Aamukatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aamukatsaus 13.02.2002"

Transkriptio

1 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones % Noka % S&P % Sonera % Nasdaq % UPM-Kymmene % USA:n 10-vuotnen korko 4.91% Stora Enso % S&P -paper % Metso % HEX % HEX Portolo % USD/EUR: Markknakuva Yhdysvallosta Jul-01 Sep-01 Nov-01 Jan Osakekursst olvat USA:ssa mnuksella lähes koko pävän. Seuratummsta ndeksestä enten lask Nasdaq (-0,7%). Markknatunnelmaan vakutt negatvsest se, että Nortel myöns ensmmäsen vuosneljänneksen lkevahtotavotteensa olevan haastellnen. Muuten elsen pävän uutsvrta ol köykänen. Lähde: Reuters Nasdaq S&P 500 Kuva: Nasdaqn (vasen astekko) ja S&P 500:n (okea) kehtys vmesen 6kk:n akana Norteln lupauksn e uskottu Nortel uudst elen ohjauksensa, jonka mukaan lkevahto tuls laskemaan ensmmäsellä vuosneljänneksellä 10 prosentta vme vuoden vmeseen kvartaaln verrattuna. Yhtö ptää tavotteen saavuttamsta kutenkn haastavampana kun velä 25 pävää aemmn. Yhtö odottaa tlanteensa paranevan tasasest vme vuoden vmesestä neljänneksestä lähten ja uskoo tuloksen kääntyvän plussalle vuoden 2002 vmesellä kvartaallla. Norteln osakekurss lask elen 6 prosentta. Sjottajen on vakea uskoa lupauksa yhtöltä, joka on tostuvast pettänyt markknoden luottamuksen. 1

2 OsakeTeto on ennustanut Noka Networkslle 14 prosentn lkevahdon laskua ensmmäselle neljännekselle. Tätä taustaa vasten e ols mkään yllätys, vakka Norteln lkevahto lasks relustkn yl 10 prosentta.(jn) Japanlaset srsvät rahaa kotn Japanlaset nsttuutosjottajat myvät tammkuussa runsaast yhdysvaltalasa velkakrjoja. Varojen srtämnen takasn Japann osottaa osaltaan, että nsttuutot evät enää usko jenn lyhyellä tähtäyksellä merkttäväst hekkenevän dollara vastaan. Varojen kotuttamnen selttänee osaltaan myös sen, että Tokon pörssn kehtys on useana pävänä ollut postvsta, vakka USA:ssa kursst ovatkn laskeneet. Tuotto-odotukset hekkenevät Japanlaset nsttuuto evät veläkään hyljeks yhdysvaltalasa bondeja, vaan pkemmnkn kyse lenee ylpanon purkamsesta. On luonnollsta, että nsttuutot purkavat ylpanoaan, sllä jen tuskn enää merkttäväst hekkenee suhteessa dollarn. Lsäks USA:ssa koronnostopaneta lsää orastava talouskasvu ja valton menojen kasvu. Syyt kotosakn Vakka permmäsn syy varojen kotuttamseen lenee USA:n tuotto-odotuksen hekkenemnen, nn mutakn sytä löytyy. Henkvakuuttajen tlvuos päättyy maalskuussa, mkä on varmast osaltaan lsännyt ntoa vottojen kotuttamseen.(st) Keskolta kohtullnen osnko Kesko on palaamassa nousu-uralle. Ruokakeskon lkevahto nous vmesellä neljänneksellä non kahdeksan prosentta edellsestä neljänneksestä. Myös lkevotto kasvo selväst 7,7 mljoonasta eurosta 24,2 euroon. Ruokakesko tuo koko konsernn lkevahdosta yl 55 prosentta. Musta tomalosta selväst lkevahtoaan vmesellä neljänneksellä kasvattvat Maatalous ja Keswell. Sen sjaan Rautakeskon lkevahto lask non 15 prosentta. Postvsta ol, että VV-Auton lkevahdon lasku on pysähtynyt. Negatvsta sen sjaan ol, että sekä Rauta- että Maatalouskeskon lketulokset panuvat tappolle. Keswelln lkevotto ol selväst postvnen. Osnko yltt odotukset Kesko akoo jakaa 0,60 euron osngon, mkä on heman konsensusennustetta paremp. Nykysellä kursslla Keskon osnkotuotoks tulee 5,6 prosentta. Osnko on ss varsn kohtullnen. Tulevasuus näyttää paremmalta Ctymarket-ketju alkaa saadaa rvejään takasn kokoon, mkä parantanee Keskon asemaa jatkossa. Lsäks SOK:n uudet johtajakuvot ja aluellsten johtajen vallan tavottelu luovat Keskolle mahdollsuuden uuteen hyökkäykseen ulkomaalasen klpalun lsääntymsestä huolmatta.(st) 2

3 Otskossa lsäks: Appled Materals: Tammkuuun lopussa päättyneen neljänneksen kertaluontessta erstä puhdstettu osakekohtanen tulos ol +0,02 dollara, kun yhtöltä odotettn konsensusennusteen mukaan nollatulosta. Yhtö odottaa tlaustensa kasvavan kuluvalla kvartaallla prosentta raportotuun neljännekseen verrattuna. Yhtön osakekurss läht nousuun varsnasen kaupankäynnn jälkeen. ************************************************************************ OsakeTeto alottaa tänään krjotussarjan, jossa estellään erlasa sjottamseen lttyvä teorota ja tuodaan mahdollsest esn myös OsakeTedon näkemys asosta. Juttuja julkastaan pääasassa uutsvrraltaan hljasempen päven jälkesssä aamukatsauksssa, non 1-2 kertaa kuukaudessa. Ensmmänen juttu kertoo pääoman tuottovaatmuksesta. Pääoman tuottovaatmus Yrtyksen arvoa määrtettäessä lopputuloksen kannalta keskenen tekjä on pääoman tuottovaatmus. Sjottajat saavat sjotukslleen tuoton rahavrtana tulevasuudessa, jollon er akona saatujen rahayksköden arvot on saatava yhtesmtallsks. Sjottajalle esm. tänään saatu 100 euron setel on arvokkaamp kun 10 vuoden kuluttua saatava vastaava rahamäärä. Tulevasuudessa saatavat rahavrrat saadaan vertalukelposks dskonttaamalla ne nykyhetkeen pääoman tuottovaatmuksella. Veraan pääoman tuottovaatmus Veraan pääoman tuottovaatmus on suhteellsen helppo määrttää, sllä se on korko, jonka veraan pääoman sjottajat vaatvat uussta lanosta yrtykselle. Veraan pääoman tuottovaatmus vodaan arvoda myös lsäämällä rskttömään valton lanan tuottoon yrtyskohtanen rskpreemo. Oman pääoman tuottovaatmus Oman pääoman tuottovaatmusta käytetään arvonmäärtyksessä lsäarvoperustesessa mallssa (EVA) ja osnkoperustesessa mallssa, kun omalle pääomalle ennustettuja tuottoja dskontataan nykyhetkeen. Oman pääoman tuottovaatmus on yleensä selväst korkeamp kun veraan pääoman tuottovaatmus, sllä oman pääoman ehtoseen sjottamseen ssältyy suuremp rsk. Esmerkks konkurssssa oman pääoman sjottajat ovat varojen jaossa vmesellä sjalla. Oman pääoman tuottovaatmus vodaan laskea ns. CAPM-malln mukaan, jossa tuottovaatmuksen ja rskn rppuvuus on lneaarsta: E { E ( R R } ( R ) = R + β * ) mssä E R ) = yrtyksen osakkeen tuottovaatmus R ( = rskttömän sjotuskohteen tuotto m 3

4 β = yrtyksen osakkeen rskä kuvaava beta-kerron E( R ) m = markknaportolon odotettu tuotto Lähde: Yrtyksen arvonmäärtys (1999) Rskttömän sjotuskohteen tuottona käytämme Saksan valton 10-vuoden ptusen lanan korkoa. Beta-kerron kuvaa yrtyskohtasta rskä. Palaamme beta-kertomen määrttelyyn krjotussarjan seuraavassa osassa. Yllä olevan kaavan sulkessa olevasta lausekkeesta, el markknaportolon ja rskttömän sjotuskohteen erotuksesta, käytetään ylesest nmtystä markknarskpreemo. Markknarskpreemo vahtelee er ajanjaksona. Hstorassa osakkeden keskmääränen vuotunen tuotto on ylttänyt rskttömän koron non 4 prosenttyksköllä. Arvonmäärtyksessä vodaan käyttää joko hstorallsta keskarvoa ta arvoda markknarskpreemon suuruus kunakn hetkenä erkseen. OsakeTeto käyttää knteää 4 prosentn markknarskpreemota. Perustelemme käytäntöä sllä, että rskpreemon vo olettaa ana ptkällä akajänteellä palautuvan epätasapanosta normaaltlanteeseen ja tavotehnnat sekä suostukset annetaan 6-12 kuukauden akajänteellä. Käyttämällä knteää 4 prosentn markknarskpreemota vodaan välttyä esm. vastaavlta yllyönneltä, jota nähtn keväällä 2000, kun osakekursst olvat korkemmllaan. Alhasella markknarskpreemolla votn sllon perustella osakkeden hntataso, vakka jälkeenpän ajateltuna ol selvää, että markknarskpreemo ennen ptkää normalsotuu. Koko pääoman tuottovaatmus Koko pääoman tuottovaatmusta käytetään kassavrtaperustesessa arvonmäärtysmallssa (FCF), kun tulevat kassavrrat dskontataan nykyhetkeen. Koko pääoman tuottovaatmus lasketaan oman ja veraan pääoman panotettuna keskarvona. Panokertomet kuvaavat oman ja veraaan pääoman osuuksa kokonaspääomasta. Panokertoma laskettaessa tuls käyttää oman ja veraan pääoman markkna-arvoja. Mkäl nykysen taserakenteen katsotaan pokkeavan normaalsta, vodaan panokertomna käyttää myös esm. yrtyksen lmottamaa ptkän akaväln tavotepääomarakennetta. Koko pääoman tuottovaatmusta määrtettäessä veraan pääoman tuottovaatmusta penennetään verojen määrällä, koska yrtys vo verotuksessaan vähentää korkomenot.(jn) ************************************************************************ 4

5 OsakeTeto on osa Talentum-konserna. Tässä raportssa estetyt asat ja normaato perustuvat luotettavna ptämmme lähtesn ja OsakeTedon omn arvohn. Tämä e kutenkaan sulje pos vrhemahdollsuuksa ja tetojen epätäydellsyyttä. Johtopäätösten perustana oleva normaato vo muuttua nopeastkn ja OsakeTeto vo muuttaa melpdettään lman er lmotusta. OsakeTeto (Talentum-konsern ta sen yhtestyökumppant) ta kukaan sen työntekjöstä e ykstyshenklönä vastaa raportn käytöstä aheutuvsta mahdollssta vahngosta. Mtään raportn kautta saatavaa normaatota e pdä kästtää arvopapern osto- ta myynttarjouksena takka muuna kehotuksena sjotustomenptesn. Tehdessään sjotuspäätöksä ta tomenptetä tulee lukjan perustaa ne omaan tutkmukseensa ja arvoonsa sjotuskohteesta ja shen lttyvstä rskestä. Materaaln kakknanen kopont ja levttämnen on lman krjallsta lupaa kelletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolelle. 5

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043A: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043B: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II TUOTTOHAKUINEN Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta. LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus

TheraPro HR90. 2. Lyhyt kuvaus. 1. toimituksen laajuus . Lyhyt kuvaus TheraPro HR9 Elektronnen lämpöpattern säädn. tomtuksen laajuus Lämpöpattern säätmen pakkaus ssältää seuraavat osat: 4 Elektronsen lämpöpattern säätmen avulla vot säätää huoneenlämpötlan

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA

KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA SYKE Vestntä 2014 ILMEOHJE ILMEOHJE HINKU HINKU-TUNNUS pestunnus tunnus www-osotteella auk-krjotettu-tunnus mnmleveydet suoja-alue KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA mnmleveys 20

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat Todeäkösyyslasketa: Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 9. Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 0. Kertymäfukto. Jakaume tuusluvut. Moulotteset satuasmuuttujat

Lisätiedot

Cointegration between Fama-French Factors

Cointegration between Fama-French Factors 1 Conegraon beween Fama-French Facors Absrac Yhesnegrounesuudella on mona sovelluksa rahouksessa ja mulla eeen alolla, jossa ukaan akasarjoja ja nden välsä rppuvuua. Analyys on arkoeu epäsaonaarsen akasarjojen

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot