Ajankohtaista työsuojelusta. Työympäristöasiantuntija, TtM, ft Yhteiskuntasuhteet - ja kehittäminen toimiala Tehy ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista työsuojelusta. Työympäristöasiantuntija, TtM, ft Yhteiskuntasuhteet - ja kehittäminen toimiala Tehy ry"

Transkriptio

1 Ajankohtaista työsuojelusta Työympäristöasiantuntija, TtM, ft Yhteiskuntasuhteet - ja kehittäminen toimiala Tehy ry

2 Esityksen sisältö: Työsuojelusta terveydenhuoltoalalla Neulanpistodirektiivin (2010/32/EU) implementointi Sähkömagneettiset kentät (2004/40/EC päivitys) Ns. Ergonomiadirektiivin valmistelu Työaikadirektiivin uudistaminen Työturvallisuuslain uudistus Tapaturmavakuutuslainsäädännön uudistaminen Työterveyshuoltolain ja sairausvakuutuslain muutokset 30, 60, 90 -> käsiteltävä yt- toiminnassa (+ tietosuoja) Avien kuntien työsuojeluhanke Ttk- päihdeasiantuntijatyöryhmä Henkilöstön asema palvelurakennemuutoksissa

3 Työsuojelusta terveydenhuoltoalalla Terveydenhoitoala työllistää noin 10 prosenttia kaikista työntekijöistä Euroopan Unionin alueella 3/ 4 naisia Useita työympäristön riskitekijöitä Työntekijöiden keski-ikä keskimääräistä korkeampi (erityisesti Suomessa)

4 Terveydenhoitoalan työntekijöiden riskit Biologiset riskit, kuten neulanpistoista johtuvat tulehdukset, työympäristössä esiintyvät homesienet, bakteerit Kemialliset riskit kuten syöpähoidoissa käytetyistä lääkkeistä ja desinfiointiaineista johtuvat riskit Fysikaaliset riskit, kuten ionisoiva säteily, melu, veto, lämpö, valaistus Ergonomiset riskit (fyysiset), esimerkiksi potilaiden käsittely, käsin tehtävät siirrot, työasennot, työtilat, tilan ahtaus Psykososiaaliset riskit, kuten väkivalta, vuorotyö (epäsopivat työajat), kiire/stressi, epäasiallinen kohtelu, eettinen stressi, kivun ja kuoleman kohtaaminen, hätätilanteet, altistuminen traumaattisille tapahtumille, odotukset vrt. ajan, taitojen tai tuen puutteeseen, johtamiskysymykset

5 Ns. neulanpistodirektiivin (2010/32/EU) implementoinnin deadline 11. toukokuuta 2013 lähestyy

6 Taustaa direktiiville Neuvoston päätös direktiivistä 2010/32/EU ( virallisessa EU:n lehdessä ), jäsenmailla 3 v. aikaa implementointiin

7 EU-tason puitesopimuksen johdantoa: Fakta: veritartuntatapaturmia sattuu päivittäin Työterveys ja työturvallisuus on asia, jota kaikkien terveydenhuoltoalalla toimivien olisi pidettävä tärkeänä. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus on ensiarvoisen tärkeä asia, joka liittyy läheisesti potilaiden terveyteen. Se on laadukkaan hoidon perusta

8 Direktiivin yleisiä tavoitteita Mahdollisimman turvallisen työympäristön saavuttaminen Tapaturmien ennaltaehkäisy Työntekijöiden suojeleminen riskeiltä Riskien arvioinnin toteutus terveydenhuollon työpaikoilla, riskien tunnistaminen, koulutuksen, opetuksen ja ohjauksen järjestäminen Henkilöstölle tiedottaminen Tietoisuuden lisääminen Syyllistämättömyyden kulttuurin luominen Tilastoinnin ja seurannan varmistaminen

9 Tähän voidaan päästä seuraavien ehkäisy- ja suojatoimien avulla: luopuminen tarpeettomasta terävien esineiden käytöstä sellaisten lääketieteellisten instrumenttien käyttöönotto, joissa on turvallisuusteknisiä suojamekanismeja turvalliset työskentelymenetelmät turvalliset menettelyt terävien lääketieteellisten instrumenttien käyttöön ja hävittämiseen (särmäisjäteastiat) suojuskielto neulan käytön jälkeen henkilökohtaiset suojavälineet rokottaminen tiedottaminen ja koulutus

10 Mikrobeille altistuminen terveydenhuollossa - veritartunta Direktiivistä neuvoteltaessa esillä hepatiitti B ja hepatiitti C sekä HIV-virustartunnat Esim. HUS:ssa rekisteröidään n. 500 verialtistustilannetta /v, joista n. 75 % neulanpistotapaturmia. Inf.lääkäri Veli-Jukka Anttilan mukaan leikkaussaleista melko vähän ilmoituksia ( ). HIV posit. verialtistuksia, jotka johtavat työntekijän lääkehoitoon on n /v. Työntekijän sosiaaliturvasta kyse: Vakuutusoikeuden ratkaisut ( sh, hammaslääkäri); Sh-case: vaikka potilas sairastanut haimatulehduksen, ei voida pitää todennäköisenä syynä epäillä, että pot.olisi veriteitse tarttuvan taudin kantaja. -> Lääketieteelliset testit jäivät työntekijän maksettavaksi

11 TVL:N VAHINKOTILASTOT ( ), TAPAUSKUVAUKSET (terävät esineet terveydenhuollossa) EU-alueella yli miljoona tapaturmaa vuodessa terv.huollossa! Työpaikkasi omat tilastot? AMMATTILUOKKA (3) SATTUMISVUOSI YHT terveyden-/sairaanhoitotyö (100) kuntoutustyö (terv.huolto) (110) hammashoitoalan työ (120) apteekkialan työ (130) eläinlääkärit (141) terveysvalvonta (142) sosiaalialan työ (150) päivähoitotyöntekijät (160) kunnall. perhepäivähoittajat(161) psykologit (170) harrastustoiminnan ohjaus (180) terveydenhuoltotyö (muu) (190) YHT

12 Tapausten määriä TVL:n vuosien vahinkokuvaustilastoissa ilmoitettuna yhteensä 5322 tapausta, joista terävien esineiden ( neulat. veitset ym.) aiheuttamia tapaturmia yhteensä 2004 tapausta ( 37,6%). Edellä mainittuun lukuun eivät sisälly tapaukset, jotka vahinkokuvauksen mukaan ns. puhtaita tapauksia. Eläintenhoitoon liittyvät tapaukset eivät ole myöskään tässä 2004 tapausluvussa mukana. Lääkärit, kandit ja eri ammattiryhmien hoitajat ovat mukana

13 Usein mainitut työt/työtilanteet Leikkaussalityö Näytteenotto Puudutukset Välinehuolto Särmäisjäteastiat Leikkaussaliliinojen väliin jääneet terävät esineet Neulat, kirurginveitset

14 Tapausten määriä eriteltynä: Särmäisjäteastiat, pullot, purkit, mukit, kanisterit: tapauksia vahinkokuvaustilastoissa yht. 68 tapausta (3,4%) 2004 ilmoitetusta. Hylsytystapauksia yht. 125 tapausta (6,2%) 2004 ilmoitetusta. Diabetes-potilaiden hoito: insuliini anto sekä verensokerin mittaukset: tapauksia yht. 373 tapausta (18,6%). HIV-potilaiden hoitotapauksia yht

15 TERÄVIEN ESINEIDEN TURVALLINEN KÄYTTÖ ENNALTAEHKÄISY - ENNALTAEHKÄISY Turvalliset työvälineet Turvallinen työympäristö Perehdytys, koulutus Tietoisuuden lisääminen Hylsytyksen kielto, jäteastiat Riskien arviointi Raportointi, tilastointi Ketään ei syyllistetä Tth, rokotukset

16 Direktiivin kansallinen toimeenpano - Stm:n työturvallisuussäännöksiä valmisteleva kolmikantainen neuvottelukunta (TTN) aloitti dir:n implementointineuvottelut. - TTN asetti jaoston, jolla määräaika syyskuulle 2012 jatkoaikaa tarvitaan!

17 Jaostossa selvittelyssä olevia asioita: Rokotukset ja niiden maksullisuus Alan opiskelijoiden työturvallisuus ja -terveys; ensiapu, lääketieteelliset testit, rokotukset, lääkitykset ( hep.c:n häätöhoito) Hylsytyksen kielto Kustannusten kohdentuminen ( lääketieteelliset testi, estolääkitys) Koulutuksen pakollisuus Valviran toiminta (oikeus antaa tarkempia säädöksiä, valmistajien ohjeiden noudattaminen)

18 Työturvallisuuden ja terveyden voimassa olevaa säädöspohjaa 1. Työturvallisuuslaki (738/2002) 2. VNp työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta (1155/1993) 3. STMp biologisten tekijöiden luokituksesta (229/1998) 4. Työsuojelun valvonta- ja yhteistoimintalaki (44/2006) 5. VNa työvälineiden käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 6. VnP henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä (1407/1993) 7. VnP perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä aiheutuvan vaaran torjunnasta (1043/1991) 8. Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja sen nojalla annettu asetus erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavista töistä (1485/2001, liite: biologiset tekijät) 9. Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)

19 Työturvallisuuden ja terveyden voimassa olevaa säädöspohjaa jatkuu 10. Ammattitautilaki (1343/1988) ja asetus (1347/1988) 11. Tartuntatautilaki ( hep.b ja C sekä HIV ilmoitettavia tartuntatauteja) (583/1986). Lain uudistus meneillään stm:ssä. 12. Rikoslaki 47 luku (39/1889) 13. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (511/2008) 14. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 15. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (ammattimainen toiminta) (629/2010) 16. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (täydennyskoulutus) (559/1994, muutettu 1200/2007)

20 Aineistoa saatavilla Työterveyslaitos; Rokotukset työelämässä (Tre 2007) Työterveyslaitos; Veritartuntavaara työssä (Hki 2008) Tehyn selvitys 2/11 Älä anna neulanpiston yllättää löytyy verkkosivuilta (julkaisut) 3rd European Biosafety Summit 1st June 2012 aineisto

21 Työaikadirektiivin uudistaminen Työaikadirektiivistä on neuvoteltu sosiaalidialogissa palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen kesken joulukuusta -11 lähtien. Komissio on antanut aikaa neuvotteluille vuoden 2012 loppuun saakka. Mikäli neuvottelutulosta ei synny määräaikaan mennessä, direktiivin valmistelu siirtyy Euroopan komissiolle ja parlamentille. Suomen palkansaajakeskusjärjestöt kannattavat työaikadirektiivin uusimista Palkansaajajärjestöt vaativat työajan käsitteen säilyttämistä ennallaan, jotta työ- ja vapaa-ajan väliin ei muodostu harmaata vyöhykettä

22 Työaikadirektiivin uudistaminen järjestöt vaativat niin kutsutun opt-outin poistamista direktiivistä (Opt-outilla tarkoitetaan mahdollisuutta poiketa työaikasääntelystä) Agendalla ylempien toimihenkilöiden asema. Nykyinen työaikadirektiivi jättää ylemmät toimihenkilöt työaikasuojelun ulkopuolelle

23 Sähkömagneettiset kentät direktiivi Suomen asiantuntijatyöryhmän tärkeimmät neuvottelutavoitteet (työsuojelulliset näkökohdat) on menossa läpi Direktiiviluonnos hyväksyttiin TSTK- neuvostossa (Euroopan neuvoston työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto) Euroopan Parlamentti käsittelee asiaa ( ), valiokuntaäänestys EP:ssä

24 Työturvallisuuslain muuttamisesta (asetusluonnos): Riskien arviointiin tulossa lisäys; työaikojen vaikutusten arviointi (10 1 mom.) Tehyn mielestä yleisperustelussa tulisi käsitellä työpaikan käsitettä laajemmin, koska työpaikka ei enää ole yksi kiinteä työtila, vaan työtä tehdään monessa paikassa = Toisen kotona tehtävän työn korostuminen (Työturvallisuuslain 5 :ssä on jo säädetty kyseisen lain soveltamisesta työhön työntekijän tai muun kodissa.)

25 Työturvallisuuslain muuttamisesta (asetusluonnos): Lakiesityksen nykytilan arvioinnissa on kuvattu joustavien työaikojen yleistymistä (ei kuitenkaan sote-alalla) Tehyn kanta on, että työaikasuojelu on osa työsuojelua (työnantajalähtöinen joustavuusvaatimus saattaa haitata työntekijän terveyttä) Tehyn ehdotuksia jatkoa varten, varallaolon vaikutus työtekijän terveyteen

26 Ns. Ergonomiadirektiivi Ollut asiantuntijavalmistelussa jo pitkään EU:n työsuojelustrategia on päättymässä, parhaillaan neuvotellaan tuleeko uutta strategiaa vuosille Tule-sairauksien ehkäisy oli yksin tärkeimmistä tavoitteista Yhdeksi uuden työsuojelustrategian painopisteistä on nostettu työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn (Komissaari Andor) Merkitystä terv.huolto -alalle esim. yksin tehtävien nostojen kilorajat

27 Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen Iso lainsäädännöllinen muutos, vaikutuksia myös muuhun lainsäädäntöön (ammattitaudit, kuntoutus, tapaturmat) Uudistusta suunnitellaan kolmikantaisissa neuvotteluissa (TAU 2) Ryhmän tulee tehdä esitykset lakien kokonaisuudistukseksi mennessä Uudistetun lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta STTK tavoittelee uudistuksessa muun muassa homealtistusten korvausperusteiden kehittämistä

28 Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolaki muuttui tavoitteena työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisy Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon sekä muun terveydenhuollon yhteistyö tiivistyy Työnantaja Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään siinä vaiheessa, kun poissaolo on jatkunut kuukauden (30 pv) Työterveyshuolto Työterveyshuollon lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun mahdollisuuksista tarvitaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivärahapäivältä. Työntekijä Sairauspäivärahaa on haettava Kelalta kahden kuukauden kuluessa (60 pv) työkyvyttömyyden alkamisesta aikaisemman neljän kuukauden sijasta

29 SV- ja työterveyshuoltolain muutos jatkuu.. Tietosuojasäännöksiin ei ole lain myötä tullut muutoksia irtisanomissäännöksiin ei tullut muutoksia, vaan lain tavoitteena on tukea työntekijää jatkamaan työssään Työpaikan menettelytavoista sairauspoissaoloihin liittyen on sovittava yhdessä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa -> käytävä läpi yhteistoimintamenettelyssä, siten kuten työelämä tietosuojalain 4 3 mom. säädetään (Kirjatut toimintakäytännöt, työntekijöitä informoitava sairauspoissaolotietojen käsittelystä ja luovuttamisesta TTH:oon)

30 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke Valvontaa suunnataan vuonna 2012 valtakunnallisesti sosiaalija terveysalalle ja koulutukseen sekä vastuualuekohtaisen valinnan mukaisesti myös muille toimialoille Kohteena kunnat ja kuntayhtymät Valvontaa kohdistetaan kunnan koko organisaatioon: ylin johto toimialan/tulosalueen johto työpaikat/toimipisteet

31 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke Hankkeen tarkastuksilla valvotaan, että työpaikan työsuojelun yhteistoiminta on organisoitua ja suunnitelmallista ja että se tukee ja kehittää turvallisuusjohtamista työpaikan työterveyshuolto on järjestetty lainsäädännön mukaisella tavalla ja työnantaja hyödyntää työterveyshuollon tekemät johtopäätökset työolojen terveydellisestä merkityksestä työnantajalla on toimivat käytännöt keskeisten työturvallisuusriskien hallintaan

32 Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla (vuodelta 2006; TTK) ja TTK:n muut ajankohtaiset Asiantuntijatyöryhmä päivittämässä Päihteet puntarissa opasta ym. Ohjeistusta (puhalluttaminen) Päihteet (potilasturvallisuus, itsehoito, ammatinharjoittaminen) Lisäksi ; Terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu- ja kehittämisopas päivitys käynnistymässä.terveellinen sisäilmasto työpaikalla sivusto valmisteilla

33 Vielä yksi ajankohtainen asia YT-toiminnan toteutuminen muutoksissa Yt-laki hampaaton, ei juuri sanktioita rikkomuksesta Henkilöstön asema toimintaympäristö- ja rakennemuutoksissa (kuntakentän muutokset, ensihoitopalvelu) Vaikutukset työaikaan, työntekopaikkaan, tehtäviin, osaamisen kehittämiseen jne

34 Lisätietoa Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastajat. Työsuojelun valvontaviranomaisella on mm. hyvää tiedotus- ja opasmateriaalia työpaikkojen tueksi. Tutustu sivuihin ; STM työsuojelun vastuu-ministeriönä ylläpitää työsuojelua koskevaa omaa sivustoa valintapalkista kohta Työsuojelu Työsuojeluaiheiset nettisivustot, joissa on paljon tietoa, ohjeita ja neuvoja. Esimerkiski TTL:n ja TTK:n sivuilta Kansallinen työsuojelun tietopankki:

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

Älä anna neulanpiston yllättää

Älä anna neulanpiston yllättää TEHYN JULKAISUSARJA 1 13 B SELVITYKSIÄ Älä anna neulanpiston yllättää Selvitys neulanpistoista ja terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista n Irmeli Vuoriluoto TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/13 Älä anna

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Älä anna neulanpiston yllättää

Älä anna neulanpiston yllättää TEHYN JULKAISUSARJA 3 08 B S E LV I T Y K S I Ä Älä anna neulanpiston yllättää Tapaturmavaara Tehyn selvitys neulanpistoista ja terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista Irmeli Vuoriluoto TEHYN JULKAISUSARJA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013

Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Yleistä Valvonnasta Säädöksistä Mielenkiintoista Kirsi Kyrkkö 31.1.2013 Yleiset tavoitteet STM: Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 (SKS 2020) Hyvinvoinnille

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

Ajankohtaista EU:sta 1/2014

Ajankohtaista EU:sta 1/2014 2014 Ajankohtaista EU:sta 1/2014 Työsuojeluosasto 13.3.2014 Lukijalle EU-asioissa on mielenkiintoiset ajat käsillä; kotimaassa Euroopan parlamentin vaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Ehdokasasettelu

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA. Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa

TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA. Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa Mari Juopperi / 30428 Maisteritutkielma Työ- ja sosiaalioikeus Oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla

Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla TEHYN JULKAISUSARJA 3 10 B S E LV I T Y K S I Ä Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla Jotenkin uskomatonta, että vaikka olen sairaalassa

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot