Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 119 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupungin johtoryhmä YT-neuvottelukunta Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ SELITE ORGANISAATIOMUUTOKSISTA SEKÄ TÄSMENNYS TYÖLLISTETTYJEN MÄÄRÄÄN HENKILÖTYÖVUODET HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT ELÄKÖITYMINEN MÄÄRÄAIKAISET KUNTOUTUSTUET ELÄKEMAKSUT KAUPUNGIN MAKSAMAT ELÄKKEET ELÄKÖITYMISENNUSTEET HENKILÖSTÖN UUDELLEENSIJOITTUMINEN PALKKAUS PALKKAUKSEN RAKENNE VUODELTA PAIKALLISET SOPIMUKSET HENKILÖKUNNAN MUISTAMISJÄRJESTELMÄ PALVELUVUOSISTA HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA

3 1. Johdanto Mikkelin kaupungin henkilöstöpalvelut on koonnut Mikkelin kaupungin henkilöstöraportin vuodelta Henkilöstöraportti sisältää tietoa henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta, työpanoksesta ja työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Vuosittainen henkilöstöraportti on keskeinen väline kuvattaessa henkilöstövoimavarojen nykytilaa ja kehitystä sekä henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta. Henkilöstöraportti kuvataan vuosittain vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2014 talousarviosta päättäessään tavoitteeksi vähentää henkilöstömäärää vuosina yhteensä vähintään 200 henkilöä. Henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden 2015 toteuman mukaan yhteensä 174 henkilöllä. Talouden tasapainottamiseksi otettiin käyttöön myös harkinnanvaraiset palkattomat vapaat. Muita toimenpiteitä olivat muun muassa: henkilöstömäärän kasvun hillitseminen (täyttölupamenettely yli vuoden kestäviin määräaikaisuuksiin ja toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin) tukipalveluiden uudelleenorganisoinnin toteuttaminen aloitettiin KuntaERP:n käyttöönotto uuden palkanlaskentaohjelmiston ja taloushallintaohjelmiston käyttöönotto Henkilöstön kehittämisen osalta painopisteenä vuonna 2015 oli edelleen esimiestyö. Esimiesinfoja pidettiin säännöllisesti kuukausittain, myös valtakunnallinen esimiesten ja keskijohdon (EKJ) valmennusohjelma jatkui vuonna Ohjelmaan osallistuu 11 esimiestä eri toimialoilta. Ohjelman tavoitteena on, että valmennuksen myötä esimiehellä on osaamista asiakas- ja henkilöstölähtöiseen johtajuuteen, jolla saadaan aikaan laadukkaita kuntapalveluita, onnistuneita muutoksia ja hyviä työyhteisöjä. Vuonna 2015 koulutuksen tulokset ovat näkyneet muun muassa verkostoyhteistyön sekä verkostojohtamisen kehittymisenä, jolloin hyödynnetään sekä sisäisten että ulkoisten verkostojen parhaita käytänteitä. Ohjelma jatkuu vuodelle Lisäksi esimiehillä ja asiantuntijatehtävissä toimivilla oli edelleen mahdollisuus suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) oppisopimuskoulutuksena. Vuonna 2015 JET-koulutukseen osallistui yhteensä 7 henkilöä. Työsuojelutoiminta vuonna 2015 painottui työn vaarojen arvioinnin, psykososiaalisen kuormittumisen, työajan kuormittavuuden sekä sisäilmaongelmien aiheuttamien riskien hallintaan. Työterveyshuollon tekemillä työpaikkakäynneillä ja Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksissa oli todettavissa, että esimiesten osaaminen työsuojelulain työnantajaa koskevista velvoitteista on entistä paremmalla tasolla. Henkilöstöraportin määrää kuvaavien lukujen lähteenä on käytetty kaupungin henkilöstöhallinta- ja talousjärjestelmiä. Tiedot ovat osittain koko vuodelta, osittain poikkileikkauspäivältä Henkilöstöraportin muoto on kolmatta vuotta peräkkäin yhteneväinen KT:n Henkilöstövoimavarojen arviointi raporttipohjan kanssa. Näin ollen tiedot ovat vertailukelpoisia muihin kuntiin nähden. 2. Henkilöstön lukumäärä ja rakenne 2.1 Henkilöstön määrä Vuoden 2015 lopussa oli kaupungin palveluksessa kaikkiaan 3441 henkilöä (2014: 3463), joista vakituista henkilökuntaa oli 2858 (2014: 2923) ja määräaikaisia 556 (2014: 511). Työllistettyjä kaupungin palve- 3

4 luksessa oli yhteensä 27 henkilöä. Kokonaislukumäärään eivät sisälly kansalaisopiston tuntiopettajat (136 henkilöä tilanteessa ), muiden oppilaitosten sivutoimiset tuntiopettajat (10), oppisopimussuhteiset (15) ja puolivakinaiset sammutusmiehet (sopimuspalokuntalaisia 522) sekä sivutoimiset Otavan Opiston verkko-opettajat (25). Toimialoista henkilöstöä sijoittui sivistystoimeen 1317 henkilöä ja sosiaali- ja terveystoimeen Kuvio 1: Henkilöstön prosentuaalinen jakauma palvelussuhteen luonteen mukaan Henkilöstön prosentuaalinen jakauma palvelussuhteen luonteen mukaan 83% vakinaiset määräaikaiset 16% työllistetyt 1% Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön osuus Mikkelin kaupungilla on 16 % ( %). Kuvio 2: Koko- ja osa-aikaisten työsuhteiden määrä KOKO- JA OSA-AIKAISET Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä Kuviossa ei ole mukana työllistettyjä. 4

5 Taulukko 1: Henkilöstön vakinaisten ja määräaikaisten lukumäärä sekä palkkatukityöllistetyt ja koko henkilöstö yhteensä (tilanne ) VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Vammais- ja vanhuspalv, Mlin seudun sos. ja terv. ltk Sivistystoimi Sivistystoimen tukipalvelut Opetuslautakunta Varhaiskasvatus Perusop., lukiot ja kansalaisop Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntaltk Tekninen toimi Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Liikelaitokset ja taseyksiköt Mikkelin Vesiliikelaitos Etelä-Savon työterveys liikelaitos Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus

6 TYÖLLISTETYT KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Mlin seudun sos. ja terv. ltk 4 Sivistystoimi Sivistystoimen tukipalvelut Opetuslautakunta Varhaiskasvatus Perusop., lukiot ja kansalaisop Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntaltk Tekninen toimi Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Liikelaitokset ja taseyksiköt Mikkelin Vesiliikelaitos Etelä-Savon työterveys liikelaitos Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus YHTEENSÄ Henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden 2015 aikana yhteensä 22 henkilöllä. 2.2 Selite organisaatiomuutoksista sekä täsmennys työllistettyjen määrään Sosiaali- ja terveystoimi: Sosiaalipalveluiden henkilömäärä on lisääntynyt vuoden 2015 aikana 18 työntekijällä. Sisäisinä muutoksina vanhuspalveluiden henkilöstömäärä kasvoi vammaispalveluiden vanhuspalveluihin yhdistämisen myötä. Terveyspalveluiden henkilömäärä pienentyi 24 työntekijällä (fysioterapeutit siirtyivät Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelukseen). Sivistystoimi: Sivistystoimen tukipalveluiden henkilömäärä pienentynyt, koska henkilöt ovat jakaantuneet alkaen mm. Perusopetuksen, Lukion ja Varhaiskasvatuksen hallintoon. Tekninen toimi: Teknisen lautakunnan henkilömäärä on pienentynyt ja Rakennuslautakunnan kasvanut, koska Pysäköintipalveluiden henkilökunta siirtyi alkaen Teknisen lautakunnan alta Rakennuslautakunnan alle. Etelä-Savon työterveys liikelaitos: Etelä-Savon työterveydestä muodostettiin osakeyhtiö alkaen. 6

7 Taulukko 2: Työllistettyjen vertailu toimialoittain Toimiala Palkkatukityöllistetyt 2014 Yksikön omalla rahalla palkatut 2014 Palkkatukea saavat oppisopimuskoulutettavat 2014 Palkkatukityöllistetyt 2015 Yksikön omalla Palkkatukea rahalla palkatut saavat 2015 oppisopimuskoulutettavat 2015 Konsernipalvelut Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen Otavan Opisto Pelastuslaitos 1 1 Yritykset 10 1 Järjestöt Työllistettävien työllistämisessä kaupungin tehtäviin vaikutti vuoden 2015 aikana TE-toimiston tiukentuneet palkkatukilinjaukset, joiden vuoksi työllistämisprosesseissa ilmeni epävarmuutta. Tilanne helpottui loppuvuodesta. Kaupungin työllistämispalveluiden kautta työllistettiin yhteensä 90 henkilöä ja työllistämiskuukausia oli yhteensä 218. Työllistäminen kohdistui nuoriin 27 %, pitkään työttömänä olleisiin tai muuten vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleviin 52 % ja muihin (esim. työpajaohjaajat) 21 %. Näiden lisäksi oppisopimuskoulutukseen ohjautui 8 työtöntä. Työllistämistoiminnan tuloksena Mikkelin maksaman työmarkkinatukiosuuden kehitys oli maltillisempi moneen muuhun kaupunkiin verrattuna. Kuvio 3: Määräaikaisten lukumäärä ja perusteet Määräaik. lkm ja perusteet Määräaik. lkm ja perusteet

8 Kuvio 4: Palkattomat virka- ja työvapaat

9 2.3 Henkilötyövuodet Taulukko 3: Vuosityöaika Vakinaiset ja Työllistetyt Yhteensä määräaikaiset Kaupunginhallitus 229,05 220,30 11,81 10,65 240,86 230,95 Keskushallinto 229,05 220,30 11,81 10,65 240,86 230,95 Ympäristölautakunta 21,53 21,29 21,53 21,29 Sosiaali- ja terveystoimi 916,65 898,04 3,18 3,76 919,83 901,80 Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk 914,13 895,27 3,18 3,76 917,31 899,03 Johtamisen tukipalvelut 9,42 7,88 9,42 7,88 Sosiaalipalvelut 122,86 91,04 122,86 91,04 Terveyspalvelut 246,93 219,60 246,93 219,60 Vanhusten palvelut 534,92 0,00 534,92 0,00 Vammais- ja vanh.palv. 576,75 576,75 Mlin seudun sos.- ja terv.ltk 2,52 2,77 2,52 2,77 Sivistystoimi 1072, ,96 11,52 11, , ,77 Sivistystoimen tukipalvelut 14,31 5,23 14,31 5,23 Opetuslautakunta 941,77 917,90 941,77 917,90 Varhaiskasvatus 353,18 350,93 353,18 350,93 Perusop., lukiot ja kansalaisop. 588,59 566,97 588,59 566,97 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaltk 116,28 118,83 116,28 118,83 Tekninen toimi 150,60 150,01 2,26 1,05 152,86 151,06 Tekninen lautakunta 56,09 60,17 2,26 1,05 58,35 61,22 Rakennuslautakunta 9,11 12,74 9,11 12,74 Maaseutu- ja tielautakunta 85,40 77,10 85,40 77,10 Liikelaitokset ja taseyksiköt 303,77 275,36 0,00 0,00 303,77 275,36 Vesilaitos 30,73 28,56 30,73 28,56 Etelä-Savon työterveys 35,82 0,00 35,82 0,00 Otavan Opisto 63,36 67,78 63,36 67,78 Pelastustoimi 158,10 164,03 158,10 164,03 Tilakeskus 15,76 14,99 15,76 14,99 YHTEENSÄ 2693, ,96 28,77 27, , ,23 Kaupungin henkilöstön laskennallinen työpanos vuosityöaikana oli kertomusvuonna 2 634,23 (2014: 2722). Vuonna 2015 henkilötyövuosien suhde henkilöstömäärään oli 76,5 %. Vuonna 2014 luku oli 78,6 %. Laskennallisen työpanoksen aleneminen selittyy paljolti henkilöstömäärässä tapahtuneilla muutoksilla. Työajan jakautumista ei vuoden 2015 osalta raportoida. 9

10 2.4 Henkilöstön ikärakenne Kuvio 5: Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Vuonna 2015 Mikkelin kaupungin työntekijöiden keski-ikä oli 47,75 vuotta. Vuonna 2014 keski-ikä oli 48,0 vuotta. 2.5 Henkilöstön sukupuolijakauma Taulukko 4: Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sukupuolijakauma Naiset Miehet Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Sukupuolijakauma ei sisällä työllistettyjä. Koko henkilöstömäärästä vuonna 2015 oli naisia 79,4 % ja miehiä 20,6 %. 10

11 2.6 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Taulukko 5: Koulutuksen ja valmennuksen jakautuminen vuonna 2015 Osaamisen kehittäminen Osallistujien määrä Päiviä Päiviä/ osallistuja Ammatillinen henkilöstökoulutus, ,2 josta lakisääteistä sosiaali- terveydenhuollon täydennyskoulutusta ,2 Johtamis- ja esimieskoulutus/valmennus ,0 Muu osaamisen kehittäminen ,5 Opintovapaalla olevien lukumäärä 71 Osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla painottui ammatilliseen henkilöstökoulutukseen. Ammatilliseen henkilöstökoulutukseen on laskettu kuuluvaksi täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutukset. Johtamis- ja esimieskoulutukseen sisältyy Johtamisen erikoisammattitutkinnot (JET) sekä muut esimiestyön ja johtamisen erikoisammattitutkinnot (EAT). Koulutus on yksi osa-alue osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa. Osaamisen kehittämistä on myös perehdyttäminen, työssäoppiminen, mentorointi, työkierto, projektitehtävät sekä palautteen perusteella opitut asiat (esimies-alaiskeskustelut, työtyytyväisyyskyselyiden palaute yms.) Näin ollen muun muassa perehdyttäminen tulee suunnitella hyvin etukäteen ja varsinaisen perehdyttämisen on tapahduttava osaavasti ja laadukkaasti. Työkiertoa toteutetaan sovittujen toimintamallien mukaisesti ja hiljaisen tiedon siirtoon varaudutaan suunnitelmallisesti ennakolta. Parhaimmillaan osaamisen kehittämisen toimenpiteet näkyvät vaikuttavuutena käytänteissä: osaamisemme on ajanmukaista ja palvelu laadukasta ja osaamistarpeet on suunniteltu muuttuvia palvelutarpeita ennakoiden. Osaamisen kehittämisen toimenpiteet heijastuvat sekä työtyytyväisyyteen että asiakaspalautteeseen. 2.7 Henkilöstön vaihtuvuus v Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet 162 5,54 Päättyneet palvelussuhteet 176 6,02 Henkilöstön vaihtuvuuden osalta vertailulukuja aiempiin vuosiin ei ole käytettävissä. 11

12 3. Terveysperusteiset poissaolot Kuvio 6: Palkattomat ja palkalliset poissaolot kalenteripäivien mukaan SAIRAUSPOISSAOLOT 2015, KAAVIO Sairauspoissaolot kalenteripäivinä hlölkm palkalliset sairauspäivät palkattomat sairauspäivät yhteensä Vuoden 2015 palkattomat ja palkalliset poissaolotiedot on tuotettu palkkajärjestelmän kautta. Tiedot sisältävät kaikkien työterveyshuollon palvelun tuottajien kirjoittamat sairauslomapäivät. Laskennallisia sairauspoissaolopäiviä kertyi 15,8 päivää työntekijää kohden. Vuonna 2014 työntekijää kohden laskennallinen sairauspoissaolomäärä kalenteripäivinä oli 14,5. Yleisin syy työntekijän sairauspoissaoloon oli vuonna 2015 tuki- ja liikuntaelinten sairaus, toiseksi eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Sairauspoissaolojen kokonaiskustannukset olivat euroa. Luvussa on huomioitu Kelan maksamat sairauspäivärahakorvaukset, euroa. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2015 olivat ,01 euroa. Työterveyshuollon kustannukset nousivat ,47 euroa, mikä on 12 %:n nousu vuoden 2014 kuluihin. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (luokka I) kustannukset ovat olleet 43,9 % ( ,44 euroa), ja sairaanhoidon (luokka II) kustannukset olivat 56,1 % ( ,57 euroa). Kustannusten nousu on painottunut ennaltaehkäisevän työterveyshuollon puolelle (nousu 12,9 %), sairaanhoidon kustannukset ovat nousseet 8,9 % edellisvuoteen verrattuna. 12

13 Taulukko 6: Terveysperusteisten poissaolojen jakaumat poissaolon pituuden ja kustannusten mukaan Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta 1000 euroa % palkkakustannuksista Lyhyet poissaolot alle 4 pv pv pv pv päivää 2551 Yli 180 päivää 183 Yhteensä ,96 Keskimäärin/henkilötyövuosi 17 Em. poissaoloista erikseen *työtapaturmat ja työmatkatapaturmat 2224 *ammattitaudit tai -epäilyt 2 Taulukossa työtapaturmat sisältävät myös työmatkatapaturmista aiheutuneet sairauslomapäivät. 13

14 4. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Taulukko 7: Kokonaispalkkasumma, henkilöstöhankinnan kustannukset ja osa muista henkilöstöön käytetyistä investoinneista 1000 euroa Työvoimakustannukset yhteensä josta 1 Palkat yhteensä josta * vuosiloma-ajan palkat (sis. lomarahavapaat) * terveysperusteisten poissaolojenpalkat netto (Kela korvaukset vähennetty) * perhevapaiden palkat, netto * muut lakisääteisten poissaolojen palkat 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut 3 Muut * vuokratyövoiman kustannukset Henkilöstöinvestoinnit * työterveys, netto * koulutus ja muu kehittäminen 370 *) 214 * kuntoutus 10 8 * muut yhteensä 815 sis. Työpaikkaruokailu, virkistystoiminta) *) Sisältää vain henkilöstön koulutuskustannukset. Taulukko 7 osoittaa, että palkkakustannuksista vain marginaalinen osa muodostuu muusta kuin varsinaisesta työn tekemisestä johtuvasta palkkakustannuksesta. 5. Eläköityminen Kaupungin henkilöstön eläketurva on järjestetty pääosin Kevan kautta (KuEL). Osalla kaupungin palveluksessa olevien peruskoulun ja lukioiden opettajien ja rehtoreiden eläketurva on järjestetty Valtiokonttorin kautta (VaEL). Vuonna 2015 eläketapahtumia oli yhteensä 135 kpl. Vanhuuseläkkeelle jäi 98 ja varhennetulle vanhuuseläkkeelle 2 työntekijää, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 15 ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 11 työntekijää. Osa-aikaeläkkeen aloitti 9 työntekijää. 14

15 Kuvio 7: Eläkkeelle jääneet , palvelussuhde voimassa eläkkeelle jäädessä (ei sisällä määräaikaisia täyden työkyvyttömyyseläkkeen eikä osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruisia kuntoutustukipäätöksiä) Vanhuuseläke Työkyvytt.eläke Osatyök.eläke Osa-aikaeläke Varhenn. vanh.eläke Yhteensä Taulukko 8: Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikävertailu keski-ikä 2013 keski-ikä 2014 keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet yhteensä ,5 63,7 63,5 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet ,3 62,2 61,6 Nykyisen eläkelainsäädännön mukaan vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti vuoden iässä. Mahdollisuutta jäädä vanhuuseläkkeelle myöhemmin kuin omassa henkilökohtaisessa eläkeiässä on käytetty varsin vähän, mutta mahdollisuus jatkaa työuraa tuo kuitenkin henkilöstölle lisää valinnanvaraa työkyvyn sen salliessa. Vuoden 2017 alusta tulevan eläkeuudistuksen myötä vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkeiän alaraja tulee nousemaan asteittain. 15

16 Taulukko 9: Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet, joista o osatyökyvyttömyyseläkkeelle o kuntoutustuelle (alkanut v. 2015) o täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle Lukumäärä % koko henkilöstön määrästä ,18 0,90 0,46 0,20 0,52 0,32 0,23 0,44 Keski-ikä ,2 50,4 58,2 52,6 50,5 57,4 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet jatkavat yleensä osa-aikaisessa palvelussuhteessa vanhuuseläkkeelle siirtymiseen tai muuhun eläketapahtumaan saakka. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet muodostavat edelleen suurimman työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyn. 5.1 Määräaikaiset kuntoutustuet Vuonna 2015 uusia määräaikaisia täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisia kuntoutustukia myönnettiin 8 työntekijälle (2014: 7,2013: 9) ja määräaikaisia osatyökyvyttömyyseläkkeiden suuruisia kuntoutustukia 8 työntekijälle (2014: 5, 2013: 5). Määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki myönnetään silloin, kun henkilön työkyvyn arvioidaan voivan palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla. Osakuntoutustuen tarkoituksena on tukea työntekijää jatkamaan työssä esim. työjärjestelyjen ja osaaikaisuuden turvin. Samoin työntekijä voi saada osakuntoutustukea palatessaan kuntoutuksen jälkeen takaisin työhön. Edellytys täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruisen kuntoutustuen myöntämiselle on muun muassa se, että työkyvyttömyys on kestänyt tai arvioidaan kestävän vähintään vuoden. Pysyviä työkyvyttömyyseläkkeitä ei myönnetä ennen kun on selvitetty työntekijän kuntoutumismahdollisuudet. Kuntoutustuki saattaa jatkua useamman vuoden ajan. 5.2 Eläkemaksut Eläkemenoperusteista maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kaupungin palveluksessa ennen vuotta Kevan antaman arvion mukaan lopullinen maksu vuodelta 2015 tulisi olemaan ,37 euroa (v.2014; ,50 euroa). Varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksua kaupunki maksaa sellaisista työntekijöistään, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli ovat alkaneet saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta varhe-maksua ei aiheudu. Varhe-maksua ei myöskään aiheudu omais- tai perhehoitajista eikä työllistämisvaroilla työskentelevistä henkilöistä. Mikkelin kaupunki pyrkii pienentämään varhaiseläkkeistä aiheutuvia kustannuksia tukemalla työntekijöidensä työssä jatkamista varhaisen välittämisen keinoin. Vaihtoehtoina varhaiseläkkeen sijaan ovat mm. oman työn keventäminen, osa-aikatyö, työtehtävien uudelleen järjestäminen, tehtäväkierto. Varhe-maksua aiheutuu vain maksussa olevista eläkkeistä, joten määräaikaiselta kuntoutustuelta työhön paluuta tukemalla voidaan saavuttaa kuntoutushyvitystä, joka pienentää lopullista varhe-maksua. Tärkeimpänä tavoitteena on varhe-maksujen alentaminen. 16

17 Kevan antaman seurantatietoarvion mukaan vuoden 2015 varhe-maksu tulee olemaan ,15 euroa. Lopullinen maksu vahvistuu kesä-elokuussa Vuoden 2014 vastaava luku oli ,58 euroa. Taulukko 10: Varhe-maksun määrä v ja osuus palkkakustannuksista maksut 1000 euroa %-osuus palkkakustannuksista Varhe-maksu ,144 1,009 1,017 Eläkemenoperusteinen maksu Voidaan arvioida, että Mikkelin kaupungin, Kevan sekä työterveyshuollon yhteistyö näyttäytyy varhemaksujen pienenemisenä, joka kertoo työnantajan mahdollisuuksista puuttua työkykyä uhkaaviin tekijöihin jo varhaisessa vaiheessa. 5.3 Kaupungin maksamat eläkkeet Mikkelin kaupungin vanhan eläkesäännön perusteella kaupungin maksamia eläkkeitä kaupungin palveluksesta aikanaan siirtyneille henkilöille ja heidän omaisilleen (leskeneläke) maksettiin vuonna 2015 yhteensä ,10 euroa 8 henkilölle. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat ,48 euroa 8 henkilölle. 5.4 Eläköitymisennusteet Alla olevissa Kevan ennusteissa ei ole otettu huomioon vuoden 2017 eläkeuudistuksen mahdollista vaikutusta eläköitymisiin. Ennusteissa ovat mukana vielä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän palvelukseen siirtyvät henkilöt. Kevan ennusteiden mukainen eläköityminen vastaa hyvin talouden tasapainottamisohjelman ennustetta. Eläköitymisen hallinnan keskeinen tekijä tulevina vuosina on korvausrekrytointien oikea kohdentaminen. Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2013 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2016 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. 17

18 Taulukko 11: Vakuutettujen eläköitymisennuste v (alla pylväskaaviona) 18

19 Taulukko 12: Vakuutettujen eläköitymisennuste ammattiluokittain v Muut ammattiluokat yhteensä sisältää mm. omaishoitajat, perhehoitajat ja luottamusmiehet. 19

20 6. Henkilöstön uudelleensijoittuminen Uudelleensijoittumisen tavoitteena on turvata Mikkelin kaupungin vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuus silloin, kun työntekijän ei ole terveydellisistä syistä mahdollista jatkaa työtään entiseen tapaan. Terveydentilaa koskeva arvio tehdään työterveyden toimesta. Kaupungin toimintatavan mukaan järjestettävissä työterveysneuvotteluissa työntekijän, hänen esimiestensä ja työterveyden asiantuntijoiden kanssa selvitetään kokonaisvaltaisesti työntekijän työkykyä silloin, kun terveydelliset syyt estävät häntä tekemästä työtään tai työterveys arvioi riskin työssä suoriutumisesta kasvavan. Neuvottelun tarkoituksena on selvittää, miten työssäoloa voitaisiin jatkaa. Ensisijaisesti selvitetään työntekijän mahdollisuus jatkaa omassa tehtävässään työjärjestelyjen avulla. Terveydentila saattaa kuitenkin rajoittaa tai estää oman työn tekemisen, jolloin uudelleensijoittuminen toisiin tehtäviin voisi tuoda ratkaisun jäljellä olevan työkyvyn säilyttämiseksi. Henkilöstöpalveluiden uudelleensijoituksen piirissä oli vuoden 2015 aikana 35 työntekijää, joista useiden kohdalla työssä jatkamiseen etsittiin ratkaisua ammatillisen kuntoutuksen kautta. Ammatillinen kuntoutus tarkoittaa työkokeilua, työhön valmennusta, lisäkouluttautumista omalla alalla tai opiskelemista kokonaan uuteen ammattiin. Tämä tarkoittaa lähes aina yhteistyön käynnistämistä Kevan tai jonkun muun vakuutusyhtiön kanssa. Ammatillisen kuntoutuksen tukea hakenut ja siitä myönteisen päätöksen saanut henkilö voi tällä tavoin selvittää mahdollisuuksiaan jatkaa työelämässä. Selvittäminen käynnistyy useimmiten työkokeilun avulla. Työkokeilupaikan suunnittelussa pyritään löytämään paras mahdollinen ratkaisu uudelleensijoitettavan henkilön jatkotyöllistymisen kannalta. Vuoden 2015 aikana toteutui 8 kaupunkiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevan työntekijän työkokeilu. Uuteen ammattiin opiskeli neljä työntekijää, joista kaksi oppisopimuksella kaupungin omassa palveluksessa. Vuonna 2015 uudelleensijoituksen kautta siirtyi uusiin tehtäviin tai jatkoi omassa työssään/omalla toimialallaan pysyvästi 9 työntekijää. Kahdeksan työntekijän työsuhde päättyi työkyvyttömyyseläkkeen tai muun syyn johdosta. Vuoden 2015 lopussa oli 18 keskeneräistä uudelleensijoitusprosessia. Keskeneräisyyden syitä olivat mm. määräajaksi myönnetyt kuntoutustuet, terveydentilaan liittyvät selvittelyt/hoitovaiheet, kuntoutustoimenpiteet tai työllistymisen toteutuminen määräaikaisesti. Edellä mainitut luvut on koottu toimialojen ja henkilöstöpalveluiden yhteistyönä toteutetuista järjestelyistä, niihin ei sisälly toimialojen sisäiset siirrot. Keva palkitsee työnantajaa ns. kuntoutumishyvityksellä, jos kuntoutustuella oleva työntekijä palaa takaisin työhön tai alkaa saada osatyökyvyttömyyseläkettä kuntoutustuen päätyttyä. Työntekijästä aiheutuu varhemaksua vain siltä ajalta, jona hän oli kuntoutustuella. Kevan tilinpäätösseurannan mukaan kaupungin vuoden 2015 omalla vastuulla olevaan määrään vaikuttava kuntoutumishyvitysten määrä on ,88 euroa. Vuoden 2014 toteutunut kuntoutumishyvitys oli ,20 euroa (2013; ,52). 20

21 7. Palkkaus Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä lääkärien virkaehtosopimuksen alueilla jatkettiin paikallisten työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmien soveltamista. Tulospalkkiojärjestelmää ei ole käytössä kaupungilla. 7.1 Palkkauksen rakenne vuodelta 2015 Taulukko 13: Palkkakartoitus - joulukuu 2015 KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Muusikot Miesten keskiansio e/kk *) 2605, , , , ,71 Naisten keskiansio e/kk *) 2324, , , , ,51 Miesten teht.koht.palkka keskim. e/kk 2443, , , , ,89 Naisten teht.koht.palkka keskim. e/kk 2154, , , , ,29 *) Keskiansiot eivät sisällä säännöllisen työajan lisiä eikä lisä- ja ylityökorvauksia. 8. Paikalliset sopimukset Vuoden 2015 aikana ei solmittu uusia paikallisia sopimuksia. 9. Henkilökunnan muistamisjärjestelmä palveluvuosista Vuoden 2013 alusta lisättiin vuonna 2007 käyttöön otettuun henkilöstön palkitsemisjärjestelmään palkitseminen myös yhdenjaksoisen 40-vuoden palvelusajan perusteella. Päivitetyssä järjestelmässä palkitaan oman työnantajan 20, 30 ja 40 vuoden yhtäjaksoinen palvelu viiden päivän palkallisella vapaalla. Palkitsemisvapaan tavoite on työkyvyn ylläpitäminen joko omaehtoisesti tai yhteisille kuntoremonttikursseihin osallistumalla. Vuonna 2015 palkitsemisvapaalla oli 20 vuoden palveluksesta 24 henkilöä, 30 vuoden palveluksesta 65 henkilöä sekä 40 vuoden palveluksesta 18 henkilöä. 10. Henkilöstön virkistystoiminta Henkilöstön virkistystoimintaa tuettiin pääsääntöisesti SporttiPassin kautta. Vuonna 2015 etuuden arvo oli 100 euroa vakinaisilla, määräaikaisilla palvelusuhteen pituuden mukaan. SporttiPassiin ladattua saldoa on käytetty edellisvuosien tapaan mm. uimahalli-, kuntosali- ja liikuntamaksuihin. Kulttuuritarjonnassa suosituimpina kohteina olivat elokuvissa ja teatterissakäynnit. Vuoden 2015 aikana 2833 henkilöä käytti Sportti- Passia. Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin yhteensä euroa (keskimäärin 89 euroa/henkilö). Tästä summasta noin euroa käytettiin erilaisiin joulutilaisuuksiin. 21

22 Työnantajan osittain kustantamat kuntoremonttikurssit seurantajaksoineen sisältyvät henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintasuunnitelmaan. Vuonna 2015 oli kaksi viikon mittaista kurssia: painonhallintakuntoremonttikurssi keväällä, johon osallistui 9 henkilöä sekä peruskuntoremonttikurssi syksyllä, osallistujia 10. Molemmat kurssit pidettiin Vuokatin Urheiluopistolla. Lisätietoja henkilöstöraportista antaa 22

Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 SELITE ORGANISAATIOMUUTOKSISTA...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 SELITE ORGANISAATIOMUUTOKSISTA...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt VaEL-eläke- ja etuuspäätökset lajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat, kpl 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet¹

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden KiEL eläkehakemusten määrä eläkelajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet 837 814 2,8

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 1 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 3 1. SAATTEEKSI... 4 2. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 6 2.2. VAKANSSIT...10 2.3. VUOSITYÖAIKA...11 2.4. HENKILÖSTÖN RAKENNE...11

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus TAULUKKOKIRJA

Henkilöstökertomus TAULUKKOKIRJA Henkilöstökertomus TAULUKKOKIRJA Sisällysluettelo 1 Henkilöstön määrä ja rakenne...3 1.1 Henkilöstön lukumäärä 1.1. ja 31.12.2015... 3 1.2 Vakituinen henkilöstö 31.12.2015 tilanne ja henkilötyövuodet 2015...

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ 1. URAPOLUT 1.1 OSAAMISEN LAAJENTAMISEN URAPOLKU: TEHTÄVÄKIERTO 1.2 SISÄISEEN TEHTÄVÄKIERTOON HAKEUTUMINEN 1.3 TEHTÄVÄKIERTOPROSESSI OMAN ORGANISAATION SISÄLLÄ 1.4

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Karkkilan kaupungintalo, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2015 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 11.6.2012 n Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Henkilöstöosasto 2012 VALTUUSTON KOKOUS 11.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 RANTASALMEN KUNTA HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTOINTIMALLIN TAUSTAA... 1 YLEISTÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kuva: Hanketoiminta ja kehittäminen/matti Hämäläinen Henkilöstöraportti 2015 Yhteistyötoimikunta 17.3.2016 Hallintolautakunta 19.4.2016 Kaupunginhallitus 2.5.2016 Kaupunginvaltuusto 23.5.2016 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 / Liite xx 2 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä... 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 Kunnan johtoryhmä 5.4.2016 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 10.5.2016 Valtuusto 25.5.2016 Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

NGIN. Kuva 1. pieneni

NGIN. Kuva 1. pieneni 1 LAPPEENRANNAN KAUPU NGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 20132 1 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön kokonaismäärä laski Lappeenrannan kaupungin palvelukses ssa oli 31.12.2013 yhteensä 2 386 henkilöä. Heistä 1 763 oli

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 13.6.2016

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 13.6.2016 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus 5 Ikärakenne 6 Sukupuolijakauma 7 Työaikajärjestelmät

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa?

Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Kaikki hyvin työssä ja riskipyramidissa? Valtio-Expo 7.5.29 Irma Väänänen-Tomppo Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, Valtio (Budjettitalouden virastot ja laitokset) Työkyvyttömyyseläkealkavuus,77

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Eläkeuudistus 2017 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Keva työeläkekentässä Sijoitusten arvo, mrd euroa 2015 Maksutulo, mrd euroa 2015 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT 2020 Työeläkekuntoutus Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, jos sairaus aiheuttaa hänelle uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2

SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 Suomen Pankki Henkilöstötilinpäätös 1997 SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 1997 Tarkoitus Henkilöstötilinpäätös antaa Suomen Pankin johdolle, esimiehille, henkilöstöasioista vastaaville

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015

Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015 Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015 2 TAUSTAA Henkilöstöraportti on Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin koko organisaatiota

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot