Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti / 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 6 Palveluiden kysyntä... 7 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tuottavuus HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) Investoinnit Maksuvalmius Antolainat Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Yhteenveto tukipalveluyksiköistä

3 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-maaliskuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-maaliskuussa 2,0 % (1-2/2015: - 1,8 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (62). Päivystyskäyntien määrä on myös kasvanut viime vuodesta 3,0 % (1-2/2015: + 4,5 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,8 % (1-2/2015: + 3,4 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteet somatiikassa + 3,7 % (1-2/2015: + 2,3 %) ja psykiatriassa + 5,6 % (1-2/2015: - 1,5 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (- 15,3 %) on sen sijaan edelleen laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-2/2015: - 11,3 %). Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammimaaliskuussa 42,5 % (1-2/ ,5 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-2/2015: + 1,9 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,3 % (1-2/2015: + 3,0 %). Maaliskuussa kasvua oli erityisesti klassisten DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden laskutuksessa verrattuna edellisvuoteen. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 2,0 % vuodenvaihteesta (2/2015: 0,0 %) ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 67,1 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 2/2015: 26 potilasta, 3/2015: 52 potilasta, : 177). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 4,4 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 22,0 % potilaaseen (12/2014: 1 406, 2/2015: 1 346, : 978). Valvira asetti euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle mennessä. Valvira katsoi , että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (6,9 %) on parantunut tavoitetta (1,45 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,45 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-maaliskuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 3,4 % (1-2/2015: - 5,2 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 4,3 %. Käyttämämme tuottavuusmittari DRGpistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän kehitys on edelleen ollut myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski (- 0,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-maaliskuussa erittäin myönteistä (-61,1 %) viime vuoteen verrattuna. 3

4 Johdon yhteenveto Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-maaliskuussa kuukausijaksotetun talousarvion 5,9 % (22,0 milj. euroa) (1-2/2015: + 2,4 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-maaliskuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (37,2 milj. euroa) ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää 2,8 milj. euroa (+ 15,1 %), kun taas ERVA -alueen laskutus alittaa 0,3 milj. euroa (- 3,2 %) talousarvion. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Tammi-maaliskuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,0 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 3,0 % eli 10,4 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Tammi-maaliskuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 2,5 % eli 11,4 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,3 % talousarvion. Tammi-maaliskuun toteutunut tilikauden tulos on 32,9 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 15,0 milj. euroa suunnitellun ja kasvoi 10,5 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittävät huhtikuun lopussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste sisällytetään huhtikuun raportointiin. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi - Maalis Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste (=Talousarvio) Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % 2,0 % -0,6 % 0,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 3,0 % -0,3 % 0,5 % 4

5 Johdon yhteenveto Seuraavassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-maaliskuussa Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. Sitovat nettokulut 1-3 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-3 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,7 % 4,2 % 5,7 % 5,2 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 144,3 % 32,8 % -7,8 % -14,4 % - lasten ja nuorten sairaudet 4,2 % 1,5 % 12,8 % 6,8 % - psykiatria -1,7 % 26,1 % -12,2 % 11,4 % - akuutti 15,5 % 70,8 % 7,2 % 76,2 % - pää- ja kaulakeskus 6,1 % 5,6 % 17,6 % 9,1 % - sisätaudit ja kuntoutus -1,4 % 12,3 % 5,4 % 12,9 % - sydän- ja keuhkokeskus 1,7 % -3,7 % 9,3 % 6,6 % - naistentaudit ja synnytykset 8,3 % 8,2 % -2,9 % -3,0 % - syöpäkeskus 7,9 % 5,1 % 8,2 % 7,9 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 6,1 % -6,8 % 9,9 % 0,4 % - tulehduskeskus -1,0 % -4,7 % 5,7 % 3,5 % - vatsakeskus 7,0 % -13,9 % 3,4 % -7,4 % LUSA 3,5 % -17,0 % 10,8 % 3,8 % Lohjan sha 2,6 % 4,3 % 7,8 % 8,8 % Hyvinkään sha -3,3 % 4,2 % 2,9 % -3,8 % Porvoon sha 1,6 % 4,2 % -2,3 % 4,6 % Sairaanhoitoalueet 3,3 % 2,2 % 5,2 % 4,0 % KUNTAYHTYMÄ 2,0 % 3,0 % 5,3 % 4,1 % 5

6 Johdon yhteenveto Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 5,3% 4,1% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,3% - NordDRG-tuotteet, lkm ,8% 5,8% DRG-ryhmät ,7% 2,5% DRG-O-ryhmät ,2% 5,6% Tähystykset ,8% -5,1% Pientoimenpiteet ,5% 15,8% 900-ryhmä ,8% 5,9% Kustannusperusteinen jakso ,9% -23,7% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,7% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,6% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 2) ,2% -13,0% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,1% - Käyntisuoritteet, lkm ,0% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,0% Ensikäynnit, lkm ,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,7% - Leikkaukset, lkm ,1% Päiväkirurgiset, lkm ,5% - Synnytykset, lkm ,8% - Hoidetyt eri erikoissairaanhoidon potilaat ,5% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,4% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,1% Psykiatria, vrk 14,8 14,3 4,0% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,0% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,3% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 3) > 6 kk ,4% kaikki ,9% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 3) > 3 kk ,8% kaikki ,1% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,2% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 4) 204,7 191,6 6,9% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 5) 693,3 717,6-3,4% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 6) ,5% 6

7 Johdon yhteenveto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus ,9% 5,6% - Toimintatuotot ,3% 7,1% - Toimintakulut ,7% 5,3% - Poistot ,6% 2,2% - Tilikauden tulos ,1% 46,7% - Sitovat nettokulut ,0% 3,0% - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,1% 3,7% Hintaero, % 0,9% 2,7% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) ,0% 1,8% - Henkilötyövuodet ,1% 1,7% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,1% 1,7% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,4% 1,7% Hintaero, % -0,1% 1,7% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Vuoden 2015 lukumäärästä puuttuvat sekä Porvoon (n kpl), että Hyvinkään (n kpl) tk-päivystyskäynnit 3) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 4) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 5) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 6) Ei sisällä lasten psykiatriaa HUS Total

8 Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-maaliskuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 2,0 % ja päivystyskäyntien määrä + 3,0 % suhteessa edellisen vuoden tammimaaliskuun määriin. Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Elektiivisellä lähetteellä tammi-maaliskuussa saapuneista potilaista 59,7 % saapui terveyskeskuksista, 31,1 % yksityislääkäreiltä ja 9,3 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen Elektiiviset lähetteet +2,0% 3,0 % /2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/ / /2014 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit Kumulatiivinen ,0 % Päivystyskäynnit + 3,0 % /2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/ / /2014 8

9 Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-maaliskuussa yhteensä 446 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (98 kpl), silmätaudeille (95 kpl), sisätaudeille (41 kpl) ja naistentaudeille (39 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-maaliskuussa hoitotakuun puitteissa 99,4 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Porvoossa, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-maaliskuun aikana 98,4 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,6 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ,7 - lasten ja nuorten sairaudet ,1 - psykiatria ,3 - akuutti ,3 - pää- ja kaulakeskus ,7 - sisätaudit ja kuntoutus ,8 - sydän- ja keuhkokeskus ,9 - naistentaudit ja synnytykset ,0 - syöpäkeskus ,1 - tukielin- ja plastiikkakirurgia ,2 - tulehduskeskus ,1 - vatsakeskus ,6 Länsi-Uusimaa ,6 Lohja ,5 Hyvinkää ,6 Porvoo ,4 HUS yhteensä ,6 9

10 Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Maaliskuussa hoitotakuu toteutui 95,4 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 14,0 % ,0 % ,0 % 8,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 02/ / / / / / /2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui maaliskuussa 99,7 prosenttisesti. Valvira on velvoittanut ( ) euron sakon uhalla HUS:a huolehtimaan siitä, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy kaikilla erikoisaloilla saatetaan lain edellyttämälle tasolle mennessä. Valvira asetti euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle mennessä. Valviran päivätyssä raportissa todetaan, että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Tämän vuoksi Valviran HUS:n kuntayhtymälle antama määräys on rauennut. Asia ei siten tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 10

11 Palveluiden kysyntä Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa maaliskuun lopussa 52 potilasta, joka on selkeä parannus vuoden lopusta (12/2014: 158). Kirurgiaan odotti 28 potilasta, silmätaudeille 15 ja keuhkosairauksille 3 potilasta. Korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 2, psykiatriaan 2 ja lastentaudeille yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 46 on Hyks-sairaanhoitoalueella. Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 67,1 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 3/2015: 52). Potilasta %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 52 2,5 % ,0 % ,5 % 1,0 % ,5 % / / / / / / /2015 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 % 11

12 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-3/ 2015 TA 1-3/ 2015 Poikk.-% Tot / TA Tot. 1-3/ 2014 Muutos-% Tot / Tot Rullaava 12 kk TA 1-12/ 2015 Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat ,1 % ,3 % Jäsenkuntien maksuosuus ,9 % ,6 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,1 % ,2 % * Siirtoviivehoitopäivät ,6 % * Terv.keskuspäivystys ,8 % ,1 % * Muu palvelutuotanto ,7 % Muu laskutus ,4 % ,6 % Erva ,2 % ,0 % Muut sairaanhoitopiirit ,1 % ,2 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,3 % Ulkomailla asuvat ,4 % ,0 % Kelan maksamat ,3 % Puolustusvoimat ,1 % Muut maksajat ,1 % ,9 % Tammi-maaliskuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-maaliskuussa 35,6 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2014 tammi-maaliskuun laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-maaliskuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 37,2 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 20,9 milj. eurolla (+ 5,6 %). Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 22,0 milj. eurolla (+ 5,9 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosalueiden vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. Vuonna 2014 Lapinjärveä laskutettiin virheellisesti 40 tuhatta euroa liikaa tartuntatautilääkkeistä. Vastaava summa on jäänyt laskuttamatta Askolalta. Virhe on korjattu helmikuulle

13 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot TA Tot Poikk.-% Tot / TA Muutos-% Tot / Tot TA 2015 Tot Rullaava 12kk Poikk.-% Rullaava 12kk/ TA2015 Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat ,2 % 6,3 % ,4 % H0049 Espoo ,2 % 6,3 % ,7 % H0091 Helsinki ,7 % 6,2 % ,0 % H0092 Vantaa ,8 % 5,9 % ,5 % H0235 Kauniainen ,7 % 12,5 % ,0 % H0245 Kerava ,3 % 9,7 % ,1 % H0257 Kirkkonummi ,6 % 4,9 % ,2 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,1 % 6,1 % ,4 % H0078 Hanko ,6 % 3,3 % ,5 % H0149 Inkoo ,2 % 1,6 % ,8 % 965 H0710 Raasepori ,6 % 7,7 % ,2 % Lohjan sha:n kunnat ,7 % 7,8 % ,1 % H0224 Karkkila ,6 % 14,4 % ,4 % H0444 Lohja ,8 % 7,5 % ,6 % H0755 Siuntio ,8 % 23,6 % ,4 % H0927 Vihti ,7 % 2,9 % ,6 % Hyvinkään sha:n kunnat ,3 % 1,8 % ,5 % H0106 Hyvinkää ,3 % 1,1 % ,2 % H0186 Järvenpää ,1 % 9,6 % ,8 % H0505 Mäntsälä ,4 % 1,5 % ,0 % H0543 Nurmijärvi ,3 % -1,7 % ,8 % H0858 Tuusula ,6 % -1,5 % ,4 % Porvoon sha:n kunnat ,1 % 3,0 % ,7 % H0018 Askola ,9 % 34,2 % ,5 % 880 H0407 Lapinjärvi ,9 % -8,7 % ,2 % 462 H0434 Loviisa ,7 % 0,2 % ,6 % H0611 Pornainen ,3 % -10,1 % ,7 % 817 H0638 Porvoo ,5 % 6,1 % ,5 % H0753 Sipoo ,5 % -5,4 % ,1 % Jäsenkunnat yhteensä ,9 % 5,6 % ,9 %

14 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin eri potilasta tammi-maaliskuussa. Määrä kasvoi 2,5 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 28 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa kahdeksan ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kolme yli euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 6,9 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,9 204, ,3 191,6 193,7 194,9 195,8 195, ,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 14

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 3,4 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 4,3 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä on toteutunut tammi-maaliskuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660, ,0 693, ,4 717,6 717,6 716,4 719,2 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Sairaanhoitoaluekohtaisten DRG-pistetuottavuustunnuslukujen raportointi on viivästynyt organisaatioja laskentatunnistemuutoksista aiheutuvien päivitysten vuoksi. Lukujen laskenta on validoitavana ja tavoitteena on, että luvut ovat raportoitavissa toukokuussa. Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-maaliskuussa laskeneet 8,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 15

16 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Henkilöstöä oli henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 384 henkilöllä (1,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-maaliskuussa 2015 yhteensä 4 527, mikä on 81 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-maaliskuussa 2015 tehty noin henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuussa HUS julkaisi 462 työpaikkailmoitusta, joihin saatiin tammi-maaliskuussa yhteensä työpaikkahakemusta. Hakija- ja hakemusmäärät näyttävät lisääntyneen edellisvuodesta. Lomapalkkavarauksemme oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Jotta näin olisi myös läpi vuoden ja ennen kaikkea tilinpäätösjaksotusta tehtäessä, niin vuosilomien pitämiseen ja niiden merkitsemiseen tietojärjestelmiin on tärkeää edelleen kiinnittää huomiota. Esimiehiä on ohjeistettu varmistamaan, että vuosilomat pidetään oikean lomakauden aikana. Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja euroa Muutos-% Maaliskuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ,2 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,6 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) ,3 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,9 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 158 0,1 % Maaliskuu ,0 % Huom: palkoista ja palkkioista on vähennetty henkilöstökorvaukset. Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Maaliskuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-maalis 1. päivä) 89 2,0 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -10-0,2 % Muutos sairauspoissaoloissa -5-0,1 % Muutos koulutuspoissaoloissa 5 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 4 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa 1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 10 0,2 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015)* -14-0,3 % Maaliskuu ,8 % 16

17 Henkilöstö *) Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-3/2015 TA 1-3/2015 TOT 1-3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha 2 502, , ,9 73,1 53, , ,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 288,5 283,2 275,1 5,3 13, , ,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 394,6 379,1 383,6 15,5 11, , ,4 - HYKS Psykiatria 367,3 341,0 344,9 26,3 22, , ,4 - HYKS Akuutti 126,6 120,9 123,1 5,7 3,5 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 284,9 275,8 277,6 9,1 7, , ,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 129,9 126,5 136,2 3,4-6,3 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 163,0 162,6 156,4 0,4 6,6 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 197,2 195,8 197,9 1,4-0,7 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 99,8 96,0 95,9 3,8 4,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 152,2 147,4 158,2 4,8-6,0 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 88,5 90,5 89,7-2,0-1,2 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 200,9 198,9 206,6 1,9-5,7 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 8,9 11,3 3,8-2,5 5,1 39,2 13,4 Hyvinkään sha 246,7 250,9 258,5-4,1-11, , ,5 Lohjan sha 151,5 147,1 146,4 4,4 5,1 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 89,0 87,8 88,0 1,2 1,0 330,6 342,7 Porvoon sha 124,3 120,5 119,9 3,8 4,4 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 3 113, , ,7 78,4 52, , ,3 Tilakeskus 6,0 5,8 5,1 0,2 0,9 23,0 19,2 Yhtymähallinto 24,3 27,1 22,6-2,7 1,7 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 0,9 1,1 0,9-0,2 0,0 3,7 2,9 HUS-Työterveys 12,7 13,3 11,8-0,6 0,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 47,3 57,4 47,9-10,1-0,6 239,5 209,3 TULOSALUEET 91,0 104,5 88,2-13,4 2,8 418,5 365,1 HUS-Apteekki 38,1 37,7 38,2 0,4-0,1 145,2 146,8 HUS-Desiko 384,8 370,6 377,5 14,1 7, , ,3 HUS-Kuvantaminen 241,5 241,4 238,0 0,1 3,5 948,0 937,6 HUSLAB 311,3 305,5 302,5 5,8 8, , ,1 HUS-Logistiikka 68,7 63,0 66,6 5,7 2,1 260,0 267,1 HUS-Servis 191,5 190,2 187,6 1,3 3,9 734,9 733,4 Ravioli 82,0 81,9 85,9 0,1-3,8 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 1 317, , ,2 27,5 21, , ,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 4 522, , ,1 92,5 76, , ,2 17

18 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 3/2015 TA 3/2015 TOT 3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito HYKS Lasten ja nuorten sairaudet HYKS Psykiatria HYKS Akuutti HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HYKS Sysän- ja keuhkokeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Syöpäkeskus HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Tulehduskeskus HYKS Vatsakeskus Sairaanhoitoalueen johto, HYKS Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Ulkoinen tarkastus HUS-Työterveys HUS-Tietohallinto TULOSALUEET HUS-Apteekki HUS-Desiko HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Logistiikka HUS-Servis Ravioli LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2. Hallitus 24.3.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 2 Hallitus 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä 3 2.1.

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hallitus 8.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 6 2 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO... 8 2.1 Luottamushenkilöorganisaatio... 8 2.2 Sisäinen organisaatio...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2012 Yhtymähallitus 25.3.2013 44 Tarkastuslautakunta 19.4.2013 26 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 13 1 SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallituksen esitys valtuustolle 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 Sairaanhoitotoiminnan kehitys 3

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Valtuusto hyväksynyt 28.5.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot