- suurempi voima aiheuttaa nopeampaa liikettä kuin pieni voima - samanlainen voima aiheuttaa samalle kappaleelle aina samanlaisen vaikutuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- suurempi voima aiheuttaa nopeampaa liikettä kuin pieni voima - samanlainen voima aiheuttaa samalle kappaleelle aina samanlaisen vaikutuksen"

Transkriptio

1 3 Dynamiikka 3.1 Voima (force) - Jos työnnät jotain kevyttä kappaletta, se alkaa liikkua - jos työnnät sitä kovemmin, se liikkuu nopeammin Kyseinen suure on voima - suurempi voima aiheuttaa nopeampaa liikettä kuin pieni voima - samanlainen voima aiheuttaa samalle kappaleelle aina samanlaisen vaikutuksen - Antiikin filosofit: kaikki kappaleet pysyvät levossa, jos niihin ei vaikuta mikään voima - Itse asiassa kitka pysäyttää kaikenlaisten kappaleiden liikkeet - Planeettaliikkeessä ei ole kitkaa. Siksi tiedemiehet vasta luvulla pääsivät jyvälle dynamiikasta. 3.2 Newtonin 1. laki Tämän keksi jo Galileo Galilei ( ), mutta se tunnetaan Newtonin ( ) formuloimana lakina. Sille on esitetty hiukan erilaisia muotoja. Newtonin 1. laki tai Galilein periaate: Kappale pysyy levossa tai jatkaa tasaista suoraviivaista liikettään, ellei mikään voima vaikuta siihen Tällaisia kokeita voi tehdä pienikitkaisilla systeemeillä: - luistelija jäällä - ilmatyynyrata Jos kelkalle annetaan ilmatyynyradalla tietty nopeus, se pysyy hyvin lähellä vakiota - mutta kelkkaan vaikuttaa voima, painovoima 3.3 Dynamiikan perusperiaate ja Newtonin 2. laki Newtonin 2. laki: 1

2 - jos kappaleeseen vaikuttava voima on 0, kappaleen nopeus ei muutu - jos voima vaikuttaa kappaleeseen, sen nopeus kasvaa - jos suurempi voima vaikuttaa kappaleeseen, kappaleen nopeus kasvaa nopeammin Kappaleeseen vaikuttava vakiovoima aiheuttaa kappaleelle vakiokiihtyvyyden Voiman aiheuttama kiihtyvyys on suoraan verrannollinen voiman suuruuteen eli a F Massa (mass) Kappaleen ominaisuutta, joka liittyy käsitteeseen aineen määrä tai paljous, sanotaan massaksi Vakiovoiman aiheuttama kiihtyvyys kappaleelle on kääntäen verrannollinen sen massaan eli a 1 m Saamme Newtonin toisen lain a F m Jos sama voima vaikuttaa kahteen kappaleeseen, joilla on eri massat, ne kokevat erisuuruisen kiihtyvyyden m 1 m 2 = a 2 a 1 Massa on siten mitta siitä, miten kappale reagoi siihen aiheutettuun voimaan - massan eräs ominaisuus on hitaus Kappaleiden massoja voidaankin mitata mittaamalla vakiovoiman aiheuttamaa kiihtyvyyttä kappaleelle Liikemäärä (momentum) - tarkastellaan edelleen yksiulotteista tilannetta Kappaleen liikemäärä on kappaleen massan ja nopeuden tulo 2

3 p = mv jos liikemäärän lauseke derivoidaan ajan suhteen, saadaan dp dt = d(mv) dt = m dv dt = ma edellyttäen, että massa on vakio - Newtonin toinen laki voidaan siis esittää muodossa dp dt F Tämä pätee myös, jos massa muuttuu! Entä, jos hiukkaseen vaikuttaa kaksi voimaa (joko saman- tai vastakkaissuuntaisia) Tällöin a F 1+F 2 m = F ulk m Nyt voimien suunta, suuruus ja yksikkö täytyy ottaa huomioon. Jos voimien summa on hiukkanen tasapainossa ΣF = F ulk = 0, 3.4 SI-yksikköjärjestelmä Jotta edellisestä yhtälöstä saataisiin mitattavien suureiden välisiä relaatioita, kirjoitamme sen muotoon a = k F m, missä k on vakio. SI-systeemi 3

4 Kansainvälisesti on sovittu yksikköjärjestelmä, jossa on määritelty 7 yksikköä. Niistä kolmea tarvitaan mekaniikassa ja ne ovat: Sekunti on kertaa Caesium-133 -atomin perustilan kahden hyperhienotason väliseen siirtymään liittyvän säteilyn jaksonaika (1967) Metri on 1/ matkasta, jonka valo kulkee tyhjiössä (1983) Kilogramma on kansainvälisen kilogramman prototyypin massa (1889) Atomitasolla 12 C:n massaksi on määritelty 12 u, missä u = 1, (10) kg Jos mekaniikan perussuureet määritetään näin, määritellään voiman lausekkeessa k = 1, jolloin voiman yksiköksi saadaan [F ] = [m][a] = kg m s 2 = newton = N Vakiovoiman aiheuttama liike Eräs vakiovoima, joka on koko ajan ympärillämme, on Maan vetovoima, gravitaatiovoima Näin putoavat kappaleet saavat vakiokiihtyvyyden,vapaan kappaleen putoamiskiihtyvyyden g, jonka arvo on noin 9,81 m/s 2. Tämä riittää g :n likiarvoksi. Tarkoissa laskuissa g :n vaihtelut (mm. leveysasteriippuvuus) tulee ottaa huomioon Paino (weight) Gravitaation aiheuttamaa voimaa sanotaan kappaleen painoksi ja se on W = mg 3.5 Värähtelyliike (oscillatory motion) Värähdysliike on tapaus tilanteesta, jossa voima vaihtelee ajan mukaan 4

5 - kappale, joka värähtelee jousen päässä - kappale, joka heilahtelee heilurilangassa - kappale, joka heilahtelee kourussa Ilmanvastus (tai yleensä väliaineen vastus) on voima, jonka suuruus riippuu kappaleen nopeudesta Värähdysliikettä tapahtuu, jos hiukkanen poikkeutetaan tasapainoasemastaan ja siihen vaikuttava voima pyrkii palauttamaan sen takaisin tasapainoasemaan Värähtelyliikkeessä yksi tärkeä ominaisuus on jaksonaika (period) T. Se on aika, joka kestää yhden täyden värähdyksen Taajuus (frequency) f puolestaan on jaksonajan käänteisluku f = 1 T Toinen tärkeä ominaisuus on amplitudi, joka on maksimipoikkeama tasapainoasemasta värähdyksen aikana. Jousta venytettäessä palauttava voima on suoraan verrannollinen poikkeamaan (tunnetaan Hooken lakina). Tällöin F = kx, missä k on jousen jousivakio. 3.6 Harmoninen värähdysliike (simple harmonic motion, SHM) Esimerkiksi jousen tapauksessa kappaleeseen vaikuttava voima on aina tasapainoasemaa kohti Voima kasvaa lineaarisesti siirtymän suhteen F = kx Tällöin kiihtyvyys on a = d2 x dt 2 = ω2 x josta saamme harmonisen värähtelijän liikeyhtälön d 2 x + ω 2 x = 0, dt 2 missä ω on värähtelyn kulmanopeus (jousen tapauksessa ω 2 = k/m, missä m jousen päässä olevan kappaleen massa) 5

6 Jos haluamme löytää hiukkasen paikan, nopeuden ja kiihtyvyyden ajan funktiona, meidän täytyy ratkaista edellinen toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö Sille löytyy ratkaisu esim. x = sin(t). Tällöin dx/dt = cos(t) ja d 2 x/dt 2 = sin(t) = x ja ω 2 = 1 Myös funktiot x = cos(t) sekä x = e ±it sekä x = sin(ωt), x = cos(ωt) sekä x = e ±iωt käyttäytyvät vastaavasti. Jos ratkaisu kerrotaan vakiolla, sekin on ratkaisu Yleinen ratkaisu harmoniselle värähtelijälle on missä A, ω ja ϕ ovat vakioita Derivoidaan lauseke t:n suhteen dx dt x = Asin(ωt + ϕ) = ωacos(ωt + ϕ) d 2 x dt 2 = ω2 Asin(ωt + ϕ) = ω 2 x Koska nopeus v on paikan derivaatta ajan suhteen ja kiihtyvyys paikan toinen derivaatta ajan suhteen saadaan x(t) = Asin(ωt + ϕ) v(t) = ωacos(ωt + ϕ) a(t) = ω 2 Asin(ωt + ϕ) Huom! Vaihekulman ϕ yksikön on oltava radiaania ja kulmanopeuden ω yksikön radiaania/s. Korotamme nopeuden toiseen potenssiin ja muokkaame tulosta v 2 = ω 2 A 2 cos 2 (ωt + ϕ) = ω 2 A 2 [1 sin 2 (ωt + ϕ)] = ω 2 A 2 ω 2 A 2 sin 2 (ωt + ϕ) = ω 2 A 2 ω 2 x 2 = ω 2 (A 2 x 2 ) 6

7 Saamme lausekkeen v(x) = ±ω A 2 x 2 Amplitudi A Siirtymän suurin arvo on A, sillä sini-funktio saa arvoja [1, 1]. A on värähtelyn amplitudi ja siirtymä saa arvoja [A, A] Nopeuden maksimiarvo on ωa ja nopeus saa arvoja [ωa, ωa] Kiihtyvyyden maksimiarvo on ω 2 A ja kiihtyvyys arvoja [ω 2 A, ω 2 A] Kulma ϕ on vaihevakio (phase constant) tai vaihekulma (phase angle). Hetkellä t = 0 siirtymä x on x(t) = Asin(ϕ) Jos värähtely lähtee paikasta x = 0, niin tällöin ϕ = 0. Usein valitaankin ϕ = 0, jolloin x(t) = Asin(ωt) Jaksonaika T Värähtelijän värähdellessä liike toistuu jaksonajan T välein, jolloin Asin[ω(t + T ) + ϕ] = Asin(ωt + ϕ) ja ωt = 2π T = 2π ω Lausekkeet toisin Jos siirtymässä vaihekulma on nolla, on x(t) = Asin(ωt) Nyt voidaan nopeuden lauseketta muuttaa hiukan ja saadaan v(t) = ωacos(ωt) = ωasin(ωt + π/2), joten v(t)-käyrä on π/2:n verran edellä x(t)-käyrää Kiihtyvyyden lauseke on a(t) = ω 2 Asin(ωt) = ω 2 Asin(ωt + π), eli a(t)-käyrä on π:n verran edellä (tai jäljessä) x(t)-käyrää 7

8 Harmoninen värähdysliike jousen tapauksessa Edellä mainittiin harmonisen värähtelijän liikeyhtälön yhteydessä, että vakio ω 2 liittyy jousen tapauksessa jousivakioon k siten että ω 2 = k/m. Miten tämä johdetaan? Koska jousen tapauksessa tasapainoa kohti palauttava voima on suoraan verrannollinen sekä jousivakioon k sekä etäisyyteen tasapainoasemasta r, saadaan F = kr. Miinus-merkki johtuu siitä, että voima on aina vastakkaissuuntainen poikkeamaan r nähden. Yksiulotteisessa tapauksessa tämä on F = kx. Tästä saadaan liikeyhtälö Newtonin toisen lain mukaan F = ma = m d2 x dt 2 = kx missä m on massattomaan jouseen ripustetun kappaleen massa josta edelleen d 2 x dt 2 + k m x = 0 x:n kerroin on ω 2 joten näin saadaan jousen kulmataajuudeksi k ω = m Näin jousen poikkeamaksi saadaan x = Asin(ωt + ϕ) tai ja värähdyksen jaksonajaksi x = Asin k m t + ϕ T = 2π ω = 2π m k 3.7 Mekaaninen työ ja energia sekä teho Liikkukoon m massainen hiukkanen pitkin x-akselia. Hiukkaseen vaikuttaa voima F = F (x), joka on paikan funktio. Siirtäköön voima F hiukkasta pisteestä x pisteeseen x + x. Tällöin voima F tekee työn W eli W = F ( x) 8

9 Kokonaistyö voiman siirtäessä hiukkasen pisteestä A pisteeseen B on siten W AB = B A F (x)dx Koska Newtonin II lain mukaan F (x) = ma = m dv dt W AB = B A F (x)dx = B A ma dx saamme työn muotoon Jos massa m on vakio saamme edelleen B W AB = m A B dv dt dx = m missä v A ja v B ovat nopeudet pisteissä x A ja x B. A dv dx dt dt dt =... = 1 2 m(v2 B va) 2 Siten voiman F tekemä työ sen siirtäessä hiukkasen pisteestä A pisteeseen B on W AB = 1 2 mv2 B 1 2 mv2 A Kineettinen energia, potentiaalienergia ja mekaanisen energian säilyminen Työksi W AB saatiin siis integraali W AB = B A F (x)dx = f(x B ) f(x A ) jolloin f(x B ) f(x A ) = 1 2 mv2 B 1 2 mv2 A Määritellään funktio U(x), jolle U(x) = f(x) Tällöin W AB = B A F (x)dx = U(x B ) + U(x A ) Näistä saadaan U(x B ) + U(x A ) = 1 2 mv2 B 1 2 mv2 A ja edelleen 1 2 mv2 A + U(x A ) = 1 2 mv2 B + U(x B ) 9

10 Koska pisteet A ja B ovat mielivaltaisia, säilyy lauseke 1 2 mv2 + U(x) vakiona koko liikkeen ajan. Lausekkeen ensimmäinen termi määritellään liike-energiaksi (kinetic energy) K ja se liittyy kappaleen massaan ja nopeuteen. Lausekkeen toinen termi määritellään potentiaalienergiaksi (potential energy) U(x) ja se liittyy kappaleen massaan ja paikkaan. Näin K = 1 2 mv2 ja E = K + U = vakio Tässä E on mekaaninen kokonaisenergia ja lauseke kuvaa mekaanisen kokonaisenergian säilymistä. Mekaaninen kokonaisenergia säilyminen on voimassa vain konservatiivisessa voimakentässä. Palaamme asiaan myöhemmin. Työn yksiköksi tulee SI järjestelmän mukaan [W] = [F][x] = Nm = J. Sama yksikkö on myös liike-energialla, potentiaalienergialla ja kokonaisenergialla. Potentiaalienergiafunktion määrittely Työn avulla potentiaalienergiafunktio U(x) määritellään erotuksena kahdessa paikassa. Näin potentiaalienergiafunktion nollakohta voidaan määritellä halutusti. Usein se määritellään kuitenkin sopivasti, esim U(x o ) = 0 kun F (x o ) = 0. Se voidaan kuitenkin määritellä toisinkin. Näin ollen Siten x x U(x) = x o F (x)dx = U(x) + U(x 0 ) x F (x)dx + U(x 0 ) = F (x)dx x o x o Hiukkasen potentiaalienergia pisteessä P on työ, joka tehdään siirtämällä hiukkanen nollapotentiaalienergiasta pisteeseen P. Kaksi esimerkkiä: 1) Potentiaalienergiafunktio vakiovoiman tapauksessa U(x) = F c (x x o ) 10

11 2) Jousen potentiaalienergiafunktio U(x) = 1 2 kx2 Potentiaalienergiafunktion laskeminen voimasta Jos potentiaalienergiafunktio tunnetaan, voidaan sen avulla laskea voima missä pisteessä tahansa. U F = lim x 0 x = du dx Katsotaan kuinka tämä toimii kahden edellisen esimerkin tapauksessa. Jos voima on konservatiivinen, voidaan potentiaalienergian U(x):n kuvaaja piirtää x :n funktiona. Tässä kuvassa kokonaisenergia E on vakio ja E:n ja U:n välinen osa on siten kineettistä energiaa K. - Potentiaalienergiafunktion ja kokonaisenergian leikkauspisteet ovat hiukkasen käännepisteitä - käännepisteiden ulkopuolella olevat alueet ovat kiellettyjä klassisessa mekaniikassa Tarkastellaan vielä muutamaa esimerkkiä: - hiukkanen 1-ulotteisessa laatikossa - vakiovoiman alaisuudessa liikkuva hiukkanen Teho Jos voiman tekemä mekaaninen työ W tehdään ajassa t, voidaan laskea teho P W P = lim t 0 t = dw dt Tehon yksikkö on [P] = [W]/[t] = Nm/s = J/s = W 3.8 Energia harmonisessa värähtelyliikkeessä Jousen tapauksessa harmonisen värähtelyliikkeen potentiaalienergia on U(x) = 1 2 kx2 missä k on jousivakio. Koska k = mω 2, on potentiaalienergia yleisesti U(x) = mω 2 x 2 11

12 Näin kokonaisenergia eli mekaaninen energia E on E = K + U = 1 2 mv kx2 Aikaisemmin saatiin nopeudelle lauseke v = ±ω A 2 x 2. Siten kokonaisenergiaksi E tulee E = 1 2 ka2 missä A on värähtelyn amplitudi. Tasapainossa potentiaalienergia on minimissä (tai nolla) joten kineettinen energia on maksimissaan. Amplitudin A päässä kineettinen energia on 0 ja potentiaalienergia maksimissaan. Potentiaalienergiakäyrän avulla on helppo piirtää voima F poikkeaman x:n funktiona. Yleisen potentiaalienergiakäyrän kuvaaminen Minkä tahansa potentiaalienergiakäyrän minimikohdan ympäristössä voidaan approksimoida seuraavaa: Olkoon potentiaalienergian minimi etäisyydellä a. Tällöin Taylorin sarjakehitelmäksi saadaan U(x) = U(a) + (x a) 1! du + dx x=a (x a)2 2! d 2 U dx 2 + x=a (x a)3 3! d 3 U dx x=a Koska olemme potentiaalienergiakäyrän minimissä, on ensimmäinen derivaatta = 0, joten kehitelmästä saadaan U(x) = U(a) + (x a)2 2! d 2 U dx 2 + x=a (x a)3 3! d 3 U dx x=a Jos vielä olemme lähellä minimiä, voimme jättää korkeamman asteen termit pienuutensa vuosi huomiotta ja saamme U(x) U(a) + (x a)2 2! d 2 U dx 2 x=a Joten voimme kirjoittaa 12

13 U(x) U(a) + k(x a) 2 missä k = 1 2 d 2 U dx 2 = vakio x=a Näin ollen hiukkasen värähtely tasapainoaseman välittömässä läheisyydessä on harmonista värähtelyä. Värähtelyliikkeen esitys vaiheavaruudessa Kokonais mekaaninen energia E harmoniselle värähtelijälle on siis E = 1 2 mv kx2 Otetaan nopeuden v sijasta käyttöön liikemäärä p = mv ja saadaan E = p2 2m kx2 Tämä voidaan muuttaa vielä muotoon x 2 2E k + p2 2mE = 1 Saimme ellipsin yhtälön, jossa ison akselin puolikas 2E a = k ja pienen akselin puolikas b = 2mE Toisaalta a = A ja b = mωa Nyt voimme piirtää värähdysliikkeen (x, p) koordinaatistoon. Saamme ellipsin. Tätä esitystä sanotaan vaiheavaruudeksi tai faasiavaruudeksi. Harmoninen värähdysliike muodostaa koordinaatistossa suljetun käyrän, jossa piste kiertää origoa myötäpäivään. 13

14 3.9 Vaimeneva harmoninen värähtely (Damped harmonic motion) Ideaalisessa värähtelijässä värähtelyn energia säilyy, reaalitilanteissa ei. Vaimeneminen johtuu lähinnä väliaineen vastuksesta, kitkasta. Tarvitsemme siis jonkin lisävoiman systeemiimme. - Vaimentava voima voi olla vakio kuten kitka: F = α - Se voi lineaarinen aerodynaaminen vaimentava voima: F = bv, missä b on vakio tai - Se voi olla neliöllinen aerodynaaminen vaimentava voima: F = βv 2, missä β on vakio Tarkastellaan keskimmäistä tapausta ja olkoon F d = bv missä F d on värähdystä vaimentava voima ja b on positiivinen vakio, vaimennusvakio Jousen tapauksessa vaimenevan värähtelijän liikeyhtälöksi saadaan F = kx bv = ma tai auki kirjoitettuna m d2 x dt 2 + bdx dt + kx = 0 Tämä on toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö. Yritämme ratkaista sitä yritteellä, joka johtaa harmonisen värähtelijän ratkaisuun, jos b 0 ja jonka amplitudi pienenee ajan mukana, vaikka b 0 x = e αt Asin(ωt + ϕ) missä ovat vakioita α, A, ω ja ϕ Derivoimalla saamme dx dt = d 2 x dt 2 = 14

15 Sijoittamalla saadaan... Käy itse vaihe vaiheelta läpi! Viimein saamme x:lle lausekkeen x = Ae b 2m t sin(ωt + ϕ) missä ω = k m b2 4m 2 Värähtelyissä erotetaan kolme erityyppistä värähtelyä: a) Alivaimeneva värähtelijä (underdamped oscillator) Ehto tällaiselle värähtelijälle on b 2 4m 2 < k m b) Kriittisesti vaimeneva värähtelijä (critically damped oscillator) Ehto on b 2 4m 2 = k m c) Ylivaimeneva värähtelijä (overdamped oscillator) Ehto tälle on b 2 4m 2 > k m Vaimeneva värähdysliike vaiheavaruudessa Vaimenevassa värähdysliikkeessa sekä siirtymä että liikemäärä pienenevät jatkuvasti. Vaiheavaruudessa käyrä lähtee jostain pisteestä (x, p) ja se spiraalin lailla lähenee ellipsin origoa. Origossa värähtelijä on levossa. 15

16 3.10 Värähtelyt, jossa pakkovoima on mukana Harmonisen värähtelijän voima on muotoa -kx, vaimentava voima muotoa -bx. Jos systeemiin lisätään pakkovoima, joka värähtelee sinimuotoisesti, saadaan liikeyhtälö F = kx bv + F0 cosω f t = ma eli ma + bv + kx = F 0 cosω f t merkitään kuten edellä α = b/2m ja ω 2 0 = k/m jolloin d 2 x dt 2 + 2αdx dt + ω2 0x = F 0 m cosω ft Värähtelijä saattaisi värähdellä pakkovoiman tahdissa, joten tehdään yrite x = Asin(ω f t ϕ) = A[sinω f t cosϕ cosω f t sinϕ] Derivoidaan tätä ja saadaan ẋ ja ẍ, jotka sijoitetaan liikeyhtälöön Käy itse läpi sijoitukset! sinω f t:n ja cosω f t:n kertoimiksi saadaan lausekkeet, jotka laitetaan nolliksi ja saadaan (ω 2 f ω 2 0)cosϕ + 2αω f sinϕ = 0 A[(ω 2 f ω 2 0)sinϕ + 2αω f cosϕ] = F 0 m Edellisestä saadaan ja jälkimmäisestä A = tanϕ = sinϕ cosϕ = ω2 f ω 2 0 2αω f F 0 /m cosϕ[(ω 2 f ω2 0)tanϕ + 2αω f ] 16

17 tämä sievenee vielä muotoon (harjoitustehtävä) A = F 0 /m (ω 2 f ω 2 0) 2 + 4α 2 ω 2 f Havaitaan, että värähtely ei ole vaimeneva, vaikka vaimennus kuluttaakin energiaa. Pakkovoima syöttää energiaa tarpeen mukaan. Jos amplitudi A piirretään ω f :n funktiona, saadaan käyrä, jonka maksimi on taajuudella ω r. Tällöin amplitudilausekkeen nimittäjällä on minimi ja tällöin tapahtuu resonanssi. ω 2 r = ω 2 0 2α 2 Jos vaimennusvakio b = 0, on α = amplitudi on ääretön. b = 0 ja tällöin ω 2m r = ω 0. Tällöin resonanssin ********************************************************************** Laajennus värähdysliikkeisiin Kahden harmonisen värähdysliikkeen summa, sama taajuus, sama suunta (Alonso-Finn: University physics) Oletetaan, että värähtelijöillä on sama taajuus. Tallöin voimme kirjoittaa kaksi lauseketta poikkeamalle tasapainoasemasta: x 1 = A 1 sin(ωt + ϕ 1 ) x 2 = A 2 sin(ωt + ϕ 2 ) missä ω on kummankin värähtelijän kulmataajuus sekä ϕ 1 ja ϕ 2 värähtelyjen vaihekulmat Näiden summa on x = x 1 + x 2 = A 1 sin(ωt + ϕ 1 ) + A 2 sin(ωt + ϕ 2 ) Tällaisen värähdysliikkeen ratkaisu on myös harmonista tyyppiä eli x = Asin(ωt + ϕ) jossa A = A A A 1 A 2 cos(ϕ 2 ϕ 1 ) (miksi?) 17

18 A on vakio ja A pyörii vakiokulmanopeudella ω a) Jos ϕ 1 = ϕ 2 A = A 1 + A 2 b) Jos ϕ 1 = ϕ 2 + π ja A 1 > A 2 ϕ 1 ϕ 2 = π ja A = A 1 A 2 c) Jos ϕ 1 ϕ 2 + nπ Mieti tulos. Ratkaisu superpositioperiaatteella Kahden harmonisen värähdysliikkeen summa, eri taajuudet, sama suunta Olkoon värähtelijöillä nyt eri taajuus ja olkoon ϕ 1 = ϕ 2 = 0. Tällöin x 1 = A 1 sin(ω 1 t) x 2 = A 2 sin(ω 2 t) missä ω 1 on ensimmäisen värähtelijän kulmataajuus ja ω 2 toisen värähtelijän kulmataajuus Näiden summa on x = A 1 sin(ω 1 t) + A 2 sin(ω 2 t) ja A = A A A 1 A 2 cos(ω 1 ω 2 )t Nyt A ei ole vakio Liike ei ole enää harmonista Tuloksena saadaan amplitudit A = A 1 + A 2 A = A 1 A 2 kun (ω 1 ω 2 )t = 2nπ kun (ω 1 ω 2 )t = 2nπ + π ja amplitudi vaihtelee näiden kahden arvon välillä Kun kulmataajuudet ovat lähellä toisiaan, havaitaan ilmiö nimeltä huojunta, jossa amplitudi värähtelee taajuudella ν ν = ω 1 ω 2 2π 18

19 Miten systeemi värähtelee, jos A 1 = A 2? A vaihtelee 0 2A Kytketty heilahtelu Olkoon meillä kahden seinän välissä systeemi: jousi (jousivakio k 1 ), hiukkanen (massa m 1 ), jousi (jousivakio k 0 ), hiukkanen (massa m 2 ), jousi (jousivakio k 2 ) Jos hiukkasen 1 siirtymä on x 1 ja hiukkasen 2 siirtymä on x 2 saadaan liikeyhtälöt kummallekin hiukkaselle m 1 a 1 = k 1 x 1 + k 0 (x 2 x 1 ) m 2 a 2 = k 2 x 2 k 0 (x 2 x 1 ) Koska a = d 2 x/dt 2, saadaan m 1 d 2 x 1 dt 2 = k 1 x 1 + k 0 (x 2 x 1 ) m 2 d 2 x 2 dt 2 = k 2 x 2 k 0 (x 2 x 1 ) Oletetaan hiukkasten massat yhtä suuriksi m 1 = m 2 = m ja reunimmaisten jousien jousivakiot yhtä suuriksi k 1 = k 2. Tällöin { mẍ1 + kx 1 k 0 x 2 = 0 mẍ 2 + kx 2 k 0 x 1 = 0 missä k = k 1 + k 0 = k 2 + k 0 Tehdään yrite yhtälöparin ratkaisemiseksi { x1 = A 1 sinωt + B 1 cosωt x 2 = A 2 sinωt + B 2 cosωt derivoidaan kahdesti ajan suhteen ja saadaan { ẍ1 = A 1 ω 2 sinωt B 1 ω 2 cosωt = ω 2 x 1 ẍ 2 = A 2 ω 2 sinωt B 2 ω 2 cosωt = ω 2 x 2 Sijoitetaan nämä liikeyhtälölausekkeisiin ja saadaan 19

20 { mω 2 x 1 + kx 1 k 0 x 2 = 0 mω 2 x 2 + kx 2 k 0 x 1 = 0 ja sievennetään hiukan (k mω 2 )x 1 k 0 x 2 = 0 k 0 x 1 + (k mω 2 )x 2 = 0 Triviaaliratkaisuksi saadaan x 1 = x 2 = 0. Muut ratkaisut saadaan lausekkeesta (k mω 2 ) k 0 k 0 (k mω 2 ) = 0 Determinantin arvolla 0 saadaan ratkaisu josta kaksi kulmataajuutta ω 2 = k ± k 0 m ω 1 = k k0 m = k1 m ω 2 = k+k0 = k1 +2k 0 m m Ratkaisut ovat tämän värähtelyn normaalimuotoja (engl. normal modes) Tarkastellaan kumpaakin hiukan. a) Jos ω = ω 1, saadaan ensimmäinen normaalimuoto, missä ω 2 1 = k 1 m k mω 2 1 = k m k 1 m = k 1 + k 0 k 1 = k 0 ja sijoittamalla lauseke aikaisempaan liikeyhtälöön { k0 x 1 k 0 x 2 = 0 k 0 x 1 + k 0 x 2 = 0 20

21 josta saadaan x 1 = x 2. Ratkaisu on siten muotoa { x1 = A 1 sinω 1 t + B 1 cosω 1 t = Acos(ω 1 t + ϕ 1 ) x 2 = x 1 = Acos(ω 1 t + ϕ 1 ) b) Jos ω = ω 2, saadaan toinen normaalimuoto, jossa ω 2 2 = k 1 + 2k 0 m k mω 2 2 = k m k 1 + 2k 0 m = k 0 ja sijoittamalla lauseke jälleen aikaisempaan liikeyhtälöön, saadaan { k0 x 1 k 0 x 2 = 0 k 0 x 1 k 0 x 2 = 0 eli saadaan x 2 = x 1. Entä miten tällainen värähtelijä liikkuu? Ratkaisu on siten muotoa { x1 = A 2 sinω 2 t + B 2 cosω 2 t = Bcos(ω 2 t + ϕ 2 ) x 2 = x 1 = Bcos(ω 2 t + ϕ 2 ) c) Yleinen ratkaisu on normaalimuotojen lineaarikombinaatio { x1 = Asin(ω 1 t + ϕ 1 ) + Bcos(ω 2 t + ϕ 2 ) x 2 = Asin(ω 1 t + ϕ 1 ) Bcos(ω 2 t + ϕ 2 ) eli saadaan kahden taajuuden, ω 1 ja ω 2 summa, joka havaitaan huojuntana Erikoistapauksessa, jossa A = B ja ϕ 1 = ϕ 2 saadaan x 1 = A(cosω 1 t + cosω 2 t) = [2Acos 1 2 (ω 1 ω 2 )t] cos 1 2 (ω 1 + ω 2 )t) x 2 = A(cosω 1 t cosω 2 t) = [2Asin 1 2 (ω 1 ω 2 )t] sin 1 2 (ω 1 + ω 2 )t) 21

22 Lausekkeissa hakasuluissa oleva termi on amplituditermi, joka siis värähtelee kulmataajuudella (ω 1 ω 2 )/2 Siten kun 1:n amplitudi on maksimissaan, on 2:n amplitudi nollassa ja päinvastoin. Energia siirtyy kappaleelta 1 kappaleelle 2 ja takaisin. Muuten värähtelijä värähtelee kahden värähtelyn keskiarvon taajuudella. 22

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r Luento 13: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä θ F t m g F r 1 / 27 Luennon sisältö Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä 2 / 27 Johdanto Tarkastellaan jaksollista liikettä (periodic

Lisätiedot

BM30A0240, Fysiikka L osa 4

BM30A0240, Fysiikka L osa 4 BM30A0240, Fysiikka L osa 4 Luennot: Heikki Pitkänen 1 Oppikirja: Young & Freedman: University Physics Luku 14 - Periodic motion Luku 15 - Mechanical waves Luku 16 - Sound and hearing Muuta - Diffraktio,

Lisätiedot

Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina

Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina Jakso 6: Värähdysliikkeet Tämän jakson tehtävät on näytettävä viimeistään torstaina 31.5.2012. T 6.1 (pakollinen): Massa on kiinnitetty pystysuoran jouseen. Massaa poikkeutetaan niin, että se alkaa värähdellä.

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 7 Harmonisen värähdysliikkeen energia Jousen potentiaalienergia on U k( x ) missä k on jousivakio ja Dx on poikkeama tasapainosta. Valitaan

Lisätiedot

Luento 11: Periodinen liike

Luento 11: Periodinen liike Luento 11: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä θ F t m g F r Luennon sisältö Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä Johdanto Tarkastellaan

Lisätiedot

Luento 11: Periodinen liike

Luento 11: Periodinen liike Luento 11: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä ~F t m~g ~F r Konseptitesti 1 Tehtävänanto Kuvassa on jouseen kytketyn massan sijainti ajan funktiona. Kuvaile

Lisätiedot

Luento 13: Periodinen liike

Luento 13: Periodinen liike Luento 13: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä ~F t m~g ~F r ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) Sami Kujala Syksy 2016 Mikro- ja nanotekniikan laitos Ajankohtaista

Lisätiedot

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi Tällä luennolla tavoitteena Mikä on pakkovoiman aiheuttama vaikutus vaimennettuun harmoniseen värähtelijään? Mikä on resonanssi? Kertaus: energian

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Kevät 2010 Jukka Maalampi LUENTO 6 Yksinkertainen harmoninen liike yhteys ympyräliikkeeseen energia dynamiikka Värähdysliike Knight Ch 14 Heilahtelut pystysuunnassa ja gravitaation

Lisätiedot

Liikemäärän säilyminen Vuorovesivoimat Jousivoima

Liikemäärän säilyminen Vuorovesivoimat Jousivoima Liikemäärän säilyminen Vuorovesivoimat Jousivoima Tämän luennon tavoitteet Liikemäärän säilyminen Vuorovesivoimat ja binomiapproksimaatio gravitaatio jatkuu viime viikolta Jousivoima: mikä se on ja miten

Lisätiedot

Epähomogeenisen yhtälön ratkaisu

Epähomogeenisen yhtälön ratkaisu Epähomogeenisen yhtälön ratkaisu Lause Olkoot a = a(x), b = b(x) ja f = f(x) jatkuvia funktioita välillä I R ja olkoot y 1 = y 1 (x) ja y 2 = y 2 (x) eräs homogeeniyhtälön y + a(x)y + b(x)y = 0 ratkaisujen

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 1 / 23 Luennon sisältö Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 2 / 23 Johdanto Energia suure, joka voidaan muuttaa muodosta toiseen,

Lisätiedot

Luento 9: Potentiaalienergia

Luento 9: Potentiaalienergia Luento 9: Potentiaalienergia Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta

Lisätiedot

BM30A0240, Fysiikka L osa 4. Värähtelyfysiikkaa. Luennot: Heikki Pitkänen

BM30A0240, Fysiikka L osa 4. Värähtelyfysiikkaa. Luennot: Heikki Pitkänen BM30A0240, Fysiikka L osa 4 Värähtelyfysiikkaa 1 Luennot: Heikki Pitkänen Oppikirja: Young & Freedman: University Physics Periodic motion Mechanical waves Sound and hearing Muuta - Diffraktio, interferenssi,

Lisätiedot

Luento 14: Periodinen liike, osa 2. Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi F t F r

Luento 14: Periodinen liike, osa 2. Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi F t F r Luento 14: Periodinen liike, osa 2 Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi θ F µ F t F r m g 1 / 20 Luennon sisältö Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Resonanssi 2 / 20 Vaimennettu värähtely

Lisätiedot

KERTAUSTEHTÄVIÄ KURSSIIN 766323A-01 Mekaniikka, osa 1

KERTAUSTEHTÄVIÄ KURSSIIN 766323A-01 Mekaniikka, osa 1 KERTAUSTEHTÄVIÄ KURSSIIN 766323A-01 Mekaniikka, osa 1 Tässä materiaalissa on ensin helpompia laskuja, joiden avulla voi kerrata perusasioita, ja sen jälkeen muutamia vaikeampia laskuja. Laskujen jälkeen

Lisätiedot

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE Harmoninen voima on voima, jonka suuruus on suoraan verrannollinen poikkeamaan tasapainoasemasta

Lisätiedot

Luento 11: Potentiaalienergia. Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia

Luento 11: Potentiaalienergia. Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia Luento 11: Potentiaalienergia Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia 1 / 22 Luennon sisältö Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat

Lisätiedot

Värähdysliikkeet. q + f (q, q, t) = 0. q + f (q, q) = F (t) missä nopeusriippuvuus kuvaa vaimenemista ja F (t) on ulkoinen pakkovoima.

Värähdysliikkeet. q + f (q, q, t) = 0. q + f (q, q) = F (t) missä nopeusriippuvuus kuvaa vaimenemista ja F (t) on ulkoinen pakkovoima. Torstai 18.9.2014 1/17 Värähdysliikkeet Värähdysliikkeet ovat tyypillisiä fysiikassa: Häiriö oskillaatio Jaksollinen liike oskillaatio Yleisesti värähdysliikettä voidaan kuvata yhtälöllä q + f (q, q, t)

Lisätiedot

Derivoimalla kerran saadaan nopeus ja toisen kerran saadaan kiihtyvyys Ña r

Derivoimalla kerran saadaan nopeus ja toisen kerran saadaan kiihtyvyys Ña r Vuka HT 4 Tehtävä. Lyhyenä alustuksena tehtävään johdetaan keskeiskiihtyvyys tasaisessa pyörimisessä. Meillä on ympyräradalla liikkuva kappale joka pyörii vakiokulmanopeudella ω dϕ säteellä r origosta.

Lisätiedot

W el = W = 1 2 kx2 1

W el = W = 1 2 kx2 1 7.2 Elastinen potentiaalienergia Paitsi gravitaatioon, myös materiaalien deformaatioon (muodonmuutoksiin) liittyy systeemin rakenneosasten keskinäisiin paikkoihin liittyvää potentiaalienergiaa Elastinen

Lisätiedot

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE Harmoninen voima on voima, jonka suuruus on suoraan verrannollinen poikkeamaan tasapainoasemasta

Lisätiedot

Luku 8. Mekaanisen energian säilyminen. Konservatiiviset ja eikonservatiiviset. Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia.

Luku 8. Mekaanisen energian säilyminen. Konservatiiviset ja eikonservatiiviset. Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia. Luku 8 Mekaanisen energian säilyminen Konservatiiviset ja eikonservatiiviset voimat Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia Mekaanisen energian säilyminen Teho Tavoitteet: Erottaa konservatiivinen

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Meaniian jatourssi Fys10 Sysy 009 Jua Maalampi LUENTO 6 Harmonisen värähdysliieen energia Jousen potentiaalienergia on U ( x missä on jousivaio ja Dx on poieama tasapainosta. Valitaan origo tasapainopisteeseen,

Lisätiedot

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori!

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori! 6.1 Työ Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori! Siirtymä s = r 2 r 1 Kun voiman kohteena olevaa kappaletta voidaan kuvata

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 16.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinetiikka (Kirjan luvut 12.6, 13.1-13.3 ja 17.3) Oppimistavoitteet Ymmärtää, miten Newtonin toisen lain

Lisätiedot

Esimerkki 1 Ratkaise differentiaaliyhtälö

Esimerkki 1 Ratkaise differentiaaliyhtälö Esimerkki 1 Ratkaise differentiaaliyhtälö x 2 y xy =1/x. 1 / K. Tuominen kimmo.i.tuominen@helsinki.fi MApu II 1/20 20 Esimerkki 2 Ratkaise differentiaaliyhtälö x(ln y)y y ln x =0. 2 / K. Tuominen kimmo.i.tuominen@helsinki.fi

Lisätiedot

Ei-inertiaaliset koordinaatistot

Ei-inertiaaliset koordinaatistot orstai 25.9.2014 1/17 Ei-inertiaaliset koordinaatistot Tarkastellaan seuraavaa koordinaatistomuunnosta: {x} = (x 1, x 2, x 3 ) {y} = (y 1, y 2, y 3 ) joille valitaan kantavektorit: {x} : (î, ĵ, ˆk) {y}

Lisätiedot

Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen

Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen Mene osoitteeseen presemo.helsinki.fi/kontro ja vastaa kysymyksiin Tavoitteena tällä luennolla Miten määritetään voima kun potentiaalienergia U(x,y,z)

Lisätiedot

Dissipatiiviset voimat

Dissipatiiviset voimat Dissipatiiviset voimat Luennon tavoitteena Mitä on energian dissipaatio? Ilmanvastus ja muita vastusvoimia, analyyttinen käsittely Toinen tärkeä differentiaaliyhtälö: eksponentiaalinen vaimeneminen Vaimennettu

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 17.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Energian, työn ja tehon käsitteet sekä energiaperiaate (Kirjan luku 14) Osaamistavoitteet: Osata tarkastella partikkelin kinetiikkaa

Lisätiedot

Fysiikka ei kerro lopullisia totuuksia. Jokin uusi havainto voi vaatia muuttamaan teorioita.

Fysiikka ei kerro lopullisia totuuksia. Jokin uusi havainto voi vaatia muuttamaan teorioita. 766323A Mekaniikka Mansfield and O Sullivan: Understanding physics kpl 1 ja 2. Näitä löytyy myös Young and Freedman: University physics -teoksen luvuissa 2 ja 3, s. 40-118. Johdanto Fysiikka on perustiede.

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 6. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 6. viikolle / Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 6. viikolle / 16. 18.5. Lineaariset differentiaaliyhtälöt, homogeeniset differentiaaliyhtälöt Tehtävä 1: a) Määritä differentiaaliyhtälön y 3y = 14e 4x

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho

Luento 10: Työ, energia ja teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Ajankohtaista Konseptitesti 1 Kysymys Ajat pyörällä ylös jyrkkää mäkeä. Huipulle vie kaksi polkua, toinen kaksi kertaa pidempi kuin

Lisätiedot

5.9 Voiman momentti (moment of force, torque)

5.9 Voiman momentti (moment of force, torque) 5.9 Voiman momentti (moment of force, torque) Voiman momentti määritellään ristitulona M = r F missä r on voiman F vaikutuspisteen paikkavektori tarkasteltavan pisteen suhteen Usean voiman tapauksessa

Lisätiedot

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus)

= vaimenevan värähdysliikkeen taajuus) Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 7: MEKAANINEN VÄRÄHTELIJÄ Teoriaa Vaimeneva värähdysliike y ŷ ŷ ŷ t T Kuva. Vaimeneva värähdysliike ajan funktiona.

Lisätiedot

Kerrataan harmoninen värähtelijä Noste, nesteen ja kaasun aiheuttamat voimat Noste ja harmoninen värähtelijä (laskaria varten)

Kerrataan harmoninen värähtelijä Noste, nesteen ja kaasun aiheuttamat voimat Noste ja harmoninen värähtelijä (laskaria varten) Noste Ympyräliike I Luennon tavoitteet Kerrataan harmoninen värähtelijä Noste, nesteen ja kaasun aiheuttamat voimat Noste ja harmoninen värähtelijä (laskaria varten) Aloitetaan ympyräliikettä Keskeisvoiman

Lisätiedot

dl = F k dl. dw = F dl = F cos. Kun voima vaikuttaa kaarevalla polulla P 1 P 2, polku voidaan jakaa infinitesimaalisen pieniin siirtymiin dl

dl = F k dl. dw = F dl = F cos. Kun voima vaikuttaa kaarevalla polulla P 1 P 2, polku voidaan jakaa infinitesimaalisen pieniin siirtymiin dl Kun voima vaikuttaa kaarevalla polulla P 2, polku voidaan jakaa infinitesimaalisen pieniin siirtymiin dl Kukin siirtymä dl voidaan approksimoida suoraviivaiseksi, jolloin vastaava työn elementti voidaan

Lisätiedot

Luento 15: Mekaaniset aallot. Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus väliaineessa Energia Aallon heijastuminen Seisovat aallot

Luento 15: Mekaaniset aallot. Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus väliaineessa Energia Aallon heijastuminen Seisovat aallot Luento 15: Mekaaniset aallot Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus väliaineessa Energia Aallon heijastuminen Seisovat aallot 1 / 40 Luennon sisältö Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus väliaineessa

Lisätiedot

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 2 Kevät 2017

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 2 Kevät 2017 763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 2 Kevät 207. Nelinopeus ympyräliikkeessä On siis annettu kappaleen paikkaa kuvaava nelivektori X x µ : Nelinopeus U u µ on määritelty kaavalla x µ (ct,

Lisätiedot

Työ ja kineettinen energia

Työ ja kineettinen energia Työ ja kineettinen energia Kaikki mekaniikan probleemat voidaan periaatteessa ratkaista Newtonin lakien avulla, liikeyhtälöistä. Työ- ja energiakäsitteiden käyttöönottaminen kuitenkin yksinkertaistaa monia

Lisätiedot

H7 Malliratkaisut - Tehtävä 1

H7 Malliratkaisut - Tehtävä 1 H7 Malliratkaisut - Tehtävä Eelis Mielonen 7. lokakuuta 07 a) Palautellaan muistiin Maclaurin sarjan määritelmä (Taylorin sarja origon ympäristössä): f n (0) f(x) = (x) n Nyt jos f(x) = ln( + x) saadaan

Lisätiedot

Luento 6: Liikemäärä ja impulssi

Luento 6: Liikemäärä ja impulssi Luento 6: Liikemäärä ja impulssi Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 24.3.2016 Susanna Hurme Rotaatioliikkeen liike-energia, teho ja energiaperiaate (Kirjan luku 18) Osaamistavoitteet Ymmärtää, miten liike-energia määritetään kiinteän

Lisätiedot

Energia, energian säilyminen ja energiaperiaate

Energia, energian säilyminen ja energiaperiaate E = γmc 2 Energia, energian säilyminen ja energiaperiaate Luennon tavoitteet Lepoenergian, liike-energian, potentiaalienergian käsitteet haltuun Työ ja työn merkki* Systeemivalintojen miettimistä Jousivoiman

Lisätiedot

infoa Viikon aiheet Potenssisarja a n = c n (x x 0 ) n < 1

infoa Viikon aiheet Potenssisarja a n = c n (x x 0 ) n < 1 infoa Viikon aiheet Tentti ensi viikolla ma 23.0. klo 9.00-3.00 Huomaa, alkaa tasalta! D0 (Sukunimet A-) E204 (Sukunimet S-Ö) Mukaan kynä ja kumi. Ei muuta materiaalia. Tentissä kaavakokoelma valmiina.

Lisätiedot

5.10. HIUKKANEN POTENTIAALIKUOPASSA

5.10. HIUKKANEN POTENTIAALIKUOPASSA 5.10. HIUKKANEN POTENTIAALIKUOPASSA eli miten reunaehdot ja normitus vaikuttavat aaltofunktioihin Yleensä Schrödingerin yhtälön ratkaiseminen matemaattisesti on hyvin työlästä ja edellyttää vahvaa matemaattista

Lisätiedot

FYSA220/K2 (FYS222/K2) Vaimeneva värähtely

FYSA220/K2 (FYS222/K2) Vaimeneva värähtely FYSA/K (FYS/K) Vaimeneva värähtely Työssä tutkitaan vaimenevaa sähköistä värähysliikettä. Erityisesti pyritään havainnollistamaan kelan inuktanssin, konensaattorin kapasitanssin ja ohmisen vastuksen suuruuksien

Lisätiedot

5 Kentät ja energia (fields and energy)

5 Kentät ja energia (fields and energy) 5 Kentät ja energia (fields and energy) Mansfield and O Sullivan: Understanding Physics, kappaleen 5 alkuosa 5.1 Newtonin gravitaatiolaki Newton: vetovoima kahden kappaleen välillä on tai tarkemmin F m

Lisätiedot

2. kl:n DY:t. Lause. Yleisesti yhtälöllä ẍ = f(ẋ, x, t) on (sopivin oletuksin) aina olemassa 1-käs. ratkaisu. (ẋ dx/dt, ẍ d 2 x/dt 2.

2. kl:n DY:t. Lause. Yleisesti yhtälöllä ẍ = f(ẋ, x, t) on (sopivin oletuksin) aina olemassa 1-käs. ratkaisu. (ẋ dx/dt, ẍ d 2 x/dt 2. 2. kl:n DY:t Yleisesti yhtälöllä ẍ = f(ẋ, x, t) on (sopivin oletuksin) aina olemassa 1-käs. ratkaisu. (ẋ dx/dt, ẍ d 2 x/dt 2.) Lause Olkoon f(x 2, x 1, t) funktio, ja oletetaan, että f, f/ x 1 ja f/ x

Lisätiedot

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1).

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1). H E I L U R I T 1) Matemaattinen heiluri = painottoman langan päässä heilahteleva massapiste (ks. kuva1) kuva 1. - heilurin pituus l - tasapainoasema O - ääriasemat A ja B - heilahduskulma - heilahdusaika

Lisätiedot

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta 8 LIIKEMÄÄRÄ, IMPULSSI JA TÖRMÄYKSET Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta Tällöin dynamiikan peruslain F = ma käyttäminen ei ole helppoa tai edes mahdollista Newtonin

Lisätiedot

Luento 9: Potentiaalienergia

Luento 9: Potentiaalienergia Luento 9: Potentiaalienergia Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Laskettuja esimerkkejä ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) Sami Kujala Syksy 2015 Mikro- ja nanotekniikan

Lisätiedot

Luku 7 Työ ja energia. Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia

Luku 7 Työ ja energia. Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia Luku 7 Työ ja energia Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia Tavoitteet: Selittää työn käsite Mallittaa voiman tekemä työ Mallittaa liike-energian ja työn keskinäinen riippuvuus Esitiedot Newtonin lait

Lisätiedot

Luento 11: Potentiaalienergia

Luento 11: Potentiaalienergia Luento 11: Potentiaalienergia Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia Ajankohtaista Konseptitesti 1 Kysymys Levossa oleva kappale lähtee

Lisätiedot

Useita oskillaattoreita yleinen tarkastelu

Useita oskillaattoreita yleinen tarkastelu Useita oskillaattoreita yleinen tarkastelu Useita riippumattomia vapausasteita q i, i =,..., n ja potentiaali vastaavasti U(q, q 2,..., q n). Tasapainoasema {q 0, q0 2,..., q0 n} q 0 Käytetään merkintää

Lisätiedot

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen Voima Vuorovaikutusta kahden kappaleen välillä tai kappaleen ja sen ympäristön välillä (Kenttävoimat) Yksikkö: newton, N = kgm/s Vektorisuure Aiheuttaa kappaleelle

Lisätiedot

Normaaliryhmä. Toisen kertaluvun normaaliryhmä on yleistä muotoa

Normaaliryhmä. Toisen kertaluvun normaaliryhmä on yleistä muotoa Normaaliryhmä Toisen kertaluvun normaaliryhmä on yleistä muotoa x = u(t,x,y), y t I, = v(t,x,y), Funktiot u = u(t,x,y), t I ja v = v(t,x,y), t I ovat tunnettuja Toisen kertaluvun normaaliryhmän ratkaisu

Lisätiedot

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Kvanttifysiikan perusteet 2017 Kvanttifysiikan perusteet 207 Harjoitus 2: ratkaisut Tehtävä Osoita hyödyntäen Maxwellin yhtälöitä, että tyhjiössä magneettikenttä ja sähkökenttä toteuttavat aaltoyhtälön, missä aallon nopeus on v = c.

Lisätiedot

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike Luento 5: Käyräviivainen liike Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike 1 / 29 Luennon sisältö Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle / MS-A8 Differentiaali- ja integraalilaskenta, V/7 Differentiaali- ja integraalilaskenta Ratkaisut 5. viikolle / 9..5. Integroimismenetelmät Tehtävä : Laske osittaisintegroinnin avulla a) π x sin(x) dx,

Lisätiedot

Luento 8: Liikemäärä ja impulssi. Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä

Luento 8: Liikemäärä ja impulssi. Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä Luento 8: Liikemäärä ja impulssi Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä 1 / 46 Luennon sisältö Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen

Lisätiedot

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2)

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2) Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2) Yliopistonlehtori, TkT Sami Kujala Mikro- ja nanotekniikan laitos Kevät 2016 Ajan ja pituuden suhteellisuus Relativistinen työ ja kokonaisenergia SMG-aaltojen

Lisätiedot

Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2

Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2 Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2 1. (a) W on laatikon paino, F laatikkoon kohdistuva vetävä voima, F N on pinnan tukivoima ja F s lepokitka. Kuva 1: Laatikkoon kohdistuvat voimat,

Lisätiedot

Luento 10. Potentiaali jatkuu, voiman konservatiivisuus, dynamiikan ja energiaperiaatteen käyttö, reaalinen jousi

Luento 10. Potentiaali jatkuu, voiman konservatiivisuus, dynamiikan ja energiaperiaatteen käyttö, reaalinen jousi Luento 10 Potentiaali jatkuu, voiman konservatiivisuus, dynamiikan ja energiaperiaatteen käyttö, reaalinen jousi Tällä luennolla tavoitteena: Gravitaatio jatkuu Konservatiivinen voima Mitä eroa on energia-

Lisätiedot

Liike pyörivällä maapallolla

Liike pyörivällä maapallolla Liike pyörivällä maapallolla Voidaan olettaa: Maan pyöriminen tasaista Maan rataliikkeen näennäisvoimat tasapainossa Auringon vetovoiman kanssa Riittää tarkastella Maan tasaisesta pyörimisestä akselinsa

Lisätiedot

Massakeskipiste Kosketusvoimat

Massakeskipiste Kosketusvoimat Massakeskipiste Kosketusvoimat Luennon tavoitteet Kosketusvoimia Kitka Tukivoima Jännitys Jousivoima Massakeskipisteen käsite ja sillä laskeminen (Resonanssi tiedottaa tarjoavansa kahvia luentotauolla)

Lisätiedot

E p1 = 1 e 2. e 2. E p2 = 1. Vuorovaikutusenergian kolme ensimmäistä termiä on siis

E p1 = 1 e 2. e 2. E p2 = 1. Vuorovaikutusenergian kolme ensimmäistä termiä on siis 763343A IINTEÄN AINEEN FYSIIA Ratkaisut 3 evät 2017 1. Tehtävä: CsCl muodostuu Cs + - ja Cl -ioneista, jotka asettuvat tilakeskeisen rakenteen vuoropaikoille (kuva). Laske tämän rakenteen Madelungin vakion

Lisätiedot

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op)

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) Yliopistonlehtori, tkt Sami Kujala Mikro- ja nanotekniikan laitos Syksy 2016 1 / 21 Luento 2: Kertausta ja johdantoa Suoraviivainen liike Jumppaa Harjoituksia ja oivalluksia

Lisätiedot

Vapaan hiukkasen Schrödingerin yhtälö (yksiulotteinen)

Vapaan hiukkasen Schrödingerin yhtälö (yksiulotteinen) Vapaan hiukkasen Schrödingerin yhtälö (yksiulotteinen Vapaaseen hiukkaseen ei vaikuta voimia, joten U(x = 0. Vapaan hiukkasen energia on sen liike-energia eli E=p /m. Koska hiukkasella on määrätty energia,

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 4.9.09 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alustavat hyvän vastauksen piirteet on suuntaa-antava kuvaus kokeen tehtäviin odotetuista vastauksista ja tarkoitettu ensisijaisesti

Lisätiedot

6 Monen kappaleen vuorovaikutukset (Many-body interactions)

6 Monen kappaleen vuorovaikutukset (Many-body interactions) 6 Monen kappaleen vuorovaikutukset (Many-body interactions) 6.1 Newtonin III laki Voimme laskea kappaleen liiketilan Newtonin II lain avulla, jos tunnemme kaikki kappaleeseen vaikuttavat voimat. Jos kappaleita

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit laskuharjoitukseen 3 /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit laskuharjoitukseen 3 / MS-A3x Differentiaali- ja integraalilaskenta 3, IV/6 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Mallit laskuharjoitukseen 3 / 9..-.3. Avaruusintegraalit ja muuttujanvaihdot Tehtävä 3: Laske sopivalla muunnoksella

Lisätiedot

Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77

Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 Kertaus K. a) sin 0 = 0,77 b) cos ( 0 ) = cos 0 = 0,6 c) sin 50 = sin (80 50 ) = sin 0 = 0,77 d) tan 0 = tan (0 80 ) = tan 0 =,9 e)

Lisätiedot

Luento 3: Käyräviivainen liike

Luento 3: Käyräviivainen liike Luento 3: Käyräviivainen liike Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike Luennon sisältö Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike

Lisätiedot

Fysiikan olympiavalmennus, perussarja Palautus mennessä

Fysiikan olympiavalmennus, perussarja Palautus mennessä Fysiikan olympiavalmennus, perussarja Kirje 1 Palautus 31.1.2012 mennessä Olet menestynyt hyvin MAOL:n fysiikkakilpailussa, ja sinut on valittu mukaan fysiikan olympiavalmennukseen. Valmennuskirjeitä on

Lisätiedot

Korkeammat derivaatat

Korkeammat derivaatat Korkeammat derivaatat Jo kerran derivoitu funk1o voidaan derivoida uudelleen. d df(x) dx dx = d2 f(x) dx 2 = f''(x) = f 2 (x) Yleisemmin merkitään: d n f(x) dx n = f n (x) Esimerkki: 2 atominen molekyyli

Lisätiedot

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto Fysiikan perusteet Voimat ja kiihtyvyys Antti Haarto.05.01 Voima Vuorovaikutusta kahden kappaleen välillä tai kappaleen ja sen ympäristön välillä (Kenttävoimat) Yksikkö: newton, N = kgm/s Vektorisuure

Lisätiedot

Luento 18: Kertausluento

Luento 18: Kertausluento Luento 18: Kertausluento Värähdysliike Harmoninen värähtely Vaimennettu värähtely Pakkovärähtely Mekaaniset aallot Eteneminen Seisovat aallot Ääniaallot Luennon sisältö Värähdysliike Harmoninen värähtely

Lisätiedot

Differentiaalilaskenta 1.

Differentiaalilaskenta 1. Differentiaalilaskenta. a) Mikä on tangentti? Mikä on sekantti? b) Määrittele funktion monotonisuuteen liittyvät käsitteet: kasvava, aidosti kasvava, vähenevä ja aidosti vähenevä. Anna esimerkit. c) Selitä,

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen kuvan mukaisessa ripustuksessa. a) Mitkä ovat kahleiden jännitykset? b) Mikä kahleista uhkaa katketa ensimmäisenä? Piirretäänpä parit vapaakappalekuvat.

Lisätiedot

Fysiikan perusteet. Työ, energia ja energian säilyminen. Antti Haarto 20.09.2011. www.turkuamk.fi

Fysiikan perusteet. Työ, energia ja energian säilyminen. Antti Haarto 20.09.2011. www.turkuamk.fi Fysiikan perusteet Työ, energia ja energian säilyminen Antti Haarto 0.09.0 Voiman tekemä työ Voiman F tekemä työ W määritellään kuljetun matkan s ja matkan suuntaisen voiman komponentin tulona. Yksikkö:

Lisätiedot

Korkeammat derivaatat

Korkeammat derivaatat Korkeammat derivaatat Jo kerran derivoitu funk6o voidaan derivoida uudelleen. d! df(x) $ dx " # dx % & = d2 f(x) = f''(x) = f (2) (x) dx 2 Yleisemmin merkitään: d n f(x) dx n = f (n) (x) Esimerkki: 2-

Lisätiedot

a 1 y 1 (x) + a 2 y 2 (x) = 0 vain jos a 1 = a 2 = 0

a 1 y 1 (x) + a 2 y 2 (x) = 0 vain jos a 1 = a 2 = 0 6. Lineaariset toisen kertaluvun yhtälöt Toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt ovat tuntuvasti hankalampia ratkaista kuin ensimmäinen. Käsittelemmekin tässä vain tärkeintä erikoistapausta, toisen kertaluvun

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 5. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) 5 + 5 +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c)

Lisätiedot

8 Suhteellinen liike (Relative motion)

8 Suhteellinen liike (Relative motion) 8 Suhteellinen liike (Relative motion) 8.1 Inertiaalikoordinaatistot (Inertial reference of frames) Newtonin I laki on II lain erikoistapaus. Jos kappaleeseen ei vaikuta ulkoisia voimia, ei kappaleen liikemäärä

Lisätiedot

Theory Finnish (Finland)

Theory Finnish (Finland) Q1-1 Kaksi tehtävää mekaniikasta (10 pistettä) Lue yleisohjeet ennen tehtävien aloittamista. Osa A: Piilotettu kiekko (3,5 pistettä) Tässä tehtävässä käsitellään umpinaista puista sylinteriä, jonka säde

Lisätiedot

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen 4.3 Newtonin II laki Esim. jääkiekko märällä jäällä: pystysuuntaiset voimat kumoavat toisensa: jään kiekkoon kohdistama tukivoima n on yhtäsuuri, mutta vastakkaismerkkinen kuin kiekon paino w: n = w kitka

Lisätiedot

Luento 15: Mekaaniset aallot

Luento 15: Mekaaniset aallot Luento 15: Mekaaniset aallot Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus väliaineessa Energia Aallon heijastuminen Seisovat aallot Ajankohtaista Luennon sisältö Mekaaniset aallot Eteneminen Aallon nopeus

Lisätiedot

Todista, että jokaisella parittoman asteen reaalikertoimisella polynomilla on ainakin yksi reaalinen nollakohta. VASTAUS: ...

Todista, että jokaisella parittoman asteen reaalikertoimisella polynomilla on ainakin yksi reaalinen nollakohta. VASTAUS: ... 4 Alkeisfunktiot 41 Potenssifunktio 42 Polynomit ja rationaalifunktiot 102 Todista, että jokaisella parittoman asteen reaalikertoimisella polynomilla on ainakin yksi reaalinen nollakohta 103 Olkoon p()

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 AB 3AC ja AB AC sekä vektoreiden AB ja MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 7. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + 5 + +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c) +

Lisätiedot

Potentiaalikuopalla tarkoitetaan tilannetta, jossa potentiaalienergia U(x) on muotoa

Potentiaalikuopalla tarkoitetaan tilannetta, jossa potentiaalienergia U(x) on muotoa Potentiaalikuoppa Luento 9 Potentiaalikuopalla tarkoitetaan tilannetta, jossa potentiaalienergia U(x) on muotoa U( x ) = U U( x ) = 0 0 kun x < 0 tai x > L, kun 0 x L. Kuopan kohdalla hiukkanen on vapaa,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2011 Insinöörivalinnan fysiikan koe 1.6.2011, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2011 Insinöörivalinnan fysiikan koe 1.6.2011, malliratkaisut A1 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2011 Täydennä kuhunkin kohtaan yhtälöstä puuttuva suure tai vakio alla olevasta taulukosta. Anna vastauksena kuhunkin kohtaan ainoastaan

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

x (t) = 2t ja y (t) = 3t 2 x (t) + + y (t) Lasketaan pari käyrän arvoa ja hahmotellaan kuvaaja: A 2 A 1

x (t) = 2t ja y (t) = 3t 2 x (t) + + y (t) Lasketaan pari käyrän arvoa ja hahmotellaan kuvaaja: A 2 A 1 BM2A582 Integraalilaskenta ja sovellukset Harjoitus 6, Kevät 26 Kaikissa tehtävissä tärkeintä ja riittävää on saada oikea lauseke aikaiseksi. Useissa tehtävissä integraalit eivät tosin ole niin vaikeita

Lisätiedot

4 Kaksi- ja kolmiulotteinen liike

4 Kaksi- ja kolmiulotteinen liike Mansfield and O Sullivan: Understandin physics, painos 1999, kpl 4. Näitä löytyy myös Youn and Freedman: University physics -teoksen luvuissa 4, osin myös luvuissa 3 ja 5. 4 Kaksi- ja kolmiulotteinen liike

Lisätiedot

10. Toisen kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt

10. Toisen kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt 37. Toisen kertaluvun lineaariset differentiaalihtälöt Tarkastelemme muotoa () ( x) + a( x) ( x) + a( x) ( x) = b( x) olevia htälöitä, missä kerroinfunktiot ja oikea puoli ovat välillä I jatkuvia. Edellisen

Lisätiedot

Mapu 1. Laskuharjoitus 3, Tehtävä 1

Mapu 1. Laskuharjoitus 3, Tehtävä 1 Mapu. Laskuharjoitus 3, Tehtävä Lineaarisessa approksimaatiossa funktion arvoa lähtöpisteen x 0 ympäristössä arvioidaan liikkumalla lähtöpisteeseen sovitetun tangentin kulmakertoimen mukaisesti: f(x 0

Lisätiedot