Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015"

Transkriptio

1 Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2015

2 2 TAUSTAA Henkilöstöraportti on Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin koko organisaatiota käsittävä raportti. Henkilöstö on jaettu toimialoittain perusturvaan, sivistystoimeen, tekniseen toimeen, ympäristötoimeen sekä kansalaiskuntiin ja tukipalveluihin. Yhteistoimintasopimuksen mukaan Wiitaunionissa palvelukunta järjestää kansalaiskunnalle sen tarvitsemia palveluja. Palvelutuotanto on sovittu yhteisesti hoidettavaksi isäntäkuntamallin mukaisesti kuntien sopiman työnjaon pohjalta. Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan, teknisen toimen sekä ympäristötoimen palveluista sekä Pihtiputaan kunta sivistystoimen, hallinnon tukipalveluista ja maataloushallinnosta. Henkilöstömenot alittuivat budjetista kummankin kunnan osalta Pihtiputaalla ,97 euroa ja Viitasaarella ,28 euroa. 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1. Palvelussuhteen luonne ja henkilöstömäärä Vakinaisilla palvelussuhteilla tarkoitetaan vakinaisia virkoja ja toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Henkilöllä saattaa siis olla useita palvelussuhteita, jos hän on virkavapaalla/työlomalla omasta tehtävästään ja hoitaa sijaisena toista tehtävää. Yhtä tehtävää kohden voi olla useampi palvelussuhde jos tehtävän vakituinen työntekijä on vuosilomalla, äitiyslomalla, opintovapaalla, vuorotteluvapaalla tms. ja tehtävää on palkattu hoitamaan sijainen. Viitasaari Palvelussuhteiden määrä oli Viitasaaren kaupungissa 656, josta vakinaisia oli 484, määräaikaisia 139, työllistettyjä 29 ja sivutoimisia oli 4. Palvelussuhteiden määrä oli vuotta aiemmin 663, josta vakinaisia oli 476, määräaikaisia 152, työllistettyjä 29 ja sivutoimisia 6. Palvelussuhteiden määrä on laskenut aikaisempaan vuoteen verrattuna 7. Vakinaisesta henkilöstä oli vuoden lopussa kokoaikatyössä 87,8 % ja osa-aikatyössä 12,2 %. Vuotta aiemmin luvut olivat kokoaikatyössä 87,7 % ja osa-aikatyössä 10,3 %. Pihtipudas Palvelussuhteiden määrä oli Pihtiputaan kunnassa 360, josta vakinaisia oli 271, määräaikaisia 42, työllistettyjä 11 ja sivutoimisia palvelussuhteita oli 36, jotka ovat lähinnä kansalaisopiston opettajia. Palvelussuhteiden määrä oli vuotta aiemmin 353, josta vakinaisia oli 272, määräaikaisia 34, työllistettyjä 10 ja sivutoimisia 37. Palvelussuhteiden määrä on noussut aikaisempaan vuoteen verrattuna 7. Vakinaisesta henkilöstöstä oli vuoden lopussa kokoaikatyössä 92,3 % ja osa-aikatyössä 7,7 %. Vuotta aiemmin luvut olivat kokoaikatyössä 93,0 % ja osa-aikatyössä 7,0 %.

3 KUVA 1 3 Henkilöstömäärä Viitasaaren kaupungissa oli 623 hlö. Edellisenä vuonna 628 hlö, henkilöstömäärä on laskenut 5. Henkilöstömäärä Pihtiputaan kunnassa oli 324 hlö. Edellisenä vuonna 316 hlö, henkilöstömäärä on noussut 8. Wiitaunionissa henkilöstömäärä oli yhteensä 947 hlö, kun se edellisenä vuonna oli 944 hlö. Henkilöstömäärä on noussut edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 3. Henkilöstömäärä on puolestaan laskenut 6 henkilöllä vuodesta 2013 vuoteen 2015.

4 KUVA 2 4 Perusturvan toimialalla henkilöstömäärä on laskenut 11 hlö edelliseen vuoteen verrattuna sekä ympäristötoimessa 1 hlö. Henkilöstölisäyksiä on tullut edelliseen vuoteen verrattuna sivistystoimeen, johon on palkattu hankerahoituksella koulunkäynninohjaajat Huopanan ja Muurasjärven kouluille, etsivä nuorisotyöntekijä, lukion partiolinjan ohjaaja ja lukioon kehittämishankkeen projektipäällikkö. Teknisen toimen tilapalveluihin on palkattu 4 kiinteistönhoitajaa, koska tilapalvelu otti hoitaakseen Viitasaaren vuokra-asunnot Oy:n ja Viitasaaren koulutuskiinteistö Oy:n kiinteistöt lukuun ottamatta ulkoalueiden konetöitä. Tukipalveluihin on palkattu 1 it- käyttötukihenkilö, koska kasvua on tapahtunut ylläpidettävissä päätelaitteissa, ohjelmistoissa, versiovaihdoissa sekä sähköiset oppimisympäristöt ja ylioppilaskirjoitukset ovat lisänneet resurssitarvetta.

5 KUVA 3 5 Vakituisten palvelussuhteiden määrä on noussut 7 kpl edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas määräaikaisten on laskenut 5 kpl Työaika Kokonaistyöaika jakautui seuraavasti: Viitasaari Pihtipudas % Tehty työaika 70,5 62,7 68,6 70,6 70,0 70,5 75,0 77,2 75,0 75,1 Vuosilomat 12,6 19,1 14,9 13,6 13,9 12,9 9,7 10,0 11,5 11,2 Sairauslomat 6,0 7,9 6,4 5,3 6,2 6,8 3,7 4,5 5,0 4,8 Perhevapaat 3,5 3,7 3,4 2,7 3,9 4,6 2,7 3,4 3,3 2,7 Vuorotteluvapaat 1,7 1 1,5 1,6 1,1 1,0 2,1 0,8 0,9 2,0 Tilap.hoitovap, 5,7 5,6 5,1 6,1 4,9 4,2 6,9 3,6 4,3 4,1 yksityisas.yms. Tapaturmat 0,1 0,1 0,1 0,5 0,01 0,2 Yhteensä

6 2. HENKILÖSTÖN TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Sairauspoissaolot (sairauspoissaolopäiviin lasketaan kalenteripäivät, ei vain työpäivät) Viitasaaren kaupungin koko henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2015 oli kalenteripäivää eli 16,9 pv/hlö/v, edellisenä vuonna kalenteripäivää eli 14 pv/hlö/v. Viitasaaren kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen kehitys vuosina : pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö Yhteensä , , ,9 Pihtiputaan koko henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2015 oli kalenteripäivää eli 12,7 pv/hlö/v, edellisenä vuonna kalenteripäivää eli 14,2 pv/hlö/v. Pihtiputaan kunnan sairauspoissaolojen kehitys vuosina : pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö Yhteensä , , , , ,7 Wiitaunionin sairauspoissaolot ovat nousseet 15,5 kalenteripäivään edellisen vuoden 14,6 kalenteripäivästä per henkilö. Wiitaunionissa otettiin käyttöön loppuvuodesta 2015 korvaavan työn toimintamalli. Korvaavan työn toimintamallissa työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä vakiintunutta työtään, mutta kykenee terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta tekemään väliaikaisesti muuta työtä. Korvaava työ voi olla omaa työtä kevennettynä, jotakin muuta työtä, oman työn perehdyttämistä varahenkilölle, oman ammattitaidon kehittämistä kouluttautumalla, turvallisuuskävelyjä tms. Korvaava työ ei voi olla ristiriidassa työntekijän osaamisen kanssa. Onnistunut korvaavan työn prosessi voi paljastaa työstä uusia ja aikaisempaa parempia toimintatapoja sekä työntekijästä kykyjä ja taitoja, joiden hyödyntäminen on kaikille eduksi. Työntekijä ja työnantaja hyötyvät korvaavasta työstä mm. työntekijä saa tilaisuuden aktiivisesti kehittää omaa työtään yhdessä työnantajan kanssa ja työntekijän sairauspäivärahaoikeuden enimmäisajan täyttyminen siirtyy myöhemmäksi. Työntekijän sairastuttua vuosiloman aikana, voidaan hänelle järjestää korvaavaa työtä, jolloin vuosiloma siirtyy myöhempään ajankohtaan. Sairauspoissaolokustannusten väheneminen on tärkeää kuntatalouden kannalta, kun vältetään sairauspoissaolo ja osittain työkykyisen työntekijän työpanos on käytettävissä. Korvaavan työn toimintamallin vaikutukset sairauspoissaoloihin arvioidaan vuoden 2016 henkilöstöraportissa. Wiitaunionissa on sovittu työkyvyn varhaisen tuen toimintamalli. Työkyvyn varhaisen tuen toimenpiteillä pyritään palauttamaan työntekijän työkyky ja ehkäisemään työkyvyttömyys. Työkyvyn varhaisen tuen keskustelussa esimies ja työntekijä kartoittavat, miten työkykyongelma näkyy työssä, mitkä ovat työn voimavarat ja mitä muutoksia työssä pitää tehdä. Sovitut toimenpiteet toteutetaan ja niiden vaikutusta seurataan. Jos varhaisen tuen keskustelu ja työpaikan toimenpiteet eivät riitä, pidetään ns. työterveysneuvottelu, johon työntekijä, esimies ja työterveyshuollon edustaja osallistuvat. Neuvottelussa sovitaan työkykyä vastaavista töistä ja työjärjestelyistä. Varhaisen tuen toimintamallin käyttöä tulee entisestään vielä tehostaa.

7 KUVA 4 7 Sairauspoissaolot ovat laskeneet sivistystoimessa, teknisellä toimella ja ympäristötoimessa. Perusturvassa sekä keskushallinnossa sairauspoissaolot ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolojen nousu selittyy osaltaan ikääntymisen tuomalla tuki- ja liikuntaelin sairauksina fyysisesti raskaassa työssä sekä sisäilmaoireilun aiheuttamilla poissaoloilla.

8 KUVA 5 8 Vakituisella henkilöstöllä on enemmän sairauspoissaoloja verrattuna määräaikaiseen henkilöstöön kummankin kunnan osalta Työtapaturmat Viitasaaren kaupungin tilastojen mukaan työtapaturmia vuonna 2015 oli yhteensä 19 kpl ja työtapaturmapäiviä 71 kalenteripäivää. Työtapaturmat toimialoittain jakautuivat perusturvan toimialalla 68 %, teknisen toimialalla 16 % ja työllisyyspalveluissa 16 %. Edellisenä vuonna työtapaturmia oli yhteensä 22 kpl ja työtapaturmapäiviä 121 kalenteripäivää. Edellisenä vuonna työtapaturmat toimialoittain jakautuivat perusturvan toimialalla 68 % ja teknisen toimialalla 32 %. Pihtiputaan kunnan tilastojen mukaan työtapaturmia vuonna 2015 oli yhteensä 7 kpl ja työtapaturmapäiviä 165 kalenteripäivää. Työtapaturmat toimialoittain jakautuivat sivistystoimessa 71 % ja teknisessä toimessa 43 %. Edellisenä vuonna työtapaturmia oli yhteensä 3 kpl ja työtapaturmapäiviä 17 kalenteripäivää. Edellisenä vuonna työtapaturmat toimialoittain jakautuivat sivistystoimessa 83 % ja työllisyyspalveluissa 17 %. Wiitaunionissa työtapaturmia vuonna 2015 sattui yhteensä 26 ja niiden aiheuttamia työtapaturmapäiviä 236. Edellisenä vuonna työtapaturmia oli 25 ja työtapaturmapäiviä 138. Lähtökohtana on, että kaikki tapaturmat torjutaan ennakolta. Tapaturman sattuessa työnantaja yhdessä työntekijän kanssa selvittää tapaturman ja siihen johtaneet tekijät estääkseen samanlaisen vahingon tapahtumisen uudelleen. Työnantajan pitää luetteloa työpaikalla sattuneista tapaturmista ja tilasto käsitellään säännöllisesti työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Kun tavoitellaan tapaturmattomuutta, sattuneita tapaturmia ei piilotella, vaan ne selvitetään ja niistä otetaan opiksi. Jatkuva turvallisuustyö edellyttää koulutusta, tiedotusta, riskinarviointia ja järjestyksen parantamista.

9 KUVA 6 9 Tapaturmien määrä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna perusturvassa ja teknisellä toimella. Sen sijaan sivistystoimessa ja keskushallinnossa tapaturmien määrä edelliseen vuoteen verrattuna on noussut. Ympäristötoimessa tapaturmia ei ole sattunut toiminnan aloittamisesta lukien Eläkkeelle siirtyminen ja rekrytointi Viitasaaren kaupungin palveluksesta siirtyi eläkkeelle vuoden 2015 aikana yhteensä 20 henkilöä, joista 18 vanhuuseläkkeelle ja 2 osa-aikaeläkkeelle. Vuotta aikaisemmin eläkkeelle siirtyi 11 henkilöä, joista 6 vanhuuseläkkeelle, 2 työkyvyttömyyseläkkeelle, 2 osa-aikaeläkkeelle ja 1 osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Pihtiputaan kunnan palveluksesta siirtyi eläkkeelle vuoden 2015 aikana yhteensä 9 henkilöä, joista 8 vanhuuseläkkeelle ja 1 työkyvyttömyyseläkkeelle. Edellisenä vuonna eläkkeelle siirtyi 12 henkilöä, joista 10 vanhuuseläkkeelle ja 2 työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuoteen 2018 mennessä täyttää aikaisempien säännösten mukaisen henkilökohtaisen tai ammatillisen eläkeiän Viitasaaren kaupungin tai Pihtiputaan kunnan palveluksessa olevista seuraavasti: Yhteensä Viitasaari Pihtipudas Yhteensä Henkilöstön rekrytoinnissa ongelmia on ollut puheterapeuttien, psykologien ja perhepäivähoitajien osalta.

10 10 Kunta-alan ammatteihin uramahdollisuuksiin tutustumiseksi koulujen opinto-ohjaajat koordinoivat tilaisuudet 9. luokkalaisille ja lukion 2. vuosikurssin oppilaille kunta-alan ammatteihin tutustumiseksi. 9. luokkalaiset tutustuvat toisen asteen koulutuksen ammatteihin ja lukion 2. vuosikurssin oppilaat tutustuvat korkeamman asteen koulutuksen ammatteihin. Oppilailla on mahdollisuus tutustua perusturvassa, sivistystoimessa, teknisessä toimessa, ympäristötoimessa ja tukipalveluissa työskentelevien ammatteihin Työhyvinvointi Wiitaunionissa käynnistettiin työhyvinvointiohjelma aikataulutettuna vuosille Ohjelma antaa mahdollisuuden suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työyksiköiltä on kartoitettu vuonna 2014 työyhteisön toimintaa ja hyvinvointia haittaavia tekijöitä sekä työyhteisön vahvuuksia ja voimavaroja. Lisäksi pyydettiin nimeämään työyhteisön tavoiteltavat päämäärät. Vastausten perusteella henkilöstö oli pääsääntöisesti tyytyväisiä työyksikkönsä ammattitaitoon, koulutusmyönteisyyteen, itseohjautuvuuteen, työn mielekkyyteen ja joustavuuteen. Esimiehet velvoitettiin korjaamaan yhdessä alaistensa kanssa kyselyn perusteella työyksikössä havaittuja epäkohtia. Esimiehet raportoivat kehittämiskohteista ohjausryhmää vuoden 2015 loppuun mennessä, raportin yhteenveto ja toimenpiteet tullaan käsittelemään tämän jälkeen Omaehtoinen työhyvinvoinnin tukeminen työhyvinvoinnin asiantuntijoiden esitysten pohjalta esimiehille ja heidän kautta tiimeille järjestettiin vuonna 2015 seuraavista teemoista: Omaehtoisen hyvinvoinnin tukeminen, tyhis-polku Savuton työpaikka Ikäjohtaminen Varhainen puuttuminen Koko Wiitaunionia palveleva yhteiseksi kehittämiskohteiksi nousi heikko tiedonkulku, muutosten tuoma epävarmuus sekä yhteistyön toimimattomuus. Näihin tehtyjä korjaavia toimenpiteitä ovat: Tiedonkulun ongelmiin infra sisäiseen tiedottamiseen on tulossa vuonna Yhteistyöhön liittyvät ongelmat säännölliset tiimipalaverit, kehityskeskustelut, työnohjaus Organisaatiostamme on löytynyt ammattitaitoa kehittämiskohteiden käsittelyyn. Tiimien kehittämisen tukena toimivat tarpeen mukaan työterveyshuolto, työsuojeluorganisaatio, työnohjaajat ja henkilöstöhallinto. Organisaatiostamme valmistui vuonna 2015 eri toimialoilta kuusi työhyvinvoinnin asiantuntijaa. Koulutukseen sisältyi kehittämisprojektit, mitkä on joko jalkautettu tai suunnittelussa työyksiköihin parantamaan konkreettisesti käytänteitä omalla työpaikalla. Kehittämisprojektien aiheet olivat; omaehtoisen hyvinvoinnin tukeminen, työyhteisön pelisäännöt, perehdytys, lähiesimiehen tuki työntekijän työhyvinvoinnin edistämisessä, varhainen tuki, esimiehen yhteydenpito sairauslomalla olevaan työntekijään ja pitkäaikaistyöttömien perehdyttäminen työelämän pelisääntöihin. 3. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 3.1. Koulutuspäivät Vuonna 2015 ammatillisia jatko- ja täydennyskoulutuspäiviä oli Viitasaaren kaupungin palveluksessa olevilla 653 päivää ja edellisenä vuonna 694 päivää. Pihtiputaan kunnan palveluksessa olevilla oli 335 päivää ja edellisenä vuonna 365 päivää. Johtoryhmän linjauksen mukaisesti koulutuksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää ammatillista osaamista, mutta

11 erityishuomio koulutusten valinnassa tulee olla tuottavuuden parantaminen. Tulee lisäksi pohtia, kun koulutetaan yksilöitä, miten se muutetaan koko organisaation osaamiseksi. Hyödynnetään aktiivisesti myös työssä ja työyhteisössä oppimista mm. pari ja tiimityöskentelyn, asiakaspalautteen käsittelyn ja työkierron avulla. 11 Työterveyshuolto järjestää pääsääntöisesti vuosittain 3 kpl Ensiapu 1 kurssia, 2 kpl hätäensiapukurssia ja 2 kpl kertauskurssia, joista noin puolet pidetään Pihtiputaalla ja puolet Viitasaarella. Edellä mainittuihin koulutuksiin osallistuu n. 100 henkilöä. Työttömyysvakuutusrahasto alkoi myöntämään koulutuskorvausta kunnille vuodesta 2014 lukien, minkä edellytyksenä on ammatillisen osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelman laadinta. Koulutuskorvauksen määrä on 10 % koulutuspäivän palkkakustannuksista. Lain tarkoituksena on edistää osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, mahdollistaa työurien pidentäminen, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Viitasaaren kaupungin osalta vuonna 2015 koulutuskorvaukseen oikeutettavien koulutuspäivien lukumäärä oli 381 ja koulutuskorvauksen määrä oli euroa. Pihtiputaan kunnan osalta vuonna 2015 koulutuskorvaukseen oikeutettavien koulutuspäivien lukumäärä oli 255 ja koulutuskorvauksen määrä oli euroa. 4. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 4.1. Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuollon tehtävänä on tehdä esityksiä työpaikan, työmenetelmien ja työn organisoinnin sekä työyhteisön kehittämiseksi, henkilöstön työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi sekä turvallisuuden parantamiseksi. Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ostavat työterveyshuoltopalvelut pääosin organisaatioon kuuluvalta työterveyshuollon tiimiltä. Pihtiputaan kunnan työterveyshuollon kustannukset vuonna 2015 olivat ,35 euroa, edellisenä vuonna ,48 euroa. Viitasaaren kaupungin työterveyshuollon kustannukset vuonna 2015 olivat ,20 euroa, edellisenä vuonna ,25 euroa. Työterveyshuoltoyhteistyölle asetetut tavoitteet vuodelle 2015 olivat; 1. Varhaisen puuttumisen mallin aktiivisen käytön tehostaminen kouluttamalla sekä tiedottamalla esimiehiä ja työntekijöitä. 2. Sairauspoissaolojen seuranta johdon, esimiesten ja työntekijöiden kouluttaminen, esimiesten aktivointi, työhön selkeät ohjeet ja työkalut, seuranta. 3. Työterveyshuollon kustannusten vähentäminen toimintojen järkevöittäminen, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki, esimiestyön henkilöstöjohtamisen aktivointi. Työnantajalle voidaan korvata 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, jos työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöistä, joita toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Wiitaunionissa on valmisteltu ja hyväksytty yhteistyössä varhaisen tuen ja tehostetun tuen malli työkykyongelmissa.

12 4.2. Palkkakustannukset % 2013 % 2014 % 2015 % Viitasaari K-kunta,tukipalv , , , ,4 Perusturva , , , ,1 Sivistystoimi , , , ,3 Tekninen toimi , , ,9 Ympäristö toimi , , ,3 Yhteensä , , % 2013 % 2014 % 2015 % Pihtipudas K-kunta, tukipalv , , , ,4 Sivistystoimi , , , ,9 Tekninen toimi , , , ,7 Yhteensä , , Vuodesta 2009 lukien kuntien hallitukset päättivät suositella henkilöstölle palkattomien vapaiden käyttämistä sekä hyväksyivät periaatteen, että mikäli henkilö pitää palkattomia vapaita 5 pv ja sijaista ei tarvitse palkata, niin hän saa korvauksena 1 palkallisen vapaapäivän. Järjestelmä on voimassa toistaiseksi. Pihtiputaalla on pidetty vuoden 2015 aikana palkattomia vapaita 476 pv ja palkallisten vapaapäivien korvaus oli euroa. Edellisenä vuonna oli pidetty palkattomia vapaita 241 pv ja palkallisten vapaapäivien korvaus oli ,72 euroa. Viitasaarella oli pidetty vuoden 2015 aikana palkattomia vapaita 381 pv ja palkallisten vapaapäivien korvaus oli euroa. Edellisenä vuonna oli pidetty palkattomia vapaita 332 pv ja palkallisten vapaapäivien korvaus oli euroa Työllistäminen Kohti parempaa työllisyyttä Viitasaarella hankeen kautta vuonna 2015 aikana on työllistetty kaupungin toimipisteisiin 68 henkilöä 1-6 kk:n määräaikaisiin työsuhteisiin, näistä oppisopimuksia oli kaksi. Työntekijän siirtoja toisen työnjärjestäjän palvelukseen oli 5. Työkokeiluja 6 ja kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuoden aikana 32 henkilöä. Kaikkiaan hankkeen piirissä oli 108 henkilöä. Vuonna 2014 Viitasaaren kaupungissa on työllistetty yhteensä 86 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 22 henkilöä, oppisopimuksessa hankkeen kautta 2 henkilöä, kaupungin toimialat työllistivät suoraan 10 henkilöä ja Lape-projekti työllisti työnsuunnittelijan lisäksi 14 palkkatuettua henkilöä. Pihtiputaalla vuonna 2015 aikana on työllistetty yhteensä 36 henkilöä ja näistä velvoitetyöllistettyjä oli 8 henkilöä. Kumppanuushankkeen kautta palkkatukityössä oli 42 henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa oli 18 henkilöä. Kunta ja Kumppanuushanke työllistivät yhteensä 96 henkilöä. Vuonna 2014 Pihtiputaan kunnassa on työllistetty yhteensä 32 henkilöä, joista oli Lape-projektissa 4 palkkatuettua henkilöä sekä 5 velvoitetyöllistettyä. Kumppanuushankkeen kautta palkkatukityössä

13 oli 68 henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa 20 henkilöä. Kunta ja Kumppanuushanke työllistivät yhteensä 120 henkilöä. 13 Valtion kuntaosuuden rahoitusmuutos tuli voimaan vuoden 2015 alusta lukien siten, että kunta maksaa tuesta puolet jo 300 päivää työmarkkinatukea saaneista henkilöistä ja 70 % 1000 päivää työmarkkinatukea saaneista henkilöistä. Ennen rahoitusmuutosta valtio vastasi työmarkkinatuen maksamisesta 500 työttömyyspäivän ajalta, tämän jälkeen kustannukset jaettiin puoliksi kunnan ja valtion kesken. Lisäksi vuoden alussa tuli voimaan työllistämistuen uudistus, jossa palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määrittyy henkilön työttömyyden keston perusteella ja palkkatuki maksetaan prosenttiosuuksina palkasta Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukeminen Kunnat ovat tukeneet työntekijöiden hyvinvoinnin edistämistä myöntämällä 50 euroa / työntekijä / vuosi tukea liikunta- ja kulttuuriseteleiden hankintaan. Liikunta- ja kulttuuriseteleillä työntekijä voi harrastaa liikuntaa, kulttuuria tai molempia valtakunnallisesti useissa paikoissa mieltymystensä mukaisesti. Työnantaja järjestää työterveyshuollon organisoimana vuosittain kävelytestejä kohdennetusti eri henkilöstöryhmille kestävyyskunnon mittaamiseksi. 5. YHTEISTOIMINTA 5.1. Sisäinen tiedottaminen Wiitaunionissa henkilöstön sisäinen tiedottaminen on hoidettu neljännesvuosittain järjestettävissä henkilöstöinfoissa, joissa on käyty ajankohtaiset asiat läpi. Esimiehille on järjestetty lisäksi neljännesvuosittain TiimiTreffit-esimiespalavereja, joissa on käyty läpi esimiesten työhön liittyviä ajankohtaisia asioita. Lisäksi sisäistä tiedottamista on hoidettu sähköpostitse sekä tiimipalavereissa Kehittämishankkeet Wiitaunionissa on käynnissä talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelma, joka kattaa vuodet Ohjelman tarkoituksena on saattaa kuntien taloudet tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä niin, että tilikauden tulokset ovat positiiviset ja mahdolliset tilikausien alijäämät tulevat katettua. Tiimit ovat raportoineet omat talouden tasapainottamis toimenpide-ehdotukset. Pienet parannusehdotukset on otettu käyttöön työyksiköissä heti. Isommat ja investointeja edellyttävät parannusehostukset on valittu toteutettavaksi kunnan- ja kaupunginvaltuustojen päätösten pohjalta perusteena, että ne ovat tuoneet kustannustehokkuutta toimintoihin sekä rakenteellisia säästöjä Yhteistoiminta Vuonna 2015 pidettiin kaksi yhteistyötoimikunnan kokousta. Tärkeimpinä käsiteltävinä asioina olivat tilinpäätökset, talousarviot, henkilöstöraportti sekä työhyvinvointiohjelma. Yhteisiä pääluottamusmiehiä on Wiitaunionissa 5. Paikallisia sopimuksia on voimassa noin 10 kpl Työsuojelutoiminta Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2015 yhteensä viisi kertaa ja tärkeimpiä käsiteltäviä asioita vuoden aikana olivat työsuojelutarkastukset, työpaikkakäyntiraportit sekä riskien ja vaarojen

14 arvioinnin yhteenveto. Työsuojelun toimintaohjelma on voimassa vuoden ajan. Työsuojelutoimikunnan työ on ollut koko ajan suunnitelmallista eli asetetaan tavoitteet aina seuraavalle toimintavuodelle ja myös vuoden lopulla arvioidaan tavoitteiden toteutumista. 14 Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos näitä ei voida poistaa, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Riskien ja vaarojen arviointi toteutetaan koko organisaatiota koskevana arviointikierroksena 2-3 vuoden välein. Koko organisaatiota koskeva arviointi toteutettiin vuonna Muutoin työpaikkojen tulee pitää riskien arvioinnit ajan tasalla esim. toimitilojen muutosten osalta. Työsuojelupiiri teki työsuojelutarkastuksia vuonna 2015 Viitasaaren kaupungin työyksiköihin yhteensä 21 kpl, jotka kohdistuivat kiinteistötoimeen, laitoshuoltoon, ruokapalveluihin, kotihoitoon, sosiaalitoimeen, eläinlääkäreihin ja kirjastoon. Edellisenä vuonna työsuojelutarkastuksia tehtiin 15 kpl, jotka kohdistuivat kiinteistötoimeen, laitoshuoltoon, ruokapalveluihin ja kotihoitoon. Työsuojelupiiri teki työsuojelutarkastuksia vuonna 2015 Pihtiputaan kunnan työyksiköihin yhteensä 14 kpl, jotka kohdistuivat kiinteistötoimeen, laitoshuoltoon, ruokapalveluihin, päiväkotiin, kirjastoon ja terveysasemaan. Edellisenä vuonna työsuojelutarkastuksia tehtiin 11 kpl, jotka kohdistuivat kiinteistötoimeen, laitoshuoltoon, ruokapalveluihin ja terveysasemaan. Työsuojeluhallinnolla oli käynnissä vuodet kestävä valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö Valvontahankkeen keskeisenä tavoitteena oli kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen. Hankkeen johdosta valvontaa työpaikkatarkastuksilla kohdistettiin kuntien kiinteistönhoidon, laitoshuollon ja ruokapalvelujen työyksiköihin.

15 15 6. YHTEENVETO Wiitaunionissa henkilöstömäärä oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 947 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstömäärä on noussut yhteensä 3 henkilöä. Perusturvan ja ympäristötoimen osalta henkilöstömäärä on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstölisäyksiä on tullut hankerahoituksella sivistystoimeen, määräaikaisesti tekniseen toimeen sekä tukipalveluihin. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla, eli 45,7 vuotta, mikä selviää tilastoesitteestä "Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2015". Wiitaunionissa vakinaisen henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin kunta-alalla keskimäärin. Vuonna 2015 naisten keski-ikä oli 48,01 ja miesten 47,80 vuotta. Edellisenä vuonna naisten osalta oli 48,07 ja miesten osalta 48,79 vuotta. Keski-iän nousu tulee asettamaan erityisiä vaatimuksia työelämän kehittämiselle sekä sukupolvien keskinäiselle yhteistyölle. Sairauspoissaoloja vuonna 2015 oli kalenteripäivää, kun määrä edellisenä vuonna oli päivää eli nousua oli päivää. Poissaolojen määrä oli 15,5 kalenteripäivää/henkilö, kun edellisenä vuonna luku oli 14,1. Sairauspoissaolojen määrän nousua selittää työkykyongelmaisten määrän nousu tuki- ja liikuntaelinten sairauksien osalta fyysisesti raskaissa töissä verrattuna edelliseen vuoteen. Sisäilmaoireilut ovat myös merkittävä syy poissaoloihin. Molemmissa kunnissa on sellaisia henkilöitä, jotka eivät kykene työskentelemään entisissä kiinteistöissä, vaikka ne ovat perusteellisesti korjattu ja todettu tutkimus-ja mittaustulosten perusteella terveiksi. Työtapaturmia vuonna 2015 sattui 26 ja työtapaturmapäiviä yhteensä 236 kalenteripäivää, edellisenä vuonna luvut olivat 25 ja 138. Wiitaunionissa työtapaturmien määrä on pysynyt lähes viimevuoden tasolla, mutta tapaturmien aiheuttamat tapaturmapäivät ovat nousseet 98. Riskien ja vaarojen arviointi toteutettiin koko organisaation osalta vuonna 2015, jossa päivitettiin työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Tavoitteena oli löytää tehokkaita toimenpiteitä työn turvallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja vahinkokustannusten minimoimiseksi. Henkilöstön poissaoloja ja niiden syitä on hyvä seurata säännöllisesti ja tarvittaessa etsiä keinoja niiden vähentämiseksi. Poissaolojen määrää ja kehitystä on perusteltua verrata myös muihin vastaaviin työyhteisöihin. Varhaisen tuen mallin käyttöönottoa tulee entisestään tehostaa ja pyrkiä poistamaan työkykyä vaarantavat tekijät jo ennen kuin ongelmia ilmenee ja tukea työntekijän työkykyä työuran kaikissa vaiheissa erilaisilla toimenpiteillä. Wiitaunionissa on käynnistetty työhyvinvointiohjelma. Ohjelma antaa mahdollisuuden suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Henkilöstöraportissa on selvitetty kehittämiskohteet ja toimenpiteet, joihin ohjelman perusteella on ryhdytty. Työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä on edelleen syytä laajentaa. Johtamisella on erittäin suuri merkitys työhyvinvoinnille ja sen laadulle sekä työpaikan vetovoimaisuudelle. Osaavan ja riittävän henkilöstön saatavuudesta on syytä huolehtia myös tulevaisuudessa.

Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2016

Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2016 Pihtiputaan kunnanvaltuusto Viitasaaren kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖRAPORTTI VUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA... 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 1 1.1. Palvelussuhteen luonne ja henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 18.-19.3.2010 Tästä aion puhua Mitä on työssä selviytymisen tuki?

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kuinka tukea työkykyä esimiehenä? Kirsi Ahola työterveyspsykologian dosentti Miksi työkykyä kannattaa tukea? Tutkimus- ja kehittämishankkeissa on havaittu, että työkyvyttömyyseläkkeelle

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Käsitelty YT-toimikunnassa 25.1.2015 Käsitelty johtoryhmässä 28.1.2015 Käsitelty kunnanhallitukselle 2.2.2015 Toivakan kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA

PÖYTYÄN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA Pöytyän kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2018 2 PÖYTYÄN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 3 1. Tausta Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2014.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen malli Pyhäjoen kunnassa

Varhaisen välittämisen malli Pyhäjoen kunnassa Varhaisen välittämisen malli Pyhäjoen kunnassa Työsuojelutoimikunta 1.4.2011 Yhteistoimintaelin 28.4.2011 Henkilöstötoimikunta 28.4.2011 Kunnanhallitus 9.5.2011 VARHAISEN VÄLITTÄMISEN MALLI PYHÄJOEN KUNNASSA

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Uusia tuulia pienten yritysten työterveyshuoltoon! Helena Palmgren, kehittämispäällikkö 2 Vuoteen 2020 mennessä Suomessa on 1,3 miljoonaa yli 65-vuotiasta 37 % lisäys vrt. v 2010! 3

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017

YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 käsitelty henkilöstötoimikunnassa 7.12.2015 ympäristöjohtajan pöytäkirjapäätös, x.x.2015 1 Sisältö YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Siirtyminen eläkkeelle...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 2 Henkilöstöraportti 2015 Yhteistoimintaelin xx.xx.2016 Kunnanhallitus xx.xx.2016 Valtuusto xx.xx.2016 3 1 Johdanto Henkilöstöraportti on suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014

Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014. Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 Käsitelty Johtoryhmässä 22.8.2014 Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.8.2014 Tiedoksi kunnanhallitukselle 15.9.2014 Toivakan kunnan koulutussuunnitelma 2014 1 (4) Toivakan

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas

Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas Kunnanhallitus 88 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 30 29.05.2017 Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin nykyisen yhteistyösopimuksen irtisanominen / Pihtipudas Viitasaaren kaupunginhallitus 03.04.2017 80

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014

Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Henkilöstö ja koulutussuunnitelmat 2014 Osaamisen kehittämistä koskevien uusien lakiesitysten mukaisesti vuoden 2014 alusta lukien työnantaja voisi saada taloudellista tukea työntekijöidensä koulutukseen.

Lisätiedot

Työkykyjohtamisen tila

Työkykyjohtamisen tila Työkykyjohtamisen tila Kaari-laskurin lisäanalyysipalvelussa tehdään Kevan asiantuntijoiden arviointi siitä, miten organisaation työkykyjohtamisen toimintatavat tukevat työkyvyttömyyskustannusten hallintaa.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004

Securitas Oy:n henkilöstöraportti 2004 Securitas Oy:n henkilöstöraportti 24 Securitas Oy:n henkilöstöraportin lukijalle Sertifioitu laatujärjestelmämme on ollut käytössä reilun vuoden ja se on auttanut meitä parantamaan palveluprosessiemme

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Orimattilan kaupunki HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annettuun lakiin on tullut muutos 1.1.2014. Lakiin on lisätty 4a pykälä, jonka mukaan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki

Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla. Tehy, Työsuojelun teemaseminaari , Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Osatyökykyisen tukeminen työpaikalla Tehy, Työsuojelun teemaseminaari 7.11.2017, Tuija Merkel, työkykykoordinaattori Espoon kaupunki Työkyvyn hallinta; Varhainen tuki työpaikalla Työhyvinvoinnin lähtökohdat

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa?

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa? Tapiolan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen etuja sekä Tapiolan näkemys yritystoiminnan riskialueista kestäviä hyvinvoinnin ja menestyksen ratkaisuja. Yksilö Työyhteisö Kansainvälisyys Liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia, työkykyä ja osaamista ylläpitävä toiminta 2016 Naantalin kaupunki panostaa työhyvinvointiin Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset,

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

Salon Lastentarhanopettajat ry 24.4.2014

Salon Lastentarhanopettajat ry 24.4.2014 Salon Lastentarhanopettajat ry 24.4.2014 1 OAJ:n jäsenjakauma 1.1.2014 Varsinaiset jäsenet yhteensä 93 212 OAO 22 % OAJ-YSI 61 % LTOL 15 % YLL 2 % Opsia 0,10% OAJ:n alueyhdistykset Seitsemäntoista alueyhdistystä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot