Aamukatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aamukatsaus 22.07.2002"

Transkriptio

1 Indeksit & korot New Yorkin päätöskurssit, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsinki New York (NY/Hel) Dow Jones Nokia S&P Sonera Nasdaq UPM-Kymmene USA:n 10-vuotinen korko 4.57% Stora Enso S&P -paperi Metso HEX HEX Portfolio EUR/USD: Markkinakuva Yhdysvalloista Jan-02 Mar-02 May-02 Lähde: Reuters Nasdaq S&P Kuva: Nasdaqin (vasen asteikko) ja S&P 500:n (oikea) kehitys viimeisen 6kk:n aikana Perjantai oli USA:ssa surullisen synkkä. Kaikki keskeiset indeksit valuivat selvästi. Dow Jones indeksi laski poikkeuksellisen paljon, yli 4,5 prosenttia. Tällä hetkellä erityisesti kotitalouksien usko osakemarkkinoihin näyttää olevan erittäin heikko. Vaikka markkinat ovat jo laskeneet voimakkaasti kriisien ja kirjanpitoskandaalien seurauksena jo voimakkaasti, niin silti tukevaa pohjaa ei tunnut löytyvän. Loppuviikolla pitkämielisillekin tuntui iskevän paniikki, kun yhtiöiden ohjaukset tulevasta olivat erittäin varovaisia. Viikonloppuna sekä presidentti Bush että NYSE:n johtaja olivat huolissaan epäuskosta osakemarkkinoihin ja niiden toimintaan. Toivottavaa on, että sanoista päästään tekoihin ja rötöstelijöitä rangaistaan, sillä vain tällä tavoin saadaan kotitalouksien usko osakemarkkinoihin palautettua. Varma asia on, että tästä maanantaista ei tule osakemarkkinoilla ainakaan tasaisen rauhallinen. 1

2 SSH budjetoi side silmillä SSH päivitti kuluvan vuoden liikevaihdon kasvuarvionsa 6-16 prosenttiin, kun pari kuukautta sitten yhtiö uskoi kasvavansa 28 prosenttia 25,5 miljoonaan euroon. Liikevaihdon toteuma olisi näin ollen miljoonaa euroa. Oma ennusteemme on ollut 23 miljoonaa euroa. Konsensusennuste SSH:n koko vuoden liikevaihdoksi oli ennen tulosvaroitusta 23,1 miljoonaa euroa, eli markkinoilla ei edes uskottu yhtiön yltävän omaan arvioonsa. JCF:n keräämien ennusteiden mukaan ainoastaan yksi ennustaja oli odottanut 26 miljoonan euron liikevaihtoa, kun kaikki muut 6 ennustetta olivat selvästi alle yhtiön ohjauksen. J o h d o l l a n ä k y v y y s n o l l a s s a SSH teki itselleen todellisen karhunpalveluksen olemalla taannoin liian optimistinen. Sentimentti on ollut koko kevään niin heikko, että olisi ollut aivan sama, mitä yhtiö olisi toisen kvartaalin raportin yhteydessä ennustanut, kunhan se sinne olisi vaan yltänyt. Erityisen ikävää oli se, että yhtiön johto vakuutteli ja vakuutteli taannoin pitävänsä liikevaihdon kasvuarviota realistisena ja perustavansa sen kentältä tulleisiin viesteihin. Viestintä tuntuu olevan edelleen nuorten pörssiyhtiöiden pahin kompastuskivi, vaikka hyvällä viestinnällä on kaikkein helpoin luoda lisäarvoa. Ylisuoriutujasta alisuoriutujaksi Tarkistamme ennusteitamme ja suositustamme tuloksen (31.8) jälkeen. 16 prosentin kasvu kuluvalta vuodelta olisi mukava saavutus, kun huomioidaan, että ensimmäisen kvartaalin liikevaihto laski 33 prosenttia vertailukauteen nähden ja nyt näyttää siltä, että toiseltakaan kasvua ei saada aikaan. Osake on ollut parin viimeisen kuukauden ajan selvä ylisuoriutuja vertailuryhmässään, mutta tästä eteenpäin tilanne taitaa kääntyä muiden eduksi, kun markkina näyttää reagoivan näinkin rajusti sinällään odotettuun tietoon. (Timo Heinonen) Pankkiosakkeet paineessa Pohjoismaalaistenkin pankkiosakkeiden osakekurssit ovat olleet viime viikkoina kovassa laskupaineessa. Laskupainetta on aiheuttanut kansainvälisten pankkien ongelmat yritysluotoissa, mikä on laskenut koko sektorin arvostusta laajasti. Myös osakekurssien jyrkkä lasku on lisännyt tuskaa. K u r s s i l a s k u t e k i t e p p o s e t Osakekurssien lasku tulee vääjäämättä aiheuttamaan sen, että pankkien toisen neljänneksen tulokset jäävät sekä omista että muiden aiemmista ennusteista, koska sijoitustuotot tulevat olemaan heikkoja. Kurssilasku tulee vaikuttamaan myös palkkiotuottoihin. Edellisen osavuosiraportin jälkeen tehdyissä ennusteissamme oli arvioitu, että osakemarkkinat pysyvät lähes paikallaan. Osakemarkkinoiden lasku oli erityisesti heikon kesäkuun seurauksena toisella neljänneksellä selvästi odottamaamme voimakkaampaa. H u o m i o k i i n n i t t y n y t l y h y e n a i k a v ä l i n t a p a h t u m i i n Pankkiosakkeiden arvostuksessa pitäisi kiinnittää monia muita yhtiöitä selvästi enemmän huomiota pidemmän aikavälin tapahtumiin. Kirjanpitoepäselvyydet sekä pelot sota- ja terroriiskuista ovat kuitenkin johtaneet siihen, että sijoittajien sijoitushorisontti on luonnollisesti 2

3 varsin lyhyt. Siksi myös pankkiosakkeissa huomio on kiinnittynyt poikkeuksellisen voimakkaasti neljänneskohtaisiin tuloksiin. Peruspankkitoiminta vahvaa Kun tilanne rahoitusmarkkinoilla selkeytyy ja markkinat katsovat neljännestä pidemmällä, alkaa pankkiosakkeetkin näyttämään varsin houkuttelevilta. Suomessa noteerattaviin pankkiosakkeiden alkaa olla diskontattu jo varsin heikko kuva tulevasta, samalla kun niiden pääasiallinen tulonlähde peruspankkitoiminta on hyvässä kunnossa: luotot käyvät kaupaksi ja luottoriskit ovat hyvin hallinnassa. T i l a n n e s a a h e i k e t ä k i n Mikäli rahoitusmarkkinoiden tilanne olisi normaali, vaatisi nykyinen kurssitaso luottotappioiden voimakkaan kasvun. Tämä ei kuitenkaan nykyisessä työllisyystilanteessa näytä kovin todennäköiseltä. Lisäksi pankit ovat tehneet reilusti luottotappiovarauksia, mikä suojaa niitä, vaikka tilanne heikkenisikin. Kuluttajien luottamus korkealla Suurin uhka pankeille lieneekin kuluttajien luottamuksen heikkeneminen, mikä saattaisi hyydyttää asuntokauppaa, ja siten laskea hintatasoa. Pidempiaikainen kiinteistöjen hintojen lasku johtaisi deflaatiokierteeseen, mikä heikentäisi pankkien ja kansantalouden toimintamahdollisuuksia merkittävästi. Nykyisessä työllisyystilanteessa ja korkotasolla ei tämän uhkakuvan toteutuminen näytä todennäköiseltä. K u r s s i l a s k u n v a i k u t u k s e t : N o r d e a: P a l k k i o t u o t o t l a s k e v a t s e l v ä s t i Tämän hetkisten arvioidemme mukaan Nordean palkkiotuotot tulevat laskemaan noin 12 miljoonaa euroa edellisestä neljänneksestä. Aiemmin olimme olettaneet, että ne nousevat hieman. Lisäksi arvopaperikaupan tuotot tulevat jäämään selvästi aiemmin arvioimaamme heikommiksi. Sijoitustoiminnan tulos valunee pahasti pakkaselle Sijoitustoiminnan tuloksen uskomme nyt valuvan toisella neljänneksellä yli 100 miljoonaa euroa tappiolle, kun osavuosikatsauksen jälkeen ennustimme 76 miljoonan euron tulosta. Vaikka olimme selvästi ylioptimistisia, emme kuitenkaan uskoneet sijoitustoiminnan tuottojen kehittyvän yhtä suotuisasti kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin sijoitustoiminnan tuotot olivat 114 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä syntyi voittoa 4 miljoonaa euroa. P i d e m p i k e h i t y s r a t k a i s e e Korostettakoon, että sijoitustoiminnan tuottoja tarkasteltaessa ei ole järkevää tuijottaa yhden neljänneksen lukuihin, vaan tärkeää on hahmottaa pidemmän aikavälin kuva kokonaistuotoista. Osakemarkkinoiden kehitystähän on mahdotonta ennustaa neljänneksittäin. E P S e n n u s t e e m m e k o k o v u o d e l l e l a s k e e 0, 4 5 e u r o o n Uusien arvioidemme perusteella toisen neljänneksen tulos jää peruspankkitoiminnan hyvästä kehityksestä huolimatta 15 miljoonaa euroa edellistä neljännestä heikommaksi, 253 3

4 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos säilyy edellisen neljänneksen 0,09 eurossa, mutta on selvästi aiemmin olettamaamme 0,14 euroa heikompi. Osakkeessa nousupotentiaalia Emme ole vielä tässä vaiheessa muuttaneet arvioitamme kolmannen ja neljännen neljänneksen tuloksesta, jossa on odotettu maltillisesti nousevaa kurssikehitystä. Mikäli kurssilasku ei ala oieta on kolmannenkin neljänneksen ennusteita rukattava selvästi alaspäin. Nordean koko vuoden osakekohtaiseksi tulokseksi saadaan, kun kolmannen neljänneksen ennusteihin ei vielä tässä vaiheessa kosketa, 0,45 euroa (aiempi arvio: 0,51). Kyseisellä EPSennusteella Nordean P/E-luku on perjantain päätöskurssilla noin 10, mitä voidaan pitää nykyinformaation valossa ja Nordean markkina-asema huomioiden suhteellisen edullisena. On kuitenkin huomioitava, että luvuissa ei ole huomioitu vahinkovakuutuksen myyntiä. Palaamme asiaan tarkemmin lähiaikoina. S a m p o : Palkkiotuotoissa ei suuria heittoja Sammon asema peruspankkitoiminnassa on selvästi heikompi kuin Nordean. Sammolla osakekurssien lasku tuskin vaikuttaa yhtä voimakkaasti palkkiotuottoihin kuin Nordealla, sillä arvopaperitoimintaan liittyvät palkkiotuotot ovat Sammolla selvästi pienemmät ja heittelevät huomattavasti maltillisemmin. Lisäksi Sampo on aggressiivisesti markkinoinut rahastojaan, mikä näkynee myös palkkiotuotoissa. Sijoitustoiminnan tuotot valahtavat pahasti pakkase lle Sen sijaan erityisesti henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuotot valahtanevat toisella neljänneksellä selvästi pakkaselle, kun aiemmin olimme arvioineet niiden olevan selvästi plussalla. Sijoitustoiminnan tuottojen laskun seurauksena henkivakuutuksen tulos jäänee 13 miljoonaan euroon, kun aiemmin olimme olettaneet sen olevan toisella neljänneksellä 88 miljoonaa euroa. O s a k e n ä y t t ä ä e d u l l i s e l t a Päivitettyjen lukujen perusteella Sammon toisen neljänneksen osakekohtainen tulos jäänee 0,09 euroon, kun aiemmin olimme olettaneet sen olevan 0,16 euroa. Tällöin koko vuoden osakekohtaiseksi tulokseksi, kun jälkimmäisen puoliskon lukuihin ei ole tehty muutoksia, tulee 0,82 euroa (aiempi arvio: 0,89). Vuoden 2002 P/E-luvuksi saadaan perjantain päätöskurssilla 8,4, mikä sekin vaikuttaa varsin edulliselta. Palaamme asiaan tarkemmin lähiaikoina. (Sami Tuominen) 4

5 Viikkokalenteri: Viikko 30 Maanantai Rocla: osavuosikatsaus T i i s t a i Kone: osavuosikatsaus Konsensus: 59 milj. euroa OsakeTieto: 59,4 milj. euroa Exel: osavuosikatsaus K e s k i v i i k k o Comptel: osavuosikatsaus Konsensus: -0,48 milj. euroa OsakeTieto: -0,60 milj. euroa Stora Enso: osavuosikatsaus Konsensus: 219 milj. euroa OsakeTieto: 215,7 milj. euroa Lassila & Tikanoja: osavuosikatsaus Torstai Avesta Polarit: osavuosikatsaus OsakeTieto: 50,4 milj. euroa Fortum: osavuosikatsaus Huhtamäki: osavuosikatsaus Instrumentarium: osavuosikatsaus Konsensus: 24,7 milj. euroa OsakeTieto: 24,9 milj. euroa Rautaruukki: osavuosikatsaus OsakeTieto: -3,7 milj. euroa Sonera: osavuosikatsaus Konsensus: 44,0 milj. euroa TJ Group: osavuosikatsaus 5

6 TietoEnator: osavuosikatsaus Konsensus: 29,6 milj. euroa Ruotsi: Telia: osavuosikatsaus USA: Kesäkuun investointihyödykkeiden tilaukset (ennuste: +0,5%) USA: Uusien asuntojenmyynti (ennuste: kpl) Perjantai Outokumpu: osavuosikatsaus OsakeTieto: 60,8 milj. euroa Partek: osavuosikatsaus OsakeTieto: 9,4 milj. euroa USA: Michiganin yliopiston kuluttajaluottamusindeksi (ennuste: 87,3) OsakeTieto on osa Talentum-konsernia. Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat luotettavina pitämiimme lähteisiin ja OsakeTiedon omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin ja OsakeTieto voi muuttaa mielipidettään ilman eri ilmoitusta. OsakeTieto (Talentum-konserni tai sen yhteistyökumppanit) tai kukaan sen työntekijöistä ei yksityishenkilönä vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään raportin kautta saatavaa informaatiota ei pidä käsittää arvopaperin osto- tai myyntitarjouksena taikka muuna kehoituksena sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan tutkimukseensa ja arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Materiaalin kaikkinainen kopiointi ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolelle. 6

Aamukatsaus 31.07.2002

Aamukatsaus 31.07.2002 Indeksit & korot New Yorkin päätöskurssit, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsinki New York (NY/Hel) Dow Jones 8680.0-0.37 Nokia 12.96 12.91-0.36 S&P 500 902.8 0.43 Sonera 4.34 4.20-3.24 Nasdaq 1344.2

Lisätiedot

Aamukatsaus 18.04.2002

Aamukatsaus 18.04.2002 Indeksit & korot New Yorkin päätöskurssit, euroa Muutos Päätös Muutos-% Helsinki New York (NY/Hel) Dow Jones 10220.8-0.78 Nokia 23.10 23.15 0.2% S&P 500 1125.9-0.20 Sonera 5.52 5.36-2.8% Nasdaq 1810.7-0.34

Lisätiedot

Aamukatsaus 01.10.2002

Aamukatsaus 01.10.2002 Indeksit & korot New Yorkin päätöskurssit, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsinki New York (NY/Hel) Dow Jones 7591,9-1,42 Nokia 13,53 13,42-0,84 S&P 500 815,3-1,46 Sonera 3,68 4,10 11,44 Nasdaq 1172,1-2,26

Lisätiedot

Aamukatsaus 22.04.2013

Aamukatsaus 22.04.2013 Pääuutiset Innofactor päivitys nostamme suositustamme kurssilaskun jälkeen Lemminkäiseltä tulosvaroitus säästöohjelma ei tuottanut toivottuja tuloksia Elisa korvaa Fortumin Kompassin ostolistalla Indeksit

Lisätiedot

Aamukatsaus 03.06.2002

Aamukatsaus 03.06.2002 Ideksit & korot New Yorki päätöskurssit, euroa Muutos Päätös Muutos-% Helsiki New York (NY/Hel) Dow Joes 9925,3 +0,14 Nokia 15,36 14,87-3,20 % S&P 500 1067,1 +0,23 Soera 3,97 3,78-4,75 % Nasdaq 1615,7-0,99

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Aamukatsaus 07.09.2012

Aamukatsaus 07.09.2012 Pääuutiset Draghi sai hyväksynnän bondiostoille, osakemarkkinoilla juhlittiin Reuters: Nokia leikkasi vanhojen Lumioiden hintoja Metson osake laskenut ilman hyviä perusteita, ostosuositus säilyy Indeksit

Lisätiedot

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4

SISÄLLYS. Yksinkertainen on tehokasta! ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4 SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) LISÄHAJAUTUSTA JA TIETOTURVAA 3 LUOVA TUHO SIJOITTAJAN SALKUSSA? 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ 15 VALOA MOSKOVASTA 18 SIJOITTAMISEN A JA O 27 OM FONDSPARANDE I SYNNERHET 29 ENNUSTUS

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Aamukatsaus 03.01.2014

Aamukatsaus 03.01.2014 Pääuutiset Aloitamme Valmetin seurannan varovaisella vähennä-suosituksella Fortumille mahdollisesti lähes 200 miljoonan euron lisäverot CEO Cornerissa esittelyssä tiistaina päälistalle siirtyvän Sopranon

Lisätiedot

Aamukatsaus 15.05.2014

Aamukatsaus 15.05.2014 Pääuutiset Huhut EKP:n elvytyksen ympärillä yltyvät, Saksan ja Suomen inflaatio pysyi hitaana Aloitamme Siilin seurannan osakkeessa selkeä aliarvostus Lemminkäinen myy Talotekniikan Arelle Indeksit Päätös

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Raaka-ainemarkkinoilla toimii takaperoisuus väärinpäin (s. 4) SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Ilmainen kuukausi Phoebuksen osuudenomistajille (s. 15) Edullisin maksaakin eniten (s.

Lisätiedot

Suomen Sijoittajaopastus Oy 6.6.2010 1 MARKKINAKATSAUS KESÄKUU 2010. Osakepörssien ja talouksien tapahtumista:

Suomen Sijoittajaopastus Oy 6.6.2010 1 MARKKINAKATSAUS KESÄKUU 2010. Osakepörssien ja talouksien tapahtumista: Suomen Sijoittajaopastus Oy 6.6.2010 1 MARKKINAKATSAUS KESÄKUU 2010 Osakepörssien ja talouksien tapahtumista: Osakemarkkinat olivat toukokuussa erittäin rajussa laskussa. Sijoittajien mielialat olivat

Lisätiedot

Aamukatsaus 02.04.2014

Aamukatsaus 02.04.2014 Pääuutiset Euroalueen työttömyysongelma pysyy tiukassa, erot maiden välillä edelleen suuria Metso vahvisti huhut: Weir Group on lähestynyt yhtiötä ostotarjouksella Talvivaara päivitys varoitamme innostumasta

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 1 Sisällysluettelo Yhteenveto Suhdanne- ja markkinanäkemys sekä sijoitussuositukset 3-4 Suhdanne- ja markkinanäkemys 5 11 Suomi osakkeet 12 16 Pohjoismaiset

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 ELOPILLE KANSANELÄKE? (s. 9-11) ONNEN OSUUS? (s. 15) SVERIGE ÄR FANTASTISKT! (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2013 AITOA TUOTTOA HYVILLÄ TYÖKALUILLA? (s. 4-5) SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOISSAKIN ON EROJA...

Lisätiedot

1.1. 30.6.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8).

1.1. 30.6.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8). 2 0 0 8 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8). Substanssi per osake oli 9,97 (11,08 ). Maaliskuussa

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Viisas Raha 7 2009 9,50

Viisas Raha 7 2009 9,50 Viisas Raha 7 2009 9,50 14 23 21 8 TOIMITUS TOIMITTAJALTA Viisas Raha Kriisin opit Kirjoitin tähän lehteen jutun siitä, mitä sijoittaja voisi finanssikriisistä oppia. Aloitin kirjoituspöytätutkimuksella.

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Krimin kriisi ja Suomen talous

Krimin kriisi ja Suomen talous 21. maaliskuuta 2014 Krimin kriisi ja Suomen talous Sijoittajan kannattaa muistaa hajautus Krimin niemimaan hallinnasta syntynyt kansainvälinen kiista haittaa Venäjän taloudellisia suhteita EU:n ja Yhdysvaltojen

Lisätiedot

vuosikertomus 2014 vuotta

vuosikertomus 2014 vuotta vuosikertomus 2014 Juhlan 30 kunniaksi vuotta Sisältö Vuosi 2014... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10

Lisätiedot

TEKNINEN ANALYYSI. Eurostoxx 50, DAX ja S&P 500 24.9.2012. Mahdollinen käännekohta lähestyy

TEKNINEN ANALYYSI. Eurostoxx 50, DAX ja S&P 500 24.9.2012. Mahdollinen käännekohta lähestyy TEKNINEN ANALYYSI Eurostoxx 50, DAX ja S&P 500 24.9.2012 FIMin teknisen analyysin raportit perustuvat, mm. kaupankäyntitietojen analysointiin ja tarkoituksena on kuvata lyhyen aikavälin (1-5 päivän) kurssikehitystä.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot