Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero"

Transkriptio

1 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero LAHDEN TYÖTTÖMYYS TYÖTTÖMYYS KASVUSSA NAISVOITTOISILLA ALOILLA Syksyllä alkanut kansainvälinen lama käänsi myös Lahden työttömyysasteen kasvuun, joka huipentui vuodenvaihteessa /2010, jolloin työttömyysaste nousi 16,9 %:iin, työttömien määrän kasvaessa 2500 hengellä reilussa vuodessa. Työttömyysaste lähti laskuun syksyllä 2010, mutta aleneva kehitys kääntyi kasvuksi keväällä ja työttömyysaste nousi jo 16 %:iin ssa, kaksi prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysaste laski kausivaihtelun mukaisesti alkuvuoden, mutta ero vuoteen on ollut keskimäärin 1,9 prosenttiyksikköä. Jos alkuvuoden työttömyyden kasvutrendi jatkuu myös loppuvuonna, työttömyysaste saattaa nousta Lahden ohella myös monessa suuressa kaupungissa yli 17 %:n ssa ja vuoden lopussa. Työttömien miesten osuus kaikista työttömistä on kasvanut jo 60 %:n tienoille suurimmissa kaupungeissa, mutta sukupuolien ero työttömyyden jakautumisessa on tasoittumassa. Naisten parempi työllistyminen työmarkkinoille ei ole enää itsestäänselvyys, koska työttömyys kasvaa Lahdessa yhä enemmän naisvaltaisilla aloilla. Kehitys näkyy varsinkin hallinto, toimisto ja IT-alan, kaupan alan sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattiryhmissä, joissa työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana enemmän kuin vuosina - yhteensä. Pitkien työttömyysjaksojen määrä (yli kolmen vuoden mittainen työttömyysjakso) on kaksinkertaistunut Lahdessa vuodesta 2010, mikä on merkki rakennetyöttömyydestä (työpaikat ja työttömät eivät kohtaa). Huolestuttavaa on myös alle 40-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Lahdessa ssa 1048, vuoden aikana kasvua oli 180. Nuorisotyöttömien osuus kaikista työttömistä on suurin ssa ja ssä, vajaa 18 % ja pienin Helsingissä ja lla, reilu 9 % kaikista työttömistä. Lahdessa alle 25-vuotiaiden työttömien osuus oli ssa 13,8 % Työttömien ikärakenne on vanhin perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla kuten Kouvolassa, ssa ja Lahdessa, osin 90-luvun lamaa seuranneen sitkeän rakennetyöttömyyden seurauksena. Kouvolassa työttömistä 35 % on 55-vuotta täyttäneitä, ssa vain 17,5 % (Lahdessa 28,2 %). Nuorimmat työttömät ovatkin ssa, missä vain 8 % työttömistä on yli 60-vuotiaita ja 45 % alle 35-vuotiaita. Ulkomaan kansalaisten osuus kaikista työttömistä on suurista kaupungeista yli 20% lla ja Helsingissä, ssa yli 18 %, Turussa 15,5 % ja Lahdessa 10,6 %.

2 2 Tilastokatsauksessa käytetään Työministeriön vuosittaisia ja kuukausittaisia työttömyystietoja sekä Hämeen ELY-keskuksen keräämiä tietoja työttömyyden eri osa-alueilta. Pääpaino esityksessä on vuosien aikana tapahtuneet muutokset työttömyydessä. Työministeriön ja Tilastokeskuksen työttömyystilastoista Työministeriön työttömyystiedot eroavat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoista. Työvoimatutkimus on kyselytutkimus joka noudattaa ILO:n suosituksia työttömyyden määrittelyssä. Siinä työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on a) työtä vailla, b) etsinyt työtä viimeisen 4 viikon aikana ja c) valmis ottamaan työtä vastaan noin 2 viikon kuluessa. Sitä vastoin työministeriön työnvälitystilastossa ei ole samanlaisia kriteerejä, vaan voimassa oleva työnhaku työvoimatoimistossa yleensä riittää työttömäksi kirjautumiseen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työttömyyslukua käytetään kansainvälisissä vertailuissa ja Euroopan Unionissa. Sen sijaan työnvälitystilaston työttömyysluku ei ole kansainvälisesti vertailukelpoinen, koska eri maiden työvoimahallinto poikkeaa toisistaan.

3 Työttömyysaste % 3 TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS 12 SUURIMMASSA KAUPUNGISSA Suurimmista kaupungeista työttömyysaste oli vuoden ssa korkein Lahdessa (15,4 %) ja ssa (15,2 %), matalin ssa (7,0 %). Selvästi eniten työttömyysaste on noussut vuoden takaisesta ella 2,9 prosenttiyksikköä. ssa, ssä ja Turussa työttömien osuus työvoimasta kasvoi noin 2 pros. yksikköä, Lahdessa ja ssa 1,8 prosenttiyksikköä hun verrattuna. Vuoden alusta työttömyysaste on noussut jonkin verran vain pääkaupunkiseudun isoissa kunnissa, alentunut eniten ssa ja Kouvolassa. 12 suurimman kaupungin työttömyysaste n lopussa ja työttömyysasteen muutos sta ja vuoden alusta prosenttiyksikköä Turku Kouvola -1,1-0,7-0,7-1 -0,6 7 15,4 15,2 14,7 14,5 14,2 13,9 13,1 12,3 10,5 9,1 8,7 1,8 0,7 1,3 0,2 1,4 0,3 0,5 1,8 0 0,5 2,9 2,1 0, ,4 1, Työttömyysaste % Vuoden lopussa alkanut lama nosti työttömyysasteen huippuunsa vuosien ja 2010 aikana suurimmissa kaupungeissa. Työttömyysaste aleni vielä vuoden alkupuolelle asti verrattuna edellisvuoteen, mutta lasku kääntyi selvään kasvuun loppuvuoden aikana kai Työttömyysasteen kehitys suurimmissa kaupungeissa - kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 5,4 5,4 5,3 5,2 5,3 6,4 7 6,1 5,9 6 6,1 6,5 6,7 6,9 6,9 7 7,5 7,4 7,3 7,3 7,4 8,3 8,9 8 7,8 7,8 7,9 8,4 8,7 8,8 8,7 8,7 15, ,9 14,7 14,1 16,3 17, ,9 14,2 14,5 16,3 16,4 15,8 15,5 15,2 12,9 12,6 12,4 12, ,4 14,7 13,2 12,6 12,9 13,2 14,9 14,8 14,7 14,4 14,2 Kouvola 12,3 12,1 11,7 11,2 10,3 11,5 12,2 10, ,6 12,2 13,3 13,6 13, ,3 10,7 10,4 10,2 9,8 9,3 10,8 11,6 10,2 9,8 9,8 10,1 11,1 11,3 11,1 10,9 10,5 14, ,9 13,6 12,9 14,4 15,3 13,6 13,6 14,1 14,2 15, ,9 15,8 15,4 12,9 12,8 12,5 12, ,1 14,8 12,8 12,4 12,9 13,2 14,4 14,9 14,7 14,8 14,5 12,5 12,4 12,1 11,7 11,1 12,3 12,9 12,2 12,2 12,6 12,7 13, ,8 13,5 13,1 12,7 12, ,8 11,8 13,3 14,2 13, ,3 13,5 14,7 15, ,7 Turku 12,9 12,6 12,1 11, ,6 14,5 13,2 12,7 12,7 12,9 13,9 14,2 14, ,9 8,4 8,2 8,1 7,8 7,9 8,9 9,4 8,4 8,2 8,3 8,4 8,9 9,1 9,1 9,1 9,1

4 Työttömyysaste % Työttömyysaste oli alkuvuodesta monessa vertailukaupungissa yli 14 %, jopa kaksi prosenttiyksikkö korkeampi kuin vuosi sitten. Jos saman suuntainen kehitys jatkuu, työttömyysaste nousee monessa kaupungissa kausina ja loppuvuodesta %:n tietämille. 4 Ohessa on esitetty työttömyysasteen ennuste 12 suurimmassa kaupungissa vuoden loppuun kuukausittain. Ennusteen lähtöoletuksena on alkuvuoden (tammi-) työttömyysasteen keskimääräinen muutos kuukausittain (prosenttiyksikköä) verrattuna vuoden vastaaviin tietoihin. Työttömyysasteen ennuste loppuvuodeksi on saatu lisäämällä tämä alkuvuoden keskimääräinen muutos vuoden touko- n työttömyysasteisiin. Ennusteen mukaan työttömyysaste nousee huippuunsa ssa, kun oppilaitoksista valmistuvat tulevat työmarkkinoille. Työttömyysaste nousisi ssa ja Lahdessa yli 17 %:n sekä ssa, ella ja ssäkin hieman alle 17 %:n. Toinen työttömyyden kausihuippu on vuoden lopussa, jolloin myös hätyytetään 17 %:n rajaa. Ennustetrendin toteutuessa pääkaupunkiseudun kunnista Helsingissä ja lla lähestytään jo 10 %:n työttömyysastetta heinä- ja ssa. Turku Kouvola Tammi-n työttömyysasten keskimääräinen kasvu (prosenttiyksikköä) verrattuna vuoden tammin tietoihin suurimmissa kaupungeissa 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,7 0,7 1,0 1,6 1,4 1,4 1,2 1,7 2,1 2,0 1,9 2,7 Työttömien eläköitymistä, nuorisotakuun ja muiden työvoimapoliittisten tukitoimien vaikutusta työllisyyskehitykseen ei mallissa ole huomioitu. Kuntakohtaiset ennusteet ovat siten vain suuntaa antava ja todennäköisesti poikkeavat todellisesta työttömyyden kehityksestä, mutta kuvaavat kehitystä jos alkuvuoden työttömyyden kasvutrendi jatkuu myös loppuvuonna viime vuoden lopun kaltaisena. Ennuste työttömyysasteen kehityksestä 12 suurimmassa kaupungissa toukossa ennuste Toukokuu ennuste Kesäkuu ennuste Heinäkuu ennuste Elokuu ennuste Syyskuu ennuste Lokakuu ennuste Marraskuu ennuste Joulukuu 7 6,9 8,0 8,6 7,7 7,5 7,6 7,7 8,1 8,7 8,8 9,7 10,3 9,4 9,2 9,2 9,3 9,8 15,2 14,8 17,0 17,8 15,7 14,6 14,9 15,2 17,0 14,2 14,0 16,4 16,7 15,2 14,6 14,9 15,2 16,9 Kouvola 12,3 11,5 12,7 13,4 12,0 12,2 12,8 13,4 14,5 10,5 10,0 11,5 12,3 10,9 10,5 10,5 10,8 11,8 15,4 14,8 16,3 17,2 15,5 15,5 16,0 16,1 17,3 14,5 14,1 16,2 16,9 14,9 14,5 15,0 15,3 16,5 13,1 12,5 13,7 14,3 13,6 13,6 14,0 14,1 15,2 14,7 14,5 16,0 16,9 15,8 15,7 16,0 16,2 17,4 Turku 13,9 13,7 15,3 16,2 14,9 14,4 14,4 14,6 15,6 9,1 8,9 9,9 10,4 9,4 9,2 9,3 9,4 9,9

5 Nuorisotyöttömien osuus kaikista työttömistä on suurin ssa ja ssä, vajaa 18 % ja pienin Helsingissä ja lla, reilu 9 % kaikista työttömistä. Lahdessa alle 25-vuotiaiden työttömien osuus oli ssa 13,8 %, 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Vuoden aikana nuorisotyöttömien osuus on kasvanut selvästi eniten ssa ja ssä, vajaa 2,5 prosenttiyksikköä. Vain Kouvolassa nuorisotyöttömien osuus on laskenut vuodesta. Turku Kouvola Alle 25-vuotaiden %-osuus työttömistä ja muutos - n lopun tieto -0,8 10,4 9,3 9,2 14,0 13,9 13,8 13,4 13,3 13,1 14,8 17,9 17,8 0,4 0,5-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Alle 25-v. työttömät % 2,4 0,1 0,7 1,4 0,5 1,2 0,4 0,9 2,3 muutos - pros. yksikköä 5 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on selvästi korkein ella, yli 36 % ja pienin ssa, noin 20 %. Lahdessakin pitkäaikaistyöttömiä on vajaa 29 % kaikista työttömistä. Yli vuoden työttömyysjaksojen suhteellinen osuus on laskenut monessa kaupungissa lyhyempien työttömyysjaksojen kasvusta johtuen. Poikkeuksena, missä pitkäaikaistyöttömien osuuden kasvu on lähes 6 prosenttiyksikköä. Kouvola -1,7 Turku -4,4 Pitkäaikaistyöttömien %-osuus työttömistä ja muutos n lopun tieto -0,4-0,8-1,2-0,7-1,5 23,3 20,3 27,1 26,2 25,7 25,6 24,4 28,7 28,7 27,8 31,5 36,4 0,6 0,5 1,0 3,1-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 5,7 Pitkäaikaistyöttömät % muutos pros. yksikköä Työttömien kokonaismäärä on kasvanut vuoden aikana eniten Helsingissä (+4695 ), ella (+3301 ), ssa (+2517 ) ja ssa (+2206 ). ssa kasvua oli vähiten 252, Lahdessa 947. Nuorisotyöttömien määrä kasvoi vuodessa eniten ella (+610 ) ja Helsingissä (+538 ), vähäisintä kasvu oli Kouvolassa (+23 ) ja ssa (+55 ), Lahdessa kasvua oli 180. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuodesta eniten ella (+1943 ), tuplasti enemmän kuin Helsingissä (+936 ). Vähäisintä kasvu vuoden aikana oli Turussa (+15 ), Lahdessa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 222 henkilöllä. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien sekä muiden työttömien määrän muutos 12 suurimmassa kaupungissa - n lopun tieto Kouvola Turku Alle 25-v. työttömät Pitkäaikaistyöttömät Muut työttömät Kokonaismuutos

6 Työttömien miesten osuus kaikista työttömistä on kasvanut vuodesta 60 %:n tienoille suurimmassa kaupungissa. Miesten osuus työttömistä on yli 60 % Kouvolassa, ssa ja ssa, Lahdessa miesten osuus on 57,8 %. Lahden ohella ssa, ella ja ssa miesten osuus työttömistä on alle 58 %. sta hun välisenä aikana työttömiksi joutuneiden naisten osuus oli miehiä suurempi vain ssa, toisaalta Helsingissä ja lla työttömyys on kasvanut sukupuolen mukaan melko tasaisesti. Vain Kouvolassa, ssa ja Turussa miesten osuus työttömyyden kasvusta oli yli 60 % vuoden aikana. Naisten osuutta työttömistä kasvattaa mm. kaupan ja palvelualojen huonontunut työllisyystilanne. 6 Työttömät sukupuolen mukaan 12 suurimmassa kaupungissa n lopun tieto Työttömien määrän muutos - sukupuolen mukaan 12 suurimmassa kaupungissa n lopun tieto Kouvola Turku 62,7 60,8 60,2 59,5 59,1 57,6 57,0 58,0 57,8 57,8 56,9 56,3 37,35 39,16 39,81 40,48 40,94 42, ,03 42,23 42,18 43,15 43,73 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Kouvola Turku % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Miehet % Naiset % Miehet Naiset KOUVOLA PORI LAHTI KOKO MAA JOENSUU KUOPIO JYVÄSKYLÄ VANTAA ESPOO TAMPERE TURKU HELSINKI OULU Työttömien ikärakenne 12 suurimmassa kaupungissa n lopun tiedot 13,1 13,9 13,8 12,5 14,8 13,3 17,8 9,3 10,4 14,0 13,4 9,2 17,9 17,3 19,3 21,0 20,4 22,8 22,1 23,6 22,9 20,6 26,5 25,6 24,1 27,4 15,6 15,6 16,9 18,1 16,3 17,4 16,9 21,1 21,7 19,4 20,1 21,7 19,6 18,9 20,1 20,1 21,9 19,8 21,1 18,3 23,1 23,5 19,0 19,6 23,4 15,8 13,8 13,6 13,7 13,7 13,9 11,3 12,1 12,5 10,2 10,8 11,2 9,4 18,4 18,6 17,3 14,6 13,5 12,7 12,3 12,2 11,6 11,4 10,9 10,5 10,5 8,1 Työttömien ikärakenne on vanhin perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla kuten Kouvolassa, ssa ja Lahdessa, osin 90-luvun lamaa seuranneen sitkeän rakennetyöttömyyden seurauksena. Kouvolassa työttömistä 35 % on 55-vuotta täyttäneitä, ssa vain 17,5 %. Nuorimmat työttömät ovatkin ssa, jossa vain 8 % työttömistä on yli 60-vuotiaita ja 45 % alle 35-vuotiaita. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 KOUVOLA PORI LAHTI KOKO MAA ESPOO JOENSUU JYVÄSKYLÄ KUOPIO VANTAA HELSINKI TURKU TAMPERE OULU 3,3 4,1 5,4 5,1 2,8 4,0 5,0 3,6 6,6 7,6 7,0 10,5 9,8 Alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v 55-59v Yli 60v Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työt. jakso) ikärakenne suurimmissa kaupungeissa n lopun tieto 7,6 8,6 9,5 11,9 10,5 12,2 13,5 13,1 13,0 14,2 15,9 13,9 14,8 17,7 18,6 19,7 17,7 18,0 20,7 18,8 20,6 22,7 18,2 21,2 28,3 21,9 21,0 30,3 30,8 35,0 % 30,3 29,9 34,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 28,8 31,9 32,3 29,4 26,3 28,1 alle 30v 30-39v 40-49v 50-59v ,6 42,0 34,4 34,2 32,9 31,6 31,1 30,5 28,9 28,3 26,5 23,7 22,5 Myös pitkäaikaistyöttömien ikärakenteessa erot kuntien välillä ovat suuria. Kouvolassa ja ssa pitkäaikaistyöttömistä yli 40 % on 60-vuotta täyttäneitä ja alle 40-vuotiaita 10 %, kun ssa ja ella yli 60- vuotiaita pitkäaikaistyöttömistä on noin 23 % ja alle 40-vuotiaita lähes 30 %. Lahdessa on kolmanneksi ikääntynein pitkäaikaistyöttömien joukko, mutta muuten ikärakenne on Lahdessa lähes identtinen koko maan pitkäaikaistyöttömien ikärakenteen kanssa. Ikääntyvä ja eläköityvä työttömien joukko alentaa työttömyysastetta monessa vertailukaupungissa lähitulevaisuudessa. Toisaalta nuoremman ikäpolven työllistymismahdollisuudet työmarkkinoilla ovat paremmat, kun tekijöiden kysyntä työmarkkinoilla lähtee kasvuun.

7 Työttömyyden keston mukaan pisimmät työttömyysjaksot ovat ella, Lahdessa ja ssä, joissa noin 6 % työttömistä on takanaan yli neljän vuoden työttömyysjakso ja yli 15 %:a vähintään kolmen vuoden työttömyysjakso. Myös ssa ja Kouvolassa pitkät työttömyysjaksot ovat yleisiä. Pitkiä työttömyysjaksoja on vähiten ssa ja Helsingissä, joissa yli kolme vuotta työttömänä olleita on alle 10 % kaikista työttömistä. 7 Työttömät työttömyyden keston mukaan suurimmissa kaupungeissa n lopun tieto 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 TAMPERE LAHTI JYVÄSKYLÄ TURKU PORI KOUVOLA VANTAA KUOPIO KOKO MAA OULU HELSINKI JOENSUU ESPOO 64,0 71,6 71,5 74,7 68,8 72,4 74,1 74,6 75,4 75,7 77,0 73,2 79,8 19,7 13,2 12,7 13,4 15,2 13,3 14,0 12,8 13,4 13,6 10,4 9,3 10,0 7,4 11,8 10,4 8,1 9,0 8,1 7,8 5,9 5,9 5,9 4,5 4,2 3,9 3,8 3,5 3,1 2,9 13,5 15,8 7,0 8,7 2,5 2,4 12,0 5,9 2,3 alle vuosi 1-2 vuotta 3-4 vuotta 4 vuotta tai enemmän Ulkomaan kansalaisten osuus kaikista työttömistä on yli 20 % lla ja Helsingissä, ssa yli 18 %, Turussa 15,5 % ja Lahdessa 10,6 %. Ulkomaan kansalaisten työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana eniten Helsingissä yli 1000 henkilöllä. Turussa, ssa ja vantaalla kasvua oli noin 500, Lahdessa 135. ssa muun kansalaisuuden omaavien työttömyys ei juuri kasvanut vuodesta, myös ssa ja ssa kasvu on ollut vähäistä. Turku Kouvola Ulkomaalaisten %-osuus työttömistä suurimmissa kaupungeissa ja n lopun tieto 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 6,7 6,3 6,7 7,0 6,1 6,5 5,4 5,2 5,2 4,7 4,5 4,3 8,4 8,2 10,6 10,1 15,5 12,9 18,2 17,0 21,8 19,9 20,1 19,4 ulkomaalaisten työttömien %-osuus ulkomaalaisten työttömien %-osuus Ulkomaalaisten työttömien määrä 12 suurimmassa kaupungissa ja n lopun tieto Turku Kouvola

8 ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste TYÖTTÖMYYS LAHDESSA - 8 Lahden työttömyysaste laski melko tasaisesti 2000-luvun, ollen jo 10,6 % ssa. Syksyllä alkanut kansainvälinen lama käänsi myös Lahden työttömyysasteen kasvuun, joka huipentui vuodenvaihteessa /2010, jolloin työttömyysaste nousi 16,9 %:iin, työttömien määrän kasvaessa 2500 hengellä reilussa vuodessa. Työttömyysaste lähti laskuun syksyllä 2010 ja kuukausittainen työttömyysaste oli hun asti alempi kuin vuotta aiemmin. Aleneva kehitys kääntyi kasvuksi ja työttömyysaste nousi jo 16 %:iin ssa, lähes kaksi prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin vuoden ssa. Työttömyysaste laski kausivaihtelun mukaisesti alkuvuoden aikana, mutta ero vuoteen on ollut keskimäärin 1,9 prosenttiyksikköä. Oheisessa työttömyysasteen ennusteen lähtöoletuksena on (kuten 12 suurimman kaupungin työttömyysennusteessa) alkuvuoden (tammi-) työttömyysasteen keskimääräinen muutos kuukausittain (prosenttiyksikköä) verrattuna vuoden vastaaviin tietoihin. Ennusteen toteutuessa työttömyysaste nousee Lahdessa yli 17 %:n ssa ja vuoden lopussa, korkeammaksi kuin lamavuosina ja Työttömien eläköitymistä, nuorisotakuun ja muiden työvoimapoliittisten tukitoimien vaikutusta työllisyyskehitykseen ei mallissa ole huomioitu. Ennuste on siten vain suuntaa antava ja varmasti poikkeaa todellisesta työttömyyden kehityksestä, mutta kuvaa kehitystä jos alkuvuoden työttömyyden kasvutrendi jatkuu Lahdessa myös loppuvuonna Työttömyysasteen kehitys Lahdessa kuukausittain - ja ennuste touko- ennuste ; 17,3 ennuste ; 17,2 ; 16,9 16 ; 15, ; 15, ; 10,5 ; 10,3 työttömyysasteen kehitys - kk työttömyysasteen kehitys; ennuste touko- kk

9 Nuorisotyöttömiä h Pitkäaikaistyöttömiä h Työttömiä h ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste Työttömien määrä oli korkeimmillaan Lahdessa ssa jolloin työttömiä oli yli Ennusteen toteutuessa työttömien kokonaismäärä nousee yli 8400 henkilön ssa ja yli 8500 työttömän loppuvuodesta. Nuorisotyöttömien määrä nousee yli 1300 henkilön ssa ja eikä laske alle 1000 henkilön loppuvuodesta kuten vuonna. Pitkäaikaistyöttömien määrä on 2200 henkilön tuntumassa loppuvuoden ajan Työttömien kokonaismäärän sekä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys Lahdessa kuukausittain - ja ennuste touko- ennuste ; 8509 ennuste ; työttömät työnhakijat YHT. ; nuorisotyöttömät (alle 25v.) 5000 pitkäaikaistyöttömät (yli 1v. työttömänä) ENNUSTE työttömät työnhakijat YHT. ENNUSTE nuorisotyöttömät (alle 25v.) ENNUSTE pitkäaikaistyöttömät (yli 1v. työttömänä) ; 2248 ; 2275 ; 2178 ; 1341 ; 1048 ; Oheisissa kuvioissa on esitetty työttömien kokonaismäärän sekä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys vuosina kuukausittain, sekä ennusteet työttömyyden kehityksestä touko-ssa, jos alkuvuoden keskimääräinen kehitys jatkuu loppuvuoden aikana. Työttömien määrä Lahdessa kuukausittain ja muutos - sekä ennuste touko tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras erotus joulu Nuorisotyöttömien määrä Lahdessa kuukausittain ja muutos - sekä ennuste touko Pitkäaikaistyöttömien määrä Lahdessa kuukausittain ja muutos - sekä ennuste touko tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu erotus tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu erotus

10 Työttömyys ikäluokittain 10 Työttömien määrä ja suhteellinen osuus kasvoi Lahdessa vuoden aikana eniten nuoremmasta päästä. Alle 25-vuotiaiden ja vuotiaiden ikäluokkien yhteenlaskettu osuus on jo 34,8 % kaikista työttömistä. Tästä syystä vanhimpien ikäluokkien (yli 55-vuotiaat) osuus työttömistä laski hieman vuodesta. Työttömien ikärakenne Lahdessa - n lopun tieto % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 9,6 17,0 18,9 22,9 22,7 8,8 12,9 20,1 19,1 21,8 16,7 9,4 13,2 20,5 18,7 21,7 15,2 10,8 11,6 18,8 19,2 22,0 14,8 13,6 13,1 20,4 16,9 21,0 13,6 15,0 13,8 21,0 16,9 20,1 13,5 14,6 alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v v. 60- v. Vuoden sta alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on kaksinkertaistunut 1048 henkilöön, vuoden aikana kasvua oli vuotiaiden työttömien määrä kasvoi vuodessa 243 henkilöllä, sta kasvua on yhteensä 726. Keski-ikäisten ikäluokassa (35-54 v.) työttömyys kasvoi 287 henkilöllä vuoden aikana, vuodesta kasvua on vuotiaiden työttömien kokonaismäärä on vähentynyt vuodesta 132 henkilöllä, mutta vuoden aikana kasvua on ollut 123. Työttömien ikääntyminen näkyy yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa kokonaiskasvu vuodesta on 659, vuoden aikana kasvua oli Työttömien määrä ikäluokittain Lahdessa - n lopun tieto alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v v. 60- v alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v v. 60- v. Työttömien määrän muutos ikäluokittain Lahdessa - n lopun tieto muutos - muutos - yht

11 Työttömyys sukupuolen ja ikäluokan mukaan 11 Miesten osuus työttömistä on noussut Lahdessa yli kuusi prosenttiyksikköä vuodesta, 57,8 %:iin kaikista työttömistä. sta miesten prosenttiosuus työttömistä ei enää kasvanut, vaikka määrällisesti miehiä jäi vuoden aikana työttömäksi naisia enemmän. Eniten työttömiä miehiä on naisiin verrattuna alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä, vähiten yli 60-vuotiaista 47,3 % kaikista työttömistä. Työttömyys sukupuolen mukaan Lahdessa, ja n lopun tieto 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Työttömyys sukupuolen mukaan Lahdessa ikäluokittain n lopun tieto % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 51,7 57,9 57,8 48,3 42,1 42,2 alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v v. 60- v. yht 61,2 63,8 60,6 58,8 51,2 47,3 57,8 38,8 36,2 39,4 41,2 48,8 52,5 42,2 Miehet Naiset Miehet Naiset Miesten työttömyys kasvoi rajusti kun työpaikkoja hävisi miesvoittoisilta aloilta vuoden lopulta lähtien. Naisvoittoiset palvelualat sekä kaupan- ja hoiva-alan työpaikat ylläpitivät naisten työllisyyttä miesten osuuden työttömistä kasvaessa aina vuoteen asti. Tilanne on kuitenkin kääntynyt huonompaan myös naisvoittoisilla aloilla. Toisaalta nuorten miesten työttömyys kasvaa yhä naisia enemmän ja vain yli 60-vuotiaiden työttömien naisten määrä kasvoi miehiä enemmän vuoden aikana. alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v v. 60- v. yht Työttömien määrän muutos sukupuolen mukaan Lahdessa ikäluokittain - n lopun tieto alle 25v 25-34v 35-44v 45-54v v. 60- v. Työttömien määrä sukupuolen mukaan Lahdessa ikäluokittain n lopun tieto Miehet Naiset Miehet Naiset

12 Työttömyys koulutusasteen mukaan Työttömäksi joutuu Lahdessa yhä koulutetumpaa väkeä. Vain perusasteen suorittaneiden osuus työttömistä on laskenut 35 %:iin vuonna, laskua vuodesta on 8,5 prosenttiyksikköä. Keskiasteen suorittaneiden osuus on vastaavasti kasvanut 45 %:iin kaikista työttömistä, kasvua vuodesta on yli 5 prosenttiyksikköä. Myös korkeakoulutettujen osuus työttömistä on kasvanut tasaisesti, varsinkin viimeisen vuoden aikana. 12 Työttömyys koulutusasteen mukaan Lahdessa - n lopun tieto % 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 43,5 39,7 13,1 2,4 39,7 43,6 12,7 2, ,1 43,5 13,3 2, ,8 43,8 12,8 2,3 37,7 43,3 13,2 3,0 35,0 44,9 13,9 3,3 Perusaste keskiaste alempi korkeakoulututkinto ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus tuntematon Työttömien määrä koulutusasteen mukaan Lahdessa - n lopun tieto Perusaste keskiaste alempi korkeakoulututkinto ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus tuntematon Työttömyyden kääntyminen uuteen kasvuun on lisännyt keskiasteen suorittaneiden työttömien määrää vuodessa 528 henkilöllä (+18,3 %), alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrää 175 henkilöllä (+19,9 %) ja ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneiden määrää 54 henkilöllä (+27,1 %). Perusasteen suorittaneiden työttömien määrä on vuodessa kasvanut 153 henkilöllä (+6,1 %). Työttömien määrän muutos koulutusasteen mukaan Lahdessa - n lopun tieto Perusaste keskiaste alempi korkeakoulututkinto ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus tuntematon muutos - muutos - yht

13 Pitkäaikaistyöttömyyden rakenne 13 Yli vuoden työttömänä olleiden määrä laski vuosina Lahdessa lähes 500 henkilöllä yleisen työttömyyden laskun ja työttömien eläköitymisen seurauksena. Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi kasvuun reilu vuosi lamasta, vuoden 2010 kuluessa ja saavutti huippunsa vuonna 2011, jolloin pitkäaikaistyöttömiä oli vajaa Pitkäaikaistyöttömien määrä laski vielä alkuvuodesta, mutta kääntyi loppuvuodesta uuteen kasvuun ja alkuvuodesta pitkäaikaistyöttömien määrä on kohonnut yli 2100 henkilön. Pitkäaikaistyöttömien määrä työttömyysjakson pituuden mukaan Lahdessa n lopun tieto vuosi 2-3 v. 3-4 v. 4-5 v. Yli 5 v. yht Pitkien työttömyysjaksojen määrän kasvua pidetään merkkinä rakennetyöttömyydestä. Lahdessa yli kolmen vuoden mittaisten työttömyysjaksojen määrä on lähes kaksinkertaistunut 750 henkilöön vuodesta Huolestuttavaa on myös alle 40- vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Toisaalta noin 35 % pitkäaikaistyöttömistä on jo yli 60-vuotiaita, mikä osaltaan vähentää kokonaistyöttömyyttä lähivuosina Pitkäaikaistyöttömien määrän muutos työttömyysjakson pituuden mukaan Lahdessa n lopun tieto vuosi 2-3 v. 3-4 v. 4-5 v. Yli 5 v. Pitkäaikaistyöttömien määrä Lahdessa ikäluokittain, ja n lopun tieto alle 30v 30-39v 40-49v v v v.

14 % Työttömyys ammattiryhmittäin 14 Ammattiryhmittäin työttömiä oli ssa eniten teollisuudessa (vaatetus, kone, puu, sähkö) 19,6 % (1487 henk.) ja ammattiryhmiin luokittamattomien ryhmässä 12,8 % (974 henk.). Hallinto, toimisto ja IT-alan työttömien osuus on kasvanut 11,2 %:iin (853 henk.) kaikista työttömistä, suuremmaksi kuin rakennus- ja kaivosalan 10,3 % (785 henk.) osuus. Työttömien määrä on kasvanut kaikissa ammattiryhmissä vuoden aikana. Teollisuuden ja rakennusalan ohella työttömyys koettelee nyt myös korkeammin koulutettuja ammattiryhmiä Työttömien määrä ammattiryhmittäin Lahdessa - n lopun tieto yht 4 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA 5 KULJETUS JA LIIKENNE 1 TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALIALA 8 MUU TEOLLISUUS JA VARASTOALA 3 KAUPALLINEN TYÖ 9 PALVELUTYÖ 0 TIETEELLINEN, TEKNINEN JA TAITEELL.TYÖ 6 RAKENNUS- JA KAIVOSALA 2 HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ, IT-ALAN TYÖ X MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ TEOLLISUUS: VAATETUS, KONE, PUU, SÄHKÖ 1,4 3,3 6,1 7,4 9,0 10,4 9,5 Työttömien %-osuudet ammattiryhmittäin Lahdessa - n lopun tieto 1,4 3,4 4,5 7,4 7,8 9,2 9,6 1,5 3,5 5,1 7,5 7,9 8,8 9,6 1,3 3,4 5,3 7,9 8,5 9,7 9,9 1,2 3,1 5,5 7,4 8,4 9,5 10,5 1,5 3,2 5,9 7,0 9,0 9,1 10,2 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 4 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA 5 KULJETUS JA LIIKENNE 1 TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALIALA 8 MUU TEOLLISUUS JA VARASTOALA 3 KAUPALLINEN TYÖ 9,1 11,4 10,5 10,1 10,3 10,3 50,0 9 PALVELUTYÖ 12,1 13,9 10,1 13,4 10,8 13,3 10,6 12,6 10,5 13,6 11,2 12,8 40,0 30,0 0 TIETEELLINEN, TEKNINEN JA TAITEELL.TYÖ 6 RAKENNUS- JA KAIVOSALA 17,8 21,9 21,6 20,6 19,9 19,6 20,0 10,0 2 HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ, IT- ALAN TYÖ X MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ ,0 7 TEOLLISUUS: VAATETUS, KONE, PUU, SÄHKÖ

15 Vuoden lopulla alkanut lama iski voimakkaimmin teollisuuden ja rakennusalan työpaikkoihin. Työttömyys kasvoi kaikissa ammattiryhmissä vielä vuonna 2010, mutta vuoden 2011 hun mennessä työttömyys kääntyi laskuun teollisuuden vetämänä. Vuoden aikana työttömyyden lasku kääntyi jälleen kasvuun, joka on jatkunut vuoden aikana. Työttömyyden kasvu taustalla ei ole vain teollisuuden, rakennusalan ja vähäisen ammattitaidon vaatimien työpaikkojen väheneminen, vaan työttömyys kasvaa yhä enemmän naisvaltaisilla aloilla. Kehitys näkyy varsinkin hallinto, toimisto ja IT-alan, kaupan alan sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattiryhmissä, joissa työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana enemmän kuin vuosina - yhteensä. 15 Työttömien määrän muutos ammattiryhmittäin Lahdessa - n lopun tieto TEOLLISUUS: VAATETUS, KONE, PUU, SÄHKÖ X MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ 2 HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ, IT-ALAN TYÖ 6 RAKENNUS- JA KAIVOSALA TIETEELLINEN, TEKNINEN JA TAITEELL.TYÖ 9 PALVELUTYÖ 3 KAUPALLINEN TYÖ 8 MUU TEOLLISUUS JA VARASTOALA 1 TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALIALA 5 KULJETUS JA LIIKENNE 4 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA Työttömien määrän muutos ammattiryhmittäin Lahdessa - n lopun tiedot TEOLLISUUS: VAATETUS, KONE, PUU, SÄHKÖ RAKENNUS- JA KAIVOSALA TIETEELLINEN, TEKNINEN JA TAITEELL.TYÖ X MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ, IT-ALAN TYÖ KAUPALLINEN TYÖ PALVELUTYÖ MUU TEOLLISUUS JA VARASTOALA TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALIALA KULJETUS JA LIIKENNE MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA muutos - muutos - muutos - yht

16 16 Työttömyys Lahdessa alueittain 2011 Työttömien määrä ja osuus koko väestöstä Lahdessa 2011 Tilastollinen kaupunginosa Henkilöitä Osuus% 21 Kerinkallio ,1 10 Vipunen 10 9,8 6 Kiveriö 391 8,7 8 Mukkula 352 8,1 5 Niemi Möysä 505 7,4 29 Kärpänen 587 7,3 1 Ydinkeskusta 490 7,1 7 Kivimaa 263 6,8 LAHTI ,6 14 Ahtiala 335 6,6 26 Asemantausta 277 6,6 3 Pohjoinen keskusta 280 6,3 2 Itäinen keskusta 234 6,2 30 Pirttiharju 210 6,1 4 Kartano 322 5,7 25 Laune 348 5,7 17 Myllypohja 104 5,4 28 Jokimaa 32 5,3 23 Nikkilä 113 5,1 27 Hennala-Okeroinen 91 5,1 9 Kilpiäinen Kujala Kytölä 77 4,4 24 Ämmälä Kunnas 73 3,7 32 Jalkaranta 207 3,5 11 Pesäkallio 9 3,4 19 Karisto Renkomäki 65 2,8 15 Koiskala 6 1,8 16 Viuha 5 1,1 Työttöminä Lahden väestöstä oli vuoden 2011 lopussa 6,6% (6 740 ). Suhteellisesti ja määrällisesti eniten työttömiä oli Kerinkalliossa (sis. Liipola) 11,4 % väestöstä (813 ). Myös Vipusessa, Kiveriössä ja Mukkulassa työttömiä oli yli 8 % väestöstä. Suhteessa vähiten työttömiä oli Viuhassa, Koiskalassa ja Renkomäessä, alle 3 % koko väestöstä. (Lahden alueelliset työttömyystiedot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin väestön pääasiallisesta toiminnasta vuoden 2011 lopussa. Vuosien ja aluetietoja ei ole vielä saatavilla).

LAHDEN TYÖTTÖMYYS 2011

LAHDEN TYÖTTÖMYYS 2011 Tilastokatsaus 3/2011 Lisätietoja: Pauli Mero puh. (03) 814 2435 email: etunimi.sukunimi@lahti.fi LAHDEN TYÖTTÖMYYS 2011 JOHDANTO Tässä tilastokatsauksessa käytetään Työministeriön ja Tilastokeskuksen

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010

Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 26.0.2012 Väestön pääasiallinen toiminta Lahdessa ja suurimmissa kaupungeissa 2010 LAHDEN VÄESTÖN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA 2010 Viimeisten 20 vuoden aikana Lahden

Lisätiedot

Lapsiperheiden, elävänä syntyneiden ja alle 18-vuotiaiden lasten määrä Suomessa Lapsiperheet syntyneet alle 18 vuotiaat

Lapsiperheiden, elävänä syntyneiden ja alle 18-vuotiaiden lasten määrä Suomessa Lapsiperheet syntyneet alle 18 vuotiaat 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Tekninen ja ympäristötoimiala Pauli Mero.. LAPSIPERHEIDEN RAKENNE SUOMESSA, SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA JA

Lisätiedot

Pauli Mero ULKOMAALAISTEN JA NUORTEN TYÖTTÖMYYSASTEET ALENEVAT HITAASTI LAHDESSA

Pauli Mero ULKOMAALAISTEN JA NUORTEN TYÖTTÖMYYSASTEET ALENEVAT HITAASTI LAHDESSA Pauli Mero 22.10.2019 ULKOMAALAISTEN JA NUORTEN TYÖTTÖMYYSASTEET ALENEVAT HITAASTI LAHDESSA Työttömyysaste alenee ja työttömien määrä vähenee Lahdessa. Ulkomaalaisten työttömyysaste on Lahdessa kuitenkin

Lisätiedot

Pauli Mero LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE SUOMESSA SYNTYNEIDEN MÄÄRÄN HIIPUESSA

Pauli Mero LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE SUOMESSA SYNTYNEIDEN MÄÄRÄN HIIPUESSA Pauli Mero 07.12. 2017 LAPSIPERHEIDEN MÄÄRÄ VÄHENEE SUOMESSA SYNTYNEIDEN MÄÄRÄN HIIPUESSA (Perherakenteen käsitteet ja määritelmät sekä taulukot: Tilastokeskus) Lapsiperheitä (perhe, jossa vähintään 1

Lisätiedot

Pauli Mero TYÖTTÖMYYS ALENEE LAHDESSA KAIKILLA RINTAMILLA

Pauli Mero TYÖTTÖMYYS ALENEE LAHDESSA KAIKILLA RINTAMILLA Pauli Mero 24.9.2019 TYÖTTÖMYYS ALENEE LAHDESSA KAIKILLA RINTAMILLA Työttömien kokonaismäärä samoin nuorisotyöttömien sekä pitkäaikaistyöttömien määrät vähenevät Lahdessa ripeästi. Myös työttömyysaste

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa tammikuu Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta 2014

Väestön pääasiallinen toiminta 2014 Irja Henriksson 30.12.2016 Väestön pääasiallinen toiminta 2014 Lahden väkiluku oli vuoden 2014 lopussa 118 644, josta työvoimaan kuului 56 877 henkilöä eli 47,9 % koko väestöstä. Loput 61 767 henkilöä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2013

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2013 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Jesse Marola / Hämeen ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa joulukuu Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa lokakuu Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista 3

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2019

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-1/2019 20 18 16 14 12 11,9 2016 2017 2018 2019 10 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Tammikuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Helmikuu 2019

Työttömyyskatsaus Helmikuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-2/2019 20 18 16 14 12 10 2016 2017 2018 2019 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Helmikuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2018

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2018 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-12/2018 20 18 16 % 2016 14 2017 12 12,2 2018 10 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Joulukuu 2018 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2019

Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-4/2019 20 18 16 14 12 2016 2017 2018 2019 10 10,5 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2018

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2018 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-11/2018 20 18 16 % 2016 14 2017 12 10,9 10 2018 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Marraskuu 2018 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2019

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-9/2019 20 18 16 14 12 2016 2017 2018 2019 10 10,5 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Syyskuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-7/2019 20 18 16 14 12 13,0 2016 2017 2018 2019 10 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Toukokuu 2019

Työttömyyskatsaus Toukokuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-5/2019 20 18 16 14 12 2016 2017 2018 2019 10 10,8 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Toukokuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu 2013 Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % = Alle 25-vuotiaiden kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyyden ylittävien osuus

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa 21.1.2014 kello 9.00 Teollisten työpaikkojen suuri määrä vähenee jatkuvasti ja tämä näkyy joulukuun

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat essä heinäkuussa 2013 Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat heinäkuun 2013 lopussa (, koko maa) Tilanne heinäkuun lopussa en ELY

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2012 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2012 Julkaisuvapaa 22.1.2013 klo 9.00 Työttömien määrä kasvoi joulukuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ-

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Syyskuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Työttömyyskatsaus Syyskuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Työttömyyskatsaus Syyskuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ja Turun seutukunnan työttömyys jatkoi laskuaan syyskuussa Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui Turussa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2012 Julkaisuvapaa 23.10.2012 klo 9.00 Nuorten työttömyys lisääntyi molemmissa maakunnissa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu 2013 Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % = Alle 25-vuotiaiden kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyyden ylittävien osuus

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus marraskuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus marraskuu 2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus marraskuu 2012 Julkaisuvapaa 21.12.2012 klo 9.00 Työttömyys kasvoi edelleen marraskuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017 Katja Karevaara 13.12.2018 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017 Lahden väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 119 573. Vuoden aikana kaupungin väestö kasvoi 121 henkilöllä. Syntyneitä oli vähemmän kuin

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2013 Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut, mutta Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Maaliskuu 2019

Työttömyyskatsaus Maaliskuu 2019 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2016-3/2019 20 18 16 14 12 10 11,0 2016 2017 2018 2019 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Työttömyyskatsaus Maaliskuu 2019 Konsernihallinto/Strategia

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 21.12. klo 9.00 Työttömyys sinnitteli edelleen vuoden takaista korkeammalla Työvoiman kysynnän selvä kasvu ei riittänyt painamaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.12.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.9.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.6. klo 9.00 Työttömyys väheni kuussa, mutta jäi vuoden takaista korkeammalle tasolle Työttömyys väheni Kajaanin seudulla, mutta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 22.1.2013 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.9. klo 9.00 Työttömyys väheni roimasti kuussa, mutta pysytteli edelleen hieman vuoden takaista korkeammalla Työvoiman kysyntä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 25.1.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 21.12.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2013 NÄKYMIÄ SYYSKUU HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu Julkaisuvapaa 24.9. kello 9.00 Opiskelujen aloittaminen vähentää nuorten työttömien lukumäärää Elokuussa työttömyysluvut

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2012

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.5.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2012 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä oli huhtikuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 2.11.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.1.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.8.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 2010 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.2.2010 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 212 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.2.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2017

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2017 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2015 10/2017 20 19 2015 2016 2017 18 17 % 16 15 14 13 13,0 12 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Manner-Suomen kaksitoista korkeimman

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 27.7.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.6.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2011 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 24.1.2012 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 21.8. klo 9.00 Työttömyys pysytteli likipitäen vuoden takaisella tasolla Työttömyysjaksot pitkittyvät työttömyyseläkeputki on

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 26.1.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Työttömyyskatsaus Kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ja Turun seutukunnan työttömyys nopeassa laskussa Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui Turussa ja Turun

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 23.10. klo 9.00 Työttömyys selvästi vuoden takaista korkeammalla Työvoiman kysynnän kasvu ei riittänyt painamaan työttömyyttä enää

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Työttömyys painui syyskuussa alle neljäntuhannen

Työttömyys painui syyskuussa alle neljäntuhannen 1 (7) Julkistettavissa 25.10. klo 9.00 Kainuun työllikatsaus, kuu Työttömyys painui kuussa alle neljäntuhannen henkilön Kainuun työttömyys lähestyy jo historiallisen hyviä lukuja Työttömyys väheni Kainuussa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012 Julkaisuvapaa 22.5.2012 klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun Päijät-Hämeessä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ-

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 212 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.4.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.9.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.3.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, maaliskuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, maaliskuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 6/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 6/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7.2013 klo 9.00 12.000 työtöntä työnhakijaa Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 21.8.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, lokakuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, lokakuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.5.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Työttömyys vähenee taas Kainuussa Työttömät kouluttautuvat - nuorisotyöttömyys väheni kuukaudessa 15 %

Työttömyys vähenee taas Kainuussa Työttömät kouluttautuvat - nuorisotyöttömyys väheni kuukaudessa 15 % NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.3. klo 9.00 Työttömyys vähenee taas Kainuussa Työttömät kouluttautuvat - nuorisotyöttömyys väheni kuukaudessa 15 % Vuoden vaihteessa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.1.2013 klo 9.00 Työttömyys kohosi taas roimasti kuussa Viime vuosi oli Kainuussa edellisvuotta heikompi työllisyysvuosi Vuosi

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.11. klo 9.00 Työttömyys ylittää jo kahden vuoden takaisen tason Kainuussa työttömyys kasvaa silti hitaammin kuin muualla Suomessa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.12.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.12.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 23.11.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus heinäkuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus heinäkuu 2013 NÄKYMIÄ ELOKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus heinäkuu 2013 Julkaisuvapaa 20.8.2013 kello 9.00 Lomautusmenettelyn muutos nostaa lomautettujen ja työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2010 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 25.1.2011 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2009 puh ja Julkistettavissa klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2009 puh ja Julkistettavissa klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.3.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 2009 puh ja Julkistettavissa klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 2009 puh ja Julkistettavissa klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.2.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2018

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2018 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2015 1/2018 20 19 18 17 16 % 15 14 13 12 11 10 13,5 2015 2016 2017 2018 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Manner-Suomen kaksitoista

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Päivitetty 24.10./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Työttömyys jumiutui huhtikuussa lähes vuoden takaiselle tasolle

Työttömyys jumiutui huhtikuussa lähes vuoden takaiselle tasolle NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.5. klo 9.00 Työttömyys jumiutui kuussa lähes vuoden takaiselle tasolle Työttömyys väheni Kajaanin seudulla, mutta kasvoi samanaikaisesti

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus lokakuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus lokakuu 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus lokakuu 2012 Julkaisuvapaa 20.11.2012 klo 9.00 Työttömyys kasvoi lokakuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot