FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax fsd@uta.fi URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :23: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2136. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 [elektroninen aineisto]. FSD2136, versio 1.0 ( ). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Puolueista käytetyt lyhenteet 113 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Aineiston nimi englanniksi: Finnish Voter Barometer March-April 2005 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Gallup Kanavan kuvaus 1 Tekijät Suomen Gallup Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Suomen Gallup Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat eduskuntavaalit; kunnallisvaalit; poliittinen käyttäytyminen; poliittiset asenteet; puolueet; puolueiden kannatus; vaalit; äänestäminen Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: politiikantutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Puolueiden ajankohtaistutkimukset Puolueiden ajankohtaistutkimukset kuuluvat nk. puolueiden yhteistutkimusten sarjaan. Puolueiden yhteistutkimusten toimeksiantajina ovat olleet suurimmat eduskuntapuolueet ja vaalivuosina tutkimuksilla on ollut myös muita rahoittajia. Tutkimuksien suunnittelijoina olivat vuoteen 1988 saakka Suomen Gallup (TNS Gallup) ja Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos (nykyisin politiikan ja talouden tutkimuksen laitos) yhteistyössä puolueiden kanssa. Tämän jälkeen tutkimusten suunnittelusta on vastannut Suomen Gallup yhdessä aineistonkeruuta rahoittaneiden puolueiden kanssa. Vuosina ajankohtaistutkimuksia on tehty käyntikyselyinä vuosittain lukuun ottamatta vuosia 1985 ja Aineistot on koottu pääosin strukturoidulla kyselylomakkeella, haastattelua/tutkimus. Vuodesta 1991 alkaen tutkimukset on tehty GallupKanavalla kotitalouksiin asennetuin mikrotietokonein ja Internet-päättein. Kaikissa tutkimuksissa on selvitetty väestön äänestyskäyttäytymistä, huolenaiheita, mielipiteitä hallituksesta ja puolueista sekä suhtautumista valtakunnallisiin poliittisiin kysymyksiin. Usein on tiedusteltu myös taloudellista tilannetta koskevia odotuksia, puheenjohtajan merkitystä puolueelle, vastaajan osallistumista poliittiseen toimintaan ja mielipiteitä kunnallispolitiikasta. Taustatietoina on kysytty yleensä vastaajan ja perheen päähenkilön sosiaaliryhmää, päähenkilön elinkeinoa, vastaajan koulutusta, ikää, äidinkieltä, sukupuolta, jäsenyyttä puoluejärjestöissä, puoluekantaa, jäsenyyttä työmarkkinajärjestöissä ja perheen vuosituloja. Lisäksi 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu aineistot sisältävät alueellisia muuttujia. Aineistosarja mahdollistaa lukuisia aikavertailuja, joskaan muuttujat eivät ole aina täysin vertailukelpoisia. Tietoarkistoon on arkistoitu aineistoja vuodesta Sisällönkuvaus Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten poliittisia mielipiteitä, äänestyskäyttäytymistä ja suhtautumista eri puolueisiin. Vastaajalta tiedusteltiin, kuinka myönteisesti tai kielteisesti hän suhtautuu Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon sekä kuinka houkuttelevalta tuntuisi sillä hetkellä äänestää niitä. Lisäksi lueteltiin joukko ominaisuuksia ja tiedusteltiin, mihin puolueisiin ne sopivat. Vastaajalta kysyttiin myös, miten maan hallitus on onnistunut tehtävissään. Äänestyskäyttäytymistä kartoitettiin kysymällä, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Edelleen kysyttiin, kuinka todennäköisesti vastaaja äänestäisi ja minkä puolueista tai ryhmittymistä hän pakkotilanteessa valitsisi. Lisäksi tiedusteltiin vuoden 2004 lokakuun kunnallisvaaleissa äänestämisestä. Lopuksi selvitettiin vastaajan suhtautumista muun muassa kunnallisvaalien äänioikeusikärajan laskemiseen 16 vuoteen ja porvarillisten puolueiden yhteistyöhön presidentinvaalien toisella kierroksella. Lisäksi kysyttiin vastaajan sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselilla sekä yhteiskuntaluokkaa. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, siviilisääty, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen, useat aluemuuttujat ja talouden bruttovuositulot. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen 15 vuotta täyttänyt väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Suomen Gallup Keruumenetelmä: Kotipäätekysely (Gallup Kanava) Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2005 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 184 muuttujaa ja 1364 havaintoa. Otantamenetelmä: Tutkimuksen tiedot on kerätty GallupKanavalla, kotitalouksiin asetettujen mikrotietokoneiden ja Internet-päätelaitteiden avulla. Otanta on toteutettu monivaiheisena ositettuna otantana, jonka tuloksena on kiinteä tutkimusnäyte. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Wass, Hanna (2007). The effects of age, generation and period on turnout in Finland Electoral Studies 26(3), Wass, Hanna (2008). Generations and turnout: Generational effect in electoral participation in Finland. Helsinki: University of Helsinki. Department of Political Science. Acta Politica 35. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1364 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1364 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1364 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1_1] Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä Suomen Keskustaan? Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä? Suomen Keskustaan? 6

13 Q1_3 Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti En osaa sanoa [Q1_2] Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen? Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä? Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen? Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti En osaa sanoa [Q1_3] Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä Kansalliseen Kokoomukseen? Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä? Kansalliseen Kokoomukseen? 7

14 2. Muuttujat Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti En osaa sanoa [Q1_4] Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä Vasemmistoliittoon? Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä? Vasemmistoliittoon? Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti En osaa sanoa [Q1_5] Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä Vihreään liittoon? Kuinka myönteisesti tai kielteisesti sinä suhtaudut tällä hetkellä? Vihreään liittoon? 8

15 Q2_2 Erittäin myönteisesti Melko myönteisesti Melko kielteisesti Erittäin kielteisesti En osaa sanoa [Q2_1] Toiminnassaan ihmiskeskeinen: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ihmiskeskeinen KESK Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu [Q2_2] Toiminnassaan ihmiskeskeinen: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ihmiskeskeinen SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 9

16 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q2_3] Toiminnassaan ihmiskeskeinen: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ihmiskeskeinen KOK Kansallinen Kokoomus Ei mainittu Mainittu [Q2_4] Toiminnassaan ihmiskeskeinen: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ihmiskeskeinen VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu

17 Q2_7 [Q2_5] Toiminnassaan ihmiskeskeinen: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ihmiskeskeinen VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu [Q2_6] Toiminnassaan ihmiskeskeinen: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ihmiskeskeinen Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q2_7] Toiminnassaan ihmiskeskeinen: En osaa sanoa Pyydämme sinua vertailemaan maassamme toimivia puolueita ja ryhmittymiä lue- 11

18 2. Muuttujat teltavien ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ihmiskeskeinen En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q3_1] Yhteiskuntaa uudistava: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Yhteiskuntaa uudistava KESK Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu [Q3_2] Yhteiskuntaa uudistava: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Yhteiskuntaa uudistava 12

19 Q3_4 SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu [Q3_3] Yhteiskuntaa uudistava: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Yhteiskuntaa uudistava KOK Kansallinen Kokoomus Ei mainittu Mainittu [Q3_4] Yhteiskuntaa uudistava: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Yhteiskuntaa uudistava VASL Vasemmistoliitto 13

20 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q3_5] Yhteiskuntaa uudistava: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Yhteiskuntaa uudistava VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu [Q3_6] Yhteiskuntaa uudistava: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Yhteiskuntaa uudistava Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu

21 Q4_1 [Q3_7] Yhteiskuntaa uudistava: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Yhteiskuntaa uudistava En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q4_1] Taitamattomat johtajat: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Taitamattomat johtajat KESK Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu

22 2. Muuttujat [Q4_2] Taitamattomat johtajat: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Taitamattomat johtajat SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu [Q4_3] Taitamattomat johtajat: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Taitamattomat johtajat KOK Kansallinen Kokoomus Ei mainittu Mainittu

23 Q4_6 [Q4_4] Taitamattomat johtajat: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Taitamattomat johtajat VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu [Q4_5] Taitamattomat johtajat: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Taitamattomat johtajat VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu [Q4_6] Taitamattomat johtajat: Ei mihinkään näistä Pyydämme sinua vertailemaan maassamme toimivia puolueita ja ryhmittymiä lue- 17

24 2. Muuttujat teltavien ominaisuuksien suhteen. Taitamattomat johtajat Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q4_7] Taitamattomat johtajat: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Taitamattomat johtajat En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q5_1] Toimii etujeni vastaisesti: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Toimii etujeni vastaisesti KESK Suomen Keskusta 18

25 Q5_3 Ei mainittu Mainittu [Q5_2] Toimii etujeni vastaisesti: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Toimii etujeni vastaisesti SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu [Q5_3] Toimii etujeni vastaisesti: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Toimii etujeni vastaisesti KOK Kansallinen Kokoomus 19

26 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q5_4] Toimii etujeni vastaisesti: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Toimii etujeni vastaisesti VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu [Q5_5] Toimii etujeni vastaisesti: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Toimii etujeni vastaisesti VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu

27 Q6_1 [Q5_6] Toimii etujeni vastaisesti: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Toimii etujeni vastaisesti Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q5_7] Toimii etujeni vastaisesti: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Toimii etujeni vastaisesti En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q6_1] Toiminnassaan ylimielinen: KESK Suomen Keskusta Pyydämme sinua vertailemaan maassamme toimivia puolueita ja ryhmittymiä lue- 21

28 2. Muuttujat teltavien ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ylimielinen KESK Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu [Q6_2] Toiminnassaan ylimielinen: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ylimielinen SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu [Q6_3] Toiminnassaan ylimielinen: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ylimielinen 22

29 Q6_5 KOK Kansallinen Kokoomus Ei mainittu Mainittu [Q6_4] Toiminnassaan ylimielinen: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ylimielinen VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu [Q6_5] Toiminnassaan ylimielinen: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ylimielinen VIHR Vihreä liitto 23

30 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q6_6] Toiminnassaan ylimielinen: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ylimielinen Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q6_7] Toiminnassaan ylimielinen: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan ylimielinen En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

31 Q7_2 [Q7_1] Luottamukseni on lisääntynyt: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on lisääntynyt KESK Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu [Q7_2] Luottamukseni on lisääntynyt: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on lisääntynyt SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu

32 2. Muuttujat [Q7_3] Luottamukseni on lisääntynyt: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on lisääntynyt KOK Kansallinen Kokoomus Ei mainittu Mainittu [Q7_4] Luottamukseni on lisääntynyt: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on lisääntynyt VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu [Q7_5] Luottamukseni on lisääntynyt: VIHR Vihreä liitto Pyydämme sinua vertailemaan maassamme toimivia puolueita ja ryhmittymiä lue- 26

33 Q7_7 teltavien ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on lisääntynyt VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu [Q7_6] Luottamukseni on lisääntynyt: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on lisääntynyt Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q7_7] Luottamukseni on lisääntynyt: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on lisääntynyt En osaa sanoa 27

34 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q8_1] Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita KESK Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu [Q8_2] Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 28

35 Q8_4 Ei mainittu Mainittu [Q8_3] Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita KOK Kansallinen Kokoomus Ei mainittu Mainittu [Q8_4] Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita VASL Vasemmistoliitto 29

36 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q8_5] Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu [Q8_6] Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita Ei mihinkään näistä 30

37 Q9_1 Ei mainittu Mainittu [Q8_7] Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Ajanut koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q9_1] Luottamukseni on vähentynyt: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on vähentynyt KESK Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu

38 2. Muuttujat [Q9_2] Luottamukseni on vähentynyt: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on vähentynyt SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu [Q9_3] Luottamukseni on vähentynyt: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on vähentynyt KOK Kansallinen Kokoomus Ei mainittu Mainittu

39 Q9_6 [Q9_4] Luottamukseni on vähentynyt: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on vähentynyt VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu [Q9_5] Luottamukseni on vähentynyt: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on vähentynyt VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu [Q9_6] Luottamukseni on vähentynyt: Ei mihinkään näistä Pyydämme sinua vertailemaan maassamme toimivia puolueita ja ryhmittymiä lue- 33

40 2. Muuttujat teltavien ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on vähentynyt Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q9_7] Luottamukseni on vähentynyt: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Luottamukseni on vähentynyt En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q10_1] Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee KESK Suomen Keskusta 34

41 Q10_3 Ei mainittu Mainittu [Q10_2] Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu [Q10_3] Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee KOK Kansallinen Kokoomus 35

42 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q10_4] Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu [Q10_5] Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu

43 Q11_1 [Q10_6] Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q10_7] Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Kertoo rehellisesti mitä tavoittelee En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q11_1] Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava: KESK Suomen Keskusta Pyydämme sinua vertailemaan maassamme toimivia puolueita ja ryhmittymiä lue- 37

44 2. Muuttujat teltavien ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava KESK Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu [Q11_2] Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu [Q11_3] Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava 38

45 Q11_5 KOK Kansallinen Kokoomus Ei mainittu Mainittu [Q11_4] Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu [Q11_5] Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava VIHR Vihreä liitto 39

46 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q11_6] Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q11_7] Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

47 Q12_2 [Q12_1] Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta KESK Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu [Q12_2] Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu

48 2. Muuttujat [Q12_3] Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta KOK Kansallinen Kokoomus Ei mainittu Mainittu [Q12_4] Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu

49 Q12_7 [Q12_5] Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu [Q12_6] Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q12_7] Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta: En osaa sanoa Pyydämme sinua vertailemaan maassamme toimivia puolueita ja ryhmittymiä lue- 43

50 2. Muuttujat teltavien ominaisuuksien suhteen. Lisää kansalaisten turvallisuuden tunnetta En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q13_1] Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi KESK Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu [Q13_2] Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi 44

51 Q13_4 SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu [Q13_3] Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi KOK Kansallinen Kokoomus Ei mainittu Mainittu [Q13_4] Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi 45

52 2. Muuttujat VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu [Q13_5] Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu [Q13_6] Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi 46

53 Q14_1 Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q13_7] Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia yhteiskunnan kehittämiseksi En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q14_1] Olen/voisin olla puolueen jäsen: KESK Suomen Keskusta ominaisuuksien suhteen. Olen/voisin olla puolueen jäsen KESK Suomen Keskusta 47

54 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q14_2] Olen/voisin olla puolueen jäsen: SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ominaisuuksien suhteen. Olen/voisin olla puolueen jäsen SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Ei mainittu Mainittu [Q14_3] Olen/voisin olla puolueen jäsen: KOK Kansallinen Kokoomus ominaisuuksien suhteen. Olen/voisin olla puolueen jäsen KOK Kansallinen Kokoomus 48

55 Q14_5 Ei mainittu Mainittu [Q14_4] Olen/voisin olla puolueen jäsen: VASL Vasemmistoliitto ominaisuuksien suhteen. Olen/voisin olla puolueen jäsen VASL Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu [Q14_5] Olen/voisin olla puolueen jäsen: VIHR Vihreä liitto ominaisuuksien suhteen. Olen/voisin olla puolueen jäsen VIHR Vihreä liitto Ei mainittu Mainittu

56 2. Muuttujat [Q14_6] Olen/voisin olla puolueen jäsen: Ei mihinkään näistä ominaisuuksien suhteen. Olen/voisin olla puolueen jäsen Ei mihinkään näistä Ei mainittu Mainittu [Q14_7] Olen/voisin olla puolueen jäsen: En osaa sanoa ominaisuuksien suhteen. Olen/voisin olla puolueen jäsen En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

57 Q16_1 [Q15] Miten viime eduskuntavaalien jälkeen muodostettu hallitus on onnistunut tehtävissään tähän mennessä? Miten hyvin tai heikosti viime eduskuntavaalien jälkeen muodostettu hallitus on onnistunut tehtävissään tähän mennessä? Hyvin Melko hyvin Melko huonosti Huonosti En osaa sanoa [Q16_1] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Asumiseen liittyvät asiat Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Asumiseen liittyvät asiat Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa

58 2. Muuttujat [Q16_2] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Energian tuotannon järjestäminen Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Energian tuotannon järjestäminen Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_3] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Hallituksen harjoittama EU-politiikka yleensä Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Hallituksen harjoittama EU-politiikka yleensä Hyvin Melko hyvin Melko heikosti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 52

59 Q16_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Heikosti En osaa sanoa [Q16_4] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Kansantalouden tilan parantaminen Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Kansantalouden tilan parantaminen Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_5] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Hintojen nousun hillitseminen Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Hintojen nousun hillitseminen 53

60 2. Muuttujat Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_6] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Toiminta turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa kysymyksissä Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Toiminta turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa kysymyksissä Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_7] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Työllisyystilanne Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Työllisyystilanne 54

61 Q16_9 Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_8] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Maamme ulkomaanvelan vähentäminen Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Maamme ulkomaanvelan vähentäminen Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_9] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Verotukseen liittyvät asiat Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Verotukseen liittyvät asiat 55

62 2. Muuttujat Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_10] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Ympäristönsuojelu Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Ympäristönsuojelu Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_11] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Terveydenhuoltoon liittyvät asiat Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Terveydenhuoltoon liittyvät asiat 56

63 Q16_13 Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_12] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Sosiaaliturvaan liittyvät asiat Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Sosiaaliturvaan liittyvät asiat Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_13] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Koulutukseen ja sivistykseen liittyvät asiat Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Koulutukseen ja sivistykseen liittyvät asiat 57

64 2. Muuttujat Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_14] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Yhteistyö työmarkkinaja kansalaisjärjestöjen kanssa Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Yhteistyö työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjen kanssa Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_15] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Kansalaisten fyysiseen turvallisuuteen liittyvät asiat (esim. rikollisuus) Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... 58

65 Q16_17 Kansalaisten fyysiseen turvallisuuteen liittyvät asiat (esim. rikollisuus) Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_16] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Joukkoliikenteen tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Joukkoliikenteen tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_17] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Kaupungeissa asuvien tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... 59

66 2. Muuttujat Kaupungeissa asuvien tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_18] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Lapsiperheiden tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Lapsiperheiden tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_19] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Lasten ja koululaisten tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... 60

67 Q16_21 Lasten ja koululaisten tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_20] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Maaseudulla asuvien tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Maaseudulla asuvien tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_21] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Nuorten tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... 61

68 2. Muuttujat Nuorten tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_22] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Oman itsenne tai perheenne tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Oman itsenne tai perheenne tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_23] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Palkansaajien tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... 62

69 Q16_25 Palkansaajien tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_24] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Työttömien ja lomautettujen tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Työttömien ja lomautettujen tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_25] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Vanhusten ja eläkeläisten tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä 63

70 2. Muuttujat tehtävässä/asiassa... Vanhusten ja eläkeläisten tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_26] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Viljelijäväestön tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Viljelijäväestön tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_27] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Yksityisautoilun tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä 64

71 Q16_29 tehtävässä/asiassa... Yksityisautoilun tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_28] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Yritystoiminnan tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Yritystoiminnan tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_29] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Vientiyritysten tarpeet Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä 65

72 2. Muuttujat tehtävässä/asiassa... Vientiyritysten tarpeet Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q16_30] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Kuntien talouteen ja palveluihin liittyvät asiat Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Kuntien talouteen ja palveluihin liittyvät asiat Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa

73 Q17_1 [Q16_31] Hallituksen onnistuminen tehtävissään: Hallituksen itselleen asettamien tavoitteiden toteutuminen Seuraavaksi sinun tulee arvioida maamme hallituksen onnistumista tehtävissään eri asioissa ja eri ryhmien tarpeiden huomioonottamisessa. Maamme nykyinen hallitus on onnistunut tässä tehtävässä/asiassa... Hallituksen itselleen asettamien tavoitteiden toteutuminen Hyvin Melko hyvin Melko heikosti Heikosti En osaa sanoa [Q17_1] Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Suomen Keskustaa? Kysymyksen esiteksti 18 vuotta täyttäneet Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Suomen Keskustaa? Erittäin houkuttelevalta Melko houkuttelevalta Ei kovinkaan houkuttelevalta Ei lainkaan houkuttelevalta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 67

74 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_2] Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Kansallista Kokoomusta? Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Kansallista Kokoomusta? Erittäin houkuttelevalta Melko houkuttelevalta Ei kovinkaan houkuttelevalta Ei lainkaan houkuttelevalta En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3] Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Suomen Sosiaalidemokraattista Puoluetta? Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Suomen Sosiaalidemokraattista Puoluetta? Erittäin houkuttelevalta Melko houkuttelevalta Ei kovinkaan houkuttelevalta Ei lainkaan houkuttelevalta En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 68

75 Q17_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_4] Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Vasemmistoliittoa? Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Vasemmistoliittoa? Erittäin houkuttelevalta Melko houkuttelevalta Ei kovinkaan houkuttelevalta Ei lainkaan houkuttelevalta En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_5] Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Vihreää liittoa? Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Vihreää liittoa? Erittäin houkuttelevalta Melko houkuttelevalta Ei kovinkaan houkuttelevalta Ei lainkaan houkuttelevalta En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 69

76 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q17_6] Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Ruotsalaista Kansanpuoluetta? Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Ruotsalaista Kansanpuoluetta? Erittäin houkuttelevalta Melko houkuttelevalta Ei kovinkaan houkuttelevalta Ei lainkaan houkuttelevalta En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_7] Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Kristillisdemokraatteja? Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää Kristillisdemokraatteja? Erittäin houkuttelevalta Melko houkuttelevalta Ei kovinkaan houkuttelevalta Ei lainkaan houkuttelevalta En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja FSD2137 Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006,

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD1265. Eduskuntavaalien teemat Koodikirja

FSD1265. Eduskuntavaalien teemat Koodikirja FSD1265 Eduskuntavaalien teemat 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien teemat 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD1127. Rukoilututkimus Koodikirja

FSD1127. Rukoilututkimus Koodikirja FSD1127 Rukoilututkimus 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Rukoilututkimus 1998 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1010. Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu Koodikirja

FSD1010. Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu Koodikirja FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot