asiamies Irmeli Vuoriluoto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asiamies Irmeli Vuoriluoto"

Transkriptio

1 Labquality-päivät ät 2011 Helsingin Messukeskus, klo Neuvoston direktiivi 2010/32/EU terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla Tehy ry, Kehittämisyksikkö asiamies Irmeli Vuoriluoto

2 Sisältö EU-tason neuvottelutoiminta Kansallisen tason toiminnasta Voimassa oleva kansallinen säädöspohja Tehyn selvitys 3/2008 neulanpistotapaturmista; tuloksia ja johtopäätökset Direktiivin tavoite Direktiiviin ii liittyvän puitesopimuksen i sisältö Direktiivin kansallinen implementointi käynnistynyt 1

3 Direktiivin taustalla: 1. Komissio vahvisti HOSPEEMin (European Hospital and Healthcare Employers`Association) EPSUn (European Federation of Public Services) virallisiksi sosiaalidialogi-osapuoliksi osapuoliksi 2. HOSPEEMin ja EPSUn kirjallinen ilmoitus komissiolle halusta aloittaa sopimusneuvottelut 3. HOSPEEM ja EPSU: puitesopimus p terävien esineiden aiheuttamien tapaturmien ehkäisemiseksi terveydenhuoltoalalla ja 2

4 STM, Työsuojelun säädösvalmistelun sidosryhmätiedote 2008, Ajankohtaista EU:sta Komissio ilmoittaa antavansa ehdotuksen työntekijöiden suojelusta työssä, jossa käytetään neuloja (esimerkiksi injektioruiskujen neuloja). 3

5 Stm, EU33 terveysjaosto (joulukuu 2009) Kirjallinen menettely neulanpistodirektiivistä Suomi suhtautuu myönteisesti terveydenhuoltoalalla työskentelevien neulanpistovahinkojen torjunnan edistämineen ja pitää työmarkkinaosapuolten puitesopimukseen perustuvaa direktiiviä perusteltuna 4

6 Työturvallisuuden ja terveyden säädöspohjaa -Työturvallisuuslaki - VnP työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta - StmP biologisten tekijöiden luokituksesta - Työsuojelun valvonta- ja yhteistoimintalaki -VnA VAtöäli työvälineiden id kätötäj käytöstä ja tarkastamisesta t t -VnP henkilönsuojaimista - VnP perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä aheutuvan vaaran torjunnasta t - Työterveyshuoltolaki sekä asetus erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavista töistä, liite: biologiset tekijät - Tapaturmavakuutuslaki - Ammattitautilaki ja asetus - Tartuntatautilaki 5

7 Mutta mitä ennen EU-tason neuvotteluosapuolten sopimusneuvotteluja : Useissa EU-maissa ja kansainvälisesti selvityksiä, hankkeita, tutkimuksia ns. neulanpistotapaturmista ja niiden vakavuudesta terveydenhuollon työntekijöille 2000-luvulla 6

8 Nykyisin vereen tulee suhtautua ikään kuin siihen liittyy aina tartuntavaara. TYKS:n inf.lääkäri Jarmo Oksin mukaan 1000 suomalaista kantaa HI-virusta tietämättään,

9 Veritartuntavaara työssä - Tehyn selvityksen 3/2008 tuloksia Fakta: veritartuntatapaturmatilanteita sattuu päivittäin Vaaratekijä: Veren välityksellä tarttuvat virusinfektiot: hepatiitti B ja C sekä HIV- infektio (=ilmoitettavia tartuntatauteja) 8

10 Tapaturmavaara, Tunsitko piston, muistitko ilmoittaa? Tehyn selvitys neulanpistoista ja terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista, Irmeli Vuoriluoto Selvitys Tehyn verkkosivuilla pdf-muodossa 9

11 Selvityksessä käytetty menetelmä Sähköpostikysely (N=150) ja lomakekysely (N= 66) työsuojeluvaltuutetuille lt t t Vastaus -% 66 Vastanneista n.70 % kuntasektorilla ja yksityisellä y sektorilla 27% 10

12 TTL: noin 100 pistotapaturmaa /v tuhatta työntekijää kohden, todellista lukua ei ole tiedossa (tapaturmailmoituksia ei tehdä kaikista) Valtakunnallisesti kattavaa tutkimusta ei ole tehty Suomessa HUS:ssa raportoitu n.500 verialtistustilannetta/v, 50 tapauksessa altistuksen lähde hepatiitti B (tartuntariski 30%), hepatiitti C (tartuntariski 10%) tai HIV (tartuntariski 0,3%) 11

13 Neulan asettamista takaisin neulasuojukseen tehdään yleisesti - liian yleisesti. * Neulanpistotapaturmien ehkäisyssä merkittävin haaste : jokainen työntekijä lopettaa kontaminoituneiden neulojen takaisin asettamisen neulansuojukseen. * Asiantuntijoiden (Anttila ym. 2008) mukaan takaisinhylsytysten aiheuttamien veritapaturmien osuus vaihtelee 15 % - 40 % välillä kaikista veritapaturmista. 12

14 Tuloksia: Neulanpistotapaturmien kirjaaminen (79%) Neulanpistotapaturmat/riskienarviointi (65%) Työsuojelutoimikunnissa ko.tapaturmia käsitelty n.50%:sa Tapaturmien ehkäisyn koulutusta 40%:ssa, vajaa 60% mielestä koulutusta melko tai erittäin vähän Ajantasaiset EA-ohjeet puuttuivat n.30%:ssa 13

15 HIV-altistuminen=> vain hieman yli 50% ilmoitti lääkehoidon mahdollisuudesta minä vrk:n aikana tahansa 2 tunnin sisällä Neulanpistotapaturmien suurimpana syynä kiiretilanteet Käytettyjen neulojen takaisinhylsytystä (43%), pistokokeita tehdään työpaikoilla (74%) 14

16 Työpaikoilla verikontaminoituneiden neulojen takaisinhylsytys (N=140) 18 % 43 % kyllä ei eos 39 % 15

17 Jos työpaikalla oli eettinen toimikunta, elvytystilanteiden veritartuntavaaran käsittelystä epätietoisuutta 20%:ssa työterv.huolto ei ole antanut työskentely- y ja suojautumisohjeita j Työsuoj.tmk:n ja työterv.huollon yhteistyön riittävyys neulanpistotapaturmissa p (ei riittävää 40%:ssa) Työsuojelupiirit eivät juurikaan käynnistä työpaikkatarkastusta todetun ammattitaudin takia (>60%) 16

18 Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi työnantajan vastuulla (työturvallisuuslaki, 10 ), yhtymäkohtana mm. neulanpistotapaturmat kontra lisääntynyt y asiakasväkivalta Selvityksiä mm. laboratorio-,, suun terveydenhuollon ja ensihoidon henkilöstöstä: Neula laskettu väliaikaisesti hyllylle, löytyi huollossa lattialta. Lääkepakissa rikkinäisiä ampulleja, vaikka teräväjäteastia aivan vieressä. 17

19 Tuloksia Neulanpistotapaturmien kirjaamisessa tavoite oltava 100% (toteutuu 79 %:ssa), kirjalliset ohjeet löytyvät yli 80%:ssa Neulanpistotapaturmat oltava riskienarvioinnissa yhtenä osana kaikilla sos. ja terv.huollon työpaikoilla (nyt 65%:ssa) Veritartuntatilanteisiin kiinnitettävä enemmän huomiota eri ammateissa 18

20 Neulanpistotapaturmat tulee käsitellä työsuojelutoimikunnassa (ei-vastanneiden osuus hieman yli 40%) Ammattitautiepäilyn/todetun ammattitaudin tulee käynnistää työpaikalla torjuntatoimenpiteitä (kyllä -vastanneiden osuus alle 60%) Vastaajien näkemys (avovastaus): huolimattomuus suurin syy neulanpistotapaturmiin Työpaikalla analysoitujen neulanpistotapaturmien syitä (seur. Dia) 19

21 Työpaikalla analysoitujen neulanpistotapaturmien syyt (N=115) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % kiiretilanteisiin henkilöstön vähäisyyteen osaamisen puutteisiin tarvittavien varusteiden puutteseen potilaasta johtuva syy muu syy, mikä 20

22 Neulankeräysastioiden id liikatäyttöä, ttöä 2/3- mallia noudatetaan vain 55%:ssa Neulankeräysastioiden id täyttö: ttö Pistokokeita tehdään vain 4%:ssa, ei- vastaajien osuus 74% Terävien esineiden jätteiden kuljetuksen ohjeistus löytyy yli 80%:ssa Raskaana olevien siirto toisiin tehtäviin verialtistumisvaaratilanteiden ehkäisyssä toteutuu reilussa 10%:ssa. Puolet vastaajista katsoi, että näin ei menetellä. 21

23 Yli 40%:ssa neulanpistotapaturmien ehkäisy ei ole osana perehdyttämisohjelmaa Neulanpistotapaturmien ehkäisyksi järjestettyä koulutusta tulee kehittää, kyllä - vastaajien määrä n. 40 %, ei-vastaajien liki 50% 22

24 Työpaikkakoulutuksen riittävyys (N=132) 1 % 14 % 4% 34 % 24 % 23 % erit.paljon melko paljon kohtalaisesti melko vähän erittäin vähän eos 23

25 Työterveyshuollon perehtyneisyys koetaan työpaikkaselvitysten teossa ja työskentely- ja suojautumisohjeiden annossa korkeaksi eli n. 70% Viidennes vastaajista katsoi, että työterv.huollon tekemiä määräaikaistarkastuksia ei tehdä erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä Ajantasaisten EA - ohjeiden osalta vaatii toimenpiteitä ( ei-vastanneiden osuus 30%, mikä on liikaa) 24

26 Suurta epätietoisuutta HIV-ja hepatiittiialtistumisista pidettävästä luettelosta (eos-vastaajien määrä vajaa 60%) HIV-posit.potilaan hoidossa tapahtuneessa neulanpistotapaturmassa p lääkityksen osalta tilanteen tulee korjaantua (seur. Dia), paljon epävarmuutta tilanteesta(36%) 25

27 HIV-positiivisen potilaan hoidossa on tapahtunut neulanpistotapaturma, mahdollisuus saada minä vuorokauden aikana tahansa 2 tunnin sisällä altistumisesta lääkehoito (tsidovudiini) (N= 141) 36 % 53 % kyllä ei eos 11 % 26

28 Työnantajan tarjoamia maksuttomia Hepatiitti B-rokotuksia annetaan 82%:ssa Vastaajista 60 % ilmoitti ammattitautien ja epäilyjen ilmoittamisen hoituvan vakuutusyhtiön tietoon, eos -vastaajien määrä kuitenkin liki 40% 27

29 Työsuojelutoimikunnan ja työterveyshuollon yhteistyön riittävyydessä neulanpistotapaturmissa p parantamisen varaa; hieman yli puolet katsoi riittäväksi, mutta n. 40% riittämättömäksi Työsuojelupiirien (nyk. aluehallintoviras- tojen työsuojelun vastuualueet) toiminta (seur. Dia): 28

30 Työsuojelupiiri tekee todetun ammattitaudin vuoksi tarkastuksen työpaikalla (N=139) eos ei kyllä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 29

31 Johtopäätökset Tehy esittää nyt tehdyn selvityksen perusteella seuraavia toimenpiteitä työturvallisuuden ja terveyden edistämiseksi: 1. Tapaturmista ilmoittamiseen tulee kiinnittää työpaikoilla tehokkaammin huomiota kansallisin kampanjoin ja koulutuksellisin keinoin. 2. Neulanpistotapaturmien ja niiden ehkäisyyn voidaan vaikuttaa sisällyttämällä asia osaksi perehdyttämisohjelmaa. 30

32 3. Stm:n tulee yhteistyössä KTL:n( nyk. THL) kanssa arvioida, onko vapaaehtoisuuteen perustuvan HBVrokotuksen järjestäminen toteutettava Suomessa kaikille terveydenhuollon työntekijöille sekä tehdä tarvittavat lainsäädäntömuutosehdotukset. 4. Neulanpistotapaturman t t seurauksena työntekijän oikeutta saada lääketieteellisiin perusteisiin pohjautuva lääkehoito tulee säädellä joko tartuntatautilaissa tai työterveyshuolto- laissa 31

33 5. Käytettyjen neulojen hylsytyksen kieltämiseen ja toteutettaviin pistokokeisiin tulee luoda valtakunnalliset sairaanhoitopiirejä koskevat ohjeet. 6. Työturvallisuuslain edellyttämään vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa tunnistaen eri ammattialojen ominaispiirteet nykyistä tarkemmin. 32

34 7. Määräaikaistarkastusten teko erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä eli ns. riskiperusteiset määräaikaistarkastukset tulisi nykyistä selkeämmin erottaa muista terveystarkastuksista. Tämä tarkoittaa työterveyshuoltolain nojalla annetun Valtioneuvoston päätöksen muuttamista. 33

35 8. Tapaturmavakuutuslakia tulee uudistaa tutkimuskulujen korvauksien osalta, kun neulanpistotapaturmasta aiheutuu tapaturma t ja siitä voi seurauksena olla tarttuva, jopa vailla lääkehoitoa oleva tarttuva tauti. Todennäköisen syyn todistustaakan osoittaminen johtaa kohtuuttomuuksiin, koska hoidettavan potilaan ei ole pakko ilmoittaa itt sairastavansa tarttuvaa tautia. Stm, Selvi- 9. Neulanpistotapaturmien tyksiä 2008: 48, TAU1 työpaikkakohtaisesta rekisteröintivelvollisuudesta tulee säätää työturvallisuuslaissa. 34

36 Dir:n tavoite: Edistää parempien työolojen saavuttamista Euroopan parlamentti hyväksyi y ehdotusta koskevan päätöslauselman. Aiemmin oli varmistettu neuvotteluosa- puolten edustavuus, soveltamisala ja neuvotteluvaltuu- det. 35

37 Direktiivin 2010/32/EU sisältö 1 artikla : Dir:llä pannaan täytäntöön liitteessä oleva puitesopimus. p 2 artikla : Jäsenvaltioiden päätettävä mitä seuraamuksia sovelletaan, jos dir:iin perustuvia kansallisia säädöksiä rikotaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. i 3 artikla: Jäsenvaltioiden saatettava dir:n noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään (tai sopimusteitse). Kansalliset säännökset toimitettava kirjallisina komissiolle. 36

38 Puitesopimuksen sisältö (11 Lauseketta) Tarkoitus: Saada aikaan mahdollisimman turvallinen työympäristö Ehkäistä ko. tapaturmat Työtekijöiden suojeleminen Määritellä kokonaisvaltainen toimintamalli riskienarviointiin ja torjuntaan, koulutukseen,tiedotuk- seen ja seurantaan Soveltamisala: Sovelletaan kaikkiin terv.huoltoalan työntekijöihin, myös alihankkijat 37

39 Määritelmät: Työntekijät, harjoittelijat, oppisopimusoppilaat, määräaikaiset Työpaikat (yksit. ja julk.sektori) Työnantaja (luonnollinen tai oikeushenkilö tai organisaatio) Terävä instrumentti ( =työvälineasetuksen mukainen työväline) öäli Toimenpidehierarkia (vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi) Erityistä ennalta ehkäisevät toimet kuten ko. instrumenttien hävittäminen Jatk. 38

40 Työntekijöiden edustaja =työsuojeluvaltuutettu Jatk. Alihankkija =henkilö, joka suorittaa terveydenhuoltoalaan suoraan liittyviä palveluja ja toimintoja työnantajan kanssa vahvistettujen työtä koskevien sopimussuhteiden puitteissa 39

41 Sopimukseen kirjattu 11 periaatetta: -Altistumisen ehkäisy Jatk. -Työsuojeluhenkilöstön asema riskien ehkäisyssä -Työnantajan velvollisuus työturvallisuuden ja terveyden varmistamissa i -Työntekijöiden oma vastuu toiminnassaan -Työntekijöiden ja heidän edustajiensa osallistuminen toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen kehittämiseen -Terv.huollossa on aina olemassa riskejä, ennalta ehkäisyn periaate -Työpaikan yhteistyön merkitys 40

42 Jatk. - Tiedottaminen ja kuuleminen kansallisen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan -Tietoisuuden lisääntyminen työpaikoilla -Turvallinen työpaikka -Syyllistämättömän toimintakulttuurin edistäminen, vaaratilanteiden raportointi ja käsittely 41

43 Riskienarviointi: Jatk. - Altistumisen määritys; hyvin resurssoitu ja organisoitu työympäristö; katettava kaikki tilanteet, joissa tapaturma voi sattua tai joihin liittyy verta tai muuta mahdollisesti tartuntavaarallista ainesta - otettava huomioon teknologia, työn organisointi, työolot, pätevyystasot, t t työhön liittyvät psykososiaaliset tekijät ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset Poistaminen, ehkäiseminen ja suojelu: -Altistumien vähentämistoimenpiteet -Kontaminoituneiden jätteiden hävittäminen -Turvallisempien työvälineiden hankinta - Jäteastioiden merkintä ja sijoittelu 42

44 -Turvalliset työskentelymenetelmät käyttöön; kattava Jatk. ehkäisypolitiikka, henkilöstön kouluttaminen, terveystarkastukset. -Henkilönsuojainten käytön velvollisuus. -Jos riskien arviointi osoittaa työntekijöiden vaarantumisen ja altistuminen biolog.tekijöille, joille on olemassa tehokkaita rokotteita, työntekijöille tarjottava mahdollisuus rokottamiseen. Rokotus + uusintaroktous päätetään kansallisen lainsäädännön mukaan. Rokotus tarjottava maksutta kaikille työntekijöille ja opiskelijoille, jotka suorittavat terv.huollon ja siihen liittyviä tehtäviä työpaikalla. Tiedottaminen i ja tietoisuuden t i lisääminen: i -Ohjeita, tiedotusmateriaalia -> laadinta yhteistyössä ammattiliittojen / ja tai työntekijöiden edustajien kanssa -Tukiohjelmista tiedotettava 43

45 Koulutus: -Instrumenttien oikea käyttö -Uusien ja tilapäisten työntekijöiden perehdyttämien -Altistumiseen liittyvät riskit -Ennalta ehkäisevät toimenpiteet -Raportointi-, reagointi- ja seurantamenettelyt -Toimenpiteet tapaturman sattuessa Jatk. -Työnantajan järjestettävä ja tarjottava koulutusta, joka on työntekijöille pakollista. Työantajan annetta mahdollisuus osallistua pakolliseen koulutukseen ja sitä on järjestettävä säännöllisesti. 44

46 Ilmoittamismenettelyt: -Kansalliset ja työpaikkatason ilmoittamismenettelyt -Työntekijöiden ilmoitettava it tt välittömästi ä ti jokaisesta tapaturmasta ja vaaratilanteesta, johon liittyy terävä instrumentti Reagointi ja jatkotoimet: -ensiaputoimet -altistumisen jälkeinen estolääkitys -tarvittavat lääketieteelliset testit -asianmukaiset i terveystarkastuksett t k t -työnantajalla selvittely- ja kirjaamisvelvollisuus Jatk. 45

47 Jatk. -työnantajan harkittava tapaturman sattuessa neuvontaa, lääketieteellinen hoito, kuntoutus, työsuhteen jatkaminen ja mahdollisuus korvauksiin -Tapaturmaan, diagnoosiin ja hoitoon liittyvän luottamuksellisuuden ehdoton varmistaminen (vrt. laki yksityiseen suojasta työelämässä) Täytäntöönpano: -direktiivin täytäntöönpanon aikaraja ( ) -sopimuksen osapuolet tarkastelevat sopimuksen soveltamista 5 vuoden kuluttua, jos jompikumpi sitä ehdottaa 46

48 Direktiivin kansallinen toimeenpano -STM:n kolmikaiset neuvottelukunnat dir:n implementointineuvottelut stm:n työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa (TTN) 47

49 Kiitos ja Oikein hyvää alkavaa kevättä 48

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

Älä anna neulanpiston yllättää

Älä anna neulanpiston yllättää TEHYN JULKAISUSARJA 3 08 B S E LV I T Y K S I Ä Älä anna neulanpiston yllättää Tapaturmavaara Tehyn selvitys neulanpistoista ja terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista Irmeli Vuoriluoto TEHYN JULKAISUSARJA

Lisätiedot

Älä anna neulanpiston yllättää

Älä anna neulanpiston yllättää TEHYN JULKAISUSARJA 1 13 B SELVITYKSIÄ Älä anna neulanpiston yllättää Selvitys neulanpistoista ja terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista n Irmeli Vuoriluoto TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/13 Älä anna

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojelusta. Työympäristöasiantuntija, TtM, ft Yhteiskuntasuhteet - ja kehittäminen toimiala Tehy ry

Ajankohtaista työsuojelusta. Työympäristöasiantuntija, TtM, ft Yhteiskuntasuhteet - ja kehittäminen toimiala Tehy ry Ajankohtaista työsuojelusta Työympäristöasiantuntija, TtM, ft Yhteiskuntasuhteet - ja kehittäminen toimiala Tehy ry Esityksen sisältö: Työsuojelusta terveydenhuoltoalalla Neulanpistodirektiivin (2010/32/EU)

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA LOHJAN PERUSTURVATOIMEN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty perusturvan johtoryhmässä 26.11.2013 Käsitelty perusturvalautakunnassa 17.12.2013 Täydennetty 26.5.2014 SISÄLLYS Liitteet... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 )

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Lapin yliopiston työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen (30.11.2002) 10 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 11.12.2003

Lisätiedot

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012

30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 30.VUOSIKERTA NUMERO 2/2012 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2011 Puheenjohtaja Veli-Jukka Anttila HYKS/Medisiininen toimiala/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS, puh. työ: (09) 4711, fax:

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot