% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "% %228koti. Lava. Lava. Srk -k es k us. III k. II Ts. III k. Ts k. M-market"

Transkriptio

1 I I I Kp a sp Sai r V t t Sair. t r at sp % %228oti t IV h Sai ra ala h r h Lava Lava Sa ir IV IV h h h Sr - es us t VI Kpa t r r r I r r I t t t t rr ts ts t M-met Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys TUUSULAN KUNTA TUOMAS SANTASALO Ky Kaavoitus Nervanderinatu 5 D 38, Helsini www,tuusula.fi

2 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 1 1 Selvitysen tausta ja tavoitteet Selvitysen tavoitteet Selvitysessä äytetyt tutimusmenetelmät ja lähtötiedot 2 2 Kelloosen aupallisten palveluiden nyytilanne Mina-alueen väestö Palveluraenne Kaupallisten palveluiden toimipaiat, myynti ja pinta-ala Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima ja sen siirtymät Kelloosella 9 3 Kelloosen aupallinen ehittäminen 3.1 Vähittäisaupan myymäläpinta-alatve Kelloosella Osayleisaavaluonnosen aupan vauset Kelloosen esustan ehittäminen diplomiyön näöulmasta Kesustan tilavauset ja Rajalinnan työpaia-alueen tilavauset 14 4 Yhteenveto ja johtopäätöset 19 Liite 1 Alustava osayleisaavaluonnos Liite 2 Alustava diplomityön ehdotus Tuusulan unta

3 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 2 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Tuusulan unta on laatimassa osayleisaavaa Kellooselle. Kelloosi asvaa voimaaasti ja asvava väestö tvitsee alueella myös palveluja. Osayleisaavassa tutitaan Kelloosen taajaman laajentumissuunnat ja aluevauset. Santasalo Ky on tehnyt Rajalinnan työpaia-alueen asemaaavaa vten aupallisen vaiutusen vioinnin eväällä Asemaaavaselvitysen lähtötietoja äytetään myös tässä selvitysessä. Osayleisaavaa osevan aupallisen selvitysen on tehnyt Tuomas Santasalo Ky ja tutimusesta vastaavat KTM Tuomas Santasalo seä KTM Katja Kosela. Selvitysen ohjausryhmässä ovat Tuusulan unnasta olleet aavasuunnittelija Kaija Hapuoja, minointipäälliö Lasse Laasonen, iinteistöinsinööri Jussi Savela, aava-itehti Aso Honanen, liienneinsinööri Jua-Matti Laaso seä aavaonsultti Matti Liuonen. 1.1 Selvitysen tavoitteet Kelloosen osayleisaavaa osevan aupallisen selvitysen tavoitteena on tutia alueen aupallista ehitystä. Toitus on selvittää, miä on Kelloosen aupallisten palveluiden mina-alue ja miten alueen ostovoima ehittyy. Lisäsi selvitetään, uina paljon auppaa Kellooselle tulisi aavoittaa ja mihin eri aupan toiminnot tulee sijoittaa. Selvitysessä ommentoidaan osayleisaavaluonnosta selvitysessä esiin tulleiden lähtöohtien pohjalta. Kelloosen esustasta on Eila Lahdenperä teemässä diplomityötä tenilliseen oreaouluun. Tuusulan unta ohjaa osaltaan tätä diplomityötä. Tässä selvitysessä otetaan myös antaa diplomityössä esitettyihin ehdotusiin Kelloosen esustan ehittämisestä. 1.2 Selvitysessä äytetyt tutimusmenetelmät ja lähtötiedot Kaupallisen selvitysen perustana on aupallisten asiantuntijoiden teemä palveluraenneja ostovoima-analyysi. Alueen aupalliset palvelut on toitettu enttääynnillä tammiuussa Päivittäistavaauppojen myynti on Kaupan maailma -lehden minaatsausesta. Erioisauppojen myynti on vioitu Tilastoesusen oo unnan erioisauppojen myynnin pohjalta. Alueen vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima on lasettu Santasalo Ky:n Kesuset ja minat alueet -tutimusen pohjalta, jossa päälähteinä on äytetty Tilastoesusen ulutustutimusta seä ansiotasotilastoa. Ostovoimalaselmat perustuvat untapohjaisiin luuihin. Ostovoimalaselma antaa suuntaa alueen asuaiden äytettävissä olevista rahamääristä, mutta se ei erro, mihin ja missä ne toteutuvat myynteinä. Ostovoimaennuste perustuu ulutusen muutosiin seä ansiotasossa odotettavaan muutoseen ja niiden tasaisen nousevaan ehityseen. Ostovoimaennusteessa epävmuutta aiheuttaa yleinen taloudellinen ehitys. Miäli talouden ehitys taantuu, on tällä vaiutusta ostovoimaennusteisiin. Taloudessa tapahtuvat muutoset vaiuttavat vähemmän päivittäistavaauppaan ohdistuvaan ostovoimaan uin erioisauppaan tai palveluihin Tuusulan unta

4 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 3 ohdistuvaan ostovoimaan, sillä päivittäistavat ovat perusulututusta. Ostovoimaennustusen epävmuus asvaa, mitä auemmasi ennusteita tehdään. Ostovoimaennusteen pohjana on väestön muutoset. Kelloosen vuoden 2010 väestöennuste on Tuusulan virallisesta osa-alueittaisesta väestöennusteesta. Vuoden 2025 väestöennuste pohjautuu osayleisaavan tavoitteeseen saada 2000 lisää asuasta Kellooselle. Vuoden 2020 väestöennuste on vioitu 2010 ja 2025 ehitysien pohjalta. Mäntsälän Hyöännummen vuoden 2020 ennuste on saatu Hyöänummen osayleisaavasta. Vuoden 2010 ja 2025 on vioitu ehitysen pohjalta. Järvenpään osaalueiden väestöennuste 2020 on saatu Järvenpään yleisaavasta. Vuosien 2010, 2015 ja 2025 ennuste on vioitu samoin uin Hyöännummen osalta. Kelloosen taajama-alue Tuusulan unta

5 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 4 2 KELLOKOSKEN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDEN ENNUSTEITA Kaupallisten palveluiden nyytilannetta uvataan tässä mina-alueen väestön, palveluraenteen, aupan volyymin seä ostovoiman suhteen. Väestöstä ja ostovoimasta tastellaan myös ennustetietoja. 2.1 Mina-alueen väestö Kelloosen esustan aupallisten palveluiden mina-alue on Kelloosi. Minaalueeseen uuluu lisäsi Mäntsälän puolelta Hyöännummi (Ohola). Hyöännummen oma palveluvustus on hyvin suppea ja alue tueutuu Kelloosen palveluihin, seä aupallisiin että julisiin. Mäntsälän puolelta myös Arolan alueen asuaat äyvät jonin verran ostosilla Kelloosella, mutta pääosin alueen ostovoima suuntautuu Kelloosen ulopuolelle. Lisäsi Kelloosen sairaala-alueen asiaaat ja työnteijät äyttävät Kelloosen aupallisia palveluita. Kesustan pääasiallisella mina-alueella on asuaita yhteensä Mina-alueen väestö on asvamassa. Kelloosella väestömäärä on 2000-luvulla asvanut runsaan prosentin vuosivauhdilla. Osayleisaavan tavoitteen muaan asuasluu tulee asvamaan asuaalla. Osayleisaavan tavoitevuosi tulee olemaan josus 2020 jäleen. Hyöännummella vaudutaan 1500 asuaaseen vuonna Vuonna 2025 Kelloosen esustan mina-alueella vioidaan olevan 7900 asuasta, eli lähes 2500 enemmän uin nyyään. Väestö Kelloosen vaiutusalueella 2005 ja ennuste vuosille 2010, 2020 ja Kelloosi Hyöännummi Kesustan mina-alue Arola-Joelanseutu Nummenylä Haajoi Pietilä Muut alueet yhteensä Tivan mina-alue Kelloosen ennuste 2025 pohjatuu osayleisaavan tavoiteteseen saada alueelle 2000 asuasta lisää on vioitu esimääräisen asvun pohjalta. Hyöännummen 2005, 2010 ja 2025 on vioitu esimääräisen asvun pohjalta. Nummenylän, Haajajoen ja Pietilän 2010 ja 2025 väestö on vioitu esimääräisen asvun perusteella Arolan-Joelanseudun ennuste perustuu alueen osayleisaavaan Lähde: Tuusula, Mäntsälä, Järvenpää Rajalinnan työpaia-alueelle on yleisaavaluonnosen muaan mahdollista sijoittaa lähialueita palvelevaa tilaa vaativaa auppaa. Lisäsi alueelle aavoitetaan liietontti ptaupalle (M-met). Rajalinnan alueen tilaa vaativan aupan mina-alue ulottuu hieman Kelloosea laajemmalle. Nummenylässä ei aupallisia palveluita juuriaan ole, ja tämä voi tulevaisuudessa osittain tueutua Rajalinnan alueen aupallisiin palveluihin. Suunnitelmissa olevan ohitustien raennuttua Rajalinnan tiva-alueen potentiaalisia asiaaita voivat olla myös Haajoen, Pietilän seä Mäntsälän unnan puolelta Arolan-Joelanseudun asuaat. Tuusulan unta

6 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 5 Tilaa vaativan aupan mina-alueella asuu tällä hetellä yhteensä asuasta. Nyyisin oo alue ei vielä ole tiva-alueen potentiaalinen mina-alue, sillä nyyiset yhteydet Pietilään ja Haajoelle ovat heiot. Nummenylää voidaan jo nyyolosuhteissain pitää Rajalinnan tulevan aupan mina-alueena. Vuonna 2025 tiva-alueen minaalueella vioidaan olevan asuaita Palveluraenne Kelloosen aupalliset palvelut toitettiin tammiuussa Kaupalliset palvelut ovat pääosin Kelloosen esustassa. Kesustassa on hyvä lähipalveluvustus, asi päivittäistavaauppaa, pani, apteei, uaauppa, asi pturi-ampaamoa, ahvila, elintvieiosi/videovuoraamo seä ysi muotiauppa Rituliina, jossa myydään vaatteita, anaita seä paperitvieita. Rituliinan yhteydessä toimii myös asiamiesposti. Kelloosen ua Pturi Minna Kpa Rento ahvila Elam iosi Apteei Osuuspani Valintatalo Rituliina Asiamiesposti K-met Pturi Jaelu Expert Pt-auppa Muotiauppa Apteei Muu erioisauppa Pani, posti Muu aupallinen palvelu Ravintolat, ahvilat Muussa äytössä Kaupalliset palvelut Kelloosen esustassa Tuusulan unta

7 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 6 Kesustan palvelut ovat sijoittuneet nauhamaisesti pääadun eli Vanhan valtatien vteen adun yhdelle puolelle. Päivittäistavaaupat ovat alueen eteläosissa ja näiden välissä on pienliietalo, jona liieet eivät aiilta osin avaudu Vanhalle valtatielle. Pohjoisosissa on Osuuspani asuintalon yhteydessä seä liieraennus, jossa on viisi liiehuoneistoa ja toisessa errosessa asuntoja. Liieraennuset eivät rajaa atutilaa vaan liieiden edessä on pysäöintiä. Osa pysäöinnistä on sijoittunut myös liieraennusten väliin. Pysäöinti sijoittuu atutilan ja liieraennusten väliin. Kaupallisen esustan vieressä, toisella puolella atua on Kelloosen sairaala-alue. Kaupallinen esusta rajautuu etelässä pientaloalueeseen ja pohjoisessa sairaalan asvihuoneisiin. Juliset palvelut eli oulut, irjasto ja terveysasema ovat Kelloosella sijoittuneet Koulutien vteen erilleen aupallisesta esustasta. Ravintolapalvelut ovat Kelloosella sijoittuneet hajanaisesti. Ravintoloita on ruuinalueella Ravintola Ruui ja Ravintola Patovahti seä pohjoisosassa Kelloosea Ravintola Cerif, jona yhteydessä toimii myös elloseppä. Ravintola Ruuia vastapäätä on sähöpalveluyritys seä fysioterapia. Keravanjoen vressa on Itämeriesus, jossa on oous- ja oulutustiloja. Yritysen toimintaonseptiin uuluisi myös ravintolatoimintaa, mutta tällä hetellä raennusessa ei ole ravintolaa. Rajalinnan työpaia-alueella Pohjoisväylän vrella toimii Shellin automaattiasema. Alueella on myös lounasravintola. Rajalinnan alue on muutoin pääosin työpaia-alue. Alueella on vireillä asemaaavan muutos, joa sallii alueelle päivittäistavaaupan. Päivittäistavaaupan yhteyteen on tulossa muutama pienliietila. Tuusulan unta

8 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 7 t t t t Kpa Kpa t sp Sair V t t Sair. t r r at V I sp t I t t P%%228iv%%228oti t vr t I IV Sairaala h h r h sp I I Koulu Lava Lava Sair IV IV Sairaala-alue h h h Kentt%%228 Julisten palveluiden alue Paloas Sr-esus t VI Kpa I t t Kpa t r r r I r I r t t I Kaupallinen esusta t t ** r t rr t t h t h t t vr t t tr tr t t t t tr t t t t t t t t tr tr Rajalinnan työpaia-alue t t t t ts ts t metriä Kelloosen palveluraenne Tuusulan unta

9 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys Kaupallisten palveluiden toimipaiat, myynti ja pinta-ala Kelloosella on aupallisten palveluiden toimipaioja yhteensä 21. Vähittäisauppoja on uusi, samoin ravintoloita ja ahviloita, muita palvelualan toimipaioja on seitsemän. Kasi tiloista on muussa uin aupallisten palveluiden äytössä. Kaupallisten palveluiden äytössä oleva pinta-ala on lasettu toitusen pohjalta. Kesustassa aupallisia palveluita on yhteensä 11, ja näiden äytössä on liiealaa m 2. Päivittäistavaaupan (pt-aupat ja iosit) on äytössä noin m 2 ja erioisaupan ja muiden palveluiden äytössä 700 -m 2. Kesustan ulopuolisilla alueilla on lähinnä ravintoloita ja muita palveluryitysiä. Kesustan ulopuolisilla alueilla on liiepinta-alaa ymmenen liieen äytössä yhteensä m 2, eli hieman enemmän uin esustassa. Koo Kelloosella on aupallisilla palveluilla pinta-alaa äytössä m 2, josta päivittäistavaaupan osuus on noin olmannes ja erioisaupan ja palveluiden asi olmannesta. Kaupalliset palvelut Kelloosella 2007 Kesusta Muut alueet Koo Kelloosi Liieitä -m 2 Liieitä -m 2 Liieitä -m 2 osuus Pt-auppa ja iosit % Muotiauppa % Apteei % Muu erioisauppa % Vähittäisauppa yht % Pani- ja posti % Ravintolat ja ahvilat % Muu palvelu* % Palvelut yhteensä % Muussa äytössä % * Pturit, ampaamot, sähöpalvelu, fysioterapia Lähde: Santasalo Ky Kaupallisten palveluiden myynti Kelloosella 2005 Liieitä Myynti -05 Osuus Tuusuyhtensä milj. osuus lan myynnistä Pt-auppa ja iosit 3 7,3 76 % 11 % Muotiauppa 1 0,2 2 % 4 % Apteei 1 1,8 18 % 25 % Muu erioisauppa 2 0,1 1 % 1 % Vähittäisauppa yht. 7 9,4 97 % 7 % Ravintolat ja ahvilat 6 0,2 2 % 2 % Kampaamot ja pturit 2 0,1 1 % Yhteensä 15 9,7 100 % Lähde: Santasalo Ky, Kaupan maailma, Tilastoesus Myynti tiedot ivoitu erioisaupan ja palveluiden osalta Päivittäistavaaupan myynti Kelloosella vuonna 2005 oli yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Koo vähittäisaupan myynnin vioidaan olleen lähes 10 miljoonaa euroa. Päivittäistavaaupan osuus oo Tuusulan päivittäistavaaupan myynnistä on noin ymmenes ja oo vähittäisaupan osuus Tuusulan vähittäisaupasta noin seitsemän prosenttia. Tuusulan unta

10 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 9 Päivittäistavaauppojen myynti Kelloosella on säilynyt 2000-luvulla vaaana. Kauppojen myynti ei ole merittävästi asvanut eiä lasenut. Vastaavasti ostovoima on 2000-luvulla ollut asvussa. Kasvava ostovoima ei ole ohdistunut Kelloosen metteihin, vaan siirtynyt pois Kellooselta. Järvenpään hypermettien päivittäistavamyynti on 2000-luvulla ollut asvussa. Prisman myynti on asvanut aiein nopeimmin. Kellooselaiset ovat todennäöisesti suunnanneet päivittäistavaauppaostosiaan yhä enemmän Järvenpään suuriin metteihin. Tietty osuus ruoaostosista tehdään uitenin Kelloosella. Tämä näyttää olevan tyypillistä myös muualla. Pienet aupat säilyttävät myyntinsä, mutta niiden myynti ei asva ostovoiman asvun myötä. Ostovoiman asvu näyttää pääosin suuntautuvan suuriin metteihin. Päivittäistavaauppojen myynnin ehitys Kelloosella ja Järvenpään hypermeteissa Milj Valintatalo 3,7 3,8 4,1 4,1 3,9 3,8 K-met Kelloosi 3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 3,3 Kelloosi yhteensä 6,7 6,9 7,3 7,3 7,0 7,1 Pt-myynti, milj Citymet Järvenpää 24,2 25,9 28,7 30,0 28,6 28,9 Prisma Järvenpää 22,4 25,7 30,0 30,0 31,0 33,5 Järvenpään hypermetit 46,6 51,6 58,7 60,0 59,6 62,4 Lähde: Kaupan maailma 2.4 Vähittäisauppaan ohdistuva ostovoima ja sen siirtymät Kelloosella Ostovoima ertoo alueen väestön ostoyvystä ja sen ohdistumisesta aupan eri toimialoille. Ostovoima siis ertoo minapotentiaalin muttei sitä, missä tämä ostovoima toteutuu myyntinä. Ostovoiman siirtymälaselmilla voidaan vioida, mitä aupan toimialat aupungissa ovat vahvoja ja minä toimialan tjonta ei vastaa uluttajien ysyntään. Kellooselaisilla oli vähittäisauppaan ohdistuvaa ostovoimaa vuonna 2005 yhteensä 23,5 miljoonaa euroa. Hyöännummen asuailla vähittäisaupan ostovoimaa oli 6,3 miljoonaa euroa. Kelloosen esustan mina-alueella vähittäisaupan ostovoimaa vuonna 2005 oli yhteensä 30 milj. euroa, josta,5 miljoonaa ohdistui pt-auppaan 4,6 miljoonaa tilaa vaativaan auppaan ja 5,4 miljoonaa muuhun erioisauppaan. Ostovoima Kelloosen vaiutusalueella 2005 Kello- Hyöän- Muut Kaii osi nummi Yhteensä alueet yhteensä Pt-auppa 9,7 2,8,5,1 24,6 Alo 0,7 0,2 0,8 0,8 1,7 Apteei 2,0 0,6 2,6 2,5 5,1 Muotiauppa 3,1 0,8 3,8 3,7 7,5 Tilaa vaativa auppa 3,7 1,0 4,6 4,4 9,0 Muu erioisauppa 4,4 1,1 5,4 5,3 10,7 Vähittäisauppa yht 23,5 6,3 29,7 28,9 58,6 Auto- ja vaosaauppa 10,2 2,5,8,6 25,3 Ravintolat ja ahvilat 2,5 0,6 3,1 3,0 6,2 Lähde: Santasalo Ky 2007 Tuusulan unta

11 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 10 Mahdollisen tulevan Rajalinnan tilaa vaativan aupan mina-alueella oli vuonna 2005 tilaa vaativan aupan ostovoimaa yhteensä 9 miljoonaa euroa ja auto- ja vaosaaupan ostovoimaa 25 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet on Kelloosella ja Hyöännummella ja puolet lähialueilla eli Nummenylässä, Pietilässä, Haajoella ja Arolan-Joelanseudulla. Ostovoiman siirtymä Kelloosella 2005 Myynti Ostovoima* Ov-siirtymä milj. milj. milj. % Pt-auppa ja iosit 7,3,5-5,1-41 % Alo 0,0 1,1-1,1-100 % Muotiauppa 0,2 4,9-4,7-96 % Apteei 1,8 3,3-1,5-46 % Muu erioisauppa 0,3,8 -,5-98 % Vähittäisauppa yht 9,6 34,6-25,0-72 % Ravintolat ja ahvilat 1,1 3,1-2,0-64 % * ellooselaisten ja hyöännummelaisten ostovoima Lähde: Santasalo Ky 2007 Ostovoiman siirtymät on lasettu Kelloosen nyyisen mina-alueen ostovoiman pohjalta. Eli ellooselaisten ja hyöännummelaiseten ostovoimaa on verrattu Kelloosella toteutuneeseen myyntiin. Vuonna 2005 vähittäisaupan myynti Kelloosella oli 10 miljoonaa ja ostovoima 35 miljoonaa euroa, näin ollen ostovoimasta 25 miljoonaa euroa eli 72 % toteutui Kelloosen ulopuolella. Päivittäistavaaupan ja apteeien ostovoimasiirtymät olivat aiein positiivisempia. Näilläin toimialoilla uitenin yli 40 % ostovoimasta siirtyy Kelloosen ulopuolelle. Tyypillisesti pt-auppa ja apteei voivat toimia pienemmilläin alueilla ja näiden ostovoima ei siirry niin herästi suurempiin esusiin uin erioisaupan ostovoima. Ostovoima on vahvassa asvussa. Väestö Kelloosen vaiutusalueella asvaa nopeasti ja tämä entisestään lisää ostovoiman asvua alueella. Vuonna 2010 Kelloosen esustan mina-alueella vioidaan olevan vähittäisaupan ostovoimaa 41 miljoonaa. Rajalinnan tilaa vaativan aupan mina-alueella vioidaan olevan tilaa vaativan aupan ostovoimaa yhteensä 14 miljoonaa euroa ja auto- ja vaosaaupan ostovoimaa 40 miljoonaa euroa. Ostovoima Kelloosen mina-alueella 2010 Kello- Hyöän- Muut Kaii osi nummi Yhteensä alueet yhteensä Pt-auppa,2 3,7 16,0 15,9 31,9 Alo 0,7 0,2 0,9 0,9 1,7 Apteei 3,0 0,9 3,8 3,8 7,6 Muotiauppa 4,5 1,2 5,8 5,7 11,5 Tilaa vaativa auppa 5,5 1,6 7,1 6,9 14,0 Muu erioisauppa 6,0 1,6 7,6 7,6 15,2 Vähittäisauppa yht 32,0 9,2 41,1 40,8 81,9 Auto- ja vaosaauppa 15,4 4,1 19,5 19,7 39,2 Ravintolat ja ahvilat 2,9 0,8 3,7 3,6 7,3 Lähde: Santasalo Ky 2007 Tuusulan unta

12 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 11 Vuonna 2020 vähittäisaupan ostovoimaa vioidaan olevan ellooselaisilla ja hyöännummelaisilla yhteensä 60 miljoonaa, miä on asinertainen määrä vuoteen 2005 verrattuna. Ostovoimasta 21 miljoonaa ohdistuu päivittäistavaauppaan, 9 miljoonaa muotiauppaan, 11 miljoonaa tilaa vaativaan auppaan ja 11 miljoonaa muuhun erioisauppaan. Kelloosen tilaa vaativan aupan mina-alueella vioidaan olevan tiva-aupan ostovoimaa vuonna 2020 yhteensä 24 miljoonaa euroa ja auto- ja vaosaaupan ostovoimaa yhteensä 67 miljoonaa euroa. Ostovoima Kelloosen mina-alueella 2020 Kello- Hyöän- Muut Kaii osi nummi Yhteensä alueet yhteensä Pt-auppa 16,6 4,7 21,3 23,9 45,2 Alo 0,7 0,2 0,9 1,1 2,0 Apteei 4,7 1,3 5,9 6,7,6 Muotiauppa 7,3 1,8 9,1 10,3 19,4 Tilaa vaativa auppa 9,0 2,4 11,4,6 24,0 Muu erioisauppa 9,0 2,2 11,2,7 23,9 Vähittäisauppa yht 47,4,5 59,9 67,2 7,1 Auto- ja vaosaauppa 25,2 6,2 31,4 35,7 67,1 Ravintolat ja ahvilat 3,5 0,9 4,4 5,0 9,4 Lähde: Santasalo Ky 2007 Tuusulan unta

13 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 3 KELLOKOSKEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Kelloosen aupallisia palveluita on tvetta ehittää. Väestö alueella asvaa voimaaasti samoin asvaa alueen ostovoima. Tällä hetellä alueella on jo ysyntää liietiloista, mutta tjontaa ei ole. Ostovoimasiirtymät alueelta ovat vsin suuret, miä ertoo tjonnan vajavaisuudesta. Lähiaupat palvelevat hyvin lähiasiointia, mutta erioisaupan palveluita täytyy haea pääosin muualta. Kellooselaiset äyvät ostosilla paljon Järvenpäässä, Järvenpään hypermetit vetävät myös päivittäistavaaupan ostovoimaa Kellooselta. 3.1 Vähittäisaupan myymäläpinta-alatve Kelloosella 2020 Ostovoiman asvun pohjalta voidaan vioida tulevaa liietilatvetta Kelloosella. Laselma pohjautuu mina-alueen ostovoiman asvuun. Kelloosen ensisijainen minaalue on Kelloosi ja Hyöännummi. Liietilan lisätve on lasettu mina-alueen ostovoiman asvun perusteella äyttäen nyyisiä myyntitehouusia. Näin saadaan bruttotilantve, miä ertoo uuden vähittäisaupan, autoaupan ja ravintolatoiminnan tilantpeen olettaen, että oo ostovoiman asvu toteutuisi uusissa myymälöissä. Miäli oo ostovoiman asvu suuntautuisi uusiin myymälöihin, ensisijaisen mina-alueen vähittäisaupan liietilan lisäystve vuonna 2020 mennessä on m 2 ja vähittäisaupan, autoaupan ja ravintolatoiminnan yhteensä m 2. Tästä oonaisliietilatpeesta voidaan lasea suuntautuvan Kellooselle noin m 2. Kelloosen mina-alueen lisäliietilatve vuoteen 2020 mennessä Brutto -m 2 I-ma-alueen Kello- Muualle Muilta alueilta Lisätve lisätilatve oselle Kellooselle yhteensä Päivittäistavaauppa ja iosit Alo Apteeiauppa Rauta- ja raennustvie Kodinteniiaauppa Huonealu- ja sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Muotiauppa Urheiluauppa Pienet erioisaupat Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Ravintolat ja ahvilat Auto- ja vaosaauppa Vähittäis-, autoauppa ja ravintolat I-mina-alue: Kelloosi, Hyöännummi Muut mina-alueet: Nummenylä, Haajoi, Pietilä, Arolan-Joelanseutu Lähde: Tuomas Santasalo Ky 2007 Rajalinnan tilaa vaativan aupan alueelle voidaan saada ostovoimaa Kelloosen esustan mina-aluetta laajemmalta alueelta. Täältä lähinnä tilaa vaativan aupan ostovoimaa saattaa suuntautua Kellooselle, mutta Nummenylästä hieman muutain ostovoimaa. Muilta alueilta voi ostovoiman asvun pohjalta lasettuna suuntautua lisäliietilatvetta Tuusulan unta

14 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 13 Kellooselle yhteensä m 2, josta noin m 2 tilaa vaativaa auppaa, 600 -m 2 muuta vähittäisauppaa ja m 2 auto- ja vaosaauppaa. Lisäliietilatve Kelloosella vuoteen 2020 mennessä on yhteensä enimmillään m 2. Bruttotilantve ertoo lasennallisen enimmäismäärän liietilaa, mitä ostovoiman asvun pohjalta alueella tvitaan lisää. Ostovoiman asvusta osa uitenin toteutuu nyyisissä myymälöissä myynnin asvuna. Nettotilantve on lasettu olettaen, että noin olmasosa ostovoiman asvusta toteutuu myyntinä uusissa myymälöissä, päivittäistavaaupassa puolet. Kelloosen mina-alueen lisäliietilatve vuoteen 2020 mennessä Netto -m 2 I-ma-alueen Kello- Muualle Muilta alueilta Lisätve lisätilatve oselle Kellooselle yhteensä Päivittäistavaauppa ja iosit Alo Apteeiauppa Rauta- ja raennustvie Kodinteniiaauppa Huonealu- ja sisustusauppa Tilaa vaativa auppa Muotiauppa Urheiluauppa Pienet erioisaupat Erioisauppa yhteensä Vähittäisauppa yhteensä Ravintolat ja ahvilat Auto- ja vaosaauppa Vähittäis-, autoauppa ja ravintolat I-mina-alue: Kelloosi, Hyöännummi Muut mina-alueet: Nummenylä, Haajoi, Pietilä, Arolan-Joelanseutu Lähde: Tuomas Santasalo Ky 2007 Vähittäisaupan, autoaupan ja ravintolatoiminnan nettotilantve Kelloosen ensisijaisella mina-alueella on vuoteen 2020 yhteensä m 2. Tästä liietilatpeesta Kellooselle ohdistuu noin m 2 ja Kelloosen ulopuolelle m 2. Lähialueiden alueiden Kellooselle suuntautuva nettolisäliietilatve on yhteensä 600 -m 2. Koonaisuudessaan nettolisäliietilatve Kelloosella vuoteen 2020 mennessä on m 2. Tilantpeessa ei ole otettu huomioon aupallisten palveluiden lisätilan tvetta luuun ottamatta ravintolapalveluita, joten tämä asvattaa tilantvetta hieman (10-20 %). Nettotilantve voi olla tätä suurempi, jos nyyiset ostovoimasiirtymät pienenevät tjonnan pantuessa. 3.2 Osayleisaavaluonnosen aupan vauset Osayleisaavaluonnosessa aupan alueita on nyyisessä aupallisessa esustassa (s. liite 1). Myös sairaala-alue seä sairaala-alueen asvihuoneet ovat C-aluetta. Kaupallisia alueita on esustan lisäsi Rajalinnan alueella, tulevan ohitustien ja Kelloosentien risteysessä seä Vanhan valtatien vrella nyyisen tasiaseman paialla. PL-alueita on lisäsi esuspuiston pohjoisosassa seä Linjatien vressa, mutta nämä on toitettu hoivapalveluille seä päiväodille. Niihin ei siis ole suunniteltu aupallista toimintaa, miä on aupallisen raenteen annalta hyvä rataisu. Rajalinnan aupalliset alueet ovat työpaia-alueita. Kaavalla tulee vmistaa, että alue on toitettu tilaa vaativalle erioisaupalle eiä alueelle saa sijoittaa päivittäistavaauppaa Tuusulan unta

15 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 14 M-metin tonttia luuun ottamatta. Muutoin on vaana että esusta siirtyy piuhiljaa Rajalinnan alueelle. Tulevan ohitustien ja Kelloosentien risteyseen voisi sijoittaa esimerisi huoltoaseman. Tämän läheisyydessä on jossain yleisaavaluonnosvaihtoehdossa ollut enemmänin aupan alueita. Merittävästi aupallista toimintaa ei uitenaan ole syytä hajottaa moneen pisteeseen Kelloosella. Osayleisaavaluonnosessa on P-alue myös nyyisen tasiaseman alueella. Tämä on näyvällä paialla oleva tontti, Kelloosen portti, jolle mahdollisesti voisi sijoittaa auppaa. Kaupan luonteesta riippuen tämäin voi hajottaa aupallisia palveluita Kelloosella, joten tontille voisi yrittää ehittää jotain muuta sopivaa toimintaa, joa voisi hyödyntää hyvää näyvyyttä. 3.3 Kelloosen esustan ehittäminen diplomityön näöulmasta Tenillisen oreaoulun diplomityössä on tehty esitys Kelloosen esustan ehittämisestä (s. liite 2). Ehdotusessa K-metin liieraennusta laajennetaan, miä sisältyy osaltaan myös Roinilanpellon asemaaavaan. Valintatalon pohjoispuolella sijaitseva hirsinen asuintalo siirrettään Vanhan valtatien toiselle puolelle ja vähän pohjoisemmasi Toimelan viereen. Osuuspanin liieraennus ja sen yhteydessä oleva asuinraennus puretaan ja tilalle raennetaan aivan atulinjaan uusi liieraennus, jossa on mahdollisesti asuntoja ylemmissä errosissa. Myös tästä pohjoiseen seuraava liie/asuinraennus puretaan ja atulinjaan raennetaan uusi raennus. Kaupalliselta ja atuuvallisesta annalta ajatuset on toimivia, mutta äytännön toteutus voi olla hanalaa. Diplomityössä asvihuoneet on siirretty pois nyyiseltä paialtaan ja tilalle on suunniteltu aeva raennus, jona atutasossa on liietilaa ja ylemmissä errosissa asuntoja. Kaevan raennusen sisäpihalle muodostuu aupuniauio. Kelloosen esustasta puuttuu tori/auio, joa tässä ehdotusessa muotoutuisi luontevasti esustaan. Kaavoitusella tulee vmistaa, että auio on yleistä, ei pysäöintiin toitettua, avointa atutilaa eiä taloyhtiön ysityistä sisäpihaa. Kasvihuoneesta eteenpäin aina Nystenintien uuteen linjauseen saaa ja vielä risteysen pohjoispuolelle on suunniteltu liietilaa atutasoon. Mahdollisesti ysyntää liietilalle ei näin paljon esustassa löydy vsinin un pohjoispää jää jo nyyisestä esustasta vsin auas. Liietilojen tulisi ysynnän muaan raentua etelästä pohjoiseen, niin ettei väliin jää aupallisesti autioita jasoja. Idea on näin toimiva. Ainoana negatiivisena asiana voidaan pitää sitä, että aupallinen raenne jatuu sairaalan taia vain adun yhdellä puolella. 3.4 Kesustan ja Rajalinnan työpaia-alueen tilavauset Kaavoitusella luodaan mahdollisuusia. Tällä hetellä Kelloosen aupallinen laajentuminen ei ole mahdollista, sillä liietiloja ei ole tjolla. Kaupalliset palvelut tulee pääosin esittää esustaan. Kesustassa tvitaan lisää liietilaa, jotta tjonnan monipuolistuminen ja vetovoiman asvattaminen olisi mahdollista. Nyyistä esusta-alue on väljästi raennettu ja liieet sijoittuvat auas atulinjasta. Tätä on vaa tiivistää. Nyyisille iinteistöille tulee antaa lisää raennusoieutta, jotta saataisiin lisää liietilaa esustaan. Katutilan eheyden annalta lisäraennusoieus tulee osoittaa pääsoin nyyisten raennusten ja atutilan väliin. K-met voi laajentua myös eteläsuuntaan. Pysäöinti sijoitetaan raennusten taase tai raennusten väliin. Tuusulan unta

16 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 15 sp I IV Sairaala h h h IV h h h t 450 Kpa VI Liietilan laajennus Kaupallisen esustan laajennus Liietilan lisäys -m2 Liietilan lisäys yhteensä n m2 Kelloosen esustan aupalliset tilavauset Nyyisen Osuuspanin talon eteen on mahdollista raentaa liietilalaajennus. Osuuspani voi jäädä toimimaan nyyiseen raennuseen tai tpeen muaan sijoittua osin uuteen liietilaan. Myös Valintatalon eteen on tilaa sijoittaa laajennusosa. Samoin liieraennus, jossa on apteei, on sijoittunut auas atulinjasta. Katutilan ja nyyisen talon väliin jää tilaa raentaa laajennus. Tällöin nyyinen raennus voi jäädä laajennusen taase, tai se voidaan oonaan orvata uudella pemmin toimivalla. Tuusulan unta

17 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 16 Liieraennusen edessä on runsaasti tilaa laajennuseen. Nyyisten liieraennusten laajenemisen lisäsi on syytä luoda mahdollisuudet laajentaa aupallista esustaa. Sairaala-alue estää aupallisen esustan laajenemisen Vanhan valtatien länsipuolelle. Tämä olisi muutoin luontevin esustan asvusuunta. Eteläosissa aupallinen esusta rajautuu pientaloalueeseen. Kaupallisen esustan laajeneminen pohjoissuuntaan rajoittuu tällä hetellä sairaalan asvihuoneisiin. On ehdotettu, että asvihuoneet siirretään sairaala-alueelle Vanhan valtatien länsipuolelle. Tällöin aupallinen esusta voi laajentua asvihuoneiden alueelle. Raennusten atutaso tulee osoittaa liietiloisi. Toisessa errosessa ei juuriaan ole ysyntää liietiloille tämän ooisessa esustassa. Miäli ysyntää riittää, esustaa voidaan laajentaa asvihuoneiden alueen pohjoispuolellein. Ensisijaisesti aupallisen esustan liietilamäärän lisäys tulisi aloittaa nyyisestä esusta-alueesta ja tämän jäleen edetä järjestysessä pohjoiseen, jottei alueelle tulee aupallisesti tyhjiä auoja. Tämä heientäisi esustan aupallista toimivuutta. Nyyisten liieraennusten laajennuset saattavat uitenin toteutua hitaasti vsinin liie-/asuintalojen osalta. Näin ollen olisi hyvä, jos asvihuoneiden siirtäminen pois nyyiseltä paialtaan toteutuisi ohtalaisen lyhyellä aiavälillä. Koonaisuudessaan uudistuset toisivat lisää liietilaa esustaan masimissaan noin m 2. Tämä ei oonaisuudessaan todennäöisesti toteudu ovin lyhyellä aiavälillä ainaaan. Ostovoimaa alueella uitenin riittää, vaia aii toteutuisiin. Kysymysenä on vain, missä alueen ostovoima toteutuu myyntinä. Miäli Kelloosen esusta monipuolistuisi merittävästi, ostovoimasiirtymät alueelta poispäin pienenisivät, jolloin liietilatve asvaa. Tuusulan unta

18 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 17 M-met Liieraennusen laajennus Uusi aupallisten palveluiden alue Tilaa vaativan aupan alue M-metin alue Kelloosen aupalliset tilavauset Tuusulan unta

19 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 18 Rajanlinnan aluetta ehitetään pääosin tilaa vaativan aupan alueena. Alueelle ollaan laatimassa asemaaavaa, joa sallii yhdelle tontille päivittäistavaaupan. Tontille on tulossa M-met ja tämän yhteyteen todennäöisesti muutamia pienliieitä. M-metin raentuminen Rajalinnaan saattaa lisätä myös muiden auppaliieiden iinnostusta alueesta ja alueen raentuminen voi vauhdittua. Tilaa vaativa auppaa esitetään Rajalinnassa uusille alueille Vanhan valtatien vrelle ja mahdollisesti uuden ohiulutien vteen, tulevan M-metin läheisyyteen. Nyyiselle työpaia-alueelle ei annata sijoittaa hajanaisesti tilaa vaativia auppoja. Ostovoiman asvun pohjalta lasettu tilaa vaativan aupan seä auto- ja vaosaaupan yhteenlasettu bruttotve Rajalinnassa on noin m 2. Ostovoimaa alueella on enemmänin, mutta ysymys on tässäin, missä ostovoima toteutuu myyntinä. Tilaa vaativa auppa ei uitenaan syö esustan palveluita, sillä esustassa ei alan palveluita ole tällä hetellä lainaan eiä tilaa vaativa auppa esustoihin merittävästi sijoitu. Rajalinnan alueelle ei tule M-metin lisäsi sijoittaa muuta päivittäistavaauppaa eiä merittävästi muuta erioisauppaa uin tilaa vaativaa auppaa muaan luien auto- ja vaosaauppaa. Miäli alueelle sijoittuisi M-metin ohella toinen pt-auppa, esusta saattaisi piuhiljaa siirtyä Rajalinnaan. Tällöin nyyisen esustan vetovoima heienisi ja esustan ehittäminen olisi huomattavasti vaieampaa. Tuusulan unta

20 Kelloosen osayleisaava Kaupallinen selvitys 19 4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Kelloosella on seleä esusta, mutta sen tjonta on vsin suppea. Alue palvelee pääosin lähiasiointia, mutta suurin osa alueen ostovoimasta valuu Kelloosen ulopuolelle. Kelloosella on ysyntää liietiloista, mutta ei tjontaa. Kelloosen väestö asvaa nopeasti ja tämä lisää alueen ysyntää. Kaavoitusella tulee luoda mahdollisuusia lisäliietilan raentamiseen Kellooselle. Kesusta on tällä hetellä vsin pitänomainen ja hajanainen. Liieet ovat sijoittuneet ysinomaan yhdelle puolelle atua, vsin auas atulinjasta ja auas toisistaan. Nyyisille iinteistöille tulee aavoittaa lisää raennusoieutta ja osoittaa lisäraennusoieus lähelle atulinjaa. Liieet ovat auana atulinjasta ja väljästi sijoittuneet. Kaupallisen esustan luontevin laajenemissuunta olisi adun toiselle puolelle, mutta sairaala-alue estää laajenemisen tähän suuntaan. Kaupallista esustaa voidaan laajentaa pohjoissuuntaan sairaalan asvihuoneiden siirryttyä pois tontilta. Tämä ei uitenaan tuo rataisua alueen pitänomaisuuteen, sisi esustan liieiinteistöjen laajentaminen olisiin ensisijaista. Näiden aiien toteutuminen ei uitenaan ole todennäöistä lyhyellä aiavälillä, joten asvihuone-alueen äyttöönotto aupallisiin toitusiin olisi täreää. Kesustaan tulee esittää esustapalvelut. Tilaa vaativan aupan alue aavoitetaan Rajalinnaan, jonne on jo M-met tulossa. Rajalinnaan ei tule sallia muuta pt-auppaa M- metin lisäsi, muutoin on vaana että esusta valuu Rajalinnaan. Rajalinnaan ei ole syytä sijoittaa merittävästi myösään esustahauista erioisauppaa, jottei alue ilpailisi liaa esustan anssa. Muilla alueilla Kelloosella nyyisten palveluiden ehittäminen sallitaan. Uutta aupallista toimintaa ei muille alueille tule merittävästi sijoittaa, vaan aupalliset palvelut esitetään esustaan ja tilaa vaativa auppa Rajalinnaan. Osayleisaavaluonnosessa on P-alue tulevan ohitustien ja Kelloosentien risteysessä. Paia sopii hyvin esimerisi huoltoasemalle, joa palvelee ohiajavia autoilijoita. Rataisu ei hajota aupallisia palveluita liiaa. Nyyisen tasiaseman paialle tulisi ehittää muuta hyvää näyvyyttä hyödyntävää toimintaa uin vsinaista auppatoimintaa. Tuusulan unta

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011

Taajamaosayleiskaava Kaupallisen selvityksen päivitys 28.2.2011 Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys Lohjan aupuni, Taajamaosayleisaava Kaupallisen selvitysen päivitys 1 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3

1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 1 JOHDANTO 2 2 KAUPALLINEN PALVELUVERKKO LOHJALLA 2011 3 2.1 Kaupalliset esittymät Lohjalla 3 2.2 Kaupallisten palveluiden pinta-ala aupan esittymissä 2006 ja 2010 9 2.3 Päivittäistavaraaupan palveluvero

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 28.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012

Nurmijärven kunnan kaupan palveluverkkoselvitys. Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys Luonnos 11.5.2012 aupan palveluveroselvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäisaupan toimipaiat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Pohjanmaan maauntaaava Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 8.9.20 Lisäselvitys aupallisten palveluiden sijoittumisesta 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 LSANLEHDON JA RISÖN ALUEIDEN ENIMMÄISMITOITUS

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN LÄNSIREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLISTEN VAIKTUKSTEN ARVIOINTI Yleiskaavoitusta varten HÄMEENLNNAN KESKUSTAN LÄNSREUNAN KAUPPA- KESKUKSEN KAUPALLSTEN AKTUKSTEN ARONT Yleisaavoitusta varten Hämeenlinnan esustan liietilan ehitys 2005-2020 lineaarinen asvu n. 2 % /v. 160 000 140 000 120 000

Lisätiedot

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013

Kaurialan kaavarunko SITO OY, 31.1.2013 Kaurialan aavuno, 31.1.2013 Sisältö lusanat lusanat Kaupuniraenneanalyysi Suunnittelualueen nyytilanne Voimassa oleva asemaaava Nyyiset tontit Suunnitelma Rataisuvaihtoehdoista Suunnitelman havainneuva

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI FCG Suunnittelu ja teniia Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, RATATYÖLÄISTEN KORTTELI Kaavaselostus 6-C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL 6, MRA

Lisätiedot

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011

Maanomistuskartta Kunnan maanomistus 21.10.2011 Tuusulan unta Aropelto, asemaaava ja asemaaavan muutos, aava nro 490 LTE 1 Maanomistustta Kunnan maanomistus 21.10.2011 0 IV vss Miolan oulu äoti olan Leiienttä vss I I I I a a a a a yr I 2:259 :19 5:0

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009

KOIVUKYLÄN KESKUSTA kaavatarkastelu 25.2.2009 KOUKYLÄN KESKUSTA aaatastelu.. Työn sisältö Toimenpide-ehdotuset Tastelun raenne Tässä työssä on tasteltu antaan Koiuylän esustan aupuniraennetta, aupunitilan laatua ja toimiuutta seä näihin liittyiä haasteita

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut

Talousmatematiikan verkkokurssi. Koronkorkolaskut Sivu 1/7 oronorolasuja sovelletaan tapausiin, joissa aia on pidempi uin ysi oonainen orojaso, eli aia, jolle oroanta ilmoittaa oron määrän. orolasu: enintään yhden orojason pituisille oroajoille; oronorolasu:

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä

ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV. Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokousesitelmä ONKO SUOMALAINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ TASOITUSVASTUUNSA VANKI? fil. tri Martti Pesonen, SHV Suomen Atuaariyhdistysen vuosioousesitelmä 27.2.2006 2 Sisällysluettelo: sivu 1. Tasoitusvastuujärjestelmän uvaus

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla ..00 Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitelma Tuusula Yhteystiedot P 00 (Jaaonatu ) 0 Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus 0- Puh. 00 Fasi 00 0 E-mail infra.fi@poyry.com

Lisätiedot

MISSÄ KAUPPA MISSÄ MARKKINAT

MISSÄ KAUPPA MISSÄ MARKKINAT MISSÄ KAUPPA MISSÄ MARKKINAT erioisaupan tutija, KTM Tuomas Santasalo Raision irjasto e..0 lo :00 Kaupan asiantuntemusta ja tutimustyötä vuodesta 9 alaen Kaupuniesustojen aupallista ehittämistä Palveluverotutimusta

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiian tuiurssi Kurssierta 5 Sarjojen suppeneminen Kiinnostusen ohteena on edelleen sarja a n = a + a 2 + a 3 + a 4 + n= Tämä summa on mahdollisesti äärellisenä olemassa, jolloin sanotaan että sarja

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA

(1 + i) + JA. t=1. t=1. (1 + i) n (1 + i) n. = H + k (1 + i)n 1 i(1 + i) n + JA Investoinnin annattavuuden mittareita Opetusmonisteessa on asi sivua, joilla on hyvin lyhyesti uvattu jouo mittareita. Seuraavassa on muutama lisäommentti ja aavan-johto. Tarastelemme projetia, jona perusinvestointi

Lisätiedot

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla

2.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifunktion avulla MAB Matemaattisia malleja I.8. Mallintaminen ensimmäisen asteen.8 Mallintaminen ensimmäisen asteen polynomifuntion avulla Tutustutaan mallintamiseen esimerien autta. Esimeri.8. Määritä suoran yhtälö, un

Lisätiedot

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa.

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa. .6.07 Myyjä Naantalin aupuni, y-tunnus 07-. Ostaja Turun Osuusauppa, y-tunnus 0-9, Sibeliusenatu, PL 86, 00 Turu. Kaupan ohde Naantalin aupungin Rymättylän ironylässä sijaitsevasta Osuusauppa - nimisestä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

LOIMAAN KAUPUNKI TIVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS -AK0 LOMAAN KAUPUNK TVA-KAUPAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS..0..0 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy () Loimaan aupuni: TVA-aupan asemaaava ja asemaaavan muutos Kaavaselostus..0

Lisätiedot

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle

Naulalevylausunto Kartro PTN naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-04256-14 1 (6) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö ITW Construction Products Oy Jarmo Kytömäi Timmermalmintie 19A 01680 Vantaa 18.9.2014 Jarmo Kytömäi VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE

VIIRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE VRINLAAKSON RAKENTAMISTAPAOHJE m a t t i a n t t i l a a r c h i t e c t u r e w o r s h o p y ö s t i m e i n i l ä chitecture worshop finland oy öydenpunoanatu D helsini 000 finland e-mail: mattianttila@awfi

Lisätiedot

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS

ASEMAKAAVOJEN 480 ja 481 SELOSTUS ASEMAKAAVOJEN 0 ja SEOSTUS 0 KEVÄTAAKSONPURO PORVOO KAUPUNGINOSA 0 orttelit -0 erillispientalojen orttelialueita, yleisten raennusten orttelialue seä atu- ja viristysalueita KEVÄTAAKSONKAIO PORVOO KAUPUNGINOSAT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320

KIRJASTO KESKUSTAN ALUEEN RAKENTAMISOHJE KORTTELIT 224, 301, 302, 303, 304, 319 JA 320 KRJASTO KESKUSTAN UEEN RENTAMSOHJE KORTTELT, 301,,,, 319 JA 2 Sisällysluettelo: yleisohjeet...3 ortteli...6 orttelit, ja...7 orttelit ja 319...12 Kuvaluettelo: annen uva: näymä Kesusadulta ohti unnantaloa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014

Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2014 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Joensuu 2012 Pohjois-Karjalan yläohjelma 2012 Painosmäärä 1 000 Pohjois-Karjalan Kylät ry. Kauppaatu 23 b A

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIIHIMÄKI 5. JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS RHIMÄKI 5 JOKIKYLÄ PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 860 PÄIVÄTTYÄ JA 90 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY Jua Turtiainen

Lisätiedot

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE

KESKUSTA 2 ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUE FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten aupuni KESKUSTA ASEMAKAAVAMUUTOS, RADAN POHJOISPUOLI, LTYNTÄPYSÄKÖINTIALUE Kaavaselostus -C783 Yhdysuntalautaunta 5..008 58 Kaavaluonnos nähtävillä MRL, MRA

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: // A0.... Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 Combi naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-0361-1 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 15100 Lahti 7.4.01 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 1001, 0044 VTT Puh. 00 7 5566, ax. 00 7 7003

Lisätiedot

Turun seudun raitiotie

Turun seudun raitiotie Turun seudun raitiotie LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU, TURKU, RAISIO JA KAARINA.. Raision aupuni Kaarinan aupuni SISÄLLYSLUETTELO. Lähtöohdat ja vertailuperiaatteet. Lähtöohdat. Vertailuperiaatteet. Vaihtoehtojen

Lisätiedot

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle

Naulalevylausunto LL13 naulalevylle LAUSUNTO NRO VTT-S-3259-12 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenilö Lahti Levy Oy Asonatu 11 151 Lahti 27.4.212 Simo Jouainen VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäi PL 11, 244 VTT Puh. 2 722 5566, Fax. 2 722 73

Lisätiedot

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta.

muuramistonheikki Tyylikäs koti historiallisessa ympäristössä aivan keskustan tuntumassa! Taiteilijan näkemys kohteesta. Taitelijan näkemys kohteesta. muuramistonheii Tyyliäs oti historiallisessa ympäristössä aivan esustan tuntumassa! Taitelijan näemys ohteesta. Taiteilijan näemys ohteesta. As Oy Kouvolan Muuramistonheii Huolettoman tyyliästä asumista!

Lisätiedot

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä

K-KS vakuutussumma on kiinteä euromäärä Kesinäinen Henivauutusyhtiö IIIELLA TEKNIIKALLA LAKUPERUTE H-TUTKINTOA ARTEN HENKIAKUUTU REKURIIIELLA TEKNIIKALLA OIMAAOLO 2 AIKALAKU JA AKUUTUIKÄ Tätä lasuperustetta sovelletaan..25 alaen myönnettäviin

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa

DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA. Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa / DISKREETIN MATEMATIIKAN SOVELLUKSIA: KANAVA-EKVALISOINTI TIEDONSIIRROSSA Taustaa Disreetin matematiian excursio: anava-evalisointi tiedonsiirrossa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930

Ala-Lemun kartanon asemakaava ja asemakaavan muutos A3930 Kaarinan aupuni Ala-Lemun artanon asemaaava ja asemaaavan muutos A0 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: //0 A0..0 Maanäyttö- ja raennuslain muainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B)

KERAVA 9. ALIKERAVA KERCA III LÄNSIOSA (2277B) KERAVA. ALIKERAVA KERCA I LÄNSIOSA (B) Asemaaavan muutosen selostus, joa osee..0 päivättyä aavaarttaa KERAVAN KAUPUNKI Maanäyttöpalvelut aupunginvaltuusto..0 Perus- ja tunnistetiedot. Tunnistetiedot KerCa

Lisätiedot

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA

TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS.3.1 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 1 2 TUORLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaarinan aupuni,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KESKUSTA III J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Kohde Haija/ aloite Asemaaavamuutosen toitus ja tavoite Kaavoitus

Lisätiedot

palautettava uuteen käsittelyyn

palautettava uuteen käsittelyyn VAASA N HALLNTO-OKEUS VASA F o RVALTN NGSDOMSTOL Katariinantorin Kilta Oy Katariinanatu 4 67100 Koola VALTUS 4.7.2014 Saa p, Anl. Liitteet Bilagor / 07, 07, 20U, pl / sl siwja / sidor Vaasan hallinto-oieus

Lisätiedot

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SUVANNONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAV ASELOSTUS SUVANNONTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan aupungin Vareselan aupunginosan ortteleita 6 ja seä atu-, puisto- ja vesialuetta oseva asemaaavan muutos. Sitova tonttijao: Varesela ortteli

Lisätiedot

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3:

Hanoin tornit. Merkitään a n :llä pienintä tarvittavaa määrää siirtoja n:lle kiekolle. Tietysti a 1 = 1. Helposti nähdään myös, että a 2 = 3: Hanoin tornit Oloot n ieoa asetettu olmeen tanoon uvan osoittamalla tavalla (uvassa n = 7). Siirtämällä yhtä ieoa errallaan, ieot on asetettava toiseen tanoon samaan järjestyseen. Isompaa ieoa ei missään

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA TORNIKUJA 3 KAUNASTEN KAUPUNK GRANKULLA STAD KAUNASTEN KAUPUNK MYY PENTALOTONTN OSOTTEESSA TORNKUJA 3 Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0200 Kauniainen. Myytävä tontti: Kauniaisten 2. aupunginosassa orttelissa

Lisätiedot

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus:

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus: KAUPPAKIRJA 1/4 MYYJÄ Passi, Maru Jaao henilötunnus: Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henilötunnus: osoite: OSTAJA Kauhavan aupuni y-tunnus 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla

Maantien 152 (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen kohdalla .. Maantien (Kehä IV) alustava suunnittelu FOCUS -alueen ohdalla Aluevaussuunnitela Tuusula Yhteystiedot P (Jaaonatu ) Vantaa Kotipaia Vantaa Y-tunnus - Puh. Fasi www.poyry.fi Pöyry Finland Oy Copyright

Lisätiedot

Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julkisten viheralueiden kehityssuunnitelma ja hoitoluokitus

Ikaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julkisten viheralueiden kehityssuunnitelma ja hoitoluokitus Iaalisten Vanhan Kauppalan ja Toivolansaaren julisten viheralueiden ehityssuunnitelma ja hoitoluoitus Ammattioreaoulun opinnäytetyö Maisemasuunnittelun oulutusohjelma Lepaan toimipiste, 12.1.2012 Helena

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 2503 Suomen Kasarmit ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Suomen Kasarmit. aupunginosa Myllymäi Päivi Saloranta tilaajajohtaja yhdysunta-, ympäristö- ja raentamispalvelujen tilaajaysiö Hämeenlinnan aupuni yhdysuntalautaunta.. SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen

Koulun pihan liikennejärjestelyt. Muu toimenpide Mutkan suuntamerkit Kadun parantaminen Nopeusrajoituksen tehostaminen. Liittymän parantaminen Kevyen liienteen järjestelyt Pysäöintijärjestelyt 18 17 16 19 2 14a 14b 15 9 1 12 13 22a 22b 24 Pohjaartta:Maanmittauslaitos 215 18.6.215, Sito Oy 1 8 11 21 6a 6b 7 6c 23 25 2 5 4 3 5 Metriä 3 1 Kevyen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä

Ennen kuin mennään varsinaisesti tämän harjoituksen asioihin, otetaan aluksi yksi merkintätekninen juttu. Tarkastellaan differenssiyhtälöä DEE-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Ennen uin mennään varsinaisesti tämän harjoitusen asioihin, otetaan alusi ysi merintäteninen juttu Tarastellaan differenssiyhtälöä y y y 0 Vaihtoehtoinen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyjä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

31. (VIRTTAA) KAUPUNGINOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA (MRL 63 )

31. (VIRTTAA) KAUPUNGINOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA (MRL 63 ) . (VRTTAA) KAUPUNGNOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN OSALLSTUMS- JA ARVONT- SUUNNTELMA (MRL ) LOMAAN KAUPUNK Loimaalla.. 00, tar... 00,.0. 0,.. 0 Suunnittelualue Alueen nimi Virttaa Alueella on voimassa x Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström

Näkymäalueanalyysi. Joukhaisselkä Tuore Kulvakkoselkä tuulipuisto 29.03.2012. Annukka Engström Näyäalueanalyysi Jouhaisselä Tuore Kulvaoselä tuulipuisto 29032012 Annua Engströ Näyäalueanalyysin uodostainen Näeäalueanalyysilla saadaan yleisuva siitä, ihin tuulivoialat äytettyjen lähtötietojen perusteella

Lisätiedot

4.3 Erillisten joukkojen yhdisteet

4.3 Erillisten joukkojen yhdisteet 4.3 Erillisten jouojen yhdisteet Ongelmana on pitää yllä ooelmaa S 1,..., S perusjouon X osajouoja, jota voivat muuttua ajan myötä. Rajoitusena on, että miään alio x ei saa uulua useampaan uin yhteen jouoon.

Lisätiedot

SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy consumption of sauna and related factors

SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy consumption of sauna and related factors LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tenillinen tiedeunta Ympäristöteniian oulutusohelma BH10A0300 Ympäristöteniian andidaatintyö a seminaari SAUNAN ENERGIANKULUTUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT The energy

Lisätiedot

Oskarinaukion asemakaavan muutos (A5264)

Oskarinaukion asemakaavan muutos (A5264) Kainan aupuni Osinauion asemaaavan muutos (A564) osallistumis- ja viointisuunnitelma DA: 67/06 OSALLISTUMIS- JA AROINTISUUNNITELMA A564 5..07 Maanäyttö- ja raennuslain 63 muainen osallistumis- ja viointisuunnitelma

Lisätiedot

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö

L I N N A N F Ä L T T I. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 15986-2005. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö Ymäristötoimiala Kauunisuunnittelu Kaavoitusysiö Schauman Aritehdit Oy, 20 L N N A N F Ä L T T ASEMAKAAANMUUTOS Asemaaavatunnus 5/2006 Diaarionumero 5986-2005 RAKENTAMSTAPAMÄÄRÄYKSET 0..20 SSÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLÄ Salon kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki.

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLÄ Salon kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki. SON KAUPUNK Kaupunginhallitus SOPMUS ASEMAKAAVOTUKSEN KÄYNNSTÄMSESTÄ KNTESTÖLLÄ 7-99--. SOPMUSOSAPUOLET Salon aupuni, jäljempänä tässä sopimusessa aupuni. Osoite: Salon aupuni, Kaupunisuunnittelu Hornintie

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 19: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Newtonin lakia käyttäen 9/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 9: Usean vapausasteen systeemin liieyhtälöiden johto Newtonin laia äyttäen JOHDANTO Usean vapausasteen systeemillä taroitetaan meaanista systeemiä, jona liietilan uvaamiseen

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asuas on täällä. Ystävät ja averit ovat täreitä erhossain NOKIAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3/2015 Puropuiston päiväodilla, Tähtipolun eteisessä, uhina alaa aamuisin ello yhdesän. Lapset tervehtivät

Lisätiedot

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1

W-1. sl-5/1 SL-1. sl-7/1 SVI. sl-8/1 M-4 SL-1 Z-1. sl-7/2 sr-3/7. st/ sl-8/3. sl-5/2 sr-3/8 M-4. AP-4/tot5. AP-3/tot5 sr-3/10. sr-3/12 SVI AP-2 AP-1 Liite 25. Liite 26. W-1 Z-4 sl-5/1 sr-3/1 sl-7/1 T-1/em/tot4 sr-3/2 K sr-3/3 sl-8/2 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 RA-1 sr-3/5 Z- 1 sr-3/6 sl-7/2 st sr-3/7 /p sl-8/3 Z- 4 sl-5/2 sr-3/8 RA-1 M-5 AP-4/tot5 sr-3/9

Lisätiedot

2 Taylor-polynomit ja -sarjat

2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2 Taylor-polynomit ja -sarjat 2. Taylor-polynomi Taylor-polynomi P n (x; x 0 ) funtion paras n-asteinen polynomiapprosimaatio (derivoinnin annalta) pisteen x 0 lähellä. Maclaurin-polynomi: tapaus x 0 0.

Lisätiedot

J1 (II.6.9) J2 (X.5.5) MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6

J1 (II.6.9) J2 (X.5.5) MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6 MATRIISILASKENTA(TFM) MALLIT AV 6 J (II.6.9) Päättele, että avaruusvetorit a, b ja c ovat lineaarisesti riippuvat täsmälleen un vetoreiden virittämän suuntaissärmiön tilavuus =. Tuti tällä riteerillä ovato

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET

HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET HalliPES 1.0 OSA 14: VOIMALIITOKSET 28.4.2015 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään primäärirungon voimaliitosia ja niien mitoitusohjeita. Voimaliitoset mitoitetaan tapausohtaisesti määräävän uormitusyhistelmän

Lisätiedot

Valtatien 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Suinula Käpykangas, Kangasala

Valtatien 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Suinula Käpykangas, Kangasala Valtatien 9 pantaminen raentamalla ohitusaistat välille Suinula Käpyangas, Kangasala Piranmaan ELY-esus Heinäuu 23 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO Työn tausta ja lähtöohdat... 3 2 Melun ohjevot... 3 3 Melulasenta...

Lisätiedot

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3

YK LPA-3 AP-1 AL-3 AO-1. Kirkko. srk-1 418:5:28 418:5:2. srk-1 418:5:23. +a/t 418:7:3. + a/t 418:7:17. IIu2/3. ar III a/t 80 % a/t 418:6:3 29112016 1:1000 KOPO KAAVAYHDSTELMÄSTÄ Kaupunisuunnittelu Kaupuniehityspalvelut Salon aupuni 418:5:2 418:5:23 418:5:28 418:6:3 418:7:3 418:7:5 418:7: 418:9:0 Kirorinne Tammilehdonuja KANTTORNPUSTO + nä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys

NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVA Liite 25. Ulkoilu ja virkistys NURMIJÄRVEN KUNTA LIITE 25 Liite 25. Uloilu ja viristys Liite 26 W-1 Z-4 sl-5/1 SL-1 sl-10 sr-3/1 sl-7/1 TP-3/em/tot4 sr-3/2 sl-8/2 K sr-3/3 sl-8/1 sm-1/1 EN-2 sr-3/4 SL-1 RA-1 Z- sr-3/5 1 sr-3/6 sl-7/2

Lisätiedot

KARHUKORTTELI. Porin kaupunkisuunnittelu 31.5.2013 Asemakaavan tunnus 609 1594

KARHUKORTTELI. Porin kaupunkisuunnittelu 31.5.2013 Asemakaavan tunnus 609 1594 KARHUKORTTELI Teljän (2.) aupunginosan ortteleita (osa) ja 9 (osa) seä Nortamonpuistoa (osa) ja Hallitusatua (osa) osevan asemaaavan muutosen selostus Porin aupunisuunnittelu 3.5.203 Asemaaavan tunnus

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen

DEE Lineaariset järjestelmät Harjoitus 2, ratkaisuehdotukset. Johdanto differenssiyhtälöiden ratkaisemiseen D-00 Lineaariset järjestelmät Harjoitus, rataisuehdotuset Johdanto differenssiyhtälöiden rataisemiseen Differenssiyhtälöillä uvataan disreettiaiaisten järjestelmien toimintaa. Disreettiaiainen taroittaa

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

Energiatehokas asuinalue Porvoossa

Energiatehokas asuinalue Porvoossa Energiatehoas asuinalue Porvoossa 5 3 105 5 7 4 5 109 4 8 9 5 4 19 27 9 3 4 0 2 14 7 17 0 5 1 3 5 4 5 4 1 14 3 9002 7 9 3 2 7 7 3 4 9 3 4 35 4 3 2 14 0 8 1 2 9 1 Sairaala Sjuhus 47 3 5 3 9 9 1 8 4 5 7

Lisätiedot

HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö

HELY Hyvinkään esteetön liikkumisympäristö Hyvinään esteetön liiumisympäristö 00 Hyvinään esteetön liiumisympäristö Esteettömän liiumisen tutimus ja ehittämisohjelma elsa 00-00 Esteetön liiennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iääät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

RATKAISUT: 21. Induktio

RATKAISUT: 21. Induktio Physica 9 2. painos 1(6) ATKAISUT ATKAISUT: 21.1 a) Kun magneettienttä muuttuu johdinsilmuan sisällä, johdinsilmuaan indusoituu lähdejännite. Tätä ilmiötä utsutaan indutiosi. b) Lenzin lai: Indutioilmiön

Lisätiedot

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y

M y. u w r zi. M x. F z. F x. M z. F y 36 5.3 Tuipaalutusen lasenta siitmämenetelmällä 5.3.1 Yleistä Jos paaluvoimia ei voida määittää suoaan tasapainohtälöistä (uten ohdassa 5.), on smsessä staattisesti määäämätön paalutus, jona paaluvoimien

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 21: Usean vapausasteen systeemin liikeyhtälöiden johto Lagrangen / ÄRÄHELYMEKANIIKKA SESSIO : Usean vapausasteen systeein liieyhtälöien johto Lagrangen yhtälöillä JOHDANO Kirjoitettaessa liieyhtälöitä suoraan Newtonin laeista äytetään systeeistä irrotettujen osien tai

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA KNTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten aupuni (Y-tunnus 0006-) Kauniaistentie 0, 0700 KAUNIAINEN ja Asunto Oy Forsellesintie 8 (Y-tunnus 080-) c/o Kaallion huolto Oy

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE

HULEVESISELVITYS SIPOONLAHDEN KORTTELIALUE Vastaanottaja Realprojeti Oy Asiairjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.11.2015 Viite 1510018083 HULEVESSELVTYS SPOONLAHDEN KORTTELALUE Päivämäärä 30.11.2015 Laatija Kuvaus Laura Kastarinen, Salla Hostia

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 1. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 1. viikolle / MS-A8 Differentiaali- ja integraalilasenta, V/27 Differentiaali- ja integraalilasenta Rataisut. viiolle /. 3.4. Luujonot Tehtävä : Mitä ovat luujonon viisi ensimmäistä termiä, un luujono on a) (a n ) n=,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 6UWA008 260202 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Rajamäen pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 6UWA008 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Lahdesjärven työpaikka-alue Vuores-projekti 1 LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Tarkastelun kohteena on Lahdesjärven tulevan työpaikka-alueen toiminnallinen sisältö. Tarkastelussa määritellään

Lisätiedot

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA

JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinään aupuni Tououu 0 JULKISEN KAUPUNKITILAN LAATUKÄSIKIRJA Hyvinää, Metsäaltevan asuinalue SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO OSA A LÄHTÖKOHTIA JA TAVOITTEITA Kaupunitilan laatuäsiirjan taroitus ja tavoite

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi 02/1 VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 02: Vapausasteet, värähtelyiden analysointi VAPAUSASTEET Valittaessa systeeille lasentaallia tulee yös sen vapausasteiden luuäärä äärätysi. Tää taroittaa seuraavaa: Lasentaallin

Lisätiedot