JOTTA VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ OLISI EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOTTA VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ OLISI EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ"

Transkriptio

1 JOTTA VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ OLISI EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ Alustuspuheenvuoro TALVITYHYT-SEMINAARI Vaasa

2 Tästä lähdetään

3 Jotain tarvitsee tehdä Olemme luvanneet yhteiskuntana itsellemme etuudet, joiden kustantaminen edellyttää keskimäärin 40 vuoden työuria Ahvenanmaalaisten naisten työurat ovat Suomen pisimmät, esimerkiksi Kainuussa miesten työurat jäävät alle 30 vuoteen Tosiasiassa jäämme eläkkeelle keskimäärin vähän yli 60 vuoden ja työkyvyttömyyseläkkeelle pari vuotta yli 50 vuoden iässä Usein eläkkeelle jäädään alentuneen työkyvyn takia

4 Jotain tarvitsee tehdä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain noin työntekijää Työikäisiä henkilöitä kuolee vuosittain noin Työpaikkatapaturmissa on viime vuosina kuollut vuosittain työntekijää; 2013 kaikkien aikojen alhaisin luku eli 20 Kuolemaan johtaneilla työtapaturmilla mitattuna elämä työpaikoilla on keskimäärin suunnilleen kymmenen kertaa turvallisempaa kuin suomalaisten muu elämä keskimäärin, mikä on työsuojelutyön hieno saavutus

5 STM:n virkamiesjohdon strateginen linjaus (2010) Elinikäinen työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä. Tavoitetila vuonna 2020, luvut osoittavat muutosta verrattuna vuoteen 2010: Ammattitautien määrä vähenee 10 % Työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 % Työn aiheuttama haitallinen kuormitus vähenee: Koettu fyysinen kuormitus vähenee 20 % Koettu psyykkinen kuormitus vähenee 20 %

6 Työurien pidentämisen perusteluja Me haluamme nauttia hyvinvoinnista jonka olemme yhteiskuntana itsellemme luvanneet, mutta sen kustantamiseen on oltava riittävä BKT BKT = tuottavuus x työtunnit Eläkkeelle siirtyviin ikäluokkiin syntyi suuruusluokaltaan lasta ja nyt työelämään tuleviin syntyi vastaavasti lasta Sen varaan ei voida laskea että tuottavuus kaksinkertaistuisi, joten myös työtuntien kokonaismäärää on lisättävä, jos ja kun haluamme nauttia hyvinvoinnista, jonka olemme yhteiskuntana itse itsellemme luvanneet

7 Esimerkki yhteiskuntapoliittisesta vaikuttavuustavoitteesta: Työurien pidentymismahdollisuuksia 1,5 vuotta, jos eläkkeelle johtava työkyvyttömyys saadaan nollaan 1,5 kuukautta, jos työtapaturmat saadaan nollaan Jos työntekijä menettää henkensä tai koko terveytensä, hänen työuraansa ei voi pidentää millään konstilla

8 Pienimmän riesan kaksikaistainen tie Poistetaan ja vähennetään työstä ja työolosuhteista tekijöitä, jotka turmelevat työkykyä ja työntävät pois työelämästä JA Lisätään työhön ja työolosuhteisiin tekijöitä, jotka lisäävät työhyvinvointia ja työn vetovoimaa Jos ja kun työuriin pitää saada noin kolme lisävuotta, kumpaakin keinoa tarvitaan

9 Työhyvinvointi - mitä se on? Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työntekijä ja työyhteisö työskentelevät osaavasti ja tuottavasti turvallisessa ja terveellisessä työssä, hyvin johdetussa organisaatiossa kokien työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi sekä elämän hallintaa tukevaksi. (TTL 2008, Progress/application for programme vp/2007/005/371)

10 Työhyvinvointi - mistä se koostuu? Arkijärki ja tieteelliset tutkimukset antavat suunnilleen saman tuloksen, kun on kysymys työhyvinvoinnin alkuaineista: kaiken peruskivi on kirkas käsitys siitä, mitä työtä ollaan tekemässä ja miksi sitä tehdään toinen seikka on vaatimusten ja mahdollisuuksien tai odotusten ja edellytysten tasapaino hyvä työyhteisö auttaa monessa asiassa. reilu pomo on hyvä asia palkka on tärkeä, mutta se ei ole kaikkein tärkein.

11 Samantapaisia sanoja vähän eri asioista Työsuojelu Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. (PeL 18 ) Työhyvinvointi (ehkä paremmin: hyvinvointityöpaikka) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. (TTL/EU:n Progress-hanke) Työ(elämä)n laatu Työn sisäinen laatu; työtaidot; elinikäinen oppiminen ja urakehitys; sukupuolten välinen tasa-arvo; terveys ja turvallisuus; joustavuus ja turvallisuus; osallisuus ja työmarkkinoille pääseminen; työn organisointi ja työelämän tasapaino; työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden osallistuminen; monimuotoisuus ja syrjimättömyys; yleinen työsuoritus. (COM final) Työtyytyväisyys (eli työhyvinvoinnin kokemus) Työntekijän kokemus odotustensa täyttymisestä.

12 Riski - resurssit - resilienssi Riskiajattelu on kohdistanut huomion todennäköisiin epäonnistumisiin, niiden aiheuttamiin uhkiin ja uhkien torjuntaan Resurssiperusteinen ajattelu on korostanut voimavaroja, osaamista ja yhteistoimintaorganisaatioita Resilienssi korostaa valmiutta selviytyä menestyksellisesti eteen tulevista tilanteista Hollnagel: Systems should be made resilient, rather than reliable. It is not enough that they are reliable so that the failure probability is acceptably low; they must also be resilient and have the ability to recover from irregular variations, disruptions and a degradation of expected working conditions LSuo

13 Työkykytalo (Lähde: Työterveyslaitos) Missä kerroksessa on päähuomiosi? Ketkä tai mitkä ovat kumppaneitasi tarkasteltaessa muita kerroksia?

14 Tiivistys Työsuojelua tarvitaan, jotta työntekijät voisivat terveinä ja työkykyisinä jatkaa työssään nykyistä pidempään ja jotta me saisimme sen hyvinvoinnin ja ne etuudet jotka me olemme itsellemme luvannet Työssä jatkamisen ja jaksamisen kannalta tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä, joka ottaa huomioon työkykytalon kaikki kerrokset Asiaa ei helpota se, että muutoksessa ovat sekä työ että käsitys terveydestä ja turvallisuudesta

15 Työn muutoksesta Vanhassa työssä on mahdollista koota asianosaiset yhteiseen pöytään keskustelemaan työpaikan ongelmien ratkaisusta. Miten se tehdään uudessa työssä, joka on moniaikaista ja -paikkaista, etä- ja monisidonnaista kertatyötä? Yhä harvemman työntekijän työ on hänen yhden ja oman työnantajansa työpaikan seinien sisäpuolella.

16 Suomen työsuojelun suuri linja Suomessa työsuojeluvalvonta perustuu samalle ajatukselle kuin työsuojelun säädösvalmistelu ja työehtoneuvottelut: mitä yhdessä valmistellaan ja mistä ollaan yhtä mieltä, pannaan yhdessä myös täytäntöön Viranomaisvalvonta tukee ja toteuttaa luottamukseen nojaavaa yhteistä kolmikantaista tahtoa: siksi viranomaisvalvonta tukee työpaikkojen omaa toimintaa siksi valvonnassa tarvitaan osaamista ja paneutumista siksi rangaistukset eivät ole viranomaisen ensisijainen keino

17 Työsuojeluresurssien riittävyydestä työsuojeluhallinnon strategian mukaisesti tarkasteltuna: yritystä, kaikissa yritysjohto; lisäksi virastot ja laitokset Noin asiantuntijaa ja ammattihenkilöä Yli työsuojelun yhteistoimintahenkilöä Kymmeniä työsuojeluviestijöitä: viranomaiset, TTL, TTK, järjestöt jne Työsuojeluhallinto runsas 500 henkilöä: - ministeriö 60 - avit 450

18 Varsinaiset tekijät Muutamia eturivin toimijoita ovat: työpaikkaa linjaorganisaatioineen ja esimiehineen nimettyä tai valittua työsuojelun yhteistoimintahenkilöä työterveyshuollon ammattilaista (noin 1/400 työntekijää) 700 Työterveyslaitoksen asiantuntijaa (noin 1/3000 työntekijää) 370 työpaikkatarkastuksia tekevää työsuojelutarkastajaa TTK, TSR, TVL jne. jne.

19 Mihin työsuojeluviranomaisen valvontavoimavarat riittävät? Viranomaisaloitteisen valvonnnan kohderyhmä? Lähinnä asiakasaloitteista valvontaa? Työpaikat joilla käydään oppimassa? Kaikki asiakasaloitteet hoidetaan Ongelmatyöpaikat; Paljon yli mutta mikä keskinkertaista työpaikkaa määritellään ongelmaksi 2016-? Esimerkilliset työpaikat LSuo

20 Työsuojeluviranomaisen toimintaperiaatteet Työsuojeluviranomainen on tavoitettavissa Kaikkeen työpaikoilta tulevaan asiakaskysyntään vastataan ja kaikki lain mukaan työsuojeluviranomaiselle kuuluvat asiat hoidetaan Viranomaisaloitteinen valvonta suunnataan vaikuttavuusperustein

21 Mutta mikä on ongelma tai miten eri ongelmia pitäisi painottaa: esimerkkejä ajatuksen siemeneksi työtapaturmat ammattitaudit ja työperäiset sairaudet työkyvyttömyys ja osatyökykyisyys sosioekonomiset terveyserot eläkkeellä olemisajan odotteen erot työuran lyhyyden odote työelämän pelisääntöjen rikkominen harmaa talous sopimus- tai luottamusyhteiskunnan rapautuminen tms.

22 Viranomaisvalvonnan kohdistamisen tärkeysjärjestyksen vaihtoehtoja A-tyypin työpaikka Ei ole työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota B-tyypin työpaikka Ei ole työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota C-tyypin työpaikka On toimiva työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio Ei ole toimivaa työterveyshuoltoa On toimiva työterveyshuolto On toimiva työterveyshuolto Ovatko nämä työpaikat Suomen työsuojeluvalvonnan ykkösprioriteetti? Vai ovatko nämä? Vai nämäkö ovat työsuojeluvalvonnan ykkösprioriteetti?

23 Myös ja varsinkin 99 % vaikuttaa kokonaisuuteen Jokainen työpaikka tekee itse oman työturvallisuutensa ja työhyvinvointinsa ja pitää sitä myös yllä Työsuojeluhallinnon osuus on alle 1 % kaikista voimavaroista ja se kohdistetaan synnyttämään tehokkaimmin ja tarkoituksenmukaisimmin haluttua kokonaisvaikutusta Työsuojelu on joukkuelaji; myös 99 % vaikuttaa.

24 Toteutus: Työelämä kansallinen hanke

25 Työsuojelun asialista tulee Euroopan unionin toimielimistä Työsuojeluasiat kuuluvat jaetun toimivallan alaan: jäsenvaltio voi käyttää sitä toimivaltaa, jota EU ei ole käyttänyt EU:lla on työsuojeluvirasto (EU-OSHA) Bilbaossa ja kolmikantainen neuvoa-antava komitea (ACHS) EU:lla on työsuojelun strategiakehys, se arvioi työsuojeluvalvonnan laatua ja se valmistelee työsuojelulainsäädäntöä Nyt EU arvioi (REFIT) työsuojelulainsäädäntöään eli työsuojelulainsäädäntöämme: Komission tiedonanto COM(2013) 685/2

26 REFIT ohjelma Neljä asialuokkaa 1. valmistelussa olevat yksinkertaistamista ja taakanvähentämistä koskevat komission ehdotukset, jotka odottavat myötäsäätäjien käsittelyä 2. komission uudet aloitteet, jotka yksinkertaistavat lainsäädäntöä, vähentävät hallinnollista taakkaa ja konsolidoivat lainsäädäntöä 3. vanhentuneen lainsäädännön kumoamisehdotukset, säädösehdotusten peruutukset ja aloitteiden jäädyttämiset 4. tarkistukset ja arvioinnit joilla tavoitellaan sääntelykustannusten ja -taakan vähentämistä LSuo

27 REFIT: 4. Tarkistukset ja arvioinnit Työsuojelun alalta arvioidaan kaikki työsuojeludirektiivit (puitedirektiivi 89/391/EEC ja 23 siihen liittyvää direktiiviä) Työsuojelua sivuavat arvioitavat direktiivit vuokratyö 2008/104/EY, osa-aikatyö 97/81/EY ja määräaikainen työ 99/70/EY Tuoteturvallisuuden kautta työsuojelua sivuavat REACH:in ulkopuolisen kemikaalilainsäädännön asianmukaisuuden tarkistus Konedirektiivin ja ampuma-aselainsäädännön arviointi Eräät kemian- ja puunjalostusteollisuuden kumulatiiviset kustannukset (puuntyöstö, huonekalu, massa/paperi ja paino).

28 Tiivistys Meidän eli Suomen työsuojelupolitiikan linjat käsitellään EU-pöydissä EU-pöydissä voi vaikuttaa ennakoimalla ja olemalla läsnä

29 Ekskurssi 1: Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen Hankkeen tarkastuksilla valvotaan, että työpaikan työsuojelun yhteistoiminta on organisoitua ja suunnitelmallista ja että se tukee ja kehittää turvallisuusjohtamista työpaikan työterveyshuolto on järjestetty lainsäädännön mukaisella tavalla ja työnantaja hyödyntää työterveyshuollon tekemät johtopäätökset työolojen terveydellisestä merkityksestä työnantajalla on toimivat käytännöt keskeisten työturvallisuusriskien hallintaan

30 Hankkeen eteneminen Valvonta käynnistynyt kaikilla aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilla syksyllä 2012 Tarkastuksia kuntien ja kuntayhtymien johdon eri tasoille ja työpaikkatasolle Tiivis sidosryhmäyhteistyö Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä, KT Kuntatyönantajat, kunta-alan pääsopijajärjestöt Hankkeen tavoitteita tukeva viestintä Tutkimushanke valvonnan ja viestinnän vaikuttavuudesta Owal Group Oy ja Tampereen teknillinen yliopisto

31 Valtakunnallisen valvonnan havaintoja 1 Työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa kehitettävää kattavuus ja/tai järjestelmällisyys puutteellista ei osata riittävästi hyödyntää osana turvallisuusjohtamista ja työturvallisuuden hallintaa Esimiesten toimintaedellytykset ja perehdytys työsuojelutehtäviin tieto ja osaaminen työsuojelutehtävistä ja -vastuista puutteellista Työterveyshuolto on järjestetty ja sen toiminta on suunnitelmallista työpaikkaselvitykset kunnossa vain noin 65 %:lla valvotuista valvontakohteista työpaikkaselvitykset eivät ole ajan tasalla ja/tai johtopäätökset terveydellisestä merkityksestä puuttuvat työpaikkaselvityksiä ei osata riittävästi hyödyntää osana turvallisuusjohtamista ja työturvallisuuden hallintaa

32 Valtakunnallisen valvonnan havaintoja 2 Työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinnassa kehitettävää selvittäminen ja arviointi on puutteellista vaikka vaaroja todettu, korjaavat toimenpiteet puuttuvat tai ovat puutteellisia Väkivallan uhan hallinta vaihtelee työpaikoilla opittu aiempaa paremmin tunnistamaan väkivallan uhkaa ja vaaroja väkivaltariskin alentamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteutuksessa ja seurannassa puutteita ilmeistä väkivallan uhkaa esiintyy enenevässä määrin myös teknisellä toimialalla (esim. kiinteistöhuolto) Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta- ja toimintamenettelyt tunnetaan

33 Valtakunnallisen valvonnan havaintoja 3 Kosteus- ja homeongelmien ja muiden sisäilmaongelmien hallinnassa myönteistä kehitystä kuntiin on luotu sisäilmatyöryhmiä ja muita järjestelmiä ja käytäntöjä toimenpiteet ovat tehostuneet, mutta edelleen paljon kehitettävää haasteita yhteistyössä työterveyshuollon ja/tai kiinteistön omistajan kanssa myönteisestä kehityksestä huolimatta sisäilma asioiden hallinnan puutteista annettu paljon kehotuksia Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen hallinta vaihtelee etenkin toimenpiteiden toteutuksessa ja seurannassa puutteita (mm. apuvälineiden käyttö, ergonomiaopastus, työtilojen ahtaus)

34 Valtakunnallisen valvonnan havaintoja 4 Muita esille nousseita valvontahavaintoja Kemikaaliturvallisuuden hallinnassa puutteita (etenkin tekninen toimi ja hammashuolto) Koneturvallisuuden hallinnassa puutteita (etenkin tekninen toimi ja koulutusala) koneturvallisuuden hallinnan puutteista annettu paljon kehotuksia

35 Ekskurssi 2: SOTE-uudistus STM:n johdossa on haluttu varmistua siitä, että SOTEuudistuksen toimeenpano tapahtuu työhyvinvointitavoitteet huomioon ottaen Oma kantani on, että työhyvinvointiasiat hoidetaan normaalilla tavalla ja organisaatiolla yhteistoiminnassa työpaikoilla hyvin niin kuin ne hoidettaisiin pienemmässäkin uudistuksessa Tiedossani on, että esim. Kuntaliitto suunnittelee omaa toimintaansa niin, että se pystyy tukemaan kuntia muutoksessa ja vastaamaan niihin tukitarpeisiin, joita kunnissa tämä muutos tuo esiin Tässä vaiheessa suunnitelmissani ei ole mitään SOTEuudistukseen liittyviä työsuojeluhallinnon erityistoimia

36 Mitä on työsuojelussa on saatu aikaan Saavutukset ovat hyvät niissä asioissa, jotka ovat olleet työsuojelutoiminnan keskiössä Jos kerran eräissä asioissa on onnistuttu, kun niihin on tartuttu, voidaan olettaa, että toisissakin asioissa on menestymismahdollisuus

37 Tuloksia: Työkuolemia palkansaajaa kohden Lähde: Tilastokeskus LSuo

38 Tuloksia: Kuolemaan johtaneet työmatka- ja työpaikkatapaturmat Lähde: TVL LSuo

39 PALKANSAAJIEN TYÖTAPATURMAKUOLEMIEN LUKUMÄÄRÄN SUHDE PALKANSAAJIEN KAIKKIEN KORVATTUJEN TYÖTAPATURMIEN LUKUMÄÄRÄÄN Lähde: TVL/Janne Sysi-Aho

40 Tuloksia: Eläkkeellesiirtymisiän odotteen tavoitteet ja toteuma Lähde: ETK Toteuma: musta käyrä LSuo

41 Tiivistys Turmien määrien suunta on laskeva ja haasteena on sen jatkaminen kohti nollaa Eläkkeellesiirtymisiän odotteen myönteinen kehitys on uhannut taittua, joten jotain, mm eläkeuudistus, on tehtävä Työsuojelun, työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin toimenpiteiden painotukset ovat aikaan sidottuja Haaste: Organisaatiot eivät suinkaan kuole siihen, että tekevät vääriä asioita, vaan siihen, että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioiden tekemistä liian pitkään. (Doz & Kosonen, Nopea strategia Miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä)

42 Kiitokset huomiostanne! Olen alttiina kysymyksillenne ja kommenteillenne LSuo

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere. Hyvät kuulijat,

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere. Hyvät kuulijat, Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere Hyvät kuulijat, Pääministeri Ahti Karjalaisen II hallitus, jossa työsuojeluasiat kuuluivat ministeri Katri-Helena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Maailman parhaat resurssit, mutta

Maailman parhaat resurssit, mutta 1 Turvallisuus-, Kiinteistöturvallisuus- ja Työhyvinvointimessut 2010 Messujen avauspuhe Ylijohtaja Leo Suomaa 8.9.2010 Tampere Maailman parhaat resurssit, mutta Hyvät kuulijat! Jos kaikki muu elämä olisi

Lisätiedot

2006:16. Työsuojelu Suomessa

2006:16. Työsuojelu Suomessa 2006:16 Työsuojelu Suomessa Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:16 Työsuojelu Suomessa Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2127-2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013

Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Yleistä Valvonnasta Säädöksistä Mielenkiintoista Kirsi Kyrkkö 31.1.2013 Yleiset tavoitteet STM: Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 (SKS 2020) Hyvinvoinnille

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

KT Muistio Yleiskirjeen 15/2010 liite 1 (5) Pääsopijajärjestöt Tehy 17.6.2010

KT Muistio Yleiskirjeen 15/2010 liite 1 (5) Pääsopijajärjestöt Tehy 17.6.2010 KT Muistio Yleiskirjeen 15/2010 liite 1 (5) Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen Kuntasektorin sopimusosapuolet perustivat sopimuskaudella 2007 2009 yhteisen työryhmän, jonka

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA. Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa

TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA. Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA Valta, vastuu ja velvollisuudet käytännössä ja erityisesti henkisen työsuojelun tilanteissa Mari Juopperi / 30428 Maisteritutkielma Työ- ja sosiaalioikeus Oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Työsuojelu Suomessa Terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia työhön

Työsuojelu Suomessa Terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia työhön Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Työsuojelu Suomessa Terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia työhön Kari Seppänen 25.11.2014 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan työturvallisuuslain uudistamista kokonaisuudessaan. Uusi laki korvaisi vuonna

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011;

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011; Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011; tarkistusvuosi 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II

Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:9 Työurat pitenevät Veto-ohjelman indikaattorit II Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2008 Tiivistelmä Työurat pitenevät. Veto-ohjelman indikaattorit

Lisätiedot