AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN"

Transkriptio

1 AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla - sanoista teoiksi Tampere vs.työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski Henkilöstöpalvelut / Hämeenlinnan kaupunki

2 HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen)

3 Tilaaja-tuottaja-toimintatapa, monituottajainen palvelurakenne Poliittinen järjestelmä Konsernihallinto Oma palvelutuotanto Sisältää liikelaitokset Tilaajat Konserni yhtiöt, säätiöt kuntayhtymät Ulkoiset palvelut Yksityiset, yhdistykset, järjestöt

4

5 Työhyvinvoinnin tunnuslukuja - Henkilöstön määrä Vakinainen henkilöstö 85,7 % / määräaikainen henkilöstö 14,3 % (2012) - Sairauspoissaoloja 14,4 kalenteripäivää/vak.hlö -> vähentynyt edellisestä vuodesta 1,5 % (2012) - Vakituisesta henkilöstöstä 34 %:lla ei yhtään sairauspoissaoloa (2012) - Työkyvyttömyyseläkkeelle 5hlöä, kuntoutustuelle 13 hlöä, osatyökyvyttömyyseläkkeelle 9 hlöä (2013) - Osatyökykyisten työntekijöiden uudelleensijoituksia 13 kpl (säästöä noin 1,5 milj.euroa) (2012) - Varhe-maksut n euroa (2012) - Työterveyshuollon kustannukset 453 /vak.hlö (2012)

6 SÄÄNTÖ Työterveyshuoltolain ja sairausvakuutuslain muutokset Uuden lainsäädännön edellyttävät toimenpiteet hyödyntäen aktiivisen tuen mallia ja Populus- hälytystoimintoja -> tavoitteena työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisy Populuksen sairauspoissaolojen hälytystoiminto Hälytysrajat Lyhyet poissaolot, yli 5 kertaa Yli 30, 60, 90, 120, 180 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti tai kumulatiivisesti Aktiivisen tuen mallin mukainen keskustelupäivämäärä merkitään

7 SÄÄNTÖ Sairauspoissaoloihin reagointi - Lyhyet poissaolot, yli 5 kertaa Esimies tunnistaa työntekijän työkykyä ja työssä selviytymistä heikentäviä tekijöitä, ns. hiljaiset signaalit Esimies käy aktiivisen tuen mallin mukaisen keskustelun, jossa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä Esimies raportoi Populus- järjestelmään myös tilanteissa, joissa toimenpiteitä ei tarvita

8 SÄÄNTÖ 30 kalenteripäivän poissaolo Esimies ilmoittaa yli 30 päivän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon työterveyshoitajalle lähettämällä kopiot esimiehen luvalla toteutuneista poissaoloista sekä lääkärintodistuksista suljetussa kirjekuoressa Työterveyshoitaja ottaa yhteyttä työntekijään aina kun saa 30 päivän poissaolosta ilmoituksen Mikäli tukitoimenpiteitä tarvitaan käydään aktiivisen tuen mallin mukainen keskustelu, jossa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä Tehostetun tuen toimintamallia tarvitaan, kun työyksikön varhaisen tuen toimet eivät riitä Tehostettu tuki käynnistyy työhyvinvointineuvottelulla, jonka esimies (tai työterveyshuolto) kutsuu koolle. Työhyvinvointineuvottelun tavoitteena on etsiä keinoja työkyvyn palauttamiseksi ja työssä jatkamiseksi Parhaillaan menossa seurantajakso meneekö kaikista 30 kalenteripäivän poissaoloista tieto työterveyshuoltoon vai ei

9 SÄÄNTÖ 60 kalenteripäivän poissaolo Esimies ilmoittaa yli 60 kalenteripäivän sairauspoissaolosta työterveyshoitajalle lähettämällä kopiot esimiehen luvalla toteutuneista poissaoloista sekä lääkärintodistuksista suljetussa kirjekuoressa Mikäli on odotettavissa, että työkyvyttömyys jatkuu vielä kuukauden, maks. 90 päivää, esimies varmistaa, että työntekijä varaa ajan työterveyslääkäriltä työkykylausunnon laatimista varten Työterveyslääkärin on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky - lausunto Esimies, työntekijä ja työterveyslääkäri käyvät aktiivisen tuen mallin mukaisen työhyvinvointineuvottelun Työntekijän on toimitettava lausunto Kelaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivärahapäivältä

10 SÄÄNTÖ 90, 120, 180 kalenteripäivän poissaolot Esimies varmentaa 90 päivän kohdalla, että uuden lainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty Esimies varmentaa aktiivisen tuen mallin mukaisten toimenpiteiden toimivuuden ja tarvittaessa ryhtyy valmistelemaan henkilön paluuta työhön, työn muotoilua tai uudelleensijoitustoimenpiteitä

11 UUDELLEENSIJOITUS - Uudelleensijoitustoiminta palvelee kaupungin vakituisessa virka-/työsuhteessa olevaa henkilöstöä - Mikäli kyseessä on pitkittynyt tai pysyvä osatyökykyisyys, joka saattaa johtaa työkyvyttömyyteen työkyvyssä sellaisia lääketieteellisesti todettavia muutoksia, että työskentely nykyisessä työssä on mahdotonta - Uudelleensijoittamisen tarve lähtee liikkeelle yleensä työterveys- tai muun lääkärin lausunnon perusteella - Asia pyritään ensin hoitamaan omassa yksikössä. Jos omasta työyksiköstä ei löydy sopivaa työtä, on uutta työtä etsittävä oman palvelualueen sisältä - Jos omalta palvelualueeltakaan ei löydy uutta työtehtävää otetaan yhteys henkilöstöpalveluihin - Uudelleensijoittuminen uuteen ammattiin tapahtuu Kevan ammatillisen kuntoutuksen turvin - Käynnistyy noin 3 kuukauden työkokeiluna, jonka tulosten perusteella päätetään työssä jatkamisesta

12 Onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä - Esimiesten ja työterveyshuollon sujuva yhteistyö - Ennakkopäätöksen hakeminen oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen -> nopea reagointi vakanssin vapautuessa - Vapautuvien vakanssien seuranta ennen julkista hakumenettelyä - Ns. uudelleensijoitusvakanssien perustaminen tarvittaessa - Työterveyshuollon osaaminen työhön paluun suunnittelussa - Esimiesten ja työyhteisöjen myönteinen asenne - Osatyökykyisten työntekijöiden uudelleensijoituksia vuosittain noin 13 kpl (säästöä noin 1,5 milj. euroa vuodessa jos ko. henkilöt joutuisivatkin työkyvyttömyyseläkkeelle)

13 KEVAN KAARI- LASKURI TYÖKYVYTTÖMYYSKUSTANNUSTEN LASKENTAAN - Kustannusten määrä sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä, työtapaturmista ja työterveyshuollosta - Hämeenlinnan kaupungin tiedot koskevat vuotta Verrokkikaupungit: Kouvola, Kokkola, Joensuu, Lahti, Mikkeli ja Salo Johtopäätöksiä tuloksista: - Hämeenlinnassa työkyvyttömyyden kustannukset suhteessa palkkasummaan ovat verrokkeja pienemmät - Työterveyshuollon kustannukset ovat Hämeenlinnassa verrokkeja pienemmät - Hämeenlinnassa on asetettu selkeät tavoitteet työkykyjohtamiselle ja sen seurannalle - Hämeenlinnassa on luotu hyvä aktiivisen tuen malli ja saatu se myös jalkautettua - Ammatillisen kuntoutuksen palveluja osataan käyttää ja toiminta on hyvin organisoitua - Yhteistoiminta työntekijäjärjestöjen kanssa on toimivaa ja edesauttaa toiminnan juurtumista

14 KEVAN KAARI- LASKURI TYÖKYVYTTÖMYYSKUSTANNUSTEN LASKENTAAN Tärkeimmät kehityskohteet: 1) sairauspoissaolojen määrän vähentäminen aiheuttaa suurimman osan sairauspoissaolojen kustannuksista keinot 2) Työtapaturmien määrän saaminen laskuun työtapaturmat lisääntyneet huolestuttavasti kolmen viime vuoden ajan keinot 3) Työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen Työterveyshuoltotyön vaikuttavuuden lisääminen sekä työpanoksen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön keinot

15 TYÖTERVEYSHOITAJA TUKIHENKILÖKSI sairauspoissaolot seitsemäksi päiväksi esimieheltä - Työterveyshoitajan myöntämä sairausloma poistui - Työterveyshoitajilla jää näin ollen enemmän resursseja - Uutena toimintamuotona on työterveyshoitajan nimeäminen osatyökykyisen työntekijän tukihenkilöksi - Työterveyshoitaja tarjoaa käytännön tukea ja apua työntekijälle aktiivisen tuen mallin tehostetun tuen ja paluun tuen vaiheissa Prosessi etenee seuraavasti: 1) Työterveyslääkäri havaitsee vastaanotollaan, että työntekijän terveydellinen tilanne on sellainen, että ollaan menossa kohti tehostetun tuen vaihetta Työterveyslääkäri ohjaa työntekijän työterveyshoitajan vastaaotolle Työterveyshoitaja tukee työntekijää säännöllisten tapaamisten avulla 2) Työhyvinvointineuvottelussa todetaan, että työntekijälle nimetään oma työterveyshoitaja tukihenkilöksi

16 KUNTOUTUS SELVITYS MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA HÄMEENLINNAN KAUPUNGILLA 2011 avo-tules kuntoutuksessa ja 2012 Tules- kuntoutuksessa olleille (17 hlöä) Toisin kuin Kelan standardit Tules- kuntoutukselle vaativat, näihin kuntoutuksiin osallistuivat myös kuntoutujien esimiehet sekä henkilöstöpalveluiden edustus Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kuntoutujien esimiehet ja työhyvinvointipäällikkö osallistuivat kuntoutuskurssin jokaiselle lähijaksolle puolen päivän ajan. (2011: 4 lähijaksoa, 2012: 3 lähijaksoa).lähijaksojen välillä esimies ja työntekijä keskustelivat tietyn kysymyslomakkeen avulla. Selvitys tehtiin kyselyn avulla. Kuntoutujilla ja esimiehillä oli erilaiset kyselylomakkeet. Alustavista tuloksista selviää, että kuntoutujien sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja ovat jatkaneet laskuaan vielä kahden vuodenkin jälkeen Seurannasta sopiminen tärkeää Esimiehen sitouttaminen kuntoutusprosessiin tärkeää

17 KIITOS MIELENKIINNOSTA, HYVÄÄ SYKSYÄ!

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun

Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa. Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Merikoski jää historiaan. Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun 1/2012 Ketkä vastaavat kuntaväen työhyvinvoinnista? Verven työurapalvelut laajenevat Turkuun Merikoski jää historiaan Kun uralle tarvitaan uutta suuntaa Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla. tammikuu 2012 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja työkyvyttömyyden ehkäisy kunta-alalla tammikuu 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry Kunta-alan Unioni ry Tekniikka ja terveys KTN

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

osa-aikainen sairauspoissaolo

osa-aikainen sairauspoissaolo Uutta lainsäädäntöä Osa-aikainen sairauspoissaolo ja osasairauspäiväraha Vuoden 2007 alusta lukien työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään osa-aikaisesta sairauspoissaolosta. Osa-aikainen sairauspoissaolo

Lisätiedot