RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi"

Transkriptio

1 Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa yhtä paljon lämpöä kuin kyseinen vaihtovirta samassa ajassa. b) Kondensaattorin ja ideaalisen käämin vaihtovirtaa rajoittavaa ominaisuutta kuvaavasta suureesta käytetään nimitystä reaktanssi, joka on komponentin jännitehäviön ja sähkövirran tehollisten arvojen suhde reaktanssi ω.. deaalisen käämin induktiivinen c) Kondensaattorin vaihtovirtaa rajoittava ominaisuus on kapasitiivinen reaktanssi. ω d) Vastuksen, käämin ja kondensaattorin muodostamassa virtapiirissä vaihtovirtaa rajoittava ominaisuus on, jossa on tehollinen jännitehäviö ja on tehollinen sähkövirta. R-piirin impedanssi on R + ( ω ) ω R on virtapiirin resistanssi, e) Vaihe-ero φ lasketaan yhtälöstä tanϕ, jossa ω on induktiivinen R reaktanssi ja on kapasitiivinen reaktanssi. ω f) Resonanssitaajuus on sen vaihtojännitteen taajuus, jolla vaihtovirtapiiriin saadaan suurin vaihtovirta. Resonanssitaajuus on R-piirin ominaistaajuus. Resonanssitilanteessa virtapiirin reaktanssi on nolla, joten sähkövirran ja jännitehäviön välinen vaihe-ero on nolla. Ne ovat siis samassa vaiheessa. R-piirin resonanssitaajuus on f0, jossa on virtapiirin induktanssi ja on virtapiirin kapasitanssi.. Kiukaan teho on P 500W, sähköverkon tehollinen jännite 30 V ja taajuus f 50 Hz Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 007

2 Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi a) Vastuksen sähköteho lasketaan yhtälöllä P, joten sähkövirta vastuksessa on P 500W 0,8696 A 0,9 A. 30 V b) Sinimuotoisen vaihtojännitteen tehollisen arvon ja huippuarvon välillä on yhteys uˆ, josta jännitehäviön huippuarvo on uˆ 30 V 35, 69 V 35 V. c) Sinimuotoisen vaihtovirran tehollisen ja huippuarvon välillä on yhteys iˆ, josta sähkövirran huippuarvo on iˆ 0,8696 A 5,379 A 5, 4 A. Vastaus: a) Tehollinen sähkövirta on 0,9 A. b) Jännitehäviön huippuarvo on 35 V. c) Sähkövirran huippuarvo on 5,4 A..3 a) uetaan jännitteen kuvaajasta huippuarvo u ˆ 35 V ja lasketaan tehollinen jännite uˆ 35 V 4,7487 V 5 V. b) uetaan sähkövirran kuvaajasta huippuarvo i ˆ 5 ma ja lasketaan tehollinen sähkövirta iˆ 5 ma 88,3883 ma 88 ma. c) Kuviossa jännite tapahtuu ensin, se on sähkövirran edellä. Sähkövirran ja jännitteen aikaero on Δ t, 67 ms ja jaksonaika on T 0 ms. Vaihe-eroksi saadaan Δt, 67 ms ϕ 0, rad 30. T 0 ms d) Jännite on sähkövirran edellä. Sähkövirta jää jälkeen, koska induktioilmiö hidastaa sähkövirran muutoksia. Positiivinen vaihe-ero johtuu laitteen induktanssista. e) Vaihtovirran teho on P ˆ cosϕ ui ˆ cosϕ 35 V 5 ma cos30 3,789 W 3,8 W. Vastaus: a) Jännitteen huippuarvo on 35 V ja tehollinen arvo 5 V. b) Sähkövirran huippuarvo on 5 ma ja tehollinen arvo 88 ma. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 007

3 Physica 9. painos 3(0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi c) Jännitteen ja sähkövirran välinen vaihe-ero on 30 d) Vaihe-ero johtuu induktanssista. e) aitteen kuluttama keskiteho on 3,8 W..4 Käämin induktanssi on, mh ja resistanssi R 9,73 Ω, tehollinen jännite,3 V ja taajuus f 55 Hz. a) asketaan ensin impedanssi R + ( ω) R + ( π f) (9,73 Ω ) + ( 55 Hz, 0 H) 3 38, 049 Ω 38, Ω. Tehollinen virta on nyt lausekkeen mukaan,3 V 38, 049 Ω 0,58369 A 0,584 A. b) Virran ja jännitteen välinen vaihe-ero saadaan lausekkeesta ω f tanϕ R R R 9,73 Ω 3, 7970, 3 55 Hz, 0 H josta vaihe-ero ϕ 75,454 75,. Vastaus: a) Tehollinen sähkövirta on 0,584 A. b) Virran ja jännitteen välinen vaihe-ero on 75,..5 a) Kun käämin resistanssi on pieni R 0 Ω, niin käämin impedanssi on likimain käämin reaktanssi R ( ω) 0 ( π f) f + +. Toisaalta impedanssi on. Saadaan siis π f, josta ratkaistaan induktanssi f. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 007

4 Physica 9. painos 4(0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi nduktanssi saadaan selville mittaamalla käämin päiden välinen jännitehäviö käämin sähkövirta. Jännitelähteen taajuus tunnetaan. ja Mittausta varten tarvitaan jännitemittari ja virtamittari, johtimia ja tietenkin tutkittava pieniresistanssinen käämi. b) R-piirin impedanssi on R + ( ). R-piirin sähkövirta on suurin, kun piirin impedanssi on pienin. Tämä tapahtuu resonanssitaajuudella f0. Tällöin ja R + R. min 0 Resonanssitaajuudella piirin sähkövirta on suurin,max R. Mittaus voidaan suorittaa siten, että pidetään jännitelähteen napajännitettä vakiona ja muutetaan sen taajuutta. Seurataan sähkövirtaa virtamittarista. Etsitään taajuus, jolla sähkövirta saa maksimiarvon. Tämä taajuus on resonanssitaajuus f. 0 Mittausta varten tarvitaan jännitelähde, jonka taajuutta voidaan muuttaa. isäksi tarvitaan virtamittari ja tietenkin komponentit ja johtimet. min.6 Jännite on 30 V, taajuus f 50 Hz, kondensaattorin kapasitanssi on F ja vastuksen resistanssi on 50 a) asketaan kapasitiivinen reaktanssi ω f 50 Hz F 99,508 Ω 900 Ω. 9 R Ω. Virtapiirin vastus rajoittaa vaihtovirran kulkua enemmän kuin kondensaattori, koska R >. b) Vaihtovirtapiirin impedanssi on R + ( ) R + ( ) ω f (50 Ω ) + ( ) 50 Hz F 963,80 Ω 960 Ω. 9 c) Sähkövirran ja jännitteen välinen vaihe-ero on 99,508Ω tanϕ 0,8574, R 50Ω joten vaihe-ero ϕ 40, ,6. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 007

5 Physica 9. painos 5(0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Koska vaihe-ero on negatiivinen, sähkövirta on kondensaattorin jännitehäviötä edellä. d) Sähkövirran tehollinen arvo saadaan lausekkeesta, josta 30 V 963,80 ΩΩ 0, A 77, 6 ma. Vastaus: a) Virtapiirin vastus rajoittaa vaihtovirran kulkua enemmän kuin kondensaattori. b) Virtapiirin impedanssi on 960 Ω. c) Sähkövirran ja jännitteen välinen vaihe-ero on 40,6. Sähkövirta on edellä. d) Sähkövirran tehollinen arvo on 0,776 ma..7 Kondensaattorin kapasitanssi on 6 0 F, käämin induktanssi H ja kondensaattori on ladattu jännitteeseen u ˆ 30 V. a) Sähkövirta värähtelypiirissä on suurimmillaan, kun kaikki energia on käämin magneettikentän energiana E ˆ M i. Energian säilymisen perusteella i Ratkaistaan tästä sähkövirta iˆ uˆ 6 0 F H ˆ uˆ. ˆ i uˆ 30V,936A,9A. b) Virtapiirin värähtelytaajuus on f 9,35 Hz H 0 F ja jaksonaika T 0,0088 s 0,8 ms. f 9,35 s (Sähkövirran yhtälö on,9 A sin(580,6 /s t)) Vastaus: a) Suurin sähkövirta on,9 A. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 007

6 Physica 9. painos 6(0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi.8 a) Kuva esittää vastuksen sähkövirtaa, koska vastuksen sähkövirta ei riipu taajuudesta. Kuva esittää käämin sähkövirtaa, koska käämin sähkövirta on kääntäen verrannollinen virtapiirin taajuuteen. Käämin reaktanssi ω f, joten sähkövirta. f f Taajuuden kasvaessa sähkövirta pienenee. Kuva 3 esittää kondensaattorin sähkövirtaa, koska kondensaattorin sähkövirta on suoraan verrannollinen virtapiirin taajuuteen. Kondensaattorin reaktanssi Taajuuden kasvaessa sähkövirta kasvaa. f, joten sähkövirta f f. b) Vastuksen resistanssi on 7,5 V R 7,5 Ω., 0 A Käämin induktanssi on f 7,5 V 60 Hz,0 A 3 7, H 7,5 mh. Kondensaattorin kapasitanssi on, 0 A f 30 Hz 7, 5 V 5 6,635 0 F 66 μf. c) Kuvaajasta saadaan max, 0 A. Tämä sähkövirta R-piirissä saavutetaan resonanssitaajuudella, jolloin 0. Tällöin f 0, f josta saadaan resonanssitaajuus f 0 π 6,73 Hz 6 Hz , H 6,635 0 F c) ( f) kuvaaja voidaan hahmotella, kun tiedetään, että resonanssitaajuudella f 0 6 Hz saadaan suurin sähkövirta max, 0 A. Vastaus: b) Resistanssi on 7,5 Ω, induktanssi on 7,5 mh ja kapasitanssi on 66 μf. Huom. Oheinen kuvaaja on piirretty Excel-ohjelmalla. Kuvaajan piirtämistä varten on laskettu sähkövirran arvoja muutamilla taajuuden arvoilla. Koevastauksessa Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 007

7 Physica 9. painos 7(0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi hahmotelman ei tarvitse olla näin tarkasti oikea. Oleellista on, että käyrän huippu on resonanssitaajuuden kohdalla. Sähkövirta R + ( π f ) f 7,5 V (7, 5 Ω ) + ( f 7, H ) f 6,635 0 F 3 5 f (Hz) (A) 5 0, ,6 75 0, , , , , , , , , , , , a) asketaan ensin virtapiirin impedanssi R + ( ) R + ( ) ω f (50 Ω ) + ( ) 50Hz 3, 0 F 6 005, 9646 Ω, 0 k Ω. Virtapiirin tehollinen sähkövirta on 30 V 005, 9646 Ω 0, 8636 A 0,3 A. Kondensaattorin kapasitiivinen reaktanssi saadaan lausekkeesta ω f π 6 50Hz 3, 0 F 994,784 Ω 0,99 k Ω. Vastuksen päiden välinen tehollinen jännite on Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 007

8 Physica 9. painos 8(0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi R, R 50 Ω 0,8636 A 34,954 V 34 V. b) Teho voidaan laskea kahdella tavalla. Vain vastuskomponentit tuottavat lämpöenergiaa. Tapa : Joulen lain avulla P R 50 Ω (0,3 A) 7,935 W 7,9 W. Tapa : Vaihtovirran tehon kaavalla P cos ϕ. asketaan vaihe-ero tanϕ ω R R 6 50,0Hz 3, 0 F 6, 63456, 50 Ω josta vaihe-ero ϕ 8, 446. Teho on P cos ϕ 30 V 0, 3 A cos(8, 446 ) 7,8879 W 7,9 W Vastaus: a) Vastuksen päiden välinen tehollinen jännite on 34 V. b) R-piirin teho on 7,9 W. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 007

9 Physica 9. painos 9(0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi.0 a) Vaihtovirtapiirin jännite vaihtelee sinimuotoisesti. Kondensaattorin latautuessa sen jännite kasvaa ja purkautuessa sen jännite pienenee. Kondensaattorin latautuessa sähkölähteen energiaa siirtyy kondensaattorin sähkökentän energiaksi. Seuraavan neljännesjakson aikana kondensaattori luovuttaa sähkökenttään varastoituneen energian takaisin sähkölähteeseen. Energian nettosiirtymä on nolla jokaisen puolijakson aikana. b) Sähköverkon jännite on 30 V ja taajuus f 50 Hz sekä lämpölevyn teho alussa P 80 W ja lopussa P P, kysytään kondensaattorin kapasitanssia?. Tehonkulutus vastuksen muodostamassa virtapiirissä P R, josta resistanssi R (30 V) R 93,88889 Ω P 80 W R-piirin impedanssi on R + ( ) R + ( ) ω f ja sähkövirta. Tehonkulutus vastuksen ja kondensaattorin muodostamassa virtapiirissä P R R evyn tehonkulutus pienennetään puoleen lisäämällä virtapiiriin kondensaattori Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 007

10 Physica 9. painos 0(0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi P P R R, josta ratkaistaan impedanssi R. Sijoitetaan R + ( ) f ja ratkaistaan kapasitanssi R + ( ) R f R f R π f 94 Ω 50 Hz As V 5,08 0 μf Vastaus: b) Kondensaattorin kapasitanssi on μf. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 007

6. Kertaustehtävien ratkaisut

6. Kertaustehtävien ratkaisut Fotoni 7 6-6. Kertaustehtävien ratkaisut Luku. Oheisessa kuvassa on kompassineulan punainen pohjoisnapa osoittaa alaspäin. a) Mikä johtimen ympärille muodostuvan magneettikentän suunta? b) Mikä on johtimessa

Lisätiedot

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite TYÖ 54. VAIHE-EO JA ESONANSSI Tehtävä Välineet Taustatietoja Tehtävänä on mitata ja tutkia jännitteiden vaihe-eroa vaihtovirtapiirissä, jossa on kaksi vastusta, vastus ja käämi sekä vastus ja kondensaattori.

Lisätiedot

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi

Kuva 1: Vaihtovirtapiiri, jossa on sarjaan kytkettynä resistanssi, kapasitanssi ja induktanssi 31 VAIHTOVIRTAPIIRI 311 Lineaarisen vaihtovirtapiirin impedanssi ja vaihe-ero Tarkastellaan kuvan 1 mukaista vaihtovirtapiiriä, jossa on resistanssi R, kapasitanssi C ja induktanssi L sarjassa Jännitelähde

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Teho vaihtosähköpiireissä ja symmetriset kolmivaihejärjestelmät Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Kompleksinen teho S ja näennästeho S Loisteho

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

Sähkövirran määrittelylausekkeesta VRTAPRLASKUT kysyttyjä suureita ovat mm. virrat, potentiaalit, jännitteet, resistanssit, energian- ja tehonkulutus virtapiirin teho lasketaan Joulen laista: P = R 2 sovelletaan Kirchhoffin sääntöjä tuntemattomien

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

1 Yleistä mikroaalloista

1 Yleistä mikroaalloista FYSA220/K3 (FYS222/K3) MIKROAALLOT Työssä tutustutaan mikroaaltojen käyttäytymiseen aaltoputkissa sekä mikroaaltokomponentteihin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työssä määritetään erilaisten kiinteiden

Lisätiedot

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11

TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) Syksy 2011 / Luokka AS11 Vesa Linja-aho Metropolia 7. syyskuuta 2011 Vesa Linja-aho (Metropolia) TA00AB71 Tasasähköpiirit (3 op) 7. syyskuuta 2011 1 / 123 Sisällysluettelo

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Kompleksilukujen hyödyntäminen vaihtosähköpiirien analyysissä Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Osoitin eli kompleksiluku: Trigonometrinen muoto

Lisätiedot

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä

RATKAISUT: 19. Magneettikenttä Physica 9 1. painos 1(6) : 19.1 a) Magneettivuo määritellään kaavalla Φ =, jossa on magneettikenttää vastaan kohtisuorassa olevan pinnan pinta-ala ja on magneettikentän magneettivuon tiheys, joka läpäisee

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA

Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/13 Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TYÖN TAVOITE Varmistetaan yleismittareiden käytön osaaminen ja tutustutaan oskilloskoopin

Lisätiedot

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 1 Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/opintojen_rakenne/opas/koulutusohjelmat/?sivu=oj _kuvaus&koodi1=t170103&kieli=fi&opas=2013-2014&lk=s2013&vuosi=13s14k

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Fysiikka, kevät 2010

Fysiikka, kevät 2010 Fysiikka, kevät 2010 Mallivastaukset Mallivastausten laatimisesta ovat vastanneet filosofian maisteri Teemu Kekkonen ja diplomi-insinööri Antti Suominen. Teemu Kekkonen opettaa lukiossa pitkää ja lyhyttä

Lisätiedot

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ 4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen. 25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva

Lisätiedot

fysiikan tehtäviä kurssit1 8 matti lammela

fysiikan tehtäviä kurssit1 8 matti lammela Fysii kka fysiikan tehtäviä kurssit 8 atti laela Turun kristillisen opiston oppiateriaaleja Fysiikka ja integroivat tehtävät: Matti Laela, 04. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu Oy. Julkaisija:

Lisätiedot

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1 Tämä on ensimmäinen valmennuskirje jonka tehtävät tulee palauttaa postitse minulle viimeistään ma 21.2.2011 mennessä. Ensimmäiset kolme tehtävää liittyvät maaliskuun kokeellisen leirin työskentelyyn joten

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE

HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE HARMONISEN VÄRÄHTELIJÄN JAKSONAIKA JA HEILURIEN HEILAHDUSAJAT - johtaminen 1) VAIMENEMATON HARMONINEN VÄRÄHDYSLIIKE Harmoninen voima on voima, jonka suuruus on suoraan verrannollinen poikkeamaan tasapainoasemasta

Lisätiedot

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/ 8 SÄHKÖMAGNETISMI 8.1 Yleistä Magneettisuus on eräs luonnon ilmiö, joka on tunnettu jo kauan, ja varmasti jokaisella on omia kokemuksia magneeteista ja magneettisuudesta. Uudempi havainto (1820, Christian

Lisätiedot

Elektroniikan komponentit ja materiaalit Releet

Elektroniikan komponentit ja materiaalit Releet Elektroniikan komponentit ja materiaalit Releet 2006 Erkka Koski Sähkömekaaniset releet Ominaisuudet Releet ovat yleensä sähkömekaanisia kytkimiä, joissa kelaan johdettava virta saa aikaan koskettimia

Lisätiedot

Antenni ja säteilykuvio

Antenni ja säteilykuvio POHDIN projekti Antenni ja säteilykuvio Nykyaikana sekä tietoliikennekulttuuri että ylipäätään koko infrastruktuuri perustuvat hyvin voimallisesti sähkömagneettiseen säteilyyn ja antenneihin. Kun tarkastellaan

Lisätiedot

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Sähkömagneettiset aallot

Sähkömagneettiset aallot Luku 10 Sähkömagneettiset aallot Sähkömagneettisten aaltojen spektri on erittäin laaja. Esimerkkejä löytyy hyvin matalista taajuuksista aina gammasäteisiin, joiden taajuudet ovat suuruusluokkaa 10 20 10

Lisätiedot