FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :14: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2122. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: HS-gallup: vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus [elektroninen aineisto]. FSD2122, versio 1.1 ( ). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], Helsinki: Helsingin Sanomat [tuottaja].tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Aineiston nimi englanniksi: Finnish 2006 Presidential Election Survey : Candidate Choice and Profiles Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Gallup Kanavan kuvaus 1 Tekijät Suomen Gallup Helsingin Sanomat 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Pehkonen, Juhani (Suomen Gallup) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat ehdokkaat; ominaisuudet; persoona; presidentinvaalit; vaalit; valintakriteerit; äänestyskäyttäytyminen; äänestäminen Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: politiikantutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet; vaalit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Presidentinvaalien 2006 alla kerätty aineisto kartoittaa, kuinka tärkeitä ehdokasvalinnan kannalta ovat ehdokkaiden tavoitteet ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja miten ehdokkaat profiloituvat erilaisissa asioissa ja ominaisuuksissa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan muun muassa ketkä ehdokkaista puolustavat hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä, puolustavat ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa, jarruttavat Nato-jäsenyyttä, suhtautuvat liian myönteisesti EU:n sotilaalliseen puolustusliittoon, suhtautuvat globalisaatioon liian myönteisesti, ovat ulkopolitiikassa liian varovaisia tai rohkeita, kykenevät patistamaan päättäjiä, vaikuttamaan yrityksiin, pitämään Suomen terrorismin ulkopuolella ja rakentamaan läheisempiä suhteita USA:aan tai Venäjään. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, ketkä ehdokkaista ovat asiantuntevia ulkopolitiikassa, inhimillisiä, 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu esiintymiskykyisiä, avarakatseisia, luotettavia, oikeudenmukaisia, paineensietokykyisiä, kaukonäköisiä tai vahvoja johtajia ja kuka kykenisi olemaan koko kansan presidentti. Vastaajilta tiedusteltiin myös, kuinka tärkeinä he oman valintansa kannalta pitävät ehdokkaiden tavoitteita muun muassa hyvinvointiyhteiskunnan, tasa-arvon, Nato-jäsenyyden, perhearvojen, globalisaation, EU:n laajenemisen, ulkopolitiikan, yhteiskunnallisen keskustelun, maanpuolustuksen, terrorismin välttämisen ja aseellisten kriisien hallinnan suhteen. Lisäksi kysyttiin, kuinka tärkeitä valinnan kannalta ovat ehdokkaiden erilaiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi sukupuoli, asiantuntevuus, inhimillisyys, puoluekanta, edustavuus, isänmaallisuus, päättäväisyys, suvaitsevaisuus, sosiaalisuus, luotettevuus, nuhteettomuus, isänmaallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja kristillinen vakaumus. Taustamuuttujina ovat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, peruskoulutus, ammattitai jatkokoulutus, ammattiryhmä, talouden päähenkilön ammattiryhmä, vastaajan toimiala, ammattiyhdistysjäsenyys, äänestäminen vaaleissa, sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselille, asuinlääni, maakunta ja kuntatyyppi. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen vuotias väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Suomen Gallup Keruumenetelmä: Kotipäätekysely (Gallup Kanava) Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2005 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 326 muuttujaa ja 1232 havaintoa. Otantamenetelmä: Tutkimuksen tiedot on kerätty GallupKanavalla, kotitalouksiin asetettujen mikrotietokoneiden ja Internet-päätelaitteiden avulla. Otanta on toteutettu monivaiheisena ositettuna otantana, jonka tuloksena on kiinteä tutkimusnäyte. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto on kerätty kahdessa osassa peräkkäisillä viikoilla. Presidentin toiminnan tärkeitä tavoitteita ja presidentin valinnassa tärkeitä ominaisuuksia (q3- ja q4-alkuiset muuttujat) ja ketä 3

10 1. Aineiston kuvailu vastaaja äänestäisi (q5) on kysytty Eri ehdokkaita kuvaavat ominaisuudet ja luonnehdinnat (q1- ja q2-alkuiset muuttujat) on kysytty Julkaisut Suhonen, Pertti (2007). Mielipidetutkimukset presidentinvaaleissa. Teoksessa: Presidentinvaalit 2006 (toim. Pekka Isotalus & Sami Borg), Helsinki: WSOY. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Helsingin Sanomat (julkistettiin tulokset, jotka koskivat presidentin tehtävien ja poliittisten tavoitteiden tärkeyttä äänestäjille) ja Helsingin Sanomat (julkistettiin tulokset, jotka koskivat persoonallisuuden piirteitä ja muita henkilökohtaisia ominaisuuksia). Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineistossa on mukana Gallupin toimittama painomuuttuja paino. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1232 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1232 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1232 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [ID_1] Alkuperäinen vastaajan tunnus (viikko 41) Alkuperäinen vastaajan tunnus (viikko 41) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1232 minimi 7.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1A_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [ID_2] Alkuperäinen vastaajan tunnus (viikko 42) Alkuperäinen vastaajan tunnus (viikko 42) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1232 minimi 8.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1A_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu

14 2. Muuttujat [Q1A_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu [Q1A_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu

15 Q1A_5 [Q1A_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu [Q1A_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu

16 2. Muuttujat [Q1A_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Timo Soini Ei mainittu Mainittu [Q1A_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu

17 Q1A_9 [Q1A_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu [Q1A_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

18 2. Muuttujat [Q1B_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu [Q1B_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu

19 Q1B_4 [Q1B_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu [Q1B_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu

20 2. Muuttujat [Q1B_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu [Q1B_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Timo Soini Ei mainittu Mainittu

21 Q1B_8 [Q1B_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu [Q1B_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu

22 2. Muuttujat [Q1B_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Puolustaa ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa maailmanlaajuisesti? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q1C_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu

23 Q1C_3 [Q1C_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu [Q1C_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu

24 2. Muuttujat [Q1C_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu [Q1C_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu

25 Q1C_7 [Q1C_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Timo Soini Ei mainittu Mainittu [Q1C_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu

26 2. Muuttujat [Q1C_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu [Q1C_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Jarruttaa perusteettomasti Suomen Nato-jäsenyyttä? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

27 Q1D_2 [Q1D_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu [Q1D_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu

28 2. Muuttujat [Q1D_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu [Q1D_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu

29 Q1D_6 [Q1D_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu [Q1D_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Timo Soini Ei mainittu Mainittu

30 2. Muuttujat [Q1D_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu [Q1D_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu

31 Q1E_1 [Q1D_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu varovaisen viisaasti Suomen Nato-jäsenyyteen? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q1E_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu

32 2. Muuttujat [Q1E_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu [Q1E_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu

33 Q1E_5 [Q1E_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu [Q1E_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu

34 2. Muuttujat [Q1E_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Timo Soini Ei mainittu Mainittu [Q1E_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu

35 Q1E_9 [Q1E_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu [Q1E_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu liian myönteisesti EU:n sotilaallisen puolustusliiton synnyttämiseen? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

36 2. Muuttujat [Q1F_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu [Q1F_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu

37 Q1F_4 [Q1F_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu [Q1F_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu

38 2. Muuttujat [Q1F_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu [Q1F_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Timo Soini Ei mainittu Mainittu

39 Q1F_8 [Q1F_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu [Q1F_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu

40 2. Muuttujat [Q1F_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Myötäilee liiaksi globalisaatiokriittisiä kannanottoja? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q1G_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu

41 Q1G_3 [Q1G_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu [Q1G_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu

42 2. Muuttujat [Q1G_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu [Q1G_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu

43 Q1G_7 [Q1G_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Timo Soini Ei mainittu Mainittu [Q1G_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu

44 2. Muuttujat [Q1G_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu [Q1G_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Suhtautuu globalisaatioon liian myönteisesti? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

45 Q1H_2 [Q1H_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu [Q1H_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu

46 2. Muuttujat [Q1H_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu [Q1H_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu

47 Q1H_6 [Q1H_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu [Q1H_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Timo Soini Ei mainittu Mainittu

48 2. Muuttujat [Q1H_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu [Q1H_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu

49 Q1I_1 [Q1H_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian varovainen ja pysähtynyt? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q1I_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu

50 2. Muuttujat [Q1I_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu [Q1I_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu

51 Q1I_5 [Q1I_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu [Q1I_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu

52 2. Muuttujat [Q1I_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Timo Soini Ei mainittu Mainittu [Q1I_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu

53 Q1I_9 [Q1I_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu [Q1I_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Ulkopolitiikassa liian rohkeita avauksia ja linjauksia? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

54 2. Muuttujat [Q1J_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu [Q1J_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu

55 Q1J_4 [Q1J_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu [Q1J_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu

56 2. Muuttujat [Q1J_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu [Q1J_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Timo Soini Ei mainittu Mainittu

57 Q1J_8 [Q1J_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu [Q1J_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu

58 2. Muuttujat [Q1J_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee patistamaan päättäjiä etsimään uusia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q1K_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu

59 Q1K_3 [Q1K_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu [Q1K_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu

60 2. Muuttujat [Q1K_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu [Q1K_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu

61 Q1K_7 [Q1K_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Timo Soini Ei mainittu Mainittu [Q1K_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu

62 2. Muuttujat [Q1K_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu [Q1K_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee vaikuttamaan arvovallallaan siihen, että yritykset eivät siirrä tuotantoa ja työpaikkoja ulkomaille? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

63 Q1L_2 [Q1L_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu [Q1L_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu

64 2. Muuttujat [Q1L_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu [Q1L_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu

65 Q1L_6 [Q1L_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu [Q1L_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Timo Soini Ei mainittu Mainittu

66 2. Muuttujat [Q1L_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu [Q1L_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu

67 Q1M_1 [Q1L_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee pitämään Suomen kansainvälisen terrorismin kohdemaiden ulkopuolella? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q1M_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu

68 2. Muuttujat [Q1M_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu [Q1M_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu

69 Q1M_5 [Q1M_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu [Q1M_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu

70 2. Muuttujat [Q1M_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Timo Soini Ei mainittu Mainittu [Q1M_7] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Matti Vanhanen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Matti Vanhanen Ei mainittu Mainittu

71 Q1M_9 [Q1M_8] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Ei kehenkään Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Ei kehenkään Ei mainittu Mainittu [Q1M_9] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Ei osaa sanoa Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi USA:han? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

72 2. Muuttujat [Q1N_1] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Tarja Halonen Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Tarja Halonen Ei mainittu Mainittu [Q1N_2] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Heidi Hautala Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Heidi Hautala Ei mainittu Mainittu

73 Q1N_4 [Q1N_3] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Bjarne Kallis Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Bjarne Kallis Ei mainittu Mainittu [Q1N_4] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Henrik Lax Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Henrik Lax Ei mainittu Mainittu

74 2. Muuttujat [Q1N_5] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Sauli Niinistö Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Sauli Niinistö Ei mainittu Mainittu [Q1N_6] Keitä kaikkia ehdokkaita luonnehdinnat sopivat kuvaamaan: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Timo Soini Keihin KAIKKIIN seuraaviin sopii: Kykenee toimimaan läheisempien suhteiden rakentamiseksi Venäjään? Timo Soini Ei mainittu Mainittu

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja FSD2137 Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006,

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja

FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja FSD2131 Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja

FSD2862. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset. Koodikirja FSD2862 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2013: omaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja

FSD1256. Masennuskysely Koodikirja FSD1256 Masennuskysely 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Masennuskysely 2002 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1110. Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely Koodikirja

FSD1110. Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely Koodikirja FSD1110 Luottamus tuomioistuimiin : käräjäoikeuskysely 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot