HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015"

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU /00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-elokuun tilanteesta ja vuoden 2015 päivitetystä ennusteesta. HYKS-sairaanhoitoalueen talouden ja palvelutuotannon vuosiennuste on laadittu tammi-heinäkuun 2015 toteumatietojen perusteella. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti, joka sisältää tammi-elokuun 2015 toteumatiedot ja päivitetyn vuosiennusteen, on esityslistan oheismateriaalina A. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-heinäkuun 2015 ennusteen muutos tammi-maaliskuun 2015 ennusteeseen Talous Sairaanhoitoalueen ennuste toimintatuotoista kokonaisuudessaan on noussut 9,3 milj. euroa (+0,6 %). Jäsenkuntien maksuosuuden ennuste on noussut 3,3 milj. euroa (0,3 %), muiden palvelu- ja myyntitulojen 4,7 milj. euroa (+2,7 %), valtion koulutus- ja tutkimusmäärärahan -0,1 milj. euroa (-0,6 %), maksutuottojen 1,4 milj. euroa (2,9 %), vastaavasti tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen tuloennuste pysynyt edellisen ennusteen tasolla. Toimintakulujen kokonaisennuste on kasvanut 19,0 milj. euroa (+1,3 %). Ulkoisten toimintakulujen ennuste on noussut 9,1 milj. euroa (+0,1 %) ja HUS-konsernin sisäisiltä tuottajilta hankittavien palvelu- ja tarvikeostojen (nousu pääasiassa tarvikkeissa, lääkkeissä sekä kuvantamis- ja laboratoriopalveluissa) ennuste 9,9 milj. euroa (+1,5 %). Poistojen ennuste on noussut 0,3 milj. euroa (+2,2 %). Tilikauden tulosennuste on pienentynyt 10,0 milj. eurolla. Ennusteiden laadinnan välillä tehtiin tuloksen perusteella 20,6 milj. euron jäsenkuntapalautus. Sitovien nettokulujen talousarvion ylitysennuste on noussut 13,3 milj. eurolla. Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelutuotannon ennuste jäsenkuntien maksuosuudesta on noussut edelliseen ennusteeseen verrattuna 3,3 milj. eurolla (+0,3 %). Jäsenkuntien 1-4/2015 palautus (20,6 milj. euroa), jota ei oltu huomioitu edellisessä ennusteessa, sisältyy uuteen ennusteen.

2 Ennusteen euromääräiseen nousuun on vaikuttanut NordDRG-tuotteiden ja hoitopäivätuotteiden lukumääräennusteen kasvu sekä käyntituotteiden keskimääräisen laskutushinnan nousu. Ennuste on noussut Helsingille 5,7 milj. euroa (+1,1 %), Järvenpäälle 1,3 milj. euroa (7,6 %), Raaseporille 0,7 milj. euroa (6,5 %) ja Vihdille 0,3 milj. euroa (2,5 %). Vastaavasti ennuste on laskenut Keravalle -1,5 milj. euroa (- 4,0 %), Espoolle -1,4 milj. euroa (-0,6 %), Sipoolle -0,5 milj. euroa (-5,6 %), Karkkilalle -0,5 milj. euroa (-9,1 %) ja Kirkkonummelle -0,4 milj. euroa (-1,2 %). Jäsenkunnille tuotettavien palvelujen lukumääräennuste oman tuotannon osalta on noussut NordDRG-ja käyntituotteiden osalta yhteensä 0,4 % / kpl ja hoitopäivätuotteiden osalta +1,8 % / kpl. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista Tammi-elokuu 2015 Kysyntä (vertailu tammi-elokuu 2015/2014) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 2,8 % (vrt. 2014) jäsenkuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet + 4,1 % (vrt. 2014) Hoitotakuu (tilanne elokuun lopussa / tammi-elokuussa) elektiivisistä lähetteistä 1,0 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia (vrt. vuoden 2014 loppuun; potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 228 (1,7 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita 1 891; 10,1 % odottajista) Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-8/ ,3 % muutos-% tot. 1-8/ ,6 % Henkilöstö (vertailu tammi-elokuu 2015/2014) henkilötyövuosia 3,1 % / 194 htv

3 sairauspoissaolot 8,2 päivää / henkilö (samalla tasolla kuin vuonna 2014) Vuosiennuste 2015 Talous toimintatuotot poikkeama TA 2015; + 4,7 % / 66,4 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus poikkeama TA 2015; + 4,3 % / 50,9 milj. euroa muut palvelu- ja myyntituotot poikkeama TA 2015; + 5,4 % / 10,1 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 2015; + 4,1 % / 56,6 milj. euroa tilikauden tulos + 9,1 milj. euroa (TA 2015; 0 milj. euroa) Sitovat nettokulut poikkeama TA 2015; + 3,6 % / 41,8 milj. euroa vertailukelpoinen muutos TP 2014; + 4,3 % / 50,0 milj. euroa Toiminnan ja talouden vuosiennuste Sairaanhoitoalueen ennuste perustuu HYKS-tulosyksiköiden laatimiin ennusteisiin. Toimintakulujen kuluryhmittäinen vuosiennuste palvelujen ostojen sekä aine-, tarvike- ja tavarahankintojen osalta on laadittu vuoden 2015 alusta toteutetun kirjanpidon kirjauskäytännön mukaisesti eli HUS-Logistiikan palvelumaksut on ennustettu palvelujen ostoihin, kun ko. erä on vuoden 2015 talousarviossa sisällytetty aineet, tarvikkeet ja tavarat-kuluryhmään. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä eikä mahdollisia jäsenkuntien maksuosuuden palautuksia. Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille ja muille maksajille on tammi-elokuussa pysynyt talousarviossa suunniteltua suurempana ja selvästi vuoden 2014 toteumaa korkeampana. Vuoden 2014 alkuvuoden toteuma oli poikkeuksellisen matalalla tasolla. Vuositasolla ennustetaan myynnin muille maksajille jonkin verran

4 tasaantuvan pysyen kuitenkin talousarviossa suunniteltua korkeampana. HYKS-sairaanhoitoalueen ennuste jäsenkuntien maksuosuudeksi ylittää talousarvion noin 50,9 milj. eurolla (+4,3 %). Suurimmat euromääräiset maksuosuuden ylitykset ennustetaan Helsingille 17,9 milj. euroa (3,6 %), Vantaalle 10,6 milj. euroa (5,4 %), Espoolle 9,5 milj. euroa (4,1 %), Järvenpäälle 3,0 milj. euroa (20,3 %), Raaseporille 2,3 milj. euroa (25,9 %), Kirkkonummelle 1,8 milj. euroa (5,5 %), Lohjalle 1,3 milj. euroa (7,0 %), Kauniaisille 1,2 milj. euroa (16,9 %) ja Vihdille 1,1 milj. euroa (9,6 %). Ennusteessa on huomioitu jäsenkuntapalautus 1-4/2015, mutta ei mahdollisia uusia jäsenkuntien palautuksia. Ennustettu vuoden 2015 jäsenkuntien maksuosuus ylittää vuoden 2014 vertailukelpoisen toteuman, Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden, noin 49,4 milj. eurolla (+4,2 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille tammi-elokuussa oli 605,4 euroa tuotteelta, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuoden 2015 talousarvion suunniteltu kauden keskihinta (20,1 euroa / tuote) ja 1,1 % (6,6 euroa /tuote) enemmän kuin vuoden 2014 vastaavan ajan keskihinta. Keskihinnan laskennassa ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli elokuun lopussa yhteensä Hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on 0,8 % (-105 potilasta) pienempi kuin vuoden 2014 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli elokuun lopun tilanteessa 228 potilasta (12/2014 yhteensä 156 potilasta). Odottajat jakautuvat elokuussa erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 56 (24,6 %), ge-kirurgia 36 (15,8 %), plastiikkakirurgia 31 (13,6 %), KNK-taudit 29 (12,7 %), lastentaudit 27 (11,8 %), thoraxkirurgia 14 (6,1 %), verisuonikirurgia 11 (4,8 %) ja muut 24 (10,6 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella elokuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on 595 odottajaa vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: KNK-taudeille 574 (30,4 %), kardiologiaan 377 pot. (19,9 %), silmätaudeille 225 pot. (11,9 %), ortopediaan 151 pot. (8,0 %), neurokirurgiaan 130 pot. (6,9 %) ja muille erikoisaloille 434 pot. (22,9 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista pkl-odottajista on elokuun lopussa 10,1 % (vrt. v.2014 lopun tilanne: 6,3 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden määrä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) nousi tammi-elokuussa vuoden 2014

5 vastaavasta ajasta 2,8 % (3 945 lähetettä). Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2014 tammi-elokuuhun verrattuna 4,1 % (3 210 lähetettä). Elektiivisten yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on pysynyt pienempänä kuin vuonna Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi - elokuussa oli , elokuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa Talousarvion henkilötyövuodet (9 571) ovat tammi-elokuussa toteutuneet 67,6 %:sti (6 473 htv). Henkilötyövuosia on kertynyt 3,1 % (194 htv) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-elokuussa noin 2,3 milj. eurolla, mikä on 0,7 milj. enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 0,6 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu yhteensä 1,34 milj. eurolla (58,4 % koko summasta), josta noin 0,57 milj. euroa (42,7 %) on Jorvin yhteispäivystyksen lääkärityön ostoja, loput kohdistuvat psykiatrian tulosyksikön lääkärityön ostoon. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoimaa on hankittu noin 0,96 milj. eurolla. Nämä kulut sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan lukien. Tammi-elokuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt päivää, mikä on päivää (2,3 %) enemmän vuoden 2014 vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 8,2 päivää, mikä on samalla tasolla kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuottojen kokonaisuudessaan ennustetaan ylittävät talousarvion 4,7 %:lla / 66,4 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 50,9 milj. euroa (4,3 %). Vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden) ennustetaan jäsenkuntien maksuosuudessa nousua noin 4,2 % / 49,4 milj. euroa. Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät ennusteen mukaan talousarvion 4,1 %:lla / 56,6 milj. eurolla. Ennustettu toimintakulujen talousarvion poikkeama muodostuu kuluryhmittäin seuraavasti; henkilöstökulut 16,7 milj. euroa, palvelujen ostot 22,8 milj. euroa, aine-, tarvike- ja tavarahankinnat 16,1 milj. euroa sekä avustukset ja muut toimintakulut 1,0 milj. euroa.

6 Poistojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla (4,4 %). Tilikauden tuloksen ennustetaan päätyvän 9,1 milj. euroa ylijäämäiseksi eli 9,1 milj. euroa talousarvion tavoitetta paremmaksi. Sitovat nettokulut ylittävät ennusteen mukaan talousarviossa sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetun tason 3,6 %:lla (41,8 milj. euroa). Muutos vuoden 2014 vertailukelpoisiin nettokuluihin on noin 4,3 %. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. Tuottavuuden kehitys Somaattisten erikoisalojen henkilötyön tuottavuus (DRG-pisteitä/ henkilötyövuosi) on noussut 2,9 % vuoden 2014 tammi-elokuuhun verrattuna (v tavoite: +1,5 %). DRG-pisteen kustannukset (deflatoidut) ovat alentuneet 0,6 % vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (v tavoite; deflatoituna: -1,45 %). Toimenpiteet sitovien nettokulujen ylitysennusteen pienentämiseksi HYKS-tulosyksiköiden vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä laatimien, talouden hallintaan liittyvien toimintasuunnitelmien ennustetaan jäävän alle suunnitellun. Toimintakulujen odotettua suuremman kasvun vuoksi on sitovien nettokulujen talousarvion ylitysennuste noussut aiemmin ennustetusta. Tämä vuoksi HYKS-tulosyksiköt ovat osaltaan tarkastaneet ja täydentäneet aiemmin valmisteltuja lisäsopeutustoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää sitovien nettokulujen ylitysuhkaa. Lautakunnalle raportoidaan tarkemmin noin 4,5 milj. euron lisätoimenpiteistä kokouksessa. HUS-kuntayhtymän yhtymäjohdon päätöksen perusteella kuntayhtymätason virallisena vuosiennusteena käytetään eri yksiköiden johdon päivittämän yksikkökohtaisen ennusteen perusteella muodostettua ennustetta tavoitteellisempaa ennustetta (n.11 milj. euroa). Tavoitteeseen pyritään talouden sopeutusohjelmalla, jossa mm. resurssien käytön päällekkäisyyksiä poistetaan, toimintoja järjestellään uudelleen ja työnjakoa parannetaan. Sopeuttamisohjelman toimenpiteet valmistellaan syyskuun loppuun mennessä. Talouden sopeuttamisohjelmasta raportoidaan lautakunnan kokouksessa. Seuraava vuosiennustepäivitys toteutetaan lokakuun lopussa. HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö ) HUS:n hallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää HYKS-lautakunnalta selostuksen talousarviosta eniten poikkeavien

7 toimialojen (=tulosyksiköiden) kehityksestä ja ulkopuolisen (muun kuin jäsenkuntamyynnin) myynnin tilanteesta tulosyksiköittäin. 1. Katsaus talousarviosta eniten poikkeavien HYKS-tulosyksiköiden kehitykseen Tammi-elokuun 2015 toteuman mukaan suurimmat sitovien nettokulujen euromääräiset ylitykset ovat, HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa (7,3 milj. euroa / 7,1 %), HYKS Lasten ja nuorten sairauksilla (n. 6 milj. euroa / 6,4 %) ja HYKS Syöpäkeskuksessa (5,4 milj. euroa / 8,2 %). Sitovat nettokulut eivät sisällä mahdollisia myöhemmin toteutettavia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. HYKS Pää- ja kaulakeskuksen elektiivisten lähetteiden määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 3,8 %:lla (1 523 kpl), lisäyksestä 97 % on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia potilasta (muutos ed. vuoteen +644 pot.), joista 92 pot. (1,6 % kaikista) oli odottanut yli 6 kuukautta. Polikliiniseen hoitoon odottavia oli elokuun lopulla potilasta (muutos ed. vuoteen +22 pot.), joista yli 3 kuukautta oli odottanut 975 pot. (17,5 % kaikista). Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 12,6 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla on kasvanut 7,9 % (1 058 kpl) vuodesta Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 9,5 %:lla (11,5 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 9,4 % (9,3 milj. euroa). Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 7,6 %:lla (9,5 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut aineissa ja tarvikkeissa, josta lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden (ilman Hyksin sisäisiä eriä) talousarvion ylitys on +17,5 % / 2,6 milj. euroa. Silmätautien lääkkeiden osuus tästä on noin 1 milj. euroa. Tilikauden tulos (- 1,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,0 milj. euroa parempi. HYKS Lasten ja nuorten sairaudet elektiivisten lähetteiden määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 4,5 %:lla (382 kpl), lisäyksestä kaikki on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia 762 potilasta (muutos ed. vuoteen +168 pot.), joista 28 pot. (3,7 % kaikista) oli odottanut yli 6 kuukautta. Polikliiniseen hoitoon odottavia oli elokuun lopulla 865 potilasta (muutos ed. vuoteen +79 pot.), joista yli 3 kuukautta oli odottanut 41 pot. (4,7 % kaikista). Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 14,5 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla on kasvanut 4,6 % (102 kpl) vuodesta 2014.

8 Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 5,7 %:lla (n. 7 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 9,4 % (8,5 milj. euroa). Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 3,6 %:lla (4,5 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut henkilöstökuluissa (3,1 % /2,0 milj. euroa). Tilikauden tulos (- 0,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,5 milj. euroa parempi. HYKS Syöpäkeskuksen elektiivisten lähetteiden (ml. sisäiset lähetteet) määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 8,5 %:lla (641 kpl), lisäyksestä 94 % on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia 114 potilasta (muutos ed. vuoteen -106 pot.) ja polikliiniseen hoitoon odottavia 341 potilasta (muutos ed. vuoteen +46 pot.), joista 2 oli odottanut yli 3 kuukautta. Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 9,4 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla on kasvanut 7,5 % (87 kpl) vuodesta Avohoidon sytostaatti- ja sädehoitokäyntejä on ollut 4,1 % (3 068 kpl) enemmän kuin vuonna Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 10,5 %:lla (7,8 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 11,3 % (7,3 milj. euroa). Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 7,8 %:lla (5,9 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut aineissa ja tarvikkeissa, josta lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden (ilman Hyksin sisäisiä eriä) talousarvion ylitys on +8,3 % / 1,7 milj. euroa. Tilikauden tulos (+1,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,0 milj. euroa parempi. 2. Muiden maksajien laskutuksen kehitys sairaanhoitoalueella ja tulosyksiköissä Sairaanhoidollisten palvelujen myynnin kehitys muille maksajille (pääasiassa muut sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt), on sairaanhoitoaluetasolta tarkasteltuna ollut suotuisaa. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa on laskutus ylittänyt talousarviossa kaudelle suunnitellun 8,1 milj. eurolla (+9,3 %) ja noussut vuoden 2014 vastaavasta ajasta 12,8 milj. euroa (+15,6 %). Sairaanhoidollisten palvelujen myyntituotot muilta maksajilta vaihtelevat merkittävästi HYKS-tulosyksiköittäin, ollen vuositasolla 0,1 milj. euron - 36 milj. euron välillä. Merkittävimmät muiden maksajien tulokertymät vuoden 2015 ennusteen mukaan ovat HYKS Lasten ja nuorten sairauksilla (36,3 milj. euroa), HYKS Vatsakeskuksessa (23,7 milj. euroa), HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgiassa (22,8 milj. euroa), HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksessa (22,4 milj. euroa), HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa (17,8 milj. euroa) ja HYKS Syöpäkeskuksessa (7,6 milj. euroa).

9 Oheismateriaalissa B on esitetty HYKS-sairaanhoitoalueen ja HYKS-tulosyksiköiden muiden maksajien sairaanhoidollisten palvelujen myyntituotot tammi-elokuulta Toiminnan ja talouden ennusteen epävarmuustekijät Suurimmat toiminnan ja talouden epävarmuustekijät liittyvät sekä jäsenkuntien että muiden maksajien palvelutuotannon määrän kehitykseen, kun otetaan huomioon kesäkauden 6 %:n lähetemäärien kasvu edellisvuodesta. Ennusteessa on oletettu tuotannon määrän jonkin verran tasaantuvan loppuvuoden aikana. Paluumuutot Meilahden Tornisairaalaan, jotka toteutetaan kevään ja loppuvuoden aikana, sisältävät merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Huolimatta huolellisesta kesäkauden suunnittelusta on polikliiniseen hoitoon odottavien potilaiden määrä noussut tietyillä erikoisaloilla kesän lopulla. Tämä tulee vaatimaan kyseisillä erikoisaloilla erityistä palvelutuotannon ohjausta, jotta hoitoonpääsy turvataan lain edellyttämällä tavalla. HYKS-tulosyksiköissä käynnistettävien, sitovien nettokulujen talousarvion ylistysuhkaan pienentävien toimenpiteiden sekä yhtymätason ratkaisujen euromääräiset vaikutukset loppuvuoden talouteen. Sairaanhoitoalueen tilikauden lopulliseen tulokseen sekä sitoviin nettokuluihin tulee vaikuttamaan HUS:n yhtymähallinnon, taseyksiköiden ja liikelaitosten tilikauden tulokset ja mahdolliset myönnettävät asiakashyvitykset sekä HUS:n tilikauden tuloksen pohjalta mahdollisesti tehtävä hyvitys jäsenkunnille. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi tammi-elokuun 2015 toiminnan ja talouden toteuman sekä vuosiennusteen, 2. merkitä tiedoksi kokouksessa saamansa selvityksen käynnistettävistä sopeutustoimenpiteistä, 3. antaa HUS:n hallitukselle oheismateriaali D mukaisen selostuksen, 4. arvioida talouden tilannetta uudelleen tammi-syyskuun toiminnan ja talouden seurantaraportin pohjalta kokouksessaan Asian käsittely HYKS talousjohtaja Jari Finnilä esitteli tammi-elokuun 2015 toiminnan ja talouden toteutumista ja vuosiennustetta sekä

10 tulosyksiköissä käynnistettäviä sopeutustoimenpiteitä. Esittelijä Aki Lindén HUS-tason toiminnan ja talouden ajankohtaista tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä. Esittelijä lisäsi päätöskohdan 3 loppuun seuraavaa: Lautakunta kuultuaan selostuksen ja keskusteltuaan asiasta päättää yhtyä kokouksessa esitettyihin sopeuttamistoimenpiteisiin ja saattaa näkemyksensä hallitukselle tiedoksi. Päätös Lautakunta päätti hyväksyä esityksen esittelijän muuttamassa muodossa. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) Jari Kokkonen, puh. (09)

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö )

OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö ) HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 29.9.2015 OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö 7.9.2015 100) HUS:n hallitus on kokouksessaan 7.9.2015 päättänyt pyytää HYKS-lautakunnalta

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto HALLITUS 100 07.09.2015 TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100 Yhteenveto Laajempi katsaus Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista että ulkokunnista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 8 08.03.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS 8 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2017 hyväksyttiin

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin;

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 29.9.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 48 11.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 14/02/02/2014

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 14/02/02/2014 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 11 17.02.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 14/02/02/2014 HYKS 11 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016 hyväksyttiin

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (29) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckinkatu 9, 4.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (29) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckinkatu 9, 4. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (29) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika 29.09.2015 klo 17:00-19:18 Paikka HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckinkatu 9, 4. krs, Helsinki Käsitellyt

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (8) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (8) Porvoon sairaanhoitoalue 4.5.2016 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.5.2016 Liite 1 Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

VALTUUSTO

VALTUUSTO VALTUUSTO 42 16.12.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu

Lisätiedot

HALLITUS

HALLITUS HALLITUS 155 30.11.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot Kannen kuva: Kimmo Räisänen Tilinpäätös 2015 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 HALLITUS 50 11.05.2015 TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 Tammi-maaliskuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Erityisesti

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 17.9.2015, Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalue 20.8.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2014. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2014

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2014 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan SAIRAANHOITOPIIRI kokous 17.2.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2014 HELSINGIN

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (43) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckiinkatu 9, 4.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (43) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckiinkatu 9, 4. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (43) Aika 24.11.2015 klo 17:00-18:36 Paikka HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckiinkatu 9, 4. krs, Helsinki Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 5 Palveluiden kysyntä...

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 03.03.2016 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V. 2015 LOHLTK 35 laatimisesta on Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen annettu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012. 13.6.2012 Hallitus

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012. 13.6.2012 Hallitus Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012 13.6.2012 Hallitus Sisältö Yhteenveto Liitteet 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 2 Tammi-huhtikuu 2012 Palvelutuotannon volyymi kasvussa laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi

Lisätiedot

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 HALLITUS 180 14.12.2016 ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 Palveluiden tuotteistus vuonna 2017 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (22) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckinkatu 9, 4.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (22) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckinkatu 9, 4. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (22) Aika 05.05.2015 klo 17:00-18:44 Paikka HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckinkatu 9, 4. krs, Helsinki Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS 10 Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma 2010-2012

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus Hallitus 8.6.2015, OHEISMATERIAALI 2 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 26.5.2015 4/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdon yhteenveto...3 Tunnusluvut...6

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT

SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT 2 HYKS-TULOSYKSIKÖIDEN

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Toiminnan ja talouden seurantaraportti Hallitus 6.6.2016, OHEISMATERIAALI 12 1-4 / 2016 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 27.5.2016 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto...

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014

4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014 Hallitus 9.6.2014, OHEISMATERIAALI 8 4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 55 27.10.2016 TALOUSARVIO 2017 LOHLTK 55 Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelun periaatteita ja tavoiteasetantaa kokouksessaan 13.6.2016

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12.8.2015 6/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot