Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi"

Transkriptio

1 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Vaalimaan suunnitelmat Hankkeen kuvaus Markkina-alue Kaupan nykytilan analyysi Vähittäiskaupan myynti Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Vaalimaan kaupallinen rakenne Kaupan palveluverkko seudulla Kaupan markkinoiden kehitys Väestön ja matkailijoiden määrän kehitys Liiketilatarpeet vuoteen 2020 ja Vaikutusten arviointi Suunnitelmien vertailua liiketilatarpeeseen Vaikutukset palveluverkkoon ja keskustakauppaan Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin Yhteenveto vaikutuksista /20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

3 1. Johdanto Vaalimaan aluetta kehitetään kansainväliseksi matkailu- ja elämyspalvelujen sekä vähittäiskaupan alueeksi. Virolahden kunnan tavoitteena on uudistaa Vaalimaan alueen yleiskaava kokonaisuudessaan vastaamaan nykyisiä tarpeita. Tätä ennen Virolahden kunnassa on käynnistetty yhden outlet-keskuksen yleis- ja asemakaavojen laatiminen. Kokonaisuudessaan outlet-keskus tulee olemaan noin k-m 2, mutta ensi vaiheessa on tarkoitus päästä rakentamaan tästä noin puolet. Nyt vireillä olevan asemakaavan muutos koskee ensivaiheen suunnitelmia. Asemakaavan lisäksi myös yleiskaavaa on tältä osin tarve muuttaa. Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida Vaalimaan outlet-keskuksen yleis- ja asemakaavan muutoksen kaupallisia vaikutuksia. Selvityksessä arvioidaan outlet-keskuksen vaikutuksia keskustoihin ja koko kauppapalveluiden verkkoon. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin. Kymenlaakson maakunnassa on maakuntakaavan (Kauppa ja merialue) yhteydessä tehty kaupallinen selvitys: Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus; Santasalo Ky Maakuntakaavan kaupalliseen selvitykseen kuului osana myös selvitys venäläisistä matkailijoista: Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät; Tak Oy Lokakuu Näiden selvitysten lähtötietoja käytetään tässä Vaalimaan outlet-keskuksen kaupallisten vaikutusten arvioinnissa. Kaupallisten vaikutusten arvioinnin on tilannut WSP:ltä Virolahden kunta ja selvityksestä vastaavat tutkijat Tuomas Santasalo ja Katja Koskela Vaalimaan suunnitelmat Vaalimaata kehitetään Kaakkois-Suomen merkittävänä ostosmatkailukohteena. Maakuntavaltuuston hyväksymässä vaihemaakuntakaavassa (Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue) alue on osoitettu vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealueeksi, jonne saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä yhteensä enintään k-m 2. Vaalimaan alueelta on laadittu kokonaisvaltainen Vaalimaan masterplan, jossa määritellään alueen kehittämisen visio, tavoitteet ja maankäytön suunnitelma. Vaalimaan masterplanin on laatinut Ramboll. Masterplanissa alueelle on visioitu huomattava määrä kaupan palveluita. Kauppa keskitetään tiiviille alueelle Vaalimaantien, uuden moottoritien sekä uuden kokoojakadun varsille. Kaupan näkyvyys pääteille on tärkeää. Kaupallinen ydinalue on tiivis ja yhdellä pysäköinnillä mahdollista asioida useammassa liikkeessä. Pysäköintialueet toteutetaan maantasossa, koska rakenteellista pysäköintiä ei mahdollista toteuttaa kannattavuusedellytykset huomioiden. Kokonaisuudessaan kauppaa ja kaupallisia palveluita sekä matkailu- ja elämyspalveluita visioidaan alueelle noin k-m 2. 3/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

4 Vaalimaan masterplan, maankäyttöluonnos , Ramboll Merkittävä tekijä Vaalimaan kaupan alueen kehittämiselle on uuden kauppakeskuksen ja kasinon rakentuminen alueelle. Kauppakeskus, kasino ja hotelli rakentuvat Vaalimaantien eteläpuolelle nykyisen Rajahovin viereen. Vaalimaa Shopping Center Oy:n kauppakeskuksen on määrä avata ovensa syksyllä /20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

5 1.2. Hankkeen kuvaus Nyt vireillä olevan yleis- ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa noin kerrosneliömetrin suuruisen outlet-keskuksen sijoittuminen Vaalimaalle. Outlet-keskus sijoittuu keskeiselle alueelle Vaalimaalla Vaalimaantien pohjoispuolelle ja uuden moottoritien välittömään läheisyyteen. Suunnittelualue on merkitty oheiseen karttaan. Outlet-keskuksen sijainti Outlet-keskus muodostuu pienliikkeistä, eikä yhdenkään myymälän koko ylitä 2000 kerrosneliömetriä. Outlet-keskuksessa myymälät aukeavat sisäiselle kauppakadulle. Pysäköintipaikat rakentuvat outletkeskuksen eteläpuolelle. Myöhemmin tavoitellaan outlet-keskuksen laajentamista. Outlet-keskuksen lopullinen koko tulee olemaan alustavien suunnitelmien mukaan noin k-m 2. 5/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

6 Outlet-keskuksen alustavat suunnitelmat vaiheesta 1 ja Markkina-alue Vaalimaa on ensisijaisesti ostosmatkailukohde. Alueen kehittyminen perustuu venäläisiin matkailijavirtoihin. Pääosa Kotkan-Haminan seudulle tulevista matkailijoista on Pietarin seudulta. Vaalimaa on yksi vilkkaimmista raja-asemista, jonka läpi kulki vuonna 2013 yhteensä 3,6 miljoonaa rajanylittäjää. Rajanylittäjistä yli 80 % oli venäläisiä. Suurin osa venäläisten tekemistä Suomen matkoista on ostosmatkoja. Vaalimaan kaupallisten palveluiden kohderyhmänä ovat tulevaisuudessa myös suomalaiset kuluttajat. Vaalimaa tarjoaa lähivaikutusalueen asukkaille palveluita, joita alueelle ei alueen omaan ostovoimaan perustuen muuten tulisi. Lähivaikutusalueeseen kuuluvat Virolahti ja Miehikkälä, jossa oma kaupan tarjonta on vähäistä. Kotkan-Haminan alueelta voi tulla satunnaisasiointia, mikäli alue on hyvin vetovoimainen ja kaupan tarjonta erilaista kuin mitä on paikallisesti tarjolla. Vaalimaan kaupan ja matkailualueen kehittyessä vaikutusalue Suomessa kasvaa, mikäli kaupan konseptit Vaalimalla tuovat jotain erilaista uutta tarjontaa. Vaalimaan masterplanin mukaan alueelle voi tällöin suuntautua satunnaisia ostosmatkoja hyvinkin laajalta alueelta, jopa pääkaupunkiseudulta. 6/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

7 2. Kaupan nykytilan analyysi Kaupan nykytilan analyysi perustuu Kymenlaakson liitolle tehtyyn Kymenlaakson kaupanrakenne ja mitoitus selvityksen lähtötietoihin, joita on tilastojen osalta päivitetty. Vaalimaan ja lähialueen kaupan nykytilaa analysoidaan tässä sekä tilastojen että kartoituksen pohjalta. Tilastosta saadaan kuntakohtainen vähittäiskaupan myynti. Myynnin ja ostovoiman avulla lasketaan ostovoiman siirtymät, eli se kuinka hyvin kauppa Virolahdella myy suhteessa alueen ostovoimaan. Kartoituksen pohjalta analysoidaan kaupan sijoittumista alueella. Kartoituksen pohjalta saadaan myös tietoa vähittäiskaupan ja muiden kaupallisten palvelujen pinta-aloista Vähittäiskaupan myynti Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti ovat Tilastokeskuksen kuntakohtaisesta yritystilastosta. Uusin tilasto on vuodelta Tilastosta saadaan myyntitietoja koko vähittäiskaupasta ja niistä toimialoista, joissa on toimipaikkoja vähintään 3. Pienempien toimialojen myyntitiedot on arvioitu yleisten tilastojen pohjalta, niin että kokonaissumma on sama kuin Tilastokeskuksen tilastossa vähittäiskaupan myynti. Virolahdella vähittäiskaupan toimipaikkoja on lukumääräisesti niin vähän, että yksittäisten toimialojen myynnit ovat valtaosin arvioita. Tilastotietoja on myös autokaupasta sekä ravintolatoiminnasta. Vuonna 2012 Virolahdella oli yhteensä 44 vähittäiskaupan toimipaikkaa. Vähittäiskaupan myynti oli 44 miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan ja palveluiden toimipaikat ja myynti vuonna 2012 Virolahti Toimi- Myynti paikat milj. e Päivittäistavarakauppa, Alkot ja kioskit 9 17 Tavaratalokauppa 2 9 Tilaa vaativa kauppa 3 10 Muu erikoiskauppa 6 7 Erikoiskauppa yhteensä 9 17 Vähittäiskauppa yhteensä Auto-, varaosa- ja rengaskauppa 4 5 Huoltamot 3 8 Ravintolat ja kahvilat 6 2 Lähde: Tilastokeskus Virolahden vähittäiskaupan ja autokaupan liikevaihdon kehitystä viimeisen viiden vuoden aikana on verrattu lähikuntien sekä koko maan vähittäis- ja autokaupan liikevaihdon kehitykseen. Edelliseen taulukkoon verrattuna liikevaihtotieto sisältää myös autokaupan liikevaihdon. Viimeisen viiden vuoden aikana Virolahdella on vähittäis- ja autokaupan liikevaihto kehittynyt vuodittain varsin epätasaisesti, johtuen ainakin osittain venäläisten matkailijoiden kausivaihtelusta. Vuosina kaupan liikevaihto laski voimakkaasti taantuman takia, mutta vastaavasti vuosina 2008 ja 2011 kaupan liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Kokonaisuudessaan kauppa on kehittynyt vuoteen 2007 verrattuna hyvin. Kasvua vähittäiskaupan liikevaihdossa on tapahtunut lähes 20 %. Muissa lähiseudun kunnissa kaupan liikevaihto on kehittynyt vaisummin. 7/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

8 Vähittäiskaupan ja autokaupan liikevaihdon kehitys Ind. 100 = 2007 Kasvu yht. Vuosimuutos Virolahti ,8 % 3,7 % Miehikkälä ,4 % -4,7 % Kotka ,2 % 0,4 % Hamina ,4 % 0,9 % Koko Suomi ,9 % 2,1 % Lähde:Tilastokeskus 2.2. Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Ostovoima kuvaa paikallisen markkina-alueen yksityisen kulutuksen kysyntää. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on laskettu Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen sekä vähittäiskaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen asukkaiden markkinapotentiaalin, mutta ei sitä, missä asukkaat todellisuudessa rahansa käyttävät, eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Ostovoiman siirtymiä analysoimalla arvioidaan, kuinka hyvin Virolahden vähittäiskaupan tarjonta palvelee alueella olevaa paikallista kysyntää. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskaupan toimialoihin kohdistunutta ostovoimaa toteutuneeseen myyntiin. Myynnin lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen yritystilastoa. Ostovoima ja ostovoiman siirtymät on laskettu vuodelle 2012, koska uusimmat kuntakohtaiset vähittäiskaupan myyntitiedot ovat vuodelta Yleisesti päivittäistavarakauppa-asioinnit hoidetaan lähellä. Arkisin elintarvikeostot tehdään usein lähellä kotia ja lähinnä viikonloppuisin käydään herkemmin lähialuetta hieman kauempana monipuolisessa päivittäistavarakaupassa. Erikoiskaupan ostoksia haetaan kauempaa. Mitä harvemmin tuotetta ostetaan, sitä yleisemmin sitä voidaan ostaa kaukaakin. Muotikauppa keskittyy suuriin kaupunkeihin ja näin keskittyvät ostoksetkin. Erikoiskaupan ostosmatkojen yhteydessä hoidetaan myös päivittäistavarakauppa-asiointia, mikä lisää päivittäistavarakaupan siirtymiä monipuolisiin keskittymiin. Tilaa vaativa kauppa keskittyy myös, mutta yksittäisiä vetovoimaisia tilaa vaativan kaupan myymälöitä löytyy myös pienistä keskuksista. Autokauppa keskittyy omille alueilleen, ja autokaupassa käydään myös yli maakuntarajojen. Vähittäiskaupan ostovoiman siirtymät Virolahdella 2012 Myynti Ostovoima OV-siirtymä milj. milj. milj. % ov:sta Päivittäistavarakauppa ja Alko % Tilaa vaativa kauppa % Muu erikoiskauppa % Erikoiskauppa yhteensä % Vähittäiskauppa yhteensä % Auto-, varaosa- ja rengaskauppa % Vähittäiskauppa ja autokauppa % Lähde: Tilastokeskus, Santasalo Ky 8/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

9 Vähittäiskaupan myynti vuonna 2012 oli Virolahdella 44 miljoonaa euroa ja autokauppa mukaan lukien 48 miljoonaa euroa. Kunnan asukkaiden vähittäiskaupan ostovoima oli noin 25 miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan nettosiirtymä on lähes 20 miljoonaa. Virolahtelaisten ostovoimaa suuntautuu oman kunnan lisäksi myös Haminaan ja Kotkaan, joten todellinen matkailijoilta tuleva siirtymä on yli 20 miljoonaa euroa. Siirtymät ovat suurimmat tilaa vaativassa kaupassa ja päivittäistavarakaupassa. Erikoiskaupan siirtymä on pienempi, johtuen erikoiskaupan heikosta tarjonnasta. Autokaupassa Virolahden tarjota ei vastaa asukkaiden kysyntään eikä tarjoa palveluita merkittävästi myöskään venäläisille. Näin ollen autokaupan nettosiirtymä on - 5 miljoonaa euroa Vaalimaan kaupallinen rakenne Vaalimaan kaupalliset palvelut kartoitettiin maakuntakaavan kaupan selvityksen yhteydessä vuonna Tämän jälkeen ei merkittäviä uusia kauppapaikkoja ole Vaalimaalla avattu, joten kartoitusta ei ole päivitetty. Kartoitus on riittävän ajankohtainen tämän selvityksen tarpeisiin nähden. Vaalimaalla on kaupallisia palveluita vielä kohtalaisen vähän. Rajan välittömässä läheisyydessä on Rajahovi, Rajamarket sekä pari auto- ja tarvikeliikettä. Rajahovin yhteydessä on ravintola sekä pari erikoisliikettä. Pieni kaupallinen keskittymä löytyy Vaalimaantien varresta Kurkelantien risteyksestä. Alueelta löytyy toinen rajan läheisyydessä olevaa pienempi Rajamarket sekä kalamyyntiä ja ravintolapalveluita. Vaalimaan kauppa palvelee lähes yksinomaan venäläisiä matkailijoita. Paikallisia asiakkaita alueella on varsin vähän. 9/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

10 Vaalimaan lisäksi tarkastellaan myös lähimmän keskuksen eli Virolahden kaupallista rakennetta. Virolahdella kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Virojoentien varrelle. Alueella on päivittäistavarakauppaa, kaupallisia palveluita sekä muutama erikoiskauppa. Palvelut painottuvat paikallispalveluihin. Erikoiskauppaa on Virolahdella varsin vähän. Kartoituksen pohjalta on laskettu kaupallisten palveluiden lukumäärä sekä niiden pinta-ala. Liikkeen pinta-ala on laskettu rakennuksen pohjapinta-alan mukaan ja se pitää sisällään myymälätilan lisäksi mm. takatilat, varastot, porraskäytävät sekä seinät. Kauppakeskusten käytävät eivät ole mukana liikepinta-alassa. Hotelleista on karttaan piirretty vain pohjakerros. Pinta-ala vastaa lähinnä kerrosalaa, muttei ole täysin yhtenevä rakennusluvan kerrosalan kanssa. Alueiden pinta-alat ovat kuitenkin keskenään verrannollisia. Vaalimaan ja Virolahden keskustan kaupallinen rakenne eroaa toisistaan aika tavalla. Vaalimaan palvelut painottuvat tavaratalokauppaan (Rajamarket) alueella on myös jonkin verran päivittäistavarakauppaa, autokauppaa ja kaupallisia palveluita. Virolahdella kauppa painottuu päivittäistavarakauppaan, tilaa vaativaan kauppaan ja kaupallisiin palveluihin. Erikoiskauppaa on kummassakin keskuksessa hyvin vähän. Vaalimaalla on liiketila yhteensä lähes 8000 k-m 2 ja Virolahdella lähes k-m 2. Vaalimaalla palvelut sijoittuvat suuriin yksiköihin, ja Virolahdella paljon pieniä yksiköitä. Kaupallisia palveluita on lukumäärältään Vaalimaalla vain 16, kun taas Virolahdella niitä on lähes kaksinkertainen määrä. 10/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

11 Liikepinta-ala Vaalimaalla ja Virolahdella Vaalimaa Pt-kauppa Tavaratalokauppa Tilaa vaativa kauppa Autokauppa ja huoltamot Muu erikoiskauppa Palvelut Muut liiketilat Virolahti K-m Kaupan palveluverkko seudulla Virolahti kuuluu Haminan markkina-alueeseen ja Haminan vastaavasti Kotkan markkina-alueeseen. Seudun pääkeskus on Kotkassa. Kotkassa on myös useita kaupan keskuksia, Jumalniemi, Sutela, Jylppy ja Keltakallion sekä alakeskus Karhula. Haminan palvelut ovat keskittymät Haminan keskustaan. Virolahden keskusta on paikalliskeskus, joka palvelee lähialueen asukkaita. Erikoiskaupan ostoksilla asioidaan joko Haminassa tai Kotkassa. Vaahterikossa on rengaskauppaa ja lisäksi alueelle on kartoituksen jälkeen avattu Brand Outlet Center, joka ei ole mukana pinta-alalaskelmissa. Virolahden naapurikunnassa Miehikkälässä on pieni keskusta, jonka palvelut painottuva lähipalveluihin (päivittäistavarakauppa, apteekki, lähiravintola, kampaamo). 11/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

12 Kotka-Haminan seudun kaupalliset keskittymät 2012 Kotka Kotkansaaren reunaalueet Karhula Karhulan reuna-alueet Hamina Haminan reuna-alueet Siltakylä Miehikkälä Virolahti Jumalniemi Sutela Pt-kauppa Tavaratalokauppa Tilaa vaativa kauppa Autokauppa ja huoltamot Muu erikoiskauppa Palvelut Muut liiketilat Jylppy Keltakallio Vaalimaa K-m 2 Maakuntakaavoituksen yhteydessä tehdyn kartoituksen pohjalta laskettuna on Kotkan-Haminan seudulla liiketilaa kaupallisten palveluiden käytössä yhteensä noin k-m 2. Kotka on suurin keskus, jossa liikepinta-alaa on noin k-m 2, Jumalniemi toiseksi suurin ( k-m 2 ). Keskustaalueilla kaupan palvelut painottuvat päivittäistavarakauppaan, erikoiskauppaan ja kaupallisiin palveluihin, kun taas muilla alueilla kaupan painopiste on hypermarket-kaupassa ja tilaa vaativassa kaupassa. 12/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

13 3. Kaupan markkinoiden kehitys Vaalimaa ja Virolahti kuuluvat Haminan asiointialueeseen. Koko alueelta asioidaan myös Kotkassa. Vaalimaa palvelee pääosin venäläisiä matkailijoita, ja on siten erityislaatuinen kauppapaikka seudun palveluverkossa. Kun Vaalimaan tarjonta monipuolistuu, alueelle voi suuntautua myös paikallista asiointia lähialueelta ja tarjonnan monipuolistuessa koko seudulta Väestön ja matkailijoiden määrän kehitys Vaalimaan lähivaikutusalueella eli Virolahdella ja Miehikkälässä on asukkaita tällä hetkellä noin Koko seudulla asukkaita on yhteensä Vaalimaan masterlpanin mukaan Vaalimaan laajempi vaikutusalue voi Suomessa ulottua noin 60 minuutin ajomatkan päähän. Tällä laajemmalla vaikutusalueella on tällä hetkellä noin asukasta. Vaalimaan paikallisen markkina-alueen asukkaat ja asukastavoite Virolahti Miehikkälä Lähialue Hamina Kotka Pyhtää Kotkan-Haminan seutu Lähde: Tilastokeskus ja Kymenlaakson liitto Markkina-alueen väestön kehitysennusteet pohjautuvat Kymenlaakson maakuntasuunnitelman väestösuunnitteeseen, jonka mukaan maakunnassa on vuonna 2030 asukkaita Vastaavaa väestötavoitetta käytettiin Kymenlaakson maakuntakaavan Kauppa ja merialue -yhteydessä tehdyssä kaupan selvityksessä. Väestötavoitteen mukaan vuonna 2020 on Kotkan-Haminan seudulla asukkaita noin ja vuonna 2030 noin Vaalimaan kaupan alueen kehittämisen lähtökohtana ovat matkailijat. Vaalimaan lähivaikutusalueella venäjän rajaseudulla ja Viipurissa on noin asukasta ja laajemmalla Pietarin alueella noin 5 miljoonaa asukasta. Pääosa Kotkan-Haminan seudulle tulevista matkailijoista on Pietarin seudulta ja rajan lähialueilta. Matkailijamääriä on arvioitu maakuntakaavoituksen yhteydessä. Tak Oy on ennustanut venäläisten matkailijoiden määrää vuodelle asiantuntijahaastattelujen sekä muiden matkailijoiden määrään vaikuttavien muuttujien pohjalta. Eri skenaarioiden pohjalta koko maahan tehdään Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 7-26 miljoonaa matkaa vuonna Skenaarioita 2 ja 3 pidetään todennäköisimpinä. Tak Oy:n ennusteissa ei otettu huomioon mahdollista viisumivapautta. Viisumivapauden vaikutuksista on Tak Oy tehnyt erillisen selvityksen, jonka mukaan viisumivapaus voisi lähes tuplata nykyiset matkustajamäärät, mikäli viisumivapaus toteutuisi ensi vuonna. Erityisesti matkat Moskovasta kasvaisivat, lähialueen matkailun ei arvioida kasvavan viisumivapauden vaikutuksesta nykytasosta. 13/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

14 Venäläisten matkat Suomeen kaakkois-suomen raja-asemien kautta 2011 osuus venäläisten Suomenmatkoista 2011 Matkoja 2025 Skenaario 3 Vuosikasvu Skenaario 3 Matkoja 2025 Skenaario 2 Vuosikasvu Skenaario 2 osuus venäläisten Suomenmatkoista 2025 Imatran seutu % % % 30 % Lappeenrannan seutu % % % 60 % Etelä-Karjala % % % 70 % Kotkan-Haminan seutu % % % 18 % Kouvolan seutu % % % 5 % Kymenlaakso % % % 20 % Koko maa % % % 100 % Lähde: Tak Oy Rajaliikennettä ja sen kasvua on tutkinut myös sisäasiainministeriö. Ministeriön rajavartio-osasto on tehnyt selvityksen Kasvavan rajaliikenteen hallinta (Sisäasianministeriön julkaisuja 42/2012). Selvityksessä on esitetty erilaisia skenaarioita rajaliikenteen kasvusta vuodelle Näissä skenaarioissa kasvuodotukset ovat suurempia kuin Tak Oy:n matkailijamäärien kasvut. Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla oli vuonna 2011 yhteensä 10,6 miljoonaa rajanylitystä. Sisäasianministeriön ennusteissa rajanylitykset kasvavat rajanylityksen kasvavat miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. Rajanylitysten määrä voi tämän mukaan kasvaa jopa kymmenkertaiseksi nykytasosta. Todennäköisesti voimakkaimmat ennustukset eivät kuitenkaan ole toteutumassa vuoteen 2020 mennessä. Viime vuonna rajanylitysten määrän kasvu on hidastunut ja tämä vuonna rajanylityksissä on tapahtunut monin paikoin myös laskua. Maakuntakaavan yhteydessä (Kauppa ja merialue) Kymenlaakson liitto on tehnyt yhteenvedon venäläisten ostosmatkailijoiden merkityksestä maakunnan alueella. Vaihteluväli eri ennusteiden välillä on suuri. Maakuntakaavan tehdyn ennusteen mukaan venäläisten käyttämä rahasumma maakunnassa kasvaa yli 500 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. 14/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

15 3.2. Liiketilatarpeet vuoteen 2020 ja 2030 Kymenlaakson liiton väestötavoitteen mukaan väestö alueella kasvaa. Ostovoima asukasta kohden on myös kasvussa. Ostovoiman arvioidaan kasvavan asukasta kohden päivittäistavarakaupassa keskimäärin 1 %:n vuodessa ja erikoiskaupassa keskimäärin 2 % vuodessa. Ostovoiman kasvu vaikuttaa vähittäiskaupan kehitysmahdollisuuksiin positiivisesti. Ostovoiman kasvun pohjalta arvioidaan tulevaa liiketilan lisätarvetta alueella. Laskelma pohjautuu markkina-alueen asukkaiden ostovoiman kasvuun vuosina Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden Virolahdella /asukas Vuosikasvu/ asukas Päivittäistavarakauppa* % Tilaa vaativa kauppa % Muu erikoiskauppa % Erikoiskauppa yhteensä % Vähittäiskauppa yhteensä % Autokauppa ja huoltamot % * sis. alkoholijuomakaupan Lähde: Santasalo Ky 15/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

16 Ostovoiman kasvu on suhteutettu pinta-alaksi toimialoittaisten keskimääräisten myyntitehokkuuksien avulla. Myyntitehokkuus on arvioitu vähittäiskaupan myynnin ja kartoitusten pohjalta. Tehokkuus vaihtelee toimialoittain. Liiketilan lisätarve on laskettu nykyisellä myyntitehokkuudella. Mikäli myyntiteho kasvaa paljon, myös kaupan investointihalukkuus uuteen liiketilaan kasvaa, ja tämä taas laskee myyntitehoa. Koska tietoa myyntitehokkuuden kehityksestä ei ole, ja koska kaavoituksen tulee pikemmin olla mahdollistavaa kuin rajoittavaa, ei tässä selvityksessä ole oletettu, että myyntitehokkuus tulevaisuudessa kasvaisi. Oletuksena on, että kaupan kehitysmahdollisuuksia halutaan alueella tukea eli kaavoitetaan sopivia kauppapaikkoja ja luodaan mahdollisuuksia kaupan kasvulle. Vähittäiskaupan lisäksi myös kaupalliset palvelut tarvitsevat liiketilaa. Palveluiden liiketilatarpeen on laskettu suuntaa-antavasti olevan 25 % kaupan tarpeesta eli lähes saman verran kuin niitä on tälläkin hetkellä. Keskustoissa palvelujen osuus on suurempi kuin muilla kaupan alueilla. Tulevaisuudessa palvelujen osuus voi olla suurempikin, mikäli ostovoimaa suunnataan tuoteostojen sijaan palveluihin. Tällöin vastaavasti kaupan tarve olisi pienempi, joten kokonaismitoitukseen ei tällä lasketa olevan vaikutusta. Käytetty myyntitehokkuus Kerrosala = 1,3 * myyntiala Liiketilan lisätarve asukkaiden ostovoiman kasvun pohjalta laskettuna on vuoteen 2020 mennessä Vaalimaan lähialueella yhteensä 2200 k-m 2 ja koko seudulla k-m 2. Vuoteen 2030 mennessä liiketilan lisätarve on lähialueella 5600 k-m 2 ja koko seudulla k-m 2. Vähittäiskaupan lisätilantarve Vaalimaan paikallismarkkina-alueella k-m 2 /kerrosala /myyntiala Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa kauppa (pl.autokauppa) Muu erikoiskauppa Autokauppa ja huoltamot Ravintolat Paikallismarkkinat yhteensä Virolahti Miehikkälä Muu seutu Päivittäistavarakauppa ja Alko Erikoiskauppa ja palvelut Tiva ja autokauppa Kauppa ja palvelut yhteensä k-m 2 Paikallismarkkinat yhteensä Virolahti Miehikkälä Muu seutu Päivittäistavarakauppa ja Alko Erikoiskauppa ja palvelut Tiva ja autokauppa Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Santasalo Ky, Ostovoimat 16/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

17 Vaalimaan kaupan kehittäminen ei kuitenkaan juurikaan perustu paikallisen ostovoiman varaan, vaan kohderyhmänä ovat matkailijat. Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksessä arvioitiin venäläisten rahankäytön kasvun pohjalta liiketilan lisätarpeita maakunnassa. Venäläisten rahankäytön kasvun pohjalta laskettu liiketilan lisätarve Kotkan-Haminan seudulla vuoteen 2025 mennessä Skenaario Skenaario k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa ja autokauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus; Santasalo Ky Kotkan-Haminan seudulla liiketilan lisätarve vuoteen 2025 mennessä on k-m 2. Venäläisten matkailijoiden asiointipaikan valintaan vaikuttavat tarjonta ja etäisyys. Kotkan-Haminan seudun venäläisten kasvun aiheuttamasta lisätarpeesta voi merkittävä osa suuntautua Vaalimaalle, koska Vaalimaa on ensimmäinen kauppapaikka Kymenlaaksossa, ja koska Vaalimaan tarjonta on kasvussa. Koska viime vuonna matkailijoiden kasvu on hidastunut ja venäläisten matkailijamäärien ennustaminen epävarmaa, voidaan maakuntakaavan kaupan selvityksen tavoitevuosi 2025 hyvin siirtää venäläisten osalta vuoteen Eli vuoteen 2030 mennessä Kotkan-Haminan seudulla liiketilan lisätarve venäläisten rahankäytön kasvun pohjalta on arvion mukaan k-m 2. Vuonna 2020 tarpeen arvioidaan olevan tästä noin kolmasosa eli k-m 2. Venäläisten rahankäytön kasvun pohjalta laskettu liiketilan lisätarve Kotkan-Haminan seudulla vuoteen 2020 mennessä Skenaario Skenaario k-m Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa ja autokauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä Lähde: Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus; Santasalo Ky 17/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

18 4. Vaikutusten arviointi Tässä luvussa arvioidaan yleis- ja asemakaavan kaupallisia vaikutuksia. Arviointi pohjautuu kaupan nykytilaan sekä arvioon kaupan kehityksestä ja laskettuun liiketilan lisätarpeeseen. Lisäksi arviossa otetaan huomioon tarvittavissa määrin tiedossa olevat muut kaupan kehittämissuunnitelmat seudulla Suunnitelmien vertailua liiketilatarpeeseen Ostovoiman ja liiketilatarpeen pohjalta voidaan arvioida, miten asemakaavan mahdollistama outletkeskus vastaa markkinoilla olevaan kysyntään. Löytyykö uudelle kaupan yksiköille markkinoita? Kun rakennetaan uusi vähittäiskaupan suuryksikkö, sillä voi olla myös vaikutuksia jo olemassa olevien keskuksiin ja kaupan alueille sekä niiden kehittämiseen. Suunnitelmissa olevaan outlet-keskukseen on tulossa liiketilaa ensivaiheen kaavoituksessa k- m 2. Outlet-keskuksen kohderyhmänä ovat venäläiset matkailijat. Matkailijoiden rahankäytön pohjalta on arvioitu liiketilan lisätarpeita seudulla. Vuoteen 2020 mennessä seudulla tarvitaan lisää liiketilaa k-m 2 ja vuoteen 2030 mennessä k-m 2. Outlet-keskus vastaa vuoden 2020 laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta %. Laskennallista tarvetta löytyy siten uudelle keskukselle ja tarvetta riittää myös muille hankkeille. Lähivuosina toteutumassa mm. Vaalimaan kauppakeskus ja kasino, myös Summassa ja Kotkassa on suunnitelmia uusista kauppapaikoista, mutta todennäköisesti mittavat suunnitelmat toteutuvat vasta vuoden 2020 jälkeen. Jonkin verran uutta liiketilaa voi Haminassa ja Kotkassa toteutua lähivuosinakin. Matkailijoiden osalta tarjonnan kasvu, kasvattaa myös kysyntää. Kun alueelle saadaan lisää kaupan palveluita matkailijoille myös matkailijoiden kiinnostus aluetta kohden kasvaa ja asiointi alueella lisääntyy Vaikutukset palveluverkkoon ja keskustakauppaan Suunnitelmissa oleva outlet-keskus vahvistaa Vaalimaan merkitystä matkailijoiden kauppapaikkana. Tällä hetkellä Vaalimaan tarjonta on vielä vähäistä, mutta yksittäisten kehityshankkeiden toetuessa tarjonta pikkuhiljaa monipuolistuu. Outlet-keskuksen vetovoima yhdessä tulossa olevan kauppakeskuksen ja kasinon kanssa muuttaa Vaalimaan merkittäväksi matkailijoiden kauppapaikaksi. Suunnitelmissa olevat hankkeet myös edesauttavat Vaalimaan jatkokehittämistä. Vaalimaan outlet-keskuksen myötä Virolahden erikoiskaupan tarjonta paranee merkittävästi. Tällä hetkellä erikoiskaupan tarjonta kunnassa on hyvin vähäistä. Outlet-keskuksen tarjonta painottunee muotikauppaan, jota Virolahdella ei juuri ole. Outlet-keskuksen vaikutukset keskustaan ja sen tarjontaan ovat vähäiset, koska tarjonta on erilaista kuin keskustassa. Virolahden keskusta on vaikutusalueeltaan sen verran pieni, ettei monipuolista erikoiskaupan tarjontaa Virolahdelle tule edes rakentumaan. Keskusta on myös sivussa matkailijavirroista, joten matkailijoita palvelevalle monipuoliselle erikoiskaupalle ei keskustassa riittävästi ole kysyntää. Outlet-keskuksen pääasiakaskunta ovat venäläiset matkailijat. Jonkin verran keskus voi houkutella paikallisia asukkaita, koska vastaavaa tarjontaa ei läheltä löydy. Outlet-keskus houkuttelee myös satunnaisostajia koko seudulta. Asiakasvirrat Haminasta ja Kotkasta Vaalimaan outlet-keskukseen eivät kuitenkaan ole arvion mukaan niin merkittäviä, että outlet-keskuksella olisi vaikutusta Haminan ja Kotkan keskustoihin tai muihin kaupan keskittymiin. Vaalimaan kehittyminen voi hidastaa muiden venäläisten matkailijoiden varaan kehitettävien kauppapaikkojen rakentumista. Summaan on kaavailtu merkittävää matkailijoita palvelevaa 18/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

19 kauppakeskittymää. Summan kauppakeskittymän rakentuminen voi hidastua, kun Vaalimaalle, lähemmäs rajaa, rakentuu kilpailevaa toimintaa. Jumalniemen kehittäminen nojaa myös osittain matkailijoihin. Jumalniemen kehittäminen voi myös hidastua, mikäli kehittämisen lähtökohdat ovat samantyyppisiä kuin suunnitelmissa olevassa outletkeskuksessa. Outlet-keskus on kuitenkin kooltaan sen verran pieni verrattuna esimerkiksi Jumalniemen nykyiseen tarjontaan ja Jumalniemen paikallinen vaikutusalue sen verran suuri, ettei outlet-keskuksella muutoin ole Jumalniemeen tai sen kehittämiseen vaikutusta Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen ja asiointiin Palveluverkon muutoksilla on vaikutuksia palvelujen alueelliseen saavutettavuuteen, mikäli kaupallinen tarjonta supistuu jossakin kaupallisessa keskittymässä. Toisaalta palveluiden saavutettavuus voi myös uuden kauppapaikan myötä joissakin kuluttajaryhmissä tai jollakin alueella parantua, jos kauppa rakennetaan alueelle, jossa vastaavaa palvelutarjontaa ei nyt ole. Vaikutukset palveluiden häviämiseen joltakin alueelta ovat todennäköisempiä, mikäli lyhyellä aikavälillä rakennetaan massiivisesti uutta liiketilaa. Jos taas liiketilan määrä kasvaa hitaasti pitkällä aikavälillä, on nykyisten kauppojen helpompi sopeutua muuttuvaan tilanteeseen. Päivittäisasiointi ei Virolahdella tai muualla seudulla tule muuttumaan Vaalimaan uuden outletkeskuksen myötä, koska outlet-keskukseen ei ole suunnitteilla päivittäistavarakauppaa. Keskukseen ei myöskään tule muita lähipalveluita, joten lähipalveluiden ja päivittäistavarakaupan saavutettavuuteen ei uudella keskuksella ole vaikutusta. Vaalimaan kehittämisen ja outlet-keskuksen myötä Virolahdelle saadaan sellaista kaupan tarjontaa, jota alueella ei tällä hetkellä ole ja jota ei muutoin kuntaan sijoittuisi. Erikoiskaupan tarjonta kunnassa paranee, ja todennäköisesti paikallista asiointia suuntautuu Vaalimaalle nykyistä enemmän. Paikallisasiointi ei kuitenkaan Virolahden keskustassa vähene, vaan Vaalimaalle siirtyy sellaista asiointia, joka tällä hetkellä suuntautuu kauempana sijaitseviin monipuolisiin muotikaupan keskuksiin kuten Kotkaan tai pääkaupunkiseudulle. Erityisesti muotikaupan asiointimatkat Virolahdella ja Miehikkälässä voivat lyhentyä, jos Vaalimaalle tulee sellaista tarjontaa, joka kiinnostaa paikallista kuluttajaa. Vaalimaalle suuntautuu satunnaisasiointia myös koko seudulta tai jopa pääkaupunkiseudulta, jos tarjonta Vaalimaalla kehittyy erityislaatuiseksi ja suomalaista kuluttajaa kiinnostavaksi. Asiointi uudessa outlet-keskuksessa tulee olemaan kuitenkin hyvin satunnaista, joten outlet-keskuksella ei ole merkittävää vaikutusta asiointimatkoihin. Tarjonnan sisältö ratkaisee, onko suomalainen kuluttaja kiinnostunut Vaalimaan tarjonnasta. Koska asiointi koko seudulta tulee Vaalimaalle olemaan todennäköisesti enemmän satunnaista kuin säännöllistä, eikä outlet-keskuksen arvioida vaikuttavan nykyisten keskusten tarjontaan, ei outletkeskuksella arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia palveluiden saavutettavuuteen. Venäläisten matkailijoiden lähtökohdasta Vaalimaan outlet-keskus sijoittuu hyvään paikkaan, eli mahdollisimman lähelle rajaa. Venäläisten asiointimatkat lyhenevät, kun monipuolista tarjontaa löytyy nykyisiä kauppakeskittymiä lähempää. Yksistään outlet-keskus ei pysäytä koko asiointia Vaalimaalle, mutta yhdessä uuden kauppakeskuksen ja kasinon kanssa Vaalimaa saattaa jäädä välillä ainoaksi matkakohteeksi Suomessa. Tällöin asiointiliikenne Suomen puolella vähenee. 19/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

20 4.4. Yhteenveto vaikutuksista Vaalimaan yleis- ja asemakaavan muutoksen myötä Vaalimaalle rakentuu outlet-keskus, joka vahvistaa Vaalimaan asemaa matkailijoiden kauppapaikkana. Yhdessä Vaalimaalle rakentuvan kauppakeskuksen ja kasinon myötä Vaalimaasta muodostuu vetovoimainen matkailukeskus. Vaalimaan outlet-keskuksen pääkohderyhmänä ovat venäläiset matkailijat. Venäläisten matkailijoiden määrän seudulla arvioidaan kasvavan huomattavasti, joten uutta kaupan tarjontaa alueella tarvitaan. Uusi tarjonta myös lisää kysyntää, eli kun alueelle saadaan uusia kaupan palveluita, myös matkailijoiden kiinnostusta aluetta kohden kasvaa. Outlet-keskus vastaa vuoden 2020 laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta noin %. Ostovoimaa riittää siten myös seudun muille ostosmatkailuhankkeille. Matkailijoiden lisäksi Vaalimaalle sijoittuvat outlet-keskus palvelee jonkin verran myös paikallisia asukkaita. Virolahdella ja Miehikkälässä paikallinen erikoiskaupan tarjonta on hyvin vähäistä. Vaalimaan kehittämisen myötä alueelle saadaan sellaista kaupan tarjontaa, jota ei alueelle muuten syntyisi. Vaalimaan outlet-keskus voi myös houkutella satunnaisia ostosmatkailijoita koko seudulta ja jonkin verran laajemmaltakin alueelta, mikäli kaupan tarjonta keskuksessa on riittävän vetovoimaista ja erityyppistä kuin paikallinen tarjonta. Vaalimaan outlet-keskuksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia läheisiin keskustoihin, koska kaupan tarjonta outlet-keskuksessa on toisentyyppistä kuin paikalliskeskuksissa. Outlet-keskuksella ei ole myöskään vaikutusta seudun muihin keskustoihin tai kaupan keskittymiin, koska asiointi Vaalimaalla on enemmän satunnaista kuin säännöllistä. Vaalimaan outlet-keskus sijoittuu matkailijoiden lähtökohdasta hyvin saavutettavissa olevaan paikkaan, lähelle raja-asemaa. Palvelujen saavutettavuus paranee, koska monipuolista kaupan tarjontaa rakentuu lähelle rajaa. Lähiasukkaiden palvelujen saavutettavuus paranee myös jonkin verran, koska Vaalimaa on lähempänä kuin seudun muut monipuoliset kaupan keskittymät. Tarjonnan sisältö ratkaisee, kiinnostuvatko paikalliset asukkaat uudesta kauppakeskittymästä. Virolahdella asiointiin ei outlet-keskuksella ole vaikutusta, koska outlet-keskuksessa ei ole päivittäistavarakauppaa eikä paikallispalveluita. 20/20 Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntakaava Kaupalliset palvelut

Kymenlaakson maakuntakaava Kaupalliset palvelut Kaupalliset palvelut 29.5.2008 Kymenlaakson liitto TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.kymenlaakso.fi www.tuomassantasalo.fi Kaupalliset palvelut 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa 1 Kotka 7.5.2013 Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö 00023 VALTIONEUVOSTO Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy on Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liittojen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylä kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011 Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi Tampereen kaupunki Ikano Retail Centres Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS 8.7.2011 Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI paikka sinun yrityksellesi Imatran Ukonniemen alue houkuttelee niin matkailuyrittäjiä kuin matkailijoitakin. Hyväksytty yleiskaava ja valmis kunnallistekniikka

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys Kaupallisen selvityksen päivitys 25.6.2014 Kaupallisen selvityksen päivitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kaupan markkinoiden kehitys... 3 3 Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 ja 2030... 5 4 Kaupan

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 2.6.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta Pohjanmaan maakuntakaava Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 19.5.2011 Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 1 JOHDANTO 2 1 KAUPAN KEHITYS 3 1.1 Ostovoima 2010 3 1.2 Markkinoiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ 12.2.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko...

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 17.12.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS Kaupunginhallitus 13.2.2017 Liite 11 64 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 LIITE 3 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN

Lisätiedot

Lamminrahkan osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus

Lamminrahkan osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus Lamminrahkan osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus 1.12.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Lamminrahka palveluverkon osana... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2.

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009 Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen tarjonta Kittilän kunnassa 3 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

Kaupallisten palveluiden verkosto

Kaupallisten palveluiden verkosto Kaupallisten palveluiden verkosto Keski-Suomi 2005 Pohjois-Savo 2006 Kaksi kaupallisen palveluverkon tutkimusta Sekä Keski-Suomen että Pohjois-Savon tutkimukset on tehnyt Tuomas Santasalo. 2005 ja 2006

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alueiden osayleiskaava

Rauman tilaa vaativan kaupan alueiden osayleiskaava Rauman tilaa vaativan kaupan alueiden osayleiskaava Seudullisuuden alaraja Autokauppa Huonekalukauppa Kodintekniikka Rautakauppa Puutarhakauppa Venekauppa 13.11.2013 Seudullisuuden alaraja 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen 1 Venäläisten matkailu Suomeen Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosina 1992-2012 miljoonaa henkeä 6,0 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta muut kuin rekkakuskit

Lisätiedot

Pohjanmaa. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa

Pohjanmaa. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa Pohjanmaa Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa Pohjanmaa Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa Raportti: Tuomas Santasalo Ky Julkaisija: Pohjanmaan liitto 2010 Nr: 69 F ISBN:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 12.4.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tavoitteet... 3 1.2. Kauppaa ja maankäytön suunnittelua

Lisätiedot

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys Naantalin kaupallinen selvitys Päivitys 23.11.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Naantalissa... 4 2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos

Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos 12.3.2009 Savarin alueen laajentumisen asemakaavamuutos Lausunto kaupallisista vaikutuksista 2 1. Kaavahanke Ylivieskan Savarin alueella on vireillä asemakaavan muutos- ja laajennushanke. Savarin alue

Lisätiedot

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka.

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. PROJ.NRO 0614 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT Lohja 21.1.2009 Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy www.lykes.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Liikenneselvitys. Tiivistelmä 14.6.2013

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Liikenneselvitys. Tiivistelmä 14.6.2013 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Liikenneselvitys Tiivistelmä 14.6.2013 Liikenneselvityksen tausta ja tavoitteet Työn taustalla on Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavan uudistaminen kaupan, matkailun,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 22.2.2007 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Kaupunkisuunnittelukeskus Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi Kaupallinen selvitys 1 LOHJAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisu: maankäyttö ja rakennuslain muutosten vaikutukset

Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisu: maankäyttö ja rakennuslain muutosten vaikutukset Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisu: maankäyttö ja rakennuslain muutosten vaikutukset Sisällys Johdanto... 3 1. Maankäyttö ja rakennuslain muutokset... 4 1.1 Lakimuutoksen perustelut... 5 1.1.2

Lisätiedot