FSD2345. Nuorten miesten rikollisuuskysely Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2345. Nuorten miesten rikollisuuskysely Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2345 Nuorten miesten rikollisuuskysely 1962 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten miesten rikollisuuskysely 1962 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :17: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2345. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Anttila, Inkeri & Jaakkola, Risto: Nuorten miesten rikollisuuskysely 1962 [elektroninen aineisto]. FSD2345, versio 1.0 ( ). Helsinki: Kriminologinen tutkimuslaitos & Helsinki: Kansalaiskasvatuksen keskus [tuottajat], Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake 71 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Nuorten miesten rikollisuuskysely 1962 Aineiston nimi englanniksi: Young Male Crime Survey 1962 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi Tekijät Anttila, Inkeri (Helsingin yliopisto. Rikos- ja prosessioikeuden laitos) Jaakkola, Risto (Kansalaiskasvatuksen keskus) Tutkimusprojektin aikana Anttilan ja Jaakkolan taustaorganisaationa oli myös Kriminologinen tutkimuslaitos. Jaakkola työsti tutkimusaineistoa myös Alkoholipoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Kivivuori, Janne (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat ilkivalta; juopumus; murto; nuoret; nuorisorikollisuus; piilorikollisuus; rangaistukset; rikollisuus; varkaus; väkivaltarikokset Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: kriminologia; oikeustiede; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: nuoret; rikollisuus Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten nuorten miesten itse ilmoitetun rikollisuuden tasoa, erityisesti varastamiseen ja muihin omaisuusrikoksiin sekä erilaisiin alkoholirikoksiin ja näistä saatuihin rangaistuksiin liittyen. Kysely oli ensimmäinen laatuaan, ja se oli osa kansainvälistä projektia, johon Suomen lisäksi osallistuivat Ruotsi, Norja ja Tanska. Aineisto on koodattu käsin alkuperäisistä kyselylomakkeista Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa vuonna Ensimmäisenä kysyttiin kuinka usein vastaajat olivat ajaneet jotakin moottoriajoneuvoja vuoden 1961 aikana, sekä olivatko he tehneet näin väkijuomien vaikutuksen alaisena samana tai jonakin muuna vuonna. Seuraavana kysyttiin kantaa esitettyyn väittämään, jonka mukaan todellisuudessa tapahtuu paljon enemmän varkauksia kuin tulee poliisin tietoon. Tiedusteltiin myös, onko vastaajilta joskus varastettu jotakin ja jos on, ilmoittivatko nämä siitä poliisille. Itse tehtyihin varkauksiin liittyen kysyttiin, ovatko vastaajat koskaan yksin tai toisten kanssa ottaneet luvatta jotakin, ja erikseen ovatko nämä ottaneet osia tai varusteita autosta, muusta moottoriajoneuvosta tai polkupyörästä. Edelleen tiedusteltiin ovatko vastaajat yksin tai toisten kanssa ottaneet lainaksi ilman lupaa tai varastaneet auton, moottoripyörän, skooterin, mopedin, moottoriveneen, muun moottoriajoneuvon, polkupyörän tai vaihtoehtoisesti ei mitään näistä vuonna 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1961 tai jonakin muuna vuonna. Lisäksi tiedusteltiin mitä varastetuille ajoneuvoille oli tehty, esimerkiksi palautettu, rikottu tai jätetty heitteille. Seuraavana kysyttiin, ovatko vastaajat ottaneet luvatta työpaikoiltaan jotakin ja kuinka usein. Kaupoista varastamista kartoitettiin erikseen kysymällä ovatko vastaajat itse ottaneet tai olleet mukana ottamassa kaupoista tavaraa maksamatta niitä, ja jos ovat, niin minkä ikäisiä he ovat tuolloin olleet. Tiedusteltiin myös, ovatko vastaajat kahviloissa tai ravintoloissa käydessään vieneet mukanaan ruokailuvälineitä, tuhkakuppeja, laseja tms. esineitä. Viimeisenä varkausiin liittyen kysyttiin, ovatko vastaajat olleet mukana suorittamassa muunlaisia varkauksia kuin sellaisia, joista edellä on ollut puhe. Seuraavana tiedusteltiin sitä, ovatko vastaajat luvatta tunkeutuneet toisen rakennukseen tai asuntoon käyttämällä yleisavainta, tiirikkaa tai väärää avainta tahi rikkomalla ikkunoita, lukkoja, ovia tms., ja minkä ikäisenä näin oli tehty. Erikseen kartoitettiin sellaisen tavaran vastaanottamista, ostamista tai myyntiä, jonka vastaajat arvelevat olleen varastettua. Kysyttiin myös, oliko vastaajilta koskaan varastettu käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla, ja jos näin oli käynyt, olivatko he tehneet siitä ilmoituksen poliisille. Seuraavaksi kysyttiin samaa asiaa vastakkaisesta näkökulmasta: olivatko vastaajat itse anastaneet jotakin toiselle kuuluvaa käyttämällä väkivaltaa tai sillä uhkailemalla, ja tapahtuiko tämä edellisvuotena vai joskus muulloin. Tiedusteltiin myös, kuinka usein vastaajat olivat lähteneet kahvilasta, ravintolasta tai hotellista jättäen laskun tahallaan maksamatta. Alkoholiin liittyen kysyttiin ensin ovatko vastaajat tuoneet ulkomaanmatkalta maihin tupakkaa tai väkijuomia yli sallitun määrän maksamatta tullia. Lisäksi kartoitettiin mahdollista laittoman oluen tai muiden väkijuomien hankkimista Suomessa. Tiedusteltiin myös, ovatko vastaajat joskus keittäneet viinaa ja milloin tämä tapahtui. Oltiin myös kiinnostuneita siitä, olivatko vastaajat olleet humalassa yleisellä paikalla ja käyttäytyneet häiritsevästi, ja minä vuonna tämä oli tapahtunut. Edelleen haluttiin tietää, olivatko vastaajat joutuneet poliisin kanssa tekemisiin juopumuksen takia, ja mitä heille silloin oli tapahtunut. Jos poliisi oli pidättänyt tai sakottanut, kysyttiin minä vuonna näin oli käynyt. Ilkivaltaan liittyen tiedusteltiin, ovatko vastaajat yksin tai toisten kanssa rikkoneet tahallaan katulamppuja, tienviittoja, katukilpiä, puhelinkoppeja tms. Lisäksi kysyttiin minkä ikäinen tytön pitää olla, ettei laki kiellä ryhtymistä sukupuoliyhdyntään tämän kanssa. Jos vastaajat arvelivat rikkoneensa tätä säännöstä, pyydettiin kertomaan minkä ikäinen kyseinen tyttö tuolloin oli ollut. Seuraavana haluttiin tietää olivatko vastaajat koskaan olleet tekemisissä poliisin tai muitten viranomaisten kanssa tekemiensä rikosten tai rikkomusten (ei juopumus) johdosta, ja milloin tämä oli tapahtunut. Jos kyseinen vuosi oli 1961, niin kysyttiin, mikä rikos oli kyseessä sekä mihin toimenpiteisiin heitä vastaan silloin ryhdyttiin. Jatkoksi haluttiin vielä tietää oliko vastaajiin sovellettu jonakin muuna vuonna erilaisia toimenpiteitä, kuten viranomaisen varoitusta, sakkoja tai ehdollisia vankeus- tai kuritushuonerangaistusta. Viimeisenä kysyttiin pitävätkö vastaajat rangaistuksia maassamme liian lempeinä, sopivina vai liian ankarina. Taustamuuttujina kyselyssä olivat syntymävuosi, koulutus, asuinkunta ja millaisessa osassa kaupunkia vastaajat asuivat sekä isän tai huoltajan ammattiasema. Lisäksi aineistossa on tieto siitä, millä kielellä (suomi tai ruotsi) hakemus oli täytetty, kuka oli kunkin vastaajan pääasiallinen miespuolinen huoltaja, sekä minkä kaupungin kutsuntoihin vastaajat osallistuivat. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi, Helsinki, Rovaniemi 3

10 1. Aineiston kuvailu Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomalaiset asevelvollisuusiän saavuttaneet nuoret miehet Aineistonkeruun ajankohta: syyskuu 1962 marraskuu 1962 Aineiston kerääjät: Kriminologinen tutkimuslaitos; Kansalaiskasvatuksen keskus Aineiston tuottajat: Kriminologinen tutkimuslaitos; Kansalaiskasvatuksen keskus; Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Keruumenetelmä: Ohjattu lomakekysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1943 marraskuu 1962 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 53,5 % Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 115 muuttujaa ja 3282 havaintoa. Otantamenetelmä: Ryväsotanta. Kyselylomake jaettiin kaikille vuoden 1962 Helsingin ja Rovaniemen kutsuntoihin osallistuneille asevelvollisuusiän saavuttaneille nuorille miehille. Tutkimuksen perusjoukko muodostui suomalaisista asevelvollisuusiän eli 19 vuotta saavuttaneista, pääosin 1943 syntyneistä, nuorista miehistä. Otoksessa ovat myös mukana ne, jotka eivät olleet saapuneet edellisiin kutsuntoihin ja ne, joita ei oltu erikseen tarkastettu. Tutkimus oli osa laajempaa pohjoismaista hanketta, johon kuuluivat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Tanska. Projektin aloite tehtiin Norjassa ja sitä koordinoi Pohjoismaiden kriminologinen yhteistyöneuvosto. Jokaisesta yhteistyömaasta valittiin kaksi kuntaa, suuri kaupunki ja pienempi kunta; Suomessa nämä olivat Helsinki ja Rovaniemi maalaiskuntineen. Kyselylomakkeet jaettiin jokaiselle kutsuntoihin osallistuneelle, ja ne täytettiin sen jälkeen, kun kutsuttu oli vapautunut varsinaiseen kutsuntatilaisuuteen liittyvistä tehtävistä. Täytettyjä lomakkeita (3282 kpl) sekä lomakenumeroita (suurin 6139) vertaamalla saadaan vastausprosentiksi 53,5 %. Suurin puuttuva joukko on todennäköisesti vapaaehtoiseen asepalvelukseen osallistuneet. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Kysymyksen q2 "Ammatti" vastaukset puuttuvat, sillä näitä ei oltu tallennettu dataan ollenkaan. Aineisto ei sisällä avokysymysten vastauksia, poikkeuksena tallennuksen ohessa luokitellut vastaukset q4 ja q6_1_1 ja q6_1_2. Kysymys q22 esiintyy vain ruotsinkielisessä kyselylomakkeessa. Lomakenumeroissa on jonkin verran päällekkäisiä arvoja, mutta oli epäselvää, johtuiko tämä tallennusvirheestä vai jostain muusta syystä. Nämä jätettiin sellaisenaan aineistoon. Tehty valinta vaikuttaa aineistosta laskettuun vastausprosenttiin. Kyselyssä käytettyjä lomakkeita on todennäköisesti ollut kahta erilaista: tietoarkiston saamassa kyselylomakkeessa kysymykseen q12 "Jos on, ilmoititko siitä poliisille?" annetaan kaksi eri vastausvaihtoehtoa, mutta tutkijan ja tallentajan versioissa vaihtoehtoja on ollut kolme. Vastaukset on kuitenkin tallennettu jälkimmäisen lomakkeen mukaan. 4

11 1.4. Aineiston käyttö Julkaisut Anttila, Inkeri & Jaakkola, Risto (1966). Unrecorded Criminality in Finland. Kriminologinen tutkimuslaitos A:2, Helsinki. Jaakkola, Risto (1964). Rikollisuus ja sosiaalinen tausta. Tutkimus helsinkiläispoikien todellisesta rikollisuudesta. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Jaakkola, Risto (1965). Sosiaalinen tausta ja rikollisuus. Sosiologia 2(2), Kivivuori, Janne (2007). Delinquent Behaviour in Nordic Capital Cities. Helsinki: Scandinavian Research Council for Criminology. National Research Institute of Legal Policy, Finland; Publication no. 227 Kleemola, L. (2005). Korkeakouluopiskelijoiden psyykkinen hyvinvointi ja päihteiden käyttö. Tampere: Tampereen yliopisto. Psykologian laitos. Seminaarityö. Salmi, Venla (2008). Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja Rikollisuuden kehitys itse ilmoitetun rikollisuuden kyselyjen valossa. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja; 235 Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2346 Nuorten miesten rikollisuuskysely 2006 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Aineistossa käytetty suomalainen ammattiluokitus: Ammattiluokitus 2001, Käsikirjoja 14. Helsinki : Tilastokeskus, Salmi, Venla (2008). Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja Rikollisuuden kehitys itse ilmoitetun rikollisuuden kyselyjen valossa. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja; 235 Kivivuori, Janne (2007). Delinquent Behaviour in Nordic Capital Cities. Helsinki: Scandinavian Research Council for Criminology. National Research Institute of Legal Policy, Finland; Publication no. 227 Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. 5

12 1. Aineiston kuvailu Erityisluvat Jatkokäyttäjien tulee lähettää Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttiin yksi kappale kaikista raporteista, artikkeleista, muista julkaisuista ja julkaisemattomista opinnäytetöistä, joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on: Sosiaalitieteiden laitos, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Janne Kivivuori, PL 10, HELSINGIN YLIOPISTO. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (pro gradu, lisensiaattitutkimus ja väitöstutkimus). 6

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3282 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3282 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3282 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [LOMAKENRO] Lomakkeen numero Lomakkeen numero Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3281 minimi 0.00 maksimi keskiarvo (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo keskihajonta [KIELI] Lomakkeen kieli Lomakkeen kieli Suomi Ruotsi tieto puuttuu (SYSMIS) [KUTSU] Kutsuntojen paikka Kutsuntojen paikka Helsinki Rovaniemi [Q1] Vastaajan syntymävuosi Syntymävuosi Kuvailevat tunnusluvut (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3166 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.78 [Q3_1] Mitä kouluja on käynyt: Kansakoulua, montako luokkaa? Mitä kouluja olet käynyt? (Vastaa jokaiseen kysymykseen) Kansakoulua, montako luokkaa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 3014 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.93 keskihajonta 1.85 [Q3_2] Mitä kouluja on käynyt: Oppikoulua, montako luokkaa? Mitä kouluja olet käynyt? (Vastaa jokaiseen kysymykseen) Oppikoulua, montako luokkaa Kuvailevat tunnusluvut 10

17 Q3_4 tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1771 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 6.14 keskihajonta 1.93 [Q3_3] Mitä kouluja on käynyt: Ammattikoulua, opistoa tai muuta vastaavaa, montako luokkaa? Mitä kouluja olet käynyt? (Vastaa jokaiseen kysymykseen) Ammattikoulua, opistoa tai muuta vastaavaa, montako luokkaa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 630 minimi 1.00 maksimi 6.00 keskiarvo 2.25 keskihajonta 0.79 [Q3_4] Mitä kouluja on käynyt: Muuta, montako luokkaa? Mitä kouluja olet käynyt? (Vastaa jokaiseen kysymykseen) Muuta, montako luokkaa Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 158 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo minimi 1.00 maksimi 8.00 keskiarvo 1.75 keskihajonta 1.11 [Q4] Vastaajan asuinpaikka Missä maalaiskunnassa tai kaupungissa asuit pääosan vuotta 1961? Helsingissä Rovaniemellä Rovaniemen maalaiskunnassa Muualla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Jos asuu kaupungissa, asuuko keskustassa vai liepeillä? Jos asuit kaupungissa, asuitko Keskustassa tai varsinaisella kaupunkialueella Asumalähiössä tai esikaupungissa Kaupunkiin kuuluvalla maaseudulla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1_1] Isän tai huoltajan ammatti v.1962 käytetyn VTO:n luokituksen mukaan Mikä on -tai oli- isäsi tai kasvatusisäsi ammatti? 12

19

20 2. Muuttujat Biologinen isä Kasvatusisä Muu huoltaja Kasvanut lastenkodissa tai muussa laitoksessa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Onko ajanut autoa tai muuta moottoriajoneuvoa vuoden 1961 aikana? Oletko ajanut autoa tai muuta moottoriajoneuvoa (esim. moottoripyörää, skooteria, mopedia tai traktoria) vuoden 1961 aikana? Kyllä, melkein joka päivä Kyllä, usein Kyllä, harvoin En ollenkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Onko ajanut jotain moottoriajoneuvoa väkijuomien vaikutuksen alaisena vuoden 1961 aikana? Luuletko, että olet ajanut jotain moottoriajoneuvoa väkijuomien vaikutuksen alaisena vuoden 1961 aikana? Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari En tiedä En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q11 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q9] Onko ajanut jotain moottoriajoneuvoa väkijuomien vaikutuksen alaisena jonakin muuna vuonna? Oletko tehnyt niin jonakin muuna vuonna? Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari En tiedä En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10] Onko samaa mieltä: Todellisuudessa tapahtuu paljon enemmän varkauksia kuin tulee poliisin tietoon Monet ovat sitä mieltä, että todellisuudessa tapahtuu paljon enemmän varkauksia kuin tulee poliisin tietoon. Oletko sinä samaa mieltä heidän kanssaan? Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11] Onko vastaajalta joskus varastettu jotakin? Onko sinulta varastettu joskus jotakin? 15

22 2. Muuttujat Kyllä Ei En tiedä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Jos vastaajalta on joskus varastettu jotakin, ilmoittiko siitä poliisille? Jos on, ilmoititko siitä poliisille? Kyllä Kyllä, joskus Ei koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13] Onko koskaan ottanut luvatta jotakin? Oletko koskaan -yksin tai toisten kanssa- ottanut luvatta jotakin? Kyllä En En muista tieto puuttuu (SYSMIS)

23 Q15_2 [Q14] Onko koskaan ottanut luvatta osia tai varusteita moottoriajoneuvosta tai polkupyörästä? Oletko koskaan -yksin tai toisten kanssa- ottanut luvatta osia tai varusteita autosta, moottoripyörästä, skooterista, mopedista tai polkupyörästä? Kyllä En En muista tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1] Onko ottanut lainaksi luvatta tai varastanut vuonna 1961: Auton Oletko -yksin tai toisten kanssa- ottanut lainaksi ilman lupaa tai varastanut vuonna 1961 jonkin seuraavista esineistä: Auton Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] Onko ottanut lainaksi luvatta tai varastanut vuonna 1961: Moottoripyörän Oletko -yksin tai toisten kanssa- ottanut lainaksi ilman lupaa tai varastanut vuonna 1961 jonkin seuraavista esineistä: 17

24 2. Muuttujat Moottoripyörän Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_3] Onko ottanut lainaksi luvatta tai varastanut vuonna 1961: Skooterin Oletko -yksin tai toisten kanssa- ottanut lainaksi ilman lupaa tai varastanut vuonna 1961 jonkin seuraavista esineistä: Skooterin Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_4] Onko ottanut lainaksi luvatta tai varastanut vuonna 1961: Mopedin Oletko -yksin tai toisten kanssa- ottanut lainaksi ilman lupaa tai varastanut vuonna 1961 jonkin seuraavista esineistä: Mopedin 18

25 Q15_6 Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_5] Onko ottanut lainaksi luvatta tai varastanut vuonna 1961: Moottoriveneen Oletko -yksin tai toisten kanssa- ottanut lainaksi ilman lupaa tai varastanut vuonna 1961 jonkin seuraavista esineistä: Moottoriveneen Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_6] Onko ottanut lainaksi luvatta tai varastanut vuonna 1961: Muun moottoriajoneuvon Oletko -yksin tai toisten kanssa- ottanut lainaksi ilman lupaa tai varastanut vuonna 1961 jonkin seuraavista esineistä: Muun moottoriajoneuvon Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q15_7] Onko ottanut lainaksi luvatta tai varastanut vuonna 1961: Polkupyörän Oletko -yksin tai toisten kanssa- ottanut lainaksi ilman lupaa tai varastanut vuonna 1961 jonkin seuraavista esineistä: Polkupyörän Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_8] Onko ottanut lainaksi luvatta tai varastanut vuonna 1961: Ei mitään näistä Oletko -yksin tai toisten kanssa- ottanut lainaksi ilman lupaa tai varastanut vuonna 1961 jonkin seuraavista esineistä: En mitään näistä Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q16_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_1] Onko jonain muuna vuonna ottanut: Auton Oletko jonakin muuna vuonna ottanut jonkin seuraavista esineistä: Auton Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Onko jonain muuna vuonna ottanut: Moottoripyörän Oletko jonakin muuna vuonna ottanut jonkin seuraavista esineistä: Moottoripyörän Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q16_3] Onko jonain muuna vuonna ottanut: Skooterin Oletko jonakin muuna vuonna ottanut jonkin seuraavista esineistä: Skooterin Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Onko jonain muuna vuonna ottanut: Mopedin Oletko jonakin muuna vuonna ottanut jonkin seuraavista esineistä: Mopedin Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_5] Onko jonain muuna vuonna ottanut: Moottoriveneen Oletko jonakin muuna vuonna ottanut jonkin seuraavista esineistä: Moottoriveneen 22

29 Q16_7 Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_6] Onko jonain muuna vuonna ottanut: Muun moottoriajoneuvon Oletko jonakin muuna vuonna ottanut jonkin seuraavista esineistä: Muun moottoriajoneuvon Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_7] Onko jonain muuna vuonna ottanut: Polkupyörän Oletko jonakin muuna vuonna ottanut jonkin seuraavista esineistä: Polkupyörän Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

30 2. Muuttujat [Q16_8] Onko jonain muuna vuonna ottanut: Ei mitään näistä Oletko jonakin muuna vuonna ottanut jonkin seuraavista esineistä: Ei mitään näistä Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1] Mitä teki varastetulle ajoneuvolle: Palautin (palautimme) sen Mitä teit (teitte) ajoneuvolle? Palautin (palautimme) sen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_2] Mitä teki varastetulle ajoneuvolle: Pidin (pidimme) sen Mitä teit (teitte) ajoneuvolle? Pidin (pidimme) sen 24

31 Q17_4 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3] Mitä teki varastetulle ajoneuvolle: Myin (myimme) sen Mitä teit (teitte) ajoneuvolle? Myin (myimme) sen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_4] Mitä teki varastetulle ajoneuvolle: Rikoin (rikoimme) sen Mitä teit (teitte) ajoneuvolle? Rikoin (rikoimme) sen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q17_5] Mitä teki varastetulle ajoneuvolle: Irrotin (irrotimme) sen Mitä teit (teitte) ajoneuvolle? Irrotin (irrotimme) sen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_6] Mitä teki varastetulle ajoneuvolle: Jätin (jätimme) sen Mitä teit (teitte) ajoneuvolle? Jätin (jätimme) sen Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_7] Mitä teki varastetulle ajoneuvolle: Jotain muuta Mitä teit (teitte) ajoneuvolle? Jotain muuta 26

33 Q19 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18] Onko ottanut luvatta työpaikalta jotakin? Oletko ottanut luvatta työpaikaltasi jotakin? Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari Kyllä, mutta vain sellaista, jonka ottamisesta kukaan ei välitä En muista En ole koskaan ottanut tieto puuttuu (SYSMIS) [Q19] Onko ottanut tai ollut mukana ottamassa kaupoista tavaroita maksamatta niitä? Oletko itse ottanut tai ollut mukana ottamassa kaupoista tavaroita maksamatta niitä? Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari En muista En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS)

34 2. Muuttujat [Q20_1] Jos ottanut maksamatta tavaroita kaupasta, minkä ikäinen ollut: alle 10-vuotias Jos olet, minkä ikäinen silloin olit? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) Alle 10-vuotias Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_2] Jos ottanut maksamatta tavaroita kaupasta, minkä ikäinen ollut: vuotias Jos olet, minkä ikäinen silloin olit? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) vuotias Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_3] Jos ottanut maksamatta tavaroita kaupasta, minkä ikäinen ollut: vuotias Jos olet, minkä ikäinen silloin olit? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) 28

35 Q vuotias Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q20_4] Jos ottanut maksamatta tavaroita kaupasta, minkä ikäinen ollut: 18-vuotias tai vanhempi Jos olet, minkä ikäinen silloin olit? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) 18-vuotias tai vanhempi Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q21] Onko vienyt kahviloista tai ravintoloista ruokailuvälineitä, tuhkakuppeja tms. esineitä? Oletko kahviloissa tai ravintoloissa käydessäsi vienyt mukanasi ruokailuvälineitä, tuhkakuppeja, laseja tms. esineitä? Kyllä, useita kertoja (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä, kerran tai pari En muista En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q22] Onko ottanut jotain kioskista tai automaatista? (kysytään vain ruotsinkielisessä lomakkeessa) Oletko ottanut jotain kioskista tai automaatista? (kysytään vain ruotsinkielisessä lomakkeessa) Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari En muista En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q23] Onko ollut mukana suorittamassa muunlaisia kuin edellä mainittuja varkauksia? Oletko ollut mukana suorittamassa muunlaisia varkauksia kuin sellaisia, joista edellä on ollut puhe? Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari En muista En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q25_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q24] Onko tunkeutunut luvatta toisen rakennukseen tai asuntoon (tiirikoiden, yleisavaimella, tms.)? Oletko luvatta tunkeutunut toisen rakennukseen tai asuntoon käyttämällä yleisavainta, tiirikkaa tai väärää avainta tahi rikkomalla ikkunoita, lukkoja, ovia tms.? Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari En muista En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_1] Jos tunkeutunut luvatta asuntoon, minkä ikäinen ollut: alle 10- vuotias Jos olet, minkä ikäinen silloin olit? Alle 10-vuotias Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [Q25_2] Jos tunkeutunut luvatta asuntoon, minkä ikäinen ollut: vuotias Jos olet, minkä ikäinen silloin olit? vuotias Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_3] Jos tunkeutunut luvatta asuntoon, minkä ikäinen ollut: vuotias Jos olet, minkä ikäinen silloin olit? vuotias Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q25_4] Jos tunkeutunut luvatta asuntoon, minkä ikäinen ollut: 18-vuotias tai vanhempi Jos olet, minkä ikäinen silloin olit? 32

39 Q27 18-vuotias tai vanhempi Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q26] Onko ottanut vastaan, ostanut tai myynyt varastettua tavaraa? Oletko ottanut vastaan, ostanut tai myynyt sellaista tavaraa, jonka arvelet olleen varastettua? Kyllä En tiedä En muista En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q27] Onko vastaajalta koskaan varastettu käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla? Onko sinulta koskaan varastettu käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla? Kyllä En muista Ei tieto puuttuu (SYSMIS)

40 2. Muuttujat [Q28] Jos vastaajalta on varastettu käyttämällä väkivaltaa tai sillä uhkaamalla, ilmoittiko siitä poliisille? Teitkö siitä ilmoituksen poliisille? Kyllä En muista En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_1] Onko itse varastanut käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla: Kyllä, se tapahtui vuonna 1961 Oletko itse anastanut jotakin toiselle kuuluvaa käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla? Kyllä, se tapahtui vuonna 1961 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_2] Onko itse varastanut käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla: Kyllä, se tapahtui jonain muuna vuotena Oletko itse anastanut jotakin toiselle kuuluvaa käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla? 34

41 Q29_4 Kyllä, se tapahtui jonain muuna vuotena Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_3] Onko itse varastanut käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla: En muista Oletko itse anastanut jotakin toiselle kuuluvaa käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla? En muista Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q29_4] Onko itse varastanut käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla: En koskaan Oletko itse anastanut jotakin toiselle kuuluvaa käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla? En koskaan 35

42 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q30] Onko lähtenyt ravintolasta tms. jättäen tahallaan laskun maksamatta? Oletko lähtenyt kahvilasta, ravintolasta tai hotellista jättäen tahallasi laskun maksamatta (tähän ei lasketa mukaan ilmeistä unohtamista)? Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari En muista En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q31] Onko tuonut ulkomaanmatkalta maahan tupakkaa tai alkoholia yli sallitun määrän maksamatta tullia? Oletko joskus ulkomaanmatkallasi tuonut maihin tupakkaa tai väkijuomia yli sallitun määrän maksamatta tullia? En ole ollut ulkomailla Kyllä En tiedä En muista En tieto puuttuu (SYSMIS)

43 Q33_2 [Q32] Onko hankkinut (Suomessa) laittomasti olutta tai muita väkijuomia? Oletko hankkinut (Suomessa) laittomasti olutta tai muita väkijuomia? Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari En muista En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33_1] Onko joskus keittänyt viinaa: Kyllä, se tapahtui vuonna 1961 Oletko joskus keittänyt viinaa (tähän ei lasketa mukaan kotiviiniä eikä kiljua)? Kyllä, se tapahtui vuonna 1961 Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33_2] Onko joskus keittänyt viinaa: Kyllä, jonakin muuna vuotena Oletko joskus keittänyt viinaa (tähän ei lasketa mukaan kotiviiniä eikä kiljua)? Kyllä, jonakin muuna vuotena 37

44 2. Muuttujat Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33_3] Onko joskus keittänyt viinaa: En muista Oletko joskus keittänyt viinaa (tähän ei lasketa mukaan kotiviiniä eikä kiljua)? En muista Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q33_4] Onko joskus keittänyt viinaa: En koskaan Oletko joskus keittänyt viinaa (tähän ei lasketa mukaan kotiviiniä eikä kiljua)? En koskaan Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q35_2 [Q34] Onko käyttäytynyt häiritsevästi humalassa yleisellä paikalla? Oletko ollut humalassa yleisellä paikalla (kadulla, tiellä, huvipuistossa, juhlahuoneistossa) ja käyttäytynyt siten, että olet häirinnyt toisia? Olen ollut humalassa ja luultavasti häirinnyt toisia Olen ollut humalassa, mutta en varmaankaan häirinnyt toisia En ole ollut humalassa yleisellä paikalla En ole koskaan ollut humalassa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35_1] Milloin häirinnyt humalassa toisia: 1962 Jos olet ollut humalassa ja häirinnyt toisia, koska tämä tapahtui? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan kohtaan) 1962 Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35_2] Milloin häirinnyt humalassa toisia: 1961 Jos olet ollut humalassa ja häirinnyt toisia, koska tämä tapahtui? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan kohtaan) 39

46 2. Muuttujat 1961 Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35_3] Milloin häirinnyt humalassa toisia: 1960 Jos olet ollut humalassa ja häirinnyt toisia, koska tämä tapahtui? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan kohtaan) 1960 Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q35_4] Milloin häirinnyt humalassa toisia: 1959 tai aikaisemmin Jos olet ollut humalassa ja häirinnyt toisia, koska tämä tapahtui? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan kohtaan) 1959 tai aikaisemmin 40

47 Q36_2 Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_1] Onko joutunut poliisin kanssa tekemisiin humalan takia ja mitä silloin tapahtui: En ole koskaan joutunut poliisin kanssa tekemisiin juopumuksen takia Oletko koskaan joutunut poliisin kanssa tekemisiin juopumuksen takia, ja jos olet, mitä sinulle silloin tapahtui? (Ota huomioon kaikki kerrat) En ole koskaan joutunut poliisin kanssa tekemisiin juopumuksen takia Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_2] Onko joutunut poliisin kanssa tekemisiin humalan takia ja mitä silloin tapahtui: Sakotettu Oletko koskaan joutunut poliisin kanssa tekemisiin juopumuksen takia, ja jos olet, mitä sinulle silloin tapahtui? (Ota huomioon kaikki kerrat) Sakotettu Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_3] Onko joutunut poliisin kanssa tekemisiin humalan takia ja mitä silloin tapahtui: Pidätetty, mutta ei sakotettu Oletko koskaan joutunut poliisin kanssa tekemisiin juopumuksen takia, ja jos olet, mitä sinulle silloin tapahtui? (Ota huomioon kaikki kerrat) Pidätetty, mutta ei sakotettu Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_4] Onko joutunut poliisin kanssa tekemisiin humalan takia ja mitä silloin tapahtui: Poliisi kehotti lähtemään kotiin Oletko koskaan joutunut poliisin kanssa tekemisiin juopumuksen takia, ja jos olet, mitä sinulle silloin tapahtui? (Ota huomioon kaikki kerrat) Poliisi kehotti lähtemään kotiin Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q36_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_5] Onko joutunut poliisin kanssa tekemisiin humalan takia ja mitä silloin tapahtui: Nimi merkittiin poliisin kirjoihin Oletko koskaan joutunut poliisin kanssa tekemisiin juopumuksen takia, ja jos olet, mitä sinulle silloin tapahtui? (Ota huomioon kaikki kerrat) Nimi merkittiin poliisin kirjoihin Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q36_6] Onko joutunut poliisin kanssa tekemisiin humalan takia ja mitä silloin tapahtui: Muuta Oletko koskaan joutunut poliisin kanssa tekemisiin juopumuksen takia, ja jos olet, mitä sinulle silloin tapahtui? (Ota huomioon kaikki kerrat) Muuta Kyllä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37_1] Poliisi pidätti tai sakotti, milloin tapahtui: 1962 Jos poliisi pidätti tai sakotti, niin milloin tämä tapahtui? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) 1962 Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37_2] Poliisi pidätti tai sakotti, milloin tapahtui: 1961 Jos poliisi pidätti tai sakotti, niin milloin tämä tapahtui? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) 1961 Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

51 Q38 [Q37_3] Poliisi pidätti tai sakotti, milloin tapahtui: 1960 Jos poliisi pidätti tai sakotti, niin milloin tämä tapahtui? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) 1960 Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q37_4] Poliisi pidätti tai sakotti, milloin tapahtui: 1959 tai aiemmin Jos poliisi pidätti tai sakotti, niin milloin tämä tapahtui? (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) 1959 tai aiemmin Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q38] Onko rikkonut tahallaan katulamppuja, tienviittoja tms.? Oletko -yksin tai muiden kanssa- rikkonut tahallasi katulamppuja, tienviittoja, katukilpiä, puhelinkoppeja tms.? 45

52 2. Muuttujat Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari En muista En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q39] Minkä ikäinen tytön pitää olla, jotta sukupuoliyhdyntä on laillista? Laki kieltää ryhtymästä sukupuoliyhdyntään liian nuorten tyttöjen kanssa. Minkä ikäinen tytön pitää olla, että ei tulisi rangaistusta? Ikä ei yksin ratkaise tieto puuttuu (SYSMIS) [Q40] Arveleeko olleensa sukupuoliyhteydessä liian nuoren tytön kanssa? Arveletko joskus rikkoneesi tätä säännöstä? 46

53 Q42_1 Kyllä, useita kertoja Kyllä, kerran tai pari En tiedä En koskaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q41] Jos on ollut sukupuoliyhteydessä liian nuoren tytön kanssa, minkä ikäinen tyttö oli silloin? Jos olet, minkä ikäinen tyttö silloin oli? Hän oli -vuotias Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 701 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 8.74 [Q42_1] Onko ollut tekemisissä viranomaisten kanssa tekemänsä rikoksen takia (ei juopumus): Kyllä, se tapahtui 1961 Oletko koskaan ollut tekemisissä poliisin tai muitten viranomaisten kanssa tekemäsi rikoksen tai rikkomuksen johdosta (juopumusta ei oteta huomioon)? Kyllä, se tapahtui 1961 Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_2] Onko ollut tekemisissä viranomaisten kanssa tekemänsä rikoksen takia (ei juopumus): Kyllä, se tapahtui jonakin muuna vuotena Oletko koskaan ollut tekemisissä poliisin tai muitten viranomaisten kanssa tekemäsi rikoksen tai rikkomuksen johdosta (juopumusta ei oteta huomioon)? Kyllä, se tapahtui jonakin muuna vuotena Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q42_3] Onko ollut tekemisissä viranomaisten kanssa tekemänsä rikoksen takia (ei juopumus): En koskaan Oletko koskaan ollut tekemisissä poliisin tai muitten viranomaisten kanssa tekemäsi rikoksen tai rikkomuksen johdosta (juopumusta ei oteta huomioon)? En koskaan Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 48

55 Q43_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_1] Jos ollut tekemisissä viranomaisten kanssa vuonna 1961, mikä rikos oli kyseessä: Liikennerikkomus Jos tämä tapahtui vuonna 1961 tekemäsi teon johdosta, mikä teko oli kysymyksessä? Liikennerikkomus Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q43_2] Jos ollut tekemisissä viranomaisten kanssa vuonna 1961, mikä rikos oli kyseessä: Muu Jos tämä tapahtui vuonna 1961 tekemäsi teon johdosta, mikä teko oli kysymyksessä? Muu Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

56 2. Muuttujat [Q44_1] Mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin vuonna 1961 tehdyn rikoksen takia: Ei ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin Mihin toimenpiteisiin sinua vastaan silloin ryhdyttiin? Ei ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_2] Mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin vuonna 1961 tehdyn rikoksen takia: Annettiin varoitus Mihin toimenpiteisiin sinua vastaan silloin ryhdyttiin? Annettiin varoitus Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_3] Mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin vuonna 1961 tehdyn rikoksen takia: Jätettiin syyttämättä tai tuomitsematta Mihin toimenpiteisiin sinua vastaan silloin ryhdyttiin? 50

57 Q44_5 Jätettiin syyttämättä tai tuomitsematta Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_4] Mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin vuonna 1961 tehdyn rikoksen takia: Sain sakkoja Mihin toimenpiteisiin sinua vastaan silloin ryhdyttiin? Sain sakkoja Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_5] Mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin vuonna 1961 tehdyn rikoksen takia: Sain ehdollisen vankeus- tai kuritushuonerangaistuksen Mihin toimenpiteisiin sinua vastaan silloin ryhdyttiin? Sain ehdollisen vankeus- tai kuritushuonerangaistuksen 51

58 2. Muuttujat Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_6] Mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin vuonna 1961 tehdyn rikoksen takia: Sain ehdottoman vankeus- tai kuritushuonerangaistuksen Mihin toimenpiteisiin sinua vastaan silloin ryhdyttiin? Sain ehdottoman vankeus- tai kuritushuonerangaistuksen Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q44_7] Mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin vuonna 1961 tehdyn rikoksen takia: Ryhdyttiin muuhun toimenpiteeseen Mihin toimenpiteisiin sinua vastaan silloin ryhdyttiin? Ryhdyttiin muuhun toimenpiteeseen Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

59 Q45_2 [Q45_1] Onko vastaajaan sovellettu jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä: Viranomaisen varoitus Onko jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä sovellettu sinuun? Älä ota huomioon juopumuksen tai pienten liikennerikkomusten aiheuttamia seuraamuksia. (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) Viranomaisen varoitus Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_2] Onko vastaajaan sovellettu jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä: Lastensuojeluviranomaisen valvonta Onko jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä sovellettu sinuun? Älä ota huomioon juopumuksen tai pienten liikennerikkomusten aiheuttamia seuraamuksia. (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) Lastensuojeluviranomaisen valvonta Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

60 2. Muuttujat [Q45_3] Onko vastaajaan sovellettu jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä: Koulukotiin sijoittaminen Onko jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä sovellettu sinuun? Älä ota huomioon juopumuksen tai pienten liikennerikkomusten aiheuttamia seuraamuksia. (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) Koulukotiin sijoittaminen Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_4] Onko vastaajaan sovellettu jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä: Sakkoja Onko jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä sovellettu sinuun? Älä ota huomioon juopumuksen tai pienten liikennerikkomusten aiheuttamia seuraamuksia. (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) Sakkoja Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

61 Q45_6 [Q45_5] Onko vastaajaan sovellettu jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä: Ehdollinen vankeus- tai kuritushuonerangaistus Onko jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä sovellettu sinuun? Älä ota huomioon juopumuksen tai pienten liikennerikkomusten aiheuttamia seuraamuksia. (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) Ehdollinen vankeus- tai kuritushuonerangaistus Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q45_6] Onko vastaajaan sovellettu jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä: Ehdoton vankeus- tai kuritushuonerangaistus Onko jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä sovellettu sinuun? Älä ota huomioon juopumuksen tai pienten liikennerikkomusten aiheuttamia seuraamuksia. (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) Ehdoton vankeus- tai kuritushuonerangaistus Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS)

62 2. Muuttujat [Q45_7] Onko vastaajaan sovellettu jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä: Mitään yllämainituista toimenpiteistä ei ole sovellettu minuun Onko jonakin muuna vuonna kuin 1961 jotakin seuraavista toimenpiteistä sovellettu sinuun? Älä ota huomioon juopumuksen tai pienten liikennerikkomusten aiheuttamia seuraamuksia. (Merkitse rasti jokaiseen sopivaan ruutuun) Mitään yllämainituista toimenpiteistä ei ole sovellettu minuun Kyllä tieto puuttuu (SYSMIS) [Q46] Millaisina pitää rangaistuksia maassamme? Millaisia ovat mielestäsi rangaistukset maassamme? Aivan liian lempeitä Hieman liian lempeitä Suunnilleen sopivan ankaria Hieman liian ankaria Aivan liian ankaria En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

63 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Lomakkeen numero [LOMAKENRO] Lomakkeen kieli [KIELI] Kutsuntojen paikka [KUTSU] Vastaajan syntymävuosi [Q1] Mitä kouluja on käynyt: Kansakoulua, montako luokkaa? [Q3_1] Mitä kouluja on käynyt: Oppikoulua, montako luokkaa? [Q3_2] Mitä kouluja on käynyt: Ammattikoulua, opistoa tai muuta vastaavaa, montako luokkaa? [Q3_3] 11 Mitä kouluja on käynyt: Muuta, montako luokkaa? [Q3_4] Vastaajan asuinpaikka [Q4] Jos asuu kaupungissa, asuuko keskustassa vai liepeillä? [Q5] Isän tai huoltajan ammatti v.1962 käytetyn VTO:n luokituksen mukaan [Q6_1_1] Isän tai huoltajan ammatti v.2001 ISCO88 luokituksen mukaan [Q6_1_2] Huoltaja [Q6_2] Onko ajanut autoa tai muuta moottoriajoneuvoa vuoden 1961 aikana? [Q7] Onko ajanut jotain moottoriajoneuvoa väkijuomien vaikutuksen alaisena vuoden 1961 aikana? [Q8] Onko ajanut jotain moottoriajoneuvoa väkijuomien vaikutuksen alaisena jonakin muuna vuonna? [Q9]

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2346. Nuorten miesten rikollisuuskysely Koodikirja

FSD2346. Nuorten miesten rikollisuuskysely Koodikirja FSD2346 Nuorten miesten rikollisuuskysely 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten miesten rikollisuuskysely

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2346 Nuorten miesten rikollisuuskysely 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja FSD1213 Nuorisorikollisuus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2001 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2102. Nuorisorikollisuus Koodikirja

FSD2102. Nuorisorikollisuus Koodikirja FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1234. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1234 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja FSD2490 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1140. Nuorisorikollisuus Koodikirja

FSD1140. Nuorisorikollisuus Koodikirja FSD1140 Nuorisorikollisuus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 1996 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja

FSD1115. Opiskelijabarometri Koodikirja FSD1115 Opiskelijabarometri 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijabarometri 1997 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1214. Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta Koodikirja

FSD1214. Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta Koodikirja FSD1214 Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opettajiin kohdistuva

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja

FSD2177. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto Koodikirja FSD2177 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja

FSD2683. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely Koodikirja FSD2683 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten aineistojen

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja FSD2290 Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa 2002-2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi [koodikirja].

Lisätiedot