JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016"

Transkriptio

1 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena on luoda ohjelma, jonka avulla voidaan kehittää työtä ja työoloja sekä ylläpitää ja edistää henkilöstön työ- ja toimintakykyä niin, että se on osa normaalia toimintaa, jolloin työtapaturmat ja työperäiset sairaudet ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat mahdollisimman pienet. Työsuojelua toteutetaan neuvomalla, tarkastamalla, suorittamalla työpaikkakäyntejä sekä järjestämällä tarvittaessa koulutusta. Kehittämistyössä ovat mukana työpaikan johto, henkilöstö, työsuojelu- ja työterveyshenkilöstö sekä asiantuntijatahot. Työsuojelutoiminnalla luodaan ja ylläpidetään turvallisia työoloja, laitteita ja työmenetelmiä kaikille kunnan työntekijöille. Onnistuneen työsuojelutoiminnan edellytyksenä on aina suunnitelmallisuus ja kaikkien osapuolten aktiivinen yhteistyö. Työsuojeluasiakirjat ja yhteystiedot löytyvät Juankosken kaupungin nettisivuilta: 2. YLEINEN TYÖSUOJELUTOIMINTA 2.1. Kunnan työsuojeluorganisaatio Työsuojeluorganisaation toiminta perustuu työsuojelun valvonta-asetukseen ja työsuojelusopimukseen. Sopimuksen mukaisesti kuntaan on perustettu työsuojeluorganisaatio, jonka muodostavat työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja, työsuojeluvaltuutetut (3 jäsentä), työterveyshoitaja, työfysioterapeutti sekä hallintojohtaja(tarvittaessa paikalla). Työsuojeluorganisaation toimintaan kuuluu: - työolojen kartoitus ja seuranta - ehdotuksien tekeminen kaupunginhallitukselle epäkohtien poistamiseksi - työsuojelusäännöksien noudattamisen valvonta - edellytysten luominen työsuojelutyön edistämiseksi

2 2 - työpaikkatarkastuksien suorittaminen - vastuualueiden ja vastuuhenkilöiden nimeäminen. Kehittämistoimet: - Yhteistoiminnan lisääminen koko henkilöstön sekä työterveyshuollon ja työsuojelutoimijoiden välillä. - Työsuojeluasenteisiin vaikuttaminen niin, että työsuojelu voitaisiin kokea osana normaalia työtä ja työnkuvaa, jolloin mennään kohti kokonaisvaltaista työyhteisön terveyden kehittämistä Työterveyshuolto Työterveyshuollon palvelut ostetaan Soisalon työterveydeltä. Kaupungin henkilöstön terveyshuoltoon kohdistuvat toimenpiteet ja tavoitteet on määritelty erillisessä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa, jonka työsuojelutoimikunta vahvistaa kolmen vuoden välein. Lisäksi suunnitelmaa tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa vuosittain työsuojelutoimikunnassa. Toimintasuunnitelma on laadittu työterveyshuoltolain määräysten ja suositusten sekä lääkintöhallituksen ohjeiden mukaisesti. Työterveyshuoltolain mukaiset terveystarkastukset suoritetaan seuraavasti: a) Lakisääteiset tarkastukset b) Työhönsijoitustarkastus (alkutarkastus) c) Muut terveystarkastukset. Muut työympäristöön kohdistuvat toimenpiteet: - Tutkitaan uusien työtilojen suunnitelmat työterveydellisten riskitekijöiden havaitsemiseksi ja poistamiseksi jo suunnitteluvaiheessa. - Suoritetaan työpaikkakartoituskäyntejä kunnan eri työpaikoille vuosittain, jolloin selvitetään työpaikan olosuhteita ja mahdollisia epäkohtia ja tehdään esityksiä niiden korjaamiseksi. - Huolehditaan tarvittaessa vajaakuntoisen työntekijän työhönsijoituksesta ja seurannasta. - Muita erilliskäyntejä tehdään tarvittaessa jonkin yksittäisongelman selvittämiseksi esim. ergonomiatarkastukset, mittaukset. - Osallistutaan työpaikan päihdehuollon järjestelyihin. Muut työkykyä ylläpitävät kehittämistoimet: - Seurataan henkilöstön työssä selviytymistä. - Suoritetaan yksilötason suoritus- ja toimintakyvyn arviointia ja testausta. - Kuntouttavan toiminnan käynnistäminen (tarpeen mukaan). - käytössä työkykyä ylläpitävän tuen malli

3 - Tiedotetaan työpaikalle mahdollisista terveydentilan kannalta merkityksellisistä asioista. 3

4 Tavoite TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Toiminnan tavoitteena on henkilöstön työkyvyn ja mahdollisuuksien mukaan myös työkyvyn ja toimintojen parantaminen. Toiminta on pääasiassa ehkäisevää ja korvaavaa, mutta se voi olla myös hoitavaa ja kuntouttavaa. Henkilöstön ja eri tahojen yhteistyö luo toimintaedellytykset työkykyä ylläpitävälle toiminnalle Työympäristöön kohdistuvat toimenpiteet Ennakoiva työsuojelu - kohdistuu mm. työtiloihin, koneisiin, laitteisiin, työvälineisiin, työtehtäviin, suunnitteluun jne., - työpaikkaselvitykset kohteittain ja vuosittain, - työhygienisten haittatekijöiden vähentäminen (melu, tärinä, lämpöolot, valaistus, pöly, liuottimet ym.). - meluntorjuntaohjelma (työnantajan velvollisuus hoitaa) Ergonomiset tekijät - työn fyysinen kuormitus - tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vähentäminen Psyykkiset kuormitustekijät - työn sisältö ja järjestämistapa - työaikatekijät - johtamiseen liittyvät tekijät - yhteistoiminta ja vuorovaikutus työpaikalla, riittävä tiedonsaanti tärkeää - työsuhdetekijät Työtapaturmien torjunta - turvalliset koneet ja laitteet, työjärjestelyt, tehtäväjako, työhön perehdyttäminen, käyttö- ja turvallisuusohjeet työpaikoilla, järjestys ja siisteys, henkilökohtaiset suojaimet jne. - ensiavun järjestäminen Työyhteisön kehittäminen ja henkilöstöasioiden hoito Työn kehittäminen - työtehtävien organisointi - työssä kehittyminen - työpaikan johtamistapa.

5 Työpaikkailmapiirin parantaminen Henkilöstön valinta ja työhön perehdyttäminen Ajankäytön ja sairauspoissaolojen seuranta Muu henkilöstötoiminta - koulutustoiminnot - tiedotustoiminta - työpaikkakokoukset, keskustelut, kampanjat. - virkistystoiminta; liikuntaharrastuksen tukeminen Varhainen puuttuminen - päihdesuunnitelma ja hoitoonohjausmalli - häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisen malli - tasa-arvomalli 3.4. Työkykyä ylläpitävien toimintojen tilannearviointi ja käytännön toimenpiteet työpaikoilla - selvitetään tarvittavien toimenpiteiden käynnistämistarve ja työrajoitteisuuteen liittyvät asiat - käynnistetään tarvittaessa työkykyä tai toimintoja parantava toiminta - seurataan työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden vaikutuksia ja mietitään tarvittaessa lisätoimenpiteitä. 4. TYÖSUOJELUTOIMINNAN RAHOITUS Kunnan tulee varata vuosittain talousarvioon riittävän suuruinen määräraha työsuojeluun liittyviä toimintoja ja hankintoja varten. 5. TYÖSUOJELUTOIMEN SEURANTA Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain työsuojelutoimikunnan toimesta. Toimintaohjelmaa täydennetään tarpeen mukaan. Hyväksytty työsuojelutoimikunnan kokouksessa

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin portaat. Työkirja

Työhyvinvoinnin portaat. Työkirja Työhyvinvoinnin portaat Työkirja Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Päivi Rauramo Valokuvat: Kansi: Shutterstock Sivu 2: 1. Harri Pälviranta/IMAP/Lehtikuva, 3. Vesa Moilanen/Lehtikuva, 6. Matti

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot