FSD3115. Rahapelitutkimus Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD3115. Rahapelitutkimus Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD3115 Rahapelitutkimus 2015 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Rahapelitutkimus 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :07: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3115. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Raisamo, Susanna (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) & Salonen, Anne (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos): Rahapelitutkimus 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. FSD3115 Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 93 B Kyselylomake ruotsiksi 121 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Rahapelitutkimus 2015 Aineiston nimi englanniksi: Gambling Survey 2015 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Raisamo, Susanna (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tupakka, rahapelit ja riippuvuus) Salonen, Anne (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tupakka, rahapelit ja riippuvuus) Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Heino, Jussi (Tilastokeskus. Tiedonhankinta) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat elintavat; hyvinvointi; kasinot; korttipelit; läheiset; nettipokeri; ongelmapelaaminen; pelaaminen; peliautomaatit; pelihimo; rahapelaaminen; rahapeliongelma; rahapelit; ruletti; toto; vedonlyönti; veikkaus; väestökysely Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Suomalaisten rahapelaaminen Suomalaisten rahapelaaminen on neljän vuoden välein toteutettava suomalaisten rahapelaamista selvittävä tutkimussarja, jonka aineistoja on kerätty vuodesta 2003 lähtien sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Sarjassa selvitetään suomalaisten rahapelien pelaamista, rahapelien pelaamisen useutta, pelaamiseen käytettyjä rahamääriä ja mielipiteitä ongelmapelaamisesta. Tutkimuksissa käytetään The South Oaks Gambling Screen:in (SOGS) kysymysrunkoa Suomen oloihin sovellettuna. Aineistot on kerätty puhelinhaastatteluina neljän vuoden välein. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa kartoitetaan vuotiaiden suomalaisten rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja rahapelaamista. Siinä pyritään selvittämään mitä mieltä suomalaiset ovat rahapelaamisesta ja nykyisestä rahapelipolitiikasta, mitä rahapelejä pelataan ja kuinka usein, sekä missä määrin rahapelaamisesta aiheutuu haittoja. Aluksi esitettiin rahapelaamista koskevia väitteitä, joilla kartoitettiin rahapelaamiseen liittyviä asenteita yleensä. Seuraavat mielipidekysymykset käsittelivät rahapelien mainontaa, rahapeliautomaattien sijoittelua, valtion ohjausta rahapelaamisessa sekä pelaamisen aiheuttamia sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia. Seuraavaksi kysyttiin, mitä rahapelejä ja kuinka usein vastaajilla oli tapana pelata. Haluttiin myös tietää, kuinka paljon vastaajat keskimäärin käyttivät rahaa rahapeleihin yhden viikon aikana, mikä oli suurin heidän saamansa rahapelivoitto viimeisen 12 kuukauden aikana ja minkä ikäisenä he olivat aloittaneet rahapelaamisen. Kysymykset käsittelivät myös rahapeliongelmia. Ensin kysyttiin, millaisia ongelmia vastaajalle oli mahdollisesti aiheutunut rahapelaamisesta. Tämän jälkeen kysymykset käsittelivät vastaajan läheisten rahapelaamista sekä heille pelaamisesta mahdollisesti aiheutuneita haittoja. Kysymykset käsittelivät myös vastaajan hyvinvointia ja elämäntapoja. Hyvinvointikysymykset tarkastelivat yleistä terveydentilaa, psyykkistä kuormittuneisuutta, yksinäisyyttä, tupakointitottumuksia ja alkoholin käyttöä. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Lopuksi kysyttiin ovatko vastaajat pelanneet video-, konsoli-, tietokone- tai mobiilipelejä, siis pelejä, joita pelataan tietokoneella, pelikonsolilla, älypuhelimella tai tabletilla ilman rahapanosta. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin em. pelien pelaamisen ongelmallisuutta. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty, lasten lukumäärä sekä erilaisia paikkamuuttujia. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Manner-Suomen alueella asuvat vuotiaat suomalaiset, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Nieminen, Markku (Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut) Aineiston tuottajat: Tilastokeskus. Tiedonhankinta Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI) Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2015 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 61,9 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 145 muuttujaa ja 4515 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: systemaattinen otanta. Tutkimus on Manner-Suomen alueella asuvaan väestöön kohdistuva poikkileikkaustutkimus, jonka kohdejoukkona ovat vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin laitoksissa asuva väestö, ulkosuomalaiset (ml. Ahvenanmaa) sekä henkilöt, joiden äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi. Otos poimittiin systemaattisella satunnaisotannalla Väestörekisterikeskuksen rekisteritietojen pohjalta muodostetusta, kotipaikkatunnuksen mukaan järjestetystä väestökehikosta. Näin varmistettiin otoksen alueellinen edustavuus. Otoskoko oli henkilöä. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Salonen AH, Alho H, Castrén S (2017). Attitudes towards gambling, gambling participation and gambling-related harms within genders by age: cross-sectional Finnish population studies in 2011 and BMC Public Health. 2017;17:122. DOI /s

10 1. Aineiston kuvailu Salonen Anne & Alho Hannu & Castrén Sari (2016). The extent and type of gambling harms for concerned significant others: a cross-sectional population study in Finland. Scandinavian Journal of Public Health, 1-6. Salonen, Anne & Raisamo, Susanna (2015). Suomalaisten rahapelaaminen Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuotiailla. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 16/2015. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Salonen, Anne & Raisamo, Susanna (2015). Suomalaisten rahapelaaminen Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuotiailla. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 16/ Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Painotus perustuu kalibrointimenetelmään, jossa tutkimusaineistosta estimoidut valittujen muuttujien jakaumat pakotetaan vastaamaan perusjoukon jakaumia. Menetelmällä pyritään korjaamaan vastauskadon aiheuttamaa harhaa sekä tehostamaan estimointia. Painojen kalibroinnissa käytettiin väestökehikon (viiteajankohta toukokuu 2015) ikä-sukupuolijakaumaa sekä aluejakaumia (maakunta ja kaupunki-maaseutu-luokitus). Ikäluokitus muodostui seuraavista ryhmistä: , , , , ja vuotiaat. Asetelmapainot kalibroitiin CALMAR2 SAS -makrolla käyttäen raking ratio -etäisyysfunktiota. Aineistoon muodostettiin kaksi erilaista painomuuttujaa: kalibroidut korottavat painot (paino1) sekä niistä johdetut analyysipainot (paino2). Kalibroitu korottava paino on väestöön korottava paino. Korottavien painojen summa vastaa vuotiaan väestön lukumäärää (N = ). Korottavien painojen keskiarvo 843 kertoo, kuinka montaa suomalaista kukin tutkimusaineiston henkilö keskimäärin edustaa. Korottavien painojen hajonta on 147 ja vaihteluväli Analyysipainot on skaalattu edellisestä siten, että niiden keskiarvo on yksi. Analyysipainojen summa vastaa tutkimusaineiston vastanneiden lukumäärää. Analyysipainojen hajonta on 0,18 ja vaihteluväli 0,64 1,72. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4515 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4515 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4515 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [A1] Ihmisillä pitäisi olla oikeus pelata rahapelejä milloin vain haluavat Kysymysryhmän esiteksti Olkaa hyvä ja kertokaa oletteko seuraavien väittämien kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä: Kysymyksen esiteksti Aloitan kysymällä rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä. Rahapelejä ovat muun muassa arvontapelit kuten Lotto, rahapeliautomaatit, raaputusarvat, urheilu- ja hevospelit, vedonlyönti sekä internetissä pelattavat rahapelit. Ihmisillä pitäisi olla oikeus pelata rahapelejä milloin vain haluavat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS

13 A3 [A2] Rahapelien pelaamiseen on nykyisin liikaa mahdollisuuksia Kysymysryhmän esiteksti Olkaa hyvä ja kertokaa oletteko seuraavien väittämien kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä: Rahapelien pelaamiseen on nykyisin liikaa mahdollisuuksia Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS [A3] Rahapelaamiseen ei pitäisi kannustaa Kysymysryhmän esiteksti Olkaa hyvä ja kertokaa oletteko seuraavien väittämien kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä: Rahapelaamiseen ei pitäisi kannustaa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [A4] Useimmat ihmisistä, jotka pelaavat rahapelejä, pelaavat maltillisesti Kysymysryhmän esiteksti Olkaa hyvä ja kertokaa oletteko seuraavien väittämien kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä: Useimmat ihmisistä, jotka pelaavat rahapelejä, pelaavat maltillisesti Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS [A5] Rahapelien pelaaminen on vaaraksi perhe-elämälle Kysymysryhmän esiteksti Olkaa hyvä ja kertokaa oletteko seuraavien väittämien kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä: Rahapelien pelaaminen on vaaraksi perhe-elämälle Täysin samaa mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 A7 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS [A6] Rahapelien pelaaminen on kaiken kaikkiaan hyväksi yhteiskunnalle Kysymysryhmän esiteksti Olkaa hyvä ja kertokaa oletteko seuraavien väittämien kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä: Rahapelien pelaaminen on kaiken kaikkiaan hyväksi yhteiskunnalle Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS [A7] Rahapelien pelaaminen piristää ihmisten elämää Kysymysryhmän esiteksti Olkaa hyvä ja kertokaa oletteko seuraavien väittämien kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä: Rahapelien pelaaminen piristää ihmisten elämää 9

16 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS [A8] Olisi parempi, jos rahapelien pelaaminen olisi kokonaan kielletty Kysymysryhmän esiteksti Olkaa hyvä ja kertokaa oletteko seuraavien väittämien kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä: Olisi parempi, jos rahapelien pelaaminen olisi kokonaan kielletty Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS [A9] Mitä mieltä olette rahapelien mainonnasta Suomessa? Mitä mieltä olette rahapelien mainonnasta Suomessa? Mainontaa tulisi rajoittaa nykyistä enemmän Nykytilanne on tyydyttävä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 A11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainonta saisi olla nykyistä vapaampaa EOS [A10] Mitä ajattelette ehdotuksesta, että rahapeliautomaatit sijoitettaisiin ainoastaan erillisiin pelisaleihin? Rahapeliautomaatteja on sijoitettu näkyvästi arkiympäristöömme, kuten kauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille. Mitä ajattelette ehdotuksesta, että rahapeliautomaatit sijoitettaisiin ainoastaan erillisiin pelisaleihin? Kannatatte ehdotusta Vastustatte ehdotusta Ei kumpaakaan EOS [A11] Onko suomalainen malli, jossa rahapelaaminen on järjestetty valtion ohjaamana RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton yksinoikeudella, mielestänne hyvä tapa rajoittaa rahapelaamisen haittoja? Onko suomalainen malli, jossa rahapelaaminen on järjestetty valtion ohjaamana RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton yksinoikeudella, mielestänne hyvä tapa rajoittaa rahapelaamisen haittoja? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy

18 2. Muuttujat [A12] Rahapelien pelaaminen aiheuttaa osalle pelaajista sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia. Minkä seuraavista tahoista tulisi mielestänne ottaa päävastuu näiden ongelmien rajoittamisessa? Rahapelien pelaaminen aiheuttaa osalle pelaajista sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia. Minkä seuraavista tahoista tulisi mielestänne ottaa päävastuu näiden ongelmien rajoittamisessa? Rahapelaamista valvovien ja peliongelmia hoitavien viranomaisten ja tahojen Rahapelien tarjoajien: RAY, Veikkaus, Fintoto Rahapelejä pelaavien ihmisten itse EOS [A13] Onko rahapelien ongelmapelaaminen mielestänne vakava ongelma Suomessa? Onko rahapelien ongelmapelaaminen mielestänne vakava ongelma Suomessa? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [A14] Ovatko pelaamisongelmat Suomessa mielestänne lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet viime vuosina? Ovatko pelaamisongelmat Suomessa mielestänne lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet viime vuosina? 12

19 B1 Lisääntyneet Pysyneet ennallaan Vähentyneet EOS [A15] Häviäminen rahapeleissä monta kertaa peräkkäin kasvattaa voittomahdollisuuksia. Häviäminen rahapeleissä monta kertaa peräkkäin kasvattaa voittomahdollisuuksia. Oletteko: Täysin samaa mieltä Samaa mieltä Eri mieltä Täysin eri mieltä EOS [B1] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Veikkauksen Lottoa, Eurojackpotia, Viking lottoa tai Jokeria Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Veikkauksen Lottoa, Eurojackpotia, Viking lottoa tai Jokeria 13

20 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B1B] Kuinka usein pelasitte: Veikkauksen Lottoa, Eurojackpotia, Viking lottoa tai Jokeria Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Veikkauksen Lottoa, Eurojackpotia, Viking lottoa tai Jokeria Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B2] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Veikkauksen nopeita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Syke, ebingo, Pore Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Veikkauksen nopeita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Syke, ebingo, Pore 14

21 B3 Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B2B] Kuinka usein pelasitte: Veikkauksen nopeita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Syke, ebingo, Pore Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Veikkauksen nopeita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Syke, ebingo, Pore Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B3] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Veikkauksen muita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Keno, Naapurit Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Veikkauksen muita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Keno, Naapurit 15

22 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B3B] Kuinka usein pelasitte: Veikkauksen muita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Keno, Naapurit Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Veikkauksen muita päivittäisiä arvontapelejä, kuten Keno, Naapurit Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B4] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Veikkauksen arpapelejä, kuten Ässä, Casino, Luontoarpa jne. Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Veikkauksen arpapelejä, kuten Ässä, Casino, Luontoarpa jne. 16

23 B5 Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B4B] Kuinka usein pelasitte: Veikkauksen arpapelejä, kuten Ässä, Casino, Luontoarpa jne. Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Veikkauksen arpapelejä, kuten Ässä, Casino, Luontoarpa jne. Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B5] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Veikkauksen vakiotai moniveikkausta Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Veikkauksen vakio- tai moniveikkausta 17

24 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B5B] Kuinka usein pelasitte: Veikkauksen vakio- tai moniveikkausta Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Veikkauksen vakio- tai moniveikkausta Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B6] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Veikkauksen vedonlyöntiä, kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto, Live-veto Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Veikkauksen vedonlyöntiä, kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto, Live-veto 18

25 B7 Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B6B] Kuinka usein pelasitte: Veikkauksen vedonlyöntiä, kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto, Live-veto Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Veikkauksen vedonlyöntiä, kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto, Live-veto Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B7] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Rahapelejä Helsingin kasinolla Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Rahapelejä Helsingin kasinolla 19

26 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B7B] Kuinka usein pelasitte: Rahapelejä Helsingin kasinolla Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Rahapelejä Helsingin kasinolla Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B8] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: RAY:n rahapeliautomaateilla muualla kuin kasinolla Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahapeliautomaateilla muualla kuin kasinolla 20

27 B9 Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B8B] Kuinka usein pelasitte: RAY:n rahapeliautomaateilla muualla kuin kasinolla Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahapeliautomaateilla muualla kuin kasinolla Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B9] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä muualla kuin kasinolla (ruletti, black jack) Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä muualla kuin kasinolla (ruletti, black jack) 21

28 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B9B] Kuinka usein pelasitte: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä muualla kuin kasinolla (ruletti, black jack) Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä muualla kuin kasinolla (ruletti, black jack) Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B10] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Nettipokeria RAY:n nettikasinolla Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Nettipokeria Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) nettikasinolla 22

29 B11 Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B10B] Kuinka usein pelasitte: Nettipokeria RAY:n nettikasinolla Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Nettipokeria Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) nettikasinolla Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B11] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Muita pelejä RAY:n nettikasinolla Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Muita pelejä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) nettikasinolla 23

30 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B11B] Kuinka usein pelasitte: Muita pelejä RAY:n nettikasinolla Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Muita pelejä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) nettikasinolla Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B12] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Fintoton hevospelejä Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Fintoton hevospelejä kuten Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo, Toto75, Toto76 24

31 B13 Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B12B] Kuinka usein pelasitte: Fintoton hevospelejä Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Fintoton hevospelejä kuten Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Päivän Duo, Toto75, Toto76 Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B13] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Yksityistä vedonlyöntiä ja/tai korttipeliä rahapanoksin Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Yksityistä vedonlyöntiä ja/tai korttipeliä rahapanoksin 25

32 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B13B] Kuinka usein pelasitte: Yksityistä vedonlyöntiä ja/tai korttipeliä rahapanoksin Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Yksityistä vedonlyöntiä ja/tai korttipeliä rahapanoksin Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B14] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Ruotsin tai Viron laivoilla tarjottavia rahapelejä Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: Ruotsin tai Viron laivoilla tarjottavia rahapelejä 26

33 B15 Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B14B] Kuinka usein pelasitte: Ruotsin tai Viron laivoilla tarjottavia rahapelejä Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Ruotsin tai Viron laivoilla tarjottavia rahapelejä Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B15] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: PAF:in nettipokeria Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: PAF:in nettipokeria 27

34 2. Muuttujat Ohjeet haastattelijalle OHJE: PAF on ahvenanmaalainen peliyhtiö, joka tarjoaa sivuillaan nettipokeria. Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B15B] Kuinka usein pelasitte: PAF:in nettipokeria Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä PAF:in nettipokeria Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B16] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Muita PAF:in rahapelejä Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: 28

35 B17 Muita PAF:in rahapelejä Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B16B] Kuinka usein pelasitte: Muita PAF:in rahapelejä Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Muita PAF:in rahapelejä Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B17] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Nettipokeria ulkomaille (Ladbrokes, Unibet, Betsson) Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: 29

36 2. Muuttujat Nettipokeria ulkomaille (kuten Ladbrokes, Unibet, Betsson) Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B17B] Kuinka usein pelasitte: Nettipokeria ulkomaille (Ladbrokes, Unibet, Betsson) Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Nettipokeria ulkomaille Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B18] Oletteko pelannut 12 viime kuukauden aikana: Muita rahapelejä ulkomaille Kysymysryhmän esiteksti Luettelen nyt teille joukon rahapelejä. Sanokaa jokaisen pelin kohdalla, oletteko pelannut peliä 12 viime kuukauden aikana. Laskekaa mukaan myös internetissä pelaamanne rahapelit. Oletteko pelannut: 30

37 B19 Muita rahapelejä ulkomaille Kyllä Ei EOS/kieltäytyy [B18B] Kuinka usein pelasitte: Muita rahapelejä ulkomaille Kysymysryhmän esiteksti Kuinka usein pelasitte niitä Muita rahapelejä ulkomaille Päivittäin tai lähes päivittäin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [B19] Oletteko koskaan elämänne aikana pelannut jotain rahapeliä? Kysymyksen esiteksti Jos B1-B18 = 2 (ei) KYSYTÄÄN Oletteko koskaan elämänne aikana pelannut jotain rahapeliä? 31

38 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos B1-B18=2 ja B19=2 -> hyppy INTROD1 Jos B1-B18=2 ja B19=1 -> hyppy B23 [B20] Oletteko pelannut rahapelejä internetissä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kysymyksen esiteksti B20 ei kysytä, jos B2 tai B10 tai B11 tai B15 tai B16 tai B17 tai B18 =1 Oletteko pelannut rahapelejä internetissä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [B21] Arvioikaa, kuinka paljon tavallisesti käytätte rahaa rahapeleihin keskimäärin yhden viikon aikana. Kysymyksen esiteksti Jos joku kysymyksistä B1-B18=1: 32

39 B23 Arvioikaa, kuinka paljon tavallisesti käytätte rahaa rahapeleihin keskimäärin yhden viikon aikana. Merkitse summa euroina. Ohjeet haastattelijalle Jos vaikeuksia vastata, hyvä arvio riittää. Jos ei pelaa joka viikko: arvioikaa siltä osin kun pelaatte/silloin kun pelaatte. Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3251 minimi 0.05 maksimi keskiarvo keskihajonta [B22] Mikä oli suurin voittonne rahapeleissä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Kuinka paljon voititte euroissa? Mikä oli suurin voittonne rahapeleissä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Kuinka paljon voititte euroissa? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2949 minimi 0.10 maksimi keskiarvo keskihajonta [B23] Minkä ikäinen olitte, kun pelasitte ensimmäisen kerran rahasta? Kysymyksen esiteksti Jos joku kysymyksistä B1-B19 = 1 33

40 2. Muuttujat Minkä ikäinen olitte, kun pelasitte ensimmäisen kerran rahasta? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 4082 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 8.38 [B24] Jos pelaatte tai olette joskus pelannut rahapelejä säännöllisesti, minkä ikäinen olitte kun aloititte säännöllisen rahapelaamisen? Jos pelaatte tai olette joskus pelannut rahapelejä säännöllisesti, minkä ikäinen olitte kun aloititte säännöllisen rahapelaamisen? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1882 minimi 6.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [C1] Kun pelaatte, kuinka usein palaatte jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääksenne voittaa häviämänne rahat takaisin? Kysymyksen esiteksti Seuraavaksi kysyn suhteestanne rahapelaamiseen. Vastatkaa sen mukaan mikä on ollut tilanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Kun pelaatte, kuinka usein palaatte jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääksenne voittaa häviämänne rahat takaisin? 34

41 C3 Ette koskaan Joskus Useimmiten Lähes aina EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C2] Oletteko kertaakaan 12 viime kuukauden aikana väittänyt muille voittaneenne rahapelissä, vaikka olette todellisuudessa hävinnyt? Oletteko kertaakaan 12 viime kuukauden aikana väittänyt muille voittaneenne rahapelissä, vaikka olette todellisuudessa hävinnyt? Ette kertaakaan Kyllä, alle puolessa häviökerroista Kyllä, useimmiten EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [C3] Oletteko (12 viime kuukauden aikana) pelannut enemmän kuin mitä olette alun perin aikonut? Oletteko (12 viime kuukauden aikana) pelannut enemmän kuin mitä olette alun perin aikonut? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [C4] Oletteko (12 viime kuukauden aikana) tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessanne? Oletteko (12 viime kuukauden aikana) tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessanne? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C5] Oletteko (12 viime kuukauden aikana) tuntenut, että haluatte lopettaa rahapelien pelaamisen, mutta ette ole uskonut, että pystytte lopettamiseen? Oletteko (12 viime kuukauden aikana) tuntenut, että haluatte lopettaa rahapelien pelaamisen, mutta ette ole uskonut, että pystytte lopettamiseen? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS)

43 C8 [C6] Oletteko 12 viime kuukauden aikana piilottanut pelitositteita, pelirahaa, velkakirjoja tai muuta rahapelaamiseenne liittyvää puolisoltanne, lapsiltanne tai muilta läheisiltänne? Oletteko 12 viime kuukauden aikana piilottanut pelitositteita, pelirahaa, velkakirjoja tai muuta rahapelaamiseenne liittyvää puolisoltanne, lapsiltanne tai muilta läheisiltänne? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C7] Oletteko (12 viime kuukauden aikana) kiistellyt läheistenne kanssa rahankäytöstänne? Oletteko (12 viime kuukauden aikana) kiistellyt läheistenne kanssa rahankäytöstänne? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C8] Ovatko nämä kiistat rahasta koskeneet rahapelien pelaamistanne? Ovatko nämä kiistat rahasta koskeneet rahapelien pelaamistanne? 37

44 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C9] Oletteko 12 viime kuukauden aikana lainannut rahaa joltain henkilöltä, ettekä ole pelaamisenne vuoksi maksanut hänelle takaisin? Oletteko 12 viime kuukauden aikana lainannut rahaa joltain henkilöltä, ettekä ole pelaamisenne vuoksi maksanut hänelle takaisin? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C10] Oletteko (12 viime kuukauden aikana) ollut poissa töistä tai opiskelusta tai käyttänyt työ- tai opiskeluaikaanne pelataksenne rahapelejä? Oletteko (12 viime kuukauden aikana) ollut poissa töistä tai opiskelusta tai käyttänyt työ- tai opiskeluaikaanne pelataksenne rahapelejä? Kyllä Ei Ei ole työelämässä eikä opiskele EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS)

45 C12 [C11] Oletteko (12 viime kuukauden aikana) lainannut tai hankkinut rahaa rahapelien pelaamista varten tai maksaaksenne pelivelkoja? Myös luottokortilla hankitut rahat ja osakkeiden myynti lasketaan mukaan. Oletteko (12 viime kuukauden aikana) lainannut tai hankkinut rahaa rahapelien pelaamista varten tai maksaaksenne pelivelkoja? Myös luottokortilla hankitut rahat ja osakkeiden myynti lasketaan mukaan. Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti JOS C11=ei -> C24 [C12] Oletteko 12 viime kuukauden aikana lainannut tai hankkinut rahaa seuraavilta henkilöiltä tai tahoilta pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne: Kotitalousvaroista? Oletteko 12 viime kuukauden aikana lainannut tai hankkinut rahaa seuraavilta henkilöiltä tai tahoilta pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne: Kotitalousvaroista? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS)

46 2. Muuttujat [C13] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Puolisoltanne? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Puolisoltanne? Kyllä Ei Ei sovi tieto puuttuu (SYSMIS) [C14] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Muilta sukulaisiltanne tai appivanhemmiltanne? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Muilta sukulaisiltanne tai appivanhemmiltanne? Kyllä Ei Ei sovi tieto puuttuu (SYSMIS) [C15] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Pankista tai muusta luottolaitoksesta? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Pankista tai muusta luottolaitoksesta? 40

47 C17 Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C16] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne: Hankkinut rahaa luottokortilla? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne: Hankkinut rahaa luottokortilla? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C17] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Yksityisiltä rahanlainaajilta? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Yksityisiltä rahanlainaajilta? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [C18] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne: Myynyt osakkeita tai muita arvopapereita? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne: Myynyt osakkeita tai muita arvopapereita? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C19] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne: Myynyt omaa tai perheen omaisuutta? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne: Myynyt omaa tai perheen omaisuutta? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS)

49 C22 [C20] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne: Kirjoittanut katteettomia sekkejä? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne: Kirjoittanut katteettomia sekkejä? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C21] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Panttilainaamosta? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Panttilainaamosta? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C22] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Niin sanotuilla pikavipeillä? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Niin sanotuilla pikavipeillä? 43

50 2. Muuttujat Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C23] Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Ystäviltänne tai kavereiltanne? Oletteko 12 viime kuukauden aikana pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne lainannut tai hankkinut rahaa: Ystäviltänne tai kavereiltanne? Kyllä Ei EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C24] Kuinka usein 12 viime kuukauden aikana Teistä on tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla Teille ongelma? Kuinka usein 12 viime kuukauden aikana Teistä on tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla Teille ongelma? Ei koskaan Joskus Useimmiten Lähes aina (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 C26 (taulukko jatkuu ed. sivulta) EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C25] Kun ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein olette pelannut rahapelejä suuremmilla summilla kuin teillä oikeastaan olisi varaa hävitä? Kun ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein olette pelannut rahapelejä suuremmilla summilla kuin teillä oikeastaan olisi varaa hävitä? Ette koskaan Joskus Useimmiten Lähes aina EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C26] Kun edelleen ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein Teidän on pitänyt pelata rahapelejä aikaisempaa suuremmilla summilla saadaksenne pelaamisesta saman jännityksen tunteen? Kun edelleen ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein Teidän on pitänyt pelata rahapelejä aikaisempaa suuremmilla summilla saadaksenne pelaamisesta saman jännityksen tunteen? Ei koskaan Joskus (taulukko jatkuu seur. sivulla) 45

52 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Useimmiten Lähes aina EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C27] Kuinka usein (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana) olette lainannut rahaa tai myynyt jotakin saadaksenne rahaa pelaamista varten? Kuinka usein (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana) olette lainannut rahaa tai myynyt jotakin saadaksenne rahaa pelaamista varten? Ette koskaan Joskus Useimmiten Lähes aina EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C28] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana rahapelaaminen on aiheuttanut Teille terveysongelmia, mukaan lukien stressiä tai ahdistusta? Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana rahapelaaminen on aiheuttanut Teille terveysongelmia, mukaan lukien stressiä tai ahdistusta? Ei koskaan Joskus (taulukko jatkuu seur. sivulla) 46

53 C30 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Useimmiten Lähes aina EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C29] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Teitä on arvosteltu rahapelaamisestanne, tai teille on sanottu, että rahapelaaminen on teille ongelma, riippumatta siitä, mitä mieltä itse olette asiasta? Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Teitä on arvosteltu rahapelaamisestanne, tai teille on sanottu, että rahapelaaminen on teille ongelma, riippumatta siitä, mitä mieltä itse olette asiasta? Ei koskaan Joskus Useimmiten Lähes aina EOS/kieltäytyy tieto puuttuu (SYSMIS) [C30] Kuinka usein (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana) rahapelaamisenne on aiheuttanut taloudellisia ongelmia Teille tai kotitaloudellenne? Kuinka usein (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana) rahapelaamisenne on aiheuttanut taloudellisia ongelmia Teille tai kotitaloudellenne? 47

FSD2250. Rahapelitutkimus Koodikirja

FSD2250. Rahapelitutkimus Koodikirja FSD2250 Rahapelitutkimus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Rahapelitutkimus 2003 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2285 Rahapelitutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3115 RAHAPELITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3115 GAMBLING SURVEY 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3115 RAHAPELITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3115 GAMBLING SURVEY 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3115 RAHAPELITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3115 GAMBLING SURVEY 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja FSD2251 Nuorten rahapelaaminen 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017 VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 207.2.207 Tuomo Turja Taloustutkimus t-63/ttu 20..207 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus on toteutettu Veikkaus Oy:n toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

Rahapelitesti - SOGS-R

Rahapelitesti - SOGS-R Rahapelitestin (SOGS-R) avulla voi arvioida, kuinka ongelmallista oma pelaaminen on. Testin perusteella ei voi tehdä diagnoosia peliongelmasta. Testin tarkoitus on kiinnittää huomio niihin tekijöihin,

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2722. Rahapelitutkimus 2011. Koodikirja

FSD2722. Rahapelitutkimus 2011. Koodikirja FSD2722 Rahapelitutkimus 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Rahapelitutkimus 2011 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Riskipelaaminen Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry

Riskipelaaminen Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry Riskipelaaminen 10.5.2017 Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry Miksi puhua rahapelaamisesta? Voisiko asia kuulua minulle? Miksi rahapelaamisesta pitäisi puhua? Riskipelaaminen tai peliongelma ei näy

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2846. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja

FSD3151. Lapsiperheiden avuntarpeet Koodikirja FSD3151 Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsiperheiden avuntarpeet 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja

FSD3074. Amisbarometri Koodikirja FSD3074 Amisbarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Amisbarometri 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2909. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2909 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3023. Tietokoneharrastamisen arkipäiväistyminen Koodikirja

FSD3023. Tietokoneharrastamisen arkipäiväistyminen Koodikirja FSD3023 Tietokoneharrastamisen arkipäiväistyminen 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietokoneharrastamisen arkipäiväistyminen 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3160. Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa Koodikirja FSD3160 Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tutkimuksen laajempi vaikuttavuus yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2829. Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi Koodikirja

FSD2829. Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi Koodikirja FSD2829 Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkon työntekijöiden hengellinen hyvinvointi 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3132. Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen Koodikirja

FSD3132. Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen Koodikirja FSD3132 Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveys- ja hyvinvointitietojen toissijainen hyödyntäminen 2016 [koodikirja].

Lisätiedot