. Haminassa ostovoimaa siirtyy nettomääräisesti ulos kaupungista noin 16 miljoonaa eli 11 % ostovoimasta. Ostovoimaa siirtyy lähinnä Kotkaan ja pääkaupunkiseudulle. Paikallisten siirtymä ulospäin on tätäkin suurempi, sillä Haminaan siirtyy ostovoima myös Miehikkälästä, Virolahdesta sekä venäläisiltä matkailijoilta. Miehikkälän tarjonta ei vastaa asukkaiden kysyntää, vaan ostovoimaa siirtyy Haminaan, Virolahdelle sekä Kotkaan. Virolahdella vähittäiskaupan myynti on taas lähes kaksikertaista asukkaiden ostovoimaan nähden. Venäläisten merkitys kaupankäynnissä on Virolahdella suuri ja se on kasvussa. Kymenlaakson maakuntakaavan palveluverkkoselvitykseen verrattuna Haminan ja Miehikkälän ostovoimasiirtymät ovat pysyneet suhteellisesti samansuuruisena kuin vuonna Vironlahdessa myynti on kehittynyt voimakkaasti venäläisten asiakkaiden myötä, joten ostovoimasiirtymät ovat selvästi suuremmat kuin vuonna 2006, jolloin vähittäiskaupan ostovoimasiirtymä oli + 50 %.

12 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Markkina-alueen liiketilatarve 2030 Ostovoiman kasvu vaikuttaa vähittäiskaupan toimintamahdollisuuksiin positiivisesti. Ostovoiman kasvun pohjalta arvioidaan tulevaa liiketilan lisätarvetta alueella. Ostovoiman kasvu on suhteutettu pinta-alaksi siten, että laskelmassa on käytetty toimialoittaisia keskimääräisiä myyntitehokkuuksia, jotka on laskettu vähittäiskaupan myynnin ja erilaisten kartoitusten pohjalta. Erikoiskaupassa on käytetty toimialoittaisia myyntitehokkuuksia, jotka ovat tilaa vaativassa kaupassa keskimäärin 2500 i/my-m2 ja muussa erikoiskaupassa 3600 i/my-m2. Päivittäistavarakaupassa on keskimääräisenä myyntitehokkuutena käytetty 7000 i/my-m2. Myyntipinta-alat on muutettu kerrosalaksi 1,25 -kertoimella. Tehokkuuden ei oleteta aikajaksolla kasvavan. Päivittäistavarakaupassa ei tehokkuus ole viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut, pikemmin reaalisesti laskenut. Erikoiskaupan osalta ei laskettua tietoa myyntitehokkuuden kehityksestä ole. Kauppa on pinta-alaltaan kuitenkin kasvanut niin voimakkaasti, että tehokkuuden ei arvioida erikoiskaupassakaan kasvaneen. Mikäli tehokkuus kasvaa suureksi, myös kaupan investointihalukkuus kasvaa. Näin ollen tehokkuuden on tässä arvioitu pysyvän nykyisellä tasollaan. Laskettu liiketilatarve kuvaa pinta-alan nettolisäystä, jossa koko ostovoiman kasvu on suunnattu uusiin neliöihin. Kaupan käytöstä poistuvat tai uudella korvautuvat liiketilat lisäävät tarvetta, mutta tätä ei laskelmassa ole otettu huomioon. Vähittäiskaupan lisäksi myös kaupalliset palvelut tarvitsevat liiketilaa. Palveluiden tarpeen on laskettu suuntaa-antavasti olevan noin 20 % vähittäiskaupan tarpeesta. Vuoteen 2030 mennessä Haminan markkina-alueella tarvitaan lisää liiketilaa lähes k-m 2 paikallisten asukkaiden kasvun pohjalta laskettuna. Kotkan markkina-alueella tarve on yli k-m 2. Venäläisten määrän ja ostovoiman odotetaan kasvavan voimakkaasti, joten tältä pohjalta tarvitaan seudulla lisää liiketilaa yli k-m 2. Kotka-Haminan seudulla tarvitaan vuoteen 2030 mennessä lisää liiketilaa yhteensä noin k-m 2. Vähittäiskaupan lisätilantarve Kotka-Haminan seudulla K-m 2 Haminan markkinaalue Kotkan markkinaalue Kotka- Hamina seutu Markkinaalue Venäläiset Päivittäistavarakauppa* Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Muut kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky

13 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 12 Liiketilatarve kohdistuu koko seutuun eli Haminan lisäksi myös Kotkaan. Pienissä kunnissa ei ole suurta kysyntää kaupan laajennuksille paikallisten asukkaiden pohjalta laskettuna. Tilantarvelaskelma ei suoraan kerro, mihin kaupalliseen keskittymään tilantarve suuntautuu. Suuntautumiseen vaikuttavat alueen kysyntä, nykyisten kauppapaikkojen kehittäminen ja mahdollisuudet uusiin kauppapaikkoihin. Liiketilatarpeesta on kuitenkin erotettu keskustahakuisten toimintojen osuus ja muiden alueiden eli pääasiassa tilaa vaativan kaupan alueiden osuus. Keskusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavarakaupan tarpeesta ja suurin osa muotikaupan ja muun erikoiskaupan tarpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan kaupan sekä autokaupan tarpeesta. Tilaa vaativan kaupan tarvetta kohdistuu pienessä mittakaavassa myös keskusta-alueille. Autokaupan tarve suuntautuu täysimittaisesti muille alueille. Keskusta-alueina tarkoitetaan tässä kaupunkien ja kuntien perinteisiä ydinkeskustoja tai alakeskuksia. Alueita ei ole sen tarkemmin määritelty. Keskusta-alueina ovat myös lähiöiden, asuinalueiden ja kylien keskustat. Keskusta-alue ei välttämättä ole sama kuin maakunta- tai yleiskaavoihin merkitty keskustatoimintojen alue. Market- ja tilaa vaativan kaupan alueet keskustan tuntumassa tai sen ulkopuolella ovat vastaavasti muita alueita. Liiketilan lisätarpeen suuntautuminen k-m2 Keskustaalueet Muut alueet Keskustaalueet Muut alueet Päivittäistavarakauppa 70 % 30 % Tilaa vaativa kauppa 10 % 90 % Muu erikoiskauppa 80 % 20 % Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot 0 % 100 % Ravintolat 80 % 20 % Muut kaupalliset palvelut 80 % 20 % Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Laskettu liiketilatarve on suurempi keskusta-alueilla kuin muilla alueilla. Kysyntää uudesta liiketilasta kohdistuu kuitenkin yleisesti enemmän muille alueille kuin keskustoihin. Keskustat ovat jo valmiiksi kohtalaisen tiiviiksi rakentuneet ja uusien varsinkin suurien kaupan yksiköiden sijoittaminen keskustoihin on haastavaa. Näin ollen keskustoissa ei yleensä tarve toteudu täysimittaisesti vaan vähäisempänä määränä, mutta vastaavasti tehokkaampana liiketilana. Keskustojen ulkopuolella liiketilatarpeesta voi toteutua vastaavasti jonkin verran enemmän kuin tässä laskettu. Kun liiketila toteutuu hallimaisina suurina tiloina, jää tehokkuuskin yleisesti alhaisemmaksi.

14 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 13 3 KAUPALLISET VAIKUTUKSET Summan risteysalueen asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi pohjautuu markkinaalueen nykyiseen palveluverkkoon ja sen kehittymiseen sekä ostovoima- ja liiketilatarve-ennusteisiin. Kun verrataan liiketilasuunnitelmia markkina-alueen liiketilatarpeeseen saadaan viitteitä, miten suunnitelmat vastaavat alueen kysyntään. Summan alueelle suunnitellaan liiketilaa noin k-m 2 ja Summan pääasiallisen markkina-alueen liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä on yhteensä noin k-m 2. Näin ollen Summan suhde liiketilatarpeeseen on hieman yli puolet. Summan alue on keskustan ulkopuolinen kaupan alue, jonne alustavissa suunnitelmissa sijoitetaan pääosin vain tilaa vaativaa kauppaa. Liiketilatarve sisältää on myös keskustahakuista kauppaa, jota ei Summaan suuressa mittakaavassa ole tulossa. Näin ollen kun verrataan Summan suunnitelmia keskustojen ulkopuolisten alueiden tarpeeseen, nähdään että suunnitelmat ylittävät tarpeen viidenneksellä. Eli suunnitelmissa oleva alue on vuoden 2030 tarpeeseen nähden vähän liian suuri. Alueesta on tulossa Ikean ja Ikanon myötä sen verran vetovoimainen kauppapaikka, että se vetää asiakkaita koko Kymenlaaksosta, joten ylitys on tästä lähtökohdasta tarkasteluna vähäinen. Ikean ja Ikanon alue yksistään jää vastaavasti alle lasketun liiketilatarpeen. Mutta jos Ikea alueelle sijoittuu, se vetää yrityksiä alueelle helposti laskettua tarvetta enemmän. Kaupan ja palveluiden liiketilatarve vuonna 2030 Summan markkina-alueella* Summan suunnitelmien ( k-m2) osuus tarpeesta ja Ikean ja Ikanon suunnitelmien ( k-m2) osuus tarpeesta Summa/ K-m 2 tarve Koko tarve % Keskustan ulkopuolisten alueiden tarve % Keskustan ulkopuolisten alueiden tarve/ Ikean ja Ikanon suunnitelmat 84 % * Kotka-Haminan seutu ja venäläiset seudulla Koska alueen koko ylittää lasketun tarpeen, ei muille seudulla oleville kehityshankkeille löydy kehitysedellytyksiä, mikäli Summan alue toteutuu kokonaisuudessaan tarkastelujakson aikana. Kotkassa on Jumalniemessä suuria laajennussuunnitelmia. Näistä molemmat eivät todennäköisesti toteudu täysmittaisesti tarkastelujakson aikana. Osa suunnitelmista jää toteutumatta. Kehitysedellytyksiä voi kuitenkin hyvin löytyä, jos venäläisten ostovoima alueella kehittyy laskettua paremmin. Tai vaihtoehtoisesti markkinat jakautuvat uudelleen. Tämä merkitsisi sitä, että Kotka-Haminan seudusta muodostuisi hyvin merkittävä kauppapaikka, jossa käydään ostoksilla laajalta alueelta Kymenlaaksoa. Mikäli alueelle sijoittuu Ikea, se vetääkin asiakkaita koko Kaakkois-Suomen alueelta.

15 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Vaikutukset keskustakauppaan Summan risteysalueen suunnitelmilla ei ole merkittäviä vaikutuksia keskustojen palvelurakenteeseen tai sen kehittämiseen, sillä Summaan suunnitellaan pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Osa Haminan keskustan tuntumassa sijaitsevista tilaa vaativan kaupan myymälöistä saattaa muuttaa Summan alueelle. Alueella on keskustaa paremmat kehittymismahdollisuudet tilaa vaativan kaupan näkökulmasta. Varsinaiseen keskustahakuiseen kauppaan ei Summalla ole vaikutuksia. Summaan suunnitellaan myös Ikeaa. Ikea on huonekalukauppa, mutta kaupan pinta-alasta merkittävä osuus on sisustuskauppaa, joten se tulkitaan vähittäiskaupan suuryksiköksi. Sisustuskauppa on pääosin keskustahakuista kauppaa, joten keskustassa sijaitsevat sisustuskaupat saavat kilpailijan. Toisaalta taas Summan myötä venäläisten määrä alueella kasvaa, joka parantaa myös keskustakaupan toimintaedellytyksiä. Summan alueella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustojen kehityshankkeisiin, sillä alueelle tulee erilaisia kauppoja kuin keskustaan. Välillisesti alueen toteutumisella voi olla positiivisia vaikutuksia keskustan kehittämiselle, jos venäläisen määrä alueella kasvaa Summan alueen myötä. 3.2 Vaikutukset palveluverkkoon Summan risteysalueen toteutumisen myötä seudulle rakentuu uusi vetovoimainen kaupan keskittymä. Keskittymä kilpailee pääosin Kotkan Julmalniemen ja jonkin verran Sutelan kanssa samoista markkinoista. Summan alue eroaa Kotkan suuryksikköalueista sen suhteen, ettei Summaan ole tulossa päivittäistavarakauppaa. Summan alueen toetutuminen voi hidastaa Jumalniemen laajennushankkeita. Julmalniemellä on enemmän asutusta lähialueilla kuin Summalla, mutta venäläisten matkailijoiden näkökulmasta Hamina on Kotkaa lähempänä. Jumalniemi on jo nyt vetovoimainen kauppapaikka, jossa asioivat myös haminalaiset. Summan alueen kehittäminen tuo kauppapaikan lähemmäksi haminalaisia, ja vastaavasti tuo kotkalaisia pienessä mittakaavassa Haminaan. Näin ollen Summan alueen kehittäminen tasapainottaisi nykyistä palveluverkkoa, jossa suuri osa asioinnista suuntautuu Kotkaan. Vaikka Summan alue rakentuu, keskustahakuisen kaupan pääkauppapaikka Haminassa tulee edelleen olemaan keskusta. Summalla ei myöskään ole vaikutuksia Kotkan keskustojen asemaan palveluverkossa, sillä tarjonta on Summassa erityyppistä kuin keskustoissa. Summalla ei ole vaikutuksia lähikauppaverkkoon, sillä Summaan ei ole tulossa lähipalveluita.

16 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Vaikutukset palveluiden alueelliseen saatavuuteen Uusilla kauppapaikoilla on vaikutuksia palveluiden alueelliseen saavutettavuuteen, mikäli kaupallinen tarjonta supistuu nykyisissä kaupallisissa keskittymissä. Toisaalta palveluiden saavutettavuus voi myös uuden kauppapaikan myötä joissakin asukasryhmissä tai jollakin alueella parantua, jos kauppa rakennetaan alueelle, jossa palvelut ennestään ovat heikot tai yhteys uuteen kauppapaikkaan on nykyistä parempi. Vaikutukset palveluiden häviämiseen joltakin alueelta ovat todennäköisempiä, mikäli lyhyellä aikavälillä rakennetaan massiivisesti uutta liiketilaa. Jos taas liiketilan määrä kasvaa hitaasti pitkällä aikavälillä, on nykyisten kauppojen helpompi sopeutua muuttuvaan tilanteeseen. Osa Haminan keskustan tuntumassa sijaitsevista tilaa vaativan kaupan myymälöistä saattaa Summan rakentumisen myötä siirtyä Summaan. Tällöin tilaa vaativan kaupan asiointimatkat pidentyvät keskusta-asukkaan näkökulmasta katsottuna. Toisaalta taas tilaa vaativan kaupan kehittämisen kannalta keskusta ei ole optimaalinen paikka, joten kehittyvät tilaa vaativan kaupan myymälät saattavat hakeutua joka tapauksessa esim. Jumalniemeen, jos Summa ei rakennu. Tällöin kauppamatkat pidentyisivät vieläkin enemmän. Tällä hetkellä Haminasta suuntautuu asiointia paljon mm. Kotkaan. Kun Haminaan rakentuu oma kauppakeskittymä, asiointimatkat lyhenevät ainakin tilaa vaativan kaupan osalta. Mikäli Summan myötä venäläisten asiakkaiden määrä Haminassa kasvaa, saattaa palvelutarjonta parantua nykyisestään myös keskustassa. Tämäkin vaikuttaa positiivisesti palveluiden saatavuuteen. Ikea on niin vetovoimainen ketjukonsepti, että se tavoittaa asiakkaita ympäri Suomen. Eli myös Haminasta ja muualta Kaakkois-Suomesta käydään nykyäänkin Ikeassa, pääosin lähimmässä. Mikäli alueelle rakentuu oma Ikea, asiointimatkat lyhenevät koko Kaakkois- Suomen alueella. Päivittäiseen asiointiin ei Summan kauppakeskittymällä ole vaikutusta, sillä alueelle ei ole tulossa päivittäistavarakauppaa eikä muitakaan lähipalveluita. Päivittäiset asiointimatkat säilyvät siten nykyisellä tasollaan. Summan risteysalueen kauppakeskittymä sijoittuu palveluiden saavutettavuuden kannalta hyvään paikkaan kaupunkiseudulla. Alue tavoittaa helposti haminalaiset. Alueen vierestä kulkee mm. Kotka-Hamina -välinen joukkoliikenne. Myös Kotkasta on sujuvat yhteydet Summaan, mikäli Summaan rakentuu jotain sellaista vetovoimaista kauppaa, jota ei Kotkassa ole. Summa tavoittaa myös venäläiset asiakkaat hyvin. Alueen vierestä ajavat lähes kaikki Vaalimaalta pääkaupunkiseudulle matkaavat venäläiset. Myös Nuijamaan rajaasemalta on sujuvat yhteydet Summaan.

17 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 16 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Haminan kaupunkiin Summan risteysalueelle noin viiden kilometrin päähän Haminan keskustasta suunnitellaan uutta kauppakeskittymää. Alueelle sijoittuu asemakaavan mukaan pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Alueelle voidaan rakentaa liiketilaa noin k-m 2. Paikallisiin markkinoihin nähden uusi kaupan keskittymä on liian suuri. Toteutuessaan suunnitelmien mukaisena Summan risteysalueen kauppapaikka tulee kuitenkin olemaan vetovoimainen kauppapaikka, joka vetää asiakkaita koko Kotka-Haminan seudulta ja Pietarin suunnalta. Venäläiset matkailijat ovat merkittävä asiakasryhmä. Mikäli alueelle sijoittuu Ikea ja Ikano, kauppa-alue vetää asiakkaita koko Kymenlaaksosta ja Kaakkois- Suomen alueelta. Lähtökohtana uudelle kaupan keskittymälle ovat paikallisten lisäksi venäläiset matkailijat. Tällä hetkellä seudulla venäläisten matkailijoiden määrä on huomattavasti alhaisempi kuin Lappeenrannan seudulla. Lisäksi matkailija käyttää selvästi vähemmän rahaa Kotka- Haminan seudulla kuin Lappeenrannan seudulla. Mikäli seudulle halutaan enemmän ostosmatkailijoita, täytyy heille tarjonta enemmän kaupan palveluita. Summa on hyvin saavutettavissa oleva kauppapaikka niin matkailijoiden kuin paikallistenkin asukkaiden näkökulmasta. Näin ollen Summan rakentuminen edesauttaisi Venäjän matkailun kehittymistä seudulla. Keskustakauppaan ei Summan risteysalueen liikerakentamisella ole vaikutuksia, sillä alueelle rakentuu pääasiassa tilaa vaativaa kauppaa. Vastaavassa mittakaavassa ei keskustassa ole mahdollisuuksia kehittää kauppaa. Summan alueella voi olla välillisesti positiivisia vaikutuksia keskustakaupalle. Myös keskustakauppa hyötyy, mikäli venäläisten matkailijoiden määrä alueella kasvaa Summan myötä. Summan myötä palveluverkkoon syntyy uusi kauppapaikka. Keskustat säilyvät edelleen keskustahakuisen kaupan pääkauppapaikkoina seudulla. Summan alue kilpailee pääosin Kotkan Jumalniemen kanssa samoista markkinoista sillä erotuksella, että Summan alueelle ei sijoitu päivittäistavarakauppaa. Jumalniemi on jo nyt vetovoimainen kauppapaikka, jossa asioivat myös haminalaiset. Summan alueen kehittäminen tuo palveluita lähemmäksi haminalaisia. Tämä tasapainottaisi palveluverkkoa, kun osa Kotkaan suuntautuvasta asioinnista suuntautuisi Haminan puolelle. Näin myös asiointimatkat Haminan markkinaalueella lyhenisivät. Summan rakentuminen on yksi keino lisätä venäläisten matkailijoiden määrää seudulla. Samalla se tuo lisää tarjontaa myös paikallisille asukkaille. Mikäli alueelle sijoittuvat Ikea ja Ikanon kauppakeskus, alueen merkitys kauppapaikkana kasvaa hyvin suureksi. Tällöin se vetää ostovoimaa Kotka-Haminan seudun ulkopuolelta ja vastaa paremmin liiketilatarpeeseen. Mikäli alueelle ei sijoitu hyvin vetovoimaista seudullista myymälää, jää sen vaikutusalue lähinnä Haminan markkina-alueeksi. Tällöin myöskään kysyntää ei alueelle löydy ainakaan tarkastelujakson aikana siinä mittakaavassa, kuin mitä asemakaavassa on suunniteltu. Tämä selvitys on tehty siitä lähtökohdasta, että alueelle sijoittuu pääosin tilaa vaativaa kauppaa, mikäli alueelle halutaan sijoittaa merkittävä määrä keskustahakuista kauppaa esimerkiksi Ikanon kauppakeskukseen, tulee kaupallisia vaikutuksia arvioida uudelleen.

18 Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 17 Liite Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2010, 2020 ja 2030 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2010 milj. euroa Haminan Kotkan Kotkamarkkina- markkina-haminalue Venä- Hamina Miehikkäl Virolahti alue Kotka Pyhtää seutu läiset Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2020 milj. euroa Haminan Kotkan Kotkamarkkina- markkina-haminalue Venä- Hamina Miehikkäl Virolahti alue Kotka Pyhtää seutu läiset Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kotka-Haminan seudulla 2030 milj. euroa Haminan Kotkan Kotkamarkkina- markkina-haminalue Venä- Hamina Miehikkäl Virolahti alue Kotka Pyhtää seutu läiset Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi 18.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Vaalimaan suunnitelmat... 3 1.2. Hankkeen kuvaus... 5 1.3. Markkina-alue... 6 2. Kaupan nykytilan

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntakaava Kaupalliset palvelut

Kymenlaakson maakuntakaava Kaupalliset palvelut Kaupalliset palvelut 29.5.2008 Kymenlaakson liitto TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.kymenlaakso.fi www.tuomassantasalo.fi Kaupalliset palvelut 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011 Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi Tampereen kaupunki Ikano Retail Centres Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylä kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta Pohjanmaan maakuntakaava Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 19.5.2011 Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 1 JOHDANTO 2 1 KAUPAN KEHITYS 3 1.1 Ostovoima 2010 3 1.2 Markkinoiden

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys Kaupallisen selvityksen päivitys 25.6.2014 Kaupallisen selvityksen päivitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kaupan markkinoiden kehitys... 3 3 Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 ja 2030... 5 4 Kaupan

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS 8.7.2011 Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009 Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen tarjonta Kittilän kunnassa 3 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Uudenmaan maakuntakaava Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi 1 1 TIIVISTELMÄ 2 2 KAUPAN ALUEIDEN NYKYINEN

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 22.2.2007 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Kaupunkisuunnittelukeskus Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi Kaupallinen selvitys 1 LOHJAN KAUPUNKI

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos 12.3.2009 Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos Lausunto kaupallisista vaikutuksista 2 1. Kaavahanke Ylivieskan Savarin alueella on vireillä asemakaavan muutos- ja laajennushanke. Savarin alue

Lisätiedot

Lamminrahkan osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus

Lamminrahkan osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus Lamminrahkan osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus 1.12.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Lamminrahka palveluverkon osana... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2.

Lisätiedot

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI Raumalla 30.11.2003 TUOMAS SANTASALO Ky www.tuomassantasalo.fi Rauman vähittäiskauppa 2003 1 RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 1 Kaupan toimipaikat

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alueiden osayleiskaava

Rauman tilaa vaativan kaupan alueiden osayleiskaava Rauman tilaa vaativan kaupan alueiden osayleiskaava Seudullisuuden alaraja Autokauppa Huonekalukauppa Kodintekniikka Rautakauppa Puutarhakauppa Venekauppa 13.11.2013 Seudullisuuden alaraja 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 17.12.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 2.6.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ 12.2.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko...

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus 1 (12) Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Helsingin seudun kasvu ja kaupan lisätarve... 2 2.1 Väestökehitys ja ennusteet... 2 2.2 Kaupan pinta alan laskennallinen

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA Tekninen toimi www.hamina.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS Kaupunginhallitus 13.2.2017 Liite 11 64 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 LIITE 3 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Kaupallisten palveluiden verkosto

Kaupallisten palveluiden verkosto Kaupallisten palveluiden verkosto Keski-Suomi 2005 Pohjois-Savo 2006 Kaksi kaupallisen palveluverkon tutkimusta Sekä Keski-Suomen että Pohjois-Savon tutkimukset on tehnyt Tuomas Santasalo. 2005 ja 2006

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT Lohja 21.1.2009 Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy www.lykes.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012

Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012 Vanhan Rauman osayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VANHAN RAUMAN KAUPPAPALVELUIDEN KEHITYS 3 2.1 Kaupan rakenne Vanhassa Raumassa 2000 ja 2010 3 2.2

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS Ympäristöministeriö Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset 18.2.2016 LUONNOS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Vaihtoehdon 1 vaikutukset... 4 2.1.

Lisätiedot

LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi Päivitys

LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi Päivitys LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi Päivitys 2008 28.8.2008 TUOMAS SANTASALO Ky TAMPEREEN KAUPUNKI Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi Kaupallisten

Lisätiedot

LIITE Kaupunginosittaiset tiedot 1 30.1.2013 Tampella Tampereen keskustan liiketilat kaupunginosittain 2012 2 Juhannuskylä Tullin alue Tammela Ratina Kyttälä pohjoinen Kyttälä etelä Vanha keskusta pohjoinen

Lisätiedot

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI paikka sinun yrityksellesi Imatran Ukonniemen alue houkuttelee niin matkailuyrittäjiä kuin matkailijoitakin. Hyväksytty yleiskaava ja valmis kunnallistekniikka

Lisätiedot