Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä."

Transkriptio

1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: ) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, OULU 1.2 Sopmuksen kohde Kohde sjatsee Hallan Sauna- nmsessä kntestössä. Tonen kerros: yhdyskäytävä + wc:t + kokoustla Vuokrattava huonestoala n. 160 m2 Yhdyskäytävä ja kokoustlan verenen osttan erotettu käytävä tom pelastuskäytävänä koko yläkerran osalta el vuokrattavat tlat olevat osttan yhteskäytössä. Ltteenä pohjakuva. 2. VUOKRAAMINEN 2.1 Tomnnan määrttely Tomtlat vuokrataan yhdyskäytäväks, kahvlatomntaan ja muuhun matkaluun lttyvään lketomntaan. Yrtys on velvollnen huolehtmaan stä, että slä on kakk tomnnassaan tarvttavat vranomasluvat ja että se noudattaa tomntaansa lttyvä lansäädännön ja vranomasten mahdollsest asettama vaatmuksa ja määräyksä.

2 2 2.2 VuoI\Ta-aka 2.3 Vuokranmaksu Yrtys vuokraa kohdan 1.2 tarkottamat tomtlat alkaen tostaseks. Vuokrasopmuksen rtsanomsaka on kolme (3) kuukautta sekä kunnalla että yrtyksellä. Irtsanomnen on tehtävä krjallsest. Vuokralasella on etuokeus vuokrasopmuksen jatkamseen, mkäl kunta on vuokraamassa kntestöä kohdan 2.1 mukaseen tomntaan jollekn kolmannelle ulkopuolselle taholle. Yrtyksen maksama vuokra: Vuokra on 434 eur I kk ( 350 eur + Alv 84 eur) Yllä manttua kuukaus vuokraa tarkstetaan vrallsen elnkustannusndeksn muutosta vastaavast. Vuokran muutoksen suuruus lmenee, kun perusndeksä verrataan tarkstusndeksn. Mkäl tarkstusndeksn luku on suuremp ta alemp kun perusndeksn luku, perusvuokraa korotetaan ta alennetaan vastaavast. Tarkstettu kuukausvuokra lasketaan seuraavast: Perusndeksnä on vuoden 2013 syyskuun ndeksluku. Tarkstusndeks on kunkn vuoden marraskuun ndeksluku. Tarkstettu kuukausvuokra saadaan, kun tarkstusndeks jaetaan perusndekslä ja kerrotaan perusvuokralla. Tarkstettua vuokraa maksetaan tarkstus ajankohtaa seuraavan tammkuun alusta luken. Vuokra maksetaan vmestään asanomasen kuukauden 5. pävänä kunnan osottamalle tlle. 2.4 Käyttömaksut Kunta suorttaa rakennuksen ja kntestön käyttöön lttyvät käyttömaksut.

3 3 Vuokrattavat tomtlat tomvat käytännössä yrtyksen lketomntatlona van osan vuotta, muullon tlat tomvat lähnnä yhdyskäytävänä. 2.5 Kunnossapto ja perusparannul\:set Kunta vastaa kunnossaptokustannukssta, john ssältyy myös tavanomaset vuoskorjaukset ja huolto- ja kunnossaptotyöt. Kunta vastaa tarpeellseks katsotusta perusparannustöstä ja muutokssta. 2.6 Vahnkotapahtuma ja vakuutukset 2.7 Maanvuokra Kunta vastaa sopmuksen kohteen vuokra-akasesta vakuuttamsesta. Yrtys vastaa koneden, latteden ja amston vakuuttamsesta. Mkäl rakennus tuhoutuu vahnkotapahtumassa kokonaan ta muuton sten, että maksettu vakuutuskorvaus vastaa rakennuksen täyttä arvoa, tämä vuokrasopmus katsotaan purkautuneeks. Mkäl rakennus tuhoutuu vahnkotapahtumassa van osttan, vakuutuskorvaus käytetään enssjasest rakennuksen kunnostamseen. Yrtykseltä e laskuteta tontsta maanvuokraa. 3. MUUT SOPIMUSEHDOT 3.1 Sopmul\:sen srtämnen ja alvuol\:raus Yrtyksellä e ole vuokra-akana okeutta srtää tätä sopmusta kolmannelle, elle kunta anna srtämseen krjallsta suostumustaan. Yrtyksellä on okeus alvuokrata osa tlosta kolmannelle, mkäl stä e aheudu taloudellsta ta tomnnallsta vahnkoa kunnalle. Yrtyksen on lmotettava alvuokraukssta Hyrynsalmen kunnalle vllmestään kuukauden kuluttua vuokrauksesta.

4 4 3.2 Vvästysl\:orko Mkäl vuokran ta muun tähän sopmukseen perustuvan maksun suorttamnen vvästyy, erääntynele saatavle maksetaan lan mukanen vvästyskorko eräpävästä luken. 3.3 Sopmuksen purkamnen Sopjapuolella on okeus välttömäst purkaa sopmus, jos tonen sopjapuol on olennasest rkkonut sopmusta, ekä saatuaan tästä krjallsen kehotuksen, vvytyksettä korjaa lamnlyöntään. Mkäl sopjapuol rkkoo lkehuoneston vuokrauksesta annetun lan (482/95) säännöksä ta tämän sopmuksen vuokraamsta koskeva määräyksä, noudatetaan mtä sanotun lan 8 luvussa on säädetty sopmuksen purkamsesta. Sopmuksen purkautumsesta vahnkotapahtuman johdosta on lsäks määrätty edellä kohdassa Kunnan okeus eräsn suortuksn ja tomenptesn yrtyksen lukuun Mkäl yrtys lamnlyö velvollsuutensa suorttaa edellä kohdassa 2.4 tarkotettuja käyttömaksuja ta kohdassa 2.6 tarkotettuja vakuutusmaksuja ja lamnlyönnn seurauksena rakennukselle mahdollsest aheutuu vahnkoa ta kysymyksessä oleva ltyntäsopmus takka vakuutussopmus mahdollsest puretaan, kunnalla on okeus suorttaa yrtyksen lukuun lamnlyöty käyttömaksu, ltyntämaksu ta vakuutusmaksu ja perä suortus yrtykseltä. 3.5 Suortusten maksujärjestys Yrtyksen kunnalle tekemä maksusuortus katsotaan kunnan yrtykseltä oleven saataven suortukseks vvästyskorkoneen seuraavassa järjestyksessä: 1) kohdassa 2.6 tarkotettu vakuutus maksu 2) kohdassa 2.3 tarkotettu vuokra 3) kohdassa 2.4 tarkotettu saatava

5 5 3.6 Ermelsyyksen selvttämnen Tästä sopmuksesta aheutuvat mahdollset rtasuudet ratkastaan välmesokeu- dessa ta jomman kumman osapuolen nn vaatessa pakallsessa käräjäokeudessa. Mkäl ermelsyydet jätetään välmesokeuden ratkastavaks, kumpkn osapuol valtsee välmesokeuteen yhden jäsenen ja nämä puolestaan yhdessä puheenjohtajan. Snä tapauksessa, ettevät osapuolten nmeämät välmehet kahden vkon kuluessa pääse yksmelsyyteen puheenjohtajan valtsemsesta ta että tonen osapuol lamnlyö välmehen valtsemsen sanotussa ajassa, sopmukseen lttyvä rta tulee saattaa käräjäokeuden ratkastavaks. 3.7 Sopmuksen vomaantulo ja vanhan sopmuksen korvaamnen Tämä sopmus tulee vomaan yrtyksen osalta het ja kunnan osalta stten, kun kunnanhalltuksen sopmuksen hyväksymstä koskeva päätös on saanut lanvoman. Tätä sopmusta on laadttu kaks (2) samanssältöstä kappaletta, yks kummallekn sopjapuolelle. LIITTEET: pohjakuva Hyrynsalmella I 2013 Hyrynsalmen kunnanhall tus Hallan Sauna Oy

6 ~(;. ~/' // : : ~:.~..,... Hallansauna pohjaprustus 2. krs 1 : Arktes Oy j."._ _.- _.- -'-'-'_.- _._,_._._.- _._._._. j _._r_._._ _._.- _.-._._.-.- -'-'-._._._._.- _._._.- _ _._.- _.- _._-_ I ì I ì r' -._. _. _. _. _. --_. _. _. -. _. _._.-. ì._---_.~.._-_. -: ~..; _-~.- -,-.._.:.-:_- :_ _----' _.,..-._...-'.-:~.~ _._=~=-~~'--:::_-=..::- -:~~:.:--~-:_:~::.j "..._--.- -_..: ~.. ~' ~. -..

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931

Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 1 SOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Oulaisten kaupunki, jäljempänä kaupunki PL 22 86301 Oulainen puh. 08-47931 Kalenteripiste T. Oja Ky, jäljempänä yritys Matkanivantie 106, 86300 Oulainen, 0400-608

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043A: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043B: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II TUOTTOHAKUINEN Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

-18- Ottamoa kaytettaessa on veden tuhlausta valtettava. pidettavz kirjaa ja sailytettava tiedot.

-18- Ottamoa kaytettaessa on veden tuhlausta valtettava. pidettavz kirjaa ja sailytettava tiedot. -18- Lappeenrannan kaupunkn. 1 Ottamoa kaytettaessa on veden tuhlausta valtettava. 6 3) Luvan saajan on varustettava ottamonsa 1.uotettav1~1.a vcsmaaran mttauslattella. Otetusta vesrnaarsca on. 1 pdettavz

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0

2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0 Hallitus 30.5.2011, OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos 16.5.2011/MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu 13 00100 Helsinki Puh. 030 720 137 Y-tunnus 1017383-7. 2. Vuokralainen

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 2.6.2004, :t 11 ja 29 osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 14.10.2004 sekä :t 14 kohta 9 ja 21 osuuskunnan kokouksessa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2162941-4 Yhtiö: Vesiosuuskunta Uurainen Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot