FSD2250. Rahapelitutkimus Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2250. Rahapelitutkimus Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2250 Rahapelitutkimus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Rahapelitutkimus 2003 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :02: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2250. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Rahapelitutkimus 2003 [elektroninen aineisto]. FSD2250, versio 1.0 ( ). Helsinki: Taloustutkimus [aineistonkeruu], Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Rahapelitutkimus 2003 Aineiston nimi englanniksi: Gambling Survey 2003 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Sosiaali- ja terveysministeriö Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Sosiaali- ja terveysministeriö 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat häviäminen; läheiset; ongelmat; pelaaminen; rahankäyttö; rahapelit; syyllisyys; velat Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: hyvinvointitutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Suomalaisten rahapelaaminen Suomalaisten rahapelaaminen on neljän vuoden välein toteutettava suomalaisten rahapelaamista selvittävä tutkimussarja, jonka aineistoja on kerätty vuodesta 2003 lähtien sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Sarjassa selvitetään suomalaisten rahapelien pelaamista, rahapelien pelaamisen useutta, pelaamiseen käytettyjä rahamääriä ja mielipiteitä ongelmapelaamisesta. Tutkimuksissa käytetään The South Oaks Gambling Screen:in (SOGS) kysymysrunkoa Suomen oloihin sovellettuna. Aineistot on kerätty puhelinhaastatteluina. Aineistot on kerännyt Taloustutkimus. Sisällönkuvaus Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten rahapelaamista. Kysely aloitettiin luettelemalla erilaisia Veikkauksen, Fintoton ja RAY:n rahapelejä ja kysymällä, mihin niistä vastaaja on osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kysyttiin myös, osallistuuko vastaaja veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä ja miten usein vastaajalla on tapana pelata/osallistua lueteltuihin peleihin. Mikäli vastaaja sanoi pelaavansa pelejä enemmän kuin kaksi kertaa kuukaudessa, häntä pyydettiin arvioimaan keskimääräinen rahapeleihin käytetty summa viikossa ja suurin rahamäärä, jonka hän on käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana. Lisäksi kysyttiin, onko jollakin vastaajan lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä peleihin. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin, palaako hän jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääkseen voittaa häviämänsä rahat takaisin, onko vastaaja koskaan väittänyt muille voittaneensa vaikka on todellisuudessa hävinnyt, onko vastaaja koskaan pelannut enemmän kuin on aikonut ja ovatko ihmiset koskaan arvostelleet hänen pelaamistaan tai väittäneet hänellä olevan pelaamisongelma. Tiedusteltiin myös, onko vastaaja koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessaan, onko hän halunnut lopettaa rahapelien pelaamisen mutta ei ole pystynyt siihen, onko vastaaja koskaan salaillut pelaamistaan perheenjäseniltään ja onko vastaaja 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu koskaan kiistellyt läheistensä kanssa rahankäytöstä ja jos on, niin onko kiistely koskenut rahapelien pelaamista. Seuraavaksi kysyttiin, onko vastaaja koskaan lainannut rahaa pelaamiseen eikä sitten ole pelaamisen vuoksi pystynyt maksamaan lainaa takaisin, onko vastaaja koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta pelatakseen rahapelejä ja onko hän lainannut/hankkinut rahaa pelatakseen rahapelejä tai maksaakseen pelivelkoja luetelluilta tahoilta. Lopuksi tiedusteltiin, pelaako vastaaja omasta mielestään liian paljon, onko rahapelien ongelmapelaaminen vastaajan mielestä vakava ongelma Suomessa ja ovatko pelaamisongelmat lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet. Taustamuuttujina kyselyssä oli vastaajan sukupuoli, ikä, maakunta, ammatti, kuukausitulot, talouden koko ja asuinpaikkakunnan asukasmäärä. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Yli 15-vuotiaat mannersuomalaiset, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Taloustutkimus Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysministeriö Keruumenetelmä: ATK-avusteinen puhelinhaastattelu (CATI) Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2003 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 75 muuttujaa ja 5013 havaintoa. Otantamenetelmä: Otos muodostettiin yksityistalouksien ja -henkilöiden lanka- ja matkapuhelinnumeroista satunnaisotannalla sekä ikä-, sukupuoli- ja asuinaluekiintiöllä edustamaan yli 15-vuotiaita mannersuomalaisia. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Ilkas, Hannu & Turja, Tuomo (2003). Rahapelitutkimus. Sosiaali- ja terveysministeriö/taloustutkimus Raisamo, Susanna & Salonen, Anne H (2013). Muutokset vuotiaiden suomalaisten rahapelaamisessa vuosina Yhteiskuntapolitiikka 78 (5), Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Ilkas, Hannu & Turja, Tuomo (2003). Rahapelitutkimus. Sosiaali- ja terveysministeriö/taloustutkimus Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto sisältää painomuuttujan. Painomuuttuja painottaa aineiston valtakunnallisesti väestömäärää vastaavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaisesti, Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5013 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5013 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5013 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LNO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5013 minimi 2.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q2_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut Veikkauksen peleihin, pelannut RAY:n rahapeliautomaatteja tai pelannut joitakin muita rahapelejä? Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut Veikkauksen peleihin kuten Lottoon, Jokeriin, Vakioveikkaukseen, vedonlyöntiin, Fintoton ravipeleihin, pelannut RAY:n rahapeliautomaatteja tai pelannut joitakin muita rahapelejä? Kyllä Ei Kysymyksen jälkiteksti Mikäli vastaus "Ei" siirry kysymykseen q21 [Q2_1] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Lotto, Viking-lotto tai Jokeri Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Lotto, Viking-lotto tai Jokeri 7

14 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2_2] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli Ei mainittu Mainittu [Q2_3] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat Ei mainittu Mainittu

15 Q2_5 [Q2_4] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Televisio-ohjelmiin liittyvät Veikkauksen TV-pelit, kuten Maailman ympäri jne. Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Televisio-ohjelmiin liittyvät Veikkauksen TV-pelit, kuten Maailman ympäri jne. Ei mainittu Mainittu [Q2_5] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Vakioveikkaus Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Vakioveikkaus Ei mainittu Mainittu

16 2. Muuttujat [Q2_6] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto Ei mainittu Mainittu [Q2_7] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Veikkauksen raviveikkaus kuten V-5, V-75 Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Veikkauksen raviveikkaus kuten V-5, V-75 Ei mainittu Mainittu [Q2_8] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? 10

17 Q2_10 Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) Ei mainittu Mainittu [Q2_9] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers Ei mainittu Mainittu [Q2_10] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Pelannut Suomessa kasinolla Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Pelannut Suomessa kasinolla 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2_11] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Rahapeliautomaatteja, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Rahapeliautomaatteja, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla Ei mainittu Mainittu [Q2_12] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti ja black jack muualla kuin kasinolla Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti ja black jack muualla kuin kasinolla Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q2_14 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2_13] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Fintoton (Hippos) totopelit raveista Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Fintoton (Hippos) totopelit raveista Ei mainittu Mainittu [Q2_14] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä? Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin Ei mainittu Mainittu

20 2. Muuttujat [Q3] Osallistutteko veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä? Kysymyksen esiteksti Kysytään, jos osallistunut Veikkauksen tai Fintoton peleihin Osallistutteko veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä? Asiamies Internet Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_1] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Lotto, Viking-lotto tai Jokeri Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Kysymyksen esiteksti Kysytään niistä peleistä, joita pelannut Lotto, Viking-lotto tai Jokeri Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q4_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_2] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_3] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat 15

22 2. Muuttujat Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_4] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Televisioohjelmiin liittyvät Veikkauksen TV-pelit, kuten Maailman ympäri jne. Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Televisio-ohjelmiin liittyvät Veikkauksen TV-pelit, kuten Maailman ympäri jne. Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_5] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vakioveikkaus Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Vakioveikkaus 16

23 Q4_7 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_6] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_7] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen raviveikkaus kuten V-5, V-75 Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? 17

24 2. Muuttujat Veikkauksen raviveikkaus kuten V-5, V-75 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_8] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q4_10 [Q4_9] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_10] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Pelannut Suomessa kasinolla Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Pelannut Suomessa kasinolla Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_11] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Rahapeliautomaatteja, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Rahapeliautomaatteja, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_12] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti ja black jack muualla kuin kasinolla Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti ja black jack muualla kuin kasinolla 20

27 Q4_14 Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_13] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Fintoton (Hippos) totopelit raveista Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? Fintoton (Hippos) totopelit raveista Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4_14] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin? 21

28 2. Muuttujat Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin Useita kertoja viikossa Kerran viikossa kertaa kuukaudessa Kerran kuukaudessa Harvemmin Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos ei ole pelannut mitään kaksi kertaa kuukaudessa tai useammin, siirry kysymykseen q21 [Q5] Arvioikaa kuinka paljon käytätte rahaa rahapeleihin yhden viikon aikana? (euroissa) Arvioikaa kuinka paljon käytätte rahaa rahapeleihin keskimäärin yhden viikon aikana? (euroissa) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2492 minimi 0.50 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q6] Mikä on suurin rahamäärä, jonka olette käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana? (euroissa) Mikä on suurin rahamäärä, jonka olette käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana? (euroissa) 22

29 Q7_2 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 2492 minimi 0.50 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q7_1] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Isä Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin? Isä Ei mainittu Mainittu [Q7_2] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Äiti Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin? Äiti 23

30 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q7_3] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Veli tai sisko Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin? Veli tai sisko Ei mainittu Mainittu [Q7_4] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Isovanhemmat Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin? Isovanhemmat Ei mainittu Mainittu

31 Q7_7 [Q7_5] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Puoliso Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin? Puoliso Ei mainittu Mainittu [Q7_6] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Oma lapsi/lapset Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin? Oma lapsi/lapset Ei mainittu Mainittu [Q7_7] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Itsellenne tärkeä ystävä Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin? 25

32 2. Muuttujat Itsellenne tärkeä ystävä Ei mainittu Mainittu [Q8] Jos häviätte rahapeleissä teettekö usein niin, että palaatte jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääksenne voittaa häviämänne rahat takaisin? Jos häviätte rahapeleissä teettekö usein niin, että palaatte jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääksenne voittaa häviämänne rahat takaisin? Ei koskaan Joskus Usein Aina Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Oletteko koskaan väittänyt muille voittaneenne rahapelissä, vaikka olette todellisuudessa hävinnyt? Oletteko koskaan väittänyt muille voittaneenne rahapelissä, vaikka olette todellisuudessa hävinnyt? Ei koskaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Alle puolessa häviökerroista Useimmissa häviökerroissa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Oletteko koskaan pelannut enemmän kuin mitä olette alun perin aikonut? Oletteko koskaan pelannut enemmän kuin mitä olette alun perin aikonut? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Ovatko ihmiset arvostelleet pelaamistanne tai väittäneet Teillä olevan pelaamisongelma riippumatta siitä, mitä itse ajattelette asiasta? Ovatko ihmiset arvostelleet pelaamistanne tai väittäneet Teillä olevan pelaamisongelma riippumatta siitä, mitä itse ajattelette asiasta? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Oletteko koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessanne? Oletteko koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessanne? 27

34 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] Oletteko koskaan tuntenut haluavanne lopettaa rahapelien pelaamisen, mutta olette ajatellut, että ette siihen pysty? Oletteko koskaan tuntenut haluavanne lopettaa rahapelien pelaamisen, mutta olette ajatellut, että ette siihen pysty? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Oletteko koskaan salaillut pelaamistanne perheenjäseniltänne tai muilta läheisiltä? Oletteko koskaan salaillut pelaamistanne perheenjäseniltänne tai muilta läheisiltä? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Oletteko koskaan kiistellyt läheistenne kanssa rahankäytöstänne? Oletteko koskaan kiistellyt läheistenne kanssa rahankäytöstänne? 28

35 Q17 Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Onko kiistely koskaan koskenut rahapelien pelaamistanne? Kysymyksen esiteksti Jos q15 = 1 Onko kiistely koskaan koskenut rahapelien pelaamistanne? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Oletteko koskaan lainannut rahaa pelaamiseen ettekä ole sitten pelaamisenne vuoksi pystynyt maksamaan lainaa takaisin? Oletteko koskaan lainannut rahaa pelaamiseen ettekä ole sitten pelaamisenne vuoksi pystynyt maksamaan lainaa takaisin? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

36 2. Muuttujat [Q18] Oletteko koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta tai käyttänyt työtai opiskeluaikaanne pelataksenne rahapelejä? Oletteko koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta tai käyttänyt työ- tai opiskeluaikaanne pelataksenne rahapelejä? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_1] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Kotitaloutenne yhteisistä rahavaroista Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta? Kotitaloutenne yhteisistä rahavaroista Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

37 Q19_3 [Q19_2] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Puolisoltanne tai muulta perheenjäseneltä Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta? Puolisoltanne tai muulta perheenjäseneltä Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_3] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Sukulaisiltanne tai muilta tuttaviltanne Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta? Sukulaisiltanne tai muilta tuttaviltanne Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [Q19_4] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Pankista tai muusta luottolaitoksesta Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta? Pankista tai muusta luottolaitoksesta Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_5] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Hankkinut rahaa luottokortilla Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta? Hankkinut rahaa luottokortilla Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q19_7 [Q19_6] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Yksityisiltä rahanlainaajilta Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta? Yksityisiltä rahanlainaajilta Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_7] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Myynyt osakkeita tai muita arvopapereita Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta? Myynyt osakkeita tai muita arvopapereita Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q19_8] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Myynyt omaa tai perheen omaisuutta Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta? Myynyt omaa tai perheen omaisuutta Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_9] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Panttilainaamosta Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta? Panttilainaamosta Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q22 [Q20] Pelaatteko Te itse mielestänne ongelmallisen paljon rahapelejä tai oletteko joskus pelannut? Pelaatteko Te itse mielestänne ongelmallisen paljon rahapelejä tai oletteko joskus pelannut? Kyllä, pelaa liikaa On joskus pelannut, ei enää Ei pelaa eikä ole koskaan pelannut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Onko rahapelien ongelmapelaaminen mielestänne vakava ongelma Suomessa? Onko rahapelien ongelmapelaaminen mielestänne vakava ongelma Suomessa? On Ei Ei osaa sanoa [Q22] Ovatko pelaamisongelmat mielestänne lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet viime vuosina? Ovatko pelaamisongelmat mielestänne lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet viime vuosina? 35

42 2. Muuttujat Lisääntyneet Pysyneet ennallaan Vähentyneet Ei osaa sanoa [BV1] Vastaajan sukupuoli Vastaajan sukupuoli Nainen Mies [BV2] Vastaajan ikäryhmä Kysyisin aluksi minkä ikainen Te olette? vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 65 vuotta [BV3] Vastaajan maakunta Missä maakunnassa Te asutte? 36

43 BV5 Uusimaa/Itä-Uusimaa Päijät-Häme/Kanta-Häme Pirkanmaa Kymenlaakso/Etelä-Karjala Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa/Pohjanmaa/Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu Lappi Ei halua vastata [BV4] Vastaajan ammatti Mikä on Teidän ammattinne? Työväestö Toimihenkilö Johtava asema Yrittäjä/ammatinharjoittaja Opiskelija Eläkeläinen Muu [BV5] Vastaajan kuukausitulot, kun verot on vähennetty (euroissa) Paljonko ovat Teidän omat kuukausitulonne, kun verot on vähennetty? (euroissa) Kuvailevat tunnusluvut 37

44 2. Muuttujat tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5013 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [BV6] Montako henkilöä kuuluu vastaajan talouteen? Montako henkilöä kuuluu talouteenne? Yksi Kaksi Kolme Neljä tai useampi [BV7] Kuinka suuri suunnilleen on vastaajan asuinpaikkakunnan asukasmäärä Kuinka suuri suunnilleen on vastaajan asuinpaikkakuntanne asukasmäärä? Alle asukasta asukasta asukasta asukasta asukasta Yli asukasta Ei osaa sanoa

45 PAINO [PAINO] Painokerroin väestöön painotettuna Painokerroin väestöön painotettuna Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 5013 minimi 0.59 maksimi 1.67 keskiarvo 0.85 keskihajonta

46

47 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakenumero [LNO] Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut Veikkauksen peleihin, pelannut RAY:n rahapeliautomaatteja tai pelannut joitakin muita rahapelejä? [Q1] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Lotto, Vikinglotto tai Jokeri [Q2_1] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli [Q2_2] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Ässä-, Casinoja muut raaputusarvat [Q2_3] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Televisioohjelmiin liittyvät Veikkauksen TV-pelit, kuten Maailman ympäri jne. [Q2_4] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Vakioveikkaus [Q2_5] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto [Q2_6] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Veikkauksen raviveikkaus kuten V-5, V-75 [Q2_7] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) [Q2_8] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers [Q2_9]

48 3. Hakemistot Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Pelannut Suomessa kasinolla [Q2_10] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Rahapeliautomaatteja, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla [Q2_11] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti ja black jack muualla kuin kasinolla [Q2_12] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Fintoton (Hippos) totopelit raveista [Q2_13] Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin [Q2_14] Osallistutteko veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä? [Q3]. 14 Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Lotto, Viking-lotto tai Jokeri [Q4_1] 14 Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli [Q4_2] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat [Q4_3] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Televisio-ohjelmiin liittyvät Veikkauksen TV-pelit, kuten Maailman ympäri jne. [Q4_4] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vakioveikkaus [Q4_5] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto [Q4_6] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen raviveikkaus kuten V-5, V-75 [Q4_7] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) [Q4_8] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers [Q4_9] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Pelannut Suomessa kasinolla [Q4_10] 19 Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Rahapeliautomaatteja, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla [Q4_11] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti ja black jack muualla kuin kasinolla [Q4_12] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Fintoton (Hippos) totopelit raveista [Q4_13] Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin [Q4_14] Arvioikaa kuinka paljon käytätte rahaa rahapeleihin yhden viikon aikana? (euroissa) [Q5]

49 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mikä on suurin rahamäärä, jonka olette käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana? (euroissa) [Q6] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Isä [Q7_1] 23 Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Äiti [Q7_2] 23 Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Veli tai sisko [Q7_3] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Isovanhemmat [Q7_4] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Puoliso [Q7_5] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Oma lapsi/ lapset [Q7_6] Onko jollakin seuraavista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä rahapeleihin?: Itsellenne tärkeä ystävä [Q7_7] Jos häviätte rahapeleissä teettekö usein niin, että palaatte jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääksenne voittaa häviämänne rahat takaisin? [Q8] Oletteko koskaan väittänyt muille voittaneenne rahapelissä, vaikka olette todellisuudessa hävinnyt? [Q9] Oletteko koskaan pelannut enemmän kuin mitä olette alun perin aikonut? [Q10] Ovatko ihmiset arvostelleet pelaamistanne tai väittäneet Teillä olevan pelaamisongelma riippumatta siitä, mitä itse ajattelette asiasta? [Q11] Oletteko koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessanne? [Q12] Oletteko koskaan tuntenut haluavanne lopettaa rahapelien pelaamisen, mutta olette ajatellut, että ette siihen pysty? [Q13] Oletteko koskaan salaillut pelaamistanne perheenjäseniltänne tai muilta läheisiltä? [Q14].. 28 Oletteko koskaan kiistellyt läheistenne kanssa rahankäytöstänne? [Q15] Onko kiistely koskaan koskenut rahapelien pelaamistanne? [Q16] Oletteko koskaan lainannut rahaa pelaamiseen ettekä ole sitten pelaamisenne vuoksi pystynyt maksamaan lainaa takaisin? [Q17] Oletteko koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta tai käyttänyt työ- tai opiskeluaikaanne pelataksenne rahapelejä? [Q18] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Kotitaloutenne yhteisistä rahavaroista [Q19_1] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Puolisoltanne tai muulta perheenjäseneltä [Q19_2] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Sukulaisiltanne tai muilta tuttaviltanne [Q19_3]

50 3. Hakemistot Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Pankista tai muusta luottolaitoksesta [Q19_4] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Hankkinut rahaa luottokortilla [Q19_5] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Yksityisiltä rahanlainaajilta [Q19_6] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Myynyt osakkeita tai muita arvopapereita [Q19_7] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Myynyt omaa tai perheen omaisuutta [Q19_8] Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Panttilainaamosta [Q19_9] Pelaatteko Te itse mielestänne ongelmallisen paljon rahapelejä tai oletteko joskus pelannut? [Q20] Onko rahapelien ongelmapelaaminen mielestänne vakava ongelma Suomessa? [Q21] Ovatko pelaamisongelmat mielestänne lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet viime vuosina? [Q22] Vastaajan sukupuoli [BV1] Vastaajan ikäryhmä [BV2] Vastaajan maakunta [BV3] Vastaajan ammatti [BV4] Vastaajan kuukausitulot, kun verot on vähennetty (euroissa) [BV5] Montako henkilöä kuuluu vastaajan talouteen? [BV6] Kuinka suuri suunnilleen on vastaajan asuinpaikkakunnan asukasmäärä [BV7] Painokerroin väestöön painotettuna [PAINO]

51 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Arvioikaa kuinka paljon käytätte rahaa rahapeleihin yhden viikon aikana? (euroissa) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos häviätte rahapeleissä teettekö usein niin, että palaatte jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääksenne voittaa häviämänne rahat takaisin? Kuinka suuri suunnilleen on vastaajan asuinpaikkakunnan asukasmäärä Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Lomakenumero Mikä on suurin rahamäärä, jonka olette käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana? (euroissa) 22 Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Fintoton (Hippos) totopelit raveista 21 Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Lotto, Viking-lotto tai Jokeri Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Pelannut Suomessa kasinolla Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti ja black jack muualla kuin kasinolla Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Rahapeliautomaatteja, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajazzo muualla kuin kasinolla Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Televisio-ohjelmiin liittyvät Veikkauksen TV-pelit, kuten Maailman ympäri jne Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vakioveikkaus Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vedonlyönti Ahvenanmaalle (PAF) 18 Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Vedonlyönti ulkomaille kuten Centrebet, SSP overseas betting, William Hill, Landbrokers Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen raviveikkaus kuten V-5, V Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkäveto, moniveto, tulosveto Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Yksityinen vedonlyönti ja/tai korttipeli rahapanoksin Miten usein Teillä on tapana pelata/osallistua seuraaviin?: Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat 15 45

52 3. Hakemistot Montako henkilöä kuuluu vastaajan talouteen? Oletteko koskaan kiistellyt läheistenne kanssa rahankäytöstänne? Oletteko koskaan lainannut rahaa pelaamiseen ettekä ole sitten pelaamisenne vuoksi pystynyt maksamaan lainaa takaisin? Oletteko koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta tai käyttänyt työ- tai opiskeluaikaanne pelataksenne rahapelejä? Oletteko koskaan pelannut enemmän kuin mitä olette alun perin aikonut? Oletteko koskaan salaillut pelaamistanne perheenjäseniltänne tai muilta läheisiltä? Oletteko koskaan tuntenut haluavanne lopettaa rahapelien pelaamisen, mutta olette ajatellut, että ette siihen pysty? Oletteko koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessanne? Oletteko koskaan väittänyt muille voittaneenne rahapelissä, vaikka olette todellisuudessa hävinnyt? Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Hankkinut rahaa luottokortilla Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Kotitaloutenne yhteisistä rahavaroista Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Myynyt omaa tai perheen omaisuutta Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Myynyt osakkeita tai muita arvopapereita Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Pankista tai muusta luottolaitoksesta Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Panttilainaamosta Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Puolisoltanne tai muulta perheenjäseneltä Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Sukulaisiltanne tai muilta tuttaviltanne Oletteko lainannut tai hankkinut rahaa pelataksenne rahapelejä tai maksaaksenne pelivelkojanne seuraavilta?: Yksityisiltä rahanlainaajilta Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Fintoton (Hippos) totopelit raveista Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Lotto, Vikinglotto tai Jokeri Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Pelannut Suomessa kasinolla Oletteko Te itse pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia rahapelejä?: Pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti ja black jack muualla kuin kasinolla

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2285 Rahapelitutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja FSD2251 Nuorten rahapelaaminen 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3115. Rahapelitutkimus Koodikirja

FSD3115. Rahapelitutkimus Koodikirja FSD3115 Rahapelitutkimus 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Rahapelitutkimus 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Rahapelitesti - SOGS-R

Rahapelitesti - SOGS-R Rahapelitestin (SOGS-R) avulla voi arvioida, kuinka ongelmallista oma pelaaminen on. Testin perusteella ei voi tehdä diagnoosia peliongelmasta. Testin tarkoitus on kiinnittää huomio niihin tekijöihin,

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017 VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 207.2.207 Tuomo Turja Taloustutkimus t-63/ttu 20..207 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus on toteutettu Veikkaus Oy:n toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja FSD1179 Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1234 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot