FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :42: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2215. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Naiset ja seksi 2006 [elektroninen aineisto]. FSD2215, versio 1.0 ( ). Helsinki: Taloustutkimus [aineistonkeruu], Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Iltalehti [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 55 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Naiset ja seksi 2006 Aineiston nimi englanniksi: Women and Sex 2006 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Taloustutkimus Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Ilkas, Hannu (Taloustutkimus) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat naiset; seksuaalinen käyttäytyminen; seksuaalisuus; sukupuolielämä; tyytyväisyys; uskottomuus Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: naistutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sukupuoli ja sukupuoliroolit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten naisten seksuaalista käyttäytymistä ja mielipiteitä. Aluksi vastaajalta tiedusteltiin, miten tyytyväinen hän on nykyiseen sukupuolielämäänsä, mikä sitä parantaisi ja mikä hänen mielestään on tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä. Tiedusteltiin myös, kuinka usein vastaaja on ja kuinka usein hän haluaisi olla sukupuoliyhdynnässä sekä kuinka monta yhdyntäkumppania hänellä on ollut. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan suomalaista miestä rakastajana ja nimeämään ihanteellisen rakastajan ominaisuuksia. Vastaajalta kysyttiin myös hänen lempiasentoaan yhdynnässä ja sitä, kuinka usein hän saa orgasmin. Miehen erektioon liittyviä asioita tiedusteltiin kysymällä onko peniksen koolla merkitystä, kuinka tärkeä on erektion jämäkkyys ja kuinka tärkeänä vastaaja pitää sitä, että miehen erektio kestää koko hänen haluamansa ajan. Kysyttiin myös, ottaisiko vastaaja erektio-ongelmat puheeksi puolisonsa kanssa, miten vastaaja suhtautuu erektiolääkkeiden käyttöön ja kuinka monen yli 40- vuotiaan miehen vastaaja arvioi kärsivän erektio-ongelmista. Uskottomuuteen liittyviä asioita kartoitettiin kysymällä, onko vastaaja ollut uskoton, miksi ja kenen kanssa. Vastaajalta tiedusteltiin myös, kärsiikö hän haluttomuudesta ja mikä on hänen mielestään paras keino päästä siitä eroon. Viimeiseksi tiedusteltiin vastaajan sukupuolista kiinnostusta. Taustamuuttujina ovat vastaajan ikä, siviilisääty, ammattiryhmä, työtilanne tällä hetkellä, peruskoulutus, perheeseen kuuluvien lasten iät, ikä jolloin oli ensimmäisen kerran sukupuoliyhdynnässä, sukupuolipartnerien 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu määrä kuluneen vuoden aikana, asuinpaikkakunnan asukasmäärä sekä maakunta jossa vastaaja asuu. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: vuotiaat Suomessa asuvat suomalaiset naiset, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Taloustutkimus Aineiston tuottajat: Kustannusosakeyhtiö Iltalehti Keruumenetelmä: Kirjekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2006 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 84 muuttujaa ja 1698 havaintoa. Otantamenetelmä: Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä poimittiin 5000 hengen otos, joka koostui vuotiaista naisista. Lomakkeita palautui 1697 kappaletta. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineisto ei sisällä avokysymysten vastauksia. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Iltalehti Iltalehti

10 1. Aineiston kuvailu Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1698 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1698 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1698 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LNO] Lomakenumero Lomakenumero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1697 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q2_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Miten tyytyväinen olette nykyiseen sukupuolielämäänne? Miten tyytyväinen olette nykyiseen sukupuolielämäänne? erittäin tyytymätön melko tyytymätön en tyytyväinen enkä tyytymätön melko tyytyväinen erittäin tyytyväinen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_1] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: kumppani olisi aloitteellisempi Mikä parantaisi sukupuolielämäänne? kumppani olisi aloitteellisempi mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

14 2. Muuttujat [Q2_2] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: olisin itse aloitteellisempi Mikä parantaisi sukupuolielämäänne? olisin itse aloitteellisempi mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: lapset eivät häiritsisi Mikä parantaisi sukupuolielämäänne? lapset eivät häiritsisi mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_4] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: työstressi vähenisi Mikä parantaisi sukupuolielämäänne? työstressi vähenisi 8

15 Q2_6 mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_5] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: riittävä lepo Mikä parantaisi sukupuolielämäänne? riittävä lepo mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_6] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: olisi kumppani / enemmän yhteistä aikaa Mikä parantaisi sukupuolielämäänne? olisi kumppani / enemmän yhteistä aikaa olisi kumppani enemmän yhteistä aikaa tieto puuttuu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_7] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: jokin muu, mikä? Mikä parantaisi sukupuolielämäänne? jokin muu, mikä? mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_8] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: ei mikään Mikä parantaisi sukupuolielämäänne? ei mikään mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

17 Q3_2 [Q3_1] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: hellyys ja huomaavaisuus Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä? Yhdynnällä tarkoitetaan miehen peniksen viemistä naisen emättimeen. hellyys ja huomaavaisuus mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_2] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: tuttu kumppani Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä? Yhdynnällä tarkoitetaan miehen peniksen viemistä naisen emättimeen. tuttu kumppani mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

18 2. Muuttujat [Q3_3] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: hyvä tekniikka Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä? Yhdynnällä tarkoitetaan miehen peniksen viemistä naisen emättimeen. hyvä tekniikka mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3_4] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: jännitys, yllätyksellisyys, mielikuvitus Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä? Yhdynnällä tarkoitetaan miehen peniksen viemistä naisen emättimeen. jännitys, yllätyksellisyys, mielikuvitus mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

19 [Q3_5] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: jokin muu, mikä? Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä? Yhdynnällä tarkoitetaan miehen peniksen viemistä naisen emättimeen. Q5 jokin muu, mikä? mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Millainen suomalainen mies on mielestänne rakastajana? Millainen suomalainen mies on mielestänne rakastajana? en osaa sanoa / ei kokemusta heikko välttävä tyydyttävä hyvä erinomainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Kuinka usein olette sukupuoliyhdynnässä? Kuinka usein olette sukupuoliyhdynnässä? 13

20 2. Muuttujat en koskaan kerran vuodessa tai harvemmin kertaa vuodessa kerran kuukaudessa kertaa kuukaudessa kertaa viikossa kertaa viikossa kertaa viikossa tai useammin tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Miten usein haluaisitte olla sukupuoliyhdynnässä? Miten usein haluaisitte olla sukupuoliyhdynnässä? paljon useammin kuin nykyisin vähän useammin kuin nykyisin nykyinen määrä on sopiva vähän harvemmin kuin nykyisin paljon harvemmin kuin nykyisin en haluaisi olla sukupuoliyhdynnässä lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Kuinka monta yhdyntäkumppania Teillä on ollut? Kuinka monta yhdyntäkumppania Teillä on ollut? ei yhtään yksi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q8_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) yli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: teknisesti taitava Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja? teknisesti taitava mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_2] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: hellä ja huomaavainen Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja? hellä ja huomaavainen 15

22 2. Muuttujat mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_3] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: rohkea ja kokeileva Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja? rohkea ja kokeileva mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_4] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: raju ja yllättävä Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja? raju ja yllättävä mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q8_7 [Q8_5] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: vastuuntuntoinen Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja? vastuuntuntoinen mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_6] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: muunlainen, millainen? Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja? muunlainen, millainen? mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_7] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: en osaa sanoa Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja? 17

24 2. Muuttujat en osaa sanoa mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Kuinka usein saatte orgasmin (hyvän olon tunne, laukeaminen) yhdynnässä? Kuinka usein saatte orgasmin (hyvän olon tunne, laukeaminen) yhdynnässä? lähes aina useimmiten joskus en juuri koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: makuulla kasvotusten, nainen alla ja mies päällä Mikä on lempiasentonne yhdynnässä? makuulla kasvotusten, nainen alla ja mies päällä 18

25 mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q10_3 [Q10_2] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: makuulla kasvotusten, mies alla ja nainen päällä Mikä on lempiasentonne yhdynnässä? makuulla kasvotusten, mies alla ja nainen päällä mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_3] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: mies makuulla ja nainen päällä istuen Mikä on lempiasentonne yhdynnässä? mies makuulla ja nainen päällä istuen mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

26 2. Muuttujat [Q10_4] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: nainen makuulla vatsallaan ja mies selän puolella Mikä on lempiasentonne yhdynnässä? nainen makuulla vatsallaan ja mies selän puolella mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_5] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: makuulla kylkiasennossa kasvot vastakkain Mikä on lempiasentonne yhdynnässä? makuulla kylkiasennossa kasvot vastakkain mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_6] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: Nainen kontallaan, mies selän puolella/takaapäin/koirat Mikä on lempiasentonne yhdynnässä? 20

27 Q10_8 Nainen kontallaan, mies selän puolella/takaapäin/koirat mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_7] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: joku muu, mikä? Mikä on lempiasentonne yhdynnässä? joku muu, mikä? mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_8] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: en osaa sanoa Mikä on lempiasentonne yhdynnässä? en osaa sanoa 21

28 2. Muuttujat mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Onko peniksen (miehen sukupuolielimen) koolla merkitystä? Onko peniksen (miehen sukupuolielimen) koolla merkitystä? hyvin paljon melko paljon jonkin verran vähän ei ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Kuinka tärkeä on mielestänne miehen erektion (peniksen seisonta ) jämäkkyys? Kuinka tärkeä on mielestänne miehen erektion (peniksen seisonta ) jämäkkyys? ei mitään merkitystä ei juurikaan merkitystä melko tärkeä erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS)

29 [Q13] Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että miehen erektio kestää koko haluamanne ajan? Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että miehen erektio kestää koko haluamanne ajan? Q15 ei mitään merkitystä ei juurikaan merkitystä melko tärkeä erittäin tärkeä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Jos kumppanillanne olisi erektio-ongelmia, ottaisitteko asian puheeksi hänen kanssaan? Jos kumppanillanne olisi erektio-ongelmia, ottaisitteko asian puheeksi hänen kanssaan? ilman muuta ehkä jossakin tilanteessa odottaisin miehen avaavan keskustelun en keskustelisi asiasta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15] Miten suhtaudutte siihen, että mies käyttää erektiolääkettä? Miten suhtaudutte siihen, että mies käyttää erektiolääkettä? 23

30 2. Muuttujat kielteisesti samantekevää myönteisesti tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16] Kuinka monen yli 40-vuotiaan miehen arvioitte kärsivän erektioongelmista? Kuinka monen yli 40-vuotiaan miehen arvioitte kärsivän erektio-ongelmista? lähes kaikkien useamman kuin joka toisen joka toisen kolmasosan neljäsosan joka kymmenennen harvemman tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17] Oletteko ollut uskoton? Oletteko ollut uskoton? kyllä en tieto puuttuu (SYSMIS)

31 Q18_3 [Q18_1] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: ihastuminen tai rakastuminen Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallisin syy? ihastuminen tai rakastuminen mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: sopiva tilaisuus työn tai harrastuksen puitteissa Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallisin syy? sopiva tilaisuus työn tai harrastuksen puitteissa mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_3] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: lomalla Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallisin syy? 25

32 2. Muuttujat lomalla mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_4] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: juopumus Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallisin syy? juopumus mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_5] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: vaihtelunhalu Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallisin syy? vaihtelunhalu 26

33 mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q18_7 [Q18_6] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: kosto Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallisin syy? kosto mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_7] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: ongelmat omassa parisuhteessa (kumppanin haluttomuus, kyvyttömyys yms.) Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallisin syy? ongelmat omassa parisuhteessa (kumppanin haluttomuus, kyvyttömyys yms.) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [Q18_8] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: jokin muu, mikä? Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallisin syy? jokin muu, mikä? mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_1] Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: työkaverin Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne? työkaverin mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_2] Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: hyvä tuttavan Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne? 28

35 Q19_4 hyvä tuttavan mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_3] Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: satunnaisen tuttavan (ravintolakohtaaminen jne) Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne? satunnaisen tuttavan (ravintolakohtaaminen jne) mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_4] Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: naapurin Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne? naapurin 29

36 2. Muuttujat mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_5] Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: miehen ystävän Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne? miehen ystävän mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19_6] Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: jokin muu, mikä? Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne? jokin muu, mikä? mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

37 Q21_2 [Q20] Kärsittekö seksuaalisesta haluttomuudesta? Kärsittekö seksuaalisesta haluttomuudesta? miltei jatkuvasti usein joskus harvoin en koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_1] Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: puhua asiasta avoimesti kumppanille Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta? puhua asiasta avoimesti kumppanille mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_2] Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: puhua ystävien kanssa Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta? 31

38 2. Muuttujat puhua ystävien kanssa mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_3] Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: hakeutua lääkäriin tai muulle asiantuntijalle Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta? hakeutua lääkäriin tai muulle asiantuntijalle mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_4] Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: yrittää unohtaa arjen kiireet Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta? yrittää unohtaa arjen kiireet 32

39 mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) Q21_6 [Q21_5] Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: vaihtaa kumppania Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta? vaihtaa kumppania mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21_6] Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: jokin muu, mikä? Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta? jokin muu, mikä? mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q22] Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne...? Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne...? vain miessukupuoleen enimmäkseen miessukupuoleen yhtä paljon miehiin ja naisiin enimmäkseen naissukupuoleen vain naissukupuoleen en ole lainkaan sukupuolisesti kiinnostunut tieto puuttuu (SYSMIS) [BV1] Vastaajan ikäryhmä Vastaajan ikäryhmä alle 20-vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias vuotias yli 60-vuotias tieto puuttuu (SYSMIS) [BV2] Vastaajan siviilisääty Vastaajan siviilisääty 34

41 BV4_1 avio-/avoliitossa naimaton eronnut/leski tieto puuttuu (SYSMIS) [BV3] Vastaajan ammattiryhmä Vastaajan ammattiryhmä työväestö toimihenkilö yrittäjä johtava asema opiskelija / koululainen kotiäiti muu, mikä? tieto puuttuu (SYSMIS) [BV4_1] Vastaaja on: ansiotyössä Olen... ansiotyössä mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [BV4_2] Vastaaja on: työtön / lomautettu Olen... työtön / lomautettu mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV4_3] Vastaaja on: äitiyslomalla / hoitovapaalla Olen... äitiyslomalla / hoitovapaalla mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

43 BV6_1 [BV4_4] Vastaaja on: ei ole työelämässä Olen... en ole työelämässä mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV5] Vastaajan peruskoulutus Vastaajan peruskoulutus perus-/kansakoulu ammatti-/keskikoulu ylioppilas/opistotaso ammattikorkeakoulu yliopisto/korkeakoulu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV6_1] Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: 0-3-vuotiaita Perheeseeni kuuluu lapsi/lapsia iältään vuotiaita 37

44 2. Muuttujat mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV6_2] Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: 4-7-vuotiaita Perheeseeni kuuluu lapsi/lapsia iältään vuotiaita mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV6_3] Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: 8-12-vuotiaita Perheeseeni kuuluu lapsi/lapsia iältään vuotiaita mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

45 BV8 [BV6_4] Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: vuotiaita Perheeseeni kuuluu lapsi/lapsia iältään vuotiaita mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV7] Milloin vastaaja oli ensimmäisen kerran sukupuoliyhdynnässä? Milloin vastaaja oli ensimmäisen kerran sukupuoliyhdynnässä? alle 16-vuotiaana vuotiaana vuotiaana vuotiaana vuotiaana vuotiaana vuotiaana yli 35-vuotiaana en ole ollut sukupuoliyhdynnässä tieto puuttuu (SYSMIS) [BV8] Viimeksi kuluneen vuoden aikana vastaaja on ollut sukupuoliyhdynnässä Viimeksi kuluneen vuoden aikana vastaaja on ollut sukupuoliyhdynnässä 39

46 2. Muuttujat useamman kuin yhden partnerin kanssa yhden partnerin kanssa en kenenkään kanssa tieto puuttuu (SYSMIS) [BV9] Vastaajan asuinpaikkakunnan asukasmäärä Vastaajan asuinpaikkakunnan asukasmäärä yli asukasta asukasta asukasta asukasta alle asukasta tieto puuttuu (SYSMIS) [BV10] Maakunta, jossa vastaaja asuu Maakunta, jossa vastaaja asuu Uusimaa Varsinais-Suomi Itä-Uusimaa Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 BV10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi tieto puuttuu (SYSMIS)

48

49 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakenumero [LNO] Miten tyytyväinen olette nykyiseen sukupuolielämäänne? [Q1] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: kumppani olisi aloitteellisempi [Q2_1] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: olisin itse aloitteellisempi [Q2_2] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: lapset eivät häiritsisi [Q2_3] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: työstressi vähenisi [Q2_4] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: riittävä lepo [Q2_5] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: olisi kumppani / enemmän yhteistä aikaa [Q2_6] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: jokin muu, mikä? [Q2_7] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: ei mikään [Q2_8] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: hellyys ja huomaavaisuus [Q3_1] 11 Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: tuttu kumppani [Q3_2] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: hyvä tekniikka [Q3_3] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: jännitys, yllätyksellisyys, mielikuvitus [Q3_4] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: jokin muu, mikä? [Q3_5].. 13 Millainen suomalainen mies on mielestänne rakastajana? [Q4] Kuinka usein olette sukupuoliyhdynnässä? [Q5]

50 3. Hakemistot Miten usein haluaisitte olla sukupuoliyhdynnässä? [Q6] Kuinka monta yhdyntäkumppania Teillä on ollut? [Q7] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: teknisesti taitava [Q8_1] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: hellä ja huomaavainen [Q8_2] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: rohkea ja kokeileva [Q8_3] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: raju ja yllättävä [Q8_4] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: vastuuntuntoinen [Q8_5] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: muunlainen, millainen? [Q8_6] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: en osaa sanoa [Q8_7] Kuinka usein saatte orgasmin (hyvän olon tunne, laukeaminen) yhdynnässä? [Q9] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: makuulla kasvotusten, nainen alla ja mies päällä [Q10_1] 18 Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: makuulla kasvotusten, mies alla ja nainen päällä [Q10_2] 19 Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: mies makuulla ja nainen päällä istuen [Q10_3] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: nainen makuulla vatsallaan ja mies selän puolella [Q10_4] 20 Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: makuulla kylkiasennossa kasvot vastakkain [Q10_5] 20 Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: Nainen kontallaan, mies selän puolella/takaapäin/koirat [Q10_6] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: joku muu, mikä? [Q10_7] Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: en osaa sanoa [Q10_8] Onko peniksen (miehen sukupuolielimen) koolla merkitystä? [Q11] Kuinka tärkeä on mielestänne miehen erektion (peniksen seisonta ) jämäkkyys? [Q12] Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että miehen erektio kestää koko haluamanne ajan? [Q13] Jos kumppanillanne olisi erektio-ongelmia, ottaisitteko asian puheeksi hänen kanssaan? [Q14] 23 Miten suhtaudutte siihen, että mies käyttää erektiolääkettä? [Q15] Kuinka monen yli 40-vuotiaan miehen arvioitte kärsivän erektio-ongelmista? [Q16] Oletteko ollut uskoton? [Q17] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: ihastuminen tai rakastuminen [Q18_1] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: sopiva tilaisuus työn tai harrastuksen puitteissa [Q18_2] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: lomalla [Q18_3] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: juopumus 44

51 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä [Q18_4] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: vaihtelunhalu [Q18_5] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: kosto [Q18_6] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: ongelmat omassa parisuhteessa (kumppanin haluttomuus, kyvyttömyys yms.) [Q18_7] Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: jokin muu, mikä? [Q18_8] Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: työkaverin [Q19_1] 28 Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: hyvä tuttavan [Q19_2] Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: satunnaisen tuttavan (ravintolakohtaaminen jne) [Q19_3] Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: naapurin [Q19_4] 29 Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: miehen ystävän [Q19_5] Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: jokin muu, mikä? [Q19_6] Kärsittekö seksuaalisesta haluttomuudesta? [Q20] Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: puhua asiasta avoimesti kumppanille [Q21_1] Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: puhua ystävien kanssa [Q21_2] 31 Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: hakeutua lääkäriin tai muulle asiantuntijalle [Q21_3] Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: yrittää unohtaa arjen kiireet [Q21_4] Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: vaihtaa kumppania [Q21_5] 33 Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: jokin muu, mikä? [Q21_6] 33 Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne...? [Q22] Vastaajan ikäryhmä [BV1] Vastaajan siviilisääty [BV2] Vastaajan ammattiryhmä [BV3] Vastaaja on: ansiotyössä [BV4_1] Vastaaja on: työtön / lomautettu [BV4_2]

52 3. Hakemistot Vastaaja on: äitiyslomalla / hoitovapaalla [BV4_3] Vastaaja on: ei ole työelämässä [BV4_4] Vastaajan peruskoulutus [BV5] Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: 0-3-vuotiaita [BV6_1] Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: 4-7-vuotiaita [BV6_2] Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: 8-12-vuotiaita [BV6_3] Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: vuotiaita [BV6_4] Milloin vastaaja oli ensimmäisen kerran sukupuoliyhdynnässä? [BV7] Viimeksi kuluneen vuoden aikana vastaaja on ollut sukupuoliyhdynnässä [BV8] Vastaajan asuinpaikkakunnan asukasmäärä [BV9] Maakunta, jossa vastaaja asuu [BV10]

53 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos kumppanillanne olisi erektio-ongelmia, ottaisitteko asian puheeksi hänen kanssaan? Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: hyvä tuttavan 28 Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: jokin muu, mikä? 30 Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: miehen ystävän 30 Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: naapurin Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: satunnaisen tuttavan (ravintolakohtaaminen jne) Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte (viimeksi) kumppanianne?: työkaverin Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: ihastuminen tai rakastuminen Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: jokin muu, mikä? Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: juopumus 26 Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: kosto. 27 Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: lomalla 25 Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: ongelmat omassa parisuhteessa (kumppanin haluttomuus, kyvyttömyys yms.) Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: sopiva tilaisuus työn tai harrastuksen puitteissa Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi) uskottomuuden pääasiallinen syy?: vaihtelunhalu Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne...? Kuinka monen yli 40-vuotiaan miehen arvioitte kärsivän erektio-ongelmista? Kuinka monta yhdyntäkumppania Teillä on ollut? Kuinka tärkeä on mielestänne miehen erektion (peniksen seisonta ) jämäkkyys? Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että miehen erektio kestää koko haluamanne ajan? Kuinka usein olette sukupuoliyhdynnässä? Kuinka usein saatte orgasmin (hyvän olon tunne, laukeaminen) yhdynnässä? Kärsittekö seksuaalisesta haluttomuudesta?

54 3. Hakemistot Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Lomakenumero Maakunta, jossa vastaaja asuu Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: en osaa sanoa Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: joku muu, mikä? Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: makuulla kasvotusten, mies alla ja nainen päällä Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: makuulla kasvotusten, nainen alla ja mies päällä Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: makuulla kylkiasennossa kasvot vastakkain Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: mies makuulla ja nainen päällä istuen Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: Nainen kontallaan, mies selän puolella/takaapäin/koirat 20 Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?: nainen makuulla vatsallaan ja mies selän puolella.. 20 Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: hakeutua lääkäriin tai muulle asiantuntijalle Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: jokin muu, mikä? Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: puhua asiasta avoimesti kumppanille Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: puhua ystävien kanssa Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: vaihtaa kumppania Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon haluttomuudesta?: yrittää unohtaa arjen kiireet 32 Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: hellyys ja huomaavaisuus.. 11 Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: hyvä tekniikka Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: jokin muu, mikä? Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: jännitys, yllätyksellisyys, mielikuvitus Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: tuttu kumppani Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: ei mikään Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: jokin muu, mikä? Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: kumppani olisi aloitteellisempi Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: lapset eivät häiritsisi Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: olisi kumppani / enemmän yhteistä aikaa Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: olisin itse aloitteellisempi Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: riittävä lepo Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: työstressi vähenisi Millainen suomalainen mies on mielestänne rakastajana?

55 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä Milloin vastaaja oli ensimmäisen kerran sukupuoliyhdynnässä? Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: en osaa sanoa Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: hellä ja huomaavainen Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: muunlainen, millainen? Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: raju ja yllättävä Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: rohkea ja kokeileva Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: teknisesti taitava Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: vastuuntuntoinen Miten suhtaudutte siihen, että mies käyttää erektiolääkettä? Miten tyytyväinen olette nykyiseen sukupuolielämäänne? Miten usein haluaisitte olla sukupuoliyhdynnässä? Oletteko ollut uskoton? Onko peniksen (miehen sukupuolielimen) koolla merkitystä? Vastaaja on: ansiotyössä Vastaaja on: ei ole työelämässä Vastaaja on: työtön / lomautettu Vastaaja on: äitiyslomalla / hoitovapaalla Vastaajan ammattiryhmä Vastaajan asuinpaikkakunnan asukasmäärä Vastaajan ikäryhmä Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: 0-3-vuotiaita Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: vuotiaita Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: 4-7-vuotiaita Vastaajan perheeseen kuuluu lapsi/lapsia iältään: 8-12-vuotiaita Vastaajan peruskoulutus Vastaajan siviilisääty Viimeksi kuluneen vuoden aikana vastaaja on ollut sukupuoliyhdynnässä

56 3. Hakemistot 3.3 Muuttujaryhmät Muuttujaryhmä Mikä parantaisi sukupuolielämäänne? [Q2_1] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: kumppani olisi aloitteellisempi [Q2_2] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: olisin itse aloitteellisempi [Q2_3] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: lapset eivät häiritsisi [Q2_4] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: työstressi vähenisi [Q2_5] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: riittävä lepo [Q2_6] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: olisi kumppani / enemmän yhteistä aikaa [Q2_7] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: jokin muu, mikä? [Q2_8] Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?: ei mikään Muuttujaryhmä Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä? Yhdynnällä tarkoitetaan miehen peniksen viemistä naisen emättimeen. [Q3_1] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: hellyys ja huomaavaisuus [Q3_2] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: tuttu kumppani [Q3_3] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: hyvä tekniikka [Q3_4] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: jännitys, yllätyksellisyys, mielikuvitus [Q3_5] Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoliyhdynnässä?: jokin muu, mikä? Muuttujaryhmä Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja? [Q8_1] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: teknisesti taitava [Q8_2] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: hellä ja huomaavainen [Q8_3] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: rohkea ja kokeileva [Q8_4] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: raju ja yllättävä [Q8_5] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: vastuuntuntoinen [Q8_6] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: muunlainen, millainen? [Q8_7] Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?: en osaa sanoa

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1114. Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus. Koodikirja

FSD1114. Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus. Koodikirja FSD1114 Perhebarometri 2000 : lasten kasvatus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2000 : lasten

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2377. Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä Koodikirja

FSD2377. Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä Koodikirja FSD2377 Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yhdeksäsluokkalaisten

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot