Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013"

Transkriptio

1 Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta Sosiaali- ja terveysministeri Tampere

2 Työhyvinvoinnista Työhyvinvointi omaksuttu yleiskäsitteeksi viime vuosina työpaikoilla ja politiikassa työhyvinvointikortti, työhyvinvointipäällikön tutkinto sisältää myös terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn Käsite positiivinen ja ymmärrettävä hyvinvointi on myös kansantalouden käsite Ilmentää uutta lähestymistapaa jonka merkeissä helppo löytää yhteistyötä ja kumppanuutta Samat asiat, jotka edistävät työhyvinvointia edistävät myös tuottavuutta Työhyvinvointi on helppo yhdistää taloudelliseen ajatteluun ja kannattavuuteen

3 Työhyvinvointia on, kun: Työ on sisällöllisesti mielekästä ja haastavaa Työssä on mahdollisuus oppia uutta Työvälineet ja työympäristö ovat kunnossa Johtaminen on oikeudenmukaista Työyhteisössä tuetaan toinen toista Työilmapiiri on myönteinen Myönteinen asenne ja sosiaalinen aktiivisuus lisää terveenä pysymisen ja työhyvinvoinnin todennäköisyyttä

4 Työhyvinvointi luodaan yhdessä Se pohjautuu Johtamiseen Osaamiseen Osallisuuteen Yhdessä tekemiseen

5 Työhyvinvoinnin tekijät Perhe Yhteiskunta Lähiyhteisö Työkyky Työolot Työn sisältö ja vaatimukset Työyhteisö ja organisaatio Esimiestyö ja johtaminen Asenteet Arvot Motivaatio Ammatillinen osaaminen Terveys Toimintakyky

6 Työhyvinvoinnin tila on hyvä, kun: Töihin on kiva tulla Kokee osaavansa ja onnistuvansa töissään Tuntee kehittyvänsä työssään Ihmissuhteet työpaikalla ovat kunnossa Työ- ja yksityiselämä ovat tasapainossa Tuntee työnsä arvokkaaksi Tuntee saavansa arvostusta työssään Ihmiset pysyvät työelämässä entistä kauemmin Työpaikan sairauspoissaolot pysyvät kurissa Työpaikan johtaminen on kunnossa

7 Työhyvinvoinnin haasteet ja ongelmat Työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspoissaolot aiheuttavat suuria taloudellisia menetyksiä yrityksille ja yhteiskunnalle Tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä psyykkiset sairaudet aiheuttavat valtaosan työkyvyttömyyseläkkeistä ja sairauspoissoloista Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan fyysinen kuormitus on 2000-luvulla lisääntynyt mutta henkinen kuormitus vähentynyt, kiire on lisääntynyt Nuorten työntekijöiden psyykkiset sairaudet ja häirintä työpaikoilla erityisiä ongelmia

8 Työhyvinvoinnin merkitys Yksilölle itselleen Asiakkaalle/potilaalle Työyhteisölle Yhteiskunnalle jne

9 Tavoitteena mm. työurien pidentyminen

10 Miksi työurien pidentäminen kannattaa? Ihmisen itsensä kannalta: työ vahvistaa itsetuntoa ja elämänhallintaa työ on parasta sosiaaliturvaa pidempi työura tarkoittaa korkeampaa eläketurvaa. Yhteiskunnan kannalta: VM:n mukaan keskimääräisen työuran pidentyminen vuodella pienentää kestävyysvajetta prosenttiyksiköllä eli runsaalla 2 miljardilla eurolla. veropohja laajenee työllisyys paranee

11 Yhteinen tavoitteemme Valtiovallan ja työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken on yhdessä sovittu, että 25 vuotta täyttäneen eläkkeellesiirtymisiän odote nostetaan nykyisestä noin 60,4 ikävuodesta vähintään 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on haastava, muttei mahdoton saavuttaa. Työuramme kestävät nykyisin keskimäärin 32 vuotta Tämä on hyvä saavutus sinänsä. Valitettavasti se ei kuitenkaan riitä, sillä esimerkiksi kun työeläkejärjestelmä rakennettiin, työuran pituudeksi ajateltiin 40 vuotta. Työuran loppupää on korostunut työurakeskustelussa. Paljon mahdollisuuksia on myös työuran alussa ja keskellä

12 Keinoja pidentää työuria keskivaiheessa sekä keinojen vaikutus työurien pidentymiseen Työtapaturmat nollaan noin 1,5 kk (STM:n arvio) Mielenterveyden häiriöihin perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet puoleen nykyisestä noin 0,5 v (Eläketurvakeskuksen arvio) Tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet puoleen nykyisestä noin 0,3 v (Eläketurvakeskuksen arvio) Sairauspoissaolojen vähentämisessä on suuri potentiaali

13 Tavoitteena on, että vuodesta 2010 vuoteen 2020 mennessä Työpaikkatapaturmien taajuus* alenee 25 % Ammattitautien määrä vähenee 10 % Koettu fyysinen kuormitus vähenee 20 % Koettu psyykkinen kuormitus vähenee 20 % Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 * Työpaikkatapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden

14 Valtiovallan toimet työhyvinvoinnin edistämisessä Kattava ja nykyaikainen työterveyttä ja työturvallisuutta ja samalla työhyvinvointia edistävä lainsäädäntö Tehokas lainsäädännön toimeenpano Toteutettu valtakunnallisia ohjelmia Kansallinen ikäohjelma Työssä jaksamisen ohjelma Työtapaturmaohjelma Veto-ohjelma Masto-hanke Työhyvinvointifoorumi jatkaa

15 Hyvä johtaminen lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta Johtaminen vaikuttaa sekä ihmisen kykyyn että haluun tehdä työtä. Johtamisella on tärkeä rooli kehitettäessä työhyvinvointia, työelämän laatua ja tuottavuutta samanaikaisesti. STM:n strategian mukaan johtaminen on nostettava työhyvinvointipolitiikan ytimeen. Hallitusohjelman mukaisesti on perustettu Johtamisen kehittämisverkosto, jota Työterveyslaitos koordinoi

16 Johtamisen kehittämisverkosto On tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tai voivat vaikuttaa johtamiseen julkisella tai yksityisellä sektorilla Selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä Laatii hyvän johtamisen laatukriteerit julkiselle sektorille Kehittää ikäjohtamista ja johtamiskoulutusta Verkoston symboli on:

17 Työhyvinvointifoorumi Levittää hyviä käytäntöjä ja tietoa työhyvinvointipalvelujen saatavuudesta Tiivistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä verkostojen verkostona Antaa tunnustusta onnistuneista toimintatavoista Muodostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta verkostojen yhteistyöstä Lisätietoja: (uudet sivut tulossa!)

18 EU-yhteistyökin tuottaa tuloksia Terveellinen työ -kampanjan teemana Yhteistyöllä riskit hallintaan. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinoima kampanja edistää yhteistyötä niin eurooppalaisella, kansallisella kuin työpaikkatasollakin. Kampanjoita on järjestetty vaihtuvilla teemoilla vuodesta Suomessa kampanjoiden toimijoina STM/työsuojeluosaston lisäksi mm. työmarkkinajärjestöt ja ammattiliitot, Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos, oppilaitokset, järjestöt ja työpaikat. Vuosina kampanjan teemana psykososiaaliset työolot

19 Verkostoista voimaa

20 Mitä työpaikoilla voidaan tehdä?

21 Hyvinvoivassa työyhteisössä on inhimillistä pääomaa sosiaalinen pääoma psykologinen pääoma ja rakennepääomaa (Manka, Työnilo 2012)

22 Työterveyshuolto tukena 1 (3) On työterveyshuoltolakiin (1383/2001) perustuvaa ehkäisevää terveydenhoitoa. Työterveyshuollon tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta työyhteisön toimintaa. Työnantaja voi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja

23 Työterveyshuolto tukena 2 (3) Työpaikan kumppani, sparraaja ja asiantuntija-apu. Työkyvyttömyyden sijaan huomio jäljellä olevaan työkykyyn. Tärkeintä ennalta ehkäisevä toiminta. Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välinen yhteistyö välttämätöntä

24 30, 60 ja 90 päivän säännöt tukevat työhönpaluuta 3 (3) Sairaus Kelan 60 sairauspäivärahapäivää Kelan 90 sairauspäivärahapäivää sairausloma sairauspäiväraha B-lausunto kuntoutus neuvottelu kuntoutuspäätös 30 päivää - työnantajan ilmoitettava työterveyshuollolle sairauspoissaolot 60 päivää - päivärahaetuuksien hakeminen 90 päivää - lausunto työhön paluun mahdollisuuksista, jossa on lausunto työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä työnantajan yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa tekemä selvitys työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä

25 Työsuojelun tekijöitä Suomessa Jokainen työpaikka tekee joka päivä itse oman hyvinvointinsa ja turvallisuutensa. Muutamia eturivin toimijoita työpaikkaa linjaorganisaatioineen ja esimiehineen nimettyä tai valittua työsuojelun yhteistoimintahenkilöä työterveyshuollon ammattilaista (1/400 työntekijää) työturvallisuuskortti-kouluttajaa, tulossa työhyvinvointikorttikouluttajat 800 Työterveyslaitoksen asiantuntijaa (1/2500 työntekijää) 350 työpaikkatarkastuksia tekevää työsuojelutarkastajaa Työsuojelurahasto (TSR), Työturvallisuuskeskus (TTK), Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL), vakuutuslaitokset, konsultit jne. Valvonta

26 Työniloa!

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Maailman parhaat resurssit, mutta

Maailman parhaat resurssit, mutta 1 Turvallisuus-, Kiinteistöturvallisuus- ja Työhyvinvointimessut 2010 Messujen avauspuhe Ylijohtaja Leo Suomaa 8.9.2010 Tampere Maailman parhaat resurssit, mutta Hyvät kuulijat! Jos kaikki muu elämä olisi

Lisätiedot

JOTTA VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ OLISI EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ

JOTTA VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ OLISI EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ JOTTA VIIDEN VUODEN PÄÄSTÄ OLISI EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ Alustuspuheenvuoro TALVITYHYT-SEMINAARI Vaasa 11.2.2015 11.2.2015 Tästä lähdetään Jotain tarvitsee tehdä Olemme luvanneet yhteiskuntana itsellemme

Lisätiedot

2006:16. Työsuojelu Suomessa

2006:16. Työsuojelu Suomessa 2006:16 Työsuojelu Suomessa Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:16 Työsuojelu Suomessa Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2127-2

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö

Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö Ahkeruus ei riitä - Työhyvinvointipääomalla tulevaisuuteen Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö SISÄLTÖ Työn ja työelämän muutos Miksi ahkeruus

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere. Hyvät kuulijat,

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere. Hyvät kuulijat, Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere Hyvät kuulijat, Pääministeri Ahti Karjalaisen II hallitus, jossa työsuojeluasiat kuuluivat ministeri Katri-Helena

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1 22.3.2012 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1. Hyvinvointi syntyy työstä Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä,

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Hyvää työaikaa! Työelämän kehittämiseen saa tukea tämä esite kertoo mitä ja mistä

Hyvää työaikaa! Työelämän kehittämiseen saa tukea tämä esite kertoo mitä ja mistä Hyvää työaikaa! Työelämän kehittämiseen saa tukea tämä esite kertoo mitä ja mistä ESR, Kaiku, KESTO, Kuntatyö 2010, Noste, Tykes, Työsuojelurahasto, Työtapaturmaohjelma, Veto Hyvää työaikaa! Työelämän

Lisätiedot