HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE ELÄKÖITYMISEN VAIKUTUS HENKILÖSTÖRAKENTEESEEN 5 3. OSAAVA TYÖVOIMA JA TUKIJÄRJESTELMÄT TYÖVOIMAN SAATAVUUS JA PYSYVYYS HENKILÖSTÖKOULUTUS 6 4. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS HENKILÖSTÖN POISSAOLOT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN TOTEUTUMINEN TYÖSUOJELUTOIMINNAN TOTEUTUMINEN KANNUSTAVA PALKKAUS JA PALKITSEMINEN TOIMINNAN TAVOITTEELLISUUS, VASTUUT JA YHTEISTYÖ 12 2

3 1. JOHDANTO Henkilöstöraportti kuvaa kuntastrategian henkilöstöä koskevan toteuttamisohjelman päätavoitteiden toteutumista. Kuntastrategian päämääriä osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä toimiva johtaminen ja päätöksenteko toteutetaan henkilöstöä koskevaan toteuttamisohjelmaan määriteltyjen toimenpiteiden avulla. Koska toteuttamisohjelman tavoitteet on asetettu vuoden 2014 lopulla, ohjelman toteutumisen seuranta toteutuu kunnolla vasta vuoden 2015 henkilöstöraportissa. Vastaavasti vuonna 2014 päivitetyn tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin vasta vuoden 2015 henkilöstöraportissa. 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 2.1 Henkilöstön määrä ja palvelusuhteen luonne Vuoden 2014 lopussa kunnan palveluksessa työskenteli 623 henkilöä (2013: 660). Henkilöstön määrä väheni 6 %, yhteensä 13 henkilötyövuoden verran. Tämä selittyy ennen kaikkea määräaikaisten ja sijaisten käytön vähentymisellä 107 henkilöön (2013: 154). Uusien rekrytointien ja sijaisten käytön tarkkaa harkintaa on toteutettu osana vuoden henkilöstösäästötoimenpiteitä. Vuoden lopussa määräaikaisena työskenteli 66 työntekijää (2013: 109) ja sijaisena 41 (2013: 45). Vakituisen henkilöstön määrä säilyi ennallaan, mutta vakituisten osuus koko henkilöstömäärästä nousi 77 %:iin (2013: 72 %). Taulukko 1. Henkilöstömäärä palvelussuhteen luonteen mukaan Muutos% ed.vuodesta Vakituinen % Määräaikainen* % Työllistetty % Yhteensä % *sisältää määräaikaiset, sijaiset ja oppisopimussuhteiset Vakituiset % 73 % 76 % 72 % 77 % Määräaikaiset % 24 % 20 % 23 % 17 % Työllistetyt % 3 % 3 % 4 % 6 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % Taulukko 2. Henkilötyövuodet osastoittain/tehtävittäin Muutos HLÖ HTV HLÖ HTV HLÖ HTV Hallinto Varhaiskasvatus Koulutus Vapaa-aika Tekninen Ympäristö Työllistetyt Kesätyöntekijät Yhteensä

4 Tarkasteltaessa henkilöstön jakautumista palvelussuhteen luonteen mukaan osastoille voidaan havaita, että määräaikaisten ja sijaisten käytön vähentyminen näkyy erityisesti sivistysosaston ja teknisen osastojen henkilöstömäärän laskuna. Taulukko 3. Henkilöstömäärä osastoittain palvelussuhteen luonteen mukaan Hallinto-osasto Sivistysosasto Tekninen osasto Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty Oppisopimus Yhteensä Henkilöstörakenteen tarkoituksenmukaisuus tulee tarkasteluun vuosittain talousarvion ja henkilöstöohjelman laadinnan yhteydessä. Henkilöstöresurssien kohdentamista määrittävät palveluprosessit avataan osastoilla vuosien aikana. Resurssien käyttöä tulee tehostaa etsimällä keinoja nykyisen työpanoksen tehokkaampaan käyttöön ja jakamiseen osastojen sisällä ja osastojen kesken. Tämä edellyttää muun muassa rekrytointiperiaatteiden päivittämistä. Tietyillä toimialoilla palvelujen sähköistyminen vaikuttaa myös tarvittavan työpanoksen määrään ja tehtävien organisointiin. Henkilöstön sukupuolijakauma säilyi ennallaan vuonna Naisten osuus koko henkilöstömäärästä oli 80 % (2013: 81 %) ja miesten osuus 20 % (2013: 19 %). Miehiä oli vakinaisista työntekijöistä 21 % (2013: 21 %), määräaikaisista 12 % (2013: 19 %), sijaisista 12 % (2013: 4 %) ja työllistetyistä 30 % (2013: 21 %). Yksi Oppisopimussuhteessa oleva oli nainen. Ammattiryhmäkohtainen tarkastelu osoittaa päivähoidon, puhtauspalvelujen ja ravintohuollon säilyvän vahvasti naisvaltaisina aloina ja vastaavasti teknisen alan ammattitehtävien miesvaltaisina. Tekniseen huoltohenkilöstön lukeutuvat puhtauspalvelutyöntekijät ovat kaikki naisia ja muu teknisen alan huoltohenkilöstö (esim. kiinteistöhoitajat) miehiä. Vuonna 2014 kunnan 49 esimiehestä naisia oli 59 % ja miehiä 41 %. Opetushenkilöstöön sisältyy myös koulunkäynninohjaajan tehtävissä toimivat. Kuvio 1. Henkilöstön sukupuolijakauma ammattiryhmittäin

5 2.2 Henkilöstön ikärakenne Taulukko 4. Henkilöstön keski-ikä ja ikäjakauma Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus kaikista alle % 9 % % 26 % % 26 % % 31 % % 8 % % 0 % Yhteensä % 100 % Keski-ikä 44,6 45,1 Taulukko 5. Henkilöstön keski-ikä osastoittain/tehtävittäin Vakituiset Määräaikaiset* Hallinto 44,4 45,4 34,9 32,5 Varhaiskasvatus 45,8 45,7 36,3 41,3 Koulutus 45,9 46,1 36,5 37,1 Vapaa-aika 40,2 42,6 36,2 37,3 Tekninen 50,9 50,5 42,4 45,8 Ympäristö 49,7 50,3 32,0 29,0 Keski-ikä yht. 46,2 46,8 36,4 37,2 (*sisältää määräaikaiset ja sijaiset) 2.3 Eläköitymisen vaikutus henkilöstörakenteeseen Koko henkilöstön keski-ikä nousi hieman edelliseen vuoteen nähden ollen vuonna ,1 vuotta (2013: 44,6). Naisten keski-ikä oli 44,8 vuotta ja miesten 45,9 vuotta. Henkilöstöstä 31 % on iältään vuotiaita, 26 % vuotiaita ja 26 % vuotiaita. Ikäjakauma on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen nähden. Vakituisen henkilöstön keski-ikä nousi hieman edelliseen vuoteen nähden ollen 46,8 vuotta. Korkein keski-ikä on kahden edellisen vuoden tavoin teknisellä osastolla ja matalin vapaaaikatoimen tehtävissä. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä on noussut kolmena peräkkäisenä vuotena ollen nyt 37,2 vuotta. KEVA:n eläkepoistumaennusteiden mukaan kunnan henkilöstö eläköityy keskimäärin henkilön vuosivauhdilla. Eläkepoistumaprosentti eli eläköityvien osuus koko henkilökunnasta on n. 3 % vuositasolla vastaten kunta-alan ennustettua keskimääräistä prosenttia. Kuel- ja Vael-eläkkeelle siirtyneitä oli vuonna 2014 yhteensä 17 (2013: 23). Kaikkien eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 62,0 vuotta (2013: 59,5). Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 62,9 vuoden iässä (2013: 63,0). Taulukko 6. Kontiolahden kunnan eläkepoistuma (Lähde: Keva) Vanhuuseläke Työkyvyttömyysperusteinen eläke Yhteensä Keski-ikä , , ,0 Työkyvyttömyysperusteiselle eläkkeelle jääneet sisältää täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, osatyökyvyttömyyseläkkeelle sekä kuntoutustuelle (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) jääneet. Pienestä henkilömäärästä johtuen näitä eläkelajeja ei ole voitu esittää erillään. Osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollisuutta hyödynnetään aktiivisesti varhaiseläkemenoperusteisten maksujen välttämiseksi. Suurimpia ammattiryhmiä tarkasteltaessa vuoteen 2020 mennessä aktiivisesti eläköityviä ryhmiä ovat perhepäivähoitajat, aineenopettajat/lehtorit sekä keittiö-, siivous- ja lastenhoitohenkilöstö. Tarkennettu osastokohtainen eläkepoistumasuunnitelma laaditaan vuoden 2015 aikana. 5

6 Taulukko 7. Kontiolahden kunnan eläkepoistuma ammattiryhmittäin (Lähde: Keva) 3. OSAAVA TYÖVOIMA JA TUKIJÄRJESTELMÄT 3.1 Työvoiman saatavuus ja pysyvyys Vakituisessa palvelussuhteessa aloitti 26 henkilöä, mikä on tulovaihtuvuutena ilmaistuna 5,4 % koko vakituisen henkilöstön määrästä. Vakituiseen tehtävään palkatuista 22:lla oli kunnassa aikaisempia määräaikaisia palvelussuhteita takana. Vakituisista palvelussuhteista 23 päättyi vuoden aikana eläköitymiseen tai irtisanoutumiseen. Lähteneiden määrä kaikista vakituisista oli 4,8 % (lähtövaihtuvuus). Taulukko 8. Vakituisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus 2014 Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 26 5,4 % Päättyneet palvelussuhteet 23 4,8 % 3.2 Henkilöstökoulutus Henkilöstö- ja täydennyskoulutusta toteutettiin vuoden 2014 aikana harkitusti talousarvion puitteissa. Esimiesvalmennusten pääpaino oli kunnan uudessa kuntastrategiassa sekä talouden tasapainottamistoimenpiteissä. Henkilöstön ensiapuvalmiuksia päivitettiin ja kunnan henkilöstölle järjestettiin monikulttuurisuutta koskevaa koulutusta. Muu henkilöstö- ja täydennyskoulutus koordinoitui osastoilla. Koulutuspäivien määrä vuonna 2014 oli (2013: 2 309) ja koulutuspäiviltä maksetut palkkakustannukset olivat (2013: ). Koulutuksista aiheutuneita osallistumismaksuja, koulutuspalkkioita, sekä matka- ja majoituskuluja maksettiin (2013: ). 6

7 4. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS 4.1 Henkilöstön poissaolot Henkilöstön poissaolot nousivat kalenteripäivään vuonna 2014 (2013: ). Poissaoloista vuosilomien osuus oli 39 % (2013: 40 %) ja lakisääteisten vapaiden 24 % (2013: 23 %). Sairauslomien osuus on noussut 19 %:iin (2013: 16 %) ja muiden poissaolojen osuus laskenut 18 %:iin (2013: 21 %). Huolimatta välisenä aikana käytössä olleesta virka-/työvapaakannustimesta, jossa viikon palkattomasta vapaasta pidätettiin seitsemän päivän sijaan viiden päivän palkka, palkattomien virkavapaiden kokonaismäärä laski vuonna päivään (2013: 2 172). Kuvio 2. Henkilöstön poissaolot Taulukko 9. Poissaolot teoreettisesta vuosityöajasta Tehdyn työajan osuus käytössä olevasta teoreettisesta Sairaus 3,6 % 4,3 % vuosityöajasta laski 78,0 %:iin (2013: 79,3 %). Työajasta Lakisääteiset 4,6 % 5,1 % 22 % kului muuhun kuin aktiivityöhön. Poissaoloista Lomat 8,3 % 8,6 % sairauslomat ja ryhmä muut, luonteeltaan harkinnanvaraiset poissaolot (harkinnanvaraiset virka-/ja työvapaat, Muut 4,2 % 4,0 % kuntoutus, koulutukset, säästövapaa jne.) ovat poissaoloja, joihin työnantaja voi vaikuttaa omilla toimenpiteillään Tehty työaika 79,3 % 78,0 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % ja käytännöillään. Vuonna 2014 sairauspoissaolojen määrä nousi kalenteripäivällä ollen yhteensä päivää (2013: 7 438). Sairauspoissaolojen määrä henkilöä kohti oli 14,3 päivää (2013: 11,3) ja vakituisen henkilöstön osalta 15,3 päivää (2013: 11,9). Vuonna 2014 suorat sairauspoissaoloajan palkkakustannukset olivat (2013: ). Sairauspäivien määrä henkilötyövuosiin nähden kasvoi niin ikään 15,7 päivään. Kunta-alan keskiarvo vuonna 2013 oli 16,7 päivää. Vuonna 2013 varhaiskasvatuksessa laskeneet sairauspoissaolot ovat vuonna 2014 nousseet, myös teknisellä osastolla sairauspoissaolojen määrä kasvoi. 7

8 Taulukko 10. Sairauspoissaolojen kehitys osastoittain/tehtävittäin PV/HLÖ PV/HLÖ PV/HTV PV/HTV SAIRAUSPOISSAOLO% Hallinto 1,4 7,3 1,3 7,5 0,5 2,4 Varhaiskasvatus 12,0 18,0 13,5 20,1 3,6 5,1 Koulutus 7,2 8,0 8,4 8,7 2,7 2,7 Vapaa-aika 24,7 14,5 30,2 14,8 6,4 3,4 Tekninen 19,5 23,2 21,9 24,7 5,6 6,2 Ympäristö 3,6 5,8 3,7 6,0 1,3 1,9 Työllistetyt 8,5 14,4 9,4 17,7 2,7 4,9 Kesätyöntekijät 0,0 0,0 2,7 5,9 0,8 1,6 Yhteensä 11,3 14,3 12,6 15,7 3,6 4,3 (*sairauspoissaolotyöpäivät/teoreettinen vuosityöaika) Sairauspoissaolojen kestoa tarkasteltaessa havaitaan, että yli 60 päivää kestävien sairauslomien määrä on kasvanut ja vastaavasti alle 60 päivän sairauslomien osuus pudonnut hieman. Sekä varhaiskasvatuksen että teknisen osaston poissaolojen kasvua selittää pienelle joukolle kohdistuneet operaatiot, sairaudenhoito, sekä työtapaturmat, jotka ovat vaatineet pidempiaikaista poissaoloa. Kuvio 3. Sairauspoissaolojen keston jakauma Kunnassa käytössä olevan TYÖVIRE-mallin toimivuutta seurattiin vuoden aikana aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon kanssa otettiin käyttöön toimintatapa, jossa työterveyshuolto saa automaattisen ilmoituksen pitkittyvistä sairauspoissaoloista. Tiedonkulkua työterveyshuoltoon päin tulee edelleen parantaa. Työhön paluun onnistumiseksi osasairauspäivärahan käyttöä on hyödynnetty aktiivisesti. Lisäksi työterveyshuollon palvelua tullaan täydentämään työnantajan maksuosoituksen käyttöönottamisella magneettikuvauksiin pääsyn nopeuttamiseksi. Tavoitteena on turhien jonottamisesta aiheutuvien sairauspoissaolopäivien vähentäminen. Työterveyshuollossa kirjoitettiin 38 % vuoden 2014 sairauspoissaolopäivistä (2013: 31 %). Taulukossa 11 esitetyssä keskeisimpien sairauspoissaolon myöntämisdiagnoosien tarkastelussa havaitaan las- 8

9 kua hengityselinperusteisten sekä mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen osalta, mutta selkeää nousua lääkärin myöntämien tuki- ja liikuntaelinperusteisten poissaolojen kohdalla. Taulukko 11. Potilastietojärjestelmään kirjautuvat sairauspoissaolopäivät diagnooseittain LÄÄKÄRIN ANTAMAT SAIRAUSLOMAT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET VAMMAT, MYRKYTYKSET HOITAJAN ANTAMAT SAIRAUSLOMAT RUOANSULATUSELIMET TUKI- JA LIIKUNTAELIMET HENGITYSELIMET (Lähde: Työterveyshuolto) Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisemiseksi kaikissa päivähoidon työyksiköissä on toteutettu työergonomiaohjaus vuosien vaihteessa. Koko teknisen toimen, siten myös laitoshuollon ja ruokahuollon työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaiset työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset on toteutettu tai toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. Nämä mahdollistavat kohdennetut yksilöä ja ryhmiä koskevat tukitoimet tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Työfysioterapiapalvelujen piiriin ohjataan koko kunnan henkilöstöä matalalla kynnyksellä. Ryhmä- ja yksilökuntoutukset ovat aktiivisessa käytössä. Kunnassa käytössä olevilla henkilöstöeduilla kannustetaan työntekijöitä yksilölliseen vastuuseen oman terveydentilan ja työkunnon ylläpitämisestä. 4.2 Työterveyshuollon toiminnan toteutuminen Joensuun Työterveys liikelaitoksen tuottamat työterveyshuoltopalvelut toteutuivat laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Lääkäripalvelut olivat käytössä Joensuussa päivittäin ja Kontiolahdella kahdesti viikossa. Työterveyshuollon resursseina oli käytössä yksi kokoaikainen työterveyshoitaja. Työterveyshuollon kustannukset nousivat 8 % edelliseen vuoteen nähden ollen vuonna (2013: ). Lakisääteisen työterveyshuollon (Kela I) kustannukset olivat (2013: ) ja sairaanhoitopalveluiden (Kela II) kustannukset yhteensä (2013: ). Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannusten osuus kokonaiskustannuksista oli kahden edellisvuoden tavoin 56 %. Työterveyshuollon kokonaiskustannusten nousua selittää lääkäriresurssin saatavuuden parantuminen ja työkyvyn hallintaprosessien käsittelyn tehostuminen. Tämä näkyy työterveyslääkäripalvelujen, laboratorio- ja röntgentutkimusten ja erikoislääkärikonsultaation käytön kasvuna. Myös kunnassa käynnissä oleva henkilöstön TYK-kuntoutus sekä toteutetut ensiapukoulutukset vaikuttavat kustannuksissa. 4.3 Työsuojelutoiminnan toteutuminen Työsuojeluorganisaatiota työllisti vuoden 2014 aikana sisäilma-asiat, työpaikkojen riskienarviointien toteuttaminen, sekä osaltaan kunnan yhteistoimintaneuvottelut. Kunta julistautui savuttomaksi kunnaksi alkaen. Savuttomuutta tukevina toimenpiteinä laadittiin työyksiköille ohjeet savuttomuuden toteuttamiseksi. Nämä pitävät sisällään muun muassa työnantajan taloudellisen tuen tupakasta vieroittautumiseen. Työtapaturmista aiheutui raportointivuonna sairauspoissaolopäivää (2013: 571), jotka kohdentuivat suppealle joukolle henkilöitä. Pitkittyvien työtapaturmapoissaolojen aikana korostuu aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa työhön paluun toteuttamiseksi onnistuneesti. Ammattitautiin perustuvia sairauspoissaoloja tai ilmoituksia vakuutusyhtiöön ei ilmennyt lainkaan vuonna Työtapaturmapoissaoloista 39 % kohdentui kiinteistöpalveluihin, 32 % teknisiin palveluihin, 18 % varhaiskasvatuspalveluihin ja 7 % perusopetukseen. 9

10 Taulukossa 12 esitetty vakuutusyhtiö Pohjolan tilastotieto vuoden 2014 sairauspäivien yhteismäärästä 466 päivää poikkeaa edellä esitetyistä määristä, koska sairauspäivät kirjautuvat vakuutusyhtiön raporteille tapaturman sattumisvuoden mukaan ja sairauspoissaolot voivat ajoittua useammalle vuodelle. Työtapaturmia sattui 22 eli hieman edellisvuotta vähemmän, mutta aiheutuneet tapaturmat aiheuttivat enemmän sairauspäiviä vertailuvuoteen nähden. Tapaturmien ja sairauspäivien pääasiallisina aiheuttajina olivat kaatumis- ja putoamistilanteiden aiheuttamat nyrjähdys-/venähdysvammat, sekä työvälineiden käsittelyssä aiheutuneet vammat. Työmatkatapaturmien määrä ja niistä aiheutuneet sairauspoissaolopäivät laskivat. Kaikki työmatkatapaturmista seuranneet sairauspäivät aiheutuivat kaatumisesta tai liukastumisesta. Taulukko 12. Työtapaturmat ja työmatkatapaturmat (Lähde: Pohjola) TYÖTAPATURMAT TYÖMATKATAPATURMAT Vahinkoja yhteensä Sairaspäivät yhteensä Ohimenevät korvaukset yht Sairaspäivät/vahinko Ohimenevä korvaus/vahinko Kannustava palkkaus ja palkitseminen Vuonna 2014 kunnan henkilöstökulut olivat (2013: ), joista palkkojen osuus ja sivukulujen Henkilöstökulut laskivat kokonaisuudessaan 2,2 %. Henkilöstökulujen määrä asukasta kohti laski euroon (2013: ). Vuodelle 2014 asetetut säästötavoitteet ja henkilöstömenojen karsimiseksi sovitut säästötoimenpiteet näkyvät palkkakustannusten pienentymisenä. Taulukko 13. Henkilöstökulujen muutos osastoittain/tehtävittäin Muutos% ed. vuodesta Hallinto* ,6 % Varhaiskasvatus ,9 % Koulutoimi ,2 % Vapaa-aika ,3 % Tekninen ,3 % Ympäristö ,9 % Yhteensä ,2 % * sisältää sote-tilauksen henkilöstökulut Tilinpäätöksen mukaiset varhe-maksut muodostuvat ko. vuonna maksetuista ennakkomaksuista sekä edellisen vuoden tasausmaksuista. Vuonna 2014 maksettiin varhe-maksuja yhteensä , (2013: ), jotka muodostivat 1,1 % kunnan palkkasummasta (2013: 1,3 %). Työnantaja maksaa varhe-maksua työntekijästä, joka jää ensimmäistä kertaa täydelle tai määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Keskisuurena työnantajana kunta kantaa sekä yhteisvastuullisen että työnantajan oman osuuden varhe-maksuista. Maksujen aleneminen kolmena peräkkäisenä vuotena on myönteinen kehityssuunta vaikkakin on muistettava, että varhe-maksuihin liittyy aina vuosittaista vaihtelua. 10

11 Taulukko 14. Varhe-maksujen kehitys Varhe-maksut Kuel-palkkasumma Varhe-maksut/palkkasumma % 1,2 % 1,3 % 1,1 % Virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset toteutuivat KVTES-sopimuksen ja teknisten sopimuksen piiriin kuuluvilla tehtäväkohtaiset palkat korottuivat 20 euroa ja tuntipalkkaisilla perustuntipalkkoja tarkistettiin senttiä tunnilta. OVTES-sopimusalalla toteutettiin 0,58 prosentin yleiskorotus. Lisäksi I ja II kalleusluokan palkkojen eroja lähennettiin 0,30 %:lla. Naisten ja miesten palkkaeroja tarkasteltaessa KVTES-sopimuksen alalla naisten palkkaero miehiin nähden on kasvanut 80 %:iin (2013: 88 %). Toisaalta vertailuun laskeutunut naisten lukumäärä on pudonnut kymmenellä ja miesten noussut kahdella. Tämä voi osaltaan vaikuttaa eroon. OVTESsopimuksen alalla ero oli 97 % (2013: 96 %) ja teknisen sopimuksen alalla 96 % (2013: 98 %). Kok.ansio Miehet Taulukko 15. Vakituisen henkilöstön palkat pääsopimusaloittain 2014 Sopimus Naiset lkm Miehet lkm Tk. palkka Naiset Tk.palkka Miehet Palkkaero Kok.ansio Naiset Palkkaero KVTES % % OVTES % % Tekniset % % TTES ,58 13,51 Vuonna 2014 työhyvinvointitoimintaa toteutettiin taloudellisten resurssien puitteissa. Kehittyvin työyhteisö -kilpailussa valittiin toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämisessä parhaiten onnistuneet työyhteisöt. Investoinnit liikuntaan ja työpaikkaruokailuun nousivat euroon (2013: ) johtuen liikunta- ja kulttuurisetelien käytön kasvusta. Kunnan muistamis- ja palkitsemissääntöä päivitettiin siten, että vuoden 2015 alusta liikunta- ja kulttuurisetelit poistuivat käytöstä. Tämä saattoi osaltaan lisätä setelien kysyntää etenkin loppuvuodesta. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä käytti vuonna henkilöä, joista edun käytti täysimääräisesti 122 työntekijää. Kuvio 4. Työnantajan investoinnit työhyvinvointiin

12 5. TOIMINNAN TAVOITTEELLISUUS, VASTUUT JA YHTEISTYÖ Vuoden aikana päivitetty hallintosääntö saatettiin voimaan alkaen. Kunnan yhteistoimintaa koskevat menettelytapaohjeet päivitettiin niin ikään. Kunnan yhteistyötoimikunta kokoontui seitsemän kertaa käsittelemään yhteistoimintaan ja työsuojeluun liittyviä asioita. Paikallisneuvotteluja käytiin ammattijärjestöjen kanssa yhteensä seitsemän kertaa koskien muun muassa luottamusmiesten ajankäyttöä, tilapäistä hoitovapaata, varallaoloa sekä opettajien tva-järjestelmää. Järjestöjen kanssa neuvoteltiin kevään 2014 aikana säästötoimenpiteistä henkilöstömenojen karsimiseksi ja syksyllä käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut, jotka johtivat päätökseen säästötoimenpiteistä ja henkilöstön lomauttamisesta vuonna Kuntastrategian laatimisen myötä laadittiin osastokohtaiset, kuntastrategian strategisia päämääriä hyvinvoivat kuntalaiset ja turvallinen ja viihtyisä ympäristö koskevat toteuttamisohjelmat, jotka toimivat pohjana työntekijäkohtaisten tavoitteiden asettamiselle kehityskeskusteluissa. Rinnalla tavoitteiden asettamisessa kulkevat myös talouden toteuttamisohjelma sekä henkilöstöä koskeva toteuttamisohjelma. Kehityskeskusteluissa arvioidaan menneen kauden tavoitteiden toteutumista sekä asetetaan tavoitteet tulevalle toiminnalle. Jokaiselle työntekijälle laaditaan kehityskeskustelujen yhteydessä koulutussuunnitelma, jossa kartoitetaan koulutustarpeet ja sovitaan koulutuksen toteuttamisesta. Kunnan hallintosäännön mukaan kehityskeskustelut käydään vuosittain tai vähintään joka toinen vuosi. Aiemmin vuosittain toteutettua esimieskyselyä kehityskeskustelujen toteutumisesta siirrettiin vuodelle 2016, jolloin asiaa tiedustellaan uudistuksen alla olevan työhyvinvointikyselyn yhteydessä. 12

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRAKENTEEN TARKOITUKSENMUKAISUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEIDEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 6 2.3

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Henkilöstötoimikunta 4.6.2014 Kunnanhallitus 9.6.2014 Kunnanvaltuusto 18.6.2014 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.3.213 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.213 9 Tiedoksi kaupunginvaltuustolle KOKEMÄEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti

SIIKAJOEN KUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015. Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto. Kuva Hannu Kurtti SIIKAJOEN KUNTA Kuva Hannu Kurtti HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Työyhteisötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus Valtuusto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TILASTO-OSA... 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.2 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 PYHÄJOEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstötoimikunta 23.5.2013 Kunnanhallitus 10.6.2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 2 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Palkkaus... 4 2.1 Muutokset palkoissa

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä... 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HUMPPILAN KUNTA 14.3.2016 Humppilan kunta Sisällys 1 HUMPPILAN KUNNAN VISIO JA PAINOPISTEALUEET... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrän kehitys... 3 2.2

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt 11.4.2016 19.4.2016 27.4.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi

Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 Kunnan johtoryhmä 5.4.2016 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 10.5.2016 Valtuusto 25.5.2016 Henkilöstökertomus 2015 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 3333 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRAKENNE PYSYI VAKAANA 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE 4 2.3 ELÄKÖITYMISEN VAIKUTUS HENKILÖSTÖRAKENTEESEEN

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 / Liite xx 2 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa?

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa? Tapiolan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen etuja sekä Tapiolan näkemys yritystoiminnan riskialueista kestäviä hyvinvoinnin ja menestyksen ratkaisuja. Yksilö Työyhteisö Kansainvälisyys Liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI HENKILOÖ STOÖ RAPORTTI

ULVILAN KAUPUNKI HENKILOÖ STOÖ RAPORTTI ULVILAN KAUPUNKI HENKILOÖ STOÖ RAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2 Henkilötyövuosi... 5 2.3 Henkilöstön sukupuolijakauma...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Henkilöstöraportti 2007

KAJAANIN KAUPUNKI. Henkilöstöraportti 2007 KAJAANIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2007 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2.4.2008 SISÄLTÖ Johdanto 1 1 Henkilöstötalous 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstökulut 4 1.3 Työnantajan investoinnit

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Karkkilan kaupungintalo, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2015 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN

Lisätiedot

ARVIO MAAN HALLITUKSEN 8.9.2015 ESITTÄMIEN KILPAILUKYKYÄ PARANTAVIEN TOIMIEN VAIKUTUKSISTA

ARVIO MAAN HALLITUKSEN 8.9.2015 ESITTÄMIEN KILPAILUKYKYÄ PARANTAVIEN TOIMIEN VAIKUTUKSISTA ARVIO MAAN HALLITUKSEN 8.9.2015 ESITTÄMIEN KILPAILUKYKYÄ PARANTAVIEN TOIMIEN VAIKUTUKSISTA TOIMET KOHDISTUVAT EPÄREILUSTI Hallituksen esittämät toimet Loppiainen ja helatorstai palkattomiksi vapaiksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Henkilöstöraportti 2011 Oulunkaaren kuntayhtymä Päivitetty 11.4.2012 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4 1.1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN

Lisätiedot