Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015"

Transkriptio

1 Hallitus , LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti / 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 6 Palveluiden kysyntä... 7 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tuottavuus HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) Investoinnit Maksuvalmius Antolainat Yhteenveto sairaanhoitoalueista (sisältäen yksiköiden johdon laatimat yhteenvetoanalyysit) Yhteenveto tukipalveluyksiköistä

3 Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-maaliskuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-maaliskuussa 2,0 % (1-2/2015: - 1,8 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (62). Päivystyskäyntien määrä on myös kasvanut viime vuodesta 3,0 % (1-2/2015: + 4,5 %). Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,8 % (1-2/2015: + 3,4 %), että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteet somatiikassa + 3,7 % (1-2/2015: + 2,3 %) ja psykiatriassa + 5,6 % (1-2/2015: - 1,5 %). Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (- 15,3 %) on sen sijaan edelleen laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta (1-2/2015: - 11,3 %). Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammimaaliskuussa 42,5 % (1-2/ ,5 %). Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna (1-2/2015: + 1,9 %) ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,3 % (1-2/2015: + 3,0 %). Maaliskuussa kasvua oli erityisesti klassisten DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden laskutuksessa verrattuna edellisvuoteen. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 2,0 % vuodenvaihteesta (2/2015: 0,0 %) ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 67,1 % edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 2/2015: 26 potilasta, 3/2015: 52 potilasta, : 177). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 4,4 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 22,0 % potilaaseen (12/2014: 1 406, 2/2015: 1 346, : 978). Valvira asetti euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle mennessä. Valvira katsoi , että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (6,9 %) on parantunut tavoitetta (1,45 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,45 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-maaliskuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 3,4 % (1-2/2015: - 5,2 %). Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 4,3 %. Käyttämämme tuottavuusmittari DRGpistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Siirtoviivepäivien lukumäärän kehitys on edelleen ollut myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski (- 0,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-maaliskuussa erittäin myönteistä (-61,1 %) viime vuoteen verrattuna. 3

4 Johdon yhteenveto Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-maaliskuussa kuukausijaksotetun talousarvion 5,9 % (22,0 milj. euroa) (1-2/2015: + 2,4 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-maaliskuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (37,2 milj. euroa) ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää 2,8 milj. euroa (+ 15,1 %), kun taas ERVA -alueen laskutus alittaa 0,3 milj. euroa (- 3,2 %) talousarvion. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Tammi-maaliskuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,0 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 3,0 % eli 10,4 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Tammi-maaliskuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 2,5 % eli 11,4 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,3 % talousarvion. Tammi-maaliskuun toteutunut tilikauden tulos on 32,9 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 15,0 milj. euroa suunnitellun ja kasvoi 10,5 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittävät huhtikuun lopussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste sisällytetään huhtikuun raportointiin. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) Tammi - Maalis Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste (=Talousarvio) Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % 2,0 % -0,6 % 0,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 3,0 % -0,3 % 0,5 % 4

5 Johdon yhteenveto Seuraavassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-maaliskuussa Kokonaistasolla sitovien nettokulujen talousarvioylitys on prosentuaalisesti pienempi kuin toimintavolyymin toteutunut talousarvioylitys. Sitovat nettokulut 1-3 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-3 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 3,7 % 4,2 % 5,7 % 5,2 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 144,3 % 32,8 % -7,8 % -14,4 % - lasten ja nuorten sairaudet 4,2 % 1,5 % 12,8 % 6,8 % - psykiatria -1,7 % 26,1 % -12,2 % 11,4 % - akuutti 15,5 % 70,8 % 7,2 % 76,2 % - pää- ja kaulakeskus 6,1 % 5,6 % 17,6 % 9,1 % - sisätaudit ja kuntoutus -1,4 % 12,3 % 5,4 % 12,9 % - sydän- ja keuhkokeskus 1,7 % -3,7 % 9,3 % 6,6 % - naistentaudit ja synnytykset 8,3 % 8,2 % -2,9 % -3,0 % - syöpäkeskus 7,9 % 5,1 % 8,2 % 7,9 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 6,1 % -6,8 % 9,9 % 0,4 % - tulehduskeskus -1,0 % -4,7 % 5,7 % 3,5 % - vatsakeskus 7,0 % -13,9 % 3,4 % -7,4 % LUSA 3,5 % -17,0 % 10,8 % 3,8 % Lohjan sha 2,6 % 4,3 % 7,8 % 8,8 % Hyvinkään sha -3,3 % 4,2 % 2,9 % -3,8 % Porvoon sha 1,6 % 4,2 % -2,3 % 4,6 % Sairaanhoitoalueet 3,3 % 2,2 % 5,2 % 4,0 % KUNTAYHTYMÄ 2,0 % 3,0 % 5,3 % 4,1 % 5

6 Johdon yhteenveto Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 5,3% 4,1% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,3% - NordDRG-tuotteet, lkm ,8% 5,8% DRG-ryhmät ,7% 2,5% DRG-O-ryhmät ,2% 5,6% Tähystykset ,8% -5,1% Pientoimenpiteet ,5% 15,8% 900-ryhmä ,8% 5,9% Kustannusperusteinen jakso ,9% -23,7% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,7% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,6% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 2) ,2% -13,0% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,1% - Käyntisuoritteet, lkm ,0% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,0% Ensikäynnit, lkm ,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,7% - Leikkaukset, lkm ,1% Päiväkirurgiset, lkm ,5% - Synnytykset, lkm ,8% - Hoidetyt eri erikoissairaanhoidon potilaat ,5% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,4% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,1% Psykiatria, vrk 14,8 14,3 4,0% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,0% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,3% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 3) > 6 kk ,4% kaikki ,9% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 3) > 3 kk ,8% kaikki ,1% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,2% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 4) 204,7 191,6 6,9% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 5) 693,3 717,6-3,4% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 6) ,5% 6

7 Johdon yhteenveto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus ,9% 5,6% - Toimintatuotot ,3% 7,1% - Toimintakulut ,7% 5,3% - Poistot ,6% 2,2% - Tilikauden tulos ,1% 46,7% - Sitovat nettokulut ,0% 3,0% - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,1% 3,7% Hintaero, % 0,9% 2,7% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) ,0% 1,8% - Henkilötyövuodet ,1% 1,7% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) ,1% 1,7% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,4% 1,7% Hintaero, % -0,1% 1,7% 1) Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa ovat mukana kaikki hoitopäivät, eivät vain psykiatriset hoitopäivät 2) Vuoden 2015 lukumäärästä puuttuvat sekä Porvoon (n kpl), että Hyvinkään (n kpl) tk-päivystyskäynnit 3) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 4) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 5) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 6) Ei sisällä lasten psykiatriaa HUS Total

8 Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-maaliskuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 2,0 % ja päivystyskäyntien määrä + 3,0 % suhteessa edellisen vuoden tammimaaliskuun määriin. Vuoden 2015 tammi-maaliskuussa oli yhtä monta arkipäivää kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Elektiivisellä lähetteellä tammi-maaliskuussa saapuneista potilaista 59,7 % saapui terveyskeskuksista, 31,1 % yksityislääkäreiltä ja 9,3 % muista sairaaloista. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) Elektiiviset lähetteet Kumulatiivinen Elektiiviset lähetteet +2,0% 3,0 % /2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/ / /2014 (1 000 käyntiä) Päivystyskäynnit Kumulatiivinen ,0 % Päivystyskäynnit + 3,0 % /2015 1/2014 2/2015 2/2014 3/2015 3/ / /2014 8

9 Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:in saapui tammi-maaliskuussa yhteensä 446 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui kirurgiaan (98 kpl), silmätaudeille (95 kpl), sisätaudeille (41 kpl) ja naistentaudeille (39 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-maaliskuussa hoitotakuun puitteissa 99,4 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Porvoossa, jossa 99,6 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-maaliskuun aikana 98,4 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS ,6 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito ,7 - lasten ja nuorten sairaudet ,1 - psykiatria ,3 - akuutti ,3 - pää- ja kaulakeskus ,7 - sisätaudit ja kuntoutus ,8 - sydän- ja keuhkokeskus ,9 - naistentaudit ja synnytykset ,0 - syöpäkeskus ,1 - tukielin- ja plastiikkakirurgia ,2 - tulehduskeskus ,1 - vatsakeskus ,6 Länsi-Uusimaa ,6 Lohja ,5 Hyvinkää ,6 Porvoo ,4 HUS yhteensä ,6 9

10 Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Maaliskuussa hoitotakuu toteutui 95,4 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli potilasta. Potilasta %-osuus > 3 kk 14,0 % ,0 % ,0 % 8,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 02/ / / / / / /2015 < 3 kk > 3 kk %-osuus 0,0 % Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui maaliskuussa 99,7 prosenttisesti. Valvira on velvoittanut ( ) euron sakon uhalla HUS:a huolehtimaan siitä, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy kaikilla erikoisaloilla saatetaan lain edellyttämälle tasolle mennessä. Valvira asetti euron uhkasakon, jos hoitoon pääsyä ja lähetteiden käsittelyaikoja ei saateta lain vaatimalle tasolle mennessä. Valviran päivätyssä raportissa todetaan, että saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli HUS:n kuntayhtymän alueella sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. Tämän vuoksi Valviran HUS:n kuntayhtymälle antama määräys on rauennut. Asia ei siten tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 10

11 Palveluiden kysyntä Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa maaliskuun lopussa 52 potilasta, joka on selkeä parannus vuoden lopusta (12/2014: 158). Kirurgiaan odotti 28 potilasta, silmätaudeille 15 ja keuhkosairauksille 3 potilasta. Korva- nenä- ja kurkkutaudeille odotti 2, psykiatriaan 2 ja lastentaudeille yksi potilas. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma, hoitotakuurajan ylittäneistä potilaista 46 on Hyks-sairaanhoitoalueella. Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen, ja yli 6 kk odottaneiden määrä on laskenut 67,1 % vuoden 2014 lopusta (12/2013:297, 12/2014: 158 ja 3/2015: 52). Potilasta %-osuus > 6 kk 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 52 2,5 % ,0 % ,5 % 1,0 % ,5 % / / / / / / /2015 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 % 11

12 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-3/ 2015 TA 1-3/ 2015 Poikk.-% Tot / TA Tot. 1-3/ 2014 Muutos-% Tot / Tot Rullaava 12 kk TA 1-12/ 2015 Tot. 1-12/ 2014 Jäsenkunnat ,1 % ,3 % Jäsenkuntien maksuosuus ,9 % ,6 % Muu laskutus jäsenkunnilta ,1 % ,2 % * Siirtoviivehoitopäivät ,6 % * Terv.keskuspäivystys ,8 % ,1 % * Muu palvelutuotanto ,7 % Muu laskutus ,4 % ,6 % Erva ,2 % ,0 % Muut sairaanhoitopiirit ,1 % ,2 % HYKSin Kliiniset Palvelut Oy ,3 % Ulkomailla asuvat ,4 % ,0 % Kelan maksamat ,3 % Puolustusvoimat ,1 % Muut maksajat ,1 % ,9 % Tammi-maaliskuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 2,2 milj. eurolla (+ 6,4 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-maaliskuussa 35,6 %. Vertailussa on kuitenkin huomioitava se, että vuoden 2014 tammi-maaliskuun laskutus oli poikkeuksellisen alhainen. Tammi-maaliskuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 37,2 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu on ollut Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Ahvenanmaan, Lapin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasvoi yhteensä 20,9 milj. eurolla (+ 5,6 %). Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti talousarvion 22,0 milj. eurolla (+ 5,9 %). Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,7 % ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,1 %. Laskutuksen raportoinnissa käytettävät vuoden 2014 tulosalueiden vertailutiedot ovat HUS:n vuoden 2015 sisäisten organisaatiomuutosten seurauksena hieman puutteelliset; Hyvinkään sha:n Kellokosken Hyksiin siirtyvien toimintojen palvelutuotannosta sisältyy raportoinnin v vertailulukuihin vain noin 1/3-osa. 2/3 osuus jäi Hyvinkään sairaanhoitoalueen lukuihin, vuositason vaikutus n. 20 milj. euroa. Kuntayhtymätasolla vertailutiedot ovat oikein. Vuonna 2014 Lapinjärveä laskutettiin virheellisesti 40 tuhatta euroa liikaa tartuntatautilääkkeistä. Vastaava summa on jäänyt laskuttamatta Askolalta. Virhe on korjattu helmikuulle

13 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot TA Tot Poikk.-% Tot / TA Muutos-% Tot / Tot TA 2015 Tot Rullaava 12kk Poikk.-% Rullaava 12kk/ TA2015 Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat ,2 % 6,3 % ,4 % H0049 Espoo ,2 % 6,3 % ,7 % H0091 Helsinki ,7 % 6,2 % ,0 % H0092 Vantaa ,8 % 5,9 % ,5 % H0235 Kauniainen ,7 % 12,5 % ,0 % H0245 Kerava ,3 % 9,7 % ,1 % H0257 Kirkkonummi ,6 % 4,9 % ,2 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat ,1 % 6,1 % ,4 % H0078 Hanko ,6 % 3,3 % ,5 % H0149 Inkoo ,2 % 1,6 % ,8 % 965 H0710 Raasepori ,6 % 7,7 % ,2 % Lohjan sha:n kunnat ,7 % 7,8 % ,1 % H0224 Karkkila ,6 % 14,4 % ,4 % H0444 Lohja ,8 % 7,5 % ,6 % H0755 Siuntio ,8 % 23,6 % ,4 % H0927 Vihti ,7 % 2,9 % ,6 % Hyvinkään sha:n kunnat ,3 % 1,8 % ,5 % H0106 Hyvinkää ,3 % 1,1 % ,2 % H0186 Järvenpää ,1 % 9,6 % ,8 % H0505 Mäntsälä ,4 % 1,5 % ,0 % H0543 Nurmijärvi ,3 % -1,7 % ,8 % H0858 Tuusula ,6 % -1,5 % ,4 % Porvoon sha:n kunnat ,1 % 3,0 % ,7 % H0018 Askola ,9 % 34,2 % ,5 % 880 H0407 Lapinjärvi ,9 % -8,7 % ,2 % 462 H0434 Loviisa ,7 % 0,2 % ,6 % H0611 Pornainen ,3 % -10,1 % ,7 % 817 H0638 Porvoo ,5 % 6,1 % ,5 % H0753 Sipoo ,5 % -5,4 % ,1 % Jäsenkunnat yhteensä ,9 % 5,6 % ,9 %

14 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin eri potilasta tammi-maaliskuussa. Määrä kasvoi 2,5 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 28 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kaksi yli euroa). Maaliskuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa kahdeksan ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät euroa (kolme yli euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on kehittynyt viime vuodesta + 6,9 %, ja se ylittää kokonaistasolla tavoitteen (tavoite 1,45 %). Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv ,9 204, ,3 191,6 193,7 194,9 195,8 195, ,2 198,2 198,3 198 Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % Muutos 2014/2013 0,6 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 14

15 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Deflatoimaton DRG-pistekustannus on laskenut 3,4 %. DRG-pisteet poimitaan nykyisin kunkin kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Deflatoiduin luvuin DRG-pistekustannus on laskenut 4,3 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi 1,5 % tuottavuuden kasvu, mikä on toteutunut tammi-maaliskuussa. (Deflatointi: Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 760,0 740,0 720,0 700,0 680,0 660, ,0 693, ,4 717,6 717,6 716,4 719,2 737,5 736,3 729,7 720,3 719,9 715,3 Muutos 2015/2014-5,2 %-3,4 % Muutos 2014/2013 (ei defl.) 5,4 % 3,8 % 3,3 % 3,1 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Sairaanhoitoaluekohtaisten DRG-pistetuottavuustunnuslukujen raportointi on viivästynyt organisaatioja laskentatunnistemuutoksista aiheutuvien päivitysten vuoksi. Lukujen laskenta on validoitavana ja tavoitteena on, että luvut ovat raportoitavissa toukokuussa. Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-maaliskuussa laskeneet 8,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 15

16 Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Henkilöstöä oli henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 384 henkilöllä (1,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-maaliskuussa 2015 yhteensä 4 527, mikä on 81 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu kuitenkin työaikalisien maksuaikataulusta johtuen raporttia tehdessä noin 40 henkilötyövuotta eli todellisuudessa henkilötyövuosia on tammi-maaliskuussa 2015 tehty noin henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuussa HUS julkaisi 462 työpaikkailmoitusta, joihin saatiin tammi-maaliskuussa yhteensä työpaikkahakemusta. Hakija- ja hakemusmäärät näyttävät lisääntyneen edellisvuodesta. Lomapalkkavarauksemme oli viime vuonna oletettua pienempi, mistä johtuen osittain myös alla olevassa taulukossa rivi jaksotettujen lomapalkkavarausten muutos on negatiivinen ja palkkakustannuksia vähentävä. Jotta näin olisi myös läpi vuoden ja ennen kaikkea tilinpäätösjaksotusta tehtäessä, niin vuosilomien pitämiseen ja niiden merkitsemiseen tietojärjestelmiin on tärkeää edelleen kiinnittää huomiota. Esimiehiä on ohjeistettu varmistamaan, että vuosilomat pidetään oikean lomakauden aikana. Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja euroa Muutos-% Maaliskuu Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ,2 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) ,6 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ,4 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) ,3 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma ,9 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö 158 0,1 % Maaliskuu ,0 % Huom: palkoista ja palkkioista on vähennetty henkilöstökorvaukset. Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Maaliskuu Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo tammi-maalis 1. päivä) 89 2,0 % Muutos pidetyissä vuosilomissa -10-0,2 % Muutos sairauspoissaoloissa -5-0,1 % Muutos koulutuspoissaoloissa 5 0,1 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa 4 0,1 % Muutos muissa poissaoloissa 1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet) 10 0,2 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015)* -14-0,3 % Maaliskuu ,8 % 16

17 Henkilöstö *) Työaikalisien maksuaikataulusta johtuen vuoden 2015 toteumaluvuista puuttuu noin 40 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet TOT 1-3/2015 TA 1-3/2015 TOT 1-3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha 2 502, , ,9 73,1 53, , ,0 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 288,5 283,2 275,1 5,3 13, , ,0 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 394,6 379,1 383,6 15,5 11, , ,4 - HYKS Psykiatria 367,3 341,0 344,9 26,3 22, , ,4 - HYKS Akuutti 126,6 120,9 123,1 5,7 3,5 489,6 495,9 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 284,9 275,8 277,6 9,1 7, , ,2 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 129,9 126,5 136,2 3,4-6,3 504,2 538,1 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 163,0 162,6 156,4 0,4 6,6 637,9 629,9 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 197,2 195,8 197,9 1,4-0,7 776,6 784,0 - HYKS Syöpäkeskus 99,8 96,0 95,9 3,8 4,0 385,9 386,3 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 152,2 147,4 158,2 4,8-6,0 580,0 623,3 - HYKS Tulehduskeskus 88,5 90,5 89,7-2,0-1,2 337,5 345,7 - HYKS Vatsakeskus 200,9 198,9 206,6 1,9-5,7 792,6 823,6 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 8,9 11,3 3,8-2,5 5,1 39,2 13,4 Hyvinkään sha 246,7 250,9 258,5-4,1-11, , ,5 Lohjan sha 151,5 147,1 146,4 4,4 5,1 575,4 587,2 Länsi-Uudenmaan sha 89,0 87,8 88,0 1,2 1,0 330,6 342,7 Porvoon sha 124,3 120,5 119,9 3,8 4,4 477,0 481,0 SAIRAANHOITOALUEET 3 113, , ,7 78,4 52, , ,3 Tilakeskus 6,0 5,8 5,1 0,2 0,9 23,0 19,2 Yhtymähallinto 24,3 27,1 22,6-2,7 1,7 101,2 87,9 Ulkoinen tarkastus 0,9 1,1 0,9-0,2 0,0 3,7 2,9 HUS-Työterveys 12,7 13,3 11,8-0,6 0,9 51,1 45,8 HUS-Tietohallinto 47,3 57,4 47,9-10,1-0,6 239,5 209,3 TULOSALUEET 91,0 104,5 88,2-13,4 2,8 418,5 365,1 HUS-Apteekki 38,1 37,7 38,2 0,4-0,1 145,2 146,8 HUS-Desiko 384,8 370,6 377,5 14,1 7, , ,3 HUS-Kuvantaminen 241,5 241,4 238,0 0,1 3,5 948,0 937,6 HUSLAB 311,3 305,5 302,5 5,8 8, , ,1 HUS-Logistiikka 68,7 63,0 66,6 5,7 2,1 260,0 267,1 HUS-Servis 191,5 190,2 187,6 1,3 3,9 734,9 733,4 Ravioli 82,0 81,9 85,9 0,1-3,8 321,0 343,6 LIIKELAITOKSET 1 317, , ,2 27,5 21, , ,8 HUS-KUNTAYHTYMÄ 4 522, , ,1 92,5 76, , ,2 17

18 Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 3/2015 TA 3/2015 TOT 3/2014 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. TA 2015 TP 2014 HYKS sha HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito HYKS Lasten ja nuorten sairaudet HYKS Psykiatria HYKS Akuutti HYKS Pää- ja kaulakeskus HYKS Sisätaudit ja kuntoutus HYKS Sysän- ja keuhkokeskus HYKS Naistentaudit ja synnytykset HYKS Syöpäkeskus HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia HYKS Tulehduskeskus HYKS Vatsakeskus Sairaanhoitoalueen johto, HYKS Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha SAIRAANHOITOALUEET Tilakeskus Yhtymähallinto Ulkoinen tarkastus HUS-Työterveys HUS-Tietohallinto TULOSALUEET HUS-Apteekki HUS-Desiko HUS-Kuvantaminen HUSLAB HUS-Logistiikka HUS-Servis Ravioli LIIKELAITOKSET HUS-KUNTAYHTYMÄ

19 Talous Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-maaliskuu 2015 KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,9 % ,6 % Muut palvelutulot ,3 % ,5 % Muut myyntitulot ,9 % ,0 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,7 % ,3 % Myyntituotot ,1 % ,1 % Maksutuotot ,3 % ,0 % Tuet ja avustukset ,7 % ,2 % Muut toimintatuotot ,4 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,1 % josta konserniyksiköiltä ,5 % ,5 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,8 % Henkilöstösivukulut ,1 % ,1 % Henkilöstökulut ,3 % ,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,8 % Avustukset ,2 % ,9 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,4 % Toimintakulut yhteensä ,7 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,2 % Toimintakulut ja poistot yht ,4 % ,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,3 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % ,8 % Tilikauden tulos ,1 % ,7 % 19

20 Talous Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,5 % ,3 % Muut myyntitulot ,9 % ,0 % Maksutuotot ,3 % ,0 % Tuet ja avustukset ,7 % ,2 % Muut toimintatuotot + EVO ,6 % ,6 % Korkotuotot ,6 % ,6 % Muut rahoitustuotot ,4 % ,7 % Toiminnan nettokulut ,9 % ,9 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,3 % ,5 % Sitovat nettokulut ,0 % ,0 % Sitovat nettokulut kuukausittain Sitovat nettokulut, euroa Tot2015 Tot2014 TA

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 HALLITUS 50 11.05.2015 TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 Tammi-maaliskuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Erityisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (8) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Toiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12.8.2015 6/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot Kannen kuva: Kimmo Räisänen Tilinpäätös 2015 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

HALLITUS

HALLITUS HALLITUS 155 30.11.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö )

OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö ) HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 29.9.2015 OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö 7.9.2015 100) HUS:n hallitus on kokouksessaan 7.9.2015 päättänyt pyytää HYKS-lautakunnalta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

VALTUUSTO

VALTUUSTO VALTUUSTO 42 16.12.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 8 08.03.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9/00/02/00/02/2015 HYKS 8 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2017 hyväksyttiin

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2016 YHTEENVETO

TILINPÄÄTÖS 2016 YHTEENVETO TILINPÄÄTÖS 2016 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2016. Elektiivisten lähetteiden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot