Henkilöstökertomus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstökertomus 2015"

Transkriptio

1 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä henkilöstöpäällikkö Katja Jyräs Toimielin Toimielin Toimielin Toimielin Toimielin Toimielin Toimielin Toimielin

2 SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖ KONSERNISSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE TYÖNTEKIJÖIDEN JAKAANTUMINEN HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIRAKENNE KOKOAIKAISTEN JA OSA-AIKAISTEN TYÖSUHTEIDEN OSUUS HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS KONSERNIN HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE SAIRAUSPOISSAOLOT JA TAPATURMAT YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN KOKONAISSUMMA TILIKAUDELLA PALKITSEMINEN HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA KOULUTUS KOULUTUSPÄIVÄT JA HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE TYÖTERVEYS Sivu 2 / 21

3 JOHDANTO Henkilöstökertomus vuodelta 2015 on toteutettu siten, että Xamkin, Kyamkin ja Mamkin henkilöstön tunnusluvut on koottu yhteen. Henkilöstökertomuksen rakenne perustuu Kauppa- ja teollisuusministeriön kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen. Henkilöstökertomus kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta, ja henkilöstömenoista. Se sisältää lisäksi tietoja henkilöstön tilasta mm. sairauspoissaoloista, työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitoa koskevista toimenpiteistä. Vuoden 2015 henkilöstön määrää ja rakennetta koskevat tiedot perustuvat vuoden viimeisen päivän ( ) tilanteeseen. Osa tiedoista, kuten poissaolot ja koulutuspäivät, on kerätty koko vuoden ajalta. Henkilöstökertomuksen tiedot on koottu palkkahallinnon Personec F.K.- ja F ESS järjestelmistä, henkilöstöhallinnon Personec hr järjestelmästä sekä taloushallinnon tietojärjestelmästä SAP r/3. Henkilöstökertomuksen on tarkoitus kertoa johdolle ja henkilöstölle, mikä on organisaatioiden henkilöstön tila ja mihin osa-alueisiin tulisi jatkossa kiinnittää yhä enemmän huomiota. 1 HENKILÖSTÖ 1.1 Konsernissa tapahtuneet muutokset Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun organisaation rakentaminen eteni vuoden 2015 helmikuussa, kun toimitusjohtajan ja rehtorin tehtävään valittiin Heikki Saastamoinen ja vararehtoriksi Mirja Toikka. Kehitysjohtajaksi valittiin kesäkuussa Kalevi Niemi. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyi fuusiossa syntyvän ammattikorkeakoulun strategian Strategiatyön kuulemis- ja ideointiprosessiin osallistui laajasti niin henkilökuntaa, sidosryhmiä kuin opiskelijoitakin. Xamkin uudet arvot syntyivät yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa; Luotettavuus Toiminnassamme korostuvat luottamus ja arvostus. Tapamme toimia on turvallinen ja oikeudenmukainen. Kannamme vastuun tehtävämme suorittamisesta. Yhteisöllisyys Muodostamme toimivan korkeakouluyhteisön. Opiskelijat ovat toimintamme keskiössä. Edelläkävijyys Koulutamme tulevaisuuden osaajia. Haluamme menestyä. Luomme vaurautta myös ympäristöömme. Sivu 3 / 21

4 Henkilöstön osaamisen uudistumista, työelämätaitoja ja jatko-opintoja on tuettu mm. mahdollisuudella opiskella työajalla. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävät toimenpiteet täsmennetään vuosittain henkilöstön koulutussuunnitelmassa. Lisäksi työtyytyväisyys ja esimiestyön ovat tärkeitä, joten niitä seurataan vuosittain tehtävillä kyselyillä. Konsernin henkilöstön määrä pysynee vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla. Kokonaishenkilöstömäärä kuitenkin laskee, kun Xamkin, Kyamkin ja Mamkin päällekkäisiä toimintoja tiivistetään fuusioon valmistautuessa. Henkilöstömäärän muutos on yksiköiden henkilöstömäärissä suhteellisen pieni, mutta näkyvissä on tasainen henkilöstömäärän pudotus. Henkilöstön eläköityminen tai muu poistuma voi johtaa töiden uudelleen organisointiin tehtävämuutosten kautta, jolloin kaikkiin tehtäviin ei rekrytoida uusia työntekijöitä. 1.2 Henkilöstön määrä ja rakenne Tilikauden viimeisenä päivänä henkilöstömäärä oli Xamkissa 96, Kyamkissa 269 ja Mamkissa 374. Xamkin ja Mamkin luvuissa ei ole mukana henkilöt, joilla on yli 2 kuukautta kestävä poissaolo Xamk Kyamk Mamk Yhteensä konserni Henkilöitä yhteensä Vakituisia Määräaikaisia Taulukko 1. Henkilöstön määrä ajankohtana Henkilöitä yhteensä Vakituisia Määräaikaisia Sijaisia Taulukko 2. Henkilöstön määrät vuosina Xamkissa, Kyamkissa ja Mamkissa, ajankohtana Sivu 4 / 21

5 Xamkin henkilöstön määrä ja rakenne Xamkissa työskenteli tilikauden viimeisenä päivänä 96 henkilöä (vuonna 2014: 93), joista miehiä 33 (vuonna 2014: 32) ja naisia 63 (vuonna 2014: 61). Xamkin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2015 oli 95 henkilöä (vuonna 2014: 94, vuonna 2013: 65). Xamk Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Henkilöitä yhteensä Vakituisia Määräaikaisia Sijaisia Taulukko 3. Xamkin henkilöstön määrät vuosina , ajankohtana Xamkissa päätoimisesta henkilöstöstä työskenteli 92,7 % toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa (vuonna 2014: 92,5 %), määräaikaisessa työsuhteessa 3,1 % (vuonna 2014: 3,2 %) ja sijaisena 4,2 % (vuonna 2014: 4,3 %). Kyamkin henkilöstön määrä ja rakenne Kyamkissa työskenteli tilikauden viimeisenä päivänä 269 henkilöä (vuonna 2014: 285), joista miehiä 118 (vuonna 2014: 122) ja naisia 151 (vuonna 2014: 163). Vuoden 2014 tilanteeseen verrattuna päätoimisen henkilöstön määrä on vähentynyt 16 henkilöllä. Kyamkin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2015 oli 282 henkilöä (vuonna 2014: 319, vuonna 2013: 366). Henkilöitä yhteensä Sivu 5 / 21 Kyamk Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht Vakituisia Määräaikaisia Sijaisia Taulukko 4. Kyamkin henkilöstön määrä vuosina , ajankohtana Kyamkissa päätoimisesta henkilöstöstä työskenteli 76,2 % toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa (vuonna 2014: 72,3 %), määräaikaisessa työsuhteessa 21,6 % (vuonna 2014: 27,0 %) ja sijaisena 2,2 % (vuonna 2014: 0,7 %).

6 Mamkin henkilöstön määrä ja rakenne Mamkissa työskenteli tilikauden viimeisenä päivänä 374 henkilöä (vuonna 2014: 359), joista miehiä 133 (vuonna 2014: 128) ja naisia 241 (vuonna 2014: 231). Vuoden 2014 tilanteeseen verrattuna päätoimisen henkilöstön määrä on lisääntynyt (+15). Mamkin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2015 oli 357 henkilöä (vuonna 2014: 359, vuonna 2013: 373). Mamk Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Henkilöitä yhteensä Vakituisia Määräaikaisia Sijaisia Taulukko 5. Mamkin henkilöstön määrä vuosina , ajankohtana Mamkissa päätoimisesta henkilöstöstä työskenteli 74,6 % toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa (vuonna 2014: 74,7 %), määräaikaisessa työsuhteessa 21,9 % (vuonna 2014: 20,6 %) ja sijaisena 3,5 % (vuonna 2013: 4,7 %). 1.3 Työntekijöiden jakaantuminen henkilöstöryhmittäin Konsernissa päätoimisesta henkilöstöstä vuonna 2015 opetushenkilöstöä oli 340 (2014: 343), TKI-henkilöstöä 120 (2014: 118) ja muuta henkilöstöä 280 (2014: 276). Opetushenkilöstö TKIhenkilöstö Muu henkilöstö Xamk Kyamk Mamk Yhteensä Taulukko 6. Konsernissa työntekijöiden jakaantuminen henkilöstöryhmittäin, ajankohtana Sivu 6 / 21

7 Xamk Kyamk Mamk Opetushenkilöstö TKI-henkilöstö Muu henkilöstö Taulukko 7. Konsernissa työntekijöiden jakaantuminen henkilöstöryhmittäin Xamk Xamkin päätoiminen henkilöstö koostuu vain hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstä. Edelliseen vuoteen verrattuna hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrä kasvoi 3 henkilöllä kun valitut johtajat siirtyivät Kyamkista ja Mamkista Xamkiin. XAMK Muu henkilökunta miehet naiset YHT miehet naiset YHT Atk-henkilöstö Kirjastohenkilöstö Huoltohenkilöstö Hallintohenkilöstö Opetuksen tukihenkilöstö TKI-toiminnan tukihenkilöstö Muu Yhteensä Taulukko 8. Xamkin työntekijöiden jakaantuminen henkilöstöryhmittäin Sivu 7 / 21

8 Kyamk Kyamkin päätoimisesta henkilöstöstä vuonna 2015 opetushenkilöstöä oli 157. Edelliseen vuoteen verrattuna opetushenkilöstön yhteismäärä pysyi samana, mutta yliopettajien määrä laski 3 henkilöllä, lehtorien määrä sen sijaan kasvoi 2 henkilöllä ja tuntiopettajien määrä kasvoi 1 henkilöllä. Muun henkilöstön määrä laski 15 henkilöllä. KYAMK Muu henkilökunta miehet naiset YHT miehet naiset YHT Atk-henkilöstö Kirjastohenkilöstö Huoltohenkilöstö Hallintohenkilöstö Opetuksen tukihenkilöstö TKI-toiminnan tukihenkilöstö Muu Yhteensä Opetushenkilöstö Yliopettaja Lehtori Tuntiopettaja Yhteensä Yhteensä koko henkilöstö Taulukko 9. Kyamkin työntekijöiden jakaantuminen henkilöstöryhmittäin Sivu 8 / 21

9 Mamk Mamkin päätoimisesta henkilöstöstä vuonna 2015 opetushenkilöstöä oli 183. Edelliseen vuoteen verrattuna opettajien määrä muuttui: yliopettajien määrä kasvoi 1 henkilöllä ja lehtorien määrä 4 henkilöllä. Tuntiopettajien määrä sen sijaan laski 8 henkilöllä. Muun henkilöstön määrä kasvoi 18 henkilöllä. MAMK Muu henkilökunta miehet naiset YHT miehet naiset YHT Atk-henkilöstö Kirjastohenkilöstö Huoltohenkilöstö Hallintohenkilöstö Opetuksen tukihenkilöstö TKI-toiminnan tukihenkilöstö Muu Yhteensä Opetushenkilöstö Yliopettaja Lehtori Tuntiopettaja Yhteensä Yhteensä koko henkilöstö Taulukko 10. Mamkin työntekijöiden jakaantuminen henkilöstöryhmittäin Sivu 9 / 21

10 1.4 Henkilöstön sukupuolirakenne Vuonna 2015 konsernin päätoimisesta henkilökunnasta naisten osuus oli 61,5 % ja edellisenä vuonna 62,3 %. Konsernin sukupuolijakauma Xamk, ,4 % 65,6 % Xamk, ,4 % 65,6 % Kyamk ,1 % 55,9 % Mies Kyamk ,8 % 57,2 % Nainen Mamk, ,6 % 64,4 % Mamk, ,7 % 64,3 % Taulukko 11. Sukupuolijakauma , ajankohtana Xamk Vuonna 2015 Xamkissa päätoimisesta henkilökunnasta naisten osuus oli 65,6 %, joten osuus pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Sivu 10 / 21

11 Kyamk Vuonna 2015 Kyamkissa päätoimisesta henkilökunnasta naisten osuus oli 56,0 %, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 57,2 %. Taulukko 12. Kyamkin henkilöstön sukupuolijakauma Mamk Vuonna 2015 Mamkissa päätoimisesta henkilökunnasta naisten osuus oli 64,4 %, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 64,3 %. Taulukko 13. Mamkin henkilöstön sukupuolijakauma Sivu 11 / 21

12 1.5 Kokoaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden osuus tilanteen mukaan Xamkin kokoaikaisen henkilöstön määrä oli 96,88 % ja osa-aikaisten määrä 3,13 %. Kokoaikaisen henkilöstön määrä Kyamkissa oli 84,07 % ja osa-aikaisen henkilöstön määrä oli 15,93 %. Kokoaikaisen henkilöstön määrä Mamkissa oli 91,71 % ja osa-aikaisen henkilöstön määrä oli 8,29 % koko henkilöstön lukumäärästä. 1.6 Henkilöstön vaihtuvuus Vuonna 2013 aloitettiin Xamkin organisaation rakentaminen siten, että tukipalveluita siirrettiin Xamkiin Kyamkista ja Mamkista. Vuonna 2014 tukipalveluita siirrettiin lisää Xamkiin seuraavasti: Mamkin viestintä- ja markkinointipalveluista 7 työntekijää ja Kyamkista 5, Mamkin opiskelijapalveluista 15 työntekijää ja Kyamkista 12. Vuonna 2015 Xamkiin siirtyi 3 henkilöä, kun johtajia valittiin uuteen organisaatioon. Xamk Xamkissa vuonna 2015 eläkkeelle siirtyi 1 henkilö (2014: 1 hlö) ja määräaikaisia työsuhteita päättyi 3 (2014: 4 kpl). Määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoitiin 3 henkilöä. Kyamk Vuoden 2015 aikana siirtyi eläkkeelle 6 henkilöä (2014: 8 hlöä) ja määräaikaisia työsuhteita päättyi 25. Kyamkissa rekrytointiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 2 henkilöä. Määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoitiin 17 uutta henkilöä. Mamk Vuonna 2015 eläkkeelle siirtyi 7 henkilöä (2014: 11 hlö) ja määräaikaisia työsuhteita päättyi 14 (2014: 14 kpl). Mamkissa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen rekrytoitiin 29 henkilöä ja määräaikaisiin työsuhteisiin 35 henkilöä. Sivu 12 / 21

13 1.7 Konsernin henkilöstön ikärakenne Xamkin henkilöstön keski-ikä oli 48 (vuonna 2014: 47,4) vuotta, Kyamkin 49,8 (vuonna 2014: 49,1) vuotta ja Mamkin 46,9 (vuonna 2014: 47,0) vuotta Xamk Kyamk Mamk Taulukko 14. Konsernin henkilöstön ikärakenne Päätoimisen henkilöstön ikärakenne Xamk 7,0 7,0 10,0 12,0 10,0 11,0 12,0 4,0 5,0 3,0 4,0 2,0 3,0 3,0 3,0 0, Miehet Naiset Taulukko 15. Xamkin henkilöstön ikärakenne Sivu 13 / 21

14 Taulukko 16. Kyamkin henkilöstön ikärakenne Taulukko 17. Mamkin henkilöstön ikärakenne Sivu 14 / 21

15 1.8 Sairauspoissaolot ja tapaturmat Xamkissa sairauspoissaoloja oli vuoden 2015 aikana 746 päivää (vuonna 2014: 970), joka on 30,4 % kaikista poissaoloista. Kyamkissa sairauspoissaoloja oli vuoden 2015 aikana 2552 päivää (vuonna 2014: 2592), joka on 37,9 % kaikista poissaoloista. Mamkissa sairauspoissaoloja vuoden 2015 aikana oli 3367 (vuonna 2014: 2294) päivää, joka on 44,6 % kaikista poissaoloista. Vuonna 2015 Xamkissa työmatkatapaturmasta aiheutui 25 työstä poissaolopäivää. Kyamkissa 1 työtapaturma, josta aiheutui 16 työstä poissaolopäivää. Mamkissa työmatkatapaturmasta aiheutui 16 työstä poissaolopäivää. Xamkin sairauslomat ja tapaturmat Sairausloma Työtapaturma Työmatkatapaturma Taulukko 18. Xamkin henkilöstön sairauslomat ja tapaturmat kalenteripäivinä vuosina Sivu 15 / 21

16 Kyamkin sairauslomat ja tapaturmat Sairausloma Työtapaturma Työmatkatapaturma Taulukko 19. Kyamkin henkilöstön sairauslomat ja tapaturmat kalenteripäivinä vuosina Mamkin sairauslomat ja tapaturmat Sairausloma Työtapaturma Työmatkatapaturma Taulukko 20. Mamkin henkilöstön sairauslomat ja tapaturmat kalenteripäivinä vuosina Sivu 16 / 21

17 1.9 Yhteistoimintaneuvottelut Yhteistoimintaneuvotteluja pidettiin vain organisaatiomuutokseen liittyen loka-joulukuussa Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena ei irtisanottu työntekijöitä. 2 PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN KOKONAISSUMMA TILIKAUDELLA Xamkissa, Kyamkissa ja Mamkissa Sivistystyönantajien Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaisesti palkkoja korotettiin elokuun alusta lukien hallintoja tukipalveluhenkilöstöllä työehtosopimusten mukaisella 0,3 prosentin yleiskorotuksella. Opetushenkilöstöllä yleiskorotus oli 0,4 %. Konserni M Palkat ja palkkiot 36,5 36,7 Eläkekulut 7,1 7,1 Muut henkilöstön sivukulut 1,9 1,7 Yhteensä 45,5 45,5 Taulukko 21. Konsernin palkat ja palkkiot, eläkekulut ja sivukulut vuosina M Xamk Kyamk Mamk Palkat ja palkkiot 3,9 3,4 14,0 14,8 18,6 18,5 Eläkekulut 0,7 0,6 2,8 3,0 3,6 3,5 Muut henkilöstön sivukulut 0,1 0,1 0,8 0,6 1 1,0 Yhteensä 4,7 4,1 17,6 18,4 23,2 23,0 Taulukko 22. Xamkin, Kyamkin ja Mamkin palkat ja palkkiot vuosina PALKITSEMINEN Henkilöstön palkitsemisella on tärkeä merkitys konsernin strategian toteuttamisen ja henkilöstön sitoutumisen kannalta. Palkitsemisjärjestelmien piiriin kuuluu koko henkilöstö. Sivu 17 / 21

18 Xamk ja Mamk Konsernissa jaettiin keskuskauppakamarin ansiomerkit työvuosista pronssinen, hopeinen tai kultainen myönnetään vähintään kymmenen vuoden työskentelystä saman työnantajan palveluksessa. Vuonna 2015 merkkejä jaettiin seuraavasti: Xamk 10-vuotisansiomerkin sai 2 henkilöä ja 20-vuotisansiomerkin 8 henkilöä. Kyamk 10-vuotisansiomerkin sai 5 henkilöä, 20-vuotisansiomerkin 6 henkilöä, 30-vuotisansiomerkin 2 henkilöä ja 40-vuotisansiomerkin 1 henkilö. Mamk 10-vuotisansiomerkin sai 9 henkilöä, 20-vuotisansiomerkin 8 henkilöä ja 30-vuotisansiomerkin 2 henkilöä. 4 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA KOULUTUS Xamkin strategian toiminta-ajatuksen mukaisesti henkilökunnan tulee kyetä ratkaisemaan alansa nykyiset ja tulevat haasteet sekä henkilöstön osaamistaso on korkea. Tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan henkilöstöä, jolla on tämän päivän tietotaitoa ja osaamista. Kehittämisen työkaluja ovat työilmapiirimittaukset, työyhteisön kehityskeskustelut sekä esimiehen ja työntekijän väliset kehityskeskustelut. Tavoitteiden toteutumista seurataan lisäksi yksiköiden tuloskorteilla. Henkilöstön osaamis- ja koulutusastetta on nostettu johdonmukaisesti mm. myöntämällä palkallista työaikaa opiskeluun, työelämäjaksoilla ja tukemalla rahallisesti opintoihin liittyvissä kuluissa. Tulevaa fuusiota ajatellen tulee konsernissa henkilöstön osaamisen kehittämiseen rakentaa yhteneväinen toimintatapa myös tulevaisuudessa, jotta pystytään vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön osaamistarpeisiin. 4.1 Koulutuspäivät ja henkilöstön koulutusrakenne Koulutuspäivien lukumäärä tilikauden aikana oli henkilöä kohden Xamkissa 5 päivää, Kyamkissa 7 päivää ja Mamkissa 7 päivää. Osaamisen kehittämiseen on sisällytetty työnantajan järjestämä tai hankkima koulutus, työnantajan palkallisena työvapaana hyväksymän opiskeluvapaa sekä opetushenkilöstön osalta työsuunnitelmassa vahvistettu aika, joka on tarkoitettu käytettäväksi koulutuksessa oloon tai itseopiskeluun. Sivu 18 / 21

19 Henkilöstöryhmä Xamk Kyamk Mamk Konserni Opettajat Muu henkilöstö Yhteensä Taulukko 23. Konsernissa osaamisen kehittämiseen käytetyt työpäivät vuonna Henkilöstön koulutusrakenne Konsernin henkilöstössä on enemmistö korkeakoulututkinnon suorittaneita. Vuonna 2015 henkilöstöstä 83,3 prosenttia oli korkeakoulu- tai jatkotutkinnon suorittaneita. Koulutustaso Xamk Kyamk Mamk Konserni Tohtori Lisensiaatti Ylempi kk-tutkinto Alempi kk-tutkinto Muu tutkinnot Taulukko 24. Konsernin henkilöstön koulutusrakenne vuonna 2015 (taulukossa alempi kk-tutkinto sisältää amk-tutkinnot) Koulutustaso Xamk kpl % kpl % Tohtori 3 3,1 1 1,1 Lisensiaatti 2 2,1 1 1,1 Ylempi kk-tutkinto 25 26, ,6 Alempi kk-tutkinto 1 1,0 0 0 AMK-tutkinto 34 35, ,7 Muu tutkinnot 31 32, ,6 Taulukko 25. Xamkin henkilöstön koulutusrakenne ajankohtana Sivu 19 / 21

20 Kyamk Koulutustaso kpl % kpl % kpl % Tohtori 14 5,2 17 5,7 16 4,5 Lisensiaatti 10 3,7 11 3,7 15 4,2 Ylempi kk-tutkinto , , ,9 Alempi kk-tutkinto 51 19, , ,1 Muu tutkinnot 35 13, , ,3 Taulukko 26. Kyamkin henkilöstön koulutusrakenne ajankohtana Mamk Koulutustaso kpl % kpl % kpl % Tohtori 49 13, ,0 36 9,8 Lisensiaatti 23 6,1 26 7,2 24 6,5 Ylempi kk-tutkinto , , ,4 Alempi kk-tutkinto 2 0,5 1 0,3 7 1,9 AMK-tutkinto 61 16, , ,2 Muu tutkinnot 40 10,7 34 9,5 34 9,2 Taulukko 27. Mamkin henkilöstön koulutusrakenne ajankohtana TYÖTERVEYS Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstöhallinto pyrkii henkilöstön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseen mm. osallistumalla työkykyä ylläpitävään toimintaan. Tavoitteena on, terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisy, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy, työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Xamkin työterveyshuoltoa koskevat sopimukset on tehty Mikkelissä Etelä-Savon työterveys Oy:n, Savonlinnassa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Kouvolassa Kouvolan Lääkäriasema Ky:n ja Kotkassa Kymijoen Työterveyden kanssa ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Kyamkin työterveyshuollon sopimukset on tehty Kouvolassa Kouvolan Lääkäriasema Ky:n ja Kotkassa Kymijoen työterveyshuollon kanssa. Mamkin työterveyshuoltoa koskevat sopimukset on tehty Mikkelissä Etelä-Savon työterveys Oy:n, Savonlinnassa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kotkassa Kymijoen Työterveyden kanssa. Sivu 20 / 21

21 Xamkissa ja Mamkissa kaikkien paikkakuntien työterveyshuoltoa koskevat sopimukset ovat saman sisältöisiä. Työterveyshuollon kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti (kulut ovat täysimääräisenä ja eivät sisällä kelan korvausta): Työterveydenhuollon kustannukset Xamk Eur/vuosi Xamk Eur/hlö Kyamk Eur/vuosi Kyamk Eur/hlö Mamk Eur/vuosi Mamk Eur/hlö Taulukko 28. Konsernin työterveydenhuollon kustannukset vuosina ja henkilöä kohti Sivu 21 / 21

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Työsuojelutoimikunta 14.03.2016 Aika 14.03.2016 klo 13:08-13:39 Paikka Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstön palkitseminen ja muistaminen

Henkilöstön palkitseminen ja muistaminen 1 Henkilöstön palkitseminen ja muistaminen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN JA MUISTAMINEN Vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö Voimaantulo 1.1.2017 Päätös Johtoryhmä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Videokokous: Mikkeli Kuitula, Kotka A3033, Kouvola neuvottelutila 247

Videokokous: Mikkeli Kuitula, Kotka A3033, Kouvola neuvottelutila 247 Pöytäkirja 2/2016 1 (17) Yhteistoimintaneuvottelukunta 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 10:03-11:15 Paikka Videokokous: Mikkeli Kuitula, Kotka A3033, Kouvola neuvottelutila 247 Käsitellyt asiat Asia Otsikko

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002

SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 2002 SECURITAS OY HENKILÖSTÖRAPORTTI 22 Vuonna 22 talouden kasvuvauhti hidastui hieman, mikä näkyi myös henkilöstömäärän kehityksessä. Koulutusrintamalla vuosi oli kuitenkin aktiivinen. Yhtäältä tämä johtui

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/ (20) Yhteistoimintaneuvottelukunta Aika klo 13:00-14:59. Mikkeli H208, Kotka C2010, Kouvola150

Pöytäkirja 3/ (20) Yhteistoimintaneuvottelukunta Aika klo 13:00-14:59. Mikkeli H208, Kotka C2010, Kouvola150 Pöytäkirja 3/2016 1 (20) Yhteistoimintaneuvottelukunta 21.09.2016 Aika 21.09.2016 klo 13:00-14:59 Paikka Mikkeli H208, Kotka C2010, Kouvola150 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 89 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Toiminta- ja henkilöstösuunnitelma sekä talousarvio 2016. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Toiminta- ja henkilöstösuunnitelma sekä talousarvio 2016. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Toiminta- ja henkilöstösuunnitelma sekä talousarvio 2016 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Sisällys 1 Katsaus vuoteen 2015... 1 2 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016... 3 3 Henkilöstösuunnittelu ja sen

Lisätiedot

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit

Rapor'pake*t. Työhyvinvoinnin seuraaminen ja mittaaminen. Henkilöstön tunnusluvut. Tasaarvosuunnitelma. Hälytysraportit Rapor'pake*t Rapor'pake*t 4 raporttipakettia työhyvinvoinnin seuraamiseen ja mittaamiseen henkilöstön tunnuslukujen analysoimisen hälytysraportit tukemaan päivittäistä johtamista tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metsolan kampus, Pääskysentie 1, Kotka, neuvottelutila C2010

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metsolan kampus, Pääskysentie 1, Kotka, neuvottelutila C2010 2/2017 1 (14) Aika klo 10:00-13:00 Paikka ammattikorkeakoulu, Metsolan kampus, Pääskysentie 1, Kotka, neuvottelutila C2010 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaaminen 3 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen

Tehokkaampaa käyttöä. Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Tehokkaampaa käyttöä Henkkariklubi 28.5.2015 Perttu Seppänen Sisältö Raporttipaketit ja raportointi Mepco Excel Word dokumenttipohjat Henkilötiedot muihin järjestelmiin > Masterdata! Kurssitiedot muihin

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Johtoryhmä 7.3.2014 HEKE-tiimi 20.3.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 8.4.2014 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Kasarmin kampus Mikkeli, H-rakennus, 2. kerros, neuvottelutila H208,

Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Kasarmin kampus Mikkeli, H-rakennus, 2. kerros, neuvottelutila H208, Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Yhteistoimintaneuvottelukunta 27.10.2015 Aika 27.10.2015 klo 10:00-10:57 Paikka Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Kasarmin kampus Mikkeli, H-rakennus, 2. kerros, neuvottelutila H208,

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 06.02.2015 Aika 06.02.2015 klo 13:05-14:05 Paikka Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa

Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa Työhyvinvoinnin johtaminen osana suuryrityksen strategiaa t Ifin Suuryritysten riskienhallintapäivä 25.1.2012 2012 Sirpa Huuskonen Esityksen sisältö ISS:n Hyvissä voimissa työhyvinvointiohjelma ja TTT-johtaminen

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 14.6.2006, päivitys hyväksytty AMK-hallituksessa 19.6.2012

Hyväksytty AMK-hallituksessa 14.6.2006, päivitys hyväksytty AMK-hallituksessa 19.6.2012 Hyväksytty AMK-hallituksessa 14.6.2006, päivitys hyväksytty AMK-hallituksessa 19.6.2012 Kannen kuva: Henkilöstöä MAMKin 20-vuotisjuhlissa syksyllä 2011. Mikkelin ammattikorkeakoulun osaamis- ja henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

Videokokous: Kotka BK0022, Kouvola päärakennus 247, Mikkeli H208

Videokokous: Kotka BK0022, Kouvola päärakennus 247, Mikkeli H208 Pöytäkirja 2/2015 1 (20) Johtoryhmä 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 09:45-12:06 Paikka Videokokous: Kotka BK0022, Kouvola päärakennus 247, Mikkeli H208 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3-hanke... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1. Hankinnan tausta

Lisätiedot

Valtakunnallinen toimija, paikallisesti lähellä.

Valtakunnallinen toimija, paikallisesti lähellä. Valtakunnallinen toimija, paikallisesti lähellä. 1 Se aito työterveyshuolto Missiomme on parantaa työkykyä ja työterveyttä, ennaltaehkäistä riskejä ja edistää suomalaista työhyvinvointia. Työn, terveyden

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen

Sisällysluettelo Johdanto Henkilöstömäärä Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Eläköityminen Henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Henkilöstömäärä 2 3 Henkilöstön ikärakenne 5 4 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 6 5 Terveysperusteiset poissaolot 6 6 Eläköityminen 7 7 Työvoimakustannukset

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS Pöytäkirja 4/2015 id150263 1 (10) Osakeyhtiön hallitus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA to klo 13.08 15.45. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen kampus, pajakabinetti

Lisätiedot

Videokokous: Mikkeli H-rakennuksen neuvottelutila - Kotka rehtorin työhuone B Kouvola 150

Videokokous: Mikkeli H-rakennuksen neuvottelutila - Kotka rehtorin työhuone B Kouvola 150 Pöytäkirja 1/2016 1 (19) Yhteistoimintaneuvottelukunta 24.02.2016 Aika 24.02.2016 klo 13:15-15:00 Paikka Videokokous: Mikkeli H-rakennuksen neuvottelutila - Kotka rehtorin työhuone B1014 - Kouvola 150

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot