KOMPLEKSILUVUT C. Rationaaliluvut Q. Irrationaaliluvut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMPLEKSILUVUT C. Rationaaliluvut Q. Irrationaaliluvut"

Transkriptio

1 KOMPLEKSILUVUT C Luonnolliset luvut N Kokonaisluvut Z Rationaaliluvut Q Reaaliluvut R Kompleksi luvut C Negat kokonaisluvut Murtoluvut Irrationaaliluvut Imaginaariluvut Erilaisten yhtälöiden ratkaiseminen on johtanut lukualueen laajentamiseenesimerkiksi: Yhtälön x + 7 = ratkaisu ei ole luonnollinen luku, vaan se kuuluu luonnollisia lukuja laajempaan kokonaislukujen joukkoon Yhtälön x = 3 ratkaisu taas ei ole kokonaisluku, vaan se on murtoluku, joka kuuluu kokonaislukuja laajempaan rationaalilukujen joukkoon Edelleen yhtälön x = ratkaiseminen edellyttää rationaalilukujen joukon laajentamista reaalilukujen joukoksi Jotta voitaisiin ratkaista vaikkapa yhtälö x = 1, on reaalilukujen joukkoa laajennettava Imaginaariyksikkö i i = 1 eli 1 = i Yhtälön x = 1 ratkaisu on x = ± 1 = ± i Yhtälön x 4x + 8 = 0 ratkaisu on Kompleksiluvut x = ± 4 ( 4) i = ± 16 4 = ± 4 = ± i Kompleksiluvut ovat muotoa z = a + bi, missä a, b R Kompleksiluvun z reaaliosa Re z = a ja imaginaariosa Im z = b Kompleksiluku z = a + bi on reaalinen, jos b = 0, imaginaarinen, jos b 0, puhtaasti imaginaarinen, jos a = 0 ja b 0 Kompleksilukujen yhtäsuuruus Kompleksiluvut z 1 ja z ovat samat eli z 1 = z joss Re z 1 = Re z ja Im z 1 = Im z Kompleksiluvun vastaluku ja liittoluku Olkoon z = a + bi Silloin z:n vastaluku z = a bi, z:n liittoluku z = a bi Lahden Lyseon lukio 1 HL/005

2 Laskutoimitukset Kompleksiluvuilla lasketaan vastaavasti kuin polynomeilla muistaen tietenkin, että i = 1 Seuraavassa joitakin esimerkkejä kompleksilukujen yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuista 1 Laske kompleksilukujen 5i ja 3 + i summa, erotus, tulo ja osamäärä ( 5i ) + ( 3 + i) = + 3 5i + i = 5 3i ( 5i) ( 3 + i) = 3 5i i = 1 7i ( 5i)( 3 + i) = 6 + 4i 15i 10i = 6 11i 10( 1) = 6 11i + 10 = 16 11i 5i lasketaan poistamalla imaginaariyksikkö i nimittäjästä laventamalla nimittäjän 3 + i liittoluvulla, siis 5i ( 5i )( 3 i) = = i i + i = i = i = i 3 + i ( 3 + i)( 3 i) 3 ( i) Olkoon z = + 3 i Mikä on z:n käänteisluku 1 1 z eli z esitettynä muodossa a + bi? 3 Osoita, että kompleksiluvun ja sen liittoluvun summa ja tulo ovat aina reaalisia 1 i 4 Määritä kompleksiluvun z = reaali- ja imaginaariosat + i 5 Olkoon z1, z C Osoita, että z + z = z + z Määritä sellainen reaaliluku a, että a 1 + on reaalinen 1 i ai Kompleksilukuyhtälöitä Tarkastellaan yhtälöiden ratkaisua parin esimerkin avulla 1 Ratkaise z yhtälöstä iz( 3 i) = z + 3 i 3iz i z = z + 3 i 3iz + z = z + 3 i 3iz = 3 i 3 i i i i z = ( 3 )( ) = = 1 3 = 1 i 3i 3i ( i) 3 3 Ratkaise z yhtälöstä z z = iz + 4 Koska yhtälössä esiintyy sekä kompleksiluku z että sen liittoluku z, on yhtälö ratkaistava esittämällä z muodossa z = a + bi, jolloin z = a bi a bi ( a + bi) = i( a bi) + 4 a bi a bi = ai bi + 4 bi = b ai Kompleksiluvut samat, joss reaali- ja imaginaariosat samat 0 = b + 4 ja b = a Lahden Lyseon lukio HL/005

3 b = 4 ja a = 8 Täten z = 8 4 i 3 Ratkaise z:n suhteen yhtälö 3z iz = i 4 Ratkaise z:n suhteen yhtälö z 1 1 z = 3 i Kompleksitaso Jokaista kompleksilukua z = a + bi ( a, b R ) vastaa täsmälleen yksi järjestetty reaalilukupari ( a, b) ja kääntäen Näin ollen jokainen kompleksiluku voidaan esittää xy-tason pisteenä ja jokainen xy-tason piste on jokin kompleksiluku Koordinaatistoa sanotaan tässä yhteydessä kompleksitasoksi Alla olevaan kompleksitasoon on merkitty kompleksiluku + 4i 1 Merkitse kompleksitasoon luvut 1 i ja 3 1 i Missä kompleksitason pisteissä z + z =? Olkoon z = x + yi ja z = x yi z + z = x + yi + x yi = x Täten x = x = 1 Pisteet ovat suoralla x = 1 3 Missä kompleksitason pisteissä zz = z + z? Olkoon z = x + yi ja z = x yi ( x + yi)( x yi) = x + yi + x yi x + y = x x x y = 1 ( x 1) + ( y 0) = 1 Pisteet ovat ympyrällä, jonka keskipiste on (1,0) ja säde 1 4 Missä kompleksitason pisteissä luku z + z 1 on reaalinen? Lahden Lyseon lukio 3 HL/005

4 Kompleksiluvun itseisarvo eli moduli Kompleksiluvun z itseisarvo z ilmoittaa luvun etäisyyden origosta Jos z = a + bi, niin itseisarvo z = a + b 1 3i = + ( 3) = 13 ( ) 5i = = 5 1+ i 1 i 3 Missä kompleksitason pisteissä z i z = x + yi ( ) z i = x + yi i = x + ( y 1) i = x + y 1 Täten on siis x ( y ) + 1 Koska molemmat puolet positiivisia, niin neliöönkorotuksessa järjestys säilyy, joten ( y ) x Ympyrällä, jonka keskipiste on (0,1) ja säde sekä sen sisäpuolella 4 Esitä kompleksitasossa yhtälön z + 1 = z i ratkaisut 5 Missä sijaitsevat kompleksitasossa ne pisteet, jotka toteuttavat ehdon z z + 6? Lahden Lyseon lukio 4 HL/005

5 Polynomien jaollisuus ja nollakohdat Tarkastellaan n-asteista polynomifunktiota ( n 1) n n 1 p ( z) = an z + an 1z + + a1z + a0, an,, a0 C, an 0 Polynomi p (z) on jaollinen binomilla ( z a) silloin ja vain silloin, kun z = a on polynomin p (z) nollakohta k Kompleksiluku z = a on polynomin p (z) k-kertainen nollakohta, jos p( z) = ( z a) q( z) ja q (z) ei ole enää jaollinen binomilla ( z a), ts q ( a) 0 Polynomilla p (z) on kompleksilukujen joukossa C täsmälleen n nollakohtaa, kun jokainen nollakohta otetaan mukaan niin monta kertaa kuin sen kertaluku osoittaa Jos nollakohdat ovat z 1, z,,, niin p( z) = a ( z z )( z z ) L ( z z ) z n n 1 n 1 Jaa polynomi p ( z) = z 3 7 ensimmäisen asteen tekijöihin Ratkaistaan polynomin nollakohdat helposti huomataan, että z = 3 on yksi nollakohta, joten binomi ( z 3) on yksi tekijä Suorittamalla jakolasku jakokulmassa saadaan 3 z 7 = z + 3z + 9 z 3 3 Täten z 7 = ( z 3)( z + 3z + 9) Muut nollakohdat saadaan ratkaisemalla yhtälö 3 3 z + 3z + 9 = 0 Ratkaisut ovat z = ± 3 i Täten z 7 = ( z 3) z + 3 i z i Kompleksiluvun esitys polaarimuodossa Tarkastellaan kompleksilukua z = x + yi kompleksitasossa Olkoon z = r Silloin on x = r cosθ, y = r sinθ Lahden Lyseon lukio 5 HL/005

6 Kompleksiluvun z = x + yi polaariesitys on z = r(cosθ + i sinθ ), missä θ on kompleksiluvun z argumentti, ts θ = arg z ja r = z 1 Muuta kompleksiluku z = 1+ i polaarimuotoon Mikä on kompleksiluvun argumentti? Muuta kompleksiluku z = i polaarimuotoon Mikä on kompleksiluvun argumentti? Lahden Lyseon lukio 6 HL/005

7 Joitakin ylioppilastehtäviä YO-S98/7: Kompleksiluku z = x + yi on myös vektori xi + y j Määritä kaikki kompleksiluvut z 1 ja z, joille pätee z1 z = z1z Tässä z1 z tarkoittaa vektoreiden z 1 ja z skalaarituloa ja z 1 z kompleksilukujen z 1 ja z tuloa YO-K97/6 Millä kompleksiluvuilla z luku ( z ) i z on positiivinen? Piirrä kuvio YO-K95/9 Ajanhetkellä t 0 ovat pisteet z = z ( t) ja z = z ( t) kompleksitasolla paikoissa 1 1 t t z1( t) = t + ie, z ( t) = 3 + t + ie Määritä pisteiden välinen etäisyys z z hetkellä t Milloin etäisyys on suurin? Määritä lim z ( t) z ( t) t YO-K94/4 Määritä kompleksiluvut z = x + yi, joille z = i 1 PR-99/9 Mikä on kompleksitason pistejoukon z ( 1 i) = pienin etäisyys origosta? 1 Lahden Lyseon lukio 7 HL/005

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

Reaaliset sin ja cos voidaan palauttaa eksponenttifunktioon Eulerin kaavan avulla: Jos x on reaaliluku, niin e ix = cos x i sin x

Reaaliset sin ja cos voidaan palauttaa eksponenttifunktioon Eulerin kaavan avulla: Jos x on reaaliluku, niin e ix = cos x i sin x 2 1. Trigonometriset ja hyperboliset funktiot Reaaliset sin ja cos voidaan palauttaa eksponenttifunktioon Eulerin kaavan avulla: Jos x on reaaliluku, niin e ix = cos x + i sin x, e ix = cos x i sin x Jos

Lisätiedot

Kompleksiluvut. Johdanto

Kompleksiluvut. Johdanto Kompleksiluvut Johdato Tuomo Pirie tuomo.pirie@tut.fi Aikoje kuluessa o matematiikassa kohdattu tilateita, jolloi käytetyt määrittelyt ja rajoitukset (esimerkiksi käytetyt lukujoukot) eivät ole olleet

Lisätiedot

Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä

Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä Törmäyskurssi kilpailulukuteoriaan pienin välttämätön oppimäärä Anne-Maria Ernvall-Hytönen 14. tammikuuta 2011 Sisältö 1 Jaollisuus, alkuluvut, ynnä muut perustavanlaatuiset asiat 2 1.1 Lukujen tekijöiden

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

10 %. Kuinka monta prosenttia arvo nousi yhteensä näiden muutosten jälkeen?

10 %. Kuinka monta prosenttia arvo nousi yhteensä näiden muutosten jälkeen? YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 3.3.0 MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä (*) merkittyjen tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

matematiikkaa maahanmuuttajille Eeva Rinne

matematiikkaa maahanmuuttajille Eeva Rinne matematiikkaa maahanmuuttajille Eeva Rinne 1 Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja -sarja Tekijä: Eeva Rinne Julkaisija: Turun kristillisen opiston säätiö, Lustokatu 7, 20380 Turku. www.tk-opisto.fi

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, joulukuu 2013, (ehkä vähän) vaativammat

Harjoitustehtävät, joulukuu 2013, (ehkä vähän) vaativammat Harjoitustehtävät, joulukuu 013, (ehkä vähän) vaativammat Ratkaisuja 1. Viisinumeroinen luku a679b on jaollinen 7:lla. Määritä a ja b. Ratkaisu. Luvun on oltava jaollinen 8:lla ja 9:llä. Koska luku on

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa

1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa 1. Muutamia erityisongelmia murtolukujen käsitteen oppimisessa (Lähde: Lamon, S. 1999. Teaching fractions and ratios for understanding. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.) Murtolukujen alueelle siirryttäessä

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010 ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen 2010 c Tauno Metsänkylä ja Marjatta Näätänen ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen Esipuhe Tämä kirja on syntynyt toisen tekijän(t.m.) Turun yliopistossa

Lisätiedot

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt . Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt MÄÄRITELMÄ 3: Lukua b sanotaan luvun a neliöjuureksi, merkitään a b, jos b täyttää kaksi ehtoa: 1o b > 0 o b a Esim.1 Määritä a) 64 b) 0 c) 36 a) Luvun 64 neliöjuuri

Lisätiedot

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste Suora 1/5 Sisältö KATSO MYÖS:, vektorialgebra, geometriset probleemat, taso Suora geometrisena peruskäsitteenä Pisteen ohella suora on geometrinen peruskäsite, jota varsinaisesti ei määritellä. Alkeisgeometriassa

Lisätiedot

Vapaa matikka. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)

Vapaa matikka. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Vapaa matikka Funktiot ja yhtälöt (MAA1) La distance n y fait rien; il n y a que le premier pas qui coûte. Marie Anne de Vichy-Chamrond, marquise du Deffand kirjeessä Jean le Rond d Alembert lle 7. heinäkuuta

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Kompleksilukujen hyödyntäminen vaihtosähköpiirien analyysissä Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Osoitin eli kompleksiluku: Trigonometrinen muoto

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät 11 Taso Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät tason. Olkoot nämä pisteet P, B ja C. Merkitään vaikkapa P B r ja PC s. Tällöin voidaan sanoa, että vektorit

Lisätiedot

Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa

Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa Solmu 1/2008 1 Onko 1 olemassa? Keskipituinen kertomus lukujen olemuksesta, 1. osa Antti Valmari Tiivistelmä Tämän kirjoituksen tavoitteena on kertoa lukujen olemuksesta ja matemaattisen määrittelemisen

Lisätiedot

Wolfram Alpha. Matematiikkaopas. Timo Mäkelä

Wolfram Alpha. Matematiikkaopas. Timo Mäkelä Wolfram Alpha Matematiikkaopas Timo Mäkelä Wolfram Alpha - Matematiikka 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. PERUSASIOITA...4 2.1 PERUSLASKENTA...4 2.2 LUKUJEN KÄSITTELY...7 2.3 ERIKOISMERKIT...9 2.4 PERUSFUNKTIOT...10

Lisätiedot