SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä Henkilöstön määrä vastuuryhmittäin henkilötyövuosina Vakanssien muutos / vakinaistaminen toimialoittain. 1.4 Vakituisen henkilöstön sukupuolijakautuma Palvelussuhdelajit vastuuryhmittäin Ikärakenne Ikäjakauma Eläköityminen Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) Henkilöstön vaihtuvuus 2. PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT 2.1 Palkkakustannukset Keskiansiot POISSAOLOT 3.1 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolojen pituudet Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Terveysperusteiset poissaolot / htv TYÖAJAN JAKAUTUMINEN 5. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELU- LIITTEITTÄIN VEROTUSKUNNAT 8. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI 8.1 Työkykyä ylläpitävä toiminta Työsuojelu / työsuojelutoimikunta Yhteistyöryhmä Henkilöstökoulutus Työntekijän muistaminen Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen...

3 3 SAATTEEKSI Saarijärven kaupungin menestystekijät henkilöstön näkökulmasta ovat henkilöstön joustava käyttö, hyvinvointi työssä, motivoiva johtaminen, hyvä johtamiskulttuuri, yrittäjyysmyönteinen asenne, tavoitteisiin sitoutunut ja aktiivinen henkilöstö, oikea henkilöstön määrä ja oikeuden mukainen työnjako. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on tarjota kaupungin luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta, työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Henkilöstökertomus on muun henkilöstöhallinnon raportoinnin ohella keskeinen väline kuvattaessa ja seurattaessa henkilöstön tilaa ja kehitystä. Se on käyttökelpoinen henkilöstöhallinnon työväline. Tärkeämpää kuin tarkastella yksittäisiä lukuja, on seurata kehitystä eri vuosina. Tiedot henkilöstökertomukseen on saatu kaupungin henkilöstöhallintajärjestelmästä. Henkilöstökertomuksen valmistelussa on otettu huomioon Kuntatyönantajan uudet suositukset henkilöstöraportoinnista. Keskus- ja henkilöstöhallinto

4 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön määrä Saarijärven kaupungin palveluksessa oli työntekijöitä yhteensä 459 henkilöä. Arviointipäivän mukainen henkilöstömäärä pysyi samassa tasossa vuoteen 2012 verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä oli 387, vähennystä vuoteen 2012 oli seitsemän (7) henkilöä. Henkilöstömäärään vaikuttavia merkittäviä toiminnan muutoksia ei tapahtunut vuonna Kansalaisopiston tuntiopettajien määrä oli 82 henkilöä ja tehtyjä henkilötyövuosia kertyi 55,71. Lisäystä vuoteen 2012 oli yksi (1) henkilö. Henkilötyövuosina vähennys oli -0, Henkilöstön määrä vastuuryhmittäin henkilötyövuosina Vuonna 2013 tehty työmäärä henkilötyövuosina (htv) oli yhteensä 447,35 htv. Vastaava luku vuonna 2012 oli 453,55 htv eli vähennystä muodostui 6,2 henkilötyövuotta. Vuodesta 2009 tehtyjen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 77,02 henkilötyövuotta. HTV VASTUURYHMITTÄIN muutos % Omistajaohjaus ed.vuoteen Kehittäminen ja hallinto * 9,23 5,48 5,11 22,07 21,6-2,13 Kiinteistöt ja maankäyttö 8,81 8,88 8,96 8,89 9,01 1,35 Tukipalvelut 35,20 32,20 30,59 27,70 27,89 0,69 Sivistyslautakunta 250,07 242,31 249,53 237,63 231,03-2,78 Perusopetus ja lukio 120,61 117,34 118,92 116,21 114,41-1,55 Varhaiskasvatus 117,50 114,07 119,00 112,44 108,02-3,93 Muut ** 11,96 10,90 11,61 8,98 8,60-4,23 Musiikkiopiston johtokunta 11,12 11,28 11,04 9,37 9,01-3,84 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29,34 27,47 28,06 28,99 29,55 1,93 Ympäristölautakunta 52,18 53,00 9,64 9,00 10,29 14,33 Hallinto ym. 6,88 9,44 9,64 9,00 10,29 14,33 Maatalouslomitus 45,30 43,56 Tekninen lautakunta 130,04 125,29 112,36 109,36 108,17-1,09 Kunnallistekniikka, viemärit 15,53 12,94 11,98 12,72 10,97-13,76 Tekninen tukipalveluyksikkö 114,51 112,35 100,38 96,64 97,20 0,58 Ravitsemispalvelut 50,84 53,25 48,78 45,57 46,05 1,05 Siivoustoimi 29,24 28,81 25,27 24,92 24,62-1,20 Kiinteistönhoito 15,84 15,58 15,29 15,00 12,72-15,20 Kunnossapito 18,59 14,71 11,04 11,15 13,81 23,86 Jätelautakunta 0,54 0,80 48,15 YHTEENSÄ 525,99 505,91 455,29 453,55 447,35-1,37 Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat 54,09 56,64 59,67 56,63 55,71-1,62 KAIKKI YHTEENSÄ 580,08 562,55 514,96 510,18 503,06-1,40 ** sis.siv.toimen ja kansalaisopiston hallinto *sis. työllistämistuella palkatut

5 1.3 Vakanssien muutos / vakinaistaminen toimialoittain 5 Vuonna 2013 uusia vakansseja perustettiin tai määräaikaista henkilöstöä vakinaistettiin seuraavasti: Sivistyslautakunta Tuntiopettajan (päätoiminen) kolme virkaa sekä tuntiopettajan virka (Jope) Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Etsivä nuorisotyöntekijän toimi Tekniset palvelut Ravitsemispalvelutyöntekijän toimi Ympäristöpalvelut Maaseutupäällikön virka Maaseutuasiamiehen virka, 3 kpl Vuonna 2013 lakkautettiin seuraavat virat tai toimet: Kehittäminen ja hallinto Talousjohtajan virka Tekniset palvelut Palvelujohtajan virka Ravitsemispalveluohjaajan toimi Kiinteistönhoitajan 0,5 toimi Ympäristöpalvelut Maaseutusihteerin virka Ympäristösihteerin virka Projektipäällikön 0,5 toimi 1.4 Vakituisen henkilöstön sukupuolijakauma Saarijärven kaupungin henkilöstö on naisvaltaista. Vuonna 2013 vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 294 henkilöä ja miehiä 93 henkilöä.

6 6 1.5 Palvelussuhdelajit vastuuryhmittäin Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 72 % henkilöstöstä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 22 %. Määräaikaista henkilöstöä oli 13 henkilöä enemmän tarkastelupäivän tilanteessa kuin vuotta aikaisemmin. Kehittämisessä- ja hallinnossa henkilöstö oli vakinaisessa palvelussuhteessa lukuun ottamatta työllistämistuella palkattua henkilöstöä. PALVELUSSUHDELAJIT VASTUURYMITTÄIN Va Sij Ma Muut Yht. Omistajaohjaus Kehittäminen ja hallinto * Kiinteistöt ja maankäyttö 8 8 Tukipalvelut Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Varhaiskasvatus Muut ** 9 9 Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka, viemärit Tekninen tukipalveluyksikkö Ravitsemispalvelut Siivoustoimi Kiinteistönhoito Kunnossapito Jätelautakunta 1 1 YHTEENSÄ Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat KAIKKI YHTEENSÄ *työllisyys 14 * *sis. siv.toimen ja kans.op:n hallinnon 1.6 Ikärakenne Saarijärven kaupungin vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51,2 vuotta. Miesten keski-ikä oli 52,8 vuotta ja naisten keski-ikä 50,7 vuotta.

7 7 1.7 Ikäjakauma Vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 47 % kuului ikäryhmään vuotiaat. Ikäryhmään vuotiaat kuului 22 % henkilöstöstä. Ikäryhmässä vuotiaissa oli yhteensä 66 henkilöä, mikä on 17 % koko henkilöstömäärästä. Yli 65 -vuotiaita oli kolme (3) henkilöä. 1.8 Eläköityminen Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle jäi 13 henkilöä, osa-työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 1 henkilö ja osa-aikaeläkkeelle siirtyi 3 henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa yhteensä 19 henkilöä, joista osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli kuusi (6). 1.9 Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) Ennuste vanhuuseläkkeelle siirtymisestä vuoden 2018 loppuun mennessä on 24 % vakituisesta henkilöstöstä. Kehittäminen ja hallinto 20 %, kiinteistöt ja maankäyttö 0 %, tukipalvelut 22 %, sivistyslautakunta 21 %, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28 %, ympäristölautakunta 50 % ja tekninen lautakunta 31 %.

8 Eläke-ennuste eläköitymis henkilöstö % yht. määrä Omistajaohjaus Kehittäminen ja hallinto Kiinteistöt ja maankäyttö Tukipalvelut Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Varhaiskasvatus Muut Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka, viemäri Tekninen tukipalveluyksikkö Ravitsemispalvelut Siivoustoimi Kiinteistönhoito Kunnossapito Jätelautakunta 0 Kaikki yhteensä Eläke-ennustelaskelman pohjana on käytetty Kevalta saatua henkilökohtaisen eläkeiän laskelmataulukkoa sekä syksyllä 2013 henkilöstölle tehtyä eläköitymiskartoitusta Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden 2013 aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet. Em. henkilöiden lukumäärät on suhteutettu edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään ( vak. 394 henkilöä). Vakinaiset lkm vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 10 2,5 % Päättyneet palvelussuhteet 18 4,6 % Päättyneet palvelusuhteet: - eläkkeelle 13 henkilöä - irtisanoutunut 4 henkilöä - kuollut 1 henkilö

9 2. PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT Palkkakustannukset Palkkakustannukset vuonna 2013 olivat yhteensä euroa. Palkkasumma ei sisällä sosiaalikuluja (v noin 23 %.) Sijaisten palkat olivat euroa. Vuodesta 2012 palkkakulut ovat nousseet euroa 0,5 %. Investointikohteiden palkkakustannukset olivat euroa, mikä oli 15 % vähemmän kuin vuonna VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TA TOT muutos % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9 työllistetyt ,7 Kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Viranhaltijajohto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,5 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,3 muut sijaiset Keskusvaalilautakunta vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,3 muut sijaiset KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ ,2 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 Muut kiinteistöt vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,7 Tontti- ja karttapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,1 Maankäyttö ja kaavoitus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Asuntopalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,0 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,4 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,9

10 10 muut sijaiset KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ ,6 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,0 muut sijaiset ,0 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ ,8 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,0 muut sijaiset ,0 Kansalaisopisto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,0 muut sijaiset ,1 Päivähoito / Varhaiskasvatus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 työllistetyt ,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,3 muut sijaiset ,9 Perusopetus ja lukio vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,5 työllistetyt ,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,8 muut sijaiset ,6 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt ,1 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,8 muut sijaiset ,1 SIVISTYSLAUTAKUNTA ,3 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,5 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,0 muut sijaiset ,8 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA ,5 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kirjasto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,7 työllistetyt ,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,5 muut sijaiset Kulttuuritoimi vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,9

11 11 Museo vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 työllistetyt ,9 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,5 muut sijaiset ,0 Vapaa-aikapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 työllistetyt ,5 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,2 muut sijaiset ,2 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,4 työllistetyt ,2 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,4 muut sijaiset ,7 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA ,0 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,1 työllistetyt ,3 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Maaseutupalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus - muut sijaiset - Suunnittelu ja kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,7 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,7 työllistetyt ,3 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset - YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikkapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,4 työllistetyt ,0 Vesi- ja viemärilaitos vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt ,0 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,1 työllistetyt ,5 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,7 muut sijaiset ,4 YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt ,5 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,7 muut sijaiset ,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,1

12 12 JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,3 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset JÄTELAUTAKUNTA ,3 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ ,2 KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ ,6 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ ,8 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,3 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ ,5 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,0 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,1 JÄTELAUTAKUNTA ,3 KAIKKI PALKAT YHTEENSÄ ,5 vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 työllistetyt ,9 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,5 muut sijaiset , ,5 INVESTOINNIT ,0 Maksetuista palkoista naisten osuus oli 71 % ja miesten osuus 29 %. Palkkojen jakautuminen naisten ja miesten kesken on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkojen kokonaispalkkakustannukset vuonna 2013 olivat yhteensä euroa, josta palkkojen sivukulujen osuus oli euroa. Lisäksi maksettiin eläkelaitokselle eläkemenoperusteisia maksuja euroa ja varhe - maksuja euroa. 2.2 Keskiansiot Vakituisen kuukausipalkkaisen henkilöstön tehtäväkohtaisissa palkoissa oli kasvua keskimäärin 2,3 % vuoteen 2012 verrattuna. Keskiansio oli kuukausipalkkaisten tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna 2283,08 euroa / kk. Vakituisen henkilöstön varsinaisen palkan keskiarvo oli 2634,42 euroa / kk. (Varsinaiseen palkkaan ei lasketa mukaan lomarahaa, työvuorolisiä, varallaolokorvauksia, lisä ja ylityötä, kertakorvauksia).

13 13 3. POISSAOLOT 3.1 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaoloja oli vuonna 2013 yhteensä 6011 kalenteripäivää eli 11,95 kpv/htv. Vuodesta 2012 sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 752 päivällä. Valtuuston asettama tavoite sairauspoissaolojen vähenemisestä ei toteutunut. Osittain sairauspoissaolojen kasvuun vaikuttivat kiinteistöjen sisäilmaongelmat, mitkä nostivat sairauspoissaoloja etenkin varhaiskasvatuksessa sairpvt HTV kpv/htv sairpvt HTV kpv/htv Omistajaohjaus Kehittäminen ja hallinto * ,60 10, ,07 2,76 Kiinteistöt ja maankäyttö 49 9,01 5,44 5 8,89 0,56 Tukipalvelut ,89 6, ,70 7,04 Sivistyslautakunta ,03 13, ,63 10,35 Perusopetus ja lukio ,41 11, ,21 8,91 Varhaiskasvatus ,02 15, ,44 12,46 Muut ** 148 8,60 17, ,98 2,56 Musiikkiopiston johtokunta 45 9,01 4, ,37 16,12 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ,55 9, ,99 3,00 Ympäristölautakunta 19 10,29 1, ,00 10,67 Tekninen lautakunta ,97 17, ,36 18,05 Kunnallistekniikka, viemärit ,77 10, ,72 23,90 Tekninen tukipalveluyksikkö ,20 18, ,64 17,28 Ravitsemispalvelut ,05 17, ,57 16,04 Siivoustoimi ,62 14, ,92 14,69 Kiinteistönhoito ,72 26, ,00 31,87 Kunnossapito ,81 24, ,15 8,52 Jätelautakunta 0,54 0,00 YHTEENSÄ ,35 13, ,55 11,09 Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat ,71 2, ,63 4,06 KAIKKI YHTEENSÄ ,06 11, ,18 10,31 Taulukko. Sairauspäivät vastuuryhmittäin henkilötyövuosina. Työtapaturmia sattui 16 kappaletta ja työtapaturmista johtuvia poissaoloja kertyi yhteensä 421 kalenteripäivää. Terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2013 yhteensä 6432 kalenteripäivää

14 Sairauspoissaolojen pituudet Lyhyiden sairauslomien määrä, yksi (1) päivä, kasvoi 35 kappaleella ja 2-3 päivän sairauslomien määrä väheni 10 kappaleella vuoteen 2012 verrattuna päivän sairauspoissaolokerrat kasvoivat 9% ja päivän sairauspoissaolot kasvoivat 33 %. Erityisesti pitkien päivän sairauspoissaolot lisääntyivät. Yli 91 päivän sairauspoissaolot vähenivät. sairausloman 2013 Muutos % pituus ed. vuodesta kalenteripäivät kpl % kpl kpl kpl kpl yli Yhteensä Taulukko. Sairauspoissaolojen pituudet kalenteripäivinä.

15 Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Kehittäminen ja Kiinteistöt ja Tukipalvelut Sivistyslautakunta Musiikkiopiston hallinto maankäyttö johtokunta HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kulttuuri- ja Ympäristö- Tekninen KAIKKI YHTEENSÄ vapaa-aikalautakunta lautakunta lautakunta HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv HTV /vuosi / htv , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Taulukko. Sairauspoissaolojen kustannukset hallintokunnittain. Sairausperusteisten poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä euroa eli 814 euroa / htv, kun ne vuonna 2012 olivat yhteensä euroa, 707 euroa / htv. Kaavio. Sairausajan palkat vastuuryhmittäin.

16 16 Kustannukset terveysperusteisista poissaoloista kasvoivat vuonna Kaikkien terveysperusteisten poissaolojen palkat vuonna 2013 olivat euroa. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä euroa. Terveysperusteiset poissaolot sairaus- ja tapaturma, sijaisten palkat sairaus- ja tapaturma-ajan palkat yht sosiaalikulut 23,07 % Kelan- ja vakuutusyhtiöiden korvaukset Terveysperusteisista poissaoloista aiheutunut kokonaiskustannus (netto) Taulukko. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet kustannukset vuonna Terveysperusteiset poissaolot / htv Sairauspoissaolojen määrä kasvoi myös henkilötyövuosiksi laskettuna. Sairauslomia oli yhteensä 11,95 pv / htv sairauslomat keskim./ htv 11,12 10,31 11,95 - tapaturmat, ammattitaudit keskim./ htv 0,45 0,83 0,84

17 17 4. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN Työajan jakautuminen tunnit työpäivää % teoreettisesta 1000 % (ei opettajat) säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista vuosityöajasta (rahapalkka) Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat ja muut lomat % % - Terveysperusteiset poissaolot % % - Perhevapaat % 15 0 % - Koulutus % 35 0 % - Muut palkalliset poissaolot % 44 0 % - Muut palkattomat poissaolot % - 0 % - Vapaana annetut työaikakorvaukset % 97 1 % + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt % = Tehty vuosityöaika % Työajan jakautuminen työpäivää % teoreettisesta 1000 % opettajat säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista vuosityöajasta (rahapalkka) Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät - vähennetään koulutyön keskeytysaika (pl. Laskennallinen vuosiloma ja veso -päivät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) Vähennetään työpäivinä: - Laskennallinen vuosiloma-aika % % - Vuosiloma (rehtorit) % 38 1 % - Terveysperusteiset poissaolot % 89 2 % - Perhevapaat % 47 1 % - Koulutus % 25 1 % - Muut palkalliset poissaolot 81 0 % 11 0 % - Muut palkattomat poissaolot % - 0 % = Tehty vuosityöaika % Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja. Työnantajan kustantamia henkilöstön koulutuspäiviä kertyi yhteensä 618 päivää, mikä on 103 päivää vähemmän kuin vuonna 2012.

18 18 5. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. vuosi 2013 euroa Työvoimakustannukset yhteensä josta 1) Palkat yhteensä josta - Vuosiloma-ajanpalkat Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kelan ja vakuutusyhtiön korvaukset vähennetty) - Perhevapaiden palkat, netto Muut lakisääteisten/sopimusperusteisten poissaolojen palkat 2) Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut 3) Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto, netto Työpaikkaruokailu (työnantajan tuki) Koulutus ja muu kehittäminen josta - koulutusajan palkat koulutuspalvelut

19 19 6. HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELULIITTEITTÄIN Koko henkilöstöstä kuului KVTES:n (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) piiriin 51 %, josta perhepäivähoitajien (kotona hoitavat) liitteeseen kuului 7 % sopimusalasta. OVTES:n (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) piirissä oli 38 % koko henkilöstöstä. Teknisten sopimuksen piiriin kuului 8 % ja tuntipalkkaisten työehtosopimuksen piiriin kuului 3 % koko henkilöstöstä. KVTES vakituiset yht Hinnoittelun ulkopuoliset 10 Liite 1 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö 40 Liite2 Sivistystoimen henkilöstö (ei opettajat) 14 Liite 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö 1 Liite 4 Sosiaalihuollon henkilöstö 1 Liite 5 Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajat lastentarhanopettajat (ei kotona hoitavat perhepäivähoitajat) 92 Liite 6 Ruokapalveluhenkilöstö 39 Liite 7 Maataloushenkilöstö 0 Liite 8 Muu henkilöstö mm. siivoojat ja muiden alojen peruspalvelutehtävät 25 Liite 12 Kotona hoitavat perhepäivähoitajat 18 Taulukko. Vakituinen henkilöstö palkkahinnoitteluliitteittäin (KVTES) VEROTUSKUNNAT vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 85 % (329 henkilöä) oli Saarijärveläisiä ja muualla asuvia oli 15 %. Muualla kuin Saarijärvellä kirjoilla olevat jakautuivat seuraavasti: Jyväskylä 28 Äänekoski 11 Kannonkoski 5 Karstula 5 Uurainen 4 Keitele 1 Kokkola 1 Konnevesi 1 Lapua 1 Laukaa 1

20 20 8. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI 8.1 Työkykyä ylläpitävä toiminta (tyky) Saarijärven kaupunki järjestää kaupungin työntekijöille vapaa-aikatoimen toteuttamana työkykyä ylläpitävää toimintaa sekä kuntoremonttikursseja yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kaupunki varaa vuosittain määrärahan tyky toimintaan. Tyky -ryhmät kokoontuivat yhteensä 30 kertaa syksy-kevätkauden aikana. Lisäksi omatoimisia kuntosalikäyntejä jokainen tykyyn osallistuja sai käyttää kauden aikana 30 kertaa. Ohjattuun ryhmään osallistuessaan tykyläinen on saanut käydä uimassa ja saunassa ryhmän jälkeen ilman eri korvausta. Tyky -toimintaan sisältyi jumppaa välineillä, kuntopiiriä kuntosalilla ja vesijuoksua ja jumppaa altaalla. Tyky-ryhmiä oli keväällä 2013 yhteensä 9 kpl, joista yksi oli matalan kynnyksen ryhmä, yksi vesiliikuntaryhmä sekä yksi miesten äijä-tyky. Kevätkaudella tykyyn kaupungin työntekijöitä osallistui yhteensä 91 henkilöä. Syyskaudella 2013 kaupungin tyky-ryhmiä oli yhteensä 8 kpl, joista yksi oli vesiliikuntatyky ja yksi äijä-tyky. Syyskaudella yritettiin myös painonhallinta tykyä uutena, mutta siihen ei tullut tarpeeksi osallistujia. Yhteensä syyskauden tyky-toimintaan kaupungin työntekijöistä osallistui 76 henkilöä. Personal trainer ohjauksessa oli mukana keväällä 3 henkilöä ja syksyllä 7 henkilöä Kaupunki kustansi 50 % henkilökunnan uimahalli- ja kuntosalikäynneistä sekä yleisistä ohjatuista liikuntaryhmistä Aarresaaressa edellyttäen, että henkilö käyttää maksuvälineenä saldokorttia. Kaupungin työntekijöille varattiin kaksi latukorttia Kusiaismäen ensilumen ladulle. Ladun pituus oli 1,1 km. Elämäntaparyhmä työkyvyn ylläpitämiseksi peruuntui syksyllä 2013, koska osallistujia ei ollut tarpeeksi Saarijärvi-salissa oli yhteinen turvallisuuskoulutus Saarikan kanssa Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen ja väkivallan preventio. 8.2 Työsuojelu/työsuojelutoimikunta Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus on ns. yhteistoimintasopimus, joka koskee kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä sekä niiden palveluksessa olevia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Työsuojelu- ja työympäristötyön tarkoituksena on työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan avulla kehittää suunnitelmallisesti työympäristöä, työyhteisöjen henkistä työhyvinvointia sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä. Työsuojelusta vastaa työsuojelutoimikunta, jonka toimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohje. Työsuojelutoimikunnan toimintakausi on neljä vuotta. Työsuojelusopimuksessa sovitaan työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen määristä sekä näiden ajankäytöstä. Työsuojelutoimikunnassa käsitellään koko henkilöstöä koskevat työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvät asiat.

21 21 Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä toimintakaudella on 9 jäsentä. Työsuojelutoimikunta muodostuu kahdesta työnantajan edustajasta, kahdesta toimihenkilöiden edustajasta, neljästä työntekijöiden edustajasta sekä sihteeristä. Myös työterveyshuollon edustajat osallistuvattyösuojelutoimikunnan kokouksiin. Työsuojelutoimikunta piti vuonna 2013 viisi kokousta, joissa käsiteltiin 24 pykälää. Työsuojeluun liittyvinä asioina käsiteltiin: työsuojelutoimikunnan käyttösuunnitelma 2013, työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2013, työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista vuodelta 2012 (Kela), sisäilmatyöryhmän raportti 2012 ja toiminta 2013, toimintakertomus vuodelta 2012, sairaus- ja tapaturmatilasto 2012, työterveyshuollon työpaikkaselvitykset, työsuojelupäällikön viranhaltijapäätökset, työnantajan työterveyshuollon kustannusten nousu, työsuojelutoimikunnan lisätalousarvio vuodelle 2013, teknisen- ja ympäristötoimen esitys Paavolan, Mannilan ja Päiväkummun päiväkotien sekä Aarnontien vuorohoitopäiväkodin kuntotutkimuksiin, vuoden 2014 talousarvio sekä kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta toimintakaudeksi Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon, ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta. Tähän kuuluu mm. työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, ensiapuvalmiuden kartoitus ja suunnittelu, tietojen anto ja ohjaus työpaikalla sekä yhteistoiminta työpaikan kanssa. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä ja osallistuu työolojen seurantaan, arviointiin ja sairauksien ennalta ehkäisyyn yhdessä työsuojelutoimikunnan kanssa. Toimintakauden aikana työsuojeluvaltuutetut ovat suorittaneet työpaikoille tarkastuksia, joihin osallistuivat mahdollisuuksien mukaan myös työsuojelupäällikkö ja työterveyshuolto. Työpaikkakäyntien avulla pyritään ylläpitämään työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Työsuojeluvaltuutetuista Kati Hänninen suoritti seuraavat työpaikkakäynnit vuonna 2013: Mannilan päiväkoti, ja tk:n keittiö, Pylkönmäen koulu ja keittiö, Serviisin keittiö, Päiväkumpu (sisäilmapalaveri), kirjasto, ja keskuskoulun keittiö, Mannilan päiväkoti, varikko, Aarnontie, ja Päiväkumpu, kuulemistilaisuus (yksit. asiakas), Suojalinna, keskuskoulu (siivoojat), Aarnontie, museo, Tupila (väestötilat) ja suojalinna. Edellisten lisäksi ruokapalveluiden kehityskeskustelut olivat , , ja Työterveyshuolto toteutti työpaikkakäyntejä seuraaviin yksikköihin: musiikkiopisto, Tarvaalan esikoulu, Mannilan päiväkoti, Päiväkummun päiväkoti, Aarnontien vuorohoitopäiväkoti, kierrätyskeskus, Paavolan päiväkoti ja tuottajapalvelut. Saarijärven kaupungin kiinteistöjen sisäilmasto-ongelmien selvityksiin ja hoitotoimenpiteisiin saatiin työsuojelutoimikunnan menoihin lisätalousarviossa käytettäväksi asiantuntijapalveluihin euroa sekä koneiden ja laitteiden vuokriin euroa. Asiantuntijapalveluita käytettiin Aarnontien vuorohoitopäiväkodin, Mannilan, Päiväkummun ja Paavolan päiväkotien sekä Kalmarin koulun sisäilmasto-ongelmien tutkimiseen ja peruskuntoarvioihin. Tutkimukset suoritti Suomen Sisäilmakeskus lukuun ottamatta Kalmarin kyläkoulua, minkä tutkimuksen suoritti Vahanen Oy. Päiväkoteihin, koulukeskukseen ja kaupungintalolle vuokrattiin sisäilmapuhdistimia Sand-box Oy:ltä.

22 Kaupungintalon korjaustoimenpiteet etenevät tehdyn suunnitelman mukaisesti. 22 Saarijärven kaupungilla on käytössä aktiivisen puutumisen malli pitkittyneessä ja usein toistuvissa sairauspoissaoloissa ja puheeksiottolomake. Käytössä on myös häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli. Molemmat lomakemallit löytyvät Saarijärven kaupungin intrasta. Ohjeistukset erityislasien eli ns. näyttöpäätelasien sekä optisesti hiottujen suojalasien (metallityöt) hankkimisesta työnantajan kustannuksella löytyvät myös Saarijärven kaupungin intrasta. Kansalaisopiston järjestämille ensiapukursseille Saarijärven kaupungin työntekijät osallistuivat seuraavasti: Ensiavun peruskurssi, EAI varhaiskasvatus 2 hlöä Ensiavun peruskurssi, EAII varhaiskasvatus 2 hlöä Ensiavun peruskurssi, EA vapaa-aikatoimi 1 hlö Ensiavun peruskurssi, EA varhaiskasvatus 2 hlöä 8.3 Yhteistyöryhmä Työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan perustana ovat kunta-alan sopimusten lisäksi kaupungin henkilöstöohjelma sekä yhteistoimintasopimus. Yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyöryhmä, johon kuuluu neljä (4) työnantajan edustajaa sekä kahdeksan (8) ammattijärjestöjen nimeämää edustajaa. Yhteistyöryhmä piti vuonna 2013 kuusi (6) kokousta. Yhteistyöryhmä kokoontui loppuvuodesta useasti talouden vakauttamistoimenpiteistä johtuvista yhteistoimintaneuvotteluista. Yhteistoimintaneuvotteluissa päädyttiin yksimieliseen ratkaisuun henkilöstömenojen vähentämisestä eläköitymisiä hyödyntämällä. Henkilöstövähennykset vuosina ovat yhteensä 36,2 henkilötyövuotta ja menojen vähennys vuonna 2016 on yhteensä 1,37 miljoonaa euroa. Talouden vakauttamistoimenpiteet , YT-menettely tulosvaikutus [tuhatta ] HENKILÖSTÖVAIKUTUS Hallintokunnat yhteensä -36, ,5 ympäristö ja tekninen toimi -9, sivistys ,5 hallinto, tukipalvelut -4,

23 Henkilöstökoulutus Työnantaja luo edellytyksiä ja tukee henkilöstön aktiivista kehittämistä järjestämällä ajankohtaista koulutusta ja mahdollistamalla osallistuminen tasapuolisesti myös ulkopuoliseen koulutukseen. Omaehtoista opiskelua tuetaan myöntämällä palkattomia virkavapauksia. Koulutusmäärärahat on varattu vastuualueiden ja tulosyksiköiden talousarvioihin. 8.5 Työntekijän muistaminen Henkilöstön muistamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää ohjetta: Henkilöstön ja luottamushenkilöiden merkkipäivien huomioonottamisesta. Kaupungin työntekijää muistetaan rahalahjalla hänen täyttäessään 50 vuotta (6 /v omassa kunnassa). Lisäksi työntekijää muistetaan rahalahjalla pitkäaikaisesta 20, 30, 35 ja 40 vuoden palvelusta. Työntekijää muistetaan myös eläkkeelle jäädessä. 8.6 Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan tasa-arvosuunnitelman. Tasaarvosuunnitelma sisältää seuraavat osat: rekrytointi, kehittymismahdollisuudet, työaika ja palkkaus. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan henkilöstöraportoinnin yhteydessä. Uusia rekrytointeja kokonaisuudessaan on ollut vähän. Rekrytoinneissa on noudatettu tasaarvosuunnitelman periaatteita ja tältä osin tasa-arvosuunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet. Henkilöstöllä on ollut yhdenvertaiset kehittymismahdollisuudet sukupuolesta riippumatta. Työnantaja on käyttänyt joustavia työaikajärjestelyjä tasapuolisesti huomioiden työntekijän henkilökohtaisia tilanteita. Työajan seuranta ei ole kaikissa yksiköissä koko henkilöstön osalta yhdenvertaisessa tilanteessa. Samassa työssä palkkausperusteet ovat yhdenvertaiset sekä miehillä että naisilla.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 / Liite xx 2 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 RANTASALMEN KUNTA HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTOINTIMALLIN TAUSTAA... 1 YLEISTÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 75 Liite 7 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 SELITE ORGANISAATIOMUUTOKSISTA...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT LIITE 6 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI ASIKKALA-PADASJOKI-SYSMÄ PALVELUYHTEISTYÖSELVITYS Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Karkkilan kaupungintalo, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2015 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.3.213 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.213 9 Tiedoksi kaupunginvaltuustolle KOKEMÄEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 Sisällys VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hyvän hallinnon, talouden ja valvonnan toteuttaminen... 1 3. Talousarvion sitovuustasot... 2 4. Hankintavaltuudet ja hankintojen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Kaupunginhallitus 28.4.2015 154 MIKKELIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 SELITE ORGANISAATIOMUUTOKSISTA...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS TASKUTILASTO Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS Valtion työmarkkinalaitos Kesäkuu 2006 3 SISÄLLYS Tiedot ovat marraskuun 2005 viimeiseltä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖKATSAUS... 4 2. TASA-ARVO... 4 3. HENKILÖSTÖPANOKSET... 7 3.1 Henkilöstön määrä...

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2

1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Henkilöstö- tilinpäätös 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 4 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 4 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Juvan kunta Yhteistyötoimikunta 21.04.2016 15 Kunnanhallitus 09.05.2016 92 Kunnanvaltuusto 20.06.2016 79 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 JUVAN KUNNAN ORGANISAATIO JA PALVELUTUOTANTO...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot