KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä"

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/ / /2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,9% NordDRG-tuotteet, lkm ,0% 16,9% DRG-ryhmät ,8% 9,5% DRG-O-ryhmät ,0% 20,2% Tähystykset ,1% 0,2% Pientoimenpiteet ,1% 41,5% 900-ryhmä ,3% 10,3% Kustannusperusteinen jakso ,0% -100,0% Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,7% Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,0% Tk-päivystyskäynnit, lkm /0 /0 Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,0% Käyntisuoritteet, lkm ,8% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,9% Ensikäynnit, lkm ,5% Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,2% Leikkaukset, lkm ,9% Päiväkirurgiset, lkm ,2% Synnytykset, lkm ,9% Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,9% Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 0 0 /0 Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,4 3,8-9,5% Psykiatria, vrk 11,8 11,6 1,5% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-4/ / /2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,1% Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,6% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,7% Kaikki ,1% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,6% Kaikki ,7% > 3 kk Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,8% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 233,2 210,2 11,0%

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 608,5 653,2-6,8% Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / ,7% hoidetut eri potilaat Talous (1 000 euroa) Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-4/ / /2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. Jäsenkuntien maksuosuus ,5% 6,9% Toimintatuotot ,0% 7,7% Toimintakulut ,3% 5,3% Poistot ,9% 4,1% Tilikauden tulos ,0% 61,1% Sitovat nettokulut ,3% 4,2% HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 9,0% 9,9% Hintaero, % 0,1% -1,9% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) ,0% 1,0% Henkilötyövuodet ,8% 2,8% Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,7% 3,4% Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,8% 2,8% Hintaero, % 0,7% 3,5% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus)

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,9 % ,8 % ,8 % 0,0 % Muut palvelutulot ,4 % ,5 % ,0 % ,1 % 43,3 % Muut myyntitulot ,0 % 73 83,0 % ,8 % ,9 % 14,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,5 % 75 97,6 % ,0 % 376-1,1 % -1,1 % Myyntituotot ,6 % ,4 % ,5 % ,8 % 2,1 % Maksutuotot ,9 % ,8 % ,9 % ,9 % 5,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot ,4 % 13 12,3 % ,0 % 43-1,0 % -1,0 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,7 % ,2 % ,7 % 2,2 % josta konserniyksiköiltä ,7 % 76 88,4 % ,5 % ,9 % 8,9 % Palkat ja palkkiot ,3 % ,3 % ,6 % ,3 % -0,3 % Henkilöstösivukulut ,0 % ,5 % ,7 % ,7 % 0,0 % Henkilöstökulut ,4 % ,3 % ,2 % ,0 % -0,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,6 % ,8 % ,0 % ,7 % 5,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,0 % ,0 % ,2 % -0,8 % Avustukset ,6 % 16 4,0 % ,0 % 50 36,4 % 0,3 % Muut toimintakulut yhteensä ,3 % ,6 % ,8 % ,6 % 10,5 % Toimintakulut yhteensä ,5 % ,5 % ,5 % ,9 % 2,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % 213 4,1 % ,9 % 647 0,5 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,5 % ,4 % ,5 % ,8 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,9 % ,1 % ########## 0 ######### -101,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0-107,6 % 0 0 0,0 % 0-106,9 % -100,0 % Tilikauden tulos ,9 % ,1 % ######### -2304,6 % Sitovat nettokulut Toiminnan kulut ,5 % ,4 % ,5 % ,8 % 2,2 % MUUT MYYNTITULOT ,0 % 73 83,0 % ,8 % ,9 % 14,3 % MAKSUTUOTOT ,9 % ,8 % ,9 % ,9 % 5,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,2 % 88 85,4 % ,0 % 420-1,1 % -1,1 % KORKOTUOTOT 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut ,8 % ,5 % ,0 % ,2 % 2,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,4 % ,5 % ,0 % ,1 % 43,3 % Sitovat nettokulut ,5 % ,4 % ,6 % ,6 % 0,0 %

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 441 1,7 % 789,0 3,1 % Palvelujen ostot, erittely alla 357 1,4 % 220,0 0,9 % TA2015: liikelaitokset 473 (suurimmat Kuvantaminen 157, HUSLAB 109 ja Logistiikka 192). Ulkoiset -22, muut kumppanit -128 (Tietohallinnon laitevuokrat budjetoitu epähuomiossa palvelujen ostoihin) TOT : liikelaitokset -556 (Tietohallinnosta tulosalue 2015) ulkoiset ja muut kumppanit +741 (huom. Tietohallinto) Aineet tarvikkeet ja tavarat, erittely alla 289 1,1 % 266,0 1,0 % TA2015: liikelaitokset 331 (suurimmat Apteekki 257, Logistiikka +112, HUSLAB -44) Ulkoiset -57, HYKS 14 TOT : liikelaitokset 466 (suurimmat Apteekki 271, Logistiikka 238, HUSLAB -42 HYKS 55, ulkoiset -255 Muut toimintakulut, erittely alla 50 0,2 % 98,0 0,4 % TA2015: Tietohallinto 63 (budjetointi palvelujen ostoissa) ulkoiset -14, TOT : Tietohallinto +14, Tilakeskus +75, ulkoiset +9 Poistot 14 0,1 % 9,0 0,0 % Toteuma 1-4/ ,5 % ,4 % Suunniteltu henkilötyövuosien vähennys ei ole toteutunut, josta johtuen henkilöstökulut ylittävät kuluvalle vuodelle suunnitellun tason. Sekä henkilöstömäärä että henkilötyövuodet ovat lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna erityisesti operatiivisessa

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) ja psykiatrian tulosyksiköissä. Molemmissa tulosyksiköissä voitiin viime vuonna jonkin verran sopeuttaa toimintaa eikä resurssilisäys ole tästä yhtä suuri suunnitelmaan kuin edellisvuoteen verrattuna. Sekä lääkäreiden että hoitohenkilökunnan palkat ylittävät suunnitelman. Lääkäreiden osalta suurimmat ylitykset ovat päivystyskorvauksissa ja määräaikaisten palkoissa. Hoitohenkilökunnan osalta ylitys muodostuu lähestulkoon kokonaan määräaikaisesta henkilökunnasta ja lisä- ja ylitöistä. Palvelujen ja materiaalien ostot ylittyvät toimintavolyymin kasvusta johtuen. Erityisesti kalliit lääkkeet ja kuvantamistutkimukset nostavat kustannuksia. Hoitomenetelmät ovat muuttuneet ja otettu kalliimpia lääkkeitä käyttöön. Neurologian toimintavolyymin normalisoituminen lisää mm. magneettitutkimuksia edellisvuoteen verrattuna. Sekä silmä- että ortopedisen toiminnan lisääntyminen on nostanut ostoja HUS-Logistiikalta. Henkilöstö Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstömäärän muutos lisääntyneestä toiminnasta johtuen -2-0,9 % 5,5 2,8 % Lisä- ja ylitöiden muutos 0,0 % -0,1-0,1 % Muutos vuosilomissa 0,0 % 0,8 0,4 % Muutos sairauspoissaoloissa 0,0 % -0,5-0,3 % Muutos koulutus - ja muissa poissaoloissa 0,0 % -2,6-1,3 % Säännöllisen työajan muutos 7 3,7 % 2,3 1,2 % Toteuma 1-4/ , ,8 % 202 2,8 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Lähetteiden määrä ylittää selvästi edellisvuoden ja vuoden 2013 tason. Osittain voi olla kyseessä normaali vuosivaihtelu, mutta osa kasvusta johtuu neurologian lähetteistä, jotka viime keväänä ohjattiin suurimmaksi osaksi HYKS:iin huonon lääkäritilanteen johdosta. Operatiiviselle ty:lle on alkuvuoden aikana tullut selvästi enemmän lähetteitä HYKS:n ja Västran alueen kunnilta (ortopedia, plastiikkakirurgia ja silmätaudit). Omien kuntien osalta lähetteiden tulo on selvästi kasvanut kaikista muista kunnista paitsi Siuntiosta. Eniten lähetemäärä on lisääntynyt Lohjalta. Yli 21 vrk käsittelyä odottaneita lähetteitä ei ole huhtikuun aikana kertynyt ollenkaan, kumulatiivinen määrä on vuoden alusta 28 kpl. Sujuvan lähetekäsittelyn ja lisääntyneen lähtetulon takia pkl-odottajien lukumäärä on kasvanut, eniten kasvua on tapahtunut kirurgiassa, knk-taudeissa ja neurologiassa.

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) VOS-odottajien määrän on vähentynyt vuodenvaihteen tilanteesta, mutta on suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kasvua on odotettavissa kesäkauden aikana toiminnan supistusten myötä. Hoitotakuun ylitys uhkaa ortopediassa. Päivystyslähetteiden ja käyntien määrä on myös kasvanut merkittävästi, erityisesti Lohjan käytön osalta. Psykiatrian hoitopäivätuotteita on toteutunut kokonaisuudessaan selvästi alle suunnitelman ja edellisvuoden tason, kuntoutuspsykiatrian hoitopäivät ovat suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna, muut ryhmät selvästi vähemmän ja asumispalvelupäiviä ainoastaan murto-osan aikaisemmasta. Psykiatrian avohoitotuotteita on tuotettu yli suunnitelman ja edellisvuoden tason, erityisesti akuuttipsykiatriassa. Nord-DRG- ja käyntituotteita on tuotettu sekä lukumäärällisesti että euromääräisesti yli suunnitelman ja edellisvuoden tason, lisäys on erityisesti ortopediassa, plastiikkakirurgiassa, silmätaudeissa ja neurologiassa. Käyntituotteiden lisäys johtuu osittain muuttuneista kirjauskäytännöistä. Myös plastiikkakirurgia uutena toimintana on lisännyt palvelukysyntää. Sisätaudeilla on hoidettu selvästi enemmän ja kalliimpia kardiologisia tapauksia, myös dialyysipotilaiden lukumäärä on palannut viime kevään notkahduksen jälkeen normaalitasolle. Synnytystoiminnan palvelutuotanto on laskenut edellisvuoden tasosta vähentyneiden synnytysten takia, naistentaudeilla painopiste on ollut enemmän avohoidossa, vos-jaksoja on tuotettu vähemmän kuin edellisvuonna. NordDRG-tuotteiden keskilaskutushinnat ovat edelleen pysyneet edellisvuoden tason ja suunnitelman alapuolella. Suurelta osalta syynä tähän on osittain halvempien avohoidon tuotteiden lisääntyminen sekä lyhemmät, suoriteperusteisesti laskutetut hoitojaksot. Hoitojaksojen keskimääräiset hoitoajat ovat lyhentyneet sekä medisiinisessä että operatiivisessa tulosyksikössä. Yhtenä syynä tähän voi olla lisääntyneiden päivystyskäyntien aiheuttama lyhyiden seurantajaksojen kasvu osastolla. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tekonivelleikkaukseen odottavien potilaiden määrän kasvaessa on päädytty ohjaamaan osa odottajista HUS:n muihin sairaaloihin, jotta hoitotakuurajat eivät ylittyisi. Syksyllä jouduttaneen silti turvautumaan lisätöihin kesäsupistuaikoina syntyvien jonojen purkamiseksi. Ortopediaan pyritään saamaan lisää leikkauskiintiöitä. Kuntien kanssa aloitetaan selvitys lähetemäärän kasvun syistä.

7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Suoritetuotannon on oletettu jatkuvan myös loppuvuonna saman tasoisena kuin ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Tulosyksiköillä ei ole tällä hetkellä tiedossa mitään ongelmia tai muutoksia, jotka vaikuttaisivat suoritetuotannon volyymiin. Ennusteessa on huomioitu normaalit kesäsupistukset ja niiden vaikutus. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Ennustetaan 2,2 milj. euron ylijäämäistä toiminnallista tulosta.

8 Talousarvio 2015 Lohjan sairaanhoitoalueen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilas pääsee a) nopeasti b) laadukkaaseen hoitoon a) Jonotusajat b) Painehaavat, Kaatumiset a) Jonotusajat ovat hoitotakuun mukaiset. b) Painehaavat ja kaatumiset vähenevät 30 % alkumittaus 2014 versus mittaus 2015 a) Toteutuu b) Vertailutasoa ei määritelty. Mittari keskeneräinen. Kilpailukyky Toiminta on kustannustehokasta Tutkimus on kansainvälistä huippuluokkaa Deflatoitu DRG-pistekustannus, psykiatria; kustannukset / hoidetut eri potilaat Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä 1,5% parannus vuositasolla Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUS:n ulkopuolisen kilpailutetun tutkimusrahoituksen yhteinen määrä kasvaa 5% vuodessa. Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilas oikeassa hoitopaikassa oikean ajan Sovitut palveluketjut kuvattu ja niiden sujuvuudelle on rakennettu toimivat seurantamittarit Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot/asukas 3 kpl vuonna 2015 Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon a) sepelvaltimopotilaan hoitoketju lähes valmis b) alueellinen haavapotilaan hoitoketju lähes valmis c) elektiivisen ortopedisen tekonivelpotilaan kotiutus kokeiluvaiheessa Kilpailukyky Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilaat valitsevat HUS:n Vapaasti valinneiden potilaiden lukumäärä 30 %:n kokonaislisäys vuoteen 2014 verrattuna Toteutuu

9 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Hoitojaksot toteutuvat suunnitellusti ja laadukkaasti Suunnittelemattomat paluut 30 päivän aikana osastohoidon jälkeen (% jaksoista) Vertailutaso: 3. vuosineljännes 2014, silloin määritellään parannus joka pitää aikaansaada vuonna 2015 Ensimmäiset raportit saatavissa, käynnistetään tietojen seuranta ja analaysointi. Toiminnan laatu Somatiikka: Painehaavoja ei synny HUS-hoidon aikana Somatiikka: Kaatumisia ei tapahdu hoitojakson aikana Painehaavat hoitopäivää kohden Kaatumiset hoitopäivää kohden Vertailutaso: paraneminen 15%, joka kolmannes, näin vuositason tavoite laadukkaalle hoidolle toteutuu Vertailutaso: paraneminen 15% joka kolmannes, näin vuositavoite laadukkaalle hoidolle toteutuu Mittari keskeneräinen. Ensimmäiset raportit saatavissa, käynnistetään tietojen seuranta ja analysointi. Psykiatria: Eristäminen ja sitominen a) Eristämisen (sitomisen) määrä / toteutuneet hoitopäivät b) Eristämisen (sitomisen ) pituus / toteutuneet hoitopäivät c) Eristetyt (sidotut) potilaat / hoidetut potilaat 30 % vähennys vuoteen 2013 verrattuna Tietoa ei vielä saatavissa, mittarit valmisteilla Potilasturvallisuus Kuolleisuus sairaalahoidon jälkeen vähenee Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon alusta Vertailutaso: 3. vuosineljännes 2014, määritetään parannus joka pitää aikaansaada Ensimmäiset raportit saatavissa, käynnistetään tietojen seuranta ja analaysointi. Palvelujen saatavuus Potilaat pääsevät hoitoon sujuvasti a) Hoitoon odottavien potilaiden odotusaika (mediaani) b) Yhteispäivystys perusterveydenhuollon kanssa a) Jonoprofiilien tavoitetasot saavutetaan b) Yhteispäivystys käynnistyy a) jonoprofilleja ei ole määritelty b) toteutuu

10 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Tuotantosuunnitelma DRG-tuotteet, käyntituotteet ja hoitopäivätuotteet (lkm.) Talousarvion mukainen Opetus ja tutkimus Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta Toimivat rakenteet tarpeiden arviointiin ja resurssisuunnitteluun Henkilöstön osaamis- ja rakennesuunnitelma on laadittu toiminnan tarpeiden pohjalta Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu Henkilöstö HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus henkilöstöryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % pienempi (HUS kokonaistaso muodostuu yksikkökohtaisista tavoitteista)

11 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-4/2015 Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2013 toteuma + 1 % Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen (1-3 vrk) väheneminen vuoden 2014 tasosta Toteutuu Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut euroa Talousarvion mukainen Tilikauden tulos Tilikauden tulos euroa Nollatulos (ennuste 3+9) Talous Tuottavuustavoite - Somatiikka; deflatoitu DRGpistekustannus (euroa / DRGpiste) -Psykiatria; kustannukset / hoidetut eri henkilöt (euroa / hoidetut eri henkilöt) 1,5 %:n parannus vuodesta 2014 (HUStaso), deflatointikertoimena käytetään peruspalveluiden hintaindeksiä Investoinnit Investoinnit euroa Talousarvion mukainen Toteuma alle suunnitelman. Potilas-/asiakastyytyväisyys Kokonaistyytyväisyys / potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana Kysely kolmannesvuosittain Kysymykseen "suosittelisin HUS:a hoitopaikaksi" (asteikolla 0-3) 80 % vastaa 3 kunkin kolmanneksen aikana annetuista palautteista Toteutuu Lohjan sairaala valitaan synnytyssairaalaksi sekä oman alueen sisältä että ulkopuolelta Kokonaissynnytysten lukumäärä Synnytysten kokonaislukumäärä lisääntyy

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET

9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET HALLITUS 12.05.2014 9 TALOUSARVION 2015 TAVOITEASETANTA JA VALMISTELUN PERIAATTEET SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LINJAUKSET 238/02/02/00/01/2014 HALL Yleistä Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2014. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

HUS-Apteekki liikelaitos SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

HUS-Apteekki liikelaitos SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SATU 26.2.2014 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 1 HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS... 3 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2013... 3 1.1.2 Sitovat tavoitteet 2013... 3 1.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN SEURANTARAPORTTI I (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hallitus 8.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 6 2 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO... 8 2.1 Luottamushenkilöorganisaatio... 8 2.2 Sisäinen organisaatio...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä 3 2.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot