Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä Palautuspäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28"

Transkriptio

1 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä Palautuspävä /7

2 LABOATOIOTYÖ KUVAUS Tehtävän äärttely: Tarkotus on tutka ja äärttää ttauksssa käytetyn puoljohteen tyypp (p- ta n-tyypp), sekä laskea all-vako kokeellsest tattujen tulosten perusteella. Tehtävän suorttasen akana tullaan ttaaaan all-jänntteen suuruutta, sekä kentän voakkuutta ersuurusa vrtoja käyttäen. Tulokset krjataan etukäteen tehtyyn ttauspöytäkrjaan (svu 4, ttaustulokset ja lte, ttauspöytäkrja). Mtatusta arvosta prretään kuvaaja (svu 6, all-jännte agneettkentän funktona), josta graafsest äärtteleällä lasketaan suoren kulakertoet, sekä lasketaan näen tetojen perusteella all-vakot. Lopuks all-vakosta lasketaan keskarvo ja keskvrhe (svu 5, laskujen tulokset). Johanto: Vuonna 897 Ewn all huoas, että vrrallsen johten ollessa kohtsuorassa agneettkentässä elektronen kulkurata uuttuu. El kun johteen kytketään jännte ja kohtsuoraan shen agneettkenttä syntyy vrransuunnalle ja agneettkentällä kohtsuora jännte, jota kutsutaan alln jänntteeks. Myöhen tään lön huoattn tapahtuvan yös puoljohtessa. Tehtävässä käytetyt yhtälöt: Kulakertoen ( k ) laskenen: k U B all-jännte Magneettkentänvoakkuus all-vakon ( ) laskenen: k I I U B I all-jännte Magneettkentänvoakkuus Volfrajohten paksuus Volfrajohten läp enevä vrta ajonnan ( ) laskenen: Keskarvon keskvrheen ( ) laskenen: Mttaustulosten lukuäärä Keskarvon pokkeaen nelöen sua /7

3 Mttausenetelät: 5 Työn suorttasessa käytetään johtena ohutta ( 5 0 ) volfraluskaa (vasen kuva, allgeneraattor, kohta ), joka on knntettynä all-generaattorn, sekä sähköagneetta jonka napakenkäparn väln generaattor latetaan. Mttalattena käytetään vrta-, jännte- ja kentänvoakkuusttareta. Lsäks kokoonpanoon kuuluu kaks vrtalähettä. all-generaattor Mttauskytkentä Kytkentä valsteltn ensn kentänvoakkuuen ttaasta varten. Sähköagneetn napakenkäparn laväl sääettn okeaks käyttäen generaattorn tuklevyä. apakengät krstettn kunnolla pakalleen ja nen ptävyyttä testattn kääntäällä agnetontvrta non 6A:n suuruseks. Tään jälkeen etsttn napakenken välstä antura lkuttelealla suurn kentänvoakkuus,, ja 4A:n D agnetontvrtoja käyttäen. Suurat löyetyt arvot krjattn ttauspöytäkrjaan. all-jännttetä tattaessa all-generaattor on asennettuna sähköagneetn napakenken väln. Sähköagneett eagnetsoaan syöttäällä kelohn 5A A-vrta ja vähentäällä stä htaast koht nollaa. Tään jälkeen nollataan krovolttttar. all-generaattorn syötetään 0A:n tasavrta ja potentoetrn (vasen kuva, all-generaattor, kohta 4) avulla sääetään krovolttttarn näyttää nollaks. Tään jälkeen suortetaan all-jänntteen ttaus ersuuruslla agnetont- ja all-generaattorn vrrolla tulokset ylös krjaten /7

4 Mttaustulokset: Mtattu all-jännte ( ): I IM,07 A,00 A,0 A 4,05 A,0 A -0,05-0, -0,5-0,4 6,0 A -0,09-0,0-0,60-0,76 9,0 A -0, -0,69-0,89 -,4,0 A -0,78 -,0 -,4 -,75 Vaalealla pohjalla olevat tulokset uutettava toellsks kaavalla tulos 0 5 V Mtattu kentänvoakkuus ( B ): VITA KETTÄ,07 A 89 T,00 A 554 T,06 A 758 T 4,07 A 877 T Yhstetyt ttaustulokset tsesarvona (svun 5 kuvaajaa varten): B I,0 A 6,0 A 9,0 A,0 A 0,89 T 0,50 µv,0 µv,50 µv 4,0 µv 0,554 T 0,90 µv,00 µv 6,00 µv 7,60 µv 0,758 T,0 µv 6,90 µv 8,90 µv,4 µv 0,877 T 7,80 µv,0 µv 4, µv 7,5 µv /7

5 Laskueserkt: Kulakertoen laskenen: (9,0 A:n suora) μv -μv μv k 5,7μVT 0,9T - 0,T 0,7T alln-vakon laskenen: (9,0 A:n suora), ,7μVT 87, 0 I 9,0 A alln-vakon keskarvon ja keskvrheen laskenen: 68, 0 87, 0 90,8 0 4, 0, 0, 0,6 0, 0 89, ,0 0 5, 0,7 0 49, ,0 0 5,4 0 4 ± ( 90 ± 8) 946, , ,4 0 Laskujen tulokset: Kulakertoet: Vrta I Kulakerron,0 A 6,4 μvt 9,0 A 5,7 μvt 6,0 A 0,9 μvt,0 A 6,7 μvt all-vakot: Vrta I,0 A 68, 0 9,0 A 87, 0 6,0 A 90,8 0,0 A,6 0 all-vakon keskarvo keskvrheneen: - Δ 90 ± 8 0 ± ( ) /7

6 Kuvaajat: all-jännte agneettkentän funktona: alln generaattor agneettkentässä: /7

7 Työn ja tulosten arvont: all-vako: Itse laskettu arvo Krjallsuusarvo - ( 90 8) 0 - ± 89 0 Lähe: all-labran työ-ohje Laskettua tulosta verrattaessa krjallsuusarvoon e vo olla kun tyytyvänen. Tok tse vrheargnaal lähentelee 0 %:a, utta laskettu arvo lan vrherajaa on hyvn lähellä krjallsuusarvoa, kä on toella hyvä juttu. Mttaus on ss onnstunut hyvn. Mttavrhetä synty agneettkentän ttauksen yhteyessä, koska antura käsn lkuttaalla pt löytää kentän aksarvo. Sähköagneetn ja volfra-luskan vrran säätö e ollut kovn helppoa, koska säätöuuntajan nupp ol hyvn epäherkkä. Tästä syystä saan vrran saanen tosella ttauskerralla olkn vakeaa. Muutaassa ttauksessa olkn hean er vrransuuruuet kun kentänvoakkuuksa tattaessa. Tok kyseessä ol aksssaan uutaen kyenen llapeeren hetosta, joka tuskn kovn rakaalsest vakutt lopputuloksn. Myöskään vrtattaren näyttään okeellsuuesta ja tarkkuuesta e voa olla täysn varoja. Mttavrheen lsäks vrhettä synty yös käyrästön prron yhteyessä. Psteet evät täysn osuneet saalle suoralle, varsnkn penepen vrtojen kanssa tehtyjen ttausten ollessa kyseessä. Vvojen sjant pt karkeast arvoen prtää kohtaan joka vastas suunnlleen toellsta vvan sjanta. Jokasen suoran ptäs olla yös saansuuntasa (saa kulakerron), utta nän e ollut varsnkaan kahella alalla suoralla. Syy on toennäkösest ttavrhessä sekä nhllsstä vrhestä ttauksa tehtäessä. Suoren er kulakertosta huolatta nen avulla lasketut allvakot ja nstä laskettu keskarvo ja keskvrhe antovat lopputuloksesta yllättävän hyvän. Saausta ttaustulokssta ja käytetyn kytkennän (svu 6, alln generaattor agneettkentässä) perusteella voaan päätellä, että käytetty puoljohe ol tyypltään P. Kokonasarvo: Mttausten tekenen ol suhteellsen nopeaa ja helppoa. Tosn aluks nollaus en peleen ja sae akaseks hassuja tuloksa. ouate yös lan tarkast ohjeta ja ehe tata lähes puolet arvosta ohjeen ukasest napasuuksa vahellen ennen kun opettajae Pas epo tul korjaaaan tlanteen. Lopputuloksen kannalta ols rttänyt yksllä jänntteen napasuukslla ttaanen, tällön tuloksa tuls 6 kpl. Ohjeta seuraaalla ntä ols tullut 64 kpl. ollauksen ollessa pelessä ee okeastaan enettäneet tään, sllä suorte ttaukset uuestaan nollauksen jälkeen uusen ohjeen ukasest. Työ onnstu loppujenlopuks hyvn ja tse raporttnkn olen onen uutoksen jälkeen tyytyvänen /7

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2009

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2009 MOL-Pstetysohjeet Fyskka kevät 9 Tyypllsten vrheden aheuttama pstemenetyksä (6 psteen skaalassa): - pen laskuvrhe -/3 p - laskuvrhe, epämelekäs tulos, vähntään - - vastauksessa yks merktsevä numero lkaa

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja

vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käsikirja vacon 20 Taajuusmuuttajat Käyttäjän Käskrja Doc.: DPD01319F1 Verson julkasupävä: Elokuu 2014 Sw tedosto: FW0107V010.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1Varotukset 1 1.2Turvallsuusohjeet 2 1.3Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

Sähkömagnetismin kaavoja

Sähkömagnetismin kaavoja ähkömagnetsmn kaavoja. Pstevaraukset ja Coulombn voma..... Coulombn lak kahden pstevarauksen välselle vomalle..... Usean pstevarauksen aheuttama voma varaukseen..... ähkökentän vomakkuus psteessä r....

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

1987 LOPUSSA. 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU. Hyv. Tg/e RAPORTT I. Jakelu VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN

1987 LOPUSSA. 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU. Hyv. Tg/e RAPORTT I. Jakelu VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN RAPORTT I 001/2434 05/UOK/88 Urpo Kuronen/AML 19.1.1988 TALLENNETTU Jakelu Hyv. Tg/e VIHANTI KUUHKAMON TUTKIMUKSET VUODEN 1987 LOPUSSA Sijainti 1:400 000 RAPORTT 1 001/2434 05/UOK/88 2 U rp o Kuronen /AML

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot