KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA Yhdysuntalautaunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto.3.03

2 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C KAUNIAISTEN KAUPUNKI KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAN YMPÄRISTÖ PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Tunnistetiedot Kunta: Kauniaisten aupuni Kaupunginosa: Kaavan nimi: Kaavan laatija: Kauniainen esusta asemaaavamuutos radan pohjoispuoli FCG Suunnittelu ja teniia Oy Emmi Sihvonen, DI, YKS-9 Vireilletulosta ilmoitettu: Asemaaava osee aupunginosan orttelia 8, yleistä pysäöintialuetta, puisto-, atu- ja rautatiealuetta. Asemaaavalla muodostuu aupunginosan ortteli 8, autopaiojen orttelialue ja osa atualuetta. Asemaaavamuutosen selostus osee.3.03 päivättyä asemaaavattaa.. Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Kauniaisten esustassa. Kaava-alueeseen uuluu junadan pohjoispuoliset alueet Asematien eteläpuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin ha. Kaava-alue on esitetty uvissa ja (nro 3b). Kuva. Kaavamuutosalue.

3 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kaava-alue (nro 3b uvassa ) on osa Kesusta aava-alueesta. Radan pohjoispuolen aavaehdotus (3a + 3b) oli nähtävillä Ehdotusen nähtävilläolon jäleen atsottiin toitusenmuaisesi viedä liityntäpysäöintiä oseva osa aavasta (3a) hyväsymisäsittelyyn. Liityntäpysäöintialueen (3a) aavamuutos hyväsyttiin aupunginvaltuustossa..0. Kesusta alueen jaautuminen neljään vaiheeseen on esitetty uvassa. Koo esusta alueelle laadittu aavaluonnos oli nähtävillä Sysyllä 008 laadittiin aavaehdotus n. Laasotien ortteliin (nro uvassa ). Laasotien orttelin aava hyväsyttiin vuoden 008 lopussa. Rautatieaseman ympäristön aavaehdotus (nro uvassa ) laadittiin vuosina 00-0 ja aava vietiin hyväsymisäsittelyyn tououussa 0..3 Kaavan nimi ja toitus Kuva. Kesusta alueen aavoitus on jasotettu neljään vaiheeseen. Radan pohjoispuolen Ratatyöläisten orttelin aavamuutos on osoitettu uvassa numerolla 3b. Kesusta asemaaavamuutosen tavoitteena on jataa esustan uudistamista ja ehittämistä ottaen huomioon asumisen ja palvelujen tpeet seä liienteelliset, ympäristölliset ja suojelulliset näöohdat.

4 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 3 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Selostusen sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot.... Tunnistetiedot.... Kaava-alueen sijainti....3 Kaavan nimi ja toitus.... Selostusen sisällysluettelo Luettelo selostusen liiteasiairjoista... Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemaaava Asemaaavan toteuttaminen Lähtöohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleisuvaus Luonnonympäristö Raennettu ympäristö Maanomistus Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelutilanne Kaava-aluetta osevat suunnitelmat... 9 Asemaaavan muutosen suunnittelun vaiheet Asemaaavan muutosen suunnittelun tve Suunnittelun äynnistäminen ja sitä osevat päätöset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaiutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö.... Asemaaavamuutosen tavoitteet..... Lähtöohta-aineiston antamat tavoitteet..... Prosessin aiana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tentuminen Asemaaavataisun vaihtoehdot ja suunnitteluvaiheiden päätöset Asemaaavaluonnos Laasotien orttelin asemaaava Aseman ympäristön asemaaava Asemaaavaehdotus radan pohjoispuoli Asemaaavan muutos radan pohjoispuoli, liityntäpysäöinti Asemaaavaehdotus radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli Asemaaavan muutos radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli Asemaaavamuutosen uvaus Kaavan raenne Mitoitus Aluevauset Korttelialueet Katualueet Kaavan vaiutuset... 9

5 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Sosiaaliset vaiutuset Vaiutuset palveluihin Vaiutuset luontoon ja luonnonympäristöön Vaiutuset yhdysuntaenteeseen ja raennettuun ympäristöön Vaiutuset talouteen Ympäristön häiriöteijät Kaavan suhde valtaunnallisiin alueidenäyttötavoitteisiin ja maauntaaavaan Kaavan suhde yleisaavan sisältövaatimusiin Asemaaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutusen seuranta Luettelo selostusen liiteasiairjoista. Kaavattapienennös. Kaava-alueen havainneuva 3. Ote maauntaaavasta..00 (ympäristöministeriö vahvistanut ). Ote Kauniaisten aupungin maanäytön yleissuunnitelmasta (Masu ) Ote voimassa olevasta asemaaavayhdistelmästä 6. Yhdistelmä ajantasa-asemaaavasta ja aavaehdotusesta 7. Pysäöinti esusta-alueella 8. Kevyen liienteen yhteydet esusta-alueella 9. Maanomistus 0. Tonttijao. Ympäristövaiutusselvitys (Ramboll 0). Raentamistapaohje (Aritehtitoimisto L-N Oy ja Aritehtitoimisto Hedman & Matomäi Oy)

6 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 5 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C TVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet. Asemaaava Kaavamuutosen laatimiseen on ryhdytty Kauniaisten aupungin aloitteesta. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen valmistelu aloitettiin vuoden 006 lopulla. Tjousilpailun perusteella haneen projeionsultisi valittiin FCG Suunnitteluesus Oy, nyyinen FCG Suunnittelu ja teniia Oy. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen osallistumis- ja viointisuunnitelma on hyväsytty Kaavamuutosen vireilletulosta ja osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta tiedotettiin aupungin internet-sivuilla ja ilmoitustaululla seä Kaunis Grani lehdessä. Maanomistajille vireilletulosta tiedotettiin myös irjeellä. Kaavoitusen äynnistyessä järjestettiin maanomistajille neuvottelu aupungin ja aavaa laativan onsultin anssa Kaavoitusen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavoitusen tavoitteiden pohjasi laadittiin ns. perusvaihtoehto, jona lisäsi eseisistä ortteleista laadittiin 8 pl vaihtoehtoisia suunnitelmia. Suunnitelmat esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaupunginvaltuusto päätti valita jatotyösentelyn pohjasi perusvaihtoehdon, jona pohjalta asemaaavamuutosluonnos laadittiin talvella Yhdysuntalautaunta päätti asettaa asemaaavamuutosluonnosen nähtäville. Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja viointisuunnitelma olivat nähtävillä Kaavaluonnosen nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnosesta. Lisäsi pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Kaavaluonnosen nähtävilläolon jäleen aavoitusta päätettiin viedä eteenpäin osaoonaisuusina. Laasotien orttelin seä siihen liittyvän Tunnelitien, Laasotien ja Gresantien atuosuusien alueelle laadittiin aavaehdotus, joa oli nähtävillä ja jona Kauniaisten aupunginvaltuusto hyväsyi Aseman ympäristön aavaehdotus oli nähtävillä Rautatieaseman ympäristön aava hyväsyttiin Radan pohjoispuolen aavaehdotus oli nähtävillä Ehdotusen nähtävilläolon jäleen atsottiin toitusenmuaisesi viedä liityntäpysäöintiä oseva osa aavasta hyväsymisäsittelyyn. Liityntäpysäöintialueen aavamuutos hyväsyttiin aupunginvaltuustossa..0. Ratatyöläisten orttelin aavaehdotus oli uudelleen nähtävillä (MRA 3 ) Kaavaan tehtiin nähtävillä olon jäleen tistusia. Naapureita uultiin aavaan tehtyjen tistusten osalta. Laadittu asemaaavan muutos on viimeinen osa Kesusta asemaaavamuutosaluetta. Asemaaava on laadittu prosessin aiana tentuneiden tavoitteiden seä saadun palautteen pohjalta. Kaavamuutosalue on noin ha suuruinen. Kaavaehdotusessa on osoitettu ortteliin 8 asuinerrostalojen orttelialue, autopaiojen orttelialue ja Ratapolu atualueesi. Asemaaavan muutosehdotusen yhteenlasettu oonaisraennusoieus on m.

7 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 6 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaavan toteuttaminen Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa aavan saatua lainvoiman. Asemaaavamuutosen yhteydessä tullaan teemään alueen maanomistajien anssa aavan toteuttamista osevia maanäyttösopimusia. 3 LÄHTÖKOHDAT 3. Selvitys suunnittelualueen oloista 3.. Alueen yleisuvaus 3.. Luonnonympäristö 3..3 Raennettu ympäristö Kaavamuutosalue on noin ha suuruinen ja siihen uuluu asuin-, liie- ja toimistoraennusten orttelialue, pysäöintialuetta, puisto-, rautatie- ja atualuetta. Kaavamuutosalueen eteläpuolella sijaitsee rantata ja rautatieasema. Kaavamuutosalue sijoittuu taajama-alueelle, raennettuun ympäristöön. Suunnittelualueella ei tiettävästi ole erityisiä luontovoja. Kaavamuutosalueelta ei asemaaavan muutostyön yhteydessä ole laadittu erillistä luontoselvitystä. Kaavamuutosalue sijoittuu Kauniaisten liieesustan pohjoispuolelle. Muutoin lähiympäristö on tiiviisti taajamaenteeseen uuluvaa asuinaluetta. Kesustan uudistus on phaillaan äynnissä ja alueelle raennetaan mm. lisää asuntoja. Liienteellisesti suunnittelualueen sijainti on eseinen. Tunnelitie yhdistää Kauniaisten pohjois- ja eteläosat radan alitse. Rautatieasema sijaitsee suunnittelualueen aaoispuolella. Tunnelitietä pitin ulee useita seutu- ja paiallisliienteen linja-autoja. Kevyt liienne ulee matalan ja ahtaan Tunnelitien aliulun autta yhdessä ajoneuvoliienteen anssa. Noin 500 metrin päässä Tunnelitiestä itään sijaitsee radan alittava evyen liienteen yhteys. Kevyen liienteen seudullinen yhteys ulee Kauniaistentien vtta pitin.

8 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 7 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kuva 3. Tunnelitien, Helsingintien ja Asematien liittymäalue (uva 009). Suunnittelualueen esellä itä-länsi-suunnassa ulee jätevesiviemäri. Suunnittelualueen eseltä etelään radan ali ulee sadevesiviemäri. Suunnittelualueen länsiosassa ja Ratapolun alla ulee jätevesi- ja sadevesiviemäri. Johdot tulee huomioida alueen suunnittelussa ja raentamisessa. Suunnittelualueen itäosassa olevat viemärit tullaan HSY:n tietojen muaan tulevaisuudessa saneeraamaan pois nyyiseltä paialtaan Tunnelitien iertoliittymän raentamisen yhteydessä. Asemaaavan muutosesta mahdollisesti aiheutuvien muutosten osalta aii suunnitelmat tulee hyväsyttää HSY:llä ja mahdolliset vesihuoltoveroston siirrot tulee rahoittaa vesilaitostoiminnan ulopuolisella rahoitusella.

9 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 8 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Maanomistus Kuva. Alueen jätevesiviemärit (punainen), sadevesiviemärit (vihreä) ja vesijohdot (sininen). Ratapolun ja Asematien väliin jää puhelinesusen raennus. Raennusessa sijaitsee asuntoja toisessa ja olmannessa errosessa. Puhelinesusen ja radan välissä sijaitsi ns. rautatieläisten asuinortteli. Raennuset on purettu vuoden 0 aiana. Raennuset oli raennettu 900- luvun alussa. Vehreällä alueella oli asi asuinraennusta ja talousraennusia. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee Museoviraston valtaunnallisesti merittävisi raennetuisi ulttuuriympäristöisi luoittelemia ohteita. Kaavaalueen pohjoispuolelle sijoittuu Kauniaisten huvilaaupuni ja aava-alueen aaoispuolelle sijoittuu Kauniaisten rautatieasema. Kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (95/963) toittamia iinteitä muinaisjäännösiä. Asemaaavamuutosalue oostuu usean eri maanomistajan alueista. Maanomistajina alueella ovat Kauniaisten aupungin lisäsi Asunto Oy Kauniaisten Jalavapiha, As. Oy Kauniaisten Tralla Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Asemaaavamuutosalueen eteläpuolella ulee Helsingin ja Turun välinen rantata, jolla ulee auoliienteen junien lisäsi runsaasti lähiliienneysiöitä. Kaava-alueen itäpuolella uleva Tunnelitie on Kauniaisten vilaimpia atuja. Melu- ja tärinähaittojen suuruutta rajoittaa se, ettei rantadalla ole tavaliiennettä. Myös aluetta rajaavien atujen liiennemäärä on maltillinen: Kehä :n jateen ympäristövaiutusvioinnin muaan yhteyden Kauniaistentie Tunnelitie - Asematie liiennemäärä tulee asvamaan vuoteen 030 mennessä enintään %.

10 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 9 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Meluntorjuntatpeen toteaminen perustuu valtioneuvoston melutason ohjevoja osevan päätösen (N:o 993, ) vaatimusiin: Asumiseen äytettävillä alueilla ja viristysalueilla taajamissa melutaso ei saa ulona ylittää melun A-painotetun evivalenttitason päiväohjevoa (lo 7-) 55 db eiä aiaisemmin aavoitetuilla alueilla yöohjevoa (lo -7) 50 db eiä uusilla aava-alueilla yöohjevoa 5 db. Asuin- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että uloa antautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun evivalenttitason päiväohjevon (lo 7-) 35 db ja yöohjevon (lo -7) 30 db. Liie- ja toimistohuoneissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjevoa 5 db. 3. Suunnittelutilanne Liienteen tärinää osevassa VTT:n selvitysessä (00, VTT tiedotteita 78) on annettu tärinään liittyviä suositusia. Suositusen muaan uudella asuinalueella asuinraennusen tärinä ei saa ylittää voa 0,30 mm/s eiä vanhalla asuinalueella voa 0,60 mm/s. Tärinälle herimpiä raennusia ovat yleensä puolitoista tai asierrosiset puuraenteiset talot. 3.. Kaava-aluetta osevat suunnitelmat Maauntaaava Uudenmaan maauntaaava on hyväsytty maauntavaltuustossa..00. Ympäristöministeriö on vahvistanut aavan Uudenmaan maauntaaavaa on täydennetty Uudenmaan. vaihemaauntaaavalla. Vaiheaavan eseisen sisältö muodostuu jätehuollon pitän aiavälin aluetpeista, iviaineshuollon aluevausista, laajoista yhtenäisistä metsätalousalueista, moottoriurheilu- ja ampumadoista seä liienteen vioista ja terminaaleista. Maauntavaltuusto hyväsyi aavan ja Ympäristöministeriö vahvisti aavan Uudenmaan maauntaaavan uudistamistyö on äynnistynyt vuoden 009 alussa.. vaihemaauntaaavatyön pääpaino on yhdysuntaenteeseen ja liienteeseen liittyvissä alueraenteellisissa ysymysissä. Lisäsi selvitetään viristys- ja viheryhteystpeet, ulttuurimaisema-alueet ja luontoohteet seä maatalousalueet. Uudenmaan maauntahallitus on hyväsynyt tistetun osallistumis- ja viointisuunnitelman. Maauntavaltuusto hyväsyi Uudenmaan. vaihemaauntaaavan. Ote Uudenmaan maauntaaavasta..00 on aavaselostusen liitteenä. Yleisaava Alueella ei ole oieusvaiutteista yleisaavaa. Maanäytön yleissuunnitelma Maanäyttöä ohjataan aupunginvaltuuston hyväsymällä Kauniaisten aupungin maanäytön yleissuunnitelmalla (Masu ). Ote maanäytön yleissuunnitelmasta on aavaselostusen liitteenä.

11 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 0 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaava Alueella on voimassa asemaaava..973 Ote asemaaavayhdistelmästä on aavaselostusen liitteenä. Raennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväsynyt Kauniaisten aupungin raennusjärjestysen.6.00 ja se on astunut voimaan Kaupunginvaltuusto on hyväsynyt raennusjärjestysen päivitysen Pohjatta Pohjatta täyttää aavoitusmittausasetusen (8/99) asettamat vaatimuset. Raennusielto Alueella on voimassa raennusielto aupunginhallitusen päätösen muaisesti ( , MRL 53 ). Raennusielto oli voimassa asti. Kaupunginhallitus päätti ( , MRL 53, MRL 0 ) jataa raennusieltoa ahdella vuodella 7..0 asti. Kaupunginhallitus päätti 6..0 jataa raennusieltoa ahdella vuodella. Raennusielto raueaa automaattisesti asemaaavan tultua hyväsytysi. Espoon aupuniradan yleissuunnitelma Leppävaa - Espoon esus välisen aupunirataosuuden seä sen vrelle sijoittuvien asemien pantamisesi on laadittu yhteistyössä Ratahallintoesusen seä Espoon ja Kauniaisten aupunien esen Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003. Suunnitelmassa on osoitettu alustavat aupuniradan vaatimat aluetpeet seä järjestelyt Kauniaisten aseman uudistamisesi. Yleissuunnitelman muaan rata muuttuu neliraiteisesi, joa mahdollistaa lähi- ja auojunien erottamisen omille raiteilleen Helsingin ja Espoon välillä. Kauniaisten asema laitureineen siirtyy nyyisestä länteen siten, että laiturin esiohta asettuu Tunnelitien ohdalle. Tunnelitien molemmilta puolilta on portaat ja hissiyhteydet aiille laitureille. Tunnelitien sillan alle sijoittuu bussien vaihtopysäialue.

12 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kuva 5. Havainneuva Kauniaisten laiturialueelta (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003). Kuva 6. Kauniaisten asema-alue (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003, Aritehtitoimisto CJN Oy). Kuva 7. Kauniaisten aseman pituus- ja poiileiaus (Espoon aupuniradan yleissuunnitelma 003, Aritehtitoimisto CJN Oy).

13 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Kaavamuutosalueen muut suunnitelmat Aritehtitoimisto L-N Oy on laatinut suunnitelman tontille nro ja Aritehtitoimisto Hedman & Matomäi Oy on laatinut suunnitelman tontille. Tonttien suunnittelussa on tehty yhteistyötä ja tastelu tonttien muodostamaa oonaisuutta mahdollisimman toimivan oonaisrataisun saavuttamisesi. Tonteille on laadittu raentamistapaohje, joa on aavaselostusen liitteenä. Suunnittelun yhteydessä on tutittu myös pelastusajoneuvojen tilantvetta (uva 8). Pelastusreitti nostotiasautolle on mahdollista järjestää raennusten väleihin ja länsipuolelle. Itäisimmän raennusen pveerivistöön tehdään hätäpoistumisluuut pveelaattoihin. Kuva 8. Asemapiirustus, jossa pelastusajoneuvojen nostoaluetta uvaavat atoviivalla osoitetut ympyrät. Suomen IP-Teniia Oy on laatinut Kauniaisten aupungille Tunnelitien yleissuunnitelman luonnosen (007). FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä on laadittu raennussuunnitelmaa Tunnelitielle, Helsingintielle ja Asematielle (009-00).

14 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 3 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET. Asemaaavan muutosen suunnittelun tve Kaupunginvaltuuston hyväsymän aupungin ehittämisstrategian muaan Kauniaisten esustan uudelleenraentumisen halutaan jatuvan. Kesustaa pidetään aupuniraenteen ehittämisen täreimpänä ohteena ja tavoitteena on lisätä asuntojen ja toimitilojen määrää esustassa. Nämä tavoitteet on asetettu sen jäleen un esusta-alueella hyväsyttiin asemaaavamuutos vuonna 996, jona muaan uusi, vuoden 00 aiana äyttöön otettu auppaesus on raennettu.. Suunnittelun äynnistäminen ja sitä osevat päätöset.3 Osallistuminen ja yhteistyö.3. Osalliset Kaavamuutosen laatimiseen on ryhdytty Kauniaisten aupungin aloitteesta. Kesustan alueesta järjestettiin itehtuuriutsuilpailu vuoden 00 aiana. Kilpailun jäleinen maanäytön suunnittelu jaettiin ahteen osaoonaisuuteen ja vaiheeseen. Ensimmäisen osan ns. liieesustan asemaaavamuutos valmistui vuonna 006. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen valmistelu aloitettiin vuoden 006 lopulla. Tjousilpailun perusteella haneen projeionsultisi valittiin FCG Suunnitteluesus Oy, nyyinen FCG Suunnittelu ja teniia Oy. Osallistumis- ja viointisuunnitelman muaan osallisia ovat:.3. Vireilletulo Suunnittelualueen maanomistajat Naapuriiinteistöjen maanomistajat Raennuslautaunta Liiennevirasto Kesi-Uudenmaan maauntamuseo Museovirasto Uudenmaan elineino-, liienne-, ja ympäristöesus Asemaaavamuutosen vireilletulosta seä osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta uulutettiin Osallistuminen ja vuorovaiutusmenettelyt Vuonna 000 voimaan tulleen maanäyttö- ja raennuslain muaan asemaaavoitusprosessissa orostuu osallisten uuleminen ja heidän näemystensä huomioon ottaminen. Vuorovaiutusen muodot määritellään osallistumis- ja viointisuunnitelmassa, jossa uvataan työn etenemisjärjestys ja vio aiataulusta, alustava lista haneen osallisista, uvataan osallistumismahdollisuudet ja vioidaan asemaaavan vaiutusia. Kesusta-alueesta järjestetyn itehtuuriutsuilpailun tuloset olivat nähtävillä aupungintalolla Näyttelyn aiana erättiin yleisöpalautetta ilpailutöistä. Kesusta -alueen asemaaavamuutosen osallistumis- ja viointisuunnitelma on hyväsytty Kaavamuutosen vireilletulosta ja osallistumis- ja viointisuunnitelman nähtäville asettamisesta tiedotettiin aupungin

15 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Viranomaisyhteistyö internet-sivuilla ja ilmoitustaululla seä Kaunis Grani lehdessä. Maanomistajille vireilletulosta tiedotettiin myös irjeellä. Kaavoitusen äynnistyessä järjestettiin maanomistajille neuvottelu aupungin ja aavaa laativan onsultin anssa Kaavoitusen pohjasi laaditut vaihtoehtoiset suunnitelmat esiteltiin yleisötilaisuudessa Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja viointisuunnitelma olivat nähtävillä Kaavaluonnosen nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnosesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Laasotien orttelin seä siihen liittyvän Tunnelitien, Laasotien ja Gresantien atuosuusien alueelle laadittu aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana järjestettiin asemaaavamuutosta oseva yleisötilaisuus Kauniaisten aupungintalolla. Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Aseman ympäristön aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi virnaomaisilta pyydettiin lausunnot. Radan pohjoispuolen aavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Ratatyöläisten orttelin aavaehdotus oli uudelleen nähtävillä (MRA 3 ) Nähtävillä olon aiana osallisilla oli mahdollisuus antaa muistutusensa aavaehdotusesta. Lisäsi viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Kaavoitusen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Asemaaavamuutosen tavoitteet.. Lähtöohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Kaupunginvaltuuston hyväsymän ehittämisstrategian muaan Kauniaisten esustan uudelleenraentumisen halutaan jatuvan. Kesustaa pidetään aupuniraenteen ehittämisen täreimpänä ohteena ja tavoitteena on lisätä asuntojen ja toimitilojen määrää esustassa. Asemaaavan muutosella luodaan aavalliset edellytyset Kauniaisten esustan uudistamiselle siten, että saadaan raennetun ja muun ympäristön annalta laaduas seä liienteellisesti toimiva rataisu. Haneen yhteydessä huomioidaan myös aupuniradan jatoraentamisen yhteydessä ajanohtaisesi tuleva asema-alueen uudistaminen.

16 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 5 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtaunnallisissa alueidenäyttötavoitteissa (VAT) linjataan maamme alueidenäyttöä pitälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliieen vaiutuset alueraenteeseen, yhdysuntaenteen eheyttämisen tve, elinympäristön laatuvaatimuset, luonnon- ja raennusperinnön säilyminen ja yhteysverostojen toimivuus alueidenäytölle asettavat. Maanäyttö- ja raennuslain muaan valtaunnallisten alueidenäyttötavoitteiden toteutumista tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa, maaunnan suunnittelussa ja untien aavoitusessa. Suunnittelun lähtöohtana ovat erityisesti seuraavat valtioneuvoston hyväsymät valtaunnalliset alueidenäytön tavoitteet ja niiden voimaan tulleet tistuset, joiden pääteemana on ollut ilmastonmuutosen haasteisiin vastaaminen: yhdysuntaenteen eheyttäminen, ulttuuriympäristön ja raennusperinnön säilyttäminen, olemassa olevien liienneyhteysien ja -verostojen ehittäminen, jouoliienteen edellytysten edistäminen seä liienneturvallisuuden pantaminen. Tistetun ohdan.3 Eheytyvä yhdysuntaenne ja elinympäristön laatu muaisina yleistavoitteina ovat: Alueidenäytöllä edistetään yhdysuntien ja elinympäristöjen eologista, taloudellista, sosiaalista ja ulttuurista estävyyttä. Olemassa olevia yhdysuntaenteita hyödynnetään seä eheytetään aupuniseutuja ja taajamia. Yhdysuntaennetta ehitetään siten, että palvelut ja työpaiat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuusien muaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henilöautoliienteen tve on mahdollisimman vähäinen. Liienneturvallisuuden seä jouoliienteen, ävelyn ja pyöräilyn edellytysiä pannetaan. Alueiden äytöllä edistetään elineinoelämän toimintaedellytysiä osoittamalla elineinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuusia olemassa olevaa yhdysuntaennetta hyödyntäen. Runsaasti henilöliiennettä aiheuttavat elineinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdysuntaenteen sisään tai muutoin hyvien jouoliienneyhteysien äärelle. Kaupuniseutuja ehitetään tasapainoisina oonaisuusina siten, että tueudutaan olemassa oleviin esusiin. Kesusia ja erityisesti niiden esusta-alueita ehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaiojen ja vapaa-ajan alueina. Alueidenäytössä iinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja risien ennalta ehäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Eheytyvää yhdysuntaennetta ja elinympäristön laatua osevina erityistavoitteina ovat: Alueidenäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja allioperän soveltuvuus suunniteltuun äyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustve on selvitettävä ennen ryhtymistä aavan toteuttamistoimiin.

17 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 6 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Alueidenäytössä on ehäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtausista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle heriä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille vmistamatta riittävää meluntorjuntaa. Alueidenäytössä on vattava riittävät alueet jalanulun ja pyöräilyn verostoja vten seä edistettävä verostojen jatuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Tistetun ohdan.5 Toimivat yhteysverostot ja energiahuolto muaisina yleistavoitteina ovat: Tvittaviin liienneyhteysiin vaudutaan ehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliienneyhteysiä ja -verostoja. Toimivia yhteysverostoja ja energiahuoltoa osevina erityistavoitteina ovat: Alueidenäytössä on turvattava olemassa olevien valtaunnallisesti merittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatuvuus ja ehittämismahdollisuudet Uudenmaan maauntaaavassa (..00) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueesi ja esustatoimintojen alueesi, jona pohjoispuolella ulee päärata. Uudenmaan maauntaaavaa on täydennetty Uudenmaan. vaihemaauntaaavalla. Suunnittelualueelle ei ole osoitettu merintöjä. vaihemaauntaaavassa. Uudenmaan. vaihemaauntaaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueesi ja esustatoimintojen alueesi. Maanäytön yleissuunnitelmassa (3..00) aavamuutosalue on osoitettu esustatoimintojen alueesi (C) ja rautatiealueesi (LR). Asemaaavassa (..973) on osoitettu Ratapolun atualue, asuin-, liieja toimistoraennusten orttelialue (ALK), yleinen pysäöintialue (LP) ja puisto (P). Kaupuniradan yleissuunnitelmassa (003) on tasteltu Leppävaa - Espoon esus välisen rataosuuden muuttamista neliraiteisesi. Yleissuunnitelman raidevauset ja asemajärjestelyt huomioidaan aavasuunnittelussa. Alueen oloista johdetut tavoitteet Melu ja tärinä Ramboll on laatinut ympäristövaiutusselvitysen (0) ns. rautatieläisten orttelin osalta. Selvitysessä todetaan, että vaia selvitysohde sijaitsee lähellä rataa, se on mahdollista toteuttaa niin, että melun (ilmaäänen) osalta saavutetaan ohjevojen muaiset melutasot ulo-oleselualueilla, sisätiloissa ja pveeilla. Selvitysessä on annettu seuraavat ääneneristävyysvaatimuset:

18 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 7 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Tontti Raennusen itäosa, pohjois- ja itäjulisivut 33 db(a) Raennusen länsiosa, pohjoisjulisivu 9 db(a) Raennusen itäosan pohjois- ja itäjulisivuilla pveeet on lasitettava erioislasitusella 3 db(a) ja pveeen attoon on asennettava austiialevyt. Raennusen muilla julisivuilla 9 db(a) eli tavallinen pveelasitus riittää. Tontti Oleselupihojen suojasi radan puolelle suunnitelman muaiset noin 6,6 m oreat meluseinät. Meluseinäraenteen ääneneristävyysluvun (DL R ) tulee olla vähintään 5 db. Itäpuolen raennusen pohjois- ja itäjulisivut 3 db(a). Kaavamääräysten ja raennerataisujen ysinertaistamisesi voidaan antaa sama vo uin tontilla eli 33 db(a) Muut itä- ja länsipuoleiset julisivut 9 db(a) Eteläjulisivut 35 db(a), un huomioidaan myös junaliienteen enimmäismelua osevat suosituset Länsipuoleisen raennusen pohjoisjulisivulla ei ole tpeen antaa määräysiä, osa tämä olisi enintään db(a) Itäpuolen raennusen itäjulisivulla pveeet on lasitettava erioislasitusella db(a) ja pveeen attoon on asennettava austiialevyt. Pveerivien päädyt tulee toteuttaa umpinaisina. Muiden julisivujen osalta riittää tavallinen pveelasitus ja pveeiden radan puoleiset päädyt tulee toteuttaa umpinaisina. Selvitysessä tehtyjen tärinämittausten perusteella alibroidun ennustemallin muaan uusille asuinraennusille hyväsyttävä värähtelyluoa C ( 0,30 mm/s) täyttyy asuinraennusissa yli 0 metrin etäisyydellä raiteesta - errosisten talojen osalta ja yli 0 metrin etäisyydellä raiteesta -5 errosisten talojen osalta. Uusien raennusten sijoittelussa tulee etäisyys raiteesta lasea tulevasta pohjoisimmasta lisäraiteesta, joa on noin 8 metriä pohjoiseen nyyisestä pohjoisesta raiteesta. Tieliiennetärinän osalta uusille asuinraennusille hyväsyttävä värähtelyluoa C täyttyy -5 errosisissa asuinraennusissa yli metrin etäisyydellä Asematiestä. Runomelun osalta selvitysessä todetaan, että runomelun viointitasojen ja 3 muaisten vioiden perusteella ohjevot ylittyvät nyyisellä rataverolla noin 0 db ja tulevien raiteiden valmistuttua noin 5 db. Miäli tuleville raiteille toteutetaan tärinäeristys esimerisi ratapölyjen alle, riittää raennusten runomeluerityseen 0 db eristysrataisu. Miäli raennuset perustetaan perusallioon paalutusilla, voivat runomelutasot nousta jopa 0 db lasetuista. Tontin osalta suositellaan vähintään 6 db runomelua eristävää raennetta tai vaihtoehtoisesti runomelurisiä voidaan edelleen tutia tentavin mittausin nyyisen puhelinesusen raennusessa 3-suuntaisella värähtelyanturilla. Runomelueristys tulee toteuttaa siten, että eristerataisu vaimentaa värähtelyä erityisesti mittaustulosien perusteella merittävimmillä taajuusilla 50-00Hz. Ympäristövaiutusselvitys oonaisuudessaan on aavaselostusen liitteenä. Helimäi austiojen laatimassa Raideliienteen tärinä- ja runomeluselvitysessä (0) todetaan myös, että runomelutasot tulevat ylittämään tavoitevot aiissa raennusissa suurissa osassa errosista. Runomelutasoja on mahdollista alentaa asentamalla raennusten perustusiin vaimen-

19 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 8 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C nuserros. Selvitysessä todetaan, että maanerrosista saatujen mittaustulosten perusteella määritetyt tuloset ylivioivat jonin verran runomelutasoja raennusessa etenin vaaasuuntaisen mittaustulosen osalta, osa äytetty lasentamalli ei huomioi värähtelyn vaimentumista pintaerrosista raennusen perustusiin. Miäli esimerisi liiennöivässä alustossa, ajonopeusissa tai väylän unnossa tapahtuu muutosia, voivat tärinä ja runomelutasot olla oreampia tai matalampia uin selvitysessä on vioitu. Raennusissa saavutettavaa runomelutasoa olisi selvitysen muaan mahdollista vioida temmin oepaalutusista tehtävin lisäselvitysin. Selvitysen muaan on uitenin mahdollista, että lisäselvitysten jäleen runomelutasot hieman lasevat selvitysessä esitetyistä, mutta ylittäisivät silti tavoitetasot... Prosessin aiana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tentuminen Liiennevirasto on ilmoittanut, että aavaan tulee vata aupuniradan yleissuunnitelman muainen aluevaus rautatiealueelle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -untayhtymä (HSY) ei vastaa asemaaavamuutosen aiheuttamisen johtosiirtojen suunnittelun tai raentamisen ustannusista. HSY osallistuu ustannusiin enintään johtosiirroista saamansa materiaalihyödyn suhteessa, joa sovitaan eriseen. Vesihuollon muutosten osalta aii suunnitelmat tulee hyväsyttää HSY:llä. HSY:n laatiman saneerausen yleissuunnitelman muaan Ratatyöläisten orttelin itäpäässä ulevat johdot hylätään. Korttelin raentamisvaiheessa tulee vmistaa, että yseiset johdot on jo saneerattu. Ratatyöläisten orttelin alueella itä-länsi-suunnassa uleva jätevesiviemäri jää aavamuutosalueelle ja sille pitää vata riittävä johtouja (3 m ummastain reunasta) eiä johtoujalle tule sijoittaa raennusia..5 Asemaaavataisun vaihtoehdot ja suunnitteluvaiheiden päätöset Asemaaavoitustyön alusi tistettiin suunnittelun tavoitteet ilpailun tulosten, yleisöpalautteen ja maanomistajaneuvottelujen pohjalta. Asemaaavoitustyön alussa laadittiin ns. perusvaihtoehto, jona lisäsi eseisistä ortteleista laadittiin 8 pl vaihtoehtoisia suunnitelmia. Kaupunginhallitus päätti ja aupunginvaltuusto valita jatotyösentelyn pohjasi perusvaihtoehdon.

20 FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kaavaehdotusen selostus 9 (33) Kauniaisten aupuni Kesusta, radan pohjoispuoli, Ratatyöläisten ortteli 6-C Asemaaavaluonnos Kuva 9. Vuonna 007 laadittu perusvaihtoehto valittiin aavoitusen lähtöohdasi. Perusvaihtoehdon pohjalta laadittiin asemaaavaluonnos talvella Yhdysuntalautaunta päätti asettaa asemaaavamuutosluonnosen nähtäville. Kaavaluonnosesta jätetyt mielipiteet osivat pääasiassa liienneyhteysiä, pysäöintijärjestelyjä, aseman järjestelyjä, raentamisen sijoittumista ja muotoa seä esteettömyyttä. Viranomaisten lausunnoissa orostui erityisesti asemaoonaisuuden säilyttämisen täreys. Kaavaluonnosen nähtävillä olon jäleen aavoitusta päätettiin viedä eteenpäin osaoonaisuusina. Kuva 0. Kesusta alueesta laadittu aavaluonnos.

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LTYNTÄPYSÄKÖINTIALUE Kaavaselostus -C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL, MRA

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3

ASEMATIE 13. Ak 212 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 Ak 212 ASEMATIE 13 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 46, tontti 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 3.3.2015, päivitetty 22.11.2016 Valmistelija / lisätiedot: Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö ASEMAKAAVAN MUUTOS osa 7. kaupunginosan korttelista 1052 29.4.2011, tarkistettu 26.3.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kauniaisten keskusta, pohjoisosa (Keskusta 2) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualueen kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kauniaisten keskusta, pohjoisosa (Keskusta 2) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualueen kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö ASEMAKAAVAN MUUTOS Kauniaisten keskusta, pohjoisosa (Keskusta 2) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSA KORTTELIA 49, BREDANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ak kaupunginosa, osa korttelia 49 Asemakaavan muutos

OSA KORTTELIA 49, BREDANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ak kaupunginosa, osa korttelia 49 Asemakaavan muutos OSA KORTTELIA 49, BREDANTIE 15 17 Ak 217 4. kaupunginosa, osa korttelia 49 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.1.2016, päivitetty 28.10.2016 Valmistelija / lisätiedot: Kauniaisten

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 7.6.2016 OSA KORTTELIA 92 sekä virkistys- ja katualueet Ak 218 ASEMAKAAVAN MUUTOS 7. kaupunginosa, osa korttelia 92 sekä virkistys- ja katualueet (Pohjoinen Suotie

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

A Asemakaava. Orvokkitie 7, Nikkilä. Lahti.fi Lahden kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue

A Asemakaava. Orvokkitie 7, Nikkilä. Lahti.fi Lahden kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue OAS A-2707 1 (7) A-2707 Asemakaava 25.10.2017 Orvokkitie 7, Nikkilä Lahti.fi OAS A-2707 2 (7) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaava A-2707 (Orvokkitie

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot