FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :09: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Österberg, Esa: Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 [elektroninen aineisto]. FSD1231, versio 1.0 ( ). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 53 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Aineiston nimi englanniksi: Unrecorded Alcohol Consumption in Finland 1995 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Österberg, Esa (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES). Alkoholi- ja huumetutkimus -ryhmä) Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Österberg, Esa (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Alkoholi- ja huumetutkimus -ryhmä) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat alkoholi; alkoholijuomat; alkoholinkäyttö; kotivalmistus; päihteet; salakuljetus; tuonti Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka; sosiaalityö; sosiologia; terveystiede CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: päihteiden käyttö ja tupakointi; sosiaalipolitiikka Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus -kyselyissä kartoitetaan, kuinka paljon suomalaiset kuluttavat kotivalmisteisia, salakuljetettuja ja ulkomailta tuotuja alkoholijuomia sekä spriitä. Aluksi kyselyjä teki Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, joka siirtyi Sosiaali- ja terveysalan tutkimusja kehittämiskeskukseen vuonna Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus -aineistoja on arkistoituna vuodesta 1995 lähtien. Sisällönkuvaus Kyselyssä kartoitettiin, kuinka paljon suomalaiset käyttävät itse tehtyjä tai ulkomailta tuotuja alkoholijuomia. Ensiksi vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he nauttivat alkoholia. Seuraavaksi kartoitettiin kotitekoisten ja salakuljetettujen alkoholijuomien kulutusta. Vastaajilta kysyttiin, ovatko he nauttineet kotitekoisia alkoholijuomia, salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Edelleen tiedusteltiin, onko vastaajan perheessä valmistettu alkoholipitoista olutta tai kotiviiniä, ja jos on niin kuinka paljon. Lisäksi kysyttiin, kuinka monta prosenttia vastaajien kuluttamasta oluesta, viinistä ja väkevistä alkoholijuomista on kotitekoista sekä kuinka suuri osuus väkevistä alkoholijuomista on salakuljetettua. Seuraavaksi kyseltiin ulkomailta tuotujen alkoholijuomien käytöstä. Vastaajilta tiedusteltiin, mitä alkoholijuomia ja kuinka paljon he ovat tuoneet ulkomailta tai laivaristeilyiltä. Lisäksi 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu kysyttiin, kuinka monelta ulkomaanmatkalta tai risteilyltä vastaajat ovat tuoneet alkoholijuomia. Edelleen tiedusteltiin, kuinka monelta näistä matkoista he palasivat lentäen, laivalla Virosta tai Ruotsista, maitse Ruotsista tai Venäjältä, ja moniko matkoista oli ns. 24-tunnin risteily. Lopuksi tiedusteltiin, kuinka monta prosenttia vastaajien juomasta oluesta, viinistä ja väkevistä alkoholijuomista on tuotu ulkomailta. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, talouden bruttotulot, perheenjäsenten lukumäärät, elinvaihe, ammattiryhmä, työelämään osallistuminen, asuinpaikkakunnan tyyppi, asuinlääni, perheen päähenkilön ammatti, mitä puoluetta äänestäisi ensisijaisesti ja toissijaisesti, jos eduskuntavaalit olisivat nyt, ja mitä puoluetta äänesti vuoden 1995 eduskuntavaaleissa. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen 15 vuotta täyttänyt väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Alkoholi- ja huumetutkimus -ryhmä Keruumenetelmä: Käyntikysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1995 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 58 muuttujaa ja 1010 havaintoa. Otantamenetelmä: Monivaiheinen ositettu otanta. Otannan ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen edellyttämä määrä koehenkilöitä on jaettu alueellisesti lääneittäin. Toisessa vaiheessa kohdehenkilöiden määrä on jaettu kunkin läänin sisällä kuntatyypeittäin. Kunnat on ryhmitelty kuntatyyppeihin jakamalla kaupungit asukasmäärän mukaan suuriin ja pieniin sekä maalaiskunnat kolmeen luokkaan väestön elinkeinojakauman mukaan. Tutkimuskunnat on valittu edustavasti. Otannan kolmannessa vaiheessa jokaisesta tutkimuskunnasta on poimittu lähtöosoitteita väestömäärän edellyttämällä tavalla. Haastattelut on tehty lähtöpistejärjestelmällä; satunnaisesti poimituista lähtöosoitteista edeten on tehty kuusi haastattelua. Jokaisesta haastattelun kohteena olevasta taloudesta on valittu henkilö, joka täyttää valintakortin määräämät sukupuoli- ja ikäehdot. Haastattelujen yhteydessä näyte kiintiöidään. Haastattelijalla on kaksi lähtöpistekorttia, joiden avulla hän valitsee kohdehenkilöt. Ensimmäisellä kortilla valitaan ensin yksi vuotias nainen ja kaksi vuotiasta miestä. Tämän jälkeen haastattelua jatketaan valitsemalla yksi 40-vuotias tai vanhempi mies ja kaksi 40-vuotiasta tai vanhempaa naista. Toisella kortilla valitaan yksi vuotias mies ja kaksi vuotiasta naista ja yksi 40-vuotias tai vanhempi nainen ja kaksi 40-vuotiasta tai van- 3

10 1. Aineiston kuvailu hempaa miestä. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu postinumeromuuttuja. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Alkoholin valmistus ja tuonti 1995 (1995). Espoo : Suomen Gallup. - (Gallup omnibus tutkimusraportti) Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. Rajattu käyttöoikeus. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1010 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1010 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1010 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [K1] Kuinka usein kaiken kaikkiaan nautitte alkoholia Kuinka usein kaiken kaikkiaan nautitte alkoholia? Koettakaa ottaa arvioonne mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte hyvin pieniä määriä alkoholia, vaikkapa vain puoli pulloa keskiolutta tai tilkan viiniä. Ohjeet haastattelijalle (KORTTI B1.) 6

13 K3 Päivittäin kertaa viikossa Pari kertaa viikossa Kerran viikossa Pari kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa En koskaan Ei osaa sanoa [K2] Oletteko nauttinut sahtia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Aika ajoin keskustellaan siitä, nauttivatko ihmiset kotona tehtyjä alkoholijuomia aiempaa enemmän tai vähemmän. Oletteko nauttinut sahtia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K3] Oletteko nauttinut kotona tehtyä alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Entä oletteko nauttinut kotona tehtyä alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K4] Oletteko nauttinut kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Entä oletteko nauttinut kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K5] Oletteko nauttinut kiljua viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Entä oletteko nauttinut kiljua viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

15 [K6] Oletteko nauttinut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Entä oletteko nauttinut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? K8 Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K7] Oletteko nauttinut salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Entä oletteko nauttinut salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K8] Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Seuraavaksi pari kysymystä oluesta. Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 9

16 2. Muuttujat Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastaus ei, siirtyminen kysymykseen k10. [K9] Kuinka monta litraa alkoholipitoista olutta perheessänne on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti Kysytään, jos vastaaja on valmistanut alkoholipitoista olutta Kuinka paljon alkoholipitoista olutta perheessänne on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle Kirjoita litramäärä. Ei osaa sanoa/arvioida = 0, kieltäytyi/ei vastannut = 999 Ei osaa sanoa/arvioida (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 K11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kieltäytyi/ei vastannut tieto puuttuu (SYSMIS) [K10] Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Sitten muutama kysymys viinien valmistamisesta. Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Kyllä Ei tieto puuttuu (SYSMIS) Kysymyksen jälkiteksti Jos vastaus ei, siirtyminen kysymykseen k13. [K11] Kuinka monta litraa kotiviiniä perheessänne on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on valmistanut kotiviiniä 11

18 2. Muuttujat Kuinka monta litraa kotiviiniä on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Ohjeet haastattelijalle Kirjoita litramäärä. Ei osaa sanoa/arvioida = 0, kieltäytyi/ei vastannut = 999. Ei osaa sanoa/arvioida (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 K12 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kieltäytyi/ei vastannut tieto puuttuu (SYSMIS) [K12] Kuinka suuri prosenttiosuus valmistetusta kotiviinistä on pikaviiniä Kuinka suuri prosenttiosuus valmistetusta kotiviinistä on niin kutsuttua pikaviiniä eli viiniä, jonka valmistusaineet on ostettu valmiina pakettina? Ohjeet haastattelijalle Kirjoita prosenttiosuus. Ei tehnyt pikaviiniä = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta = 998 Ei tehnyt pikaviiniä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K13] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on kotona valmistettua Kysymyksen esiteksti Mikäli vastaaja juo alkoholia edes joskus Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on kotona valmistettua Ohjeet haastattelijalle Kirjoita prosenttiosuus. Ei juonut kotona tehtyä olutta = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta = 998 Ei juonut kotona tehtyä olutta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 K14 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K14] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne viinistä on kotona valmistettua Kysymyksen esiteksti Mikäli vastaaja juo alkoholia edes joskus Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne viinistä on kotona valmistettua Ohjeet haastattelijalle Kirjoita prosenttiosuus. Ei juonut kotona tehtyä viiniä = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ ei vastausta = 998 Ei juonut kotona tehtyä viiniä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K15] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on pontikkaa Kysymyksen esiteksti Mikäli vastaaja juo alkoholia edes joskus Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on pontikkaa 16

23 K16 Ohjeet haastattelijalle Kirjoita prosenttiosuus. Ei juonut pontikkaa = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ ei vastausta = 998 Ei juonut pontikkaa Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K16] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on salakuljetettua Kysymyksen esiteksti Mikäli vastaaja juo alkoholia edes joskus Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on salakuljetettua? Ohjeet haastattelijalle Kirjoita prosenttiosuus. Ei juonut pontikkaa = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta =

24 2. Muuttujat Ei juonut salakuljetettua viinaa Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_1] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Olutta Kysymysryhmän esiteksti Mitä kaikkia seuraavaksi lueteltavia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, joko omaan, perheenne tai jonkun muun käyttöön? Olutta On Ei ole (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 K17_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei osaa sanoa [K17_2] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Mietoja viinejä Kysymysryhmän esiteksti Mitä kaikkia seuraavaksi lueteltavia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, joko omaan, perheenne tai jonkun muun käyttöön? Mietoja viinejä On Ei ole Ei osaa sanoa [K17_3] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Väkeviä viinejä (ml. juomasekoitukset ja aperitiivit) Kysymysryhmän esiteksti Mitä kaikkia seuraavaksi lueteltavia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, joko omaan, perheenne tai jonkun muun käyttöön? Väkeviä viinejä mukaan luettuna juomasekoitukset ja aperitiivit 19

26 2. Muuttujat On Ei ole Ei osaa sanoa [K17_4] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Väkeviä alkoholijuomia Kysymysryhmän esiteksti Mitä kaikkia seuraavaksi lueteltavia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, joko omaan, perheenne tai jonkun muun käyttöön? Väkeviä alkoholijuomia On Ei ole Ei osaa sanoa [K18] Kuinka monta litraa olutta olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tuonut olutta Kuinka monta litraa olutta olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan? Ohjeet haastattelijalle Kirjoita litramäärä. Ei osaa sanoa/arvioida = 0, kieltäytyi/ei vastannut =

27 K18 Ei osaa sanoa/arvioida Kieltäytyi/ei vastannut tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [K19] Kuinka monta litraa mietoja viinejä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tuonut mietoja viinejä Kuinka monta litraa mietoja viinejä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan? Ohjeet haastattelijalle Kirjoita litramäärä. Ei osaa sanoa/arvioida = 0, kieltäytyi/ei vastannut = 999 Ei osaa sanoa/arvioida Kieltäytyi/ei vastannut tieto puuttuu (SYSMIS) [K20] Kuinka monta litraa väkeviä viinejä (ml. juomasekoitukset ja aperitiivit) olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tuonut väkeviä viinejä mukaanlukien juomasekoitukset ja aperitiivit 22

29 K21 Kuinka monta litraa väkeviä viinejä mukaanlukien juomasekoitukset ja aperitiivit olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan? Ohjeet haastattelijalle Kirjoita litramäärä. Ei osaa sanoa/arvioida = 0, kieltäytyi/ei vastannut = 999 Ei osaa sanoa/arvioida Kieltäytyi/ei vastannut tieto puuttuu (SYSMIS) [K21] Kuinka monta litraa väkeviä alkoholijuomia olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tuonut väkeviä alkoholijuomia Kuinka monta litraa väkeviä alkoholijuomia olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan? Ohjeet haastattelijalle Kirjoita litramäärä. Ei osaa sanoa/arvioida = 0, kieltäytyi/ei vastannut =

30 2. Muuttujat Ei osaa sanoa/arvioida Kieltäytyi/ei vastannut tieto puuttuu (SYSMIS) [K22] Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehnyt ulkomaanmatkan tai risteilyn, jolta olette tuonut maahan alkoholijuomia Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tuonut maahan alkoholia Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehnyt ulkomaanmatkan tai risteilyn, jolta olette tuonut maahan alkoholijuomia? Ohjeet haastattelijalle Kirjoita kertojen lukumäärä. Ei osaa sanoa/arvioida = 0, kieltäytyi/ei vastausta =

31 K23 Ei osaa sanoa/arvioida Kieltäytyi/ei vastannut tieto puuttuu (SYSMIS) [K23] Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä palasitte laivalla Virosta Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tehnyt ulkomaanmatkan tai risteilyn, jolta on tuonut alkoholijuomia Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä palasitte laivalla Virosta? Ohjeet haastattelijalle Ei yhdeltäkään = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta =

32 2. Muuttujat Ei yhdeltäkään Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K24] Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä palasitte laivalla Ruotsista Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tuonut maahan alkoholia Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä palasitte laivalla Ruotsista? Ohjeet haastattelijalle Ei yhdeltäkään = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta = 998 Ei yhdeltäkään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 K25 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K25] Moneltako mainitsemistanne matkoista palasitte maitse Ruotsista Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tuonut maahan alkoholia Moneltako mainitsemistanne matkoista palasitte maitse Ruotsista? Ohjeet haastattelijalle Ei yhdeltäkään = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta = 998 Ei yhdeltäkään Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [K26] Moneltako mainitsemistanne matkoista palasitte maitse Venäjältä Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tuonut maahan alkoholia Moneltako mainitsemistanne matkoista palasitte maitse Venäjältä? Ohjeet haastattelijalle Ei yhdeltäkään = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta = 998 Ei yhdeltäkään Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K27] Moneltako mainitsemistanne matkoista palasitte lentäen Suomeen Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tuonut maahan alkoholia Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista palasitte lentäen Suomeen? Ohjeet haastattelijalle Ei yhdeltäkään = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta =

35 K30 Ei yhdeltäkään Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K30] Montako mainitsemistanne matkoista oli laivaristeilyjä ilman poistumista laivasta Kysymyksen esiteksti Jos vastaaja on tuonut maahan alkoholia Entä montako matkaa mainitsemistanne 12 kk:n aikana tehdyistä matkoista oli laivaristeilyjä ilman poistumista laivasta, esim ns. 24-tunnin risteilyjä? Ohjeet haastattelijalle Ei yksikään = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta = 998. Laske yhteen kysymysten ALKO23-ALKO30 matkojen määrä, kirjoita se tähän ja vertaa summaa kysymyksen ALKO22 määrään. Mikäli eroa, selvitä mistä ero johtuu ja korjaa ao. kysymyksiin. Ei yksikään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K31] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä Kysymyksen esiteksti Mikäli vastaaja nauttii alkoholia Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä? Sillä ei ole merkitystä, oletteko tuonut oluen ulkomailta itse vai onko joku toinen tuonut sen. Ohjeet haastattelijalle Ei yhtään = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta = 998 Ei yhtään (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 K32 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K32] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne viinistä on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä Kysymyksen esiteksti Mikäli vastaaja nauttii alkoholia Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne viinistä on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä, joko Teidän tai jonkun toisen tuomana? Ohjeet haastattelijalle Ei yhtään = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta =

38 2. Muuttujat Ei yhtään Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [K33] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä Kysymyksen esiteksti Mikäli vastaaja nauttii alkoholia Entä kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne väkevistä alkoholijuomista on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä, joko Teidän itsenne tai jonkun toisen tuomana? Ohjeet haastattelijalle Ei yhtään = 0, ei osaa sanoa/arvioida = 999, kieltäytyi/ei vastausta =

39 BV1 Ei yhtään Kieltäytyi/ei vastannut Ei osaa sanoa/arvioida tieto puuttuu (SYSMIS) [BV1] Vastaajan sukupuoli Vastaaja on... 33

40 2. Muuttujat Nainen Mies [BV2] Vastaajan ikä Minkä ikäinen olette? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1010 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [BV3] Vastaajan peruskoulutus Mikä on peruskoulutuksenne? Ohjeet haastattelijalle Taustatietokortti Kansakoulu tai vähemmän, kansalaiskoulu Keskikoulu tai peruskoulu Ylioppilastutkinto Joku muu [BV4] Vastaajan ammattikoulutus Entä mikä on ammatillinen koulutuksenne? 34

41 BV5 Ohjeet haastattelijalle Taustatietokortti Ei ammatillista koulutusta Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa saatu koulutus Ammattikoulu, teknillinenkoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava Opistotasoinen koulutus Yliopisto- tai korkeakoulututkinto Joku muu [BV5] Perheen bruttotulot Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Vastatkaa sen mukaan, kumpi on Teille helpompi vastata eli joko vuosi- tai kuukausitulo. Sanokaa vain numero kortilta. Ohjeet haastattelijalle Taustatietokortti Alle mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v mk/v Yli mk/v Ei vastausta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [BV6_1] Perheen yli 16-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä Kysymysryhmän esiteksti Kuinka monta yli 16 -vuotiasta henkilöä kuuluu perheeseenne itsenne mukaanlukien? Entä kuinka monta vuotiasta ja kuinka monta alle 7 -vuotiasta lasta kuuluu perheeseenne? Yli 16-vuotiasta henkilöä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1010 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 1.98 keskihajonta 0.91 [BV6_2] Perheen 7-16-vuotiaiden lasten lukumäärä Kysymysryhmän esiteksti Kuinka monta yli 16 -vuotiasta henkilöä kuuluu perheeseenne itsenne mukaanlukien? Entä kuinka monta vuotiasta ja kuinka monta alle 7 -vuotiasta lasta kuuluu perheeseenne? vuotiasta lasta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1010 minimi 0.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 BV6_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi 7.00 keskiarvo 0.38 keskihajonta 0.78 [BV6_3] Perheen 0-6-vuotiaiden lasten lukumäärä Kysymysryhmän esiteksti Kuinka monta yli 16 -vuotiasta henkilöä kuuluu perheeseenne itsenne mukaanlukien? Entä kuinka monta vuotiasta ja kuinka monta alle 7 -vuotiasta lasta kuuluu perheeseenne? 0-6 -vuotiasta lasta Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1010 minimi 0.00 maksimi 3.00 keskiarvo 0.29 keskihajonta 0.65 [BV6_4] Perheenjäseniä yhteensä Kysymysryhmän esiteksti Kuinka monta yli 16 -vuotiasta henkilöä kuuluu perheeseenne itsenne mukaanlukien? Entä kuinka monta vuotiasta ja kuinka monta alle 7 -vuotiasta lasta kuuluu perheeseenne? Yhteensä perheenjäseniä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1010 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 1.00 maksimi keskiarvo 2.63 keskihajonta 1.44 [BV7] Vastaajan elinvaihe Mihin elinvaiheeseen kuulutte, sanokaa vain numero kortilta? Ohjeet haastattelijalle Taustatietokortti Naimaton, asuu vanhempien luona Yksin, alle 35-vuotias Yksin, yli 35-vuotias Naimisissa/avopari, ei lapsia Naimisissa/avopari, on lapsia Yksinhuoltaja/aikuinen, asuu lasten kanssa Pariskunta, lapset eivät asu kotona [BV8_1] Perheen päähenkilön ammattiryhmä Mihin näistä ammattiryhmistä perheenne päähenkilö eli eniten ansaitseva kuuluu? Ohjeet haastattelijalle Taustatietokortti 38

45 Maataloustyönantaja, maatalousyksityisyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä Johtavassa asemassa toisen palv., ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Opiskelija/koululainen Muu BV8_3 [BV8_2] Jos päähenkilö eläkeläinen, entinen ammattiryhmä Kysymyksen esiteksti Kysytään, jos perheen päähenkilö on eläkeläinen Mikä oli entinen ammatti? Maataloustyönantaja, maatalousyksityisyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä Johtavassa asemassa toisen palv., ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Opiskelija/koululainen Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [BV8_3] Vastaajan ammattiryhmä Mihin näistä ammattiryhmistä Te itse kuulutte? 39

46 2. Muuttujat Maataloustyönantaja, maatalousyksityisyrittäjä Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä Johtavassa asemassa toisen palv., ylempi toimihenkilö Alempi toimihenkilö Työntekijä Eläkeläinen Opiskelija/koululainen Muu [BV9] Vastaajan työelämään osallistuminen Oletteko tällä hetkellä kokopäivätyössä, osa-aikatyössä, työttömänä, lomautettuna vai jostakin muusta syystä työelämän ulkopuolella? Kokopäivätyössä Osa-aikatyössä Työtön Lomautettu Työelämän ulkopuolella [BV10] Kuka päättää perheen elintarvikeostoista Kuka Teillä päättää perheen elintarvikeostoista? Vastaaja Muu kuin vastaaja Vastaaja ja joku/jotkut yhdessä

47 BV13 [BV11] Paikkakuntatyyppi Paikkakuntatyyppi Pääkaupunkiseutu Turku, Tampere Muu kaupunki Maaseututaajama Avoin maaseutu [BV12] Asuinlääni Asuinlääni Uudenmaan lääni Turun ja Porin lääni Hämeen lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Kuopion lääni Keski-Suomen lääni Vaasan lääni Pohjois-Karjalan lääni Oulun lääni Lapin lääni [BV13] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänestäisitte Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte? (Rengastakaa oikean vaihtoehdon numero) 41

48 2. Muuttujat SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) VIHR (Vihreä liitto) SKL (Suomen Kristillinen Liitto) NUOR (Nuorsuomalainen Puolue) Perussuomalaiset (ent. Suomen Maaseudun puolue, SMP) LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) NAISP (Naisten Puolue) VSL (Vapaan Suomen Liitto) SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue) EKA (Eläkeläiset Kansan Asialla) EKO (Ekologinen Puolue) LLP (Luonnonlain Puolue) YVP (Yhteisvastuu puolue) Kommunistinen Työväen Puolue Joku muu puolue tai ryhmittymä En äänestäisi En osaa sanoa En halua sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [BV14] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänestäisitte toissijaisesti Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänestäisitte toissijaisesti? (Siis jotakin muuta puoluetta kuin edellisessä kysymyksessä 1.) (Rengastakaa oikean vaihtoehdon numero) SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 BV15 (taulukko jatkuu ed. sivulta) VAS (Vasemmistoliitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) VIHR (Vihreä liitto) SKL (Suomen Kristillinen Liitto) NUOR (Nuorsuomalainen Puolue) Perussuomalaiset (ent. Suomen Maaseudun puolue, SMP) LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) NAISP (Naisten Puolue) VSL (Vapaan Suomen Liitto) SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue) EKA (Eläkeläiset Kansan Asialla) EKO (Ekologinen Puolue) LLP (Luonnonlain Puolue) YVP (Yhteisvastuu puolue) Kommunistinen Työväen Puolue Joku muu puolue tai ryhmittymä En äänestäisi En osaa sanoa En halua sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [BV15] Mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänestitte v maaliskuun eduskuntavaaleissa Mitä puoluette tai muuta ryhmittymää Te äänestitte vuoden 1995 maaliskuussa järjestetyissä eduskuntavaaleissa? SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) VIHR (Vihreä liitto) SKL (Suomen Kristillinen Liitto) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) NUOR (Nuorsuomalainen Puolue) Perussuomalaiset (ent. Suomen Maaseudun puolue, SMP) LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) NAISP (Naisten Puolue) VSL (Vapaan Suomen Liitto) SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue) EKA (Eläkeläiset Kansan Asialla) EKO (Ekologinen Puolue) LLP (Luonnonlain Puolue) YVP (Yhteisvastuu puolue) Kommunistinen Työväen Puolue Joku muu puolue tai ryhmittymä En äänestänyt En osaa sanoa En halua sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

51 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Kuinka usein kaiken kaikkiaan nautitte alkoholia [K1] Oletteko nauttinut sahtia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana [K2] Oletteko nauttinut kotona tehtyä alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana [K3] Oletteko nauttinut kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana [K4] Oletteko nauttinut kiljua viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana [K5] Oletteko nauttinut pontikkaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana [K6] Oletteko nauttinut salakuljetettuja alkoholijuomia tai spriitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana [K7] Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu alkoholipitoista olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana [K8] Kuinka monta litraa alkoholipitoista olutta perheessänne on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana [K9] Oletteko itse valmistanut tai onko perheessänne valmistettu kotiviiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana [K10] Kuinka monta litraa kotiviiniä perheessänne on valmistettu viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana [K11] Kuinka suuri prosenttiosuus valmistetusta kotiviinistä on pikaviiniä [K12] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on kotona valmistettua [K13]

52 3. Hakemistot Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne viinistä on kotona valmistettua [K14] 15 Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on pontikkaa [K15] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on salakuljetettua [K16] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Olutta [K17_1] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Mietoja viinejä [K17_2] Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Väkeviä viinejä (ml. juomasekoitukset ja aperitiivit) [K17_3] 19 Mitä kaikkia alkoholijuomia olette tuonut maahan ulkomailta tai laivaristeilyltä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana: Väkeviä alkoholijuomia [K17_4] Kuinka monta litraa olutta olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan [K18] Kuinka monta litraa mietoja viinejä olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan [K19] Kuinka monta litraa väkeviä viinejä (ml. juomasekoitukset ja aperitiivit) olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan [K20] Kuinka monta litraa väkeviä alkoholijuomia olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut maahan [K21] Kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehnyt ulkomaanmatkan tai risteilyn, jolta olette tuonut maahan alkoholijuomia [K22] Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä palasitte laivalla Virosta [K23] 25 Moneltako mainitsemistanne ulkomaanmatkoista tai risteilyistä palasitte laivalla Ruotsista [K24] 26 Moneltako mainitsemistanne matkoista palasitte maitse Ruotsista [K25] Moneltako mainitsemistanne matkoista palasitte maitse Venäjältä [K26] Moneltako mainitsemistanne matkoista palasitte lentäen Suomeen [K27] Montako mainitsemistanne matkoista oli laivaristeilyjä ilman poistumista laivasta [K30] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne alkoholipitoisesta oluesta on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä [K31] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikesta itse juomastanne viinistä on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä [K32] Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista itse juomistanne väkevistä alkoholijuomista on tuotu ulkomailta matkojen yhteydessä [K33] Vastaajan sukupuoli [BV1]

53 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Vastaajan ikä [BV2] Vastaajan peruskoulutus [BV3] Vastaajan ammattikoulutus [BV4] Perheen bruttotulot [BV5] Perheen yli 16-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä [BV6_1] Perheen 7-16-vuotiaiden lasten lukumäärä [BV6_2] Perheen 0-6-vuotiaiden lasten lukumäärä [BV6_3] Perheenjäseniä yhteensä [BV6_4] Vastaajan elinvaihe [BV7] Perheen päähenkilön ammattiryhmä [BV8_1] Jos päähenkilö eläkeläinen, entinen ammattiryhmä [BV8_2] Vastaajan ammattiryhmä [BV8_3] Vastaajan työelämään osallistuminen [BV9] Kuka päättää perheen elintarvikeostoista [BV10] Paikkakuntatyyppi [BV11] Asuinlääni [BV12] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänestäisitte [BV13] 41 Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänestäisitte toissijaisesti [BV14] Mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää äänestitte v maaliskuun eduskuntavaaleissa [BV15] 43 47

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1234 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD1168 MTS-syystutkimus 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Energia-asennetutkimus 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1023. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta. Koodikirja

FSD1023. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta. Koodikirja FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja FSD2257 Kirkkomonitor 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkkomonitor 2004 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja

FSD2320. Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996. Koodikirja FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen terveys- ja sosiaalikysely

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%).

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Alkoholipoliittiset mielipiteet Kuvio kt. MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Sahtia tai kiljua Kotiviiniä Pontikkaa Suomen Gallup Oy by PGraphics Alkoholipoliittiset

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot