Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät"

Transkriptio

1 11 Taso Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät tason. Olkoot nämä pisteet P, B ja C. Merkitään vaikkapa P B r ja PC s. Tällöin voidaan sanoa, että vektorit r ja s virittävät (erään) tason T. B T r P (x,y, z ) P (x, y, z) s C O Mikä tahansa tasoon T kuuluva vektori voidaan esittää muodossa k r + ms, missä k ja m ovat reaalilukuja. Palautetaan mieleen, että sanotaan vektoreiden r ja s olevan tämän -ulotteisen vektoriavaruuden ( taso T) kanta ja luvut k ja m ovat erään tähän tasoon kuuluvan vektorin skalaarikomponentit kannassa ( r, s). Jos sitten P (x, y, z) on tason T mielivaltainen piste, ja O origo, niin varmasti löytyy vektoriesitys OP OP + gr + hs. Tämä on tason T vektorimuotoinen esitys. Kun g ja h juoksevat kaikki reaaliluvut läpi miinus-äärettömästä äärettömään kaikin mahdollisin variaatioin, niin taso T tulee piirretyksi. Olkoon tason eräs normaalivektori n aî + bĵ + ckˆ. Osataan ehkä jo suoraan kirjoittaa PP (x x )î + (y y ) ĵ + (z z) kˆ. Nämä kaksi vektoria, ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan, ja siten niiden pistetulo häviää. n P P a(x x) + b(y y ) + c(z z) ax + by + cz + d, n ja P P,

2 kun on merkitty vakiosta koostuvan tavaran arvoksi d. Siis ax + by + cz d. Lause Yhtälö ax + by + cz +d esittää tasoa koordinaatistossa, jonka toisiaan vastaan kohtisuorat yksikkövektorit ovat î, ĵ ja kˆ. Tämän tason eräs normaalivektori n aî + bĵ + ckˆ. Johdetaan lauseke, josta suoraan voidaan laskea annetun pisteen ja annetun tason välinen etäisyys: O n P P Olkoon tason yhtälö annettu ax + by + cz + d, ja olkoon piste P (x, y, z) se, jonka etäisyys tästä tasosta tahdotaan tietää. Kun merkitään O origo, ja kun selvästi on voimassa vektoriyhtälö OP + PP OP,

3 missä P (x, y, z) on tason ax + by + cz + d mielivaltainen piste, niin mitä ilmeisimmin kysytty etäisyys on vektorin P P skalaariprojektion itseisarvo tason normaalivektorilla n aî + bĵ + ckˆ. Nyt on PP OP OP (x x)î + (y y )ĵ + (z z)kˆ, ja kun muistetaan skalaariprojektion laskulauseke a b, niin etsittävälle etäi- b syydelle d saadaan lauseke a b d P Pn [(x x )î + (y y )ĵ + (z z )kˆ ] n (aî + bĵ + ckˆ) ax ax + by by + cz cz a + b + c ax + by + cz + d, a + b + c ax by cz a + b + c d missä on sijoitettu ax + by + cz d, onhan P (x, y, z) tasossa oleva piste, ja sen koordinaatit toteuttavat tason yhtälön. Varmaan huomaat, että pisteen tasosta antavan etäisyyden lauseke on hyvin samankaltainen kuin on tason pisteen etäisyys tason suorasta: Lause 1 Pisteen (x, y, z ) etäisyys d tasosta ax + by + cz + d on d ax + by a + b + cz + c + d,

4 Esim. 1 Laske pisteen (, 3, 1) etäisyys tasosta 3x + 6y z 5. Tämä on suora sijoitus: 3 + 6( 3) 1 5 d ( ) Esim. Määritä tasojen x + y + 3z 4 ja 4x 3y + z 7 yhteiset pisteet. Tässä on yhtälöpari, mutta kolme tuntematonta. Pystyisikö tästä saamaan kahden tason yhteisten pisteiden välisen yhtälön, avaruussuoran yhtälön? Eliminoidaan x: x + y + 3z 4 4x 8y 1z 16 11y 11z 9 4x 3y + z 7 4x 3y + z y + 11z 9 y z 11 Siirrytään parametrimuotoon. Valitaan z t, missä t saa juosta läpi koko reaalilukujen joukon aina miinus-äärettömästä äärettömään. Tällöin saadaan y t ja x 4 y 3z 4 + t 3t t. Silloin x t x y z y t z t Tulos voitaisiin antaa myös vektorimuodossa, ko. suoran suuntavektoriksi kävisi s î ĵ + kˆ. Määritetään eräs suoran piste antamalla parametrille t mielivaltainen arvo, vaikkapa t, jolloin x ja y kiinnittyvät. Käytettään tämän jälkeen yhtälöä r r + us, missä parametri u juoksee reaaliluvut läpi. Määritellään lopuksi eräitä käsitteitä:

5 ****************************************************************** MÄÄRITELMÄ 8 Avaruuden suoran ja tason välinen kulma saadaan, kun määritetään ensin suoran suuntavektorin ja tason normaalivektorin välinen kulma ja vähennetään saatu asteluku 9 asteesta. Kahden tason välinen kulma on tasojen normaalivektoreiden välinen kulma. ****************************************************************** Esim. 3 Suora kulkee pisteen P (1,, 3) kautta ja sen suuntavektori on s î ĵ + 3 kˆ. Määritä tason 1 x + 3y + z 8 ja kyseisen suoran välinen kulma. Tason normaalivektori n 1î + 3ĵ + kˆ. cos(n, s) ( ) ( n,s) ( ) Kaksi avaruussuoraa saattavat olla erisuuntaiset, mutta niiden ei silti tarvitse leikata toisiaan toisin kuin samassa tasossa olevien kahden suoran. Tällöin tavataan sanoa, että suorat ovat ristikkäiset. Joskus voidaan kysyä kahden ristikkäisen suoran välistä etäisyyttä. Tällaisessa probleemassa täytyy valita kumpaiseltakin suoralta piste, mielivaltainen, siis parametrimuodossa ja muodostaa näiden pisteiden välinen suuntajana. Tämän suuntajanan tulee olla kohtisuorassa kummankin suoran suuntavektoria vastaan. Nämä kaksi kohtisuoruusehtoa kiinnittävät pisteiden esityksissä olevat parametrit niin, että kummaltakin suoralta määräytyvät juuri ne pisteet, joiden välinen jana on kaikkein lyhin kaikista niistä janoista, joiden toinen päätepiste on toisella suoralla ja toinen toisella.

6 s 1 P 1 O s P s P1 P ja s1 P1 P

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta nalyyttistä geometriaa kilailutehtävien kautta Jouni Seänen. 4. 04 Johdanto. Joskus kehäkulmalauseeseen kyllästyy ja haluaa ratkaista geometrian tehtävän algebrallisesti. Tässä monisteessa esitetään tarkoitukseen

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen.

Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen. Pns ratkaisu (Kr. 20.5, Lay 6.5 C-II/KP-II, 20, Kari Eloranta Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen. Määritelmä Jos A on

Lisätiedot

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto Ryhmäteoria Markku Koppinen Turun yliopisto 6. toukokuuta 2011 Alkusanat Tämä ryhmäteorian kurssi käsittelee enimmäkseen ryhmien esitysteoriaa, mutta kuten tulemme näkemään, esitysteoria liittyy niin läheisesti

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Analttinen geometria Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Lisää ryhmästä A 5 1 / 28. Lisää ryhmästä

Lisää ryhmästä A 5 1 / 28. Lisää ryhmästä 14A.1 14A.2 14A.3 14A.4 14A.5 14A.6 14A.7 14A.8 14A.9 14A.10 14A.11 14A.12 14A.13 1 / 28 14A.1 14A.1 14A.2 14A.3 14A.4 14A.5 14A.6 14A.7 14A.8 14A.9 14A.10 14A.11 14A.12 14A.13 Tehtävä: Määrää ryhmän karakteritaulu,

Lisätiedot

Luento 5: Peliteoriaa

Luento 5: Peliteoriaa Luento 5: Peliteoriaa Tässä kappaleessa tutustutaan lyhyesti peliteoriaan. Peliteorian ratkaisukäsite on Nashin tasapaino, jonka jo Augustin Cournot esitti duopolimallinsa ratkaisuna v. 1838. Cournot n

Lisätiedot

TOPOLOGISET RYHMÄT. I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa

TOPOLOGISET RYHMÄT. I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa Heikki Junnila TOPOLOGISET RYHMÄT I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa 1. Määritelmä, perusominaisuuksia..... 1 2. Aliryhmät ja tekijäryhmät. Jatkuvat homomorfismit. Tulot..... 13 3. Yhtenäisyys ja epäyhtenäisyys

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto Todennäköisyyslaskenta /7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, n laskeminen, käsite Hakemisto Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet Todennäköisyyslaskennassa tarkastelun kohteena ovat satunnaisilmiöt.esimerkkejä

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa

5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa 71 5. Integrointi n-ulotteisessa avaruudessa Taso-integraali 2 Yleistetään edellä esitetty määrätyn integraalin käsite ensin tasoon, 3 n sitten kolmiulotteiseen avaruuteen ja lopuksi yleiseen :ään. Kaikissa

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Yhtälön ratkaiseminen

Yhtälön ratkaiseminen Yhtälön ratkaiseminen Suora iterointi Kirjoitetaan yhtälö muotoon x = f(x). Ensin päätellään jollakin tavoin jokin alkuarvo x 0 ja sijoitetaan yhtälön oikealle puolelle, jolloin saadaan tarkennettu ratkaisu

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot