6 Monen kappaleen vuorovaikutukset (Many-body interactions)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 Monen kappaleen vuorovaikutukset (Many-body interactions)"

Transkriptio

1 6 Monen kappaleen vuorovaikutukset (Many-body interactions) 6.1 Newtonin III laki Voimme laskea kappaleen liiketilan Newtonin II lain avulla, jos tunnemme kaikki kappaleeseen vaikuttavat voimat. Jos kappaleita on useita, ei Newtonin II laki yksin riitä. Newtonin III laki: Jos kaksi kappaletta A ja B ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja kappale B vaikuttaa A:han voimalla F B A, niin A vaikuttaa B:hen yhtä suurella, mutta vastakkaissuuntaisella voimalla F A B Esimerkkejä: - Esine pöydällä - Vaakasuoralla alustalla liikkuva kappalessa toisen kappaleen kanssa - Langalla kytketyt kappaleet a) Esine pöydällä Esineen paino Mg, pöydän tukivoima N b) Kaksi kontaktissa olevaa liikkuvaa kappaletta Työnnetään voimalla F kappaletta 1, jonka massa on M 1, joka puolestaan työntää kappaletta 2, jonka massa on M 2. Unohdetaan kitkavoima. Tarkastellaan kumpankin kappaleeseen vaikuttavia voimia erikseen ns. vapaakappale kuvina (engl. free-body diagram) Kappale 1: F + R 2 1 = M 1 a Kappale 2: R 1 2 = M 2 a missä R 1 2 on kappaleen 1 vaikuttama voima kappaleeseen 2 ja R 2 1 on kappaleen 2 vaikuttama voima kappaleeseen 1 Newtonin III lain mukaan R 2 1 = R 1 2 joten F + R R 1 2 = M 1 a + M 2 a 1

2 ja systeemin kiihtyvyys a = F M 1 + M 2 ja voimat R 2 1 = M 2 M 1 + M 2 F R 1 2 = c) Langalla yhdistetyt kappaleet M 2 M 1 + M 2 F Olkoon kappale, jonka massa on M, pöydällä. Siihen on kiinnitetty lanka, joka väkipyörän kautta on kiinni roikkuvassa kappaleessa, jonka massa on m. Kummallekin kappaleelle voidaan erikseen soveltaa Newtonin II lakia, jolloin { T Fk = Ma mg T = ma Koska kappaleet on kytketty langalla toisiinsa, on a = a ja T = T, jolloin saadaan missä F k = µmg ja sitten Eliminoidaan ensin T, josta saadaan { T Fk = Ma mg T = ma T = a = mg µmg M + m mm (1 µ)g M + m 6.2 Liikemäärän säilymisen periaate Jos systeemissämme on useita hiukkasia, saadaan hiukkasen 1 liikemäärän muutokseksi dp 1 = (F 1 ) ulk + f f missä F 1 on hiukkaseen 1 vaikuttavien ulkoisten voimien summa ja f hiukkaseen 1 vaikuttavien muiden hiukkasten aiheuttama voima. 2

3 Vastaavasti kaikille hiukkasille: jne. dp 2 dp 3 = (F 2 ) ulk + f f = (F 3 ) ulk + f f Kokonaisliikemäärä P on siten ja sen derivaatta ajan suhteen P = p 1 + p 2 + p dp = dp 1 + dp 2 + dp Koska kahden hiukkasen välillä vaikuttavat voimat ovat Newtonin III lain mukaisia, ne kumoutuvat pareittain, jolloin jäljelle jää dp = (F 1) ulk + (F 2 ) ulk + (F 3 ) ulk +... = i (F i ) ulk = F ulk siis dp = F ulk joka on Newtonin II laki hiukkassysteemille Seuraus: Jos systeemiin ei vaikuta ulkoisia voimia eli F ulk = 0, on kokonaisliikemäärän aikaderivaatta nolla ja = P = vakio Jos hiukkassysteemiin ei vaikuta ulkoisia voimia, on sen kokonaisliikemäärä vakio Tätä periaatetta voidaan soveltaa kaikenlaisissa törmäyksissä. 6.3 Hiukkassysteemin mekaaninen energia Usean hiukkasen muodostamalle hiukkassysteemille saadaan kokonaisenergiaksi 3

4 E = 1 2 m 1v m 2v m 3v U(r 1,r 2,r 3,...) ja vastaanva Hamiltonin funktio on H(p 1,p 2,p 3,...r 1,r 2,r 3,...) = p2 1 2m 1 + p2 2 2m 2 + p2 3 2m U(r 1,r 2,r 3,...) Hiukkassysteemin mekaaninen energia säilyy konservatiivisessa kentässä 6.4 Hajoamiset ja törmäykset (Decays and collisions) Hajoaminen (decay) Jos kappale esim. räjähdyksen tai muiden voimien seurauksena hajoaa kahdeksi tai useammaksi kappaleeksi, lähtevät kappaleet eri suuntiin Olkoon hajoavan kappaleen massa M Jos kappaleeseen ei vaikuta ulkoisia voimia ja hajoava kappale on aluksi levossa, pätee M 0 = 0 = m 1 v 1 + m 2 v 2 + m 3 v Kahden kappaleen tapaus Olkoon kappale aluksi levossa. Hajotkoon se kahteen osaan, joiden massat ovat m 1 ja m 2. Olkoon niiden nopeudet v 1 ja v 2. Tällöin liikemäärä on ja mekaanisen energian muutos 0 = m 1 v 1 + m 2 v 2 E = 1 2 m 1v m 2v 2 2 Siten kineettinen energia osalle 1 on K 1 = 1 2 m 1v 2 1 = E 1 + m 1 /m 2 4

5 ja osalle 2 K 2 = 1 2 m 2v 2 2 = E 1 + m 2 /m 1 Jos nämä jaetaan puolittain, saadaan K 1 K 2 = 1 + m 2/m m 1 /m 2 = m 2 m 1 Käykää itse läpi 241 Am:n α-hajoaminen Törmäykset (collisions) Käsitteellä törmäys tarkoitetaan lyhytkestoista, kahden kappaleen välistä voimakasta vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen kesto on niin lyhyt, että tarkastelu voidaan jakaa aikaan ennen törmäystä ja törmäyksen jälkeen. Törmäykset voivat olla kimmoisia (elastic) tai kimmottomia (inelastic). On mahdotonta kuvailla törmäysprosessi yksityiskohtaisesti! Jos systeemiin ei vaikuta ulkoisia voimia, ainakin kokonaisliikemäärä säilyy törmäyksessä. Koostukoon systeemi kahdesta hiukkasesta, joiden massat ovat m 1 ja m 2. Tällöin p 1 + p 2 = q 1 + q 2 missä p 1 ja p 2 ovat hiukkasten liikemäärät ennen törmäystä ja q 1 ja q 2 ovat hiukkasten liikemäärät törmäyksen jälkeen. Tai toisin ennen jälkeen m 1 u 1 + m 2 u 2 = m 1 v 1 + m 2 v 2 Energia ei välttämättä säily törmäyksissä. Jos se säilyy, on törmäys kimmoinen Siten kimmoisessa törmäyksessä pätee myös Kimmoisissa törmäyksissä 1 2 m 1u m 2u 2 2 = 1 2 m 1v m 2v 2 2 E = ( 1 2 m 1v m 2v 2 2) ( 1 2 m 1u m 2u 2 2) = 0 Kimmottomassa törmäyksessä puolestaan E = K jalkeen K ennen = ( 1 2 m 1v m 2v2) 2 ( 1 2 m 1u m 2u 2 2) 0 Tällöin 5

6 Q = K jalkeen K ennen missä Q on reaktion Q-arvo. Jos Q < 0, kineettinen energia pienenee ja energiaa siirtyy sisäiseksi potentiaalienergiaksi Jos Q > 0, kineettinen energia suurenee sisäisen potentiaalienergian kustannuksella Täysin kimmoton törmäys on sellainen, jossa törmäävät kappaleet takertuvat yhteen ja jatkavat matkaansa yhden kappaleen tavoin. 6.5 Hiukkassysteemin massakeskipiste (center of mass) Usean hiukkasen systeemissä massakeskipisteen x-koordinaatti saadaan lausekkeesta x cm = m m 1x 1 + m 2 x i x i i = +... i m i missä hiukkasen, jonka massa on m 1, paikkavektorin x-komponentti on x 1 jne. Vastaavasti saadaan y- ja z-suuntien massakeskipisteet. Kolmiulotteisessa tapauksessa R cm = m 1r 1 + m 2 r = m i r i i m i i = 1 M m i r i i ja jatkuvan massan tapauksessa R cm = rdm dm = rρdv = 1 ρdv M V rρdv Koska nopeus on paikan derivaatta ajan suhteen, saadaan V cm = m m 1v 1 + m 2 v i v i i = = 1 m i v i +... M i m i i ja kokonaisliikemäärä P cm = m 1 v 1 + m 2 v = ( +...)V cm = MV cm Derivoidaan tämä lauseke ajan suhteen 6

7 dp cm = m 1 a 1 + m 2 a = dp 1 + dp = M dv Koska liikemäärän aikaderivaatta on voima, saadaan edelleen F ulk = (F 1 ) ulk + (F 2 ) ulk +... = dp = M dv cm = Ma cm Hiukkassysteemi käyttäytyy kuten yksi hiukkanen, jonka massa on sijoitettu hiukkassysteemin massakeskipisteeseen. 6.6 Kahden kappaleen probleema Tarkastellaan kahta kappaletta, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tällöin Newtonin III lain mukaan F 2 1 = F 1 2 = F Jos muita voimia ei ole, saadaan a 1 = dv 1 = F 2 1 m 1 = F m 1 sekä a 2 = dv 2 = F 1 2 m 2 = F m 2 Vähennetään kiihtyvyydet toisistaan a 1 a 2 = F m 1 ( Fm2 ) ( 1 a 1 a 2 = F + 1 ) m1 m2 Kiihtyvyyksistä saadaan ja myös a 1 a 2 = dv 1 dv 2 = d (v 1 v 2 ) a 1 a 2 = d2 2(r 1 r 2 ) 7

8 Kahden kappaleen väli r on yhtä kuin r = r 1 r 2 jolloin sekä v 1 v 2 = dr = v a 1 a 2 = dv = d2 r 2 = a Siten siis hiukkasen 2 paikalla oleva havaitsija havaitsee hiukkasen 1 paikan r, nopeuden v ja kiihtyvyyden a ( 1 a = F + 1 ) = F m1 m2 m r missä m r on redusoitu massa ja ( 1 1 = + 1 ) m r m 1 m 2 Redusoitua massaa merkitään usein myös µ:llä Kahden kappaleen probleema täytyy oikeaoppisesti käsitellä redusoidun massan avulla. Joskus erikoistapauksissa, joissa M m, voidaan suurempimassaisen kappaleen approksimoida olevan paikallaan. Redusoitu massa voidaan esittää myös m r = m 1m 2 Massakeskipistekoordinaatisto Tarkastellaan kahden kappaleen systeemin massakeskipistettä Massakeskipisteen nopeus on R cm = m 1r 1 + m 2 r 2 V cm = m 1v 1 + m 2 v 2 = P Nyt hiukkasen 1 nopeudeksi tässä massakeskipistekoordinaatistossa saadaan: V cm v 1 = m 1v 1 + m 2 v 2 v 1 8

9 Tästä saadaan (käy itse läpi) ja v 1 = V cm + m 2 v v 2 = V cm m 1 v Näitä käytettäessä pääsemme systeemin kineettiseen energiaan K = K 1 + K 2 = 1 2 m 1v m 2v 2 2 Käy tämäkin kehitelmävaihe itse läpi K = 1 2 ( )V 2 cm m rv 2 = 1 2 MV 2 cm m rv 2 Systeemin kokonaisenergia E T on kineettisen ja potentiaalienergian summa jolloin E T = 1 2 MV 2 cm m rv 2 + U(r 1,r 2 ) Jos potentiaalienergia riippuu vain hiukkasten välimatkasta, saadaan E T = 1 2 MV 2 cm m rv 2 + U(r) Jaotellaan lausekkeita hieman E T = [ 1 2 MV 2 cm] + [ 1 2 m rv 2 + U(r)] = vakio Hakasulkujen sisällä olevat lausekkeet ovat molemmat vakioita ja kokonaisenergian lauseke palautuu kahdeksi yksihiukkas probleemaksi. Edellinen hakasulkulauseke tarkoittaa massakeskipistettä, joka liikkuu vakionopeudella V cm ja toinen redusoidun massan omaavaa hiukkasta, joka liikkuu potentiaalienergiafunktion U(r) keskeisvoimakentässä. Kokonaisenergiaksi saadaan E T = E cm + E Massakeskipistekoordinaatisto: valitaan R cm = 0 ja V cm = 0 Tällöin jää jäljelle E = 1 2 m rv 2 + U(r) sillä E cm = 1 2 MV 2 cm = 0 9

10 6.7 Törmäykset laboratorio- ja massakeskipistekoordinaatistossa Hieman laajennusta törmäysliikkeisiin eri koordinaatistoissa Laboratoriokoordinaatisto: Laboratorion oletetaan olevan paikallaan ja liikkumaton. Esim. laboratorion pöydän pintaan kiinnitetään koordinaatiston origo. Mm. paikkoja ja nopeuksia mitataan tuon origon suhteen. Hiukkaskiihdyttimissä törmäytetään usein suureen nopeuteen kiihdytetty hiukkanen laboratoriossa paikallaan olevaan hiukkaseen. Tilannetta voidaan tarkastella myös massakeskipistekoordinaatiston kannalta. Katsotaan muutamia esimerkkejä läpi. Katsokaa ne huolellisesti läpi kirjasta. Yleinen kahden kappaleen törmäys lab-koordinaatistossa. Törmätköön hiukkanen 1 paikallaan olevaan hiukkaseen 2. Olkoot hiukkasten massat m 1 ja m 2 ja niiden nopeudet ennen törmäystä u 1 ja u 2 = 0. Olkoon nopeudet törmäyksen jälkeen v 1 ja v 2 ja kulmat u 1 :een nähden θ 1 ja θ 2. Tällöin liikemäärät ovat mutta koska p 2 = 0 saadaan p 1 + p 2 = q 1 + q 2 p 1 = q 1 + q 2 Kineettinen energia puolestaan on p 2 1 2m 1 = q2 1 2m 1 + q2 2 2m 2 + Q Toisaalta Näiden kahden kaavan avulla voidaan ratkaista tuntemattomat suureet. Jos m 1 = m 2 = m: saadaan p 2 1 = q1 2 + q mQ Näistä saadaan p 2 1 = (q 1 + q 2 ) (q 1 + q 2 ) = q q 1 q 2 + q 2 2 2mQ = 2q 1 q 2 Erikoistapaus: Jos törmäys on kimmoinen Q = 0 jolloin 2q 1 q 2 = 0 eli q 1 :n ja q 2 :n välinen kulma on 90. Siis laboratoriokoordinaatistossa hiukkasen törmätessä kimmoisesti yhtä suuri massaiseen hiukkaseen, lähtevät hiukkaset törmäyspisteestä 90 kulmassa. Sama kahden kappaleen törmäys cm-koordinaatistossa. Nyt tilannetta tarkastellaan massakeskipistekoordinaatistossa. Tällöin törmäyksessä liikkuvat molemmat hiukkaset. (Huom. itse massakeksipiste myös liikkuu lab-koordinaatistossa, 10

11 mutta koska tarkastelemme tilannetta cm-koordinaatistossa, liikumme itse massakeskipisteen mukana!) Olkoot hiukkasten massat edelleen m 1 ja m 2. Niiden nopeudet ennen törmäystä ovat u 1 ja u 2 = 0. Olkoon nopeudet törmäyksen jälkeen v 1 ja v 2. Kulma, johon molemmat hukkaset lähtevät cm:stä olkoon θ. ja Nyt liikemäärät ovat ja kineettiset energiat p 1 + p 2 = 0 q 1 + q 2 = 0 Kineettinen energia puolestaan on p p 2 2 = q q Q 2m 1 2m 2 2m 1 2m 2 Liikemäärän lausekkeista saadaan p 2 = p 1 ja sekä p 2 2 = p 2 1 q 2 2 = q 1 2 eli Sijoittamalla nämä kineettisen energian lausekkeeseen saadaan ( ) ( ) p 2 m1 + m 2 1 = q 2 m1 + m Q 2m 1 m 2 2m 1 m 2 sekä vastaavasti saamme p 2 1 = q Q 2m r 2m r p 2 2 = q Q 2m r 2m r Koska lab-koordinaatistosta saamme i m i v i V cm = = m 1v 1 i m i v 1 = v 1 V cm = v 1 m 1v 1 = m 2v 1 Jos piirrämme u 1:n, v 1:n ja V cm :n samaan kuvaan, saamme (piirrä kuva ja katso itse) 11

12 Saamme y- ja x-akseleille: v 1 sinθ 1 = v 1sinθ v 1 cosθ 1 = v 1cosθ + V cm Ja viimein saamme kulmien välille relaation tanθ 1 = sinθ cosθ +V cm/v 1 Erikoistapaus: Jos m 1 = m 2 ja V cm = v 1, saadaan sillä tanθ 1 = sinθ cosθ + 1 = tanθ 2 tan α 2 = sinα cosα + 1 Tällöin θ 1 = θ /2. Siis kimmoisessa törmäyksessä, jossa hiukkasten massat ovat yhtä suuret ja jossa hiukkanen 1 lähteen kulmaan θ 1 lab-koordinaatistossa, lähtevät hiukkaset kulmaan θ = 2θ 1 cm-koordinaatistossa. Restituutio- eli palautumiskerroin Törmäyksiä käsiteltäessä käytetään myös palautumiskerrointa e tai ɛ joka on Se on etääntymisnopeus/lähestymisnopeus. e = q p = v 1 v 2 u 1 u 2 Kineettisen energian muutos cm-koordinaatistossa on ( ) q 2 E = 1 + q 2 2 2m 1 2m 2 ( p 2 1 ) + p 2 2 2m 1 2m 2 ( ) ( ) q 2 = + q 2 p 2 + p 2 2m 1 2m 2 2m 1 2m 2 ( = q ) ( p ) 2 m1 m2 2 m1 m2 = q 2 2m r p 2 2m r = (ep ) 2 2m r + p 2 2m r = (e 2 1) p 2 2m r = (1 e 2 )K 0 12

13 missä K 0 on kineettinen energia ennen törmäystä cm-koordinaatistossa Tästä saadaan labkoordinaatistossa lauseke ( ) E = (1 e 2 m 2 ) K 0 missä K 0 on kineettinen energia ennen törmäystä laboratoriokoordinaatistossa. Siis: Suhteellinen energianmenetys törmäyksessä on cm-koordinaatistossa (1 e 2 ) ja lab-koordinaatistossa ( m 2 ) (1 e 2 ) Voidaan myös johtaa lauseke Q:n ja e:n välille missä u = u 1 u 2 Q = 1 2 m ru 2 (1 e 2 ) Myöskin K after K 0 = e 2 Kimmoisissa törmäyksissä e = 1, muissa e Hiukkassysteemin liikemäärämomentti Hiukkassysteemissä kukin hiukkanen kokee muiden hiukkasten aiheuttaman voiman. jos haluamme tarkastella liikemäärämomenttia, tarvitsemme jonkin pisteen (esim. origon), jonka suhteen sitä tarkastellaan. Tällöin L = r p ja vastaavasti dl 1 dl 2 = r 1 (F 1 ) ulk + r 1 f r 1 f dl 1 = M 1 = r 2 (F 2 ) ulk + r 2 f r 2 f

14 ... Siten kokonaisliikemäärämomentti L on L = L 1 + L 2 + L ja sen aikaderivaatta L = L 1 + L 2 + L Newtonin III lain mukaan hiukkasten väliset voiman momentit kumoavat toisensa eli jne, joten hiukkassysteemille saadaan Siten r 1 f 2 1 = r 2 f 1 2 dl = r 1 (F 1 ) ulk + r 2 (F 2 ) ulk + r 3 (F 3 ) ulk +... = M ulk dl = M ulk Tästä seuraa erittäin oleellinen ja tärkeä säilymisperiaate: Siis, jos M ulk = 0,siitä seuraa dl = 0, joten L on vakio. Jos siis hiukkassysteemiin vaikuttavien ulkoisten voimien momentti on nolla, hiukkassysteemin liikemäärämomentti säilyy! 6.9 Säilymisperiaatteet Fysiikan suuret säilymisperiaatteet ovat: 1) energian säilyminen 2) liikemäärän säilyminen 3) liimemäärämomentin säilyminen Näiden avulla voidaan selvittää törmäysprosesseja, vaikka itse törmäystapahtumasta ei tiedetä juuri mitään. Näihin liittyy myös symmetriaa. Geometrinen symmetria Newtonin toinen laki on F = M d2 r 2 14

15 Jos tässä vaihdetaan t t, ei voimassa havaita muutosta. Siten myös liikeyhtälö ei muutu vaikka aika käänetään (ei päde vaimenevassa värähdysliikkeessä). Jos voimakenttä riippuu hiukkasen nopeudesta, ei työ siirryttäessä pisteestä A pisteeseen B ole riippumaton tiestä. Tällöin myöskään energia ei säily. Mekaaninen energia säilyy, jos Hamiltonin funktio H( t) = H(t). Liikemäärän säilyminen Kokonaisliikemäärä säilyy, jos Hamiltonin funktio on riippumaton siirtymästä eli H(r+ a) = H(r), missä a on siirtymä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että systeemiin vaikuttava ulkoinen voima on homogeeninen Liikemäärämomentin säilyminen Liikemäärämomentti säilyy, jos Hamiltonin funktio on riippumaton pyörimisliikkeestä. Tällöin ulkoinen voima on isotrooppinen. Dynaaminen symmetria Dynaaminen symmetria liittyy inverse square law voimaan. Esimerkkinä on Runge- Lenz vektori ja sen säilyminen. Laajennus: 6.10 Jäykän kappaleen massakeskipiste Tarkastellaan jäykkien kappaleiden massakeskipisteen laskua muutamin esimerkein. Kun tämän oppii, on jatkossa helppo laskea jäykkien kappaleiden hitausmomentteja. Massakeskipisteen laskeminen: - mieti koordinaatiston asetus - käytä symmetriaa hyväksi - mieti massaelementin dm valinta. Se on tehtävän oleellisin asia Esim. 1: Lasketaan l:n pitusen, m-massaisen ja poikkipinta-alaltaan A:n suuruisen umpinaisen tangon massakeskipiste, kun sen tiheys on ρ. Sovelletaan aikaisemmin olutta lauseketta rdm rρdv R cm = = = 1 dm ρdv M yhdessä dimensiossa V rρdv Asetetaan tanko x-akselin suuntaisesti siten, että sen toinen pää on origossa.... Esim. 2: Lasketaan esimerkissä 1) olleen tangon massakeskipiste hiukan toisin. Asetetaan tanko x-akselin suuntaisesti siten, että sen toinen pää EI ole origossa

16 Esim. 3: Jokin muu esimerkki. 16

Luento 8: Liikemäärä ja impulssi. Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä

Luento 8: Liikemäärä ja impulssi. Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä Luento 8: Liikemäärä ja impulssi Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä 1 / 46 Luennon sisältö Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen

Lisätiedot

Luento 6: Liikemäärä ja impulssi

Luento 6: Liikemäärä ja impulssi Luento 6: Liikemäärä ja impulssi Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste

Lisätiedot

5.9 Voiman momentti (moment of force, torque)

5.9 Voiman momentti (moment of force, torque) 5.9 Voiman momentti (moment of force, torque) Voiman momentti määritellään ristitulona M = r F missä r on voiman F vaikutuspisteen paikkavektori tarkasteltavan pisteen suhteen Usean voiman tapauksessa

Lisätiedot

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta 8 LIIKEMÄÄRÄ, IMPULSSI JA TÖRMÄYKSET Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta Tällöin dynamiikan peruslain F = ma käyttäminen ei ole helppoa tai edes mahdollista Newtonin

Lisätiedot

Tarkastellaan tilannetta, jossa kappale B on levossa ennen törmäystä: v B1x = 0:

Tarkastellaan tilannetta, jossa kappale B on levossa ennen törmäystä: v B1x = 0: 8.4 Elastiset törmäykset Liike-energia ja liikemäärä säilyvät elastisissa törmäyksissä Vain konservatiiviset voimat vaikuttavat 1D-tilanteessa kappaleiden A ja B törmäykselle: 1 2 m Av 2 A1x + 1 2 m Bv

Lisätiedot

Luento 8: Liikemäärä ja impulssi

Luento 8: Liikemäärä ja impulssi Luento 8: Liikemäärä ja impulssi Liikemäärä ja impulssi Liikemäärän säilyminen Massakeskipiste Muuttuva massa Harjoituksia ja esimerkkejä Ajankohtaista Konseptitesti 1 ÄLÄ KOKEILE TÄTÄ KOTONA! Kysymys

Lisätiedot

Luvun 8 laskuesimerkit

Luvun 8 laskuesimerkit Luvun 8 laskuesimerkit Esimerkki 8.1 Heität pallon, jonka massa on 0.40 kg seinään. Pallo osuu seinään horisontaalisella nopeudella 30 m/s ja kimpoaa takaisin niin ikään horisontaalisesti nopeudella 20

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 16.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinetiikka (Kirjan luvut 12.6, 13.1-13.3 ja 17.3) Oppimistavoitteet Ymmärtää, miten Newtonin toisen lain

Lisätiedot

Luento 9: Potentiaalienergia

Luento 9: Potentiaalienergia Luento 9: Potentiaalienergia Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 1 / 23 Luennon sisältö Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 2 / 23 Johdanto Energia suure, joka voidaan muuttaa muodosta toiseen,

Lisätiedot

Luento 11: Potentiaalienergia. Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia

Luento 11: Potentiaalienergia. Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia Luento 11: Potentiaalienergia Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia 1 / 22 Luennon sisältö Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 24.3.2016 Susanna Hurme Rotaatioliikkeen liike-energia, teho ja energiaperiaate (Kirjan luku 18) Osaamistavoitteet Ymmärtää, miten liike-energia määritetään kiinteän

Lisätiedot

dl = F k dl. dw = F dl = F cos. Kun voima vaikuttaa kaarevalla polulla P 1 P 2, polku voidaan jakaa infinitesimaalisen pieniin siirtymiin dl

dl = F k dl. dw = F dl = F cos. Kun voima vaikuttaa kaarevalla polulla P 1 P 2, polku voidaan jakaa infinitesimaalisen pieniin siirtymiin dl Kun voima vaikuttaa kaarevalla polulla P 2, polku voidaan jakaa infinitesimaalisen pieniin siirtymiin dl Kukin siirtymä dl voidaan approksimoida suoraviivaiseksi, jolloin vastaava työn elementti voidaan

Lisätiedot

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto Fysiikan perusteet Voimat ja kiihtyvyys Antti Haarto.05.01 Voima Vuorovaikutusta kahden kappaleen välillä tai kappaleen ja sen ympäristön välillä (Kenttävoimat) Yksikkö: newton, N = kgm/s Vektorisuure

Lisätiedot

Massakeskipiste Kosketusvoimat

Massakeskipiste Kosketusvoimat Massakeskipiste Kosketusvoimat Luennon tavoitteet Kosketusvoimia Kitka Tukivoima Jännitys Jousivoima Massakeskipisteen käsite ja sillä laskeminen (Resonanssi tiedottaa tarjoavansa kahvia luentotauolla)

Lisätiedot

Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2

Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2 Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2 1. (a) W on laatikon paino, F laatikkoon kohdistuva vetävä voima, F N on pinnan tukivoima ja F s lepokitka. Kuva 1: Laatikkoon kohdistuvat voimat,

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 31.3.2016 Susanna Hurme Dynamiikan välikoe 4.4.2016 Ajankohta ma 4.4.2016 klo 16:30 19:30 Salijako Aalto-Sali: A-P (sukunimen alkukirjaimen mukaan) Ilmoittautuminen

Lisätiedot

5 Kentät ja energia (fields and energy)

5 Kentät ja energia (fields and energy) 5 Kentät ja energia (fields and energy) Mansfield and O Sullivan: Understanding Physics, kappaleen 5 alkuosa 5.1 Newtonin gravitaatiolaki Newton: vetovoima kahden kappaleen välillä on tai tarkemmin F m

Lisätiedot

Energia, energian säilyminen ja energiaperiaate

Energia, energian säilyminen ja energiaperiaate E = γmc 2 Energia, energian säilyminen ja energiaperiaate Luennon tavoitteet Lepoenergian, liike-energian, potentiaalienergian käsitteet haltuun Työ ja työn merkki* Systeemivalintojen miettimistä Jousivoiman

Lisätiedot

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike Luento 5: Käyräviivainen liike Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike 1 / 29 Luennon sisältö Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat

Lisätiedot

Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa

Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Johdanto Vääntömomentti Hitausmomentti ja sen määrittäminen Liikemäärämomentti Gyroskooppi Harjoituksia ja laskettuja esimerkkejä 1 / 37 Luennon sisältö Johdanto

Lisätiedot

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen Voima Vuorovaikutusta kahden kappaleen välillä tai kappaleen ja sen ympäristön välillä (Kenttävoimat) Yksikkö: newton, N = kgm/s Vektorisuure Aiheuttaa kappaleelle

Lisätiedot

Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa

Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Luento 7: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Johdanto Vääntömomentti Hitausmomentti ja sen määrittäminen Liikemäärämomentti Gyroskooppi Laskettuja esimerkkejä Luennon sisältö Johdanto Vääntömomentti Hitausmomentti

Lisätiedot

8 Suhteellinen liike (Relative motion)

8 Suhteellinen liike (Relative motion) 8 Suhteellinen liike (Relative motion) 8.1 Inertiaalikoordinaatistot (Inertial reference of frames) Newtonin I laki on II lain erikoistapaus. Jos kappaleeseen ei vaikuta ulkoisia voimia, ei kappaleen liikemäärä

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen kuvan mukaisessa ripustuksessa. a) Mitkä ovat kahleiden jännitykset? b) Mikä kahleista uhkaa katketa ensimmäisenä? Piirretäänpä parit vapaakappalekuvat.

Lisätiedot

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2)

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2) Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2) Yliopistonlehtori, TkT Sami Kujala Mikro- ja nanotekniikan laitos Kevät 2016 Ajan ja pituuden suhteellisuus Relativistinen työ ja kokonaisenergia SMG-aaltojen

Lisätiedot

Luvun 10 laskuesimerkit

Luvun 10 laskuesimerkit Luvun 10 laskuesimerkit Esimerkki 10.1 Tee-se-itse putkimies ei saa vesiputken kiinnitystä auki putkipihdeillään, joten hän päättää lisätä vääntömomenttia jatkamalla pihtien vartta siihen tiukasti sopivalla

Lisätiedot

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen 4.3 Newtonin II laki Esim. jääkiekko märällä jäällä: pystysuuntaiset voimat kumoavat toisensa: jään kiekkoon kohdistama tukivoima n on yhtäsuuri, mutta vastakkaismerkkinen kuin kiekon paino w: n = w kitka

Lisätiedot

Luku 8. Mekaanisen energian säilyminen. Konservatiiviset ja eikonservatiiviset. Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia.

Luku 8. Mekaanisen energian säilyminen. Konservatiiviset ja eikonservatiiviset. Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia. Luku 8 Mekaanisen energian säilyminen Konservatiiviset ja eikonservatiiviset voimat Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia Mekaanisen energian säilyminen Teho Tavoitteet: Erottaa konservatiivinen

Lisätiedot

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 3 Kevät E 1 + c 2 m 2 = E (1) p 1 = P (2) E 2 1

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 3 Kevät E 1 + c 2 m 2 = E (1) p 1 = P (2) E 2 1 763306A JOHDATUS SUHTLLISUUSTORIAAN Ratkaisut 3 Kevät 07. Fuusioreaktio. Lähdetään suoraan annetuista yhtälöistä nergia on suoraan yhtälön ) mukaan + m ) p P ) m + p 3) M + P 4) + m 5) Ratkaistaan seuraavaksi

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 23.2.2016 Susanna Hurme Tervetuloa kurssille! Mitä on statiikka? Mitä on dynamiikka? Miksi niitä opiskellaan? Päivän aihe: Voiman käsite ja partikkelin tasapaino

Lisätiedot

L a = L l. rv a = Rv l v l = r R v a = v a 1, 5

L a = L l. rv a = Rv l v l = r R v a = v a 1, 5 Tehtävä a) Energia ja rataliikemäärämomentti säilyy. Maa on r = AU päässä auringosta. Mars on auringosta keskimäärin R =, 5AU päässä. Merkitään luotaimen massaa m(vaikka kuten tullaan huomaamaan sitä ei

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 7 Harmonisen värähdysliikkeen energia Jousen potentiaalienergia on U k( x ) missä k on jousivakio ja Dx on poikkeama tasapainosta. Valitaan

Lisätiedot

Suhteellinen nopeus. Matkustaja P kävelee nopeudella 1.0 m/s pitkin 3.0 m/s nopeudella etenevän junan B käytävää

Suhteellinen nopeus. Matkustaja P kävelee nopeudella 1.0 m/s pitkin 3.0 m/s nopeudella etenevän junan B käytävää 3.5 Suhteellinen nopeus Matkustaja P kävelee nopeudella 1.0 m/s pitkin 3.0 m/s nopeudella etenevän junan B käytävää P:n nopeus junassa istuvan toisen matkustajan suhteen on v P/B-x = 1.0 m/s Intuitio :

Lisätiedot

Luento 3: Käyräviivainen liike

Luento 3: Käyräviivainen liike Luento 3: Käyräviivainen liike Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike Luennon sisältö Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike

Lisätiedot

Luento 9: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa

Luento 9: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Luento 9: Pyörimisliikkeen dynamiikkaa Johdanto Vääntömomentti Hitausmomentti ja sen määrittäminen Liikemäärämomentti Gyroskooppi Harjoituksia ja laskettuja esimerkkejä ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) Sami

Lisätiedot

Luento 3: Käyräviivainen liike

Luento 3: Käyräviivainen liike Luento 3: Käyräviivainen liike Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat,! ja Yhdistetty liike 2015-09-14 13:50:32 1/40 luentokalvot_03_combined.pdf (#36) Luennon

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Huom: luvun 4 kohdalla luennolla ei ollut laskuesimerkkejä, vaan koko luvun 5 voi nähdä kokoelmana sovellusesimerkkejä edellisen luvun asioihin! Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen

Lisätiedot

PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE

PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE Kappaleen painopiste on piste, jonka kautta kappaleeseen kohdistuvan painovoiman vaikutussuora aina kulkee, olipa kappale missä asennossa tahansa. Jos ajatellaan kappaleen

Lisätiedot

4 Kaksi- ja kolmiulotteinen liike

4 Kaksi- ja kolmiulotteinen liike Mansfield and O Sullivan: Understandin physics, painos 1999, kpl 4. Näitä löytyy myös Youn and Freedman: University physics -teoksen luvuissa 4, osin myös luvuissa 3 ja 5. 4 Kaksi- ja kolmiulotteinen liike

Lisätiedot

kertausta Esimerkki I

kertausta Esimerkki I tavoitteet kertausta osaat määrittää jäykän kappaleen hitausmomentin laskennallisesti ymmärrät kuinka vierimisessä eteneminen ja pyöriminen kytekytyvät osaat soveltaa energiaperiaatetta vierimisongelmiin

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 17.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Energian, työn ja tehon käsitteet sekä energiaperiaate (Kirjan luku 14) Osaamistavoitteet: Osata tarkastella partikkelin kinetiikkaa

Lisätiedot

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori!

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori! 6.1 Työ Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori! Siirtymä s = r 2 r 1 Kun voiman kohteena olevaa kappaletta voidaan kuvata

Lisätiedot

Luento 5: Käyräviivainen liike

Luento 5: Käyräviivainen liike Luento 5: Käyräviivainen liike Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat,! ja Yhdistetty liike Ajankohtaista Konseptitesti 1 Kysymys Viereisessä kuvassa leppäkerttu istuu karusellissa,

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho

Luento 10: Työ, energia ja teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Ajankohtaista Konseptitesti 1 Kysymys Ajat pyörällä ylös jyrkkää mäkeä. Huipulle vie kaksi polkua, toinen kaksi kertaa pidempi kuin

Lisätiedot

Luento 11: Potentiaalienergia

Luento 11: Potentiaalienergia Luento 11: Potentiaalienergia Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Esimerkkejä ja harjoituksia Ajankohtaista Konseptitesti 1 Kysymys Levossa oleva kappale lähtee

Lisätiedot

Liikemäärän säilyminen Vuorovesivoimat Jousivoima

Liikemäärän säilyminen Vuorovesivoimat Jousivoima Liikemäärän säilyminen Vuorovesivoimat Jousivoima Tämän luennon tavoitteet Liikemäärän säilyminen Vuorovesivoimat ja binomiapproksimaatio gravitaatio jatkuu viime viikolta Jousivoima: mikä se on ja miten

Lisätiedot

DYNAMIIKKA II, LUENTO 5 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi

DYNAMIIKKA II, LUENTO 5 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi DYNAMIIKKA II, LUENTO 5 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi LUENNON SISÄLTÖ Kertausta edelliseltä luennolta: Suhteellisen liikkeen nopeuden ja kiihtyvyyden yhtälöt. Jäykän kappaleen partikkelin liike. Jäykän

Lisätiedot

Luento 9: Potentiaalienergia

Luento 9: Potentiaalienergia Luento 9: Potentiaalienergia Potentiaalienergia Konservatiiviset voimat Voima potentiaalienergiasta gradientti Laskettuja esimerkkejä ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) Sami Kujala Syksy 2015 Mikro- ja nanotekniikan

Lisätiedot

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r Luento 13: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä θ F t m g F r 1 / 27 Luennon sisältö Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä 2 / 27 Johdanto Tarkastellaan jaksollista liikettä (periodic

Lisätiedot

5-2. a) Valitaan suunta alas positiiviseksi. 55 N / 6,5 N 8,7 m/s = =

5-2. a) Valitaan suunta alas positiiviseksi. 55 N / 6,5 N 8,7 m/s = = TEHTÄVIEN RATKAISUT 5-1. a) A. Valitaan suunta vasemmalle positiiviseksi. Alustan suuntainen kokonaisvoima on ΣF = 19 N + 17 N -- 16 N = 0 N vasemmalle. B. Valitaan suunta oikealle positiiviseksi. Alustan

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 29.3.2016 Susanna Hurme Yleisen tasoliikkeen kinematiikka: absoluuttinen ja suhteellinen liike, rajoitettu liike (Kirjan luvut 16.4-16.7) Osaamistavoitteet Ymmärtää,

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 22.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Rotaatioliikkeen kinematiikka: kulmanopeus ja -kiihtyvyys (Kirjan luvut 12.7, 16.3) Osaamistavoitteet Osata analysoida jäykän

Lisätiedot

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI eli jatkavuuden laki tai liikkeen jatkuvuuden laki (myös Newtonin I laki tai inertialaki) Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy

Lisätiedot

kertausta kertausta tavoitteet gallup

kertausta kertausta tavoitteet gallup kertausta kertausta Kahden kappaleen keskeisliikkeessä havaittiin, että E = K + U ja L ovat vakioita. Yhdistämällä yo. säilyvät suureet ja muokkaamalla ongelma yksiulotteiseksi havaittiin, että ratakäyrä

Lisätiedot

Luento 7: Voima ja Liikemäärä. Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä

Luento 7: Voima ja Liikemäärä. Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä Luento 7: Voima ja Liikemäärä Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä 1 / 36 Johdanto Dynamiikka tutkii voimia ja niiden aiheuttamaa liikettä Newtonin liikelait

Lisätiedot

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset Kitka ja Newtonin lakien sovellukset Haarto & Karhunen Tavallisimpia voimia: Painovoima G Normaalivoima, Tukivoima Jännitysvoimat Kitkavoimat Voimat yleisesti F f T ja s f k N Vapaakappalekuva Kuva, joka

Lisätiedot

W el = W = 1 2 kx2 1

W el = W = 1 2 kx2 1 7.2 Elastinen potentiaalienergia Paitsi gravitaatioon, myös materiaalien deformaatioon (muodonmuutoksiin) liittyy systeemin rakenneosasten keskinäisiin paikkoihin liittyvää potentiaalienergiaa Elastinen

Lisätiedot

Voiman ja liikemäärän yhteys: Tämä pätee kun voima F on vakio hetken

Voiman ja liikemäärän yhteys: Tämä pätee kun voima F on vakio hetken Liikemäärä Henkilöauto törmää tukkirekkaan, miksi henkilöautossa olijat loukkaantuvat vakavasti, mutta rekan kuljettaja selviää yleensä aina vammoitta? Mihin suuntaan ja millä nopeudella rekka ja henkilöauto

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 15.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinematiikka: asema, nopeus ja kiihtyvyys (Kirjan luvut 12.1-12.5, 16.1 ja 16.2) Osaamistavoitteet Ymmärtää

Lisätiedot

Luento 10. Potentiaali jatkuu, voiman konservatiivisuus, dynamiikan ja energiaperiaatteen käyttö, reaalinen jousi

Luento 10. Potentiaali jatkuu, voiman konservatiivisuus, dynamiikan ja energiaperiaatteen käyttö, reaalinen jousi Luento 10 Potentiaali jatkuu, voiman konservatiivisuus, dynamiikan ja energiaperiaatteen käyttö, reaalinen jousi Tällä luennolla tavoitteena: Gravitaatio jatkuu Konservatiivinen voima Mitä eroa on energia-

Lisätiedot

Luento 6: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia

Luento 6: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia Luento 6: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia Suhteellinen translaatioliike Suhteellinen pyörimisliike Tyypillisiä koordinaatistomuunnoksia extraa 1 / 31 Luennon sisältö Suhteellinen translaatioliike

Lisätiedot

Luento 5: Käyräviivainen liike

Luento 5: Käyräviivainen liike Luento 5: Käyräviivainen liike Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat,! ja Yhdistetty liike Ajankohtaista Konseptitesti 1 http://presemo.aalto.fi/mekaniikka2017 Kysymys Sotalaivasta

Lisätiedot

DYNAMIIKKA II, LUENTO 6 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi

DYNAMIIKKA II, LUENTO 6 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi DYNAMIIKKA II, LUENTO 6 (SYKSY 2015) Arttu Polojärvi LUENNON SISÄLTÖ Kertausta edelliseltä luennolta: Mekaniikan peruslait (liikelait). Liikemäärän momentin tase. Kappaleen massan vaikutusmitat. Jäykän

Lisätiedot

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi

Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi Pakotettu vaimennettu harmoninen värähtelijä Resonanssi Tällä luennolla tavoitteena Mikä on pakkovoiman aiheuttama vaikutus vaimennettuun harmoniseen värähtelijään? Mikä on resonanssi? Kertaus: energian

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 1 Jäykän kappaleen pyöriminen Knight, Ch 1 Jäykkä kappale = kappale, jonka koko ja muoto eivät muutu liikkeen aikana. Jäykkä kappale on malli.

Lisätiedot

HARJOITUS 4 1. (E 5.29):

HARJOITUS 4 1. (E 5.29): HARJOITUS 4 1. (E 5.29): Työkalulaatikko, jonka massa on 45,0 kg, on levossa vaakasuoralla lattialla. Kohdistat laatikkoon asteittain kasvavan vaakasuoran työntövoiman ja havaitset, että laatikko alkaa

Lisätiedot

TEHTÄVIEN RATKAISUT. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 712 p m 105 kg

TEHTÄVIEN RATKAISUT. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 712 p m 105 kg TEHTÄVIEN RATKAISUT 15-1. a) Hyökkääjän liikemäärä on p = mv = 89 kg 8,0 m/s = 71 kgm/s. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 71 p v = = s 6,8 m/s. m 105 kg 15-.

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 23.3.2016 Susanna Hurme Rotaatioliikkeen kinetiikka: hitausmomentti ja liikeyhtälöt (Kirjan luvut 17.1, 17.2 ja 17.4) Osaamistavoitteet Ymmärtää hitausmomentin

Lisätiedot

dx = L2 (x + 1) 2 dx x ln x + 1 = L 2 1 L + 1 L ( = 1 ((L + 1)ln(L + 1) L) L k + 1 xk+1 = 1 k + 2 xk+2 = 1 10k+1 k + 2 = 7.

dx = L2 (x + 1) 2 dx x ln x + 1 = L 2 1 L + 1 L ( = 1 ((L + 1)ln(L + 1) L) L k + 1 xk+1 = 1 k + 2 xk+2 = 1 10k+1 k + 2 = 7. BM2A582 - Integraalilaskenta ja sovellukset Harjoitus 5, Kevät 26. a Lumikuiorman massa-alkio kohdassa on λd L2 + 2 d, joten kokonaismassa on Momentti suoran suhteen on L L 2 L m d L2 + 2 d + 2 / L L 2

Lisätiedot

Luku 7 Työ ja energia. Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia

Luku 7 Työ ja energia. Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia Luku 7 Työ ja energia Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia Tavoitteet: Selittää työn käsite Mallittaa voiman tekemä työ Mallittaa liike-energian ja työn keskinäinen riippuvuus Esitiedot Newtonin lait

Lisätiedot

Luento 7: Voima ja Liikemäärä

Luento 7: Voima ja Liikemäärä Luento 7: Voima ja Liikemäärä Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä Ajankohtaista Konseptitesti 1 Kysymys Viereisessä kuvaajassa on kuvattu kappaleen nopeutta

Lisätiedot

Analyyttinen mekaniikka

Analyyttinen mekaniikka Maanantai 1.9.2014 1/17 Analyyttinen mekaniikka Luennoitsija: Niko Jokela Syyslukukausi 2014 4h/vko luentoja+2h/vko harjoituksia Maanantai 1.9.2014 2/17 Yleistä Luennot ma & to klo 10-12 (E204) sekä viikoilla

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 30.3.2016 Susanna Hurme Yleisen tasoliikkeen kinetiikka (Kirjan luku 17.5) Osaamistavoitteet Osata ratkaista voimia ja niiden aiheuttamia kiihtyvyyksiä tasoliikkeessä

Lisätiedot

Shrödingerin yhtälön johto

Shrödingerin yhtälön johto Shrödingerin yhtälön johto Tomi Parviainen 4. maaliskuuta 2018 Sisältö 1 Schrödingerin yhtälön johto tasaisessa liikkeessä olevalle elektronille 1 2 Schrödingerin yhtälöstä aaltoyhtälöön kiihtyvässä liikkeessä

Lisätiedot

FY9 Fysiikan kokonaiskuva

FY9 Fysiikan kokonaiskuva FY9 Sivu 1 FY9 Fysiikan kokonaiskuva 6. tammikuuta 2014 14:34 Kurssin tavoitteet Kerrata lukion fysiikan oppimäärä Yhdistellä kurssien asioita toisiinsa muodostaen kokonaiskuvan Valmistaa ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

53714 Klassinen mekaniikka syyslukukausi 2010

53714 Klassinen mekaniikka syyslukukausi 2010 53714 Klassinen mekaniikka syyslukukausi 2010 Luennot: Luennoitsija: Kurssin kotisivu: ma & to 10-12 (E204) Rami Vainio, Rami.Vainio@helsinki.fi http://theory.physics.helsinki.fi/~klmek/ Harjoitukset:

Lisätiedot

Voiman momentti M. Liikemäärä, momentti, painopiste. Momentin määritelmä. Laajennettu tasapainon käsite. Osa 4

Voiman momentti M. Liikemäärä, momentti, painopiste. Momentin määritelmä. Laajennettu tasapainon käsite. Osa 4 Osa 4 Liikemäärä, momentti, painopiste Voiman momentti M Voiman vääntövaikutusta mittaava suure on momentti. Esim. automerkkien esitteissä on mainittu moottorin momentti ("vääntö"). Moottorin antama voima

Lisätiedot

Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit

Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit Luento 2 https://geom.mathstat.helsinki.fi/moodle/course/view.php?id=360 Luennon tavoitteet: Vektorit tutuiksi Koordinaatiston valinta Vauhdin ja nopeuden ero

Lisätiedot

:37:37 1/50 luentokalvot_05_combined.pdf (#38)

:37:37 1/50 luentokalvot_05_combined.pdf (#38) 'VLTJ,)Ł /Ł 2015-09-21 13:37:37 1/50 luentokalvot_05_combined.pdf (#38) Luento 5: Voima ja Liikemäärä Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä 2015-09-21 13:37:37

Lisätiedot

Luento 11: Periodinen liike

Luento 11: Periodinen liike Luento 11: Periodinen liike Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä Laskettuja esimerkkejä ~F t m~g ~F r Konseptitesti 1 Tehtävänanto Kuvassa on jouseen kytketyn massan sijainti ajan funktiona. Kuvaile

Lisätiedot

BM30A0240, Fysiikka L osa 4

BM30A0240, Fysiikka L osa 4 BM30A0240, Fysiikka L osa 4 Luennot: Heikki Pitkänen 1 Oppikirja: Young & Freedman: University Physics Luku 14 - Periodic motion Luku 15 - Mechanical waves Luku 16 - Sound and hearing Muuta - Diffraktio,

Lisätiedot

TÄSSÄ ON ESIMERKKEJÄ SÄHKÖ- JA MAGNETISMIOPIN KEVÄÄN 2017 MATERIAALISTA

TÄSSÄ ON ESIMERKKEJÄ SÄHKÖ- JA MAGNETISMIOPIN KEVÄÄN 2017 MATERIAALISTA TÄSSÄ ON ESMERKKEJÄ SÄHKÖ- JA MAGNETSMOPN KEVÄÄN 2017 MATERAALSTA a) Määritetään magneettikentän voimakkuus ja suunta q P = +e = 1,6022 10 19 C, v P = (1500 m s ) i, F P = (2,25 10 16 N)j q E = e = 1,6022

Lisätiedot

Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti

Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti Kertausta Ympyrärataa kiertävälle kappaleelle on määritelty käsitteet kulmanopeus ja kulmakiihtyvyys seuraavasti: ω = dθ dt dω ja α = dt Eli esimerkiksi

Lisätiedot

Luvun 10 laskuesimerkit

Luvun 10 laskuesimerkit Luvun 10 laskuesimerkit Esimerkki 11.1 Sigge-serkku tasapainoilee sahapukkien varaan asetetulla tasapaksulla puomilla, jonka pituus L = 6.0 m ja massa M = 90 kg. Sahapukkien huippujen välimatka D = 1.5

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Luento 4: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia

Luento 4: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia Luento 4: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia Suhteellinen translaatioliike Pyörimisliikkeestä Suhteellinen pyörimisliike Tyypillisiä koordinaatistomuunnoksia Luennon sisältö Suhteellinen translaatioliike

Lisätiedot

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Kvanttifysiikan perusteet 2017 Kvanttifysiikan perusteet 207 Harjoitus 2: ratkaisut Tehtävä Osoita hyödyntäen Maxwellin yhtälöitä, että tyhjiössä magneettikenttä ja sähkökenttä toteuttavat aaltoyhtälön, missä aallon nopeus on v = c.

Lisätiedot

Miltä työn tekeminen tuntuu

Miltä työn tekeminen tuntuu Työ ja teho Miltä työn tekeminen tuntuu Millaisia töitä on? Mistä tiedät tekeväsi työtä? Miltä työ tuntuu? Mitä työn tekeminen vaatii? Ihmiseltä Koneelta Työ, W Yksikkö 1 J (joule) = 1 Nm Työnmäärä riippuu

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Syksy 009 Jukka Maalampi LUENTO 1 Jäykän kappaleen pyöriminen Knight, Ch 1 Jäykkä kappale = kappale, jonka koko ja muoto eivät muutu liikkeen aikana. Jäykkä kappale on malli.

Lisätiedot

BM20A5800 Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit Harjoitus 4, Syksy 2016

BM20A5800 Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit Harjoitus 4, Syksy 2016 BM20A5800 Funktiot, lineaarialgebra ja vektorit Harjoitus 4, Syksy 2016 1. Hahmottele karkeasti funktion f : R R 2 piirtämällä sen arvoja muutamilla eri muuttujan arvoilla kaksiulotteiseen koordinaatistoon

Lisätiedot

Harjoitellaan voimakuvion piirtämistä

Harjoitellaan voimakuvion piirtämistä Harjoitellaan voimakuvion piirtämistä Milloin ja miksi voimakuvio piirretään? Voimakuvio on keskeinen osa mekaniikan tehtävän ratkaisua, sillä sen avulla hahmotetaan tilanne, esitetään kappaleeseen kohdistuvat

Lisätiedot

KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet, tentti

KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet, tentti KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet, tentti 13.12.2017 1. Jos r θ on paikkavektori, niin mitä ovat r θ, esitksiä r θ ja r θ? Kätä Karteesisen koordinaatiston T θ θ r < j < j zθ θ k k z ja / θ < j

Lisätiedot

Lineaarialgebra MATH.1040 / voima

Lineaarialgebra MATH.1040 / voima Lineaarialgebra MATH.1040 / voima 1 Seuraavaksi määrittelemme kaksi vektoreille määriteltyä tuloa; pistetulo ja. Määritelmät ja erilaiset tulojen ominaisuudet saattavat tuntua, sekavalta kokonaisuudelta.

Lisätiedot

Luento 5: Voima ja Liikemäärä

Luento 5: Voima ja Liikemäärä Luento 5: Voima ja Liikemäärä Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä Johdanto Dynamiikka tutkii voimia ja niiden aiheuttamaa liikettä Newtonin liikelait (Newton

Lisätiedot

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta. K i n e e t t i s t ä k a a s u t e o r i a a Kineettisen kaasuteorian perusta on mekaaninen ideaalikaasu, joka on matemaattinen malli kaasulle. Reaalikaasu on todellinen kaasu. Reaalikaasu käyttäytyy

Lisätiedot

STATIIKKA. TF00BN89 5op

STATIIKKA. TF00BN89 5op STATIIKKA TF00BN89 5op Sisältö: Statiikan peruslait Voiman resultantti ja jako komponentteihin Voiman momentti ja voimapari Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainoyhtälöt Tukivoimat Ristikot, palkit

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan pääsykoe

Sovelletun fysiikan pääsykoe Sovelletun fysiikan pääsykoe 7.6.016 Kokeessa on neljä (4) tehtävää. Vastaa kaikkiin tehtäviin. Muista kirjoittaa myös laskujesi välivaiheet näkyviin. Huom! Kirjoita tehtävien 1- vastaukset yhdelle konseptille

Lisätiedot

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin Seuraavissa kappaleissa tarvitaan aina silloin tällöin taitoa jakaa voima komponentteihin sekä myös taitoa suorittaa sille vastakkainen operaatio eli voimien resultantin eli kokonaisvoiman laskeminen.

Lisätiedot

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3. Ohjeita: Tee jokainen tehtävä siististi omalle sivulleen/sivuilleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu seuraavalle konseptille. Kirjoita ratkaisuihin näkyviin tarvittavat välivaiheet ja perustele lyhyesti käyttämästi

Lisätiedot