RATKAISUT: 19. Magneettikenttä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATKAISUT: 19. Magneettikenttä"

Transkriptio

1 Physica 9 1. painos 1(6) : 19.1 a) Magneettivuo määritellään kaavalla Φ =, jossa on magneettikenttää vastaan kohtisuorassa olevan pinnan pinta-ala ja on magneettikentän magneettivuon tiheys, joka läpäisee pinnan. Magneettivuo kuvaa magneettikenttää vastaan kohtisuoran pinnan läpi kulkevien kenttäviivojen lukumäärää. Magneettivuo on skalaarisuure ja sen yksikkö on 1 Wb, weber. b) Magneettikentän voimakkuutta kuvataan magneettivuon tiheydellä,. Magneettivuon tiheys on vektorisuure. Kenttäviivaesityksessä magneettivuon tiheys liittyy kenttäviivojen tiheyteen: mitä tiheämmässä viivat ovat, sitä suurempi magneettivuon tiheys on. Magneettivuon tiheyden yksikkö on 1 T, tesla. c) Inklinaatio on kulma, jonka Maan magneettikentän suunta muodostaa vaakatason kanssa. Se on elsingissä tällä hetkellä noin 73. d) Deklinaatio on kulma, jonka kompassineula poikkeaa maantieteellisestä pohjoissuunnasta. Se on tällä hetkellä elsingissä noin 6 itään. e) Ferromagneettiset aineet magnetoituvat voimakkaasti ja voivat muodostaa pysyviä magneetteja. e vahvistavat ulkoista magneettikenttää voimakkaasti. Ferromagneettisen aineen magnetoituminen voidaan selittää niin sanottujen alkeisalueiden avulla. Kun ferromagneettinen aine magnetoidaan, eri alkeisalueiden magneettikenttien suunnat kääntyvät ulkoisen kentän suuntaan. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 7

2 Physica 9 1. painos (6) Kun alkeisalueiden magnetoitumissuunnat osoittavat tasaisesti kaikkiin suuntiin, ferromagneettinen aine ei ole ulospäin magneettinen. Ferromagneettisia aineita ovat esimerkiksi rauta, nikkeli ja koboltti. f) Sähkövirran yksikön määritelmä: Yhden ampeerin suuruinen sähkövirta on sellainen ajallisesti muuttumaton sähkövirta, joka kulkiessaan kahdessa yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ja ohuessa johtimessa, saa aikaan johtimien välille 1 7 suuruisen voiman johtimen metrin pituutta kohti. Johtimien poikkileikkaus on ympyrä, ja johtimet ovat 1 metrin etäisyydellä toisistaan tyhjiössä. 19. Johtimen pituus on l =, 31 m, sähkövirta I = 5, ja magneettivuon tiheys = 3,46 T. Magneettikenttä kohdistaa suoraan virtajohtimeen voiman Fm F m = Il, koska l. = Il = 5,,31 m 3,46 T =,1414,1 Voiman suunta oikean käden säännön mukaan on alaspäin. Vastaus: Johtimeen vaikuttaa,1 :n voima alaspäin a) Suoraan virtajohtimeen kohdistuva magneettinen voima on Fm = Il suurin, kun ulkoisen magneettikentän magneettivuon tiheys ja johdin ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan. b) Magneettinen voima Fm = Il = on pienin kun ulkoisen magneettikentän magneettivuon tiheys ja johdin ovat yhdensuuntaiset. c) Virtajohtimen pituus on l =,35 m, sähkövirta I =,5 ja virtajohtimeen vaikuttava voima F m = 3,8 1 Ratkaistaan voiman yhtälöstä Fm Fm 3,8 1 = = =,4349 T 4,3 mt. Il,5,35 m = Il magneettivuon tiheys Vastaus: a) Kohtisuoraan magneettivuon tiheyttä vastaan. b) Yhdensuuntaisesti magneettivuontiheyden kanssa. c) Magneettivuontiheys on 4,3 mt. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 7

3 Physica 9 1. painos 3(6) 19.4 a) Paikoillaan olevan varatun hiukkasen ja sauvamagneetin välillä ei ole vuorovaikutusta. Voima on nolla, joten vaihtoehto C on oikein. b) Magneettivuon tiheys on suurin pisteessä ja pienin pisteessä C. c) Käämien välinen vetovoima on suurin tilanteessa, sitten tilanteessa C, ja käämit hylkivät toisiaan tilanteissa D ja (voimat ovat yhtä suuret) Käämin poikkipinta-ala on =,83 m,115 m, käämin kierrosluku = 8, käämin sähkövirta = 55 1 T I = 3, 65 ja ulkoisen magneettikentän magneettivuon tiheys on Magneettikenttä aiheuttaa käämiin momentin M = Isinα. a) Käämin taso on yhdensuuntainen magneettivuon tiheyden kassa. Käämin normaalin ja magneettivuon tiheyden välinen kulma on tällöin α = 9, joten M =, 5365 m, 54 m. = 8 3, T (,83 m,115 m) sin 9 b) Käämin normaalin ja magneettivuon tiheyden välinen kulma on α =. Tällöin sinα = ja M = m. c) Käämin normaalin ja magneettivuon tiheyden välinen kulma on α = 9 1 = 78. Siten momentti on M =, 548 m, 5 m. = 8 3, T (,83 m,115 m) sin 78 Vastaus: a) Käämiin vaikuttava momentti on,54 m. b) Käämiin vaikuttava momentti on m. c) Käämiin vaikuttava momentti on,5 m Johtimien välimatka on r =,17 m, johtimien pituus l = 1, 5 m, johtimien välinen voima F =,377 1 ja tyhjiön permeabiliteetti μ = 1 Sähköjohtimiin kohdistuvien voimien suuruus saadaan mpèren laista μ I I F = r 1 l Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 7

4 Physica 9 1. painos 4(6) Koska sähkövirrat ovat yhtä suuret I 1 = I = I, niin Ratkaistaan sähkövirta F μ I r = l. I = rf μ l π = = 1 1,5m,17 m,377 1 m 5,75 5,7 Vastaus: Johtimissa on 5,7 :n sähkövirta Magneettivuon tiheys on j 45 1 T = =, etäisyys virtajohtimesta r =, 5 m ja permeabiliteetti μ = 1. Suoran virtajohtimen magneettikentän magneettivuon tiheys etäisyydellä r on μ I j =. r Ratkaistaan sähkövirta rj I = μ Sijoitetaan lukuarvot,5m 45 1 T 56,5 56. I = = 1 Vastaus: Sähkövirran pitäisi olla Sähkövirta on I = 1, johtimen pituus l = 75 m, Maan magneettivuon tiheys 45 1 T = ja inklinaatio i = 73. Virtajohdin ja magneettivuon tiheys ovat kohtisuorassa, joten kolmisormisäännön mukaan myös johtimeen vaikuttava voima on näitä vastaan kohtisuorassa. Oheisessa kuvassa katsotaan magneettikenttää idästä päin sähkövirran suunnassa. Voiman suuruus on F m = Il = 1 75 m 45 1 T =, 45, 41. Magneettisen voiman suunta on etelään 17 vaakatasosta alaspäin. Vastaus: Johtimeen kohdistuu,41 :n etelään voima 17 vaakatasosta alaspäin. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 7

5 Physica 9 1. painos 5(6) 19.9 Kaapeli on vaakasuunnassa lounas-koillinen suunnassa. Sähkövirta on I = 55 ja kompassin etäisyys kaapelista r = 1, 4 m. Magneettivuon tiheyden vaakasuora komponentti on = 14 1 T ja permeabiliteetti μ = 1. Suoran virtajohtimen magneettivuontiheys kompassin kohdalla on Vs 1 55 μi m j = = = 7, T. r 1,4m Ylhäältä päin katsottuna, magneettivuontiheysvektorit ovat vaakasuunnassa. Lasketaan kokonaiskentän komponentit j 7, T x = jx = jcos 45 = = = 5, T j y = j sin 45 = = 14 1 T = 8,444 1 T. 7, T Kokonaiskentän suunta saadaan x 5, T tanϕ = = =, 6579 y 8, T, josta suuntakulma on ϕ = 33, pohjoisesta itään päin. Vastaus: Kompassi osoittaa 33 pohjoisesta itään päin Käämi on itä-länsi suunnassa, käämin pituus l = 985 mm ja kierrosluku = 83. Kun käämissä ei ole sähkövirtaa, kompassi osoittaa pohjoiseen, se on Maan magneettikentän vaakasuoran komponentin suuntainen. Kun käämiin kytketään sähkövirta, käämiin syntyy sen akselin suuntainen magneettikenttä S, jolloin kompassineula kääntyy summakentän = + S suuntaiseksi. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 7

6 Physica 9 1. painos 6(6) μi Magneettivuon tiheys pitkän käämin keskellä on = l Kuviosta kulman tangentti voidaan kirjoittaa muodossa tan S Θ= ja edelleen μ I tan Θ=. l S. Kun pystyakseliksi merkitään tan Θ ja vaaka-akseliksi sähkövirta I, niin edellinen μ yhtälö vastaa suoran yhtälöä, jossa suoran fysikaalinen kulmakerroin on k =. l μ Tällöin suoran yhtälö on tan Θ= I = k I. l Lasketaan koordinaatit ja piirretään suora käämin virta I/m 57,5 93, neulan kiertymä tanθ,36,58,84 1,19 1,73,75 Kuvaajasta suoran fysikaalinen kulmakerroin on, 1 k = = 5, 7143.,35 Ratkaistaan Maan magneettikentän horisontaalikomponentti μ kl 1 Vs 83 5 = = = 1, T 19 μt. 1 5,7143,985 m Vastaus: Maan magneettikentän horisontaalikomponentti on 19 μt. Tekijät ja WSOY Oppimateriaalit Oy, 7

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Analttinen geometria Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien

Lisätiedot

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä Physica 9 1. painos 1(7) : 18.1. a) Sähkökenttä on alue, jonka jokaisessa kohdassa varattuun hiukkaseen vaikuttaa sähköinen voia. b) Potentiaali on sähkökenttää kuvaava suure, joka on ääritelty niin, että

Lisätiedot

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä TKK, TTY, LTY, OY ja ÅA insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 28.5.2003 Merkitse jokaiseen koepaperiin nimesi, hakijanumerosi ja tehtäväsarjan kirjain. Laske jokainen tehtävä siististi omalle

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla.

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla. PALKIN TAIVUTUS 1 Johdanto Jos homogeenista tasapaksua palkkia venytetäänn palkin suuntaisella voimalla F, on jännitys σ mielivaltaisellaa etäisyydellää tukipisteestä, 1 missä S on palkin poikkileikkauksen

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä A1. Antiikin kreikkalainen monitieteilijä Eratosthenes (276-194) eaa. onnistui ensimmäisenä mittaamaan 240 eaa. maapallon ympärysmitan

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

4. SUOMEN JA SKANDINAVIAN MAGNEETTISISTA MALLEISTA JA KARTOISTA

4. SUOMEN JA SKANDINAVIAN MAGNEETTISISTA MALLEISTA JA KARTOISTA 117 4. SUOMEN JA SKANDINAVIAN MAGNEETTISISTA MALLEISTA JA KARTOISTA Edellisessä luvussa käsiteltiin globaalista laajuutta olevaa magneettikenttää ja sen kuvaamista palloharmoniseen analyysin avulla multipolimallina.

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1. Työn tavoitteet Tämän työn ensimmäisessä osassa tutkit kuulan, sylinterin ja sylinterirenkaan vierimistä pitkin kaltevaa tasoa.

Lisätiedot

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät 11 Taso Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät tason. Olkoot nämä pisteet P, B ja C. Merkitään vaikkapa P B r ja PC s. Tällöin voidaan sanoa, että vektorit

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta nalyyttistä geometriaa kilailutehtävien kautta Jouni Seänen. 4. 04 Johdanto. Joskus kehäkulmalauseeseen kyllästyy ja haluaa ratkaista geometrian tehtävän algebrallisesti. Tässä monisteessa esitetään tarkoitukseen

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Metsänmittausohjeita

Metsänmittausohjeita Metsänmittausohjeita 1. PUUN LÄPIMITAN MITTAAMINEN Tilavuustaulukko perustuu siihen, että läpimitta mitataan 1,3 metriä ylintä juurenniskaa korkeammalta eli 1,3 metriä sen kohdan yläpuolelta, mistä metsuri

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

Sähkömagnetismia. 11. huhtikuuta 2005

Sähkömagnetismia. 11. huhtikuuta 2005 Sähkömagnetismia 11. huhtikuuta 2005 1 Sisältö 1 Sähkömagnetismi ja Maxwell - Historiaa 3 1.1 Maxwellin yhtälöt......................... 6 2 Sähkömagnetismi ja Cliordin algebrat 8 2.1 Tarvittavia käsitteitä.......................

Lisätiedot