FSD2523. Nuorisobarometri syksy Koodikirja

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2523. Nuorisobarometri syksy Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2523 Nuorisobarometri syksy 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri syksy 1996 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :29: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2523. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Nuorisobarometri syksy 1996 [elektroninen aineisto]. FSD2523, versio 1.0 ( ). Helsinki: Tilastokeskus [aineistonkeruu], Helsinki: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) & Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto [tuottajat], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 79 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorisobarometri syksy 1996 Aineiston nimi englanniksi: Finnish Youth Survey Autumn 1996 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tilastokeskuksen sivuilta löytyvä laatuseloste sisältää tietoja työvoimatutkimuksen otannasta ja keruutavasta. 1 Tekijät Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Sahi, Liisa (Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA)) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat aktivismi; arvot; asenteet; Euroopan unioni; instituutiot; järjestöt; nuoret; poliittinen päätöksenteko; toimintaryhmät; vaikuttaminen; äänestäminen Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: nuorisotutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: kansainvälinen politiikka ja järjestöt; poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet; uskonto ja arvot Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Nuorisobarometrit Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) on teettänyt vuodesta 1994 alkaen nuorisobarometreja. Niissä kartoitetaan säännöllisesti vuotiaiden nuorten asenteiden ja odotusten kehittymistä. Barometreissa on sekä ajankohtaisia että toistuvia kysymyksiä, joiden avulla voidaan seurata pidemmän aikavälin asennemuutoksia. Barometreissa on selvitetty muun muassa nuorten koulutukseen, työhön, sosiaaliturvaan, kuluttamiseen, huumeisiin, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kansalaisaktiivisuuteen liittyviä asenteita. Sisällönkuvaus Syksyn 1996 nuorisobarometrin pääteemoja olivat yhteiskunnalliset instituutiot ja poliittinen osallistuminen. Vastaajien asenteita kartoitettiin myös kysymällä muun muassa erilaisten toimintaryhmien toiminnan hyväksyttävyydestä. Ensin kysyttiin, minkä verran vastaajat luottavat erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan. Instituutioita olivat esimerkiksi poliittiset puolueet, kirkko, poliisi, Euroopan unioni ja oikeuslaitos. Tiedusteltiin myös millaisia asioita vastaaja olisi valmis tekemään, jos asia olisi hänestä tärkeä, esimerkiksi olisiko hän valmis osallistumaan julkiseen mielenosoitukseen, käyttämään väkivaltaa poliittisia päättäjiä kohtaan, allekirjoittamaan vetoomuksen tai adressin tai osallistumaan rakennuksen valtaamiseen. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Seuraavaksi kysyttiin erilaisten asioiden hyväksyttävyydestä. Tiedusteltiin missä määrin vastaajat hyväksyvät erilaisten toimintaryhmien (rakennusten valtaajat, moottoripyöräjengit, turkistarhoille iskeneet eläinsuojeluaktivistit, skinheadit, graffitien tai seinämaalausten tekijät ja uusnatsit) toiminnan. Esitettiin myös erilaisia väittämiä ja kysyttiin ovatko vastaajat väittämistä samaa vai eri mieltä. Väittämiä olivat muun muassa "on hyväksyttävää ostaa varastettua tavaraa", "on hyväksyttävää myydä huumeita", "on hyväksyttävää estää rakennustyö tai metsänhakkuu kytkemällä itsensä työkoneisiin" ja "on hyväksyttävää kiertää verotusta tekemällä pimeää työtä". Vastaajilta kysyttiin myös kuuluvatko nämä erilaisiin järjestöihin, ja jos kuuluvat, minkä verran he osallistuvat niiden toimintaan. Järjestöjä olivat muiden muassa poliittinen puolue tai sen nuorisojärjestö, urheiluseura sekä ammattiyhdistys tai ammattiliitto. Tiedusteltiin myös miten tärkeinä vastaajat pitävät oman elämänsä kannalta ratkaisuja, jotka tehdään esimerkiksi kunnanvaltuustossa, Euroopan unionissa, suuryrityksissä tai koulutuslaitoksissa. Seuraavaksi esitettiin väittämiä yhteiskunnasta, ja kysyttiin ovatko vastaajat niistä samaa vai eri mieltä. Väittämiä olivat esimerkiksi "rasismi on lisääntynyt viime vuosina suomalaisten nuorten keskuudessa", "menestyminen elämässä on omasta itsestä kiinni" ja "nykyihmisen ei ole välttämätöntä kuulua mihinkään etujärjestöön". Kysyttiin miten tärkeää vastaajien mielestä on, että Suomi vaikuttaa Euroopan unionissa erilaisiin asioihin (esim. rauhan säilyminen Euroopassa, sukupuolten välinen tasa-arvo, ihmisoikeuksien turvaaminen ja Suomen maatalouden toiminnan turvaaminen). Kysyttiin myös mitkä ovat kaksi tärkeintä asiaa, joihin päätöksentekijöiden Suomessa tulisi panostaa (maanpuolustus, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyys, koulutus, ympäristön suojelu vai asuntojen rakentaminen). Lopuksi kysyttiin minkä verran vastaajat uskovat eri tahojen vaikuttavan tulevaisuutta koskeviin asioihin. Tahoja olivat muiden muassa kirkko ja uskonnolliset yhteisöt, poliittiset puolueet, Punainen Risti ja urheilujärjestöt. Äänioikeutetuilta tiedusteltiin lopuksi, ovatko nämä aikeissa äänestää tulevissa kunnallisvaaleissa ja niiden yhteydessä järjestettävissä EU-kansanedustajien vaaleissa. Taustamuuttujia tutkimuksessa olivat mm. vastaajan ikä, sukupuoli ja pääasiallinen toiminta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat Suomessa asuvat suomenkieliset, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Tilastokeskus Aineiston tuottajat: Opetusministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto Keruumenetelmä: Puhelinkysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston ajallinen kattavuus: 1996 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 86 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 104 muuttujaa ja 1432 havaintoa. Otantamenetelmä: Syksyn 1996 nuorisobarometrin haastattelut toteutti Tilastokeskus työvoimatutkimuksensa yhteydessä. Työvoimatutkimuksen otos poimitaan ositetulla satunnaisotannalla väestön keskusrekisteriin perustuvasta Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa. Tutkimus on paneelitutkimus, jossa samaa henkilöä haastatellaan viisi kertaa. Haastattelut tehdään kolmen kuukauden välein, paitsi neljäs haastattelu, joka tehdään kuuden kuukauden kuluttua kolmannesta haastattelusta. Ensimmäisen ja viimeisen haastattelun väli on 15 kuukautta. Joka kuukauden otokseen kuuluu noin henkilöä, keskimäärin noin joka 300. henkilö perusjoukosta. Otos koostuu viidestä rotaatioryhmästä, jotka ovat tulleet tutkimukseen mukaan eri kuukausina. Syksyn 1996 nuorisobarometrin otoksena oli 1682 suomenkielistä nuorta, jotka olivat syntyneet vuosina Haastatteluja saatiin kaikkiaan 1432 ja kadoksi jäi 241 henkilöä (14 %). Suurin syy katoon oli tavoittamattomuus. Haastattelun keskimääräinen kesto oli 16 minuuttia ja 96 % haastatteluista tehtiin puhelimitse. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Demokratiaindikaattorit Toim. Borg, Sami. Helsinki: Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. URN:ISBN: Nuorisobarometri 2/1996 (1996). Helsinki: Opetusministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA). Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Laatuseloste: Työvoimatutkimus (2010) [verkkodokumentti]. Helsinki: Tilastokeskus. [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. 4

11 1.4. Aineiston käyttö Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1432 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1432 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1432 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [KOHDENO] Havaintotunnus Havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1431 minimi maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 K1C (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [K1A] Mikä on ammatillinen koulutuksesi? Oletko suorittanut: Mikä on ammatillinen koulutuksesi? Oletko suorittanut: Ammatillisen koulun Ammatillisen opiston tai ammattikorkeakoulun Korkeakoulututkinnon Ei mitään mainituista [K1B] Oletko suorittanut ylioppilastutkinnon? Entä oletko suorittanut ylioppilastutkinnon? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) [K1C] Entä vanhempiesi koulutus? Onko isäsi suorittanut tutkinnon: Entä vanhempiesi koulutus? Onko isäsi suorittanut tutkinnon: 9

16 2. Muuttujat Ammattikoulussa Ammatillisessa opistossa Korkeakoulussa Ei tutkintoa Ei isää/eos tieto puuttuu (SYSMIS) [K1D] Onko äitisi suorittanut tutkinnon: Onko äitisi suorittanut tutkinnon: Ammattikoulussa Ammatillisessa opistossa Korkeakoulussa Ei tutkintoa Ei äitiä/eos tieto puuttuu (SYSMIS) [K2] Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai muussa ammatillisessa koulutuksessa? Opiskeletko parhaillaan jossain oppilaitoksessa tai oletko jossain muussa ammatillisessa koulutuksessa? Ei Peruskoulussa Lukiossa Ammattikoulussa Ammattiopistossa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 K4_01 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Yliopistossa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa Työvoima- tai työllisyyskoulutuksessa Oppisopimuskoulutuksessa EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K3] Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi? Oletko: Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi? Oletko: Palkansaaja Yrittäjä tai avustava perheenjäsen yrityksessä Työtön tai lomautettu Koululainen tai opiskelija Varusmies Sairaus-, työkyvyttömyys- tms. eläkkeellä Kotityötä tekevä Vai teetkö jotain muuta tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_01] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Poliittiset puolueet? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Poliittiset puolueet 11

18 2. Muuttujat Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS [K4_02] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Kunnan ja valtion virkamiehet? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Kunnan ja valtion virkamiehet Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_03] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Ammattiyhdistysliike? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Ammattiyhdistysliike 12

19 K4_05 Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS [K4_04] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Kirkko? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Kirkko Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS [K4_05] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Puolustusvoimat? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Puolustusvoimat 13

20 2. Muuttujat Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS [K4_06] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Poliisi? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Poliisi Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS [K4_07] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Eduskunta? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Eduskunta 14

21 K4_09 Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS [K4_08] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Kunnanvaltuusto? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Kunnanvaltuusto Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS [K4_09] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Euroopan unioni? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Euroopan unioni 15

22 2. Muuttujat Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS [K4_10] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Tasavallan presidentti? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Tasavallan presidentti Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_11] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Pankit? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Pankit 16

23 K4_13 Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_12] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Suuryritykset? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Suuryritykset Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_13] Minkä verran luotat seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan: Oikeuslaitos? Luotatko seuraavien yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan? Oikeuslaitos 17

24 2. Muuttujat Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan EOS [K5_1] Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, olisitko valmis: Osallistumaan julkiseen mielenosoitukseen? Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, niin olisitko valmis: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Osallistumaan julkiseen mielenosoitukseen? Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Ehkä Tuskin Ei varmasti EOS [K5_2] Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, olisitko valmis: Osallistumaan lakkoon työpaikalla tai koulussa? Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, niin olisitko valmis: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT 18

25 K5_3 Osallistumaan lakkoon työpaikalla tai koulussa? Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Ehkä Tuskin Ei varmasti EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_3] Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, olisitko valmis: Osallistumaan maksutai ostoboikottiin? Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, niin olisitko valmis: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Osallistumaan maksu- tai ostoboikottiin? Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Ehkä Tuskin Ei varmasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_4] Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, olisitko valmis: Käyttämään väkivaltaa poliittisia päättäjiä kohtaan? Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, niin olisitko valmis: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Käyttämään väkivaltaa poliittisia päättäjiä kohtaan? Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Ehkä Tuskin Ei varmasti EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_5] Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, olisitko valmis: Kirjoittamaan yleisönosastoon? Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, niin olisitko valmis: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kirjoittamaan yleisön osastoon? 20

27 K5_6 Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Ehkä Tuskin Ei varmasti EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_6] Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, olisitko valmis: Allekirjoittamaan vetoomuksen tai adressin? Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, niin olisitko valmis: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Allekirjoittamaan vetoomuksen tai adressin? Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Ehkä Tuskin Ei varmasti EOS tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [K5_7] Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, olisitko valmis: Keräämään itse nimiä vetoomukseen? Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, niin olisitko valmis: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Keräämään itse nimiä vetoomukseen? Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Kyllä varmasti Ehkä Tuskin Ei varmasti EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K5_8] Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, olisitko valmis: Osallistumaan rakennuksen valtaamiseen? Jos asia olisi mielestäsi tärkeä, niin olisitko valmis: LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT Osallistumaan rakennuksen valtaamiseen? Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT 22

29 K6_2 Kyllä varmasti Ehkä Tuskin Ei varmasti EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K6_1] Missä määrin hyväksyt seuraavien ryhmien toiminnan: Rakennusten valtaajat? Suomessa toimii erilaisia toimintaryhmiä. Hyväksytkö seuraavien ryhmien toiminnan täysin, jossain määrin, et juuri lainkaan vai et lainkaan? Rakennusten valtaajat Hyväksyy täysin Hyväksyy jossain määrin Ei juuri lainkaan hyväksy Ei lainkaan hyväksy EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K6_2] Missä määrin hyväksyt seuraavien ryhmien toiminnan: Moottoripyöräjengit? Suomessa toimii erilaisia toimintaryhmiä. Hyväksytkö seuraavien ryhmien toiminnan täysin, jossain määrin, et juuri lainkaan vai et lainkaan? Moottoripyöräjengit 23

30 2. Muuttujat Hyväksyy täysin Hyväksyy jossain määrin Ei juuri lainkaan hyväksy Ei lainkaan hyväksy EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K6_3] Missä määrin hyväksyt seuraavien ryhmien toiminnan: Turkistarhoille iskeneet eläinsuojeluaktivistit ( kettutytöt )? Suomessa toimii erilaisia toimintaryhmiä. Hyväksytkö seuraavien ryhmien toiminnan täysin, jossain määrin, et juuri lainkaan vai et lainkaan? Turkistarhoille iskeneet eläinsuojeluaktivistit ( kettutytöt ) Hyväksyy täysin Hyväksyy jossain määrin Ei juuri lainkaan hyväksy Ei lainkaan hyväksy EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K6_4] Missä määrin hyväksyt seuraavien ryhmien toiminnan: Skinheadit? Suomessa toimii erilaisia toimintaryhmiä. Hyväksytkö seuraavien ryhmien toiminnan täysin, jossain määrin, et juuri lainkaan vai et lainkaan? 24

31 K6_6 Skinheadit Hyväksyy täysin Hyväksyy jossain määrin Ei juuri lainkaan hyväksy Ei lainkaan hyväksy EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K6_5] Missä määrin hyväksyt seuraavien ryhmien toiminnan: Graffitien tai seinämaalausten tekijät? Suomessa toimii erilaisia toimintaryhmiä. Hyväksytkö seuraavien ryhmien toiminnan täysin, jossain määrin, et juuri lainkaan vai et lainkaan? Graffitien tai seinämaalausten tekijät Hyväksyy täysin Hyväksyy jossain määrin Ei juuri lainkaan hyväksy Ei lainkaan hyväksy EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K6_6] Missä määrin hyväksyt seuraavien ryhmien toiminnan: Uusnatsit? Suomessa toimii erilaisia toimintaryhmiä. Hyväksytkö seuraavien ryhmien toiminnan täysin, jossain määrin, et juuri lainkaan vai et lainkaan? 25

32 2. Muuttujat Uusnatsit Hyväksyy täysin Hyväksyy jossain määrin Ei juuri lainkaan hyväksy Ei lainkaan hyväksy EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_01] On hyväksyttävää ostaa varastettua tavaraa Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? On hyväksyttävää ostaa varastettua tavaraa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_02] On hyväksyttävää myydä huumeita Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 26

33 K7_04 On hyväksyttävää myydä huumeita Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_03] On hyväksyttävää tehdä iskuja turkistarhoille Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? On hyväksyttävää tehdä iskuja turkistarhoille Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_04] On hyväksyttävää antaa vääriä tietoja saadakseen toimeentulotukea Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 27

34 2. Muuttujat On hyväksyttävää antaa vääriä tietoja saadakseen toimeentulotukea Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_05] On hyväksyttävää matkustaa junassa tai bussissa ilman matkalippua Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? On hyväksyttävää matkustaa junassa tai bussissa ilman matkalippua Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_06] On hyväksyttävää ostaa alkoholia alaikäiselle Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 28

35 K7_08 On hyväksyttävää ostaa alkoholia alaikäiselle Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_07] On hyväksyttävää maalata iskulauseita rakennuksien seiniin Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? On hyväksyttävää maalata iskulauseita rakennuksien seiniin Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_08] On hyväksyttävää estää rakennustyö tai metsänhakkuu kytkemällä itsensä työkoneisiin Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 29

36 2. Muuttujat On hyväksyttävää estää rakennustyö tai metsänhakkuu kytkemällä itsensä työkoneisiin Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_09] On hyväksyttävää osallistua ulkomaalaisia vastaan järjestettyyn mielenosoitukseen Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? On hyväksyttävää osallistua ulkomaalaisia vastaan järjestettyyn mielenosoitukseen Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_10] On hyväksyttävää kiertää verotusta tekemällä pimeää työtä Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 30

37 K7_12 On hyväksyttävää kiertää verotusta tekemällä pimeää työtä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_11] On hyväksyttävää näpistää tavarataloista tarvitsemiaan tavaroita Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? On hyväksyttävää näpistää tavarataloista tarvitsemiaan tavaroita Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K7_12] On hyväksyttävää olla luvatta pois koulusta tai työstä Seuraavassa esitän väittämiä eräiden asioiden hyväksyttävyydestä. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavista väitteistä? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? 31

38 2. Muuttujat On hyväksyttävää olla luvatta pois koulusta tai työstä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K8_1] Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä: Poliittinen puolue tai sen nuorisojärjestö? Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä? JOS KUULUU: Osallistutko sen toimintaan paljon, jonkin verran vai oletko vain jäsen? Poliittinen puolue tai sen nuorisojärjestö? Ohjeet haastattelijalle VAIN YKSI RENGASTUS KUHUNKIN KOHTAAN: JOKO Ei kuulu (=1) TAI OSALLIS- TUMISEN MÄÄRÄ (= 2,3,4) Ei kuulu Kuuluu, osallistuu paljon Kuuluu, osallistuu jonkin verran Kuuluu, on vain jäsen tieto puuttuu (SYSMIS)

39 K8_3 [K8_2] Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä: Urheiluseura? Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä? JOS KUULUU: Osallistutko sen toimintaan paljon, jonkin verran vai oletko vain jäsen? Urheiluseura? Ohjeet haastattelijalle VAIN YKSI RENGASTUS KUHUNKIN KOHTAAN: JOKO Ei kuulu (=1) TAI OSALLIS- TUMISEN MÄÄRÄ (= 2,3,4) Ei kuulu Kuuluu, osallistuu paljon Kuuluu, osallistuu jonkin verran Kuuluu, on vain jäsen tieto puuttuu (SYSMIS) [K8_3] Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä: Luonto- tai ympäristöjärjestö? Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä? JOS KUULUU: Osallistutko sen toimintaan paljon, jonkin verran vai oletko vain jäsen? Luonto- tai ympäristöjärjestö? Ohjeet haastattelijalle VAIN YKSI RENGASTUS KUHUNKIN KOHTAAN: JOKO Ei kuulu (=1) TAI OSALLIS- TUMISEN MÄÄRÄ (= 2,3,4) 33

40 2. Muuttujat Ei kuulu Kuuluu, osallistuu paljon Kuuluu, osallistuu jonkin verran Kuuluu, on vain jäsen tieto puuttuu (SYSMIS) [K8_4] Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä: Asukas- tai paikallisyhdistys? Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä? JOS KUULUU: Osallistutko sen toimintaan paljon, jonkin verran vai oletko vain jäsen? Asukas- tai paikallisyhdistys? Ohjeet haastattelijalle VAIN YKSI RENGASTUS KUHUNKIN KOHTAAN: JOKO Ei kuulu (=1) TAI OSALLIS- TUMISEN MÄÄRÄ (= 2,3,4) Ei kuulu Kuuluu, osallistuu paljon Kuuluu, osallistuu jonkin verran Kuuluu, on vain jäsen tieto puuttuu (SYSMIS) [K8_5] Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä: Muu harrastusseura tai -kerho? Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä? JOS KUULUU: Osallistutko sen toimintaan paljon, jonkin verran vai oletko vain jäsen? 34

41 K8_6 Muu harrastusseura tai -kerho? Ohjeet haastattelijalle VAIN YKSI RENGASTUS KUHUNKIN KOHTAAN: JOKO Ei kuulu (=1) TAI OSALLIS- TUMISEN MÄÄRÄ (= 2,3,4) Ei kuulu Kuuluu, osallistuu paljon Kuuluu, osallistuu jonkin verran Kuuluu, on vain jäsen tieto puuttuu (SYSMIS) [K8_6] Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä: Ammattiyhdistys tai ammattiliitto? Kuulutko johonkin seuraavista järjestöistä? JOS KUULUU: Osallistutko sen toimintaan paljon, jonkin verran vai oletko vain jäsen? Ammattiyhdistys tai ammattiliitto? Ohjeet haastattelijalle VAIN YKSI RENGASTUS KUHUNKIN KOHTAAN: JOKO Ei kuulu (=1) TAI OSALLIS- TUMISEN MÄÄRÄ (= 2,3,4) Ei kuulu Kuuluu, osallistuu paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kuuluu, osallistuu jonkin verran Kuuluu, on vain jäsen tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_1] Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Kunnanvaltuustossa? Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Kunnanvaltuustossa? Ovatko ne: Erittäin tärkeitä Melko tärkeitä Vain vähän tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_2] Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Eduskunnassa? Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Eduskunnassa? Ovatko ne: 36

43 K9_4 Erittäin tärkeitä Melko tärkeitä Vain vähän tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_3] Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Ammattiyhdistysliikkeessä? Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Ammattiyhdistysliikkeessä? Ovatko ne: Erittäin tärkeitä Melko tärkeitä Vain vähän tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_4] Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Euroopan unionissa? Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Euroopan unionissa? Ovatko ne: 37

44 2. Muuttujat Erittäin tärkeitä Melko tärkeitä Vain vähän tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_5] Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Kansalaisjärjestöissä? Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Kansalaisjärjestöissä? Ovatko ne: Erittäin tärkeitä Melko tärkeitä Vain vähän tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_6] Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Suuryrityksissä? Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Suuryrityksissä? Ovatko ne: 38

45 K9_8 Erittäin tärkeitä Melko tärkeitä Vain vähän tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_7] Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Pankeissa? Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Pankeissa? Ovatko ne: Erittäin tärkeitä Melko tärkeitä Vain vähän tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_8] Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Koulutuslaitoksissa? Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Koulutuslaitoksissa? Ovatko ne: 39

46 2. Muuttujat Erittäin tärkeitä Melko tärkeitä Vain vähän tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K9_9] Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Virkakoneistoissa (kunnan ja valtion hallinnossa)? Kuinka tärkeinä oman elämäsi kannalta pidät ratkaisuja, jotka tehdään: Virkakoneistoissa (kunnan ja valtion hallinnossa)? Ovatko ne: Erittäin tärkeitä Melko tärkeitä Vain vähän tärkeitä Ei lainkaan tärkeitä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_01] Rasismi on lisääntynyt viime vuosina suomalaisten nuorten keskuudessa Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Rasismi on lisääntynyt viime vuosina suomalaisten nuorten keskuudessa 40

47 K10_03 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_02] Demokratia toimii Suomessa hyvin ja se takaa kansalaisille riittävät vaikuttamisen mahdollisuudet Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Demokratia toimii Suomessa hyvin ja se takaa kansalaisille riittävät vaikuttamisen mahdollisuudet Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_03] Väkivaltaisuus yhteiskunnassa alkaa lisääntyä ellei työttömyys nopeasti helpotu Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Väkivaltaisuus yhteiskunnassa alkaa lisääntyä ellei työttömyys nopeasti helpotu 41

48 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_04] Menestyminen elämässä on omasta itsestä kiinni Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Menestyminen elämässä on omasta itsestä kiinni Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_05] Nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passiivisia ja vie heiltä halun yrittämiseen Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passiivisia ja vie heiltä halun yrittämiseen 42

49 K10_07 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_06] Meidän kaikkien tulisi tinkiä omista eduistamme maamme kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Meidän kaikkien tulisi tinkiä omista eduistamme maamme kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_07] EU-jäsenyys on osoittautunut edulliseksi Suomelle Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? EU-jäsenyys on osoittautunut edulliseksi Suomelle 43

50 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_08] Sosiaalinen eriarvoisuus on kasvanut eri väestöryhmien välillä Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Sosiaalinen eriarvoisuus on kasvanut eri väestöryhmien välillä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_09] Yleensä uudet kansanedustajat menettävät pian kosketuksensa äänestäjiin Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Yleensä uudet kansanedustajat menettävät pian kosketuksensa äänestäjiin 44

51 K10_11 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_10] Suomen tulisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pakolaisia Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Suomen tulisi ottaa vastaan nykyistä enemmän pakolaisia Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_11] Nykyihmisen ei ole välttämätöntä kuulua mihinkään etujärjestöön Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Nykyihmisen ei ole välttämätöntä kuulua mihinkään etujärjestöön 45

52 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K10_12] Yleensä voi luottaa siihen, että hallitus tekee oikeita päätöksiä Seuraavaksi esitän väittämiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä seuraavien väitteiden kanssa? TARKENNA: Täysin vai jokseenkin samaa/eri mieltä? Yleensä voi luottaa siihen, että hallitus tekee oikeita päätöksiä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K11_1] Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin: Ympäristön suojelu? Suomi on ollut puolitoista vuotta Euroopan Unionin jäsen. Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin? Ympäristön suojelu? Onko se: 46

53 K11_2 Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT ENSIMMÄISEN OSION JÄLKEEN JA TOISTA TARVIT- TAESSA. Erittäin tärkeää Melko tärkeää Vain vähän tärkeää Ei lainkaan tärkeää EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K11_2] Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin: Rauhan säilyminen Euroopassa? Suomi on ollut puolitoista vuotta Euroopan Unionin jäsen. Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin? Rauhan säilyminen Euroopassa? Onko se: Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT ENSIMMÄISEN OSION JÄLKEEN JA TOISTA TARVIT- TAESSA. Erittäin tärkeää Melko tärkeää Vain vähän tärkeää Ei lainkaan tärkeää EOS tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K11_3] Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin: Työllisyyden edistäminen? Suomi on ollut puolitoista vuotta Euroopan Unionin jäsen. Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin? Työllisyyden edistäminen? Onko se: Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT ENSIMMÄISEN OSION JÄLKEEN JA TOISTA TARVIT- TAESSA. Erittäin tärkeää Melko tärkeää Vain vähän tärkeää Ei lainkaan tärkeää EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K11_4] Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin: Sukupuolten välinen tasa-arvo? Suomi on ollut puolitoista vuotta Euroopan Unionin jäsen. Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin? Sukupuolten välinen tasa-arvo? Onko se: 48

55 K11_5 Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT ENSIMMÄISEN OSION JÄLKEEN JA TOISTA TARVIT- TAESSA. Erittäin tärkeää Melko tärkeää Vain vähän tärkeää Ei lainkaan tärkeää EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K11_5] Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin: Kansainvälisen rikollisuuden torjunta? Suomi on ollut puolitoista vuotta Euroopan Unionin jäsen. Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin? Kansainvälisen rikollisuuden torjunta? Onko se: Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT ENSIMMÄISEN OSION JÄLKEEN JA TOISTA TARVIT- TAESSA. Erittäin tärkeää Melko tärkeää Vain vähän tärkeää Ei lainkaan tärkeää EOS tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K11_6] Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin: Pohjoismaisen sosiaaliturvan tason säilyminen? Suomi on ollut puolitoista vuotta Euroopan Unionin jäsen. Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin? Pohjoismaisen sosiaaliturvan tason säilyminen? Onko se: Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT ENSIMMÄISEN OSION JÄLKEEN JA TOISTA TARVIT- TAESSA. Erittäin tärkeää Melko tärkeää Vain vähän tärkeää Ei lainkaan tärkeää EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K11_7] Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin: Ihmisoikeuksien turvaaminen? Suomi on ollut puolitoista vuotta Euroopan Unionin jäsen. Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin? Ihmisoikeuksien turvaaminen? Onko se: 50

57 K11_8 Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT ENSIMMÄISEN OSION JÄLKEEN JA TOISTA TARVIT- TAESSA. Erittäin tärkeää Melko tärkeää Vain vähän tärkeää Ei lainkaan tärkeää EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K11_8] Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin: Suomen maatalouden toiminnan turvaaminen? Suomi on ollut puolitoista vuotta Euroopan Unionin jäsen. Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin? Suomen maatalouden toiminnan turvaaminen? Onko se: Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT ENSIMMÄISEN OSION JÄLKEEN JA TOISTA TARVIT- TAESSA. Erittäin tärkeää Melko tärkeää Vain vähän tärkeää Ei lainkaan tärkeää EOS tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 51

58 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K11_9] Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin: EU:n ja Venäjän suhteiden kehittäminen? Suomi on ollut puolitoista vuotta Euroopan Unionin jäsen. Kuinka tärkeänä pidät, että Suomi vaikuttaa EU:ssa seuraaviin asioihin? EU:n ja Venäjän suhteiden kehittäminen? Onko se: Ohjeet haastattelijalle LUE VASTAUSVAIHTOEHDOT ENSIMMÄISEN OSION JÄLKEEN JA TOISTA TARVIT- TAESSA. Erittäin tärkeää Melko tärkeää Vain vähän tärkeää Ei lainkaan tärkeää EOS tieto puuttuu (SYSMIS) [K12_1] Mikä seuraavista on mielestäsi tärkein asia, johon päätöksentekijöiden Suomessa tulisi tällä hetkellä panostaa? Mitkä seuraavista ovat mielestäsi kaksi tärkeintä asiaa, joihin päätöksentekijöiden Suomessa tulisi tällä hetkellä panostaa? Ensimmäinen 52

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2523 Nuorisobarometri syksy 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2525 Nuorisobarometri syksy 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2528. Nuorisobarometri kevät Koodikirja

FSD2528. Nuorisobarometri kevät Koodikirja FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1999 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2521. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2521. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 1995 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2217. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2217. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2217 Nuorisobarometri 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2006 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2428. Nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD2428. Nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD2428 Nuorten vapaa-aika 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten vapaa-aika 2009 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot