Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Kuvio 1. Työttömien määrä Helsingissä vuoden lopussa , indeksi 2000= Helsingin työttömyys ja pitkäaikastyöttömyys alueittain Indeksi 2000 = Työttömät yhteensä Helsingin työttömyysaste 6,2 % Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä supistui 15 % Yli vuoden työttömänä olleiden määrä aleni 32 % 70 Yli vuoden työttömänä olleet Pitkäaikaistyöttömien osuus pudonnut 23 %:iin Alle 25-vuotiaat työttömät Työttömyys aleni eniten perus- ja keskiasteen koulutuksen suorittaneilla Tilastoja ISSN (painettu) ISSN X (verkossa) Minna Salorinne Puh. (09) Sari Karvonen Puh. (09) h t t p : / / w w w. h e l. f i / t i e t o k e s k u s

2 Työttömien määrä supistui viidenneksen Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2007 lopussa 6,2 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan. Vuoden aikana työttömien määrä väheni 20 prosentilla eli henkilöllä. Työttömyysaste laski koko kaupungissa 1,6 prosenttiyksikköä ja pudotus näkyi kaikissa Helsingin suurpiireissä. Nuorisotyöttömyys aleni vuonna 2007 koko kaupungin tasolla 34 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden 2008 aikana työttömien määrä on supistunut edelleen voimakkaasti tammi-syyskuussa helsinkiläisiä oli työttöminä työnhakijoina keskimäärin 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Loppuvuotta kohden työttömyyden aleneminen alkoi kuitenkin hidastua. Syyskuun lopussa työttömien määrä oli 10 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien määrä putosi vuoden 2008 tammi-syyskuussa keskimäärin 12 prosenttia vuoden takaisesta. Syyskuun lopussa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli seitsemän prosenttia vuoden takaista pienempi. Pitkäaikaistyöttömyys on Helsingissä vähentynyt vauhdilla. Vuonna 2007 pitkäaikaistyöttömien määrä väheni henkilöllä eli peräti 32 prosenttia vuoden takaisesta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita helsinkiläisiä oli vuoden 2007 lopussa Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä laski 23 prosenttiin. Vuoden 2008 tammi-syyskuussa yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli 31 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Ikääntyvillä naisilla työttömyys miehiä yleisempää Miesten osuus Helsingin työttömistä oli 57 prosenttia. Sekä miehillä että naisilla työttömien määrät alenivat viidenneksen vuoden takaisesta. Miesten työttömyysaste oli vuoden 2007 lopussa 7,4 prosenttia ja naisten 5,2 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna miesten työttömyysaste laski 1,9 prosenttiyksikköä ja naisten 1,3 prosenttiyksikköä. Miehiä on lukumääräisesti enemmän työttöminä kuin naisia kaikissa muissa ikäryhmissä lukuun ottamatta yli 60-vuotiaita. Työuran loppupäässä naiset ovat suhteellisesti useammin työttömänä kuin miehet. Naisilla 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus kaikista työttömistä oli 29 prosenttia ja mie- Kuvio 2. Työttömien määrä Helsingissä iän ja sukupuolen mukaan Lkm Miehet Naiset Ikä Kuvio 3. Työttömyysaste (%) ikäryhmittäin % vuotiaat vuotiaat vuotiaat 2

3 hillä vastaava osuus oli 25 prosenttia. Yli 50-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä oli 39 prosenttia ja heidän määränsä väheni edellisestä vuodesta 15 prosentilla eli henkilöllä. Työttömyysaste vähintään 50-vuotiailla laski 8,9 prosenttiin. Yhteensä helsinkiläisiä vuotiaita oli työttömänä henkilöä ja vuotiaita oli noin Kaiken kaikkiaan ikääntyvien työikäisten työllisyystilanne on kohentunut vuoden 2005 lopusta alkaen ja positiivinen suuntaus on kiihtynyt vuoden 2008 alkupuolella. Nuorten työttömien määrä on alentunut roimasti. Vuoden 2007 lopussa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 971, mikä oli kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste laski 2,8 prosenttiin 4,1 prosentista. Nuorten työvoiman tilastoinnissa on tapahtunut muutos vuodesta 2005 lähtien, joten aiemmat vuoden eivät ole täysin vertailukelpoisia. Vaikka nuoria työttömiä tilastoidaan 15-vuotiaista lähtien, alkaa työllisten tilastointi rekistereihin vasta 18 vuotta täyttäneistä. Työttömyysastetta¹ laskettaessa työvoiman ja työttömien ikäryhmät eivät täten täysin täsmää. Työttömyys aleni eniten perus- ja keskiasteen koulutuksen suorittaneilla Helsinkiläisistä työttömistä 39,5 prosentilla oli vain perusasteen koulutus ja pitkäaikaistyöttömillä tämä osuus oli 40,5 prosenttia. Keskiasteen suorittaneita oli kaikista työttömistä 36 prosenttia. Korkeakoulutettujen (alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutusaste) osuus kaikista työttömistä oli 16 prosenttia. Kun alin korkea-aste lasketaan edelliseen mukaan, nousee korkea-asteen koulutettujen osuus kaikista työttömistä 25 prosenttiin. Kohentunut työllisyystilanne kosketti kaikkia koulutusasteita, tosin korkeimmin kouluttautuneilla työttömyys aleni muita hitaammin. Suhteellisesti laskettuna mitä matalampi koulutus, sitä paremmin työllistyttiin. Vain perustutkinnon suorittaneiden työt- ¹Tähän julkaisuun työttömyysaste on laskettu käyttäen työttömien määrän osalta työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietoa vuoden 2007 lopusta ja työvoiman määrä on Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston tieto vuoden 2006 lopusta. Kuvio 4. Yli 15 -vuotiaan väestön, työttömien ja pitkäaikaistyöttömien jakaumat koulutusasteen mukaan Helsingissä Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste 15 v. täyttäneet Työttömät Pitkäaikaistyöttömät % Kuvio 5. Työttömät koulutusasteen mukaan Helsingissä , indeksi 2000 = 100 Indeksi Vain perusaste Alin korkea-aste Ylempi korkeakouluaste Keskiaste Alempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste 3

4 tömien määrä putosi 22 prosenttia ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä aleni reilut 21 prosenttia vuoden takaisesta. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita (mukaan luettuna alin korkea-aste, alempi- ja ylempi korkeakoulu- sekä tutkijakoulutusaste) oli Helsingissä työttömänä henkeä. Tämä oli 860 henkilöä vähemmän kuin vuonna Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni siis 16 prosentilla vuoden takaisesta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli työttömänä 1 642, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tutkijakoulutuksen suorittaneita työttömiä oli 166, mikä oli 11 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Alemman korkeakoulututkinnon (ml. yliopistojen alemmat tutkinnot sekä ammattikorkeakoulututkinnot) omaavien työttömien määrä väheni 14 prosenttia vuoden takaisesta. Helsingissä oli vuoden 2007 lopussa 677 pitkäaikaistyötöntä, joilla oli alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus. Määrä väheni 250 henkilöllä vuoden 2006 lopusta, eli 27 prosenttia. Vain perusasteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 32 prosenttia ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 35 prosenttia. Kuvio 6. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä % Kuvio 7. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä iän mukaan Pitkäaikaistyöttömien keski-ikä nousee 4000 Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuoden 2007 lopussa henkeä, mikä oli henkilöä vähemmän kuin vuoden 2006 lopussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä pieneni 32 prosenttia vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrät alenivat kaikissa ikäryhmissä. Ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien suhteellinen osuus verrattuna nuorempiin kuitenkin kasvoi vuoden takaisesta. Yli vuoden työttömänä olleista 71 prosenttia oli iältään yli 50-vuotiaita ja 58 prosenttia oli 55-vuotiaita tai sitä vanhempia. Nämä osuudet ovat 10 prosenttiyksikköä korkeammat kuin vuonna Alle 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli nyt 94, mikä oli alle puolet vuoden takaisesta Ikä 4

5 Pitkäaikaistyöttömistä vajaa kolmasosa oli ollut työttömänä alle puolitoista vuotta. Työttömyys oli kestänyt yli kaksi vuotta puolella kaikista pitkäaikaistyöttömistä. Työttömyyden keston osuudet pysyttelivät lähes samoina kuin vuonna Yli viisi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli vuoden 2007 lopussa 450 henkilöä. Itä-Helsingin työttömyysasteissa reilut pudotukset Työttömyysaste laski jokaisessa suurpiirissä suhteellisesti suurimmat pudotukset toteutuivat Keskisessä (2,1 prosenttiyksikköä) sekä Itäisessä suurpiirissä (2,0 prosenttiyksikköä). Lukumääräisesti työttömien määrä väheni Helsingissä kaikkiaan henkilöllä. Suurpiireistä työttömien määrä laski eniten Itäisessä suurpiirissä henkilöllä. Myös Keskisessä suurpiirissä työttömien määrä aleni lähes 950 henkilöllä. Itäisen suurpiirin 8,7 prosentin työttömyysaste on edelleen kaupungin suurpiireistä korkein ja Eteläisen suurpiirin 3,8 prosentin työttömyysaste matalin. Jokaisessa Helsingin 33 peruspiirissä työttömyys oli laskusuunnassa. Työttömien määrät supistuivat Mellunkylässä ja Kalliossa yli 400 henkilöllä. Useiden korkeimpien työttömyysalueiden työttömyysasteet laskivat reilusti, suurin pudotus oli Myllypuron työttömyysasteen alentuminen 2,9 prosenttiyksiköllä. Matalimman työttömyysasteen peruspiirit Työttömyysaste % Kulosaari 4,7 3,7 3,0 Tuomarinkylä 4,3 4,3 3,0 Länsi-Pakila 5,7 4,0 3,4 Lauttasaari 5,8 4,4 3,4 Vironniemi 5,4 4,5 3,5 Taka-Töölö 5,9 4,7 3,7 Korkeimman työttömyysasteen peruspiirit Työttömyysaste % Jakomäki 16,7 13,7 12,7 Mellunkylä 13,2 12,2 10,0 Myllypuro 13,8 12,1 9,2 Maunula 11,8 10,7 8,5 Vuosaari 10,7 9,8 8,0 Vallila 11,7 10,1 7,7 5

6 Kuviossa 8 esitetään kahden vuoden aikana toteutunut työttömyysasteen muutos prosenttiyksikköinä. Ajanjaksolla koko kaupungin työttömyysaste laski 2,7 prosenttiyksikköä. Peruspiireittäin työttömyysaste laski voimakkaimmin korkeiden työttömyysasteiden alueilla Myllypuron, Alppiharjun, Jakomäen, Vallilan, Pukinmäen, Maunulan sekä Mellunkylän peruspiireissä. Myllypuron lasku oli peruspiireistä suurinta, 4,6 prosenttiyksikköä. Alhaisten työttömyysasteiden peruspiireissä Tuomarinkylässä ja Munkkiniemessä työttömyysasteen pudotuksen jäivät vähäisemmiksi. Ikäryhmittäin tarkasteltuna Pohjoisesta suurpiiristä löytyy eniten 50-vuotiaita työttömiä; 45 prosenttia kaikista työttömistä. Keskisessä suurpiirissä alle 30-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä oli kaupungin korkein (19 %). Kuvio 9. Työttömien lukumäärät ikäryhmittäin ja suurpiireittäin Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen -29 v v. 50+ v Lkm Kuvio 8. Työttömyysasteen muutos (prosenttiyksikköä) peruspiireittäin Helsingissä Myllypuro Alppiharju Jakomäki Vallila Pukinmäki Maunula Mellunkylä Vanhakaupunki Kallio Herttoniemi Kaarela Ullanlinna Vartiokylä Koko Helsinki Latokartano Vuosaari Pitäjänmäki Puistola Oulunkylä Länsi-Pakila Reijola Pasila Taka-Töölö Kampinmalmi Laajasalo Vironniemi Lauttasaari Haaga Suutarila Kulosaari Malmi Itä-Pakila Munkkiniemi Tuomarinkylä %-yksikköä 6

7 Koko Helsingin tasolla työttömyys kestää 44 prosentilla alle 3 kuukautta, 33 prosentilla 3 12 kuukautta ja 23 prosentilla yli vuoden. Työttömyyden keskimääräinen kesto lyheni reilusti vuoden takaisesta ja yli vuoden kestävien työttömyysjaksojen osuus koko kaupungin tasolla laski neljällä prosenttiyksiköllä edellisvuoden osuudesta. Yli vuoden kestäneiden työttömyysjaksojen osuudet pienenivät kaikissa suurpiireissä neljästä kuuteen prosenttiyksikköön. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden osuus oli koko kaupungin tasolla 11 prosenttia kaikista työttömistä. Osuus aleni vuoden takaisesta kaikissa suurpiireissä lukuun ottamatta Pohjoista suurpiiriä Laatuseloste Aineisto Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilaama Helsinkiä koskeva Tilastokeskuksen erillistulostus rekisteripohjaisesta työssäkäyntitilastosta joulukuun lopun 2006 tilanteesta (työvoima) sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot vuoden 2007 lopun tilanteesta (työttömät). Myös aiempien vuosien työttömyysasteissa on tässä julkaisussa käytetty vastaavaa aineistoa. Lopulliset työvoimatiedot ilmestyvät Tilastokeskuksen Elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastoissa parin vuoden viiveellä ja niiden tiedot saattavat poiketa hieman tämän julkaisun ennakkotiedoista. HUOM! Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamisvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä lähtien. Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä. Alaikäisten opiskelijoiden työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan. Edelliset tiedot Helsingin kaupungin tietokeskus / tilastoja 2007:31 Kuvio 10. Työttömyyden kesto suurpiireittäin Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen Eteläinen Läntinen Keskinen Pohjoinen Koillinen Kaakkoinen Itäinen 0% 20% 40% 60% 80% 100% alle 3kk 3-12kk 1-2 vuotta yli 2 vuotta Kuvio 11. Pitkäaikaistyöttömien osuus (%) työttömistä suurpiireittäin % 7

8 Taulukko 1. Työttömyysaste peuspiireittäin Alue Muutos % yks lkm Koko kaupunki 8,8 9,4 9,4 8,9 7,8 6,2-1, Eteläinen suurpiiri 6,2 6,7 6,6 6,0 4,9 3,8-1,1-628 Vironniemi 6,2 6,5 6,0 5,4 4,5 3,5-1,0-62 Ullanlinna 6,6 7,4 7,0 6,6 5,0 3,8-1,2-157 Kampinmalmi 6,3 7,0 7,1 6,3 5,4 4,2-1,2-212 Taka-Töölö 6,3 6,6 6,5 5,9 4,7 3,7 1,0-89 Lauttasaari 5,3 5,6 5,8 5,3 4,4 3,4-1,0-108 Läntinen suurpiiri 7,1 7,8 7,7 7,2 6,2 5,0-1,2-672 Reijola 7,0 7,2 7,1 7,1 5,9 4,8-1,1-95 Munkkiniemi 5,2 5,8 5,7 5,4 4,8 3,9-0,8-76 Haaga 7,0 7,6 7,3 6,7 6,0 4,9-1,1-152 Pitäjänmäki 6,8 7,3 7,7 7,2 5,7 4,7-1,0-92 Kaarela 8,5 9,6 9,5 8,9 7,8 6,0-1,8-257 Keskinen suurpiiri 9,7 10,3 10,2 10,0 8,8 6,7-2,2-939 Kallio 9,3 9,6 9,9 9,6 9,0 6,6-2,5-404 Alppiharju 10,1 11,2 11,1 11,2 9,3 7,1-2,1-159 Vallila 10,7 11,6 11,8 11,7 10,1 7,7-2,4-152 Pasila 9,7 9,7 10,3 9,9 8,8 7,6-1,2-61 Vanhakaupunki 9,0 9,9 8,8 8,5 7,2 5,3-1,9-163 Pohjoinen suurpiiri 6,9 7,1 7,2 7,2 6,3 5,0-1,3-271 Maunula 12,0 11,4 11,7 11,8 10,7 8,5-2,2-85 Länsi-Pakila 4,3 4,8 5,5 5,7 4,0 3,4-0,5-19 Tuomarinkylä 3,9 4,5 4,1 4,3 4,3 3,0-1,3-61 Oulunkylä 6,8 7,1 7,2 7,3 6,2 4,9-1,2-92 Itä-Pakila 7,2 7,9 7,9 6,9 6,2 5,3-0,8-14 Koillinen suurpiiri 8,7 9,2 9,2 8,6 7,5 6,4-1,2-553 Latokartano 10,2 10,7 10,4 9,1 8,2 6,5-1,8-128 Pukinmäki 8,8 9,7 10,3 10,1 8,7 6,7-2,1-100 Malmi 8,6 8,8 8,8 8,0 7,3 6,4-0,9-157 Suutarila 6,5 7,7 8,0 7,0 6,2 5,2-1,0-61 Puistola 7,2 7,5 7,0 7,4 5,9 5,1-0,8-83 Jakomäki 15,3 16,3 17,6 16,7 13,7 12,7-1,0-24 Kaakkoinen suurpiiri 8,3 8,9 9,4 9,0 7,9 6,5-1,5-372 Kulosaari 4,8 6,2 5,7 4,7 3,7 3,0-0,7-11 Herttoniemi 9,4 10,0 10,8 10,3 9,1 7,3-1,8-261 Laajasalo 7,2 7,7 7,8 7,8 6,8 5,7-1,1-100 Itäinen suurpiiri 11,6 12,6 12,4 11,7 10,7 8,7-2, Vartiokylä 10,0 11,1 10,9 10,3 9,2 7,5-1,7-181 Myllypuro 14,2 14,7 14,3 13,8 12,1 9,2-2,9-130 Mellunkylä 12,6 13,8 13,6 13,2 12,2 10,0-2,2-415 Vuosaari 10,9 11,8 11,7 10,6 9,8 8,0-1,8-283 Alue tuntematon 27,7 29,9 32,3 30,9 28,6 22,6-6,

9 Taulukko 2. Työttömyysaste (%) alueittain ja ikäryhmittäin Alue Työttömyysaste % vuotiaat vuotiaat 50+-vuotiaat Koko kaupunki 5,7 4,9 3,4 9,2 7,8 6,2 11,3 10,4 8,9 Eteläinen suurpiiri 3,2 2,5 1,6 6,4 4,9 3,9 8,7 7,7 6,1 Vironniemi 3,5 2,8 2,2 5,3 4,1 3,3 7,4 6,6 4,8 Ullanlinna 3,6 2,2 1,6 7,3 5,3 3,9 8,9 7,9 6,2 Kampinmalmi 3,4 3,1 1,9 7,0 5,6 4,4 8,9 7,8 6,7 Taka-Töölö 3,0 2,2 1,4 6,3 4,7 4,2 9,3 8,3 6,4 Lauttasaari 2,1 1,7 1,2 5,0 3,9 3,1 8,7 7,8 6,0 Läntinen suurpiiri 4,5 3,6 2,7 7,4 6,2 5,0 9,6 9,0 7,3 Reijola 4,4 3,7 2,2 8,3 6,6 5,5 8,1 7,4 6,7 Munkkiniemi 3,3 2,7 2,3 5,4 4,6 3,7 7,4 6,9 5,7 Haaga 3,7 2,8 2,2 6,5 6,0 4,7 10,2 9,8 8,4 Pitäjänmäki 4,7 3,2 2,8 6,9 5,0 4,5 10,1 9,3 6,6 Kaarela 6,2 5,4 3,7 9,0 7,8 6,1 10,7 9,8 7,8 Keskinen suurpiiri 5,5 4,5 3,1 11,4 10,0 7,3 14,1 13,1 11,0 Kallio 5,3 4,4 2,8 11,1 10,7 7,4 14,6 14,0 11,8 Alppiharju 6,0 4,5 3,3 13,8 11,0 8,5 16,9 16,0 12,8 Vallila 5,8 4,8 3,3 13,0 11,1 7,8 19,3 17,8 16,1 Pasila 5,4 4,5 4,5 11,9 10,6 8,4 10,9 10,3 9,1 Vanhakaupunki 5,2 4,5 2,9 8,8 7,5 5,5 11,1 9,4 7,7 Pohjoinen suurpiiri 5,5 4,7 2,8 6,9 5,6 4,5 8,6 8,0 6,8 Maunula 7,6 5,9 3,9 12,8 10,4 8,6 13,1 13,8 11,2 Länsi-Pakila 3,9 3,2 4,1 4,4 2,7 2,2 7,7 5,7 4,7 Tuomarinkylä 3,3 3,4 0,7 3,5 3,5 2,0 5,7 5,6 5,0 Oulunkylä 5,1 4,7 2,6 7,2 6,0 5,0 8,8 7,5 6,4 Itä-Pakila 8,8 6,0 2,0 6,2 4,7 4,4 7,3 8,5 7,9 Koillinen suurpiiri 6,1 5,7 4,3 8,5 7,1 5,9 10,8 9,8 8,6 Latokartano 5,4 5,7 3,3 9,0 7,9 6,3 13,0 11,5 10,1 Pukinmäki 6,5 5,2 4,2 9,8 8,7 6,3 13,3 11,5 8,9 Malmi 5,7 5,9 4,7 7,8 6,6 5,6 10,3 9,7 8,8 Suutarila 4,8 3,5 4,4 6,9 5,8 4,5 8,5 8,5 6,9 Puistola 6,2 4,9 3,4 7,3 5,4 4,8 8,4 7,3 6,7 Jakomäki 14,0 12,7 10,5 17,8 13,9 12,5 16,6 13,9 14,6 Kaakkoinen suurpiiri 7,1 5,7 3,9 8,7 7,4 5,9 11,1 10,4 9,3 Kulosaari 3,0 2,0 1,4 5,1 3,4 1,9 5,1 5,2 5,9 Herttoniemi 7,4 6,4 4,3 10,2 8,6 6,9 13,2 12,5 10,9 Laajasalo 7,4 4,9 3,7 6,9 6,1 5,0 9,5 8,7 7,8 Itäinen suurpiiri 8,3 7,7 5,6 11,7 10,4 8,3 14,5 13,5 11,8 Vartiokylä 8,4 6,9 4,6 9,6 8,8 7,1 12,9 11,3 10,1 Myllypuro 10,5 8,9 6,3 13,5 11,4 7,9 16,2 15,0 13,0 Mellunkylä 9,3 8,8 6,3 13,5 12,0 9,7 15,5 15,0 13,3 Vuosaari 6,9 7,0 5,3 10,6 9,5 7,7 14,0 12,9 11,0 Alue tuntematon 25,2 24,6 15,0 32,7 28,8 24,1 32,9 33,1 29,7 9

10 Taulukko 3. Helsingin työttömät työnhakijat sekä työttömyysaste alueittain sukupuolen ja iän mukaan Alue Lukumäärä Työttömyysaste, % Yhtensä Sukupuoli Ikä, vuotta Yhteensä Sukupuoli Ikä, vuotta Miehet Naiset Miehet Naiset Koko kaupunki ,2 7,4 5,2 3,4 6,2 8,9 Eteläinen suurpiiri ,8 4,1 3,5 1,6 3,9 6,1 Vironniemi ,5 3,3 3,7 2,2 3,3 4,8 Ullanlinna ,8 3,8 3,7 1,6 3,9 6,2 Kampinmalmi ,2 4,7 3,7 1,9 4,4 6,7 Taka-Töölö ,7 4,4 3,2 1,4 4,2 6,4 Lauttasaari ,4 3,9 3,0 1,2 3,1 6,0 Läntinen suurpiiri ,0 5,9 4,2 2,7 5,0 7,3 Reijola ,8 5,7 4,1 2,2 5,5 6,7 Munkkiniemi ,9 4,8 3,2 2,3 3,7 5,7 Haaga ,9 5,9 4,1 2,2 4,7 8,4 Pitäjänmäki ,7 5,1 4,3 2,8 4,5 6,6 Kaarela ,0 7,1 5,0 3,7 6,1 7,8 Keskinen suurpiiri ,7 8,6 4,8 3,1 7,3 11,0 Kallio ,6 8,8 4,4 2,8 7,4 11,8 Alppiharju ,1 9,5 4,6 3,3 8,5 12,8 Vallila ,7 10,3 5,4 3,3 7,8 16,1 Pasila ,6 8,8 6,6 4,5 8,4 9,1 Vanhakaupunki ,3 6,3 4,6 2,9 5,5 7,7 Pohjoinen suurpiiri ,0 5,9 4,2 2,8 4,5 6,8 Maunula ,5 10,2 7,0 3,9 8,6 11,2 Länsi-Pakila ,4 4,0 2,8 4,1 2,2 4,7 Tuomarinkylä ,0 3,4 2,7 0,7 2,0 5,0 Oulunkylä ,9 5,7 4,2 2,6 5,0 6,4 Itä-Pakila ,3 6,7 3,9 2,0 4,4 7,9 Koillinen suurpiiri ,4 7,3 5,5 4,3 5,9 8,6 Latokartano ,5 8,2 4,9 3,3 6,3 10,1 Pukinmäki ,7 7,8 5,7 4,2 6,3 8,9 Malmi ,4 6,8 6,0 4,7 5,6 8,8 Suutarila ,2 6,3 4,2 4,4 4,5 6,9 Puistola ,1 5,8 4,5 3,4 4,8 6,7 Jakomäki ,7 13,7 11,6 10,5 12,5 14,6 Kaakkoinen suurpiiri ,5 7,3 5,7 3,9 5,9 9,3 Kulosaari ,0 3,6 2,4 1,4 1,9 5,9 Herttoniemi ,3 8,5 6,3 4,3 6,9 10,9 Laajasalo ,7 6,1 5,4 3,7 5,0 7,8 Itäinen suurpiiri ,7 9,8 7,8 5,6 8,3 11,8 Vartiokylä ,5 8,6 6,5 4,6 7,1 10,1 Myllypuro ,2 10,1 8,3 6,3 7,9 13,0 Mellunkylä ,0 11,2 9,0 6,3 9,7 13,3 Vuosaari ,0 9,0 7,2 5,3 7,7 11,0 Alue tuntematon ,6 24,9 16,3 15,0 24,1 29,7 10

11 Taulukko 4. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä ja osuus Helsingin kaikista työttömistä työttömyyden keston mukaan alueittain Alue Pitkäaikaistyöttömät Keston mukaan %-osuus kaikista työttömistä Työttömyyden kesto, viikkoa Yhteensä %-osuus Koko kaupunki ,4 7,0 5,0 4,8 2,7 1,6 2,4 Eteläinen suurpiiri ,5 7,3 5,0 4,1 2,8 1,7 2,6 Vironniemi 42 17,9 6,8 1,3 3,4 2,6 2,6 1,3 Ullanlinna ,5 7,0 6,6 3,5 2,5 2,7 2,3 Kampinmalmi ,8 6,4 5,2 5,1 2,5 1,1 2,5 Taka-Töölö 76 23,4 8,0 3,7 4,0 2,5 1,5 3,7 Lauttasaari ,2 9,5 5,8 3,7 4,2 0,8 3,2 Läntinen suurpiiri ,1 6,4 4,8 3,9 2,8 1,4 2,0 Reijola 63 15,1 3,4 4,3 3,6 2,6 0,2 1,0 Munkkiniemi 74 22,3 6,0 4,8 2,7 3,3 3,0 2,4 Haaga ,7 6,0 5,2 4,3 4,0 1,6 2,7 Pitäjänmäki 82 20,6 8,0 3,8 4,3 1,3 1,0 2,3 Kaarela ,8 7,5 5,1 3,9 2,3 1,3 1,7 Keskinen suurpiiri ,3 6,1 4,5 4,0 2,8 1,4 2,5 Kallio ,2 5,6 5,1 4,4 2,5 1,5 2,0 Alppiharju ,3 8,0 4,5 3,1 2,2 1,3 2,2 Vallila ,1 6,3 3,7 3,9 3,1 1,2 3,9 Pasila 68 21,0 6,2 4,3 4,3 2,8 1,2 2,2 Vanhakaupunki ,2 5,1 4,0 4,2 3,6 1,7 2,7 Pohjoinen suurpiiri ,4 6,9 5,6 5,7 2,8 2,3 2,2 Maunula 91 25,9 6,8 6,0 7,1 2,0 1,1 2,9 Länsi-Pakila 34 31,2 5,5 5,5 7,3 5,5 3,7 3,7 Tuomarinkylä 37 26,6 8,6 6,5 2,9 2,2 5,0 1,4 Oulunkylä 77 21,6 5,6 4,8 5,0 3,4 1,4 1,4 Itä-Pakila 28 29,5 10,5 6,3 5,3 1,1 4,2 2,1 Koillinen suurpiiri ,1 6,6 5,1 4,5 2,5 2,0 2,3 Latokartano ,7 8,8 4,1 4,1 2,1 2,1 2,6 Pukinmäki 79 26,4 7,4 5,7 5,7 4,0 2,0 1,7 Malmi ,9 5,5 5,2 5,3 2,2 2,2 2,4 Suutarila 69 23,2 6,4 4,4 4,7 3,7 2,7 1,3 Puistola ,2 5,7 5,7 3,0 2,2 1,4 2,2 Jakomäki 77 23,5 6,4 5,8 4,0 2,4 1,5 3,4 Kaakkoinen suurpiiri ,7 7,7 5,6 5,2 2,0 1,5 2,7 Kulosaari 16 30,2 7,5 7,5 7,5 1,9 1,9 3,8 Herttoniemi ,4 7,1 5,2 4,5 1,9 1,6 2,0 Laajasalo ,1 9,2 6,1 6,5 2,1 1,3 4,0 Itäinen suurpiiri ,2 7,8 5,5 6,5 3,3 1,7 2,6 Vartiokylä ,1 8,6 5,2 7,1 3,9 1,4 3,0 Myllypuro ,1 7,9 7,9 5,8 2,9 1,8 2,9 Mellunkylä ,9 6,7 5,3 6,9 3,7 1,5 2,9 Vuosaari ,1 8,6 5,2 5,8 2,5 2,0 2,1 Alue tuntematon ,7 6,8 2,7 3,2 1,1 0,8 1,3 11

12 Taulukko 5. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät työttömyyden keston, sukupuolen ja koulutuksen mukaan Koulutusaste Työttömät Pitkäaikaistyöttömät Sukupuoli yhteensä Työttömyyden kesto, viikkoa Yhteensä Yhteensä Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Miehet Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Naiset Vain perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste

13 Taulukko 6. Helsingin työttömät työnhakijat ja pitkäaikaistyöttömät iän, sukupuolen ja työttömyyden keston mukaan Sukupuoli Ikä Työttömät Pitkäaikaistyöttömät yhteensä Yhteensä Keston mukaan %-osuus työttömistä Työttömyyden kesto, viikkoa Yht Yhteensä Yhteensä ,4 7,0 5,0 4,8 2,7 1,6 2, ,6 1,7 0,8 0,3 0,1 0,1 0, ,6 4,6 2,2 1,3 0,6 0,3 0, ,3 6,8 3,5 2,9 1,3 0,8 1, ,5 9,0 7,5 9,7 5,9 2,9 4, ,7 21,1 21,0 13,6 7,0 7,9 14,2 Miehet Yhteensä ,6 7,3 4,7 4,8 2,8 1,6 2, ,1 1,9 1,0 0,4 0,2 0,2 0, ,3 4,9 2,1 1,5 0,8 0,5 0, ,7 7,2 3,7 3,2 1,8 0,8 1, ,5 9,8 7,2 9,9 5,9 3,1 4, ,9 21,9 21,1 14,1 7,6 6,8 14,6 Naiset Yhteensä ,1 6,6 5,2 4,8 2,6 1,7 2, ,7 1,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0, ,6 4,2 2,3 1,1 0,4 0,0 0, ,3 6,3 3,3 2,4 0,7 0,7 1, ,2 8,0 7,8 9,4 5,8 2,7 3, ,5 20,4 21,0 13,1 6,5 9,0 13,7 13

14 Taulukko 7. Helsingin työttömät työnhakijat koulutuksen ja työttömyyden keston mukaan Lukumäärä Keston mukaan % työttömistä Yhteensä Työttömyyden kesto, viikkoa Työttömyyden kesto, viikkoa Koko kaupunki ,7 17,6 15,3 23,4 Vain perusaste ,7 17,2 14,1 24,0 Keskiaste ,7 17,6 15,6 22,1 Alin korkea-aste ,7 17,9 16,5 28,9 Alempi korkeakouluaste ,3 16,8 14,7 22,2 Ylempi korkeakouluaste ,3 19,1 18,1 21,5 Tutkijakoulutusaste ,7 24,7 16,3 28,3 14

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 30 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2004 Helsingin kaupunki, kaupunkimittausosasto 030/2004 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna Suutarila Puistola. TILASTOJA 40 2011 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2010 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä Helsingissä vuonna 2010 Tuomarinkylä Suutarila Puistola Jakomäki

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola.

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA. Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin Suutarila Puistola. TILASTOJA 30 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2012 LOPUSSA Työttömyysaste (%) Helsingissä peruspiireittäin 31.12.2012 Suutarila Puistola Tuomarinky lä Jakomäki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN TILASTOJA 22 2012 Helsingin kaupunki Tietokeskus HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2011 Työttömyysaste % ja työttömien lukumäärä Helsingissä osa-alueittain 31.12.2011 Työttömien lukumäärä Helsingin

Lisätiedot

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja 2019:8 Minna Salorinne Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Minna Salorinne Puh. (09) 310 36412 etunimi.sukunimi@hel.fi Helsingin kaupunki,

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2018:13 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA. Hanna Ahtiainen TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2018:13 Hanna Ahtiainen HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2017 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2017 Suutarila Puistola Tuomarinkylä Jakomäki Östersundom Itä-Pakila Malmi

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2017:5 Minna Salorinne HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2016 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO TYÖTTÖMYYSASTEESSA LASKUA JA NOUSUA HELSINGISSÄ ALUEITTAIN...

Lisätiedot

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:24 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2015 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2015 Sisällys Työttömyysaste kohosi lähes kaikilla Helsingin alueilla... 2 Alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2008 t i l a s t o j a 18 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2005

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 32 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 Kuvio 1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä 1999 2004 ja ennakkotieto

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 17 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2002 ja ennakkotiedot 2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-449-4 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja

Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2009 Kuvio1. Työikäiset, työvoima, työlliset ja työpaikat Helsingissä vuosina 19992006 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2006 6 5 Indeksi 1999=0 4 3 2 1 0

Lisätiedot

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007

t i l a s t o j a Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2007 Helsingin työllisyystilanne oli vuonna 2007 varsin myönteinen. Työllisen työvoiman

Lisätiedot

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002

Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 11 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä 2001 ja ennakkotiedot 2002 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-283-1 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2010 39 212 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ 2 1. Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingissä perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus kaupungin väestöstä on noin 7 prosenttia. sijoittui

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Timo Äikäs HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 40 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/juhani Seppovaara Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-586-5

Lisätiedot

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä

Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta. Kuntamarkkinat Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Helsingin kaupunginosien turvallisuudesta ja turvallisuuden seurannasta Kuntamarkkinat 13.9.2018 Vesa Keskinen & Eija Pyyhtiä Miksi turvallisuustutkimus? Kaupunkitasoisia vertailuja tehdään Suomessa ja

Lisätiedot

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu?

Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Helsingin toimintaympäristö Mitä meille kuuluu? Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 31.1.-1.2.2013 Asta Manninen ja Tieken asiantuntijat Maailman kaupunkiväestön alueellinen jakautuminen vuosina 1950,

Lisätiedot

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009

SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 8 2011 SAIRASTAVUUSINDEKSI HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2009 Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin. Vuonna 2009 Helsingin ikävakioitu sairastavuusindeksi 1 oli 90, eli

Lisätiedot

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste Alempi korkeakouluaste Alin korkea-aste Ammatillinen keskiaste Helsinki Helsingin seutu pl Helsinki Suomi pl Helsingin seutu Lukiokoulutus Perusaste tai tuntematon

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2008 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS JA TIETOKESKUS 32 TILASTOJA 2013 TIEDUSTELUT Sini Askelo tietokeskus, p. tel. 09 310 36586 sini.askelo@hel.fi Harri Taponen nuorisoasiainkeskus, p. 09 310 89036,

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 7 2012 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/2012 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2011 Vuodenvaihteessa 2011/2012 Helsingissä asui

Lisätiedot

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN

verkkojulkaisuja VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN Verkkojulkaisu ISSN ISBN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 1 VÄESTÖN KOULUTUSTASO ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-392-7 Painettuna ISSN

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 42 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Helsingin väestön koulutusrakenne 31.12.2007 Lisätietoja: Sanna Ranto, p: 310 36408

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 7 2011 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2010 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2010/2011 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2010 Vuodenvaihteessa 2010/2011 Helsingissä asui

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 36 Timo Äikäs VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-790-6

Lisätiedot

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa

Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa Kaupunginosien kehittäjäverkon kokous 18.1.2017 Kaupunginosien aika kaupunginosien tulevaisuuden pohdintaa HS 8.10.2016 sivu A6 Yleiskaava 2016 kaavaehdotuksen kartta PATOLA Kustaankartano OULUNKYLÄ Tutustu

Lisätiedot

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007

Sairastavuusindeksi Helsingissä ja peruspiireittäin 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 19 2009 Kaarela Suutarila Itä-Pakila Malmi Pukinmäki Länsi-Pakila Puistola Jakomäki Mellunkylä Sairastavuusindeksi 2007 Koko maa = 100; Helsinki 90 Yli 100 (6)

Lisätiedot

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2007 40 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE ALUEITTAIN KOULUTUSTASON MUUTOS Helsingin, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien asukkaiden koulutustaso on korkea. Lähes

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa

2017:4 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa 2017:4 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2015 lopussa Helsinkiläisistä25 64-vuotiaista81prosenttiaolisuorittanutjonkinperusasteenjälkeisentutkinnonvuoden2015lopussaTilastokeskuksentutkintorekisterinmukaan.Keskiasteentutkinto,eliylioppilastutkinto

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 43 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-616-0 LISÄTIETOJA

Lisätiedot

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002

Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 Helsinkiläisten asuntokuntien tulot 2002 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-389-7 Painettuna

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013

2015:18. SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 2015:18 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIt HELSINGISSÄ JA PERUSPIIREITTÄIN 2013 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa Helsinkiläisten terveydentila on parempi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008

Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 40 Asuntokuntien tulot, verot ja velat Helsingissä 2008 TIEDUSTELUT Leena Hietaniemi E-mail etunimi.sukunimi@hel.fi Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013

Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 7 2013 Ennakkotietoja Helsingin väestönmuutoksista vuonna 2012 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2012/2013 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingissä vuonna 2012 Vuodenvaihteessa 2012/2013 Helsingissä asui

Lisätiedot

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja TIEDUSTELUT Harri Taponen, Nuorisoasiainkeskus, puh. 09 310 89036 Annikki Suihkonen, puh. 09 310 36403 E-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi Julkaisija Helsingin

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä

t i l a s t o j a Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 22 Väestön koulutusrakenne Helsingissä Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä Tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011

NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 NUORET ALUEITTAIN TILASTOJA 2011 26 Nuorisoasiainkeskus ja Tietokeskus Helsingin kaupunki Syyskuu 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Harri Taponen, Nuorisoasiankeskus, p. 09 310 89036 Annikki Suihkonen,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN

SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2016:40 SAIRASTAVUUS- JA KANSANTAUTI-INDEKSIT HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 2015 Sairastavuus ja kansantauti-indeksit Helsingissä ja suurissa kunnissa Kuva 1. Vakioitu sairastavuusindeksi ja sen osaindeksit

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2017 Tilastoja 2018:21 Hanna Ahlgren-Leinvuo Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Hanna Ahlgren-Leinvuo, Puh. 040 334 7382 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa

2018:11 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa 2018:11 Sanna Ranto VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2016 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013

Nuorten tilanne Helsingissä. Tilastoja marraskuu 2013 Nuorten tilanne Helsingissä Tilastoja marraskuu 2013 1 Nuoret 15-29-vuotiaat 15-29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 vuoden 2013 alussa, heidän osuutensa on 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2017 Suvi Määttä Tilastoja 2019:10 Tiedustelut Suvi Määttä, p. 040 5887891 etunimi.sukunimi(at)hel.fi Julkaisija Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut

starttiluokat ALUEELLISET ERITYISLUOKAT Suurpiiri 10-vuotinen oppivelvollisuus pidennetty oppivelvollisuus koulun ylläpitäjä tuetut peruslinja TAD ja lukuvuonna 2012-2013 30.5.2012 - ETELÄINEN Elias-koulu s 0 Helsingin normaalilyseo v 0 Kaisaniemen aa k 0 Kruunuhaan yläaste k 0 Lauttasaaren aa s 0 Lauttasaaren yk s 0 Ressun pk k 0

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS. tilastoja. Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 8 tilastoja Asuntokuntien tulot Helsingissä 1995 2007 TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES Leena Hietaniemi, p. 09 310 36404 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia 11.12.2018 Kaupunkistrategia Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Tällä se luo parhaat urbaanin elämän edellytykset asukkailleen ja vierailijoilleen. Jokainen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna 2009 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Strategiaohjelman toteutuminen sosiaali- ja terveystoimessa. Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty

Strategiaohjelman toteutuminen sosiaali- ja terveystoimessa. Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Strategiaohjelman toteutuminen sosiaali- ja terveystoimessa Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 15.11.2012 1 Sosiaali- ja terveystoimen painotukset Palvelukulttuuri, asiakaspalautejärjestelmä Sähköiset

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Väestönmuutokset alueittain Helsingissä

Väestönmuutokset alueittain Helsingissä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 15 Väestönmuutokset alueittain Helsingissä 2000 2004 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-675-6 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Pekka Vuori Puhelin

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ TILASTOJA 38 2013 Helsingin kaupunki Tietokeskus VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Perusasteen jälkeisen tutkinnon (keskiaste korkea-aste) suorittaneiden osuus 25 64-vuotiaasta väestöstä Helsingissä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 25.1.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 22.1.2013 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 19 Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-315-3 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 71,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin

Lisätiedot

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008

tilastoja Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2008/2009 ja väestönmuutoksista vuonna 2008 Förhandsuppgifter om Helsingfors folkmängd vid årsskiftet

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015 Koulutus 2017 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015 Vastavalmistuneiden työllistyminen heikkeni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys jatkoi heikkenemistään

Lisätiedot

2016:37 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2016:37 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2016:37 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 73,8 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.9.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 71,9 prosenttia, sama kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla työllisyysaste

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 2010 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.2.2010 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa TILASTOJA 10 2012 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2009 Helsingissä työssä 155 000 ulkopaikkakuntalaista Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 380 579 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

2015:11. Elise Haapamäki ja Sanna Ranto. Päivähoidon käyttö

2015:11. Elise Haapamäki ja Sanna Ranto. Päivähoidon käyttö 215:11 Elise Haapamäki ja Sanna Ranto Varhaiskasvatus ja lasten hoidon tuet helsingissä Päivähoidon käyttö Vuonna 214 Helsingin kunnan ylläpitämissä päiväkodeissa oli yhteensä 22 911 lasta ja perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot