AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN"

Transkriptio

1 AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

2 VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa ja laadukkata kntestönhotopalveluja. Yhtöjärjestys ja nm vahtuvat nykyseen muotoonsa 1990-luvun vahteessa, jollon palveluta ryhdyttn tarjoamaan myös mulle kun omstajayhtölle. Tästä alko Vuo-Kntestöpalvelut Oy:n hdas kruhtamnen koht hallttua kasvua kesksuureks täyden palvelun kntestönhotoyhtöks. Tänään yhtö on vakavaranen, laadukkata palveluja asakkalleen tuottava tomja. Yhtön omstajat ovat laskeneet, että hnnaltaan kohtuullset ja laadukkaat palvelut ovat osngonnostoa paremp vahtoehto. Tämän vuoks yhtö on vonut koko ajan satsata tomntansa kehttämseen ja nykyakastamseen. Yhtöllä on esmerkks käytössään nykyakanen IT-teknkka, joka yhdessä henklökunnan jatkuvan kouluttamsen kanssa tehostaa palveluntuottamsta ja tekee stä korkealaatusta. Nykyvaatmukset kntestöpalvelualalla kasvavat alat. Vaatmuksn pääsemnen vaat hyvän teknsen kaluston lsäks korkeaa ammatttatoa, olpa kyseessä sännönt, huoltoasat, teknnen sännönt, svous ta vherympärstön hoto. Nähn vaatmuksn Vuo-Kntestöpalvelut Oy pystyy vastaamaan jokasessa tlanteessa nyt ja tulevasuudessa. Palvelutervesn, Matt Knnunen halltuksen puheenjohtaja LUPAUS HYVÄSTÄ PALVELUSTA Vuo-Kntestöpalvelut Oy ISA on jo 50 vuoden ajan palvellut asunto- ja kntestöyhtötä Vuosaaressa ja Itä-Helsngn alueella. Palvelutarjontamme kattaa sännönnn, kntestönhodon, svouksen ja vhertyöt, joten pystymme tarjoamaan asakasyhtöllemme täydellsen kntestön ylläpdon palvelukokonasuuden. Yhtömme omstaja ovat Asuntosäästäjät ry:n perustamat vuosaarelaset taloyhtöt. Metä ohjaavat eurojen sjaan omstajemme asettamat palvelutavotteet, mnkä ansosta vomme keskttyä palvelumme laadun jatkuvaan parantamseen ja tomntamme kokonasvaltaseen kehttämseen. Tommme vastuullsest ja huolehdmme ympärstöstämme: olemme stoutuneet harmaan talouden torjumseen ja käytössämme on EcoStart-ympärstöohjelma.

3 Asakaskuntaamme kuuluu yl 100 taloyhtötä, jossa on non asuntoa - asukkata palvelee yl 50 kokenutta kntestöpalvelujen ammattlasta.

4 ISÄNNÖINTIPALVELUT Olemme palveleva ja pakallnen kntestöjen hallnnon ja ylläpdon asantuntja. Asakasyhtömme ovat hyvssä kässsä, sllä sännöntpalvelumme on ISA-auktorsotu. Kaklla sännötsjöllämme on alan työkokemuksen lsäks vähntään sännönnn ammatttutknto (IAT) ja usemmlla sännötsjöllämme on ylemp ammatt-sännötsjän tutknto (AIT). Koulutuksen ja kokemuksen myötä saavutettu osaamnen varmstaa sen, että asat hodetaan nn kun ptääkn. Palveluksessamme työskentelee setsemän sännötsjää ja yks teknnen sännötsjä, jolla on runsaast kokemusta korjausrakentamsesta ja uudskohteden vastaanotosta. Myös rakennusteknnen osaamsemme on vahvaa, sllä kahdella sännötsjällämme on rakennusmestarn ja yhdellä rakennusnsnöörn koulutus. Vastaamme yhteydenottoos vvytyksettä, vmestään seuraavana arkpävänä. Saat meltä sännötsjätodstuksen odottaessa. Hnnottelumme on selkeää.

5 Teemme kakk sännöntpalvelujen tuottamseen lttyvät tehtävät omana työnä pakallsest. Nän varmstamme, että taloyhtöden tedot ovat ana ajan tasalla ja asat hotuvat asakkaden etujen mukasest.

6 KIINTEISTÖNHOITO Kntestönhodon palveluumme ssältyvät kakk kntestöjen ylläptoon lttyvät huoltotehtävät. Jokasella asakasyhtöllämme on nmetty huoltomes, joka tuntee kntestön ja vastaa sovttujen tehtäven hotamsesta okeaan akaan. Kntestönhoto keskttyy Vuosaareen ja Itä-Helsngn alueelle. Vahva pakallstuntemuksemme ja ajanmukanen kalustomme varmstavat, että palvelun laatu on korkeaa kakssa olosuhtessa. TALOVERKKO OY antenn ja telealan palvelut taloyhtölle - antennverkot ja -järjestelmät - satellttjärjestelmät - puhelnverkot - nternetverkot- ja järjestelmät - valokutuverkot Taloverkko Oy puh

7 HUOLTOPÄIVYSTYS LÄHELLÄSI PUH /7 Palvelemme nopeast. Vasteakamme on enntään tunt yhteydenotosta. Olemme tavotettavssa joka pävä ympär vuorokauden. Turvallsuuden ammattlanen Yhtestyötä vuoskymmenen ajan. Kauppakartanonkatu 20, Helsnk. Puh

8 VIHERPALVELUT Vheralueden hyvä suunnttelu ja hoto lsäävät vhtysyyttä taloyhtössä ja nostavat asuntojen arvoa. Huolehdmme ammatttadolla nurmalueden, stutusten ja puden hodosta, kveysten ja lekkpakkojen kunnossapdosta sekä vheralueden suunnttelusta ja urakonnsta. Tunnemme pakallset olosuhteet ja vheralueden hotohstoran hyvn, joten löydämme phaprn sopvat ratkasut nopeast. Testkö, että hsstarkastusten lsäks kntestöpalveluhmme kuuluvat mm. Kntestöjärjestelmäja kuntotutkmukset Rakenteden tutkmukset Ssälma- ja hattaanetutkmukset...ja paljon muuta.

9 PUHTAUSPALVELUT Taloyhtön sstt yhteset tlat lsäävät asumsen mukavuutta ja vähentävät lkvaltaa. Puhtauspalvelumme huoleht yhtesten tlojen svouksesta, peruspesusta ja vahauksesta, kkunanpesusta sekä suursvouksesta joustavast sopmuksen mukaan. Pakallsena tomjana tunnemme kntestöt ja nden erkostarpeet, mkä varmstaa työmme korkean laadun. Lv-Tro Oy, Laurlante 136, Vantaa Puheln (09) , Myymälä avonna arksn

10 JOS VAHINKO SATTUU Vahngon sattuessa asakasyhtön edustaja ottaa yhteyttä huoltoomme ja lmottaa kntestössä tapahtuneesta vemärtukoksesta. Huolto ryhtyy vahngontorjuntatyöhön ja välttää tedon het teknselle sännötsjälle, joka arvo tlanteen ja käynnstää tarvttavat tomenpteet vpymättä. VUO-KIINTEISTÖPALVELUT OY ISA Tyynylaavante 20, Helsnk puh Huoltopävystys 24/7 puh Vemärtukoksen aheuttamen vahnkojen korjaus edellyttää monenlasta osaamsta. Vastaava vahnkoja varten olemme luoneet yhdessä putesopmustomttajemme kanssa tomntamalln, joka ohjaa korjaustöden läpventä rpeäst ja asukkata härtsemättä. Kakk korjausprojektn osallstuvat tahot tuntevat myös vastuunsa ja velvollsuutensa. Yhtesest sovtun malln ansosta korjaustyöt käynnstyvät nopeast. Nän suuressa vahngossa putesopmustomttajat vastaavat kosteuskartotuksen tekemsestä, rakennusteknsstä purkutöstä, kuvatuksesta sekä rakenteden ja pntojen saattamsesta ennalleen. Er työvaheden ja akataulujen yhteensovttamsesta huoleht rakennusteknsstä töstä vastaava putesopmustomttaja, joka myös töden valmstuttua luovuttaa kohteen asakasyhtöllemme. TEHOKKAASTI PALVELEVA PUTKILIIKE ITÄ-HELSINGISSÄ HELSINKI TAMPERE KOUVOLA we know how KETTUTIE 2, HELSINKI Puh

11 TAVOITTEENA ASIAKKAAN ETU Olemme solmneet luotettujen LVI-, sähkö- ja rakennuslkkeden kanssa putesopmuksa, jossa olemme sopneet asakkaden eduks jo etukäteen esmerkks korjaushankkeden laatu- ja vastuukysymyksstä, työturvallsuusasosta ja urakkaan lttyven töden yhteensovttamsesta sekä laksäätesten lmotusten tekemsestä. Asakasyhtömme vovat halutessaan hankka palveluta putesopmustomttajltamme. TALOTEKNISET HUOLTO- JA URAKOINTIPALVELUT KOKO RAKENNUKSEN ELINKAAREN AJAN PUTKISANEERAUKSET LUOTETTAVASTI JA ASIANTUNTEVASTI VAKAVARAINEN PERHEYRITYS PALVELUKSESSANNE VUODESTA 1954 OTA YHTEYS HUOLLON ASIAKASPALVELUUN: TAI

12 Concept: JS Meda Tools A/S

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt.

Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. Tulostusympäristö, joka takaa tehokkuuden, tuottavuuden ja kustannussäästöt. TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUT you can Canonin tarjoamat palvelut varmistavat tulostusympäristösi hallinnan ja mahdollistavat

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

NURMIKKO TALOYHTIÖN HERVANNAN. Rohkeasti mukaan. hallitukseen. 14-kerroksisen talon hissit uudistetaan

NURMIKKO TALOYHTIÖN HERVANNAN. Rohkeasti mukaan. hallitukseen. 14-kerroksisen talon hissit uudistetaan Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti numero 1 2011 Rohkeasti mukaan TALOYHTIÖN hallitukseen HERVANNAN 14-kerroksisen talon hissit uudistetaan Nyt laitetaan NURMIKKO kuntoon Hyvissä

Lisätiedot

julkisivusaneeraukset rappaus-/levykohteet Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella.

julkisivusaneeraukset rappaus-/levykohteet Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella. YRITYSMAAILMA 1 Tampere Maaliskuu 1/2010 ST-LIIKUNTAPALVELUT Samatec asentaa, huoltaa, myy luotettavat Beka-max keskusvoitelujärjestelmät Pirkanmaan alueella. Kari Niskakangas 0400 665 088 Juha-Pekka Keisala

Lisätiedot

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja

Jarin Romu ja Rauta Oy. Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010. Ostetaan käytöstä poistettuja koneita metalliromua kuorma-autoja Yritys- maailma Etelä-Pohjanmaa heinäkuu 2/2010 Haluaisitko, että tämä on näkymä tulevasta olohuoneestasi? Asetu mukavasti Kuortaneelle! www.kuortane.fi Me huolehdimme, hoivaamme ja hoidamme suurella sydämellä!

Lisätiedot

Pirteät syystarjoukset. Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels. Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri

Pirteät syystarjoukset. Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels. Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri Metos Oy Ab www.metos.com Ahjonkaarre 04220 Kerava U U T I S E T Puhelin 0204 3913 ISSN 1238-9056 2/ 2005 Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

14.1.2015 klo 10-16 Agora, Mattilanniemi

14.1.2015 klo 10-16 Agora, Mattilanniemi 2015 14.1.2015 klo 10-16 Agora, Mattilanniemi Messupäälliköiltä Tervehdys arvon näytteilleasettajat ja messuvieraat! Firmamessut järjestetään tänä vuonna jo 11. kertaa. Ajankohta messuille ei voisi olla

Lisätiedot

Käännösten ostajan opas

Käännösten ostajan opas Käännösten ostajan opas Sisällysluettelo Käännöspalveluiden ostaminen 3 Kielen ja kääntämisen merkitys 4 Millainen on hyvä käännös? 6 Kielipalvelujen tarjoajan valitseminen 7 Pidä kääntäminen mielessä

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Oma toteutus vai urakkaketju?

Oma toteutus vai urakkaketju? Oma toteutus vai urakkaketju? Matti Harjuniemi, FM puheenjohtaja, Rakennusliitto ry matti.harjuniemi@rakennusliitto.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit

Lisätiedot

S. 13 6-7 8 12 LÄNNEN NYT! - ASIAKASLEHTI 2/2013 LÄNNEN NYT! - ASIAKASLEHTI

S. 13 6-7 8 12 LÄNNEN NYT! - ASIAKASLEHTI 2/2013 LÄNNEN NYT! - ASIAKASLEHTI kaikki työt yhdellä koneella s. 6-7 tuttu ja turvallinen valinta s. 8 tehokasta työskentelyä s. 12 hyvä kone on! s. 13 LÄNNEN NYT! - - ASIAKASLEHTI 2/2013 Sisällys 1 Kone, 4 tuottavaa vuodenaikaa s. 2

Lisätiedot

Nostaen & Taittaen. Logistiikkakeskus toimii vuorokauden ympäri. Hörmann tähtää huipulle yhä laajemmalla tuotevalikoimalla

Nostaen & Taittaen. Logistiikkakeskus toimii vuorokauden ympäri. Hörmann tähtää huipulle yhä laajemmalla tuotevalikoimalla Nostaen & Taittaen 1 2003 Nostaen & Taittaen on Mesvac Oy:n asiakaslehti 2 Mesvac purjehtii menestyksen 4 myötätuulessa. Autotalo Laakkonen Espoon ovissa kevätruuhkaa 5 Logistiikkakeskus toimii vuorokauden

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina. Opas tavarantoimittajille ja kaupalle

Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina. Opas tavarantoimittajille ja kaupalle Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina Opas tavarantoimittajille ja kaupalle Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina - Opas tavarantoimittajille

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Julkaisija: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Copenhagen V Tanska Puhelin +45 7033 3311 Ulkoasu ja taitto: Bysted A/S Tekstit: Jeppe Ilkjær

Julkaisija: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Copenhagen V Tanska Puhelin +45 7033 3311 Ulkoasu ja taitto: Bysted A/S Tekstit: Jeppe Ilkjær Olemme aina apunasi Julkaisija: Falck Danmark A/S Polititorvet DK-1780 Copenhagen V Tanska Puhelin +45 7033 3311 Ulkoasu ja taitto: Bysted A/S Tekstit: Jeppe Ilkjær Louis Honoré Falckin toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot