Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti / 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 6 Palveluiden kysyntä... 7 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tuottavuus HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) Investoinnit Maksuvalmius Antolainat Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Yhteenveto tukipalveluyksiköistä

3 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-maaliskuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-maaliskuussa 2,0 % (1-2/2015: - 1,8 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (62). Päivystyskäyntien määrä on myös kasvanut viime vuodesta 3,0 % (1-2/2015: + 4,5 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,8 % (1-2/2015: + 3,4 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteet somatiikassa + 3,7 % (1-2/2015: + 2,3 %) ja psykiatriassa + 5,6 % (1-2/2015: - 1,5 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (- 15,3 %) on sen sijaan edelleen laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-2/2015: - 11,3 %). Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammimaaliskuussa 42,5 % (1-2/ ,5 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-2/2015: + 1,9 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,3 % (1-2/2015: + 3,0 %). Maaliskuussa kasvua oli erityisesti klassisten DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden laskutuksessa verrattuna edellisvuoteen. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 2,0 % vuodenvaihteesta (2/2015: 0,0 %) ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 67,1 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 2/2015: 26 potilasta, 3/2015: 52 potilasta, : 177). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 4,4 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 22,0 % potilaaseen (12/2014: 1 406, 2/2015: 1 346, : 978). Valvira asetti euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle mennessä. Valvira katsoi , että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (6,9 %) on parantunut tavoitetta (1,45 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,45 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-maaliskuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 3,4 % (1-2/2015: - 5,2 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 4,3 %. Käyttämämme tuottavuusmittari DRGpistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän kehitys on edelleen ollut myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski (- 0,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-maaliskuussa erittäin myönteistä (-61,1 %) viime vuoteen verrattuna. 3

4 Johdon yhteenveto Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-maaliskuussa kuukausijaksotetun talousarvion 5,9 % (22,0 milj. euroa) (1-2/2015: + 2,4 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-maaliskuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (37,2 milj. euroa) ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää 2,8 milj. euroa (+ 15,1 %), kun taas ERVA -alueen laskutus alittaa 0,3 milj. euroa (- 3,2 %) talousarvion. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Tammi-maaliskuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,0 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 3,0 % eli 10,4 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Tammi-maaliskuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 2,5 % eli 11,4 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,3 % talousarvion. Tammi-maaliskuun toteutunut tilikauden tulos on 32,9 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 15,0 milj. euroa suunnitellun ja kasvoi 10,5 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittävät huhtikuun lopussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste sisällytetään huhtikuun raportointiin. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi - Maalis Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste (=Talousarvio) Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % 2,0 % -0,6 % 0,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 3,0 % -0,3 % 0,5 % 4

5 Johdon yhteenveto Seuraavassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-maaliskuussa Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. Sitovat nettokulut 1-3 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-3 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,7 % 4,2 % 5,7 % 5,2 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 144,3 % 32,8 % -7,8 % -14,4 % - lasten ja nuorten sairaudet 4,2 % 1,5 % 12,8 % 6,8 % - psykiatria -1,7 % 26,1 % -12,2 % 11,4 % - akuutti 15,5 % 70,8 % 7,2 % 76,2 % - pää- ja kaulakeskus 6,1 % 5,6 % 17,6 % 9,1 % - sisätaudit ja kuntoutus -1,4 % 12,3 % 5,4 % 12,9 % - sydän- ja keuhkokeskus 1,7 % -3,7 % 9,3 % 6,6 % - naistentaudit ja synnytykset 8,3 % 8,2 % -2,9 % -3,0 % - syöpäkeskus 7,9 % 5,1 % 8,2 % 7,9 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 6,1 % -6,8 % 9,9 % 0,4 % - tulehduskeskus -1,0 % -4,7 % 5,7 % 3,5 % - vatsakeskus 7,0 % -13,9 % 3,4 % -7,4 % LUSA 3,5 % -17,0 % 10,8 % 3,8 % Lohjan sha 2,6 % 4,3 % 7,8 % 8,8 % Hyvinkään sha -3,3 % 4,2 % 2,9 % -3,8 % Porvoon sha 1,6 % 4,2 % -2,3 % 4,6 % Sairaanhoitoalueet 3,3 % 2,2 % 5,2 % 4,0 % KUNTAYHTYMÄ 2,0 % 3,0 % 5,3 % 4,1 % 5

6 Johdon yhteenveto Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 5,3% 4,1% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,3% - NordDRG-tuotteet, lkm ,8% 5,8% DRG-ryhmät ,7% 2,5% DRG-O-ryhmät ,2% 5,6% Tähystykset ,8% -5,1% Pientoimenpiteet ,5% 15,8% 900-ryhmä ,8% 5,9% Kustannusperusteinen jakso ,9% -23,7% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,7% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,6% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 2) ,2% -13,0% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,1% - Käyntisuoritteet, lkm ,0% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,0% Ensikäynnit, lkm ,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,7% - Leikkaukset, lkm ,1% Päiväkirurgiset, lkm ,5% - Synnytykset, lkm ,8% - Hoidetyt eri erikoissairaanhoidon potilaat ,5% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,4% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,1% Psykiatria, vrk 14,8 14,3 4,0% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,0% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,3% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 3) > 6 kk ,4% kaikki ,9% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 3) > 3 kk ,8% kaikki ,1% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,2% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 4) 204,7 191,6 6,9% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 5) 693,3 717,6-3,4% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 6) ,5% 6

7 Johdon yhteenveto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus ,9% 5,6% - Toimintatuotot ,3% 7,1% - Toimintakulut ,7% 5,3% - Poistot ,6% 2,2% - Tilikauden tulos ,1% 46,7% - Sitovat nettokulut ,0% 3,0% - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,1% 3,7% Hintaero, % 0,9% 2,7% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) ,0% 1,8% - Henkilötyövuodet ,1% 1,7% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,1% 1,7% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,4% 1,7% Hintaero, % -0,1% 1,7% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Vuoden 2015 lukumäärästä puuttuvat sekä Porvoon (n kpl), että Hyvinkään (n kpl) tk-päivystyskäynnit 3) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 4) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 5) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 6) Ei sisällä lasten psykiatriaa HUS Total

8 Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-maaliskuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 2,0 % ja päivystyskäyntien määrä + 3,0 % suhteessa edellisen vuoden tammimaaliskuun määriin. Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Elektiivisellä lähetteellä tammi-maaliskuussa saapuneista potilaista 59,7 % saapui terveyskeskuksista, 31,1 % yksityislääkäreiltä ja 9,3 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen Elektiiviset lähetteet +2,0% 3,0 % /2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/ / /2014 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit Kumulatiivinen ,0 % Päivystyskäynnit + 3,0 % /2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/ / /2014 8

9 Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-maaliskuussa yhteensä 446 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (98 kpl), silmätaudeille (95 kpl), sisätaudeille (41 kpl) ja naistentaudeille (39 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-maaliskuussa hoitotakuun puitteissa 99,4 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Porvoossa, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-maaliskuun aikana 98,4 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,6 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ,7 - lasten ja nuorten sairaudet ,1 - psykiatria ,3 - akuutti ,3 - pää- ja kaulakeskus ,7 - sisätaudit ja kuntoutus ,8 - sydän- ja keuhkokeskus ,9 - naistentaudit ja synnytykset ,0 - syöpäkeskus ,1 - tukielin- ja plastiikkakirurgia ,2 - tulehduskeskus ,1 - vatsakeskus ,6 Länsi-Uusimaa ,6 Lohja ,5 Hyvinkää ,6 Porvoo ,4 HUS yhteensä ,6 9

10 Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Maaliskuussa hoitotakuu toteutui 95,4 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 14,0 % ,0 % ,0 % 8,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 02/ / / / / / /2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui maaliskuussa 99,7 prosenttisesti. Valvira on velvoittanut ( ) euron sakon uhalla HUS:a huolehtimaan siitä, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy kaikilla erikoisaloilla saatetaan lain edellyttämälle tasolle mennessä. Valvira asetti euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle mennessä. Valviran päivätyssä raportissa todetaan, että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Tämän vuoksi Valviran HUS:n kuntayhtymälle antama määräys on rauennut. Asia ei siten tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 10

11 Palveluiden kysyntä Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa maaliskuun lopussa 52 potilasta, joka on selkeä parannus vuoden lopusta (12/2014: 158). Kirurgiaan odotti 28 potilasta, silmätaudeille 15 ja keuhkosairauksille 3 potilasta. Korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 2, psykiatriaan 2 ja lastentaudeille yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 46 on Hyks-sairaanhoitoalueella. Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 67,1 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 3/2015: 52). Potilasta %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 52 2,5 % ,0 % ,5 % 1,0 % ,5 % / / / / / / /2015 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 % 11

12 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-3/ 2015 TA 1-3/ 2015 Poikk.-% Tot / TA Tot. 1-3/ 2014 Muutos-% Tot / Tot Rullaava 12 kk TA 1-12/ 2015 Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat ,1 % ,3 % Jäsenkuntien maksuosuus ,9 % ,6 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,1 % ,2 % * Siirtoviivehoitopäivät ,6 % * Terv.keskuspäivystys ,8 % ,1 % * Muu palvelutuotanto ,7 % Muu laskutus ,4 % ,6 % Erva ,2 % ,0 % Muut sairaanhoitopiirit ,1 % ,2 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,3 % Ulkomailla asuvat ,4 % ,0 % Kelan maksamat ,3 % Puolustusvoimat ,1 % Muut maksajat ,1 % ,9 % Tammi-maaliskuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-maaliskuussa 35,6 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2014 tammi-maaliskuun laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-maaliskuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 37,2 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 20,9 milj. eurolla (+ 5,6 %). Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 22,0 milj. eurolla (+ 5,9 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosalueiden vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. Vuonna 2014 Lapinjärveä laskutettiin virheellisesti 40 tuhatta euroa liikaa tartuntatautilääkkeistä. Vastaava summa on jäänyt laskuttamatta Askolalta. Virhe on korjattu helmikuulle

13 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot TA Tot Poikk.-% Tot / TA Muutos-% Tot / Tot TA 2015 Tot Rullaava 12kk Poikk.-% Rullaava 12kk/ TA2015 Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat ,2 % 6,3 % ,4 % H0049 Espoo ,2 % 6,3 % ,7 % H0091 Helsinki ,7 % 6,2 % ,0 % H0092 Vantaa ,8 % 5,9 % ,5 % H0235 Kauniainen ,7 % 12,5 % ,0 % H0245 Kerava ,3 % 9,7 % ,1 % H0257 Kirkkonummi ,6 % 4,9 % ,2 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,1 % 6,1 % ,4 % H0078 Hanko ,6 % 3,3 % ,5 % H0149 Inkoo ,2 % 1,6 % ,8 % 965 H0710 Raasepori ,6 % 7,7 % ,2 % Lohjan sha:n kunnat ,7 % 7,8 % ,1 % H0224 Karkkila ,6 % 14,4 % ,4 % H0444 Lohja ,8 % 7,5 % ,6 % H0755 Siuntio ,8 % 23,6 % ,4 % H0927 Vihti ,7 % 2,9 % ,6 % Hyvinkään sha:n kunnat ,3 % 1,8 % ,5 % H0106 Hyvinkää ,3 % 1,1 % ,2 % H0186 Järvenpää ,1 % 9,6 % ,8 % H0505 Mäntsälä ,4 % 1,5 % ,0 % H0543 Nurmijärvi ,3 % -1,7 % ,8 % H0858 Tuusula ,6 % -1,5 % ,4 % Porvoon sha:n kunnat ,1 % 3,0 % ,7 % H0018 Askola ,9 % 34,2 % ,5 % 880 H0407 Lapinjärvi ,9 % -8,7 % ,2 % 462 H0434 Loviisa ,7 % 0,2 % ,6 % H0611 Pornainen ,3 % -10,1 % ,7 % 817 H0638 Porvoo ,5 % 6,1 % ,5 % H0753 Sipoo ,5 % -5,4 % ,1 % Jäsenkunnat yhteensä ,9 % 5,6 % ,9 %

14 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin eri potilasta tammi-maaliskuussa. Määrä kasvoi 2,5 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 28 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa kahdeksan ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kolme yli euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 6,9 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,9 204, ,3 191,6 193,7 194,9 195,8 195, ,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 14

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 3,4 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 4,3 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä on toteutunut tammi-maaliskuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660, ,0 693, ,4 717,6 717,6 716,4 719,2 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Sairaanhoitoaluekohtaisten DRG-pistetuottavuustunnuslukujen raportointi on viivästynyt organisaatioja laskentatunnistemuutoksista aiheutuvien päivitysten vuoksi. Lukujen laskenta on validoitavana ja tavoitteena on, että luvut ovat raportoitavissa toukokuussa. Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-maaliskuussa laskeneet 8,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 15

16 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Henkilöstöä oli henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 384 henkilöllä (1,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-maaliskuussa 2015 yhteensä 4 527, mikä on 81 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-maaliskuussa 2015 tehty noin henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuussa HUS julkaisi 462 työpaikkailmoitusta, joihin saatiin tammi-maaliskuussa yhteensä työpaikkahakemusta. Hakija- ja hakemusmäärät näyttävät lisääntyneen edellisvuodesta. Lomapalkkavarauksemme oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Jotta näin olisi myös läpi vuoden ja ennen kaikkea tilinpäätösjaksotusta tehtäessä, niin vuosilomien pitämiseen ja niiden merkitsemiseen tietojärjestelmiin on tärkeää edelleen kiinnittää huomiota. Esimiehiä on ohjeistettu varmistamaan, että vuosilomat pidetään oikean lomakauden aikana. Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja euroa Muutos-% Maaliskuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ,2 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,6 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) ,3 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,9 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 158 0,1 % Maaliskuu ,0 % Huom: palkoista ja palkkioista on vähennetty henkilöstökorvaukset. Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Maaliskuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-maalis 1. päivä) 89 2,0 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -10-0,2 % Muutos sairauspoissaoloissa -5-0,1 % Muutos koulutuspoissaoloissa 5 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 4 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa 1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 10 0,2 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015)* -14-0,3 % Maaliskuu ,8 % 16

17 Henkilöstö *) Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-3/2015 TA 1-3/2015 TOT 1-3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha 2 502, , ,9 73,1 53, , ,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 288,5 283,2 275,1 5,3 13, , ,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 394,6 379,1 383,6 15,5 11, , ,4 - HYKS Psykiatria 367,3 341,0 344,9 26,3 22, , ,4 - HYKS Akuutti 126,6 120,9 123,1 5,7 3,5 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 284,9 275,8 277,6 9,1 7, , ,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 129,9 126,5 136,2 3,4-6,3 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 163,0 162,6 156,4 0,4 6,6 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 197,2 195,8 197,9 1,4-0,7 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 99,8 96,0 95,9 3,8 4,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 152,2 147,4 158,2 4,8-6,0 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 88,5 90,5 89,7-2,0-1,2 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 200,9 198,9 206,6 1,9-5,7 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 8,9 11,3 3,8-2,5 5,1 39,2 13,4 Hyvinkään sha 246,7 250,9 258,5-4,1-11, , ,5 Lohjan sha 151,5 147,1 146,4 4,4 5,1 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 89,0 87,8 88,0 1,2 1,0 330,6 342,7 Porvoon sha 124,3 120,5 119,9 3,8 4,4 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 3 113, , ,7 78,4 52, , ,3 Tilakeskus 6,0 5,8 5,1 0,2 0,9 23,0 19,2 Yhtymähallinto 24,3 27,1 22,6-2,7 1,7 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 0,9 1,1 0,9-0,2 0,0 3,7 2,9 HUS-Työterveys 12,7 13,3 11,8-0,6 0,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 47,3 57,4 47,9-10,1-0,6 239,5 209,3 TULOSALUEET 91,0 104,5 88,2-13,4 2,8 418,5 365,1 HUS-Apteekki 38,1 37,7 38,2 0,4-0,1 145,2 146,8 HUS-Desiko 384,8 370,6 377,5 14,1 7, , ,3 HUS-Kuvantaminen 241,5 241,4 238,0 0,1 3,5 948,0 937,6 HUSLAB 311,3 305,5 302,5 5,8 8, , ,1 HUS-Logistiikka 68,7 63,0 66,6 5,7 2,1 260,0 267,1 HUS-Servis 191,5 190,2 187,6 1,3 3,9 734,9 733,4 Ravioli 82,0 81,9 85,9 0,1-3,8 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 1 317, , ,2 27,5 21, , ,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 4 522, , ,1 92,5 76, , ,2 17

18 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 3/2015 TA 3/2015 TOT 3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito HYKS Lasten ja nuorten sairaudet HYKS Psykiatria HYKS Akuutti HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HYKS Sysän- ja keuhkokeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Syöpäkeskus HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Tulehduskeskus HYKS Vatsakeskus Sairaanhoitoalueen johto, HYKS Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Ulkoinen tarkastus HUS-Työterveys HUS-Tietohallinto TULOSALUEET HUS-Apteekki HUS-Desiko HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Logistiikka HUS-Servis Ravioli LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ

19 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-maaliskuu 2015 KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,9 % ,6 % Muut palvelutulot ,3 % ,5 % Muut myyntitulot ,9 % ,0 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,7 % ,3 % Myyntituotot ,1 % ,1 % Maksutuotot ,3 % ,0 % Tuet ja avustukset ,7 % ,2 % Muut toimintatuotot ,4 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,1 % josta konserniyksiköiltä ,5 % ,5 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,8 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,1 % Henkilöstökulut ,3 % ,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,8 % Avustukset ,2 % ,9 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,4 % Toimintakulut yhteensä ,7 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,2 % Toimintakulut ja poistot yht ,4 % ,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,3 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % ,8 % Tilikauden tulos ,1 % ,7 % 19

20 Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,5 % ,3 % Muut myyntitulot ,9 % ,0 % Maksutuotot ,3 % ,0 % Tuet ja avustukset ,7 % ,2 % Muut toimintatuotot + EVO ,6 % ,6 % Korkotuotot ,6 % ,6 % Muut rahoitustuotot ,4 % ,7 % Toiminnan nettokulut ,9 % ,9 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,3 % ,5 % Sitovat nettokulut ,0 % ,0 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, euroa Tot2015 Tot2014 TA

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014

4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014 Hallitus 9.6.2014, OHEISMATERIAALI 8 4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 5 Palveluiden kysyntä...

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12.8.2015 6/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012. 13.6.2012 Hallitus

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012. 13.6.2012 Hallitus Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012 13.6.2012 Hallitus Sisältö Yhteenveto Liitteet 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 2 Tammi-huhtikuu 2012 Palvelutuotannon volyymi kasvussa laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2013 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 3.2.2014 Tilinpäätös 2013 yhteenveto, tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu

Lisätiedot

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO

30.1.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2014. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta

HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HUS 24.4.2014 Tammi-maaliskuun raportointi Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HYKS Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä

Lisätiedot

Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti

Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti 1 (9) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto TA 1-8/2011 / TA / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -3,7 % -3,2 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 6 885 8 807

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

HALLITUS

HALLITUS HALLITUS 155 30.11.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 8 08.03.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS 8 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2017 hyväksyttiin

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 (52) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 (52) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 (52) HALLITUS AIKA 09.11.2015 klo 08:30-10:37 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 132 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 10 15.02.2011 VUODEN 2010 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 194/02/02/00/08/2010 HYKS 10 Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma 2010-2012

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT

HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS sairaanhoitoalueen lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI kokous 20.3.2011 HYKS sairaanhoitoalue LIITE 1 HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2011 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) Tulosalueen/-yksikön strategisista

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1 1.1.1 Porvoon sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 1.3.2016, Liite 1 Sairaanhoitoalueen tunnusluvut 2015 TP 2015 TP 2015 / TP 2015 / Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh15 1-8

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh15 1-8 Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh15 1-8 Kuntaliitto 27.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA

ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA HALLITUS 114 12.10.2015 ESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELULINJAUSTEN MUUTTAMISESTA KOSKIEN JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIA JA ENSIHOIDON LASKUTUSPERUSTEITA 312/02/02/00/01/2015 HALL 114 Aiemmat hallituskäsittelyt

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA JA SOPEUTUSTOIMENPITEET LOPPUVUONNA /02/02/00/01/2014 HALL 113

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA JA SOPEUTUSTOIMENPITEET LOPPUVUONNA /02/02/00/01/2014 HALL 113 HALLITUS 113 12.10.2015 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA JA SOPEUTUSTOIMENPITEET LOPPUVUONNA 2015 238/02/02/00/01/2014 HALL 113 Yhteenveto Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue

Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue 1. Katsaus toimintaan Lohjan sairaanhoitoalueen omien kuntien palvelusuunnitelmat toteutuivat vuonna 2009 sovitun mukaisesti ja joidenkin kuntien kohdalla hieman alittuivatkin.

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

TOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

TOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 3/2016 TA 3/2016 TOT 3/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 55 27.10.2016 TALOUSARVIO 2017 LOHLTK 55 Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelun periaatteita ja tavoiteasetantaa kokouksessaan 13.6.2016

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot