Työturvallisuutta perehdyttämällä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työturvallisuutta perehdyttämällä"

Transkriptio

1 Työturvallisuutta perehdyttämällä Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Turku

2 Työsuojeluviranomaisen tehtävät: Asiakas- ja viranomaisaloitteinen työsuojeluvalvonta Vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syiden tutkinta sekä toiminta niiden ehkäisemiseksi Tuotevalvonta Osallistuminen työrikosten käsittelyyn. Valvontaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö 2

3 Vuosina työpaikkatarkastuksilla valvomme erityisesti: Työnantajan yleiset velvollisuudet: Perehdyttäminen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työsuojelun toimintaohjelma ja työsuojelun yhteistoiminta Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työterveyshuollon työpaikkaselvitys Psykososiaalinen kuormitus Työnteon keskeiset ehdot Viranomaisvalvonta riskiperusteisesti valituille toimialoille Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Vs. Ylitarkastaja Ulla Riikonen

4 Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijälle annettavaa opastusta työtehtäviin. Helpottaa sisäänpääsyä organisaatioon tai tehtävään Auttaa saavuttamaan nopeammin tavoitellun osaamis- ja tehokkuustason Auttaa oppimaan työpaikan hyvät käytännöt Ennaltaehkäisee työtapaturmia tai työperäisiä sairauksia Antaa valmiuksia toimia erilaisissa tilanteissa On lakiin perustuva työnantajan velvollisuus! Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Vs. Ylitarkastaja Ulla Riikonen

5 Työturvallisuuslaki14 1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista; Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Vs. Ylitarkastaja Ulla Riikonen

6 Työturvallisuuslaki 14 jatkoa.. 2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi; 3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Vs. Ylitarkastaja Ulla Riikonen

7 Perehdyttämisessä huomioitavaa Perehdytettävän työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Annettavalla opetuksella ja ohjauksella tulee olla asiallinen yhteys työn ja työpaikan luonteeseen ja myös niihin vaaroihin ja haittoihin, joita työpaikalla todetaan olevan. Edellä mainitut tekijät vaikuttavat olennaisesti opetuksen ja ohjauksen tarpeeseen ja suuntaamiseen. Myös esimiestyössä tarvitaan perehdytystä työtehtävien edellyttämiin vastuisiin ja velvoitteisiin. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Vs. Ylitarkastaja Ulla Riikonen

8 Erityistilanteita perehdyttämisessä Nuoret työntekijät - Työtehtävät voivat edellyttää ilmoitus- tai lupamenettelyä nuorten työntekijöiden käyttämisestä vaaralliseen työhön - Huomioitava myös koulutyössä, esim. teknisen työn opetuksessa Yhteinen työpaikka Jokaisen toimittajan jokainen työntekijä perehdytetään Isäntätyöpaikka varmistaa toimittajansa työntekijän perehdyttämisen isäntätyöpaikan olosuhteisiin. Vuokratyö Vuokrayritys huolehtii yleisperehdytyksestä. Käyttäjäyrityksen on annettava tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Vs. Ylitarkastaja Ulla Riikonen

9 LSAVIssa on tarkastuksilla v annettu työnantajalle perehdyttämiseen ja turvallisiin työtapoihin liittyen 505 velvoitetta Perehdyttäminen, turvallisuuden varmistamiseksi annettavat ohjeet 23 % Asbestityö, rakennustyömaahan perehdyttäminen 3 % 38 % koski väkivallan uhan hallintaan liittyviä puutteita, kuten opastusta väkivallan uhka- ja vaaratilanteisiin varautumisessa. 23 % velvoitteista koski yleisesti perehdyttämistä tai turvallisuuden varmistamiseksi työntekijälle annettavia ohjeita. Koneet, laitteet, työvälineet sekä trukinkuljettajan lupa 15 % Psykososiaalinen kuormitus, häirintä 4% Väkivallan uhka 38% Ensiapuvalmius, hälytys- turvallisuus- ja pelastautumisvälineet ohjeet, henkilönsuojainten käyttö/ohjeet 9 % Fyysinen kuormitus, käsin tehtävät nostot ja siirrot 8 % Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Vs. Ylitarkastaja Ulla Riikonen 9

10 Tarkastushavaintoja onnistuneesta perehdyttämisestä Työturvallisuudelle myönteinen työilmapiiri ja -kulttuuri Perehdyttämisvastuut ja tehtävät selkeästi määritelty Ajan tasalla oleva ja tarkoituksenmukainen perehdytysmateriaali käytettävissä Tarpeelliset resurssit varattu perehdyttämiseen ja uusien asioiden omaksumiseen Perehtymisen etenemistä seurataan suunnitellusti Vaarojen arviointi ja työpaikkaselvitys osana perehdytysmateriaalia Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Vs. Ylitarkastaja Ulla Riikonen

11 Tavoitteena on tukea työntekijöitä ja työnantajia, jotta he pystyvät ratkaisemaan asiat itse työpaikalla. Nettisivut Puhelinneuvonta arkisin klo 9-15, puh: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Vs. Ylitarkastaja Ulla Riikonen

12 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Itsenäisyydenaukio 2 PL 22, Turku Puhelinvaihde: (valtakunnallinen) tyosuojelu.lounais(at)avi.fi Kiitos mielenkiinnostanne! Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Vs. Ylitarkastaja Ulla Riikonen