FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :23: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1237. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Österberg, Esa: Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 [elektroninen aineisto]. FSD1237, versio 1.0 ( ). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Aineiston nimi englanniksi: Unrecorded Alcohol Consumption in Finland 2001 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Österberg, Esa (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES). Alkoholi- ja huumetutkimus -ryhmä) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Österberg, Esa (STAKES. Alkoholi- ja huumetutkimusryhmä) 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat alkoholi; alkoholijuomat; alkoholinkäyttö; kotivalmistus; pontikka; päihteet; salakuljetus; tuonti Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka; sosiaalityö; sosiologia; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: päihteiden käyttö ja tupakointi; sosiaalipolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus -kyselyissä kartoitetaan, kuinka paljon suomalaiset kuluttavat kotivalmisteisia, salakuljetettuja ja ulkomailta tuotuja alkoholijuomia sekä spriitä. Aluksi kyselyjä teki Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, joka siirtyi Sosiaali- ja terveysalan tutkimusja kehittämiskeskukseen vuonna Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus -aineistoja on arkistoituna vuodesta 1995 lähtien. Sisällönkuvaus Kyselyssä kartoitettiin, kuinka paljon suomalaiset käyttävät itse tehtyjä tai ulkomailta tuotuja alkoholijuomia. Ensiksi vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he nauttivat alkoholia. Seuraavaksi kartoitettiin kotitekoisten ja salakuljetettujen alkoholijuomien kulutusta. Vastaajilta kysyttiin, ovatko he nauttineet kotitekoisia alkoholijuomia, salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Edelleen tiedusteltiin, onko vastaajan perheessä valmistettu alkoholipitoista olutta tai kotiviiniä, ja jos on niin kuinka paljon. Lisäksi kysyttiin, kuinka monta prosenttia vastaajien kuluttamasta oluesta, viinistä ja väkevistä alkoholijuomista on kotitekoista sekä kuinka suuri osuus väkevistä alkoholijuomista on salakuljetettua. Sitten siirryttiin kysymyksiin salakuljetetuista väkevistä alkoholijuomista, spriistä ja pontikasta. Vastaajilta kysyttiin tuntevatko he jonkun, joka on ostanut tai jolta voisi ostaa salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia, spriitä tai pontikkaa. Edelleen tiedusteltiin, onko heille tarjottu ostettavaksi ja ovatko he itse ostaneet edellä mainittuja alkoholijuomia viimeisen 12 kuukauden aikana. Lisäksi kysyttiin, tuntevatko vastaajat jonkun, joka osaa valmistaa pontikkaa sekä osaavatko ja ovatko he viimeisen vuoden aikana itse valmistaneet sitä. Seuraavaksi kyseltiin ulkomailta tuotujen alkoholijuomien käytöstä. Vastaajilta tiedusteltiin, mitä alkoholijuomia ja kuinka paljon he ovat tuoneet ulkomailta tai laivaristeilyiltä. Sitten kysyttiin, kuinka monta ulkomaanmatkaa tai risteilyä vastaajat ovat tehneet, ja moneltako niistä 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu he ovat tuoneet alkoholijuomia. Edelleen kysyttiin, paljonko tuodusta oluesta ja väkevistä alkoholijuomista oli Suomessa valmistettua. Lopuksi tiedusteltiin, kuinka monta litraa vastaajat ovat viimeksi kuluneena vuonna juoneet erilaisia alkoholijuomia sekä kuinka monta prosenttia niistä on tuotu ulkomailta tai juotu Suomen rajojen ulkopuolella. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, talouden bruttotulot, perheenjäsenten lukumäärä, elinvaihe, ammattiryhmä, työelämään osallistuminen, asuinpaikkakunnan tyyppi, asuinlääni, onko vastaaja perheen päähenkilö, perheen päähenkilön ammatti, mitä puoluetta äänestäisi ensisijaisesti ja toissijaisesti, jos eduskuntavaalit olisivat nyt, ja mitä puoluetta äänesti vuoden 2000 kunnallisvaaleissa. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen 15 vuotta täyttänyt väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Alkoholi- ja huumetutkimus -ryhmä Keruumenetelmä: Käyntikysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2001 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 85 muuttujaa ja 1011 havaintoa. Otantamenetelmä: Monivaiheinen ositettu otanta 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu postinumeromuuttuja. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa 3

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1011 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1011 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1011 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [K1] Kuinka usein kaiken kaikkiaan nautitte alkoholia Kysymyksen esiteksti Seuraavaksi kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisten suhtautumiseen alkoholinkäyttöön. Kuinka usein kaiken kaikkiaan nautitte alkoholia? Koettakaa ottaa arvioonne mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte hyvin pieniä määriä alkoholia, vaikkapa vain puoli pulloa keskiolutta tai tilkan viiniä. 6

13 K2 Ohjeet haastattelijalle (KORTTI <F1> Päivittäin kertaa viikossa Pari kertaa viikossa Kerran viikossa Pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa En koskaan Ei osaa sanoa Kysymyksen jälkiteksti HUOM. MÄÄRIÄ JA %-OSUUKSIA KYSYTTÄESSÄ OLE ERITYISEN TARKKANA "EI OSAA SANOA" -VASTAUSTEN KOODAAMISESSA. EOS ON -1, MUTTA EI 0, JOLLA ON OMA MERKITYKSENSÄ (EI YHTÄÄN, EI TEHNYT...). [K2] Oletteko nauttinut sahtia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti JOS NAUTTII ALKOHOLIA Aika ajoin keskustellaan siitä, nauttivatko ihmiset kotona tehtyjä alkoholijuomia aiempaa enemmän tai vähemmän. Oletteko nauttinut sahtia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K3] Oletteko nauttinut kotona tehtyä alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Entä oletteko nauttinut kotona tehtyä alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K4] Oletteko nauttinut kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Entä oletteko nauttinut kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

15 [K5] Oletteko nauttinut kiljua viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Entä oletteko nauttinut kiljua viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? K7 Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K6] Oletteko nauttinut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Entä oletteko nauttinut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K7] Oletteko nauttinut salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Entä oletteko nauttinut salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 9

16 2. Muuttujat Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Seuraavaksi pari kysymystä oluesta [K8] Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kyllä En En osaa sanoa [K9] Kuinka monta litraa alkoholipitoista olutta perheessänne on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti JOS VALMISTANUT ALKOHOLIPITOISTA OLUTTA Kuinka monta litraa alkoholipitoista olutta perheessänne on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ ARVIOIDA = -1) VASTAUS NOLLA (0) EI OLE LOOGINEN AIKAISEMPIEN VASTAUSTEN KANSSA (ilmoittanut tehneensä, juoneensa...) 10

17 K10 Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Sitten muutama kysymys viinien valmistamisesta. [K10] Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä En En osaa sanoa

18 2. Muuttujat [K11] Kuinka monta litraa kotiviiniä perheessänne on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti JOS VALMISTANUT KOTIVIINIÄ Kuinka monta litraa kotiviiniä perheessänne on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) VASTAUS NOLLA (0) EI OLE LOOGINEN AIKAISEMPIEN VASTAUSTEN KANSSA (ilmoittanut tehneensä, juoneensa...) Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS)

19 [K12] Kuinka suuri prosenttiosuus valmistetusta kotiviinistä on pikaviiniä Kuinka suuri prosenttiosuus valmistetusta kotiviinistä on niin kutsuttua pikaviiniä eli viiniä, jonka valmistusaineet on ostettu valmiina pakettina? K13 Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI TEHNYT PIKAVIINIÄ = 0, EI OSAA SANOA/AR- VIOIDA = -1) Ei osaa sanoa/arvioida Ei tehnyt pikaviiniä tieto puuttuu (SYSMIS) [K13] Tunnetteko jonkun, joka on ostanut salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Tunnetteko jonkun, joka on ostanut salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä En En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K14] Onko Teille viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tarjottu ostettavaksi salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia tai spriitä Onko Teille viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tarjottu ostettavaksi salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia tai spriitä? Kyllä Ei Ei osaa sanoa [K15] Tiedättekö jonkun henkilön, jolta voisitte halutessanne ostaa salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä Tiedättekö jonkun henkilön, jolta voisitte halutessanne ostaa salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä? Kyllä En En osaa sanoa [K16] Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ostanut salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia tai spriitä Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ostanut salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia tai spriitä? 14

21 K16_2 Kyllä, olen ostanut väkeviä alkoholijuomia Kyllä, olen ostanut spriitä En ole ostanut En osaa sanoa Olen ostanut väkeviä alkoholijuomia ja spriitä [K16_2] Kuinka monta litraa salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia olette ostanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti JOS OSTANUT SALAKUJETETTUJA VÄKEVIÄ ALKOHOLIJUOMIA Kuinka monta litraa salakuljetettuja väkeviä alkoholijuomia olette ostanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ ARVIOIDA = -1) VASTAUS NOLLA (0) EI OLE LOOGINEN AIKAISEMPIEN VASTAUSTEN KANSSA (ilmoittanut tehneensä, juoneensa...) Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [K16_3] Kuinka monta litraa salakuljetettua spriitä olette ostanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti JOS OSTANUT SALAKULJETETTUA SPRIITÄ Kuinka monta litraa salakuljetettua spriitä olette ostanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) VASTAUS NOLLA (0) EI OLE LOOGINEN AIKAISEMPIEN VASTAUSTEN KANSSA (ilmoittanut tehneensä, juoneensa...) Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K17] Tunnetteko jonkun, joka on ostanut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Tunnetteko jonkun, joka on ostanut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 16

23 K20 Kyllä En En osaa sanoa [K18] Onko Teille viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tarjottu ostettavaksi pontikkaa Onko Teille viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tarjottu ostettavaksi pontikkaa? Kyllä Ei Ei osaa sanoa [K19] Tiedättekö jonkun henkilön, jolta voisitte halutessanne ostaa pontikkaa Tiedättekö jonkun henkilön, jolta voisitte halutessanne ostaa pontikkaa? Kyllä En En osaa sanoa [K20] Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ostanut pontikkaa Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ostanut pontikkaa? 17

24 2. Muuttujat Kyllä En En osaa sanoa [K20_2] Kuinka monta litraa pontikkaa olette ostanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti JOS OSTANUT PONTIKKAA Kuinka monta litraa pontikkaa olette ostanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) VASTAUS NOLLA (0) EI OLE LOOGINEN AIKAISEMPIEN VASTAUSTEN KANSSA (ilmoittanut tehneensä, juoneensa...) Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS)

25 K23 [K21] Tunnetteko jonkun, joka osaa valmistaa pontikkaa Tunnetteko jonkun, joka osaa valmistaa pontikkaa? Kyllä En En osaa sanoa [K22] Osaisitteko itse valmistaa pontikkaa Osaisitteko itse valmistaa pontikkaa? Kyllä En En osaa sanoa [K23] Oletteko itse valmistanut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Oletteko itse valmistanut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä En En osaa sanoa

26 2. Muuttujat [K23_2] Kuinka monta litraa pontikkaa olette valmistanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti JOS VALMISTANUT PONTIKKAA Kuinka monta litraa pontikkaa olette valmistanut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ ARVIOIDA = -1) VASTAUS NOLLA (0) EI OLE LOOGINEN AIKAISEMPIEN VASTAUSTEN KANSSA (ilmoittanut tehneensä, juoneensa...) Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K24] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta viimeisen 12 kuukauden aikana itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on kotona valmistettua Kysymyksen esiteksti MIKÄLI JUO ALKOHOLIA EDES JOSKUS Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta viimeisen 12 kuukauden aikana itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on kotona valmistettua? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI JUONUT KOTONA TEHTYÄ OLUTTA = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) 20

27 K25 Ei osaa sanoa/arvioida Ei juonut kotona tehtyä olutta tieto puuttuu (SYSMIS) [K25] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta viimeisen 12 kuukauden aikana itse juomastanne viinistä on kotona valmistettua Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta viimeisen 12 kuukauden aikana itse juomastanne viinistä on kotona valmistettua? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI JUONUT KOTONA TEHTYÄ VIINIÄ = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Ei osaa sanoa/arvioida Ei juonut kotona tehtyä viiniä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K26] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista viimeisen 12 kuukauden aikana itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on pontikkaa Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista viimeisen 12 kuukauden aikana itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on pontikkaa? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI JUONUT PONTIKKAA = 0, EI OSAA SANOA/AR- VIOIDA = -1) 22

29 K27 Ei osaa sanoa/arvioida Ei juonut pontikkaa tieto puuttuu (SYSMIS) [K27] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista viimeisen 12 kuukauden aikana itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on salakuljetettua Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista viimeisen 12 kuukauden aikana itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on salakuljetettua? Ohjeet haastattelijalle EI JUONUT SALAKULJETETTUJA VÄKEVIÄ ALKOHOLIJUOMIA = 0, EI OSAA SA- NOA/ARVIOIDA = -1 Ei osaa sanoa/arvioida Ei juonut salakuljetettua viinaa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K28_1] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Olutta Kysymysryhmän esiteksti Mitä kaikkia seuraavaksi luettelemiani alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, joko omaan, perheenne tai jonkun muun käyttöön? Olutta? Kyllä Ei Ei osaa sanoa [K28_2] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Mietoja viinejä Kysymysryhmän esiteksti Mitä kaikkia seuraavaksi luettelemiani alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, joko omaan, perheenne tai jonkun muun käyttöön? 24

31 K28_4 Mietoja viinejä? Kyllä Ei Ei osaa sanoa [K28_3] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Väkeviä viinejä (ml. juomasekoitukset ja aperitiivit) Kysymysryhmän esiteksti Mitä kaikkia seuraavaksi luettelemiani alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, joko omaan, perheenne tai jonkun muun käyttöön? Väkeviä viinejä mukaanluettuna juomasekoitukset ja aperitiivit? Kyllä Ei Ei osaa sanoa [K28_4] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Väkeviä alkoholijuomia Kysymysryhmän esiteksti Mitä kaikkia seuraavaksi luettelemiani alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, joko omaan, perheenne tai jonkun muun käyttöön? 25

32 2. Muuttujat Väkeviä alkoholijuomia Kyllä Ei Ei osaa sanoa [K29] Kuinka monta litraa olutta olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan Kysymyksen esiteksti JOS TUONUT OLUTTA Kuinka monta litraa olutta olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) VASTAUS NOLLA (0) EI OLE LOOGINEN AIKAISEMPIEN VASTAUSTEN KANSSA (ilmoittanut tehneensä, juoneensa...) Ei osaa sanoa/arvioida (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 K30 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K30] Kuinka monta litraa mietoja viinejä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan Kysymyksen esiteksti JOS TUONUT MIETOJA VIINEJÄ Kuinka monta litraa mietoja viinejä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan? 27

34 2. Muuttujat Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) VASTAUS NOLLA (0) EI OLE LOOGINEN AIKAISEMPIEN VASTAUSTEN KANSSA (ilmoittanut tehneensä, juoneensa...) Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K31] Kuinka monta litraa väkeviä viinejä (ml. juomasekoitukset ja aperitiivit) olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan Kysymyksen esiteksti JOS TUONUT VÄKEVIÄ VIINEJÄ MUKAANLUKIEN JUOMASEKOITUKSET JA APE- RITIIVIT Kuinka monta litraa väkeviä viinejä mukaanlukien juomasekoitukset ja aperitiivit olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan? 28

35 K32 Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1 VASTAUS, NOLLA (0), EI OLE LOOGINEN AIKAISEMPIEN VASTAUSTEN KANSSA (ilmoittanut tehneensä, juoneensa...) Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K32] Kuinka monta litraa väkeviä alkoholijuomia olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan Kysymyksen esiteksti JOS TUONUT VÄKEVIÄ ALKOHOLIJUOMIA Kuinka monta litraa väkeviä alkoholijuomia olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) VASTAUS, NOLLA (0), EI OLE LOOGINEN AIKAISEMPIEN VASTAUSTEN KANSSA (ilmoittanut tehneensä, juoneensa...) 29

36 2. Muuttujat Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K33] Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehnyt ulkomaanmatkan tai risteilyn Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehnyt ulkomaanmatkan tai risteilyn? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA KERTOJEN LUKUMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Ei osaa sanoa/arvioida (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 K34 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K34] Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehnyt ulkomaanmatkan tai risteilyn, jolta olette tuonut maahan alkoholijuomia Kysymyksen esiteksti JOS TEHNYT ULKOMAANRISTEILYN, JOLTA MAHDOLLISESTI TUONUT ALKOHO- LIJUOMIA Entä kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehnyt ulkomaanmatkan tai risteilyn, jolta olette tuonut maahan alkoholijuomia? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA KERTOJEN LUKUMÄÄRÄ. EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Kys. <F34> määrä, %82., ei voi olla suurempi kuin kys. <F3> määrä, %

38 2. Muuttujat Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K35] Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä toitte olutta Kysymyksen esiteksti JOS TEHNYT ULKOMAANMATKAN TAI RISTEILYN, JOLTA TUONUT Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä toitte olutta? Ohjeet haastattelijalle (EI YHDELTÄKÄÄN = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Kys. <F35> määrä, %82., ei voi olla suurempi kuin kys. <F34> määrä, %82.. Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhdeltäkään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 K36 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K36] Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä toitte mietoja viinejä Kysymyksen esiteksti JOS TEHNYT ULKOMAANMATKAN TAI RISTEILYN, JOLTA TUONUT MIETOJA VII- NEJÄ Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä toitte mietoja viinejä? Ohjeet haastattelijalle (EI YHDELTÄKÄÄN = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Kys. <F36> määrä, %86., ei voi olla suurempi kuin kys. <F34> määrä, %82.. Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhdeltäkään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K37] Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä toitte väkeviä viinejä Kysymyksen esiteksti JOS TEHNYT ULKOMAANMATKAN TAI RISTEILYN, JOLTA TUONUT VÄKEVIÄ VII- NEJÄ Entä moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä toitte väkeviä viinejä Ohjeet haastattelijalle (EI YHDELTÄKÄÄN = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Kys. <F37> määrä, %88., ei voi olla suurempi kuin kys. <F34> määrä, %82.. Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhdeltäkään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 K38 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K38] Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä toitte väkeviä alkoholijuomia Kysymyksen esiteksti JOS TEHNYT ULKOMAANMATKAN TAI RISTEILYN, JOLTA TUONUT VÄKEVIÄ Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä toitte väkeviä alkoholijuomia Ohjeet haastattelijalle (EI YHDELTÄKÄÄN = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Kys. <F38> määrä, %90., ei voi olla suurempi kuin kys. <F34> määrä, %82.. Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhdeltäkään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K39] Kuinka suuri prosenttiosuus ulkomaanmatkoilta tai risteilyiltä tuodusta oluesta oli Suomessa valmistettua Kysymyksen esiteksti JOS TUONUT OLUTTA Kuinka suuri prosenttiosuus ulkomaanmatkoilta tai risteilyiltä tuodusta oluesta oli Suomessa valmistettua? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI YHTÄÄN = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhtään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 K40 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K40] Kuinka suuri prosenttiosuus ulkomaanmatkoilta tai risteilyiltä tuomistanne väkevistä alkoholijuomista oli Suomessa valmistettua Kysymyksen esiteksti JOS TUONUT VÄKEVIÄ Entä kuinka suuri prosenttiosuus ulkomaanmatkoilta tai risteilyiltä tuomistanne väkevistä alkoholijuomista oli Suomessa valmistettua? (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI YHTÄÄN = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhtään tieto puuttuu (SYSMIS)

44 2. Muuttujat [K41] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä Kysymyksen esiteksti MIKÄLI NAUTTII ALKOHOLIA Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä? Sillä ei ole merkitystä, oletteko tuonut oluen ulkomailta itse vai onko joku toinen tuonut sen. Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI YHTÄÄN = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhtään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 K42 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K42] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne miedosta viinistä on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä Kysymyksen esiteksti MIKÄLI NAUTTII ALKOHOLIA Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne miedosta viinistä on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä, joko Teidän itsenne tai jonkun toisen tuomana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI YHTÄÄN = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhtään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K43] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne väkevästä viinistä on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä Kysymyksen esiteksti MIKÄLI NAUTTII ALKOHOLIA Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne väkevästä viinistä on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä, joko Teidän itsenne tai jonkun toisen tuomana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI YHTÄÄN = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhtään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 K44 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K44] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä Kysymyksen esiteksti MIKÄLI NAUTTII ALKOHOLIA Entä kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne väkevistä alkoholijuomista on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä, joko Teidän itsenne tai jonkun toisen tuomana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI YHTÄÄN = 0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1 Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhtään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [K46] Kuinka monta litraa olutta olette juonut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti MIKÄLI NAUTTII ALKOHOLIA Kuinka monta litraa olutta olette juonut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI YHTÄÄN = 0, EI OSAA SANOA = -1) Kuvailevat tunnusluvut 42

49 K47 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 937 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [K47] Kuinka monta litraa mietoja viinejä olette juonut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti MIKÄLI NAUTTII ALKOHOLIA Kuinka monta litraa mietoja viinejä olette juonut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI YHTÄÄN = 0, EI OSAA SANOA = -1) Ei osaa sanoa Ei yhtään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K48] Kuinka monta litraa väkeviä viinejä, aperitiiveja ja erilaisia juomasekoituksia olette juonut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti MIKÄLI NAUTTII ALKOHOLIA Kuinka monta litraa väkeviä viinejä, aperitiiveja ja erilaisia juomasekoituksia olette juonut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI YHTÄÄN = 0, EI OSAA SANOA = -1) Ei osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 K49 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei yhtään Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K49] Kuinka monta litraa väkeviä alkoholijuomia olette juonut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti MIKÄLI NAUTTII ALKOHOLIA Kuinka monta litraa väkeviä alkoholijuomia olette juonut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA LITRAMÄÄRÄ. EI YHTÄÄN = 0, EI OSAA SANOA = -1) 45

52 2. Muuttujat Ei osaa sanoa Ei yhtään Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K50] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on juotu Suomen rajojen ulkopuolella Kysymyksen esiteksti JOS TEHNYT ULKOMAANMATKOJA Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on juotu Suomen rajojen ulkopuolella, siis ulkomailla tai ulkomaanmatkalla? 46

53 K51 Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI YHTÄÄN =0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhtään tieto puuttuu (SYSMIS) [K51] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne miedosta viinistä on juotu Suomen rajojen ulkopuolella Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne miedosta viinistä on juotu Suomen rajojen ulkopuolella, siis ulkomailla tai ulkomaanmatkalla? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI YHTÄÄN =0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) 47

54 2. Muuttujat Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhtään tieto puuttuu (SYSMIS) [K52] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomistanne väkevistä viineistä, aperitiiveistä ja erilaisista juomasekoituksista on juotu Suomen rajojen ulkopuolella Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomistanne väkevistä viineistä, aperitiiveistä ja erilaisista juomasekoituksista on juotu Suomen rajojen ulkopuolella, siis ulkomailla tai ulkomaanmatkalla? Ohjeet haastattelijalle (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI YHTÄÄN =0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1 48

55 K53 Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhtään tieto puuttuu (SYSMIS) [K53] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on juotu Suomen rajojen ulkopuolella Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on juotu Suomen rajojen ulkopuolella, siis ulkomailla tai ulkomaanmatkalla? Ohjeet haastattelijalle? (KIRJOITA PROSENTTIOSUUS. EI YHTÄÄN =0, EI OSAA SANOA/ARVIOIDA = -1) Ei osaa sanoa/arvioida Ei yhtään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [BV1] Vastaajan sukupuoli Vastaajan sukupuoli Mies Nainen [BV2] Vastaajan ikä Vastaajan ikä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1011 minimi maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 50

57 BV5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskiarvo keskihajonta [BV3] Vastaajan koulutus Vastaajan koulutus Peruskoulun ala-aste, kansakoulu Peruskoulun yläaste, keskikoulu Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu Ylioppilas Opistoasteen ammatillinen tutkinto Ylempi opistoaste, ammattikorkeakoulu, alempi akateeminen Ylempi akateeminen tutkinto tai enemmän Ei osaa sanoa [BV5] Perheen bruttotulot Perheen bruttotulot Alle mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v (taulukko jatkuu seur. sivulla) 51

58 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) mk/v Yli mk/v Ei vastausta [BV6_1] Perheen yli 16-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Perheen yli 16-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1011 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 1.84 keskihajonta 0.80 [BV6_2] Perheen 7-16-vuotiaiden lasten lukumäärä Perheen 7-16-vuotiaiden lasten lukumäärä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1011 minimi 0.00 maksimi 7.00 keskiarvo 0.35 keskihajonta 0.79 [BV6_3] Perheen 0-6-vuotiaiden lasten lukumäärä Perheen 0-6-vuotiaiden lasten lukumäärä 52

59 BV7 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1011 minimi 0.00 maksimi 3.00 keskiarvo 0.24 keskihajonta 0.58 [BV6_4] Perheenjäseniä yhteensä Perheenjäseniä yhteensä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1011 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.42 keskihajonta 1.50 [BV7] Vastaajan elinvaihe Vastaajan elinvaihe Naimaton, asuu vanhempien luona Yksin, alle 35-vuotias Yksin, 35-vuotias tai vanhempi Naimisissa/avopari, ei lapsia Naimisissa/avopari, on lapsia Yksinhuoltaja, aikuinen, asuu lasten kanssa Pariskunta, lapset eivät asu kotona Ei osaa sanoa

60 2. Muuttujat [BV8_1] Perheen päähenkilön ammattiryhmä Perheen päähenkilön ammattiryhmä Maatalousyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja Johtavassa asemassa toisen palveluksessa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Koululainen, opiskelija Kotiäiti tai -isä Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV8_2] Jos päähenkilö on eläkeläinen, entinen ammattiryhmä Jos päähenkilö on eläkeläinen, entinen ammattiryhmä Maatalousyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja Johtavassa asemassa toisen palveluksessa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Koululainen, opiskelija Kotiäiti tai -isä Muu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 54

61 BV8_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [BV8_3] Vastaajan ammattiryhmä Vastaajan ammattiryhmä Maatalousyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja Johtavassa asemassa toisen palveluksessa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Koululainen, opiskelija Kotiäiti tai -isä Muu [BV8_4] Jos vastaaja on eläkeläinen, entinen ammattiryhmä Jos vastaaja on eläkeläinen, entinen ammattiryhmä Maatalousyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja Johtavassa asemassa toisen palveluksessa Ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö (taulukko jatkuu seur. sivulla) 55

62 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Työntekijä Eläkeläinen Koululainen, opiskelija Kotiäiti tai -isä Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV9] Vastaajan työelämään osallistuminen Vastaajan työelämään osallistuminen Kokopäivätyössä Osa-aikatyössä Työtön Lomautettu Työelämän ulkopuolella [BV10] Kuka päättää perheen elintarvikeostoista Kuka päättää perheen elintarvikeostoista Vastaaja Muu kuin vastaaja Vastaaja ja joku/jotkut yhdessä

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1234 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%).

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Alkoholipoliittiset mielipiteet Kuvio kt. MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Sahtia tai kiljua Kotiviiniä Pontikkaa Suomen Gallup Oy by PGraphics Alkoholipoliittiset

Lisätiedot

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD1168 MTS-syystutkimus 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1114. Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus. Koodikirja

FSD1114. Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus. Koodikirja FSD1114 Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2000 : lasten

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2070. Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2070 Tampereen yliopistossa vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot