SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x."

Transkriptio

1 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 / Liite xx

2 2 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstömäärä vastuuryhmittäin henkilötyövuosina (HTV) Henkilöstömäärä Vakanssien muutos/vakinaistaminen toimialoittain vuonna Palvelussuhdelajit vastuuryhmittäin Henkilöstön sukupuolijakauma Ikärakenne Ikäjakauma Eläköityminen Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) Henkilöstön vaihtuvuus PALKKAUSJÄRJESTELMÄ, PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT Palkkausjärjestelmä Palkkakustannukset Keskiansiot POISSAOLOT Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä Terveysperusteisten poissaolojen pituudet Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Terveysperusteiset poissaolot / htv Lomautukset ja muita poissaoloja TYÖAJAN JAKAUTUMINEN TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELULIITTEITTÄIN VEROTUSKUNNAT HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI Työkykyä ylläpitävä toiminta (tyky) Työsuojelu/työsuojelutoimikunta Yhteistyöryhmä Henkilöstökoulutus Työntekijän muistaminen Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen... 27

3 3 SAATTEEKSI Saarijärven kaupungin menestystekijät henkilöstön näkökulmasta ovat henkilöstön joustava käyttö, hyvinvointi työssä, motivoiva johtaminen, hyvä johtamiskulttuuri, yrittäjyysmyönteinen asenne, tavoitteisiin sitoutunut ja aktiivinen henkilöstö, oikea henkilöstön määrä ja oikeuden mukainen työnjako. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on tarjota kaupungin luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta, työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Henkilöstökertomuksen tunnusluvut kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Tunnusluvuissa ei näin ollen ole mukana luottamushenkilöt ja asiantuntijat (kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset, asiantuntijapalkkiot). Henkilöstökertomus on muun henkilöstöhallinnon raportoinnin ohella keskeinen väline kuvattaessa ja seurattaessa henkilöstön tilaa ja kehitystä. Se on käyttökelpoinen henkilöstöhallinnon työväline. Tärkeämpää kuin tarkastella yksittäisiä lukuja, on seurata kehitystä eri vuosina. Tiedot henkilöstökertomukseen on saatu kaupungin henkilöstöhallintajärjestelmästä. Henkilöstökertomuksen valmistelussa on otettu huomioon Kuntatyönantajan uudet suositukset henkilöstöraportoinnista. Keskus- ja henkilöstöhallinto

4 4 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstömäärä vastuuryhmittäin henkilötyövuosina (HTV) Vuonna 2015 palvelussuhteessa ollut henkilöstö muunnettuna henkilötyövuosiksi (htv) teki yhteensä 431,86 htv. Vastaava luku vuonna 2014 oli 436,45 htv eli vähennystä muodostui yhteensä -4,59 henkilötyövuotta (näissä luvuissa ei ole mukana kansalaisopiston määräaikaisia sivutoimisia tuntiopettajia). Vuodesta 2011 henkilötyövuosien määrä on vähentynyt -23,43 henkilötyövuotta. HTV VASTUURYHMITTÄIN muutos HTV % Kaupunginhallitus 44,66 58,66 58,50 55,53 54,90-0,63-1,1 % Kehittäminen ja hallinto * 5,11 22,07 21,60 20,59 24,58 3,99 19,4 % Kiinteistöt ja maankäyttö 8,96 8,89 9,01 7,86 7,60-0,26-3,3 % Hallinnon tukipalvelut 30,59 27,70 27,89 27,08 22,72-4,36-16,1 % Sivistyslautakunta 249,53 237,63 231,03 232,76 228,50-4,26-1,8 % Perusopetus ja lukio 118,92 116,21 114,41 113,64 111,24-2,40-2,1 % Varhaiskasvatus 119,00 112,44 108,02 110,65 107,52-3,13-2,8 % Muut ** 11,61 8,98 8,60 8,47 9,74 1,27 15,0 % Viitasalo-opisto 11,04 9,37 9,01 8,89 9,07 0,18 2,0 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28,06 28,99 29,55 30,74 30,18-0,56-1,8 % Ympäristölautakunta 9,64 9,00 10,29 9,53 11,00 1,47 15,4 % Tekninen lautakunta 112,36 109,36 108,17 98,00 96,61-1,39-1,4 % Kunnallistekniikka, viemärit 11,98 12,72 10,97 8,99 12,19 3,20 35,6 % Tekninen tukipalveluyksikkö 100,38 96,64 97,20 89,01 84,42-4,59-5,2 % Ravitsemispalvelut 48,78 45,57 46,05 39,55 35,91-3,64-9,2 % Siivoustoimi 25,27 24,92 24,62 22,17 23,90 1,73 7,8 % Kiinteistönhoito 15,29 15,00 12,72 13,50 13,85 0,35 2,6 % Kunnossapito 11,04 11,15 13,81 13,79 10,76-3,03-22,0 % Jätelautakunta 0,00 0,54 0,80 1,00 1,60 0,60 60,0 % YHTEENSÄ 455,29 453,55 447,35 436,45 431,86-4,59-1,1 % Kansalaisopiston ma. tuntiopettajat 59,67 56,63 55,71 53,15 51,94-1,21-2,3 % KAIKKI YHTEENSÄ 514,96 510,18 503,06 489,60 483,80-5,80-1,2 % *) sis. työllistämistukivaroin palkattuja 18,82 htv **) sis. siv.toimen ja kansalaisopiston hallinnon Henkilötyövuodella (HTV) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5 htv). Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työaikaan (esim. työssä = 92/365 = 0,25 htv). Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon.

5 Henkilöstömäärä Saarijärven kaupungin palveluksessa oli yhteensä 513 henkilöä. Arviointipäivän mukainen henkilöstömäärä on vähentynyt vuoteen 2014 verrattuna yhteensä 22 henkilöllä. Vakituisen henkilöstön määrä oli 357, vähennystä vuoteen 2014 oli 20 henkilöä. Kansalaisopiston sivutoimisten tuntiopettajien määrä oli 81 henkilöä. Henkilöstömäärä pysyi samassa tasossa edelliseen vuoteen verrattuna. Tehtyjä henkilötyövuosia kertyi 53,15 htv. Henkilötyövuosina vähennys oli -1,21 htv vuoteen 2014 verrattuna.. Henkilöstömäärään vaikuttivat mm. panostukset pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja elokuussa aloittanut Elevaattorihanke. Tukityöllistetyn henkilöstön määrä oli vuoden viimeisenä päivänä 20 henkilöä, kun vuotta aikaisemmin vastaava määrä oli 12 henkilöä. 400 Vakituisen henkilöstön määrä henkilöä vuosi

6 6 1.3 Vakanssien muutos/vakinaistaminen toimialoittain vuonna 2015 Tehtiin seuraavat nimikkeen muutokset: Hallinnon tukipalvelut yksi työsuunnittelijan toimi muutettiin asiakasneuvojan toimeksi Opetus yksi luokanopettajan virka muutettiin erityisluokanopettajan viraksi Varhaiskasvatus yksi vastaavan ryhmäperhepäivähoitajan toimi muutettiin päivähoitajan toimeksi yksi ryhmäperhepäivähoitajan toimi muutettiin päivähoitajan toimeksi yksi lastenhoitajan toimi muutettiin päivähoitajan toimeksi kaksi aluejohtajan virkaa muutettiin päivähoidon johtajan viroiksi Kirjasto informaatikon virka muutettiin kirjastonhoitajan toimeksi Tekninen tukipalveluyksikkö yksi kokin toimi muutettiin ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajan toimeksi kolme ravitsemistyöntekijän tointa muutettiin kokin toimiksi yksi ravitsemistyöntekijän toimi muutettiin ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltajan toimeksi kaksi laitoshuoltajan tointa muutettiin laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijän toimiksi yksi siivoojan toimi muutettiin laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijän toimeksi yksi vahtimestarin toimi muutetaan kiinteistönhoitajan toimeksi Perustettiin seuraavat virat/toimet: Opetus kolme koulunkäyntiohjaajan tointa Varhaiskasvatus yksi lastentarhanopettajan toimi Lakkautettiin seuraavat virat/toimet: Kehittäminen yksi kehittämispäällikön virka Sivistyslautakunnan hallinto yksi hallintosihteerin toimi Opetus yksi lehtorin virka kaksi luokanopettajan virkaa Varhaiskasvatus kaksi perhepäivähoitajan tointa yksi aluejohtajan virka Tekninen tukipalveluyksikkö kaksi kokin tointa yksi ravitsemistyöntekijän toimi yksi siivoojan toimi yksi seka- ja aputyöntekijän toimi

7 7 1.4 Palvelussuhdelajit vastuuryhmittäin Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 70 % henkilöstöstä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 26 %. Määräaikaista henkilöstöä oli yhdeksän (9) henkilöä enemmän tarkastelupäivän tilanteessa kuin vuotta aikaisemmin. Kehittämisessä ja hallinnossa määräaikaisesta henkilöstöstä 20 henkilöä oli työllistämistukivaroin palkattuja. HENKILÖSTÖMÄÄRÄT/PALVELUSSUHDELAJIT yhteensä VASTUURYHMITTÄIN Va Sij Ma Muut oppisop Kaupunginhallitus Kehittäminen ja hallinto * Kiinteistöt ja maankäyttö Hallinnon tukipalvelut Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Varhaiskasvatus Muut ** Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka, viemärit Tekninen tukipalveluyksikkö Ravitsemispalvelut Siivoustoimi Kiinteistönhoito Kunnossapito Jätelautakunta YHTEENSÄ Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat KAIKKI YHTEENSÄ Henkilöstömäärät palvelussuhdelajeittain. *) työllisyys 20 hlöä **) sis. sivistystoimen hallinto, kansalaisopiston hallinto

8 8 1.5 Henkilöstön sukupuolijakauma Saarijärven kaupungin henkilöstö on naisvaltaista. Vuoden vaihteessa 2015 koko henkilöstöstä oli naisia 70 %. Samana ajan kohtana vakituisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 76 %. PALVELUSSUHDE Naiset Miehet Yhteensä Muutos % ed.vuodesta Vakinaiset ,31 % Määräaikaiset ,28 % joista työllistettyjä joista kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia Yhteensä ,11 % 1.6 Ikärakenne Saarijärven kaupungin vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51,8 vuotta. Miesten keski-ikä oli 52,8 vuotta ja naisten 51,9 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 50,1 vuotta. 1.7 Ikäjakauma Vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 48 % kuului ikäryhmään vuotiaat. Ikäryhmään vuotiaat kuului 24 % henkilöstöstä. Ikäryhmässä 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat vakituisesta henkilöstöstä oli 19 %, josta 65-vuotiaita tai yli oli kaksi (2) henkilöä. 180 Ikäjakauma Määrä alle ja yli Ikäkaudet

9 9 1.8 Eläköityminen Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle jäi 19 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle siirtyi kolme (3) henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi yksi henkilö ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle kaksi (2) henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa yhteensä 17 henkilöä, joista osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 10 henkilöä. 1.9 Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) Ennusteen mukaan vanhuuseläkkeelle vuoden 2020 loppuun mennessä siirtyisi 25 % vakituisesta henkilöstöstä. Kaupunginhallitus 8 % Sivistyslautakunta 26 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27 % Ympäristölautakunta 50 % Tekninen lautakunta 31 % Eläke-ennuste yht. Kaupunginhallitus Kehittäminen ja hallinto Kiinteistöt ja maankäyttö Tukipalvelut Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Varhaiskasvatus Muut 2 Viitasalo-opisto 0 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka, viemäri 1 1 Tekninen tukipalveluyksikkö Ravitsemispalvelut Siivoustoimi Kiinteistönhoito Kunnossapito 2 1 Jätelautakunta Kaikki yhteensä Eläke-ennustelaskelman pohjana on käytetty Kevalta saatua henkilökohtaisen eläkeiän laskelmataulukkoa sekä syksyllä 2013 henkilöstölle tehtyä eläköitymiskartoitusta.

10 Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus ja lähtövaihtuvuus on laskettu vuoden 2015 aikana työsuhteeseen tulleiden ja työsuhteesta lähteneiden (ei eläkkeelle siirtyneet) henkilöiden lukumäärinä. Henkilöiden lukumäärät on suhteutettu edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään ( vak. 377 henkilöä). Päättyneissä on yksi (1) palvelussuhde, jonka päättymispäivämäärä Tämä palvelussuhde on vielä mukana henkilömäärissä Vakinaiset vaihtuvuus lkm % Alkaneet palvelussuhteet 8 2,1 % Päättyneet palvelussuhteet 5 1,3 % Päättyneet palvelusuhteet: - irtisanoutui 5 henkilöä Eläkkeelle siirtyi 20 henkilöä vakinaisen henkilöstön määrä oli 355 henkilöä.

11 2. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ, PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT Palkkausjärjestelmä Palkka muodustuu tehtäväkohtaisesta palkasta (perusteena tehtävien vaativuus), henkilökohtaisesta lisästä (perustuu työssä suoriutumiseen ja ammatinhallintaan), työkokemus- tai muusta vuosisidonnaisesta lisästä, työkorvauksista, muista sopimusten mukaisista lisisä, palkkioista ja korvauksista sekä mahdollisesta tulospalkkiosta. Virka- ja työehtosopimuksissa on palkkahinnoittelut, joissa on todettu peruspalkat eli tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat. Paikallisesti harkitaan tehtäväkohtaisen palkan suuruus ottaen huomioon tehtävien vaativuus, kunnan palkanmaksuvara sekä alueen työmarkkinatilanne ja yleinen palkkataso. Tehtävän vaativuuden arvioinnissa käytettävät yleiset vaativuustekijät on määritelty sopimuksissa. Henkilökohtaista osaamista ja suoriiutumista arvioidaan kehityskeskusteluissa. Työaikakorvauksia maksetaam epämukavalta työajalta (ilta, yö, viikonloppu, arkipyhä, varallaolo) sekä lisäja ylityöalalta. 2.2 Palkkakustannukset KVTES jaksotyöaikauudistus toteutettiin lukien. Palkkoja korotettiin (eräissä kohdin liitteissä 4 ja 5) ja toteutettin palkkahinnoitteluliitteiden (liitteet 1, 2, 7 ja 8) uudistaminen sekä sopimustekstejä muutettiin lukien. Palkantarkistukseen lukien varattu korotus käytettiin kokonaan keskitetysti sopijaosapuolten sopimalla tavalla, joten lukien KVTES:ssa ei ollut palkkojen yleiskorotusta tai paikallista järjestelyerää. Vuoden 2015 sopimusmuutosten kustannusvaikutus oli keskimäärin 0,3 % KVTES-palkkasummasta. TS (tekninen henkilöstö) ja TTES (tuntipalkkaiset) palkkoja korotettiin lukien 0,3 %:n suuruisella yleiskorotuksella. OVTES palkkojen yleiskorotus oli lukien 0,4 %. Maksetut bruttopalkat (ei sis.investointeja) vuonna 2015 olivat yhteensä euroa. Sijaisten ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olleiden palkat olivat euroa. Työllistämistukivaroin palkattujen palkkasumma oli euroa. Vuodesta 2014 kokonaispalkkasumma (ei sis. inve-palkkoja) oli pienentynyt vajaat euroa eli -0,03 %. Investointikohteiden palkkasumma oli euroa, mikä oli -14,9 % vähemmän kuin vuonna Kaupungin panostus työllistämiseen nosti palkkasummaa lähes euroa.

12 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET 12 TP TA TOT muutos % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus - - Viranhaltijajohto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Keskusvaalilautakunta vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,3 työllistetyt ,8 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus - KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ ,0 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Muut kiinteistöt vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Tontti- ja karttapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus - Maankäyttö ja kaavoitus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Asuntopalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,1 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ ,7

13 13 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TA TOT muutos % HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 työllistetyt ,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus , HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ ,4 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Kansalaisopisto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Päivähoito / Varhaiskasvatus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Perusopetus ja lukio vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus , ,9 SIVISTYSLAUTAKUNTA ,6 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,6 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA ,2

14 14 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TA TOT muutos % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kirjasto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Kulttuuritoimi vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Museo vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Vapaa-aikapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 työllistetyt ,5 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus , ,4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA ,4 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Maaseutupalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Suunnittelu ja kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ,6

15 15 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TA TOT muutos % TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikkapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Vesi- ja viemärilaitos vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 työllistetyt ,6 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus , ,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,9 JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus JÄTELAUTAKUNTA ,0 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ ,0 KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ ,7 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ ,4 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,6 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ ,2 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,4 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,6 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,9 JÄTELAUTAKUNTA ,0 KAIKKI PALKAT YHTEENSÄ ,03 vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 työllistetyt ,1 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus , ,0 ed. yhteensä INVESTOINNIT ,89 KAIKKI PALKAT YHTEENSÄ ,19

16 16 Yllä esitetyn taulukon tiedot on saatu kirjanpidon raporttin palkkavieneistä. Taulukko ei sisällä asiantuntijapalkkioita, kokouspalkkiota eikä ansionmenetyskorvauksia. Palkkasummiin ei myöskään ole laskettu mukaan palkkojen sosiaalivakuutusmaksuja (v noin 24 %.) Maksetuista palkoista naisten osuus oli 71 % ja miesten osuus 29 %. Palkkojen jakautuminen naisten ja miesten kesken on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaispalkkakustannukset vuonna 2015 olivat yhteensä euroa, josta palkkojen sosiaalivakuutusmaksujen osuus oli euroa. Lisäksi maksettiin eläkelaitokselle eläkemenoperusteisia maksuja euroa ja Varhemaksuja (laskutusperusteinen) euroa. Eläkeperusteinen maksu maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta Varhaiseläkeperusteinen Varhe-maksu maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. 2.3 Keskiansiot Keskiansiot laskettiin joulukuun 2015 ansioista. Laskenta tehtiin vakituisesta kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä (ei sis. TTES:n piiriin kuuluvia) kokoaikatyön palkan pohjalta. Vakituisen henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan (ns. peruspalkka) keskiarvoksi muodostui 2343 euroa/kk. Naisten tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo oli 2269 euroa/kk ja miesten osalta vastaava keskiarvo oli 2621 euroa/kk. Keskimääräinen kokonaispalkka oli 2741 euroa/kk. Vuonna 2014 keskimääräinen kokonaispalkka oli 2739 euroa. Kokonaispalkkaan ei ole laskettu mukaan lomarahaa, työvuorokorvauksia eikä lisä- ja ylityökorvauksia.

17 17 3. POISSAOLOT 3.1 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaoloja kertyi vuonna 2015 yhteensä 5344 kalenteripäivää eli 11 kpv/htv. Vuodesta 2014 sairauspoissaolopäivät olivat vähentyneet 686 kalenteripäivää, henkilötyövuosiksi muunnettuna vähennys tekee 1,9 htv. Sairauspoissaolot (ei sis. tapaturmista aiheutuneita poissaoloja) sairpvt HTV kpv/htv sairpvt HTV kpv/htv Kaupunginhallitus ,9 9, ,5 7,2 Kehittäminen ja hallinto * ,6 6, ,6 3,8 Kiinteistöt ja maankäyttö 38 7,6 5,0 17 7,9 2,2 Hallinnon tukipalvelut ,7 15, ,1 11,2 Sivistyslautakunta ,5 11, ,8 13,2 Perusopetus ja lukio ,2 12, ,6 8,7 Varhaiskasvatus ,5 12, ,7 15,9 Muut ** 34 9,7 3, ,5 37,7 Musiikkiopiston johtokunta 48 9,1 5,3 19 8,9 2,1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ,2 10, ,7 4,5 Ympäristölautakunta 79 11,0 7,2 78 9,5 8,2 Tekninen lautakunta ,6 15, ,0 20,1 Kunnallistekniikka, viemärit 15 12,2 1, ,0 28,0 Tekninen tukipalveluyksikkö ,4 18, ,0 19,2 Ravitsemispalvelut ,9 16, ,6 15,8 Siivoustoimi ,9 25, ,2 31,6 Kiinteistönhoito ,9 19, ,5 16,7 Kunnossapito 60 10,8 5, ,8 11,5 Jätelautakunta 0 1,6 0,0 YHTEENSÄ ,9 12, ,5 13,0 Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat ,9 2, ,2 6,4 KAIKKI YHTEENSÄ ,8 11, ,6 12,3 Korostettuna ne työyksiköt, joissa sairauspoissaolopäivien määrä lisääntyi henkilötyövuotta kohden verrattuna edelliseen vuoteen. Työtapaturmia sattui 10 kappaletta, mikä on kuusi tapaturmaa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Työtapaturmista johtuvia poissaoloja kertyi yhteensä 61 kalenteripäivää. Sattuneista tapaturmista kaksi oli sellaisia työtapaturmia, joista ei aiheutunut työstä poissaolopäiviä. Tapaturmista viisi sattui varhaiskasvatuksessa, kolme sivistystoimessa ja kaksi tilapalvelussa. Terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2015 yhteensä 5405 kalenteripäivää, mikä on 892 kalenteripäivää (2,44 htv) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

18 Terveysperusteisten poissaolojen pituudet Sairauspoissaolojen lukumäärämuutokset edelliseen vuoteen verrattuna: yksi (1) poissaolopäivä vähennystä 36 poissaolokertaa 2 3 poissaolopäivää lisäystä 16 poissaolokertaa 4 10 poissaolopäivää lisäystä kaksi poissaolokertaa poissaolopäivää lisäystä yhdeksän poissaolokertaa poissaolopäivää vähennystä yhdeksän poissaolokertaa poissaolopäivää lisäystä yksi poissaolokerta yli 180 poissaolopäivää vähennystä kolme poissaolokertaa Terveysperusteiset poissaolot kpl Kalenteripvt muutos % % teoreett. euroa % palkka- (kaikki) kpl työ- kustannuked.vuodesta ajasta sista 1 pv % 0,2 % 2-3 pv % 0,3 % 4-10 pv % 0,5 % pv % 1,4 % pv % 0,2 % pv % 0,4 % yli 180pv % 0,1 % Yhteensä % 3,1 % ,4 % Keskimäärin / henkilötyövuosi 11,17 12, muutos% Em. poissaoloista erikseen kpv - sairauslomat % 3,0 % - tapaturmat, ammattitaudit % 0,0 % 3.3. Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Sairaus- ja tapaturmista aiheutuneiden poissaoloajan palkkoja maksettiin yhteensä euroa eli keskimäärin 715 euroa/htv. Vastaava luvut olivat vuonna 2014 poissaoloajan palkat euroa, 787 euroa/htv. Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannukset alenivat noin 10 %.

19 19 Terveysperusteisten poissaoloaikojen palkat vastuuryhmittäin /vuosi Kaupunginhallitus Viitasalo-opisto Ympäristö- lautakunta Sivistys- lautakunta Kulttuuri- ja vapaa- aika-lautakunta Tekninen lautakunta Sairaudesta ja tapaturmasta johtuneelta poissaoloajalta työntekijöille maksetut bruttopalkat. Kaaviossa on yhdistetty kaupunginhallituksen alle kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt ja maankäyttö sekä hallinnon tukipalvelut Terveysperuteisten poissaolopalkkojen kehitys vuosina euroa Kaaviossa ilmoitetaan työntekijöille sairaus- tai tapaturma-ajoilta maksetut poissaoloajan bruttopalkat. Terveysperusteisten poissaolojen ajalta aiheutuneet palkkamenot, sijaisten palkat mukaan luettuna, olivat vuonna 2015 yhteensä euroa ilman sosiaalivakuutusmaksuja. Vuonna 2014 vastaava euromäärä oli euroa. Tältä osin palkkakustannukset laskivat noin 10 %.

20 20 Terveysperusteisista poissaoloista työnantajalle aiheutuneet nettokustannukset olivat yhteensä euroa (huomioitu työnantajan sosiaalivakuutusmaksut). Terveysperusteiset poissaolot sairaus- ja tapaturma, sijaisten palkat sairaus- ja tapaturma-ajan palkat yht sosiaalikulut 23,039 % Kelan- ja vakuutusyhtiöiden korvaukset Terveysperusteisista poissaoloista aiheutunut kokonaiskustannus (netto) Terveysperusteiset poissaolot / htv Terveysperusteisten poissaolopäivien määrä henkilötyövuosiksi muunnettuna oli vuonna ,6 htv. Määrä väheni lähes kahden henkilötyövuoden verran edelliseen vuoteen verrattuna sairauslomat keskim.kpv/ htv 11,1 10,3 11,9 12,3 11,0 - tapaturmat, ammattitaudit keskim.kpv/ htv 0,4 0,8 0,8 0,5 0,1 Terveysperusteisten poissaolopäivien lukumäärä tehtyä henkilötyövuotta kohti. Vakinaisesta henkilöstöstä 38 %:lla ei ollut lainkaan sairaudesta johtuvia työstä poissaoloja vuonna Vastaava luku edellisenä vuotena oli 37 % Lomautukset ja muita poissaoloja Henkilö lukumäärä Lomautukset ja muita poissaoloja kpv Naiset Miehet Yhteensä Lomautukset Vuorotteluvapaat Opintovapaat, omaehtoinen opiskelu Perhevapaat Säästökeinovapaat, palkattomat Vuoden aikana poissaoloajoilta kertyneet poissaolojaksojen kalenteripäivät yhteensä. Pidetyt poissaolot on eritelty naisten ja miesten kesken sekä yhteensä (vuosi/henkilö).

21 21 4. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN Työajan jakautuminen tunnit työpäivää % teoreettisesta 1000 % (ei opettajat) säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöajasta vuosityöaika (työpäiviä) (rahapalkka) Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat ja muut lomat % % - Terveysperusteiset poissaolot % % - Perhevapaat % 30 0 % - Koulutus % 45 0 % - Muut palkalliset poissaolot % 28 0 % - Muut palkattomat poissaolot % - 0 % - Vapaana annetut työaikakorvaukset % 93 1 % + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt % = Tehty vuosityöaika % % teoreettisesta Työajan jakautuminen työpäivää 1000 % opettajat säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät - vähennetään koulutyön keskeytysaika (pl. Laskennallinen vuosiloma ja veso-päivät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöajasta vuosityöaika (työpäiviä) (rahapalkka) Vähennetään työpäivinä: - Laskennallinen vuosiloma-aika % % - Vuosiloma (rehtorit) % 41 1 % - Terveysperusteiset poissaolot % 93 2 % - Perhevapaat % 11 0 % - Koulutus % 55 1 % - Muut palkalliset poissaolot % 31 1 % - Muut palkattomat poissaolot % - 0 % = Tehty vuosityöaika % Laskelmassa ei ole mukana kansalaisopiston määräaikaisia sivutoimisia tuntiopettajia. Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaalivakuutusmenoja.

22 22 5. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työvoimakustannukset kattavat työnantajan omalle henkilöstölle maksamat korvaukset tehdystä työstä. Palkkoihin lasketaan kaikki tehdyn ja ei-tehdyn työajan palkat ja korvaukset, joista maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Sosiaalivakuutusmaksut on sisällytetty työvoimakustannuslukuihin. vuosi euroa Työvoimakustannukset yhteensä josta 1) Palkat yhteensä josta - Vuosiloma-ajanpalkat Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto 257 (Kelan ja vakuutusyhtiön korvarvaukset vähennetty) - Perhevapaiden palkat, netto Muut lakisääteisten/sopimus- 11 perusteisten poissaolojen palkat 2) Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto, netto 80 - Koulutus ja muu kehittäminen 173 josta - koulutusajan palkat koulutuspalvelut 63

23 6. HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELULIITTEITTÄIN Henkilöstö (mukana kaikki) jakautui seuraavasti eri virka- ja työehtosopimusten piiriin: KVTES 50 %, josta perhepäivähoitajien (kotona hoitavat) liitteeseen kuului 6 % OVTES 38 %, josta kansalaisopiston tuntiopettajien liitteeseen kuului 40 % Tekniset 9 % Tuntites 3 % 23 KVTES Vakituisen henkilöstön jakautuminen palkkaliitteittäin % 99TAE010 Hinnoittelun ulkopuoliset, sopimuspalkka 4 99TAE020 Hinnoittelun ulkopuoliset, kokonaispalkka 2 Liite 1 Eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö 15 Liite 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelun henkilöstö 7 Liite 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö - Liite 4 Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveyshuollon peruspalveluhenkilöstö ja lääkehuollon henkilöstö alle 1 Liite 5 Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja kolmiperhepäivähoitajien työaikaa koskevat erityismääräykset 42 Liite 6 Ruokapalveluhenkilöstö 14 Liite 7 Lomituspalveluhenkilöstö - Liite 8 Muiden alojen palveluhenkilöstö 10 Liite 12 Kotona hoitavat perhepäivähoitajat 6 7. VEROTUSKUNNAT vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 84 % oli Saarijärveläisiä ja muualla asuvia oli loput 16 %. Naisista 15 % asui muualla. Muualla kuin Saarijärvellä kirjoilla olevat jakautuivat seuraavasti (vakituinen henkilöstö): Jyväskylä 28 Äänekoski 11 Karstula 6 Kannonkoski 4 Uurainen 3 Vakituisesta henkilöstä Keiteleellä, Kokkolassa, Konnevedellä, Lieksassa, Multialla ja Ähtärissä oli kussakin kunnassa kirjoilla yksi vakituinen Saarijärven kaupungin työntekijä. Koko henkilöstöstä muualla kirjoilla olevia oli 21 %, josta naisten osuus oli 65 %.

24 8. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI Työkykyä ylläpitävä toiminta (tyky) Saarijärven kaupunki järjestää kaupungin työntekijöille vapaa-aikatoimen toteuttamana työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä kuntoremonttikursseja yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kaupunki varaa vuosittain määrärahan tykytoimintaan. Aarresaaren tykystä osallistujat maksoivat kauden toiminnasta 60 euron omavastuuosuuden. Tykyryhmät kokoontuivat yhteensä 30 kertaa syksy- ja kevätkauden aikana. Ohjattuun ryhmään osallistuessaan tykyläinen on saanut käydä uimassa ja saunassa ryhmän jälkeen ilman eri korvausta. Lisäksi jokainen tykytoimintaan osallistuja on saanut käyttää kauden aikana 30 omatoimista kuntosali tai uinti kertaa oman valintansa mukaan. Tykyryhmiä oli keväällä 8 kpl, joista yksi oli ulkoryhmä, yksi vesiliikuntaryhmä ja yksi äijäryhmä. Kaupungin työntekijöitä osallistui kevätkaudella tykyyn 86 henkilöä. Syyskaudella 2015 ryhmiä oli yhteensä 9 kpl, joista yksi ulkoryhmä, yksi vesiliikuntaryhmä, yksi äijä ryhmä ja 55+ tykyryhmä. Kaupungin työntekijöitä osallistui syyskaudella tykyyn 98 henkilöä. Uutena aloitettiin 55 + tyky, joka on tarkoitettu yli 55-vuotiaille työntekijöille ja ryhmäsä on vähän rauhallisempi tahti kuin muissa tykyissä. Ulkotykyssä liikuttiin ulkona välillä välineillä jumpaten ja välillä lenkillä. Vesiliikuntatykyssä vesijuostiin ja jumpattiin vedessä välineillä ja ilman. Äijätyky oli miehille tarkoitettu ryhmä, missä jumpattiin välineillä, käytiin kuntosalilla ja vedessä. Muissa tykyissä jumpattiin liikuntasalissa välineillä ja ilman, käytiin muutaman kerran kauden aikana kuntosalilla ja altaassa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa keväällä sekä syksyllä oli neljä henkilöä. Keväällä ohjauksia oli yhteensä 28 kpl ja syksyllä 29 kpl. Kaupunki kustansi 50 % henkilökunnan uimahalli- ja kuntosalikäynneistä sekä yleisistä ohjatuista liikuntaryhmistä Aarresaaressa edellyttäen, että henkilö käyttää maksuvälineenä saldo-korttia. Kaupungin työntekijöille varattiin kaksi latukorttia Kusiaismäen ensilumen ladulle. 8.2 Työsuojelu/työsuojelutoimikunta Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus on ns. yhteistoimintasopimus, joka koskee kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä sekä niiden palveluksessa olevia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Työsuojelu- ja työympäristötyön tarkoituksena on työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan avulla kehittää suunnitelmallisesti työympäristöä, työyhteisöjen henkistä työhyvinvointia sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä. Työsuojelusta vastaa työsuojelutoimikunta, jonka toimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohje. Työsuojelutoimikunnan toimintakausi on neljä vuotta. Työsuojelusopimuksessa sovitaan työ-suojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen määristä sekä näiden ajankäytöstä. Työsuojelutoi-mikunnassa käsitellään koko henkilöstöä koskevat työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvät asiat. Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä toimintakaudella 2014 on ollut 8 jäsentä. Toimikuntaan kuuluu työsuojelupäällikkö, työnantajan edustajajäsen (tsp vara), sihteeri, kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille varajäsenet neljä kappaletta sekä kolme työsuojelutoimikunnan jäsentä ja heille yksi varajäsen. Työterveyshuolto saa kutsun työsuojelutoimikunnan kokouksiin. Työsuojelutoimikunta piti vuonna 2015 neljä kokousta, joissa käsiteltiin 29 pykälää. Työsuojeluun liittyvinä asioina käsiteltiin: työsuojelusopimuksen hyväksyminen, työsuojelutoimikunnan käyttösuunnitelma 2015, työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015, työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista vuodelta 2014 (Kela), toimintakertomus vuodelta 2014, koulutuskatsaus 2014, koulutussuunnitelma 2015, sairaus- ja tapaturmatilasto 2014, työterveyshuollon työpaikkaselvitykset, työsuojelupäällikön viranhaltijapäätökset, aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset, työsuojeluvaltuutettujen työpaikkakäynnit, vuoden 2015 talousarvio.

25 25 Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon, ennaltaehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan. Tähän kuuluu mm. työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, ensiapuvalmiuden kartoitus ja suunnittelu, tietojen anto ja ohjaus työpaikalla sekä yhteistoiminta työpaikan kanssa. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä ja osallistuu työolojen seurantaan, arviointiin ja sairauksien ennalta ehkäisyyn yhdessä työsuojelutoimikunnan kanssa. Toimintakauden aikana työsuojeluvaltuutetut ovat suorittaneet työpaikoille tarkastuksia, joihin osallistuivat mahdollisuuksien mukaan myös työsuojelupäällikkö ja työterveyshuolto. Työpaikkakäyntien avulla pyritään ylläpitämään työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Työterveyshuolto toteutti työpaikkakäyntejä seuraaviin yksikköihin 2015: Linnan koulu , Uimahalli , Yläkoulu , Lukio , Herajärven koulu , Uimahalli , Kolkanlahti , Nuppula , Saarijärven koulukeskus kiinteistönhoito , Kiinteistöhoito uimahalli , Pikku-Mäntylä , Tenavala rppk Lannevesi , Muksula rppk , Lanneveden esikoulu , Kiinteistönhoitajat kaupunfintalo , Kiinteistönhoitajat Serviisi , Puuhala Kalmari , Pikkula Kalmari , Metsäkulman päiväkoti , Paavolan päiväkoti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työpaikkatarkastuskohteita oli yhteensä yhdeksän (9). Näistä kahdeksan (8) kohdistui sivistystoimen eri kohteisiin ja yksi (1) kaupungin talon hallintoon. Työsuojelutoimikunnan kautta järjestettyjä kuntoutuksia toteutui kaksi kappaletta. Toinen oli suunnattu esimiesten TYK-kuntoutukseen ja toinen esimiesten stressinhallintaryhmään. Saarijärven kaupungin kiinteistöjen sisäilmasto-ongelmien selvityksiin ja hoitotoimenpiteisiin saatiin työsuojelutoimikunnan menoihin käytettäväksi asiantuntijapalveluihin euroa sekä koneiden ja laitteiden vuokriin euroa. Asiantuntija palveluihin käytettiin euroa ja koneiden ja laitteiden vuokriin euroa. Asiantuntijapalveluita käytettiin Peltoahon, Pikku-Mäntylän ja Kalmarin koulun sisäilmasto-ongelmien tutkimiseen. Päiväkoteihin, koulukeskukseen ja viherkouluille vuokrattiin sisäilmapuhdistimia. Vuokratut laitteet toimittivat Sandbox Oy, Oy Sonesta Ab ja Sterimat. Uimahallille ja kaupungintalon aulaan hankittiin defibrillaattorilaitteet. Saarijärven kaupungilla on käytössä aktiivisen puutumisen malli pitkittyneessä ja usein toistu-vissa sairauspoissaoloissa ja puheeksiottolomake. Käytössä on myös häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli. Molemmat lomakemallit löytyvät Saarijärven kaupungin intrasta. Ohjeistukset erityislasien eli ns. näyttöpäätelasien sekä optisesti hiottujen suojalasien (metal-lityöt) hankkimisesta työnantajan kustannuksella löytyvät myös Saarijärven kaupungin intrasta. Kansalaisopiston järjestämille ensiapukursseille Saarijärven kaupungin työntekijät osallistuivat seuraavasti: Hätäensiapu ea-kurssien kertaus (4 h) varhaiskasvatus 2 hlöä Ensiavun peruskurssi, EA1 (16 h) varhaiskasvatus 1 hlö Ensiavun peruskurssi, EA1 (16 h) varhaiskasvatus 2 hlöä Ensiavun peruskurssi, EA1 (16 h) ravitsemispalvelut 6 hlöä, siivouspalvelut 4 hlöä ja varhaiskasvatus 1 hlö

26 Yhteistyöryhmä Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan perustana ovat kunta-alan sopimusten lisäksi kaupungin henkilöstöohjelma sekä yhteistoimintasopimus. Yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyöryhmä, johon kuuluu neljä (4) työnantajan edustajaa sekä kahdeksan (8) ammattijärjestöjen nimeämää edustajaa. Yhteistyöryhmä piti vuonna 2015 yksitoista (11) kokousta. Yhteistyöryhmä kävi varhaiskasvatushenkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt keväällä Yhteistoimintamenettelyn johdosta pidettiin yhteensä kuusi (6) kokousta. Yhteistoimintaneuvotteluissa päädyttiin siihen, että vakinaiselle henkilöstölle voidaan edelleen tarjota työtä, työpisteissä tulee jonkin verran muutoksia. Työkykyarvio tullaan tekemään kuudelle (6) työntekijälle yhdessä työterveyshuollon kanssa. Varhaiskasvatuksen toiminnan muutoksesta johtuva lomautus- tai irtisanomisuhka saattaa koskea enintään neljää työntekijää aikaisintaan Mikäli varhaiskasvatuksessa ilmenee lisätyövoiman tarvetta, työtä on ensisijaisesti tarjottava heille. Lisäksi koulunkäyntiohjaajien töitä on tarjottava varhaiskasvatushenkilöstölle, huomioiden koulutus ja työkyky. Ravitsemispalveluhenkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt pidettiin syksyllä Kokouksia pidettiin yhteensä kolme (3). Ravitsemispalveluiden sopeuttamistarve on kaksi vuotta Nyt käytiin neuvottelut vuoden 2016 säästötavoitteista ja tarvittaessa käydään ensi syksynä uudet yt-menettelyt, jotka kohdistuvat vuoteen Tavoitteena on pysyvä viiden (5) henkilötyövuoden säästö ravitsemispalveluissa. Säästötavoite pyritään saavuttamaan vapaaehtoisjärjestelyin esim. vuorotteluvapaa, lyhennetty työviikko tai mahdolliset eläkejärjestelyt. Mikäli vapaaehtoisjärjestelyin ei saavuteta tarvittavaa säästötavoitetta, työnantajan on turvauduttava ravitsemispalveluhenkilöstön lomautuksiin. Lomautustarve on maksimissaan 23 lomautuspäivää työntekijää kohden. Yhteistyöryhmä kokoontui loppuvuodesta 2013 talouden vakauttamistoimenpiteistä johtuvista yhteistoimintaneuvotteluissa. Yhteistoimintaneuvotteluissa päädyttiin yksimieliseen ratkaisuun henkilöstömenojen vähentämisestä eläköitymisiä hyödyntämällä. Henkilöstövähennysten tavoitteet vuosina ovat yhteensä 36,2 henkilötyövuotta ja menojen vähennys vuonna 2016 on yhteensä 1,37 miljoonaa euroa. henkilöstövaikutus tulosvaikutus [tuhatta ] tavoite toteuma tavoite toteuma tavoite Hallintokunnat yhteensä -36, ,5 ympäristö ja tekninen toimi -9, sivistys hallinto, tukipalvelut -4, Talouden vakauttamistoimenpiteet , YT-menettely TVA-kehittämistyöryhmä sai valmiiksi uuden tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän, koskien KVTES:n sopimuspiiriin kuuluvaa henkilöstöä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteistyöryhmän esityksen ja uusi tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä otettiin käyttöön heti kaupunginhallituksen hyväksymisen jälkeen.

27 Henkilöstökoulutus Työnantaja luo edellytyksiä ja tukee henkilöstön aktiivista kehittämistä järjestämällä ajankohtaista koulutusta. Henkilöstön koulutus tukee tavoitekortin toteutumista osaamiskartoituksen kautta. Henkilöstön koulutuksen tulee myös koskea tasapuolisesti koko henkilöstöä, huomioiden henkilöstön tarpeet. Koulutuksia järjestetään myös seutukunnallisesti. Omaehtoista opiskelua tuetaan myöntämällä palkattomia virkavapauksia. Koulutussuunnitelma vahvistetaan vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Koulutusmäärärahat on varattu vastuualueiden ja tulosyksiköiden talousarvioihin. 8.5 Työntekijän muistaminen Henkilöstön muistamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää ohjetta: Henkilöstön ja luottamushenkilöiden merkkipäivien huomioonottamisesta. Kaupungin työntekijää muistetaan rahalahjalla hänen täyttäessään 50 vuotta (6 /v omassa kunnassa). Lisäksi työntekijää muistetaan rahalahjalla pitkäaikaisesta 20, 30, 35 ja 40 vuoden palvelusta. Työntekijää muistetaan myös eläkkeelle jäädessä. 8.6 Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen Tasa-arvosuunnitelma sisältää seuraavat osat: rekrytointi, kehittymismahdollisuudet, työaika ja palkkaus. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan henkilöstöraportoinnin yhteydessä. Uusia rekrytointeja kokonaisuudessaan on ollut vähän. Rekrytoinneissa on noudatettu tasa-arvosuunnitelman periaatteita ja tältä osin tasa-arvosuunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet. Henkilöstöllä on ollut yhdenvertaiset kehittymismahdollisuudet sukupuolesta riippumatta. Työnantaja on käyttänyt joustavia työaikajärjestelyjä tasapuolisesti huomioiden työntekijän henkilökohtaisia tilanteita. Työajanseuranta ei ole kaikissa yksiköissä koko henkilöstön osalta yhdenvertaisessa tilanteessa. Samassa työssä palkkausperusteet ovat yhdenvertaiset sekä miehillä että naisilla.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä... 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 RANTASALMEN KUNTA HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTOINTIMALLIN TAUSTAA... 1 YLEISTÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT LIITE 6 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI ASIKKALA-PADASJOKI-SYSMÄ PALVELUYHTEISTYÖSELVITYS Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.3.213 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.213 9 Tiedoksi kaupunginvaltuustolle KOKEMÄEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

(Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos

(Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos (Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstövoimavarojen arviointi... 1 3 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 13.6.2016

Sisällysluettelo. Hyväksytty Kokkolan kaupunginvaltuustossa 13.6.2016 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus 5 Ikärakenne 6 Sukupuolijakauma 7 Työaikajärjestelmät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Karkkilan kaupungintalo, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2015 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Henkilöstöraportti 2007

KAJAANIN KAUPUNKI. Henkilöstöraportti 2007 KAJAANIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2007 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2.4.2008 SISÄLTÖ Johdanto 1 1 Henkilöstötalous 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstökulut 4 1.3 Työnantajan investoinnit

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 SELITE ORGANISAATIOMUUTOKSISTA...

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HUMPPILAN KUNTA 14.3.2016 Humppilan kunta Sisällys 1 HUMPPILAN KUNNAN VISIO JA PAINOPISTEALUEET... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrän kehitys... 3 2.2

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Kvalt liite 1 Kv 8.6.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti SIIKAJOEN KUNTA Kuva Hannu Kurtti HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TILASTO-OSA... 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.2 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA Perehdyttämistilaisuus Nilsiän kaupungin valtuustosali 1.11.2012 Raimo Savolainen henkilöstösihteeri Kuopion kaupunki PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KVTES: Palkkausjärjestelmän

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Johtoryhmä 19.3.2015 YTT ja TS 19.3.2015 Hallitus 26.3.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. 2.4.2015 M. Posio

Johtoryhmä 19.3.2015 YTT ja TS 19.3.2015 Hallitus 26.3.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. 2.4.2015 M. Posio Johtoryhmä 19.3.2015 YTT ja TS 19.3.2015 Hallitus 26.3.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.4.2015 M. Posio HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2015 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot