Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020"

Transkriptio

1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, Lars-Mikael Bjurström

2 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998 seurantaraportit 2001, 2005, 2008 ja 2011 STM:n strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 EU:n työsuojelustrategia muut kansalliset ja kansainväliset strategiat/ohjelmat Lars-Mikael Bjurström

3 Linjausten juoni, punainen lanka visio: terveys, turvallisuus ja hyvinvointi tärkeitä yhteisiä arvoja hyvä työ ja työpaikkaa työuria pidennetään, tavoitetila terveyden kriteereillä kuusi keskeistä toimenpidettä johtaminen, osaaminen ja yhteistyö korostuvat Lars-Mikael Bjurström

4 Työympäristön ja työhyvinvoinnin visio Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat tärkeitä yhteisiä arvoja, joita toteutetaan käytännössä jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa ja jokaisen työntekijän kohdalla Lars-Mikael Bjurström

5 Visiota täydentävä kuvaus Hyvä työ oikeudenmukaista yhteiset arvot luottamus yhteistoiminta tasa-arvo terveys ja turvallisuus Hyvä työpaikka tuottava ja kannattava terveellinen ja turvallinen viihtyisä hyvä johtaminen ja esimiestyö mielekkäät ja mielenkiintoiset tehtävät työn ja muun elämän yhteensovittaminen Lars-Mikael Bjurström

6 Oma arvioitu työkyky ikäryhmän ja sukupuolen mukaan v (Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi asteikolla 0-10?) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, miehet naiset kaikki yhteensä Lähde: Työ- ja terveys Suomessa v Työterveyslaitos

7 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauden mukaan v Lukumäärä Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveyden häiriöt Muut sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet 4000 Hermoston sairaudet Kasvaimet Hengityselinten sairaudet Ihotaudit Lähde: Suomen työeläkkeen saajat vuonna ETK, Keva, Valtiokonttori Työsuojeluosasto 4/2008

8 1000 kpl Korvatut sairauspäivärahapäivät sairauden mukaan Muut sairaudet yht. Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset Verenkiertoelinten sairaudet Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiröt Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet Lähde:Sairausvakuutus- ja perhe-etuustilastot, KELA Työsuojeluosasto 4/2008

9 Sairaus- ja tapaturmapoissalot teollisuuden työntekijöillä Sairaus Työtapaturma 6 5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Lähde: Elinkenoelämän keskusliitto EK; Työaikatiedustelu,*)Tilastokeskus; Työvoimatutkimus Työsuojeluosasto 4/2008

10 Sairauspoissaolot eräillä toimialoilla v. 2009(%) Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus Työsuojeluosasto

11 Työn ruumiillinen rasittavuus työnantajasektorin mukaan (%) (Työssäkäyvät; työnsä ruumiillisesti melko tai hyvin rasittavaksi kokeneet ) Yksityinen työnantaja Valtio Kunta Yhteensä Lähde: Työ- ja terveys Suomessa v Työterveyslaitos Työsuojeluosasto 4/2008

12 Työn henkinen rasittavuus työnantajasektorin mukaan (%) (Työssäkäyvät; työnsä henkisesti melko tai hyvin rasittavaksi kokeneet ) Lähde: Työ- ja terveys Suomessa v Työterveyslaitos Työsuojeluosasto 4/2008

13 Kiire työssä työnantajasektorin mukaan vuosina (%) (Työssäkäyvät; kiire työssä melko tai hyvin usein) Lähde: Työ- ja terveys Suomessa v Työterveyslaitos Työsuojeluosasto 4/2008

14 Vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat (palkansaajat) lukumäärä milj. työtuntia kohden * 0 työpaikkatapaturmat milj. työtuntia kohden Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto l*arvio/stm Työsuojeluosasto 4/2008

15 Palkansaajien kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat Lukumäärä * Lähde: Tilastokeskus, *TVL tilastoaineisto v Työsuojeluosasto 4/2008

16 Palkansaajien ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt v lukumäärä * 08* 09* *ennakkotieto Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Lähde: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Sattumisvuodesta 2005 alkaen vahinkolukumäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien sattumisvuosien kanssa ns. sairaanhoidon täyskustannusvastuu-uudistuksen takia Työsuojeluosasto 4/2008

17 Ammattitaudit vuosina 1996 ja 2008 Tautiryhmittäin 1996 Tautiryhmittäin 2008 meluvam mat 24,6 % rasitussairaudet 14,9 % muut 14,6 % asbestisairaudet 12,4 % ihotaudit 20,1 % hengityselinallerg iat 13,4 % Lähde: Työterveyslaitos, Työperäisten sairauksien rekisteri *Täyskustannuskorvausmuutoksen taikia v tiedot eivät ole suoraan verrattavissa aiempiin vuosiin Työsuojeluosasto 4/2008

18 Työntekijöiden työturvallisuuteen on pyritty vaikuttamaan paljon tai jossain määrin vuosina Lähde: Työolobarometri 2009, Työministeriö Työsuojeluosasto 4/2008

19 Tavoitteet Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tavoitteeksi, että elinikäinen työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä Tavoitetila vuonna 2020, luvut osoittavat muutosta verrattuna vuoteen 2010: Ammattitautien määrä vähenee 10 % Työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 % Työn aiheuttama haitallinen kuormitus työssä vähenee: Koettu fyysinen kuormitus vähenee 20 % Koettu psyykkinen kuormitus vähenee 20 % Lars-Mikael Bjurström

20 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen LÄHTÖKOHDAT 2. TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN VISIO 3. TAVOITETILA 4. TOIMENPITEET 4.1 Johtaminen työhyvinvoinnin kulmakivi 4.2 Työterveyshuollosta tehokas kumppani 4.3 Yhteistyöstä tietoa, tahtoa ja osaamista 4.4 Viestinnällä vaikuttavuutta 4.5 Hyvä lainsäädäntö perusta työolojen vähimmäistasolle 4.6 Osaava työsuojeluhallinto hoitaa lainsäädännön toimeenpanoa 5. TOIMEENPANO JA SEURANTA LINJAUSTEN TIIVISTELMÄ Lars-Mikael Bjurström

21 4.1 Johtaminen työhyvinvoinnin kulmakivi Johtaminen vaikuttaa sekä ihmisen kykyyn että haluun tehdä työtä. Johtamisella on tärkeä rooli kehitettäessä työhyvinvointia, työelämän laatua ja tuottavuutta samanaikaisesti Työnantajat huolehtivat. Myös työntekijät ottavat vastuuta terveydestään ja työolojen kehittämisestä...kumppanuus on työolojen kehittämisen avaintekijä Lars-Mikael Bjurström

22 4.3 Yhteistyöstä tietoa, tahtoa ja osaamista. Työmarkkinajärjestöillä on tärkeä rooli tiedon jakajina ja tahdon luojina. Työturvallisuuskeskus huolehtii osaltaan osaamisen lisäämisestä työpaikoilla. Työterveyslaitos ja muut tutkimuslaitokset.. Näin syntyy työhyvinvoinnin parantamisen konsepti, jossa kaikki tunnistavat oman roolinsa Lars-Mikael Bjurström

23 Uusi työhyvinvoinnin konsepti - koko allianssi eli orkesteri otetaan huomioon Orkesterin kokoonpano ja soittimet sekä soittovoimakkuus rooli, tehtäväalue, mitä edistää työpaikan näkökulmasta toimija (soittaja) tieto tahto osaaminen työsuojeluhallinto työmarkkinajärjestöt ja TTK XXX XXX x XX XXX X tutkimus XXX xx XX koulutus X x XXX työterveyshuolto XX xx XX vakuutus xxx xxx xx muut??? Lars-Mikael Bjurström

24 Hallitusohjelma ja työhyvinvointi työurien pidentäminen keskeinen tavoite työhyvinvoinnin merkitys esillä monessa kohtaa Työhyvinvointifoorumi Johtamisverkosto (TTL) työelämän kehittämisstrategia (TEM) Lars-Mikael Bjurström

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti

Työ ja terveys. 4.1 Työtapaturmat. Tapaturmatilanne yleisesti 4 Työ ja terveys Tilastoitujen työtapaturmien, ammattitautien, työkyvyttömyystapausten, sairauspoissaolojen ym. haitallisten terveysvaikutusten lisäksi työntekijän terveyttä ja turvallisuutta voidaan kuvata

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1513-2 Uudistettu painos 2004 Kirjapaino Hermes

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria

Johda työkykyä, pidennä työuria Johda työkykyä, pidennä työuria Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen -seminaari Tampere 8.5.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työkyvyn ja työkyvyttömyyden osatekijät Työkyky

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 )

Lapin yliopiston. työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Lapin yliopiston työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki (2002/738) 9 ja 10 ) Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen (30.11.2002) 10 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 11.12.2003

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Esityksessäni tarkastelen maatalouden työhyvinvointiasioita mm tapaturmien, ammattitautien, työssäjaksamisen sekä työterveyshuoltoasioiden valossa.

Esityksessäni tarkastelen maatalouden työhyvinvointiasioita mm tapaturmien, ammattitautien, työssäjaksamisen sekä työterveyshuoltoasioiden valossa. Arvoisat kuulijat! Tervetuloa tähän Työhyvinvointifoorumin työpajaan! Työpajan tarkoituksena on avata uusia näköaloja sekä edistää työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen leviämistä. Työhyvinvointifoorumi on

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

SAK:n 21. Työympäristöseminaari Kiljava 23.3.2013. Jan Schugk Ylilääkäri

SAK:n 21. Työympäristöseminaari Kiljava 23.3.2013. Jan Schugk Ylilääkäri Työkykyjohtaminen SAK:n 21. Työympäristöseminaari Kiljava 23.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän i lä ä keskusliitto k EK Työkyvyn ja työkyvyttömyyden osatekijät Työkyky on usein vaikeasti arvioitavissa

Lisätiedot

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla tammikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2 KANTA-HÄMEEN, PÄIJÄT-HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ- POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Rauno Hanhela, Birgitta Kaprali ja Tapani Virta Työterveyslaitos Tampereen

Lisätiedot

Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee?

Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee? Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee? Työsuojeluhallinto 40 v. tilaisuus Tampere 1.10.2013 Eeva-Marja Lee Työyhteisöpalvelut Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin ja työsuojelun portaat Uusi työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Työterve yshuollon ennakoiva rooli: tukeeko työterveyshuolto tule - tule sairauksissa työkykyä vai

Työterve yshuollon ennakoiva rooli: tukeeko työterveyshuolto tule - tule sairauksissa työkykyä vai Työterveyshuollon y ennakoiva rooli: tukeeko työterveyshuolto tule -sairauksissa työkykyä vai työkyvyttömyyttä kehittämispäällikkö Ritva Teerimäki ritva.teerimaki@hel.fi Työterveyskeskus Edistää kaupungin

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta

Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Tutkimuksia Forskningsrapporter Research Reports 244 Työmarkkinat 2006 Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Arto Miettinen (toim.) Päätoimittaja Huvudredaktör

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot